Fraude EU-subsidies

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

kuurgast

Donateur
Babiš Istrochem wacht op onderzoek in Slowakije.

Na de verandering van de politieke omstandigheden in Slowakije veranderde ook de welwillende houding van de lokale politieke vertegenwoordiging ten opzichte van giftig afval na de lokale chemische fabriek Istrochem. Achttien jaar geleden kocht de huidige Tsjechische premier Andrej Babiš het van de staat. Hij bereikte echter dat hij niet zou betalen voor de liquidatie van het giftige meer bij Bratislava, maar de Slowaakse staat. De huidige minister van Milieu, Ján Budaj, echter aangekondigd dat hij eraan zal werken zodat de kosten worden gedragen door het bedrijf van Babiš. Daarnaast kwam de politie tussenbeide in de zaak.

Gevaarlijke gifstoffen zijn afkomstig van de ooit beroemde fabriek in Bratislava genaamd Dynamitka, tegenwoordig bekend als Istrochem. In 2002 werd het met voordeel geprivatiseerd door de huidige Tsjechische premier Andrej Babiš. Niet alleen dat, hij betaalde slechts 200 miljoen van de toenmalige Slowaakse kronen voor een fabriek met een maatschappelijk kapitaal van 4,28 miljard.

Kern is dat hij erin slaagde te bereiken dat de kosten van sanering van oude milieulasten niet door hem als overnemer van de fabriek betaald zouden worden. Maar de staat.

"Het is een schoolvoorbeeld van wat er gebeurt als het wordt geprivatiseerd met een politieke subtekst", zeiden economisch analist Peter Kremský en een lid van de OĽaNO-regeringspartij, die de privatiseringen van Babiš in Slowakije al lange tijd in de gaten houdt, tegen Neovlivní. "Andrej Babiš verwierf Istrochem met voordeel, maar regelde tegelijkertijd, dankzij zijn politieke connecties, dat hij niet hoefde deel te nemen aan het opheffen van ecologische schade. Tegelijkertijd zou het voor Agrofert zeker geen liquidatie opleveren, en Andrej Babiš zou in ieder geval het zwarte geweten dat hij bij Istrochem had gekocht kunnen kwijtraken. "

Peter Kremský vertelt over de twijfels waarover de getuigen van de privatisering van Dynamitka nog steeds spreken. Het is een geval waarin de hele geschiedenis van Slowakije na november in een notendop staat. Maar ook een nauwkeurige beschrijving van de methoden van bedrijfsgroei van de Tsjechische premier.

Een paar dagen geleden begon de zaak weer in beweging te komen in Slowakije. De minister van Milieu Ján Budaj ging op weg voor een inspectie in Istrochem. En toen kondigde hij aan dat de fabriekseigenaar niet meer op zijn welwillendheid kon rekenen.

"De hamvraag is natuurlijk wanneer het wordt verwijderd en wie ervoor betaalt. Mijn stelling is dat de privatisers die goedkoop bij het pand kwamen. In dit geval was het veertien keer goedkoper dan zijn balanswaarde. Ze beloofden destijds de milieudruk weg te nemen. Maar dankzij verschillende juridische trucs lijkt het er nu op dat we er opnieuw voor moeten betalen. Eerst verwierven ze het pand en daarna de puinhoop, de enorme kosten van de milieubelasting moeten worden betaald door een Slowaakse burger. Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het in het geval van Istrochem niet zo afloopt ”, zei minister Budaj op een persconferentie direct voor het Istrochem-gebouw.

Minister Budaj reageerde met zijn inspectiereis op de onthullingen van de niet-parlementaire partij Spolu, die gedurende tien jaar een geheim geologisch onderzoek ontving over zware bodem- en waterverontreiniging direct op het fabrieksterrein. Zelfs daarvoor publiceerde de burgervereniging For Our Water analyses van grondwater in de omgeving van Istrochem, die een tienvoudige overschrijding van de grenswaarden voor gevaarlijke stoffen bevestigden.

"Besmetting heeft de locatie in Istrochem aantoonbaar verlaten en het is mogelijk dat het jarenlang de gezondheid van de omgeving, met name Nové Mesto en Ružinov, in gevaar heeft gebracht", zei Tamara Stohlová, een expert van de Together on the Environment-partij, tijdens een persconferentie.

Tegelijkertijd kondigde de voorzitter van de Together Party, Juraj Hipš, aan dat ze een strafrechtelijke klacht hadden ingediend in de zaak op verdenking van een strafbaar feit waarbij het milieu in gevaar werd gebracht. En ook een klacht over het nalaten van de autoriteiten, die geacht werden te handelen en niets deden.

Holding Agrofert, waartoe Istrochem behoort, heeft tot dusver de verantwoordelijkheid ontkend voor het giftige meer onder Bratislava. "Er is geen wettelijk kader voor de deelname van de Agrofert Group aan de verwijdering van deze stortplaats. Het is een kwestie van de staat ', citeerden we de woordvoerder van de holding Karel Hanzelek.

Volgens de vertegenwoordigers van de groep is het voldoende dat ze aan een ander punt van de privatiseringsovereenkomst hebben voldaan, en dus bedroegen de investeringen in de ontwikkeling van Istrochem, inclusief ecologie, een miljard Slowaakse kronen. Agrofert beweert
dat hij het bewaarde en "in zijn" investeerde. Het kan echter niet onafhankelijk worden gecontroleerd, de opvolger van het Slowaakse Nationale Vastgoedfonds houdt de zaak gesloten en heeft geen gedetailleerde verklaringen van investeringen in Istrochem.

In reactie op de recente woorden van minister Budaj kondigde Agrofert echter in de Slowaakse media aan dat hij klaar was voor onderhandelingen.

We hebben het verhaal van de Slowaakse erfenis AB beschreven in het tijdschrift Neovlivní van maart. In die tijd hebben we in Slowakije gezocht en tot dusverre onbekende getuigenissen en documenten verkregen waaruit bleek dat een Tsjechische politicus van Slowaakse afkomst altijd in staat is geweest om het lucratieve te bemachtigen en het kaf achter te laten. En ze laten ook zien hoe de miljardair - destijds de Tsjechische premier - het verworven bezit beheert, wanneer hij het niet langer nodig heeft.
Bron neovlivni.cz.

Aan alle kanten knagen ze aan Babiš zijn stoelpoten.....................
 

kuurgast

Donateur
(Niet) innovatielijn voor toast, het belangenconflict van premier Babiš.

Voormalig Chief Operating Officer van Penam Michal Miksche beweert dat de lijn toastbroodjes niet innovatief was en niet voldeed aan de voorwaarden voor de subsidie.

De politie doet al enkele maanden onderzoek naar de bevindingen van het onderzoek van de Europese Unie naar subsidies voor de holding Agrofert van de premier. Tot nu toe weigert de politie de stand van het onderzoek naar de subsidie voor toastbrood bekend te maken. "Er wordt nog gewerkt aan alle projecten die in de audits zijn geïdentificeerd; we kunnen nu geen informatie verstrekken", zegt Lenka Bradáčová, de hoofdofficier van justitie in Praag, wiens kantoor toezicht houdt op het werk van de politie.

Nu sprak een kroongetuige. Michal Miksche, die operationeel directeur was bij de Penam-bakkerij. Het bedrijf dat honderd miljoen EU-geld heeft opgehaald voor een innovatielijn.
In een interview met de Neovlivní-server op maandag, zei hij dat het bedrijf het met alle fouten had gekopieerd.
Volgens de beschrijving van het project moest het een lijn zijn "met belangrijke innovatieve elementen", waardoor de bakkerij Zelená louka gezonder en lekkerder brood gaat produceren zonder conserveringsmiddelen.
"Maar er staat helemaal niets innovatiefs op het spel", zegt Michal Miksche openlijk. "Alles waar de lijn aan moest voldoen, werd al jaren toegepast in Lieken."

Ook de eerder genoemde Duitse bakkerij Lieken behoort tot de holding van de premier. Tegelijkertijd bevestigen de woorden van Miksche de verdenkingen die vorig jaar tijdens de controle door EU-inspecteurs werden opgeworpen en die Penam tot dusver heeft ontkend.

Een van de belangrijkste redenen waarom de Europese Unie weigerde de subsidie terug te betalen, was de constatering van de controleurs dat ze al jaren geroosterd brood in dezelfde stijl op een vergelijkbare lijn bakten bij de zusterfabriek in Lieken.

Ondanks de getuigenis van voormalig directeur Miksch, dringt de holding van de premier er volgens woordvoerder Karel Hanzelka op aan: “We hebben al vele malen verklaard en staan erop dat alles in orde was in verband met deze subsidie. We hebben voldaan aan alle voorwaarden die aan de toekenningstitel zijn verbonden."

De 100 miljoen kronen voor de (niet-) innovatieve lijn is tot dusver betaald door het Ministerie van Industrie en Handel, dwz uit de Tsjechische begroting. Het ministerie dat deze middelen heeft vrijgemaakt, vraagt EU-controleurs nu naar de basis waarop zij de zaak beoordeelden, met het argument dat de controle alleen verklaringen bevat en geen concreet bewijs. Sommige ministers, onder leiding van premier Andrej Babiš, zijn het ook niet eens met de resultaten van de controle en stellen voor zich te verdedigen voor het Europese Hof van Justitie. Het definitieve vonnis zou dit najaar worden gehoord. We zouden dus binnenkort de resultaten moeten weten.
Bronnen neovlivni.cz + agris.cz.
 
Laatst bewerkt:
100 miljoen (kc?) voor een nieuwe lijn om toast te maken?? Het is toch niet geloven.
Wanneer ga je dat bedrag is vredesnaam terugverdienen met toast?

Als wij op de universiteit EU gelden proberen op te halen voor wetenschappelijk onderzoek, is dit vreselijk lastig. Veelal is private financiering makkelijker te vinden dan EU subsidies. De regelgeving lijkt welhasst opgezet om aanvragen te ontmoedigen. Daar moet je gespecialiseerde juristen voor hebben om dit aan te kunnen vragen. Grote bedrijven hebben die wel, kleinere bedrijven veelal niet en universiteiten ook niet altijd.

Maar dan wel 100 miljoen subsidie voor een toastlijn, die innovatief zou zijn.....:stom:
 
De 100 miljoen kronen voor de (niet-) innovatieve lijn is tot dusver betaald door het Ministerie van Industrie en Handel, dwz uit de Tsjechische begroting
Aannemend dat Kuurgast de feiten opschrijft betekent dat dus 3,65 miljoen euro die vooralsnog alleen betaald is door de Tsjechische regering (= Babis = hebben wederom veel mensen op gestemd in laatste Tsjechische verkiezingen).

Ieder volk krijgt de regering die het verdient (= op stemt).
 

kuurgast

Donateur
De Europese Commissie weigert een oordeel over de audit te publiceren.

Volgens berichten in de media is de mening van premier Babiš over het belangenconflict van premier Babiš vorige week naar Tsjechië gestuurd. De Europese Commissie dringt aan op de conclusies van de audit, volgens welke de Tsjechische premier nog steeds profiteert van het management van Agrofert. We betreuren de onwil van de Europese Commissie om een advies te publiceren. Tijdens de vergadering van gisteren van de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement verklaarde Johannes Hahn, commissaris voor begroting en administratie, dat de conclusies van het rapport vertrouwelijk waren en dat hij "geen toestemming had gekregen van de Tsjechische autoriteiten om ze te publiceren". Er wordt gezegd dat het niet de bedoeling van de Commissie is om iets te verbergen; zij verbergt haar ondoorzichtige benadering achter de vage noodzaak om vertrouwelijke informatie te beschermen. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling daarentegen beweert dat de Europese Commissie haar heeft geadviseerd het rapport niet te publiceren.

Wij vinden het standpunt van de Europese Commissie ongelukkig en in strijd met de resolutie van het Europees Parlement die in juni is aangenomen. Hij roept de Commissie op volledig transparant te zijn en haar mening openbaar te maken. Bovendien is er, zoals de Europese Ombudsman in het verleden heeft verklaard, een duidelijk openbaar belang om het openbaar te maken. De Ombudsman wil dit onafhankelijk doen. Volgens commissaris Hahn is het nu echter "redelijk om de reactie van de Tsjechische partij af te wachten, tot ongeveer het einde van het eerste kwartaal van 2021".

Het is duidelijk dat het belangenconflict van premier Babiš voortduurt. Dankzij hem komen subsidies aan Tsjechië nu direct in gevaar. We roepen de Europese Commissie op om absoluut transparant te zijn voor het publiek en het recht van de burger op informatie te respecteren. Tegelijkertijd vragen we om de openbaarmaking van eindgebruikers van subsidies die vereist zijn door de Tsjechische wetgeving. Elke poging om het onnodig te verbergen, ondermijnt het vertrouwen in de Europese instellingen en de rechtsstaat.
Video van de vergadering van de Commissie begrotingscontrole:
link Committee on Budgetary Control 28 oktober 2020, 16:45 - 18:45.
Bron facebook.com/milionchvilek.
 

kuurgast

Donateur
Staat het kaartenhuis van Andrej Babiš op instorten?

Sinds enige tijd wordt er in media gespeculeerd over een overgangsregering.
Verschillende gebeurtenissen in de afgelopen dagen en weken suggereren dat het einde van de regering van Andrej Babiš bijna onvermijdelijk is. De laatste keer dat men de premier zag en hoorde was tijdens de interpellaties van donderdag in de Kamer van Afgevaardigden, hij was zenuwachtig en reageerde geïrriteerd.
De door hem opgerichte politieke partij ANO verliest steeds meer stemmen.
De voorgestelde staatsbegroting wordt bekritiseerd door de Nationale Budgetraad.
Brussel zit hem op de hielen i.v.m. de subsidies.
Het bedrijf Deza van zijn Agrofert-holding wordt door vele mensen naar gewezen als mogelijke dader van de cyanidevergiftiging van de rivier Bečva.
Hij heeft fouten gemaakt in de aanpak van corona.
Toen vicepremier Hamáček de oprichting voorstelde van een parlementaire onderzoekscommissie om regeringsfouten te onderzoeken vóór de tweede golf van de coronavirus-epidemie, ontplofte Babiš.
Minister van Arbeid en Sociale Zaken Jana Maláčová zei enige tijd geleden voor een televisiecamera dat "Babiš een idioot is omdat hij hier een zooitje heeft gemaakt, en nu moeten we het allemaal opruimen."
Ook wordt er gesproken over dat president Miloš Zeman graag een overgangsregering zou willen hebben tot de verkiezingen in het najaar 2021.
Babiš "zal nooit aftreden" heeft hij herhaaldelijk gezegd als er problemen waren.
Natuurlijk wil Andrej Babiš dat niet want hij wil premier blijven en moet nog wat zaken regelen voor zijn bedrijven ofwel de laatste miljarden veiligstellen.......
Er komt/is een nieuw opgezette EU-fonds om steenkoolregio's te helpen 'vuile' operaties te verminderen in overeenstemming met de milieustrategie van de EU.
De regio Ústí nad Labem zal samen met de regio's Karlovy Vary en Moravisch-Silezië geld ontvangen uit het nieuwe fonds bestemd voor kleine en middelgrote bedrijven. Lovochemie uit de holding van de premier heeft een aanvraag van zes miljard kronen ingediend in de regio Ústí nad Labem voor "nieuwe energiebronnen". Wat voor nieuwe energiebronnen zullen dat zijn?
Verder wil hij nog via mensen van zijn ANO-partij een wijziging van de Voedselwet, volgens welke eerst 55 procent en later tot 65 procent van het eten in de winkels uit Tsjechië zou komen, erdoor drukken. Dit is natuurlijk een hele gunstige wet voor zijn Agrofert holding die veel bedrijven heeft in landbouw en voedsel.
Ze moeten ook nog corona-staatssteun voor media regelen waar zijn bedrijf Mafra met de volgende mediakanalen MF Dnes, iDNES, Lidové noviny, Lidovky, Metro, 5plus2 en Óčko een van de grootste spelers is.
En corona-staatssteun voor de landbouw waar Babiš en minister van Landbouw Miroslav Toman de grootste aandelen in hebben zou er ook nog komen.
Alles bij elkaar zijn dat heel wat Tsjechische kroontjes die Babiš nog wil vergaren, ondanks zijn belangenconflict inzake zijn bedrijven in trustfonds en de lopende audit van de Europese Commissie.
Zo heeft de Europese Commissie heeft weer een 'ongeautoriseerd' Agrofert-project gevonden waar subsidies aan waren gegeven. Volgens Brussel echter ten onrechte enkele weken na de inspectiemissie. Tsjechië heeft het bestaan van het project pas in mei van dit jaar toegegeven.
De Europese Commissie kijkt in Duitsland ook naar zijn bedrijven.
Bronnen oa seznamzpravy.cz, respekt.cz, hlidacipes.org, irozhlas.cz + irozhlas.cz + transparency.org/en.

Ik maak al weinig gebruik van MF Dnes, iDNES, Lidové noviny, Lidovky. Gelukkig is Andrej Babiš niet de eigenaar van alle kranten en kunnen onderzoeksjournalisten tenminste hun werk goed doen. Zoals onderstaande artikel:

Andrej Babiš is geen eigenaar van Agrofert.......of Nog.....

Vrijdagochtend zouden de afgevaardigden de wet op de registratie van echte eigenaren (bedrijven, rechtspersonen) bespreken, waarvan de formulering van groot belang is voor premier Andrej Babiš. Als het zou worden aangenomen in de door de regering voorgestelde vorm, zou hij niet als de eigenaar van Agrofert worden beschouwd. Dat zou hem helpen om met Tsjechische en Europese functionarissen te discussiëren of hij al dan niet een belangenconflict heeft. In feite zou het zijn reputatie op de een of andere manier redden - als zoiets mogelijk was.

De vorm van de wet werd gehandhaafd door het ministerie van Justitie onder leiding van Maria Benešová (ANO). Simpel gezegd, de interpretatie zou Andrej Babiš de "eigenaar" maken van het trustfonds waarin Agrofert en andere bedrijven zijn geparkeerd, maar hij zou niet langer de eigenaar zijn van die bedrijven volgens de voorgestelde wet. Zodat hij niet eens een belangenconflict zou hebben. Afgevaardigden van de oppositie hielden niet van deze mist in de wet, of in het geval van zeer actieve non-profitorganisaties zoals de wederopbouw van de staat, of zelfs de coalitie sociaaldemocratie - en er zouden op vrijdag twee amendementen worden besproken die het voor Babiš onmogelijk zouden maken om een gigantisch belangenconflict te verdoezelen. Maar er werd niets besproken, Marie Benešová verontschuldigde zich voor de bijeenkomst.

Daardoor kon de kwestie nog worden besproken. De SPD van Tomia Okamury stelde echter voor de zaak uit te stellen - omdat de minister naar verluidt niet de gelegenheid zou hebben om haar voorstel te verdedigen. De SPD werd bij het uitstel natuurlijk gesteund door parlementsleden voor ANO, de communisten en enkele sociaal-democraten sloten zich aan. Met dien verstande dat als de minister vóór 14.00 uur arriveert, de gedeputeerden de zaak bespreken. Marie Benešová kwam niet. Andrej Babiš heeft daarom nog steeds de kans om Agrofert niet te "bezitten" en om belangenconflicten met de truc te vermijden.

De registratie van echte eigenaren is niet de uitvinding van de Tsjechische vijanden van de premier, het is een norm die in EU-landen zou moeten gelden als een belangrijke verzekering tegen het witwassen van geld. Vies geld is geld dat voortkomt uit misdaad. Van de smokkel en verkoop van drugs, de illegale handel in seks, maar ook van bankfraude, gemanipuleerde staats- of gemeentecontracten of frauduleus verstrekte en ontvangen subsidies. Andrej Babiš wordt onderzocht op mogelijke fraude - en het geld dat uit de fraude komt, is vuil.

Dit gaat echter niet over het Ooievaarsnest, maar over de strijd tegen het witwassen van geld in het algemeen, in heel Europa. Andrej Babiš wordt voor iets onderzocht, maar in Tsjechië zijn er verborgen eigenaren van honderden bedrijven die daadwerkelijk geld witwassen, verbonden zijn met de georganiseerde misdaad vanuit het buitenland, extremisten, misschien zelfs terroristen. De wet is voornamelijk tegen hen. Eigenaren van dergelijke bedrijven moeten herleidbaar zijn tot de "hand van de wet". Het feit dat de wetshandhaving wordt vertraagd door subsidies en een truc die de premier kan helpen, is nogal beschamend.
Bron respekt.cz.
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
De Tsjechische staat staat voor een nieuwe uitdaging: hoe u onbetaalde subsidies van de premier kunt krijgen.

Of het nieuws nu alleen over Andrej Babiš gaat, over de hele Tsjechische regering, of zelfs over ons allemaal, het lijkt in ieder geval niet op felicitaties. Zoals aangekondigd door de iRozhlas.cz-server, heeft de Europese Commissie definitief besloten om de aanvraag voor een subsidie voor de productie van Penam-toastbrood niet te betalen.

Dit werd vijf jaar geleden aangevraagd door Agrofert van Babiš omdat het een introductie van innovatieve technologie was. De experts van de Europese Commissie ontkenden dit echter gemakkelijk - en als de Tsjechische staat het nu niet begrijpt, komt het voorrecht om deze niet volledig aangescherpte innovatie van de lokale voedingsindustrie te subsidiëren toe aan de Tsjechische belastingbetalers. En het moet worden toegevoegd dat het niet helemaal goedkoop zal zijn, er zijn honderd miljoen kronen in het spel.

Dit is een geval waarin de huidige kampioen van Babiš 'schandalen - het Stork's Nest - aan het vervagen is. Het bedrijf van Babiš vroeg een luxe subsidie aan voor een tiental maaltijden in een tijd dat de eigenaar al als minister van Financiën in de regering zat en het was te verwachten dat hij het binnen afzienbare tijd zou leiden. Zijn belangenconflict nam dan ook enorm toe en het was niet moeilijk te voorspellen dat de Unie het zou gaan onderzoeken.

Desalniettemin claimde Babiš honderd miljoen en deed dat samen met de koelbloedige legendarische verkoper Karlštejn. De innovativiteit waarop de aanvraag voor de subsidie was gebaseerd, was dat hij in Tsjechië hetzelfde toastbrood zou gaan maken als zijn fabriek in Duitsland al produceerde.

Het is waar dat op deze manier - dat wil zeggen, om te leren wat de Duitsers doen - innovatie in Bohemen met succes is geïnnoveerd sinds de middeleeuwen, en het feit dat Babiš deze traditie voortzet, heeft zo zijn voordelen. Deze kennis leek waarschijnlijk te zijn benaderd door Tsjechische overheidsfunctionarissen, die de aanvraag van Agrofert aanvankelijk beoordeelden en goedkeurden.

Men kan zeker stellen dat de Tsjechische Republiek en zijn premier een moderner concept van innovatie zouden kunnen promoten, bijvoorbeeld gebaseerd op de steun van Tsjechische hersenen, maar zelfs dat zou op een dag kunnen verbeteren. Maar één ding moet nu worden opgelost: wie betaalt de honderd miljoen.

Agrofert ontving ze van de Tsjechische staat en de Tsjechische staat zou het geld daarom terug willen willen hebben. Minister Klára Dostálová, die de leiding heeft over de subsidie, heeft tot dusver vraagtekens gezet bij de terugkeer, maar laten we hopen dat de rechterlijke macht hier nog steeds opereert en dat de paragraaf over het schenden van de zorg van een goede manager, die veel burgemeesters wakker schudt, nog steeds van toepassing is. Mevrouw Dostálová moet ook aan hem denken.

Zijn partijvoorzitter Babiš heeft nog niet op de zaak gereageerd, maar één ding suggereert dat hij ook niet betrokken zal zijn bij het teruggeven van het geld. Jaren geleden keurden Tsjechische evaluatoren de Europese subsidie van meer dan tien miljoen kronen goed voor het Liberec-bedrijf Syner Group voor de aanleg van een in-line spoorlijn, die Brussel ook weigerde terug te betalen. Syner zou het geld teruggeven, maar Babiš, als minister van Financiën, vergaf hem de betaling. Het is dus mogelijk dat hij op dat moment al een functie aan het voorbereiden was voor het geval zijn Agrofert de subsidies zou teruggeven. Hij kan nu beweren dat dit een beproefde praktijk is.

Aan de andere kant moet de regering de hele zaak zeer serieus nemen. Als een ander Babiš-bedrijf, Lovochemie, daadwerkelijk een subsidie van zes miljard kronen ontvangt uit een pakket ter ondersteuning van steenkoolregio's, is het gemakkelijk te verwachten dat de Europese Commissie dit bedrag zal herzien vanwege een belangenconflict. En zes miljard terugkrijgen van Agrofert zal een uitdaging zijn, vooral als Babiš de volgende verkiezingen wint en zijn subsidie-eldorado voortzet.
Bron respekt.cz.
 

kuurgast

Donateur
EU-Audit-Bericht bevestigde het belangenconflict van Babiš - Premier verwerpt aantijgingen.

Seznam Zprávy ontving de volledige tekst van de brief die de Europese Commissie in oktober aan de Tsjechische autoriteiten had gestuurd. Die benadrukt hun mening dat de Tsjechische premier Andrej Babiš een belangenconflict heeft.

De Tsjechische autoriteiten hebben tientallen pagina's met argumenten aangedragen waarom de controleurs van de Europese Commissie het bij het verkeerde eind hebben door te beweren dat premier Andrej Babiš een belangenconflict heeft over de Agrofert Group. De reactie van de Europese Commissie zou kunnen worden samengevat met de zin: "Leuk geprobeerd."

Eerst een voorlopig rapport van accountants op 70 pagina's afgelopen voorjaar, dan nu aan het begin van de winter op bijna 240 pagina's als antwoord op de argumenten van de Tsjechische autoriteiten. En ze hebben allemaal één conclusie: de Tsjechische premier Andrej Babiš verkeert in een belangenconflict en de Agrofert Group, die hij controleert, heeft zelfs geen recht op een euro van Europese subsidies die bedoeld zijn voor innovatieve projecten, of dat nu voor het bedrijfsleven of het milieu is.

Seznam Zprávy biedt nu de Engelse versie van de brief van oktober. Het laat zien hoe de Tsjechische autoriteiten, zelfs na het eindrapport van de accountants, probeerden op te komen voor de belangen van de premier en de Agrofert Group. Hun bezwaren tegen de sleutelpositie van de Brusselse accountants staan op de pagina's 58 tot 71.

Europese accountants staan er nog steeds op dat Andrej Babiš de controle blijft houden over bedrijven in de Agrofert Group. Wat volgens de brief betekent dat "hij als overheidsfunctionaris in strijd handelt met artikel 4c van de wet inzake belangenconflicten". Tsjechië is het niet eens met de conclusies van de Commissie.

"De diensten van de Commissie zijn tot de conclusie gekomen dat de Tsjechische autoriteiten die de door de Europese Commissie meegefinancierde programma's beheren, geen projecten mogen selecteren en geen overheidssteun mogen verlenen aan projecten van de Agrofert-groep", luidt pagina 86.

De Commissie heeft het volste recht om de Tsjechische wet te interpreteren met betrekking tot wetgeving die van Tsjechische zijde op Europees niveau naar het Europese niveau is overgeheveld. En om een logische reden: het is een kwestie van het controleren van Europees geld via deze wetten. Deze wetten moeten dus in hun zin overeenstemmen met de bedoelingen van de Europese wetgeving.
Met andere woorden...door Europa aangevraagde/betaalde subsidies vallen onder Europese wetgeving.
Tegelijkertijd behandelen Brusselse ambtenaren ook het bezwaar dat bij de beoordeling van een "potentiële overtreder" het beginsel van een mildere interpretatie moet worden toegepast. Dit is publiek geld, waarbij het publiek degene is die zwakker is en beschermd moet worden tegen iemand die de macht heeft.

En Brussel behandelde vervolgens het feit dat Andrej Babiš, als premier, zich afsloot van beslissingen over Europese fondsen, dwz dat hij ontslag nam uit de ESIF-Raad. "Het is zeker positief dat de Tsjechische kant stappen onderneemt om te voldoen aan de vereisten van het EU-recht met betrekking tot belangenconflicten, maar op het eerste gezicht is dat lang niet voldoende om de situatie op te lossen", zeggen ze op pagina 89.

In hun eindrapport kwamen de accountants van de Europese Commissie tot de conclusie dat Babiš de holding nog steeds leidt en dat hij zowel de Tsjechische als de Europese wetgever overtreedt. Dit rapport is definitief en bevestigt absoluut dat Andrej Babiš een belangenconflict heeft, vertelde de Tsjechische Europarlementariër Tomáš Zdechovský, die lid is van de EU-commissie begrotingscontrole. Zoals Zdechovský toevoegde, had de EU-Commissie de commissie ook laten weten dat ze sinds januari 2018 geen subsidies meer betaalt aan bedrijven die banden hebben met Agrofert.
De audit zal uiteindelijk in januari worden afgesloten.

Tegelijkertijd bevat het document een waarschuwing dat als de Tsjechische kant probeert om terugbetaling van een van de Agrofert-projecten te vragen, sancties kunnen komen in de vorm van een verlaging van de bijdragen aan operationele programma's.

Babiš houdt vol dat hij van mening is dat hij geen belangenconflict heeft en dat hij heeft voldaan aan de gewijzigde vorm van de Tsjechische wet inzake belangenconflicten.
"Ik zal geen actie ondernemen. Ik ben er niet bij betrokken. Ik heb x keer verklaard dat ik geen botsing heb,” herhaalde hij dinsdag toen hem werd gevraagd door Seznam Zprávy. "Voor Agrofert wordt geen geld teruggegeven", de premier is ervan overtuigd.
Bronnen deutsch.radio.cz + oa seznamzpravy.cz met Engelse audit.

Opvallend zijn de reacties onder dit soort artikelen van mensen die helemaal klaar zijn met Babiš, iemand noemde hem een economische emigrant uit Slowakije. Daarnaast zijn aanhangers die nog steeds het volste vertrouwen in hem hebben. Die aanhangers kijken bv naar andere landen waar wegen etc aangelegd worden met EU-geld. Ze weten niet dat dit ook in Tsjechië op gebeurd omdat Babiš hun dit niet verteld en net doet of alle verbeteringen aan wegen door hem geregeld worden. Ook alle compensaties vanwege covid komt uit de EU vandaan wat bij veel mensen niet bekend is. Babiš gedraagt zich als de grote weldoener en probeert zieltjes te winnen met een fooitje.
De aanhangers vinden het alleen goed dat Babiš belasting betaald in Tsjechië, maar weten niet dat hij meer geld aan subsidie binnen schraapt dan aan belasting uitgeeft.
 

kuurgast

Donateur
Daar in tegen vraag ik mij af of Uw anti Babis sentiment niet de mening vormt, want U wekt de indruk dat ALLES wat ook maar de kleinste verbinding heeft met Agrofert heeft is al bij voorbaat fout.
Dat de zaak vanaf het begin stink, daar heeft U gelijk in. Maar om bij voorbaat al een schuldige aan te wijzen, alleen omdat er een verbinding is naar een bepaald persoon is wat anders.
Zoals u weet staat een beschuldiging op pagina 1 en de verontschuldiging op pagina 8. He duurt jaren om een goede naam op te bouwen en 1 fout om dat ongedaan te maken.
Als iemand met zijn bedrijven de meeste subsidies in zijn land vergaart, al dan niet uit EU-fondsen, en daarbij de leiding heeft over hetzelfde land en grote invloed heeft op rechters, eigen mediabedrijven etc, dat kan gewoon niet. Eerlijkheid duurt het langst.

Heb je niet gehoord over de worst van Kostelec en het pluimveebedrijf in Vodňany, waar uitzendkrachten uit oa Oekraïne, Bulgarije, Roemenië, Vietnam voor nog niet eens de helft van het minimumsalaris werken. Ja hij heeft bijna 30.000 arbeiders... grotendeels gastarbeiders! De mensen uitknijpen en de boel belazeren, maar daarnaast ook nog subsidies binnen halen.

Dan koolzaad řepka... vond ik ook mooi de eerste keer, al die gele velden met bloeiende koolzaad. Dat is voor de koolzaadolie in biobrandstof MERO. Alleen weet ik inmiddels dat er veel kunstmest en pesticiden gebruikt worden op die velden, waardoor het grondwater vervuilt en de wilde dieren zich doodeten aan dit gewas... Žlutý mor.

In 2015 heeft iemand hard gevochten, samen met "zijn" ministers, om de wet omtrent belastingvoordeel voor toevoeging MERO te verlengen. Wie heeft een aandeel van meer dan 50% op de markt voor biobrandstoffen? Ik noem geen naam, maar dat kan iedereen wel raden.

Zo kan ik nog een tijdje doorgaan met anti-Babis sentiment.
 

kuurgast

Donateur
"Invloedrijk individu" Babiš roept mensenrechten op. Tevergeefs.

Seznam Zprávy breng een vertaling van sleutelpassages uit een documentaire die de voortdurende strijd van de Tsjechische autoriteiten met Brussel voor de belangen van premier Andrej Babiš onthult. Ook de bescherming van individuele rechten is een argument geworden.

Zelfs als we toegeven dat de Tsjechische premier in een theoretisch belangenconflict verkeert, dan is het geen conflict met het recht van een ander individu, maar (alleen) een conflict met een grondwettelijk beschermd publiek goed. En in dat geval moet de vrijheid van het individu voorrang krijgen.

Dit is precies de constructie die door Tsjechische functionarissen is ontstaan toen ze opnieuw verweer schreven tegen het besluit van de accountants van de Europese Commissie..............

De overige 12 pagina's zijn gewijd aan nieuwe opmerkingen van de Tsjechische partij, die echter voornamelijk waren gericht op informatie over hoe zij omging met de conclusies van de controle. De overige pagina's van het 85 pagina's tellende document bevatten vervolgens de reactie van de diensten van de Commissie en de aanhoudende conclusie dat Andrej Babiš en de Tsjechische Republiek de regels inzake belangenconflicten met hem schenden.

Een belangrijke nieuwigheid in het Tsjechische argument waarom de premier de regels niet overtreedt, is de verwijzing naar mensenrechten. De Commissie vat dit eenvoudig samen op bladzijde 69 van de bijlage: "De Tsjechische autoriteiten voeren aan dat wanneer de interpretatie van een rechtsstaat onduidelijk is, een interpretatie moet worden gekozen die zo min mogelijk impact heeft op de grondrechten van het individu."

Wat zijn precies de argumenten van de Tsjechische kant?
Ze verwees naar de constitutionele orde en artikel 4 van het Handvest van de grondrechten en vrijheden. Het bepaalt dat mensenrechten niet mogen worden beperkt, al was het maar op basis van de wet, terwijl "hun essentie en betekenis moeten worden gewaarborgd".

"Het is een structureel principe van een liberale democratische staat, die de prioriteit van het individu en zijn vrijheid boven de staat uitdrukt", lezen de Tsjechische argumenten op pagina 57 van de bijlage.

Het volgende is een citaat uit de uitspraak van het Grondwettelijk Hof: “Alle wettelijke beperkingen moeten restrictief worden geïnterpreteerd met respect voor het behoud van fundamentele rechten en vrijheden. In geval van twijfel geldt hier ook het beginsel van voorkeur voor vrijheid, in het bijzonder als het geen conflict is met een ander fundamenteel recht van een ander, maar (alleen) een conflict met een grondwettelijk beschermd publiek goed. '

Vertaald in duidelijke taal: Andrej Babiš heeft het recht om zaken te doen en subsidies te krijgen, zelfs als hij premier is. Omdat het iemands vrijheid niet beperkt. De interpretatie van de Commissie, die andere rechten heeft dan die van andere ondernemers, is 'inmenging in de rechten van het individu'.

De Brusselse accountants verwerpen dit en leggen op ongeveer drie pagina's gedetailleerd uit waarom.
Ten eerste betwisten zij dat dit een vage interpretatie van de wet is die het principe mogelijk zou maken dat in geval van twijfel een mildere beoordeling wordt gekozen voor de 'verdachte'. En ze ontkennen ook dat het trekken van subsidies misschien een fundamenteel recht van het individu is.

Bovendien herinneren zij eraan dat het hoofddoel van de wet inzake belangenconflicten is om gelijke concurrentievoorwaarden tussen bedrijven te creëren door invloedrijke personen van het openbaar bestuur uit te sluiten van het verkrijgen van onnodige voordelen voor "hun" bedrijven. "In dit opzicht bevindt de heer Babiš zich niet in een vergelijkbare positie als andere ondernemers, juist omdat hij het ambt van premier van de Tsjechische Republiek bekleedt", schrijven Brusselse ambtenaren.

En op pagina 70 van de bijlage voegen ze toe: “Er moet worden benadrukt dat hier twee hoofdbelangen met elkaar in strijd zijn: het privébelang om subsidies of openbare aanbestedingen te kunnen krijgen en het algemeen belang om de staatsbegroting te beschermen en een gelijke behandeling van economische actoren te garanderen door belangenconflicten te vermijden. Met andere woorden, § 4c (van de wet inzake belangenconflicten) beschermt 'zwakkere' individuen tegen machtsmisbruik of machtsmisbruik door een 'invloedrijk' individu. Ook vanuit dit oogpunt is het onaanvaardbaar dat in een dergelijke situatie een interpretatie ten gunste van het privébelang van zo'n invloedrijk individu voorrang heeft boven een interpretatie ten gunste van het algemeen belang bij de bescherming van de 'zwakkere' individuen.'
Bron seznamzpravy.cz.

Babiš zei altijd dat hij de staat runt als zijn bedrijf.
Zijn "ondergeschikten" strijden voor het privébedrijf van de premier.

Het waarom journalisten eerder over zo'n document beschikken dan de betrokken partijen......de premier is een publieke figuur en het zijn openbare financiën waar iedereen aan meebetaalt.

Dit is misschien voor iemand "anti Babis sentiment", maar ik vertaal gewoon wat in de Tsjechische media speelt en voor Nederlanders interessant kan zijn.
 

kuurgast

Donateur
Tsjechische regering wil EU-geld voor sociaal werk in beton stoppen!

De Tsjechische regering wil miljarden kronen van de EU wegleiden van sociale diensten, zelfs nu COVID-19 de vraag naar schuldhulpverlening doet toenemen.

Dertig organisaties ondersteunen mensen die in nood leven, verlaten kinderen, gezinnen die het moeilijk hebben om rond te komen, en senioren protesteren tegen het plan van de Tsjechische regering om geld van de Europese Unie voor sociale projecten te bestemmen voor investeringen in infrastructuur tijdens de volgende begrotingsperiode. dat sociale diensten in de nabije toekomst nog noodzakelijker zullen worden vanwege de nieuwe pandemie van het coronavirus en dat bezuinigingen de beschikbaarheid van dergelijke hulp en ondersteuning zouden beperken. Vertegenwoordigers van verschillende verenigingen en organisaties hebben dinsdag hun verklaring afgelegd tijdens een persconferentie.

Ze willen met de regering onderhandelen over hoe EU-geld wordt toegewezen. Tsjechië zou voor de begrotingsperiode 2021-2027 meer dan 19,5 miljard EUR kunnen krijgen uit drie EU-fondsen.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF +) moest ongeveer 2,7 miljard euro aan het land ter beschikking stellen. De regering is van plan om 1 miljard EUR van die financiering om te buigen naar infrastructuurinvesteringen.

De resterende 1,7 miljard euro is bedoeld om te worden verdeeld over het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Arbeid. Volgens het oorspronkelijke voorstel van het Tsjechische ministerie voor Regionale Ontwikkeling zou het ministerie van Arbeid 1 miljard euro ontvangen voor het Operationeel Programma Werkgelegenheid.

Dat is de helft van wat in de begrotingsperiode 2014-2020 voor dat programma beschikbaar was. Iva Kuchyňková van Caritas Tsjechië gelooft dat het bedrag niet hoeft te dalen tot 1 miljard euro, maar kan worden teruggebracht tot slechts 1,4 miljard euro.

"Ik ben het niet eens met het idee dat de regering heeft bepaald dat ministeries zich moesten voorbereiden op lagere toewijzingen. Dat is nooit besproken met het bredere spectrum van deskundigen die betrokken zijn bij de uitgifte van deze fondsen", zei Kuchyňková.

"We zouden liever zien dat de hele 1,6 miljard euro gaat naar hulp en ondersteuning van de bevolking van dit land, niet naar administratie en infrastructuur", zei ze. Jan Černý van Mensen in nood (Člověk v tísni) merkte op: "Voor het bedrag dat wordt bezuinigd, kunnen we ofwel zes kilometer snelweg aanleggen - of we kunnen betalen voor een enorme portefeuille aan diensten voor de inwoners van dit land. "

"Dat soort geld is maar een druppel in de emmer voor een infrastructuurproject, maar op het gebied van sociale dienstverlening kan het een cruciaal bedrag zijn", zei Černý. Volgens People in Need is de vraag naar schuldhulpverlening dit jaar aanzienlijk gestegen, aangezien zelfs vóór de nieuwe coronaviruscrisis maar liefst 700.000 mensen in het land van 10 miljoen betrokken waren bij incassoprocedures.

De organisaties vragen om een herbeoordeling van de opzet van de financiering en van de cofinanciering die nodig is om toegang te krijgen tot de fondsen, en zeggen dat projecten niet kunnen worden gerealiseerd als de financiering alleen met terugwerkende kracht moet worden verstrekt. Er wordt om voorschotten op de projectfinanciering gevraagd.

De organisaties zijn het ook niet eens met de hoogte van de cofinanciering die ze moeten verstrekken. Ten slotte waarschuwen ze dat kleinere gemeenten en organisaties onder de huidige regels nooit toegang zouden krijgen tot deze EU-financiering.

In totaal hebben 33 organisaties bezwaar gemaakt tegen de plannen van de regering. Naast Caritas Czech Republic en People in Need omvatten ze de Vereniging voor het Kind en het Gezin, het Platform voor Sociale Huisvesting en de Vereniging van Organisaties die in Gevangenissen werken.

Vertegenwoordigers van deze organisaties hebben contact opgenomen met de Tsjechische premier Andrej Babiš (ANO). Een ontmoeting met de premier is hun doel.
Bron oa romea.cz/en/news + parlamentnilisty.cz.
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
Onderzoek naar het geval van het ooievaarsnest verlengd tot eind februari.

De officier van justitie heeft ingestemd met de verlenging van de termijn voor het onderzoek naar het ooievaarsnest tot eind februari. Dat maakte een woordvoerder van de Praagse officier van justitie maandag bekend. In gerechtvaardigde gevallen kan de deadline opnieuw worden verlengd.

In deze zaak zijn onderzoeken gestart tegen premier Andrej Babiš en zijn voormalige adviseur Jana Mayerová. Ze worden beschuldigd van fraude met de EU-financiering bij de bouw van het wellnesscentrum Stork's Nest. De premier beweert dat er niets illegaals is gebeurd in verband met het ooievaarsnest.
Bron deutsch.radio.cz.

verlengen, uitstel vragen, vertragen.....alles om zo lang mogelijk Babiš in de politiek te houden om zijn zaakjes te subsidiëren of "beschermen".........of is dat anti-Babis sentiment.......
 
Als iemand met zijn bedrijven de meeste subsidies in zijn land vergaart, al dan niet uit EU-fondsen, en daarbij de leiding heeft over hetzelfde land en grote invloed heeft op rechters, eigen mediabedrijven etc, dat kan gewoon niet. Eerlijkheid duurt het langst.

Heb je niet gehoord over de worst van Kostelec en het pluimveebedrijf in Vodňany, waar uitzendkrachten uit oa Oekraïne, Bulgarije, Roemenië, Vietnam voor nog niet eens de helft van het minimumsalaris werken. Ja hij heeft bijna 30.000 arbeiders... grotendeels gastarbeiders! De mensen uitknijpen en de boel belazeren, maar daarnaast ook nog subsidies binnen halen.

Dan koolzaad řepka... vond ik ook mooi de eerste keer, al die gele velden met bloeiende koolzaad. Dat is voor de koolzaadolie in biobrandstof MERO. Alleen weet ik inmiddels dat er veel kunstmest en pesticiden gebruikt worden op die velden, waardoor het grondwater vervuilt en de wilde dieren zich doodeten aan dit gewas... Žlutý mor.

In 2015 heeft iemand hard gevochten, samen met "zijn" ministers, om de wet omtrent belastingvoordeel voor toevoeging MERO te verlengen. Wie heeft een aandeel van meer dan 50% op de markt voor biobrandstoffen? Ik noem geen naam, maar dat kan iedereen wel raden.

Zo kan ik nog een tijdje doorgaan met anti-Babis sentiment.

U begrijpt schijnbaar niet wat ik bedoel. U wijst een schuldige aan zonder enig bewijs daarvoor.
En dat alleen omdat de eigenaar een verachtelijke klootzak is. Daarmee zegt U dus dat iedereen die ook maar de kleinste verbinding heeft met Agrofert ook een crimineel is.

En met het bovenstaande heeft U gelijk, maar met genoeg machtige vrienden sta je boven de wet. hoe triest dat voor land, volk, natuur en gezondheid ook is.
 

kuurgast

Donateur
@kobus ik ben hier niet om te discussiëren, maar plaats alleen berichten die in de Tsjechische vrije media staan.
Er is maar een eigenaar en een premier ineen persoon. Er zijn talloze onderzoeken in binnen en buitenland tegen zijn bedrijven. Het eindrapport van de EU in zijn zaken is definitief, dus hij is bewezen schuldig een subsidie-misbruik. Een aantal personen rondom hem vind ik wel medeschuldig omdat ze hem helpen in deze ongure zaakjes. Alle rechtszaken die gevoerd worden, laat zijn advocatenteam vertragen. Andere mensen durven niet eens een rechtzaak te beginnen tegen hem vanwege de hoge advocaatskosten. Hij ging ooit de politiek in om corruptie tegen te gaan...wat doet hij zelf?
Iedereen betaald mee aan zijn onterecht ontvangen subsidies zowel Tsjechen als alle EU-inwoners.


380 miljoen: Agofert was succesvol in de regio's waar ANO regeerde.

Uit de analyse van de Staatswacht bleek dat het aantal contracten met de belangrijkste holdingmaatschappij in de door ANO beheerde regio's driemaal zo hoog was als elders.

Regio's met gouverneurs die zijn gekozen voor de ANO-beweging hebben tot drie keer meer contracten gesloten met bedrijven die tot de holding van de premier behoren dan in regio's die worden bestuurd door gouverneurs van andere partijen. Dit volgt uit de analyse van contracten tussen 2016 en 2020, opgesteld door de Staatswacht.

“Uiteindelijk bedraagt het totale aantal overeenkomsten tussen de Tsjechische regio's en de bedrijven van Andrej Babiš (premier en voorzitter van de ANO-beweging) voor de laatste regionale verkiezingsperiode driehonderd achtendertig miljoen kronen. De regio's die onder het ANO-beleid vallen, sloten contracten met de premier die driemaal zo hoog was als andere regio's”, stelt de analyse.

Zo heeft de regio Midden-Bohemen onder leiding van president Jaroslava Pokorná Jermanová contracten getekend met meer dan een dozijn bedrijven die eigendom zijn van Andrej Babiš met een totale waarde van meer dan honderd miljoen kronen. Dit waren voornamelijk het landbouwbedrijf Kvarto en de mediagroep Mafra, die samen meer dan zeventig miljoen kronen binnenhaalden, evenals ZZN Polabí, AgroZZN en Agri CS.

“Zelfs als we rekening houden met de jaarlijkse uitgaven van elke regio, blijven de regio's onder leiding van de gouverneurs van de ANO-beweging aan de leiding boven alle andere regio's. Van de vijf regio's waar de holdingcontracten van de premier het grootste aandeel hadden in de totale uitgaven van de regio, werden drie regio's geleid door gouverneurs van de ANO-beweging (Centraal Bohemen, Olomouc Regio en Karlovy Vary), en een van de overige twee - in de regio Vysočina - maakte deel uit van de regionale regeringscoalitie," stelt de analyse van Staatswacht.
Bron neovlivni.cz.
---------------------------------------
Banken op hun hoede.

Andrej Babiš is in wezen de zogenaamde PEP, een politiek prominente persoon, in de banktaal "Pepík".
Begin oktober vaardigde het Financial Analytical Office een nieuwe vorm van maatregelen uit met betrekking tot politiek prominente mensen, of een nieuwe methodologische instructie bedoeld voor banken en andere "obligaten".
Het belangrijkste doel van een strengere controle van politiek prominente personen is het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering. Pepík wordt echter grondiger geïnspecteerd en gecontroleerd door banken met betrekking tot de verstrekte leningen.
Bron hlidacipes.org.
 
Laatst bewerkt:
@kuurgast de duitsers hebben een mooi woord voor dit jain ja en nee tegelijk.
In de loop der jaren zie ik steeds minder verschil tussen cz en nl .
Zelfde corruptie ,witwassen ,postbusfirmas,btw export fraude ,drugs (veel groter probleem) .
Recht halen is in elk land alleen voor de rijken.
Hoe langer ik hier woon ,en vergelijk zijn de fraude mogelijkheden in nl vele malen meer en makkelijker.
Dat Babis onterecht subsidie krijgt is niet zijn schuld , het systeem maakt het mogelijk door wazige regels .
En de gemiddelde Tsjech zal het worst wezen zolang het maar in de cz economie vloeit.
Ik wil ook wel subsidie ,helaas.
 

kuurgast

Donateur
Verder wil hij nog via mensen van zijn ANO-partij een wijziging van de Voedselwet, volgens welke eerst 55 procent en later tot 65 procent van het eten in de winkels uit Tsjechië zou komen, erdoor drukken. Dit is natuurlijk een hele gunstige wet voor zijn Agrofert holding die veel bedrijven heeft in landbouw en voedsel.
Lagerhuis keurt wetsvoorstel over verplichte quota voor verkoop van binnenlandse goederen goed en boetes voor de verkoop van tweederangs voedsel.

In Tsjechië kan er een boete van maximaal 50 miljoen kronen (1,9 miljoen euro) worden opgelegd voor het verkopen van tweederangs voedsel. Dit betreft producten die ook in andere EU-landen verkrijgbaar zijn, maar in dit land in verschillende samenstellingen worden verkocht. Daarover heeft de Tweede Kamer woensdag gestemd als onderdeel van een wijziging van de Voedselwet. Over het ontwerp moet nu worden onderhandeld door de Senaat.

De lagere kamer van het parlement keurde ook een quotum goed voor de verkoop van lokaal voedsel. Dienovereenkomstig zal vanaf volgend jaar een verplicht aandeel van 55 procent van de producten die in dit land zijn vervaardigd, worden aangeboden in supermarkten van 400 vierkante meter of meer. Vanaf volgend jaar moeten winkels van die omvang 55 procent van de binnenlandse producten aanbieden in geselecteerde categorieën, zoals vlees en groenten. In 2028 zou het minimumquotum moeten groeien tot 73 procent.

Acht landen van de Europese Unie hebben bedenkingen geuit over de quota en zeggen dat ze de geïmporteerde goederen uit de EU zullen discrimineren, wat onaanvaardbaar is op de interne markt.
De voorzitter van de Tsjechische Vereniging van Particuliere Landbouw, Jaroslav Šebek, had het ontwerp eerder omschreven als een overwinning voor het populisme.
Bron oa deutsch.radio.cz.
--------------------------------------
De minister van Landbouw Miroslav Toman riep de afgevaardigden op om een beetje nationalistisch te zijn als het om Tsjechisch eten gaat. Als voorbeeld zei hij dat als ze koffie in het Huis hebben, ze er Duitse melk aan toevoegen, wat volgens hem bewijst dat de wet nodig is.

Het quotum is niet van toepassing op detailhandelszaken tot 400 vierkante meter en gespecialiseerde verkooppunten, waarvan de exacte definitie nog steeds ontbreekt en moet worden aangevuld door het ministerie van Landbouw. Het verplichte aandeel heeft betrekking op voedingsmiddelen die in Tsjechië kunnen worden geproduceerd. In veel gevallen zijn we er echter niet zelfvoorzienend, zoals bloemkool, broccoli, aardbeien of varkensvlees.

"Het is een verkiezingscampagne voor kiezers. Op dezelfde manier zal het niet door de Europese Unie gaan, waar er een groot probleem mee zal zijn, ”zei Veronika Vrecionová (ODS) EP-lid tegen de redactie van SZ Byznys.

Volgens Jaroslav Šebek, het hoofd van de Vereniging van Particuliere Landbouwbedrijven, kan het echter lang duren voordat de Europese Unie de wetgeving intrekt en kan de wet nog enige tijd van toepassing zijn.

"Het proces duurt zo lang dat het een jaar of twee kan duren", denkt hij. "Ze zeggen dat het komt door de kleine boeren, maar ik verklaar duidelijk dat we zoiets niet hebben besteld en we wijzen het categorisch af. Naar onze mening is het niet serieus dat de wetgevende macht van een staat die lid is van de EU hiermee überhaupt te maken heeft, ”voegde hij eraan toe.

Natuurlijk zijn de snaren sterk tegengesteld, en in de finale zal de klant het volgens hen pakken. "We zijn bang dat dit voorstel duidelijk zal leiden tot hogere prijzen en een vermindering van de verscheidenheid aan aanbiedingen voor klanten. Bovendien begrijpen we niet hoe een staat met een ernstig gezicht een hoger verplicht percentage Tsjechisch voedsel wil eisen dan het huidige percentage van de beschikbaarheid van Tsjechische basisproducten ", aldus woordvoerster Lutfia Volfová van de hypermarkt Globus.
Zelfvoorziening waar boeren niet tegen kunnen

In het verleden was de Voedselkamer van Tsjechië ook sceptisch over de wet, die vorig jaar in een aangescherpte versie in de Kamer van Afgevaardigden verscheen. Sommige voedselproducenten zijn het er ook niet mee eens. "Het is onzin. Vanuit het oogpunt van lage zelfvoorziening in sommige producten of de definitie van wat Tsjechisch voedsel is. Het interfereert met de vrije markt '', zegt Bedřich Štecher, directeur van de Jaroměřice-zuivelfabriek.

Door de geringe zelfvoorziening zouden veel boeren en voedselproducenten pas volgend jaar zonder enorme investeringen de levering aan handelaren kunnen veiligstellen. Zo bedraagt de zelfvoorziening bij varkensvlees ongeveer 50 procent en bij groenten zelfs maar een derde.
Bron seznamzpravy.cz.
----------------------------------------

Dit onderwerp speelde al sinds 2005, zie topic Meer Tsjechische producten in Tsjechische supermarkten.
De EU zal wel reageren, want er was al eerder een land met vergelijkbaar quotum wat afgekeurd werd.
Minister van Landbouw Miroslav Toman heeft zelf een groot landbouwbedrijf en zal er net als Andrej Babiš met zijn Agrofert er het meeste baat bij hebben.
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
De premier verwacht dat de Senaat een wetsvoorstel verwerpt dat quota vereist voor Tsjechische voedingsproducten.

Andrej Babiš verwacht dat een rekening die grotere supermarkten verplicht om een verplicht minimum aantal Tsjechische producten te verkopen, door het hogerhuis zal worden afgewezen.
"Ik ben het natuurlijk niet eens met [het wetsvoorstel], het is niet realistisch en het is niet in overeenstemming met de Europese wetgeving", zei Babiš over de voorgestelde quota.
Hij zei dat hij gelooft dat deze eis niet door het parlement zal worden gedrukt. Babiš beschouwt het wetsvoorstel als een gebaar van steun voor Tsjechische boeren, maar dat parlement mag het niet aannemen.
"We kunnen niet bij wet bepalen wat mensen wel en niet moeten kopen," merkte hij op.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Věra Jourová, die de Tsjechische Republiek in de EG vertegenwoordigt, zei dat de quota voor Tsjechisch voedsel geen zin hebben. Ze vertelde de Tsjechische televisie dat het quotum de Tsjechische consumenten zou schaden, het aanbod op de markt zou beperken en de prijzen zou verhogen.
Jourová merkte op dat de EC pas opmerkingen maakt over wetsvoorstellen in EU-lidstaten als ze zijn aangenomen.
"Ik hoop ten zeerste dat het wetsvoorstel het wetgevingsproces uiteindelijk niet haalt, omdat het niet alleen schadelijk is omdat het indruist tegen het Europese principe van vrij verkeer van goederen", zei ze.

Jourová zei dat er in het verleden vergelijkbare pogingen waren gedaan om de markt te reguleren in Roemenië, maar dat deze na onderhandelingen werden opgegeven.

De nieuwe eis zou bijvoorbeeld gelden voor eieren, honing, bloemkool, kool, knoflook, rundvlees, varkensvlees, lamsvlees, koolzaad- en zonnebloemolie, melk, kaas en kwark.

Het verplichte minimumquotum voor Tsjechische goederen tussen deze producten zou volgend jaar 55 procent bedragen en geleidelijk groeien tot 73 procent in 2028. Het zou niet gelden voor kleinere winkels en speciaalzaken.

Bron expats.cz.

Moraal van het verhaal .....Babiš wast zijn handen in onschuld en wat is Brussel toch slecht voor ons denken sommige kiezers.

---------------------------------
De Tsjechische Republiek is niet zelfvoorzienend, en de wet zal zijn zelfvoorziening niet garanderen.

Zelfvoorziening in voedsel is een mooi idee. Ga naar de winkel en in plaats van Spaanse knoflook, ui uit Nieuw-Zeeland of Argentijns rundvlees, kun je groenten kopen van een nabijgelegen boerderij, rundvlees van een plaatselijke slager en Moravisch rood. De vraag is: wat houdt ons tegen? Wellicht is het feit dat Tsjechië niet zo volledig zelfvoorzienend is, misschien ook het feit dat voor veel Tsjechische klanten nog steeds de prijs van het eindproduct het belangrijkste criterium is. Feit is dat Tsjechië in veel grondstoffen de vraag niet eens zou kunnen dekken - dit is bijvoorbeeld het geval bij varkensvlees, waarin we volgens de CZSO 46% zelfvoorzienend zijn, en pluimvee met 54%. Tsjechische boeren zouden maar een paar maanden van het jaar in de vraag naar groenten en fruit kunnen voorzien; babyvoeding wordt in Tsjechië helemaal niet geproduceerd. Integendeel, we produceren een vijfde meer melk dan de Tsjechen consumeren.
Wat als er een onvruchtbaar jaar is, droogte of vorst waardoor boomgaarden worden vernietigd?
Bron neovlivni.cz.
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
De premier verwacht dat de Senaat een wetsvoorstel verwerpt dat quota vereist voor Tsjechische voedingsproducten.
De Senaat heeft een amendement op de Voedselwet verworpen die quota vaststelt voor de verkoop van Tsjechisch voedsel in winkels. Ten minste acht andere EU-landen hadden bezwaar gemaakt tegen het voorstel, dat volgens hen duidelijk discriminerend was.
Zie artikel english.radio.cz + deutsch.radio.cz.
 

kuurgast

Donateur
Laatste en definitieve EU-controle: Tsjechische premier heeft belangenconflict.

De Tsjechische premier Andrej Babiš heeft een belangenconflict omdat hij de controle heeft over de twee trustfondsen waarin hij zijn eigendom heeft gestort. Dit wordt bevestigd door het eindrapport van de audit over de Europese subsidies voor de Agrofert-holding. De Europese Commissie heeft het vrijdag gepubliceerd. Het rapport bevestigt de eerder gepubliceerde bevindingen.
De vertegenwoordigingen van de Tsjechische autoriteiten hebben hier niets aan veranderd, vervolgt het. De holding heeft ten onrechte de subsidies van enkele miljoenen euro's ontvangen die haar op 9 februari 2017 zijn betaald, stellen de accountants. Het rapport is definitief; Tsjechië kan het nu alleen nog aanvechten voor de rechtbank.
Volgens de accountants is het doorslaggevend dat Babiš alle vertegenwoordigers van de trustfondsen zelf heeft aangesteld en ook kan ontslaan. De premier heeft een direct economisch belang bij het succes van Agrofert, zo luidt de conclusie.

De uitkomst van de audit betekent dat Tsjechië miljoenen kronen aan EU-subsidies van Agrofert zal moeten terugbetalen.

Premier Andrej Babiš verwerpt elk belangenconflict. Na de publicatie van het eindrapport over de EU-audit over Europese subsidies voor de Agrofert Holding-bedrijven, schreef het hoofd van de regering aan het persbureau ČTK dat dit “een gerichte en gemanipuleerde audit was die werd geïnduceerd door professionele klokkenluiders uit de gelederen van piraten." De niet-gouvernementele anticorruptieorganisatie Transparency International antwoordde dat zij de Europese Commissie had gewezen op het belangenconflict van Babiš.

De Agrofert-holding zelf vindt de conclusies van de Europese Commissie absurd, maar stelt tegelijkertijd dat zij in feite niet eens geraakt wordt door het geschil. Het zou in de eerste plaats een zaak zijn tussen de Europese Commissie en Tsjechië. "Niemand leidde een procedure met Agrofert", zei de holdingswoordvoerder Karel Hanzelka.
------------------------------------------
Vicepremier Jan Hamáček: Agrofert moet betwiste EU-fondsen teruggeven.

De EU-gelden die Tsjechië op grond van de EU-audit zal moeten teruggeven, zouden afkomstig moeten zijn van het Agrofert-conglomeraat, zei vicepremier Jan Hamáček zaterdag tegen journalisten.
De heer Hamáček, die de junior partij in de coalitieregering leidt, zei dat de sociaal-democraten de regering niet zouden verlaten vanwege het verklaarde belangenconflict van de premier, gezien de gecompliceerde situatie met de coronavirus-pandemie, maar hij zei dat hij niet wilde belastingbetalers moeten het geld dat moet worden teruggegeven, betalen.

De Piraten en de STAN-beweging roepen de Tsjechische autoriteiten echter al op om de laatste audit van de Europese Commissie strikt te volgen en om terugbetaling van Agrofert te eisen. Hij beweert dat het meer dan 20 miljard kronen is.
Dit bedrag omvat echter niet alleen de ontvangen subsidies, maar ook de overheidsopdrachten die Agrofert volgens hen ten onrechte heeft binnengehaald.

Bronnen english.radio.cz + deutsch.radio.cz + seznamzpravy.cz.

Babiš zal nu wel spijt hebben dat hij vorige week de Russische affaire naar buiten bracht. Dat zakt nu weg in de media en dit EU-geval staat bovenaan in de media.
Nu kan hij geen schijnbeweging meer maken.........
 
Bovenaan