Fraude EU-subsidies

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Ad Verschoor

Donateur
Commissie Europarlement wil Tsjechische premier weren van Eurotop

Wat kan de Europese Unie beginnen tegen regeringsleiders die EU-subsidies verkeerd besteden en geld in eigen zak steken? De Tsjechische premier Babis ligt in eigen land onder vuur, omdat hij EU-geld zou hebben gestoken in zijn eigen landbouwbedrijf. De begrotingscontrole-commissie van het Europarlement wil hem daarom nu weren van de komende EU-top, die over de begroting tot 2027 gaat. Op die top wordt ook noodsteun vanwege de coronacrisis besproken. Een datum voor de top is er nog niet.

Waar de Europarlementariërs boos over zijn, is dat de Tsjechische premier in Brussel zou gaan onderhandelen over de voorwaarden waaronder EU-subsidies de komende jaren verstrekt gaan worden. Oftewel: de voorwaarden waaronder Babis zelf subsidie kan krijgen.

"Verkeerd besteed geld kan teruggevorderd worden, maar dan moet in de lidstaat zelf een rechter dat vonnis vellen", aldus correspondent Bert van Slooten over fraudebestrijding in de EU

"Hij onderhandelt de ene dag over Europese subsidies die de volgende dag in zijn eigen zakken belanden", zegt Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA), die in de begrotingscommissie zit. "Daar kan ik met mijn verstand niet bij." Zijn collega Lara Wolters (PvdA) zegt: "De belangen van zijn zakenimperium heeft hij nooit helemaal afgestoten, terwijl dat imperium profiteert van Europees belastinggeld."

Goede sier maken met EU-subsidies
Praktisch gezien is het een kansloze oproep, want elke lidstaat mag zelf bepalen wie naar de EU-top gaat: veel landen sturen hun premier, maar Frankrijk en Roemenië kiezen voor hun president. De oproep moet dan ook gezien worden als noodkreet, zegt EU-correspondent Bert van Slooten: "Het is een signaal dat het Europarlement het zat is: zij zien regeringsleiders, vooral in Midden- en Oost-Europa, die met EU-subsidies goede sier maken bij hun eigen bevolking. Zo worden ze in eigen land steeds groter en belangrijker, en krijgen ze op een gegeven moment autocratische trekjes. Ze ondermijnen de beginselen van de EU en zijn nauwelijks meer weg te krijgen."

Het is zeker niet de eerste keer dat EU-geld verkeerd wordt besteed, zegt Van Slooten. "De Hongaarse premier Orbán bouwde bijvoorbeeld een treintje in zijn geboortestreek dat niet gebruikt wordt, in Bulgarije werden met subsidies kartonnen kastelen neergezet."

Het probleem is dat de EU hier maar moeilijk tegen kan optreden: er is een organisatie die fraude moet bestrijden, OLAF, maar die wordt gezien als een papieren tijger. "Verkeerd besteed geld kan teruggevorderd worden, maar dan moet in de lidstaat zelf een rechter dat vonnis vellen. Dat gebeurt vaak niet, en dat zie ik nu bij Babis ook nog niet snel gebeuren", zegt Van Slooten. De EU heeft sinds vorig jaar wel een eigen Openbaar Ministerie, onder leiding van de Roemeense aanklager Kövesi. "Misschien gaat zij de zaak-Babis onderzoeken."

Babis kan de oproep uit Brussel weliswaar naast zich neerleggen, maar dat betekent niet dat hij niets te vrezen heeft, zegt Van Slooten. "Er zijn grote demonstraties geweest om zijn aftreden te eisen en honderdduizenden Tsjechen liepen daarin mee. In Tsjechië is er een app ontwikkeld waarmee consumenten kunnen zien of ze een product kopen van een bedrijf van de premier. Die app is al honderdduizenden keren gedownload."

Vooral in eigen land staat Babis dus onder druk.

Bron: nos.nl
 
ik vindt het prachtig ,de EU is de grootste supporter van babis .
ze maakt het mogelijk en geeft maar geld naar vriendjes van vriendjes.
of stimuleert oneerlijke concurrentie.
wat hier belangrijk is ,dat het geld deze kant op stroomt ,hoe maakt niet uit.
en dat doet babis goed . misschien had het iets netter gekunt maar het resultaat is super.
misschien zou de EU zelf het goede voorbeeld moeten geven ,minder geld verkwisting,subsidies voor onzin.
 

kuurgast

Donateur
Ondertussen maakt hij gebruik van corona met zijn laboratoria en ontsmettingsmiddelen.
Hij vroeg aan werkgevers om niet hun personeel te ontslaan.......wat doet hij nu?
Een bakkerij die hij een jaar geleden heeft gekocht zet hij 160 mensen op straat en zaak gaat dicht.....zo weer een concurrent uitgeschakeld.
Bron idnes.cz/brno.
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
7.5.2020 Een interview voor Neovlivní in maart, toen Monika Hohlmeier en haar collega's hun missie in Praag voltooiden.

Subsidies mogen niet worden gegeven aan sluwe mensen. Ze dienen iedereen.

Vandaag begint het Europees Parlement het belangenconflict van de Tsjechische premier Andrej Babiš op te lossen. De Begrotingscommissie bespreekt eerst het missieverslag dat eerder dit jaar in de Tsjechische Republiek is afgerond. De missie werd geleid door Monika Hohlmeier, MEP en hoofd van de commissie, een gerespecteerde Duitse politicus. In een interview voor Neovlivní, praat ze echter niet alleen over Babiš, maar ook over landbouw en andere vermoedens over een belangenconflict van Tsjechische politici.

Door het verzamelen van informatie in Tsjechië kreeg ze scherpe kritiek van Andrej Babiš, die het "gek" noemde. Ze vat het niet persoonlijk op.

'We doen gewoon ons werk. Met betrekking tot het Financieel Reglement moet de Commissie begrotingscontrole aandacht besteden aan de eerlijkheid bij de verdeling van middelen, zodat ze niet in de portemonnee vallen van slimme mensen die toegang hebben tot Europese fondsen, maar in het belang van alle burgers ”, zegt Monika Hohlmeier.

NEO: U bent voornamelijk in Praag vanwege mogelijke belangenconflicten van premier Babiš. Maar verscheen er een ander onderwerp dat u in Tsjechië interesseerde?

Hohlmeier: Ja, het is een kwestie van landbouw. Dit zijn vragen over hoe de grond te behandelen. Het is geen kwestie van Tsjechen of Duitsers, het is een kwestie van kleine en middelgrote boeren tegen grote conglomeraten en naamloze vennootschappen. Nieuw voor mij was dat er in Tsjechië een zeer intensieve discussie over dit onderwerp plaatsvindt. Bijvoorbeeld hoe de grond te behandelen en land, wiens eigenaar onbekend is. En dat deze zaak nog niet is afgesloten. Ik beschouw dit als een serieuze en belangrijke discussie.

Nieuw voor mij en mijn collega's was dat de Europese landbouwfondsen hier op grote schaal worden gebruikt ten behoeve van grote bedrijven en intensieve landbouw. En niet, zoals in ons land, waar er bijvoorbeeld een veelbesproken onderwerp is in het Europees Parlement en de Commissie landbouw, dat iets biedt om de nadelen te compenseren voor maatregelen die een kleine boer een concurrentienadeel kunnen bezorgen.

Er zijn speciale regels voor drinkwater, beperking van bemesting, uitgebreidere landbouw en al dergelijke zaken als bescherming van drinkwater, bodembescherming, bescherming tegen erosie, humusvorming, vruchtwisseling en dergelijke. Deze zaken behoren meestal tot de eerste pijler en, als ze zich voornamelijk in achterstandsgebieden bevinden, tot de tweede pijler. (Opmerking Neo: het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie is nu gebaseerd op twee "pijlers". De eerste pijler omvat rechtstreekse betalingen aan landbouwers en de gemeenschappelijke marktordening voor individuele landbouwproducten. De tweede pijler is een aanvulling op het GLB sinds 1999 en richt zich op plattelandsontwikkeling Sinds de hervorming in 2013 is het steeds belangrijker geworden om de negatieve impact van de landbouw op het milieu te verminderen.)

En vandaag hebben we allemaal geleerd dat het in Tsjechië compleet anders is. Dat integendeel hier bijzondere voordelen heeft voor intensieve landbouw, wat juist het tegenovergestelde is van wat nodig is. En ik zou dit ook willen bespreken tegen de achtergrond van het wettelijk kader, omdat de EU bijvoorbeeld geld verstrekt voor vergroening of vruchtwisseling. Dit zijn allemaal zaken waar mijn collega's erg in geïnteresseerd waren. We kwamen met veel vragen naar Praag. Niet met antwoorden, niet met vooraf bepaalde meningen, maar met veel vragen.

NEO: Landbouw is niet een van de onderwerpen in Tsjechië die het publiek zou raken. Maar de manier waarop u landbouwgebieden beheert, is duidelijk wanneer u de Tsjechisch-Beierse grens oversteekt. Het valt meteen op dat de kleine Beierse velden zullen veranderen in enorme agro-industriële velden.

Hohlmeier: Ook in Duitsland zijn er verschillen, maar in Beieren of Baden-Württemberg is de gemiddelde grootte van één boerderij respectievelijk 36. 37 hectare. In Tsjechië is het 164 hectare.
Ik vind de term "particuliere boer" al interessant, die wordt geassocieerd met een bepaald idee van plattelandsontwikkeling. En het maakt niet uit of het klein of groter is, maar het is geen naamloze vennootschap, het is geen conglomeraat. Ieder van ons vond het interessant. Niet alleen het commerciële gebruik van de natuur, maar ook de zorg voor de natuur, de zorg voor cultuur, de zorg voor het dorp speelt een zeer belangrijke rol.

NEO: Helaas speelt het in ons land geen belangrijke rol.

Hohlmeier: We moeten het steunen, het moet een belangrijke rol spelen. We werden ook gevraagd om te helpen. We hebben het feit meegenomen dat hier in Tsjechië duidelijk financiële steun wordt verleend ten behoeve van grotere conglomeraten. En dat het voor kleine, middelgrote en particuliere boeren (wier boerderij soms groter kan zijn) veel moeilijker is om financiering te krijgen. Zeker als ze extensieve landbouw bedrijven en rekening houden met natuur, water en dergelijke. Dat is informatie die we niet hadden.

NEO: Dit is de erfenis van het communisme, toen voormalige collectieve boerderijen werden omgevormd tot grote bedrijven en zeer nauwe banden met de regering hadden. Dit wordt prachtig geïllustreerd door de persoon van de minister van Landbouw, Miroslav Toman, de zoon van de communistische minister van Landbouw, wiens familie een groot landbouwbedrijf bezit.

Hohlmeier: Wat we hebben meegenomen is dat er niet alleen een onderwerp is over premier Babiš, maar dat er ook vragen zijn over andere leden van de regering in verband met mogelijke belangenconflicten. We begrepen dit uit een ontmoeting met journalisten en ngo's. We kwamen hier met een aantal vragen, maar we gaan naar huis met nog meer vragen.

Vandaag hebben we ook vernomen dat er bijvoorbeeld binnen de wet, die waarschijnlijk de kwestie van ambtenaren en staat medewerkers omvat, sprake is van een zogenaamde systematisering. Dat was helemaal nieuw voor mij. Dat moet deel uitmaken van de wet. Deze systematisering betekent dat als iemand onaangename vragen stelt, hun afdeling gesystematiseerd wordt. Helaas is het niet meer nodig.
Dit werd ons getoond door verschillende voorbeelden. En we gaan naar huis met nog veel meer vragen. Hoe onafhankelijk kunnen de autoriteiten optreden als ze zich dan zorgen moeten maken dat ze worden gesystematiseerd?

NEO: En wie moet uw vragen beantwoorden?

Hohlmeier: Vragen en problemen die we hebben opgeschreven, zullen we bespreken met de Commissie. In gevallen waarin we ons zorgen maken dat er inderdaad ernstig wangedrag plaatsvindt, zullen we OLAF (European Anti-Fraud Office) hiervan op de hoogte stellen. Ik kwam hier bewust met een neutrale houding. Ik ken de heer Babiš niet, maar ik ben overweldigd door de agressie waarmee ik publiekelijk wordt geconfronteerd. Ik heb de man nooit gezien. Als voorzitter van onze commissie sta ik voor het werk van collega's die hier een duidelijk mandaat hebben. En het mandaat is: Europees geld, dat de belastingbetalers moeizaam hebben gecreëerd, moet eerlijk, transparant, legaal en in overeenstemming met de doelstellingen worden verdeeld. En hier zijn een aantal vragen.

Maar tegen het einde van vandaag hebben we een geweldig gebied gezien waar ik zie dat onze inspanningen goed zijn geweest en dat het in de toekomst moet worden versterkt. Ten tijde van het cohesiebeleid voerden Günther Oettinger en Jean-Claude Juncker aan dat een deel van de middelen moet worden gebruikt voor wetenschap en onderzoek. En vandaag waren we in het lasercentrum, waar het geld duidelijk goed was geïnvesteerd en goed werd gebruikt. (Europees Onderzoekscentrum ELI Beamlines in Dolní Břežany, waarbinnen een internationaal team van wetenschappers het meest intensieve lasersysteem ter wereld heeft geïnstalleerd. Opmerking Neo)

Het cohesieprogramma creëert veel banen op het gebied van energie, materiaalonderzoek en ziektebestrijding. Voorbeelden waar we het over hadden: bijvoorbeeld in het geval van een niet-operabele hersentumor, is er tegenwoordig moderne lasertechnologie die voor een normaal persoon moeilijk te begrijpen is, waardoor de schedel met zo'n hoge snelheid kan doordringen en kan worden aangepast zodat het effect alleen op het punt optreedt waarbij de tumor wordt vernietigd. Dit betekent dat wat u met een scalpel niet kunt bereiken, kan worden bereikt met lasertechnologie, waardoor levens worden gered. En deze nieuwe technologieën worden in de buurt van Praag verkend. Dat is geweldig. Hier werd het geld correct gebruikt. Dit is goed voor banen, voor de gezondheid. Geweldig! Dit heeft een zeer positieve indruk achtergelaten. Ik denk ook dat sommige autoriteiten echt de wil hebben om positief te werken. We merken en erkennen dat.

NEO: Bent u het eens met de interpretatie van premier Babiš en zijn regering dat de Europese Commissie geen arbiter is die moet beslissen of iemand een belangenconflict heeft, maar dat de rechtbank dat moet doen?

Hohlmeier: Als hij dat deed, is dat een beetje verrassend voor mij. Want eerst is het altijd de beurt aan de administratieve procedure en dan kun je natuurlijk naar de rechter stappen. In een rechtsstaat heeft elke beklaagde dit recht, iedereen die onderworpen is aan een overheidsreglement of een verzoek om terugbetaling van een subsidie. Hetzelfde is natuurlijk het geval op Europees niveau als er een besluit van de Commissie is of een bijbehorend verzoek om terugbetaling. Er is echter nog niets bekend, aangezien het auditproces nog niet is afgerond. Dan kan iedereen terecht bij het Europese Hof van Justitie. Maar eerst kies je niet het pad naar de rechter en daarna naar het bestuursniveau. Dat zou nogal ongebruikelijk zijn. De Europese Commissie is de hoedster van de Verdragen en haar taak is om te controleren of de middelen niet alleen goed worden verdeeld, maar ook eerlijk, transparant en in lijn met doelstellingen. Dit is een beslissing van 28 lidstaten. Dat is haar taak. In dit opzicht is het een beetje vreemd om deze taak in één keer te willen annuleren, omdat het op dit moment niet in het belang is van individuele overheidsfunctionarissen.

NEO: Hoe verklaart u de reactie van de woordvoerder van Agrofert, die beweert dat uw controlemissie in Tsjechië nieuwsgierig is? En wat zegt u over de beschuldiging van Andrej Babiš dat de missie niet onafhankelijk is?
Hohlmeier: Om eerlijk te zijn moet ik een beetje glimlachen. Dergelijke beschuldigingen hebben we ook van Hongarije gehoord, deze beschuldigingen komen soms uit Polen. Ze vallen ons op als iemand denkt te kunnen ontsnappen aan budgetbeheersing. Of proberen de budgettaire controle op het recht om vragen te stellen weg te nemen. De taak van de Commissie begrotingscontrole is het stellen van vragen als zich problemen voordoen. En na het indienen van dit auditrapport, na jaren van openbare discussies over de Stork's Nest-zaak, na een groeiend aantal meldingen van grote protesten en demonstraties, is het volkomen normaal dat de Commissie begrotingscontrole niet alleen in Brussel verblijft, maar ter plaatse gaan en iedereen een ruimte bieden om te praten.

We hebben dat gedaan. Oorspronkelijk wilden we ook spreken met de heer Babiš en de minister van Landbouw, maar de vergaderingen zijn afgelast. Zoals ik al zei, wij zijn degenen die naar de informatie luisteren, naar het positieve nieuws luisteren, zoals over het lasercentrum, maar wij zijn ook degenen die enkele kritische vragen opschrijven die afkomstig zijn van particuliere boeren, van de plattelandsbevolking. Bijvoorbeeld vragen over het mogelijke gebrek aan neutraliteit bij de toewijzing van middelen.

Er is bezorgdheid gerezen over de vraag of specifieke manieren om wetten op te stellen verenigbaar zijn met de witwasrichtlijn en de wetgeving inzake het begrotingsrecht van de Europese Unie. Omdat het financieel reglement van de Europese Unie de basisregel is die met de lidstaten is overeengekomen over de besteding van Europees geld. En nu kunnen we niet zeggen, nou, dat wordt nu waargenomen in Duitsland, maar misschien niet in Frankrijk en misschien in Tsjechië of niet. De regels worden samen afgesproken zodat iedereen ze kan volgen.

En uiteindelijk is het onze taak om licht te werpen op de duisternis en misschien ook om innovaties voor te stellen als er nog enkele hiaten zijn. Of een vinger in de wond steken als iemand niet wil dat dergelijke onderzoeken of beleidskwesties worden besproken in het kader van begrotingscontrole. Sommigen houden daar niet van. Maar dat is onze taak. Met betrekking tot het Financieel Reglement dient de Commissie begrotingscontrole aandacht te besteden aan de eerlijkheid bij de verdeling van middelen, zodat deze middelen niet in de portemonnee belanden van slimme mensen die toegang hebben tot Europese fondsen, maar ten behoeve van alle burgers.

NEO: Hoe beoordeelt u het feit dat de premier en de minister van Landbouw de ontmoeting op het laatste moment met u hebben geannuleerd?

Hohlmeier: Ik beoordeel niets, ik merk dat dit het geval is. We stonden open voor gesprekken. We waren echter enigszins verrast door de reden voor de weigering om elkaar te ontmoeten. Om het samen te vatten: het feit dat de premier en de minister van Landbouw niets te maken hebben met de kwesties die we hier moeten bekijken, heeft ons een beetje verrast. Ik was vroeger zelf minister en ik weet dat ik verantwoordelijk ben voor de activiteiten van de administratie, ik weet dat ik als minister ervoor verantwoordelijk ben dat geld correct, zorgvuldig en in overeenstemming met de wet wordt besteed.

Bron neovlivni.cz.
 

kuurgast

Donateur
Agrofert krijgt nog steeds subsidies.......

Volgens de website van Seznam Zprávy zou de Agrofert-holding miljarden Europese subsidies moeten verliezen. Het staatsfonds betaalt ze nog steeds aan Agrofert.

De audits van de Europese Commissie, volgens welke premier Andrej Babiš in een belangenconflict verkeert, betwijfelden het recht van de Agrofert-groep op Europees geld, maar volgens de beschikbare informatie waren ze niet gericht op het meest gevoelige item: subsidiabele landbouwsubsidies.

De zogenaamde rechtstreekse betalingen, voor de verwerving waarvan het meestal voldoende is om de grond te bewerken, vormen het overheersende onderdeel van de jaarlijkse subsidieverlening aan de agrofertbedrijven van Agrofert. Zonder hen zou dit deel van de holding niet langer winstgevend zijn en zou de hele groep verlies kunnen lijden.

Uit het jaarverslag van de groep over 2018 blijkt echter dat Agrofert destijds 1,5 miljard euro aan 'bedrijfssubsidies' ontving, voornamelijk rechtstreekse betalingen. Daarentegen rapporteerde de groep in de categorie investeringssubsidies slechts ongeveer een kwart miljard.

Rechtstreekse betalingen blijven naar Agrofert stromen, vooral dankzij het Staatsfonds voor landbouwinterventie (SZIF), dat als betaalorgaan voor landbouwsubsidies in Tsjechië de voorwaarden voor het verkrijgen ervan verdeelt en ook controleert.

De SZIF rechtvaardigt zijn soepele houding door te stellen dat de audits nog niet volledig zijn afgesloten vanwege Babiš's banden met Agrofert. Bovendien beroept het zich, met name in het geval van rechtstreekse betalingen, op de bewering dat de Europese Commissie de EU-regelgeving inzake belangenconflicten niet "toepast" op dit soort subsidie.

"Wat de regel inzake belangenconflicten op grond van artikel 61 van het nieuwe Financieel Reglement betreft, past de Europese Commissie deze niet toe op rechtstreekse betalingen. Deze betalingen, die worden gefinancierd uit de EU-begroting, worden zonder enige beperking door de Commissie betaald ", zei Lenka Rezková, woordvoerder van SZIF.

Deze redenering is echter misleidend. De Europese Commissie heeft zelf expliciet verklaard dat het vorige financieel reglement van de EU, dat in artikel 61 handelt over belangenconflicten bij de onderhandeling over en de controle op Europese subsidies, ook gevolgen heeft voor rechtstreekse betalingen.

De commissie bevestigde de ruimere "reikwijdte" van belangenconflicten in een recent antwoord op een schriftelijke interpellatie door EP-lid Luděk Niedermayer (TOP 09). "Artikel 61 van Verordening (EU) 2018/1046 is van toepassing op de uitvoering van rechtstreekse betalingen, met inbegrip van besluiten die op lidstaatniveau worden genomen op het gebied van voorbereiding, audit en controle", zei de EC in een verklaring.

Tegelijkertijd bevestigt de Commissie ook dat het risico bestaat dat subsidies worden terugbetaald als de betrokkene zich niet aanpast en geen passende maatregelen neemt. "Het niet naleven van de bepalingen van artikel 61 kan leiden tot financiële correcties in overeenstemming met de geldende regels", waarschuwt de Commissie en verklaart dat zij voldoende informatie heeft over de begunstigden van rechtstreekse betalingen en haar verplichtingen kan nakomen.

Hieruit blijkt duidelijk dat als de EU-controleurs Andrej Babiš veroordelen voor de aanhoudende banden met Agrofert, zijn boerderijen zelfs geen recht hebben op rechtstreekse betalingen.

Het staatsfonds voor landbouwinterventie staat onder controle van het ministerie van Financiën.
Bron seznamzpravy.cz + parlamentnilisty.cz.

Voor wie geïnteresseerd is in Babiš en zijn zaken versus politiek zie artikel seznamzpravy.cz.
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
Tsjechische regering overweegt rechtszaak tegen Europese Commissie.

De Tsjechische regering overweegt een actie tegen de Europese Commissie. De achtergrond hiervan is de bevriezing van subsidies voor de agrochemische groep Agrofert, die premier Andrej Babiš heeft opgericht. Volgens ambtenaren in Brussel kan het hoofd van de regering hierdoor een belangenconflict krijgen. Het bijbehorende auditproces loopt nog.

Zoals de Tsjechische radio in haar binnenlandse uitzendingen meldde, wil het kabinet maandag over de rechtszaak beslissen. Dit werd bevestigd door een woordvoerder van het ministerie van Landbouw. De rechtszaak moet op 10 juni voor het Hof van Justitie van de Europese Unie worden gebracht, zodat ze nog in behandeling kan worden genomen. In totaal worden momenteel 1,6 miljoen kronen (60.000 euro) aan subsidies voor Agrofert ingehouden.
Bron radio.cz/de.
 

kuurgast

Donateur
Tijdens een noodsituatie wil de regering een wet bespreken die belangenverstrengeling aanpakt.

Mijnheer Andrej Babiš, meent u serieus - wilt u onder het mom van coronavirus - vals spelen met de wet inzake de registratie van echte eigenaren? Het is geen geheim dat deze wet van cruciaal belang kan zijn om uw belangenconflict te beoordelen en het feitelijke eigendom van Agrofert te bevestigen.
Dit vergaderpunt is toen van de agenda gehaald, maar nu alsnog onder de crisiswet stond het er weer op en is goedgekeurd. Andrej Babiš was zelf niet aanwezig, maar heeft genoeg mensen van zijn eigen ANO-partij daar zitten.

De wet op de registratie van eigenaren is een klucht, zegt Pirates. Hij zou alleen Babiš beschermen.

De wet op de registratie van uiteindelijk gerechtigden, die maandag door de regering is goedgekeurd, kreeg kritiek. De minister van Binnenlandse Zaken, Jan Hamáček, en de directeur van Transparency International, David Ondračka, waren fel tegen hem. Er wordt gezegd dat de wet premier Andrej Babiš (ANO) volledig van belangenconflicten zou kunnen ontdoen.

Minister van Justitie Marie Benešová (ČSSD) sprak ook op een persconferentie na de regeringsvergadering van maandag over de wet inzake de registratie van uiteindelijk gerechtigden. In tegenstelling tot het voorstel is het bedrag van het eigendomsbelang in het trustfonds verduidelijkt. De regering heeft de wet goedgekeurd. Volgens Benešová is het slechts een kwestie van de vereisten van de Europese Unie in de Tsjechische wetgeving opnemen. Hij kreeg echter geen steun van de minister van Binnenlandse Zaken Jan Hamáček (CSSD).

"De ministers van CSSD hebben het wetsvoorstel over de registratie van uiteindelijk gerechtigden niet gesteund. "We zijn ervan overtuigd dat een vrijstelling voor trustfondsen niet nodig is en verder gaat dan de desbetreffende Europese richtlijn. De Kamer zal over de vrijstelling beslissen door te stemmen", schreef Hamáček op twitter.

Volgens critici van het amendement biedt de wet inzake de registratie van begunstigden een uitzondering op trusts, die ruimte biedt voor omzeiling van de wet voor echte eigenaren van bedrijven die door trusts worden beheerd. Zo zal het voor premier Andrej Babiš (ANO) gemakkelijker zijn om de Agrofert-eigendommen te verbergen en illegaal subsidies te blijven ontvangen.

"De duivel is altijd in detail, en in het geval van wetten de interpretatie van die details. De regering heeft een vrijstelling voor trustfondsen toegevoegd aan het voorstel, dat in bepaalde omstandigheden Babiš volledig kan laten evolueren van zijn belangenconflict en hem kan dekken. Ongelofelijk", schreef de directeur van Transparency International, David Ondračka.

Het hoofd van de piraten, Ivan Bartoš, was ook fel tegen de wet. "De wet inzake de registratie van uiteindelijk gerechtigden is gebaseerd op de EU-antiwitwasrichtlijn. De regering heeft echter een uitzondering in de wet opgenomen, zodat deze niet van toepassing is op trustfondsen" schreef Bartoš op twitter.
Bron tn.nova.cz.

Op balkaninsight.com staat een artikel over oa de werkwijze van Andrej Babiš.
 

kuurgast

Donateur
praag 9  juni.PNG
Afbeelding webcam Praag.

Anti-regeringsprotesten vonden vandaag plaats in meer dan 145 steden.


Million Moments for Democracy (MCHD) had voor vandaag weer protesten georganiseerd met in acht neming van de 2 meter regel en het dragen van maskers en plaats markeringen. Een paar uur voor de demonstraties kregen ze offieel groen licht dat de vrijheid van demonstreren niet aan de limiet van 500 personen behoefd te houden.
De demonstraties waren gepland in Brno, Ceske Budejovice, Hradec Kralove, Jihlava, Karlovy Vary, Mlada Boleslav, Opava, Ostrava, Plzen, Zlin en veel andere plaatsen.

In Praag, waar het protest om 18.00 uur begon, kwamen mensen met spandoeken als "Masker is geen muilkorf" of "Niets wordt vergeten".
Sprekers begonnen te herinneren aan hoe politici publiekelijk bedankten voor maskers die ze uit China hadden gekocht en, omgekeerd, hoe sommige politici Taiwan weigerden te bedanken voor het doneren van hulp. 'Dank je, dank je,' zong de menigte. Naar schatting 1.500 deelnemers waren in Praag aanwezig en in Brno zelfs 2500 mensen.
Er werd ook gesproken over het selecteren van nieuwe leden van de Tsjechische televisieraad. De namen van econoom Hana Lipovská en moderator Luboš Xaver Veselý veroorzaakten controverse.
De organisatoren spraken ook over dat de oppositie moet aantonen dat ze positieve verandering kan brengen en riep mensen op om hun kennissen bij de regionale en senaatsverkiezingen te overtuigen om naar de stembus te gaan.

De bijeenkomsten hadden tot doel de aandacht te vestigen op de onvoldoende financiële steun van de regering aan de Tsjechische economie, een gebrek aan transparantie bij de aankoop van beschermende uitrusting en het feit dat gemeenten is gevraagd uit eigen middelen bij te dragen aan een beloningspakket voor zelfstandigen.

De MCHD had ook kritiek op een wetsvoorstel dat vorige week was aangenomen met betrekking tot de registratie van echte eigenaren, en zei dat het Babis zal helpen in zijn voortdurende geschil over belangenconflicten.
Bron oa news.expats.cz + novinky.cz.
 

kuurgast

Donateur
Babiš staat ook in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd als persoon met een doorslaggevende invloed op Agrofert.

Bedrijven in de Agrofert Groep vermelden Babiš als de feitelijke eigenaar in die landen waar laatstgenoemde geen openbaar ambt heeft. De premier moet daarom uitleggen waarom hij de eigenaar is van Agrofert in Groot-Brittannië en Slowakije, maar niet in Tsjechië.

Bovendien moet Tsjechië momenteel ook zijn wetgeving wijzigen zoals Brussel dat vereist. De daadwerkelijke eigenaren van de bedrijven moeten in de registers worden vermeld. De regering in Praag heeft vorige week een wet aangenomen. Maar dat sluit trustfondsen uit van de regeling - en dus ook die van Agrofert.
Bron oa deutsch.radio.cz.
 

kuurgast

Donateur
Probleem AB. Over Babiš en het geld voor Agrofert wordt gestemd in Brussel.

De komende dagen zullen premier Andrej Babiš en de directie van de Agrofert-holding de gebeurtenissen in Brussel waarschijnlijk meer dan normaal volgen. Als de resolutie van het Europees Parlement over het belangenconflict van Babiš in de voorbereide versie wordt aangenomen en als deze door de Europese Commissie wordt bevestigd, zal Babiš zijn probleem in de praktijk moeten oplossen. Gebeurt dat niet, dan verliest Agrofert honderden miljoenen Europese subsidies.

Europarlementariërs zullen er donderdag over debatteren. De stemming zelf staat dan op het programma voor vrijdag.

De resolutie kan daarom nog wijzigen, in haar vooraf voorbereide vorm heeft deze nu in totaal vijftig punten; in korte zinnen beschrijft hij de situatie in Tsjechië en waarom en hoe Andrej Babiš een belangenconflict heeft. Het stelt dat zijn rol als politicus en tegelijkertijd de eigenaar van het bedrijf, een van de grootste ontvangers van Europese subsidies in Tsjechië, waarover Babiš als politicus beslist, onverenigbaar is.
Bron hlidacipes.org.
 

kuurgast

Donateur
Agrofert stuurde een brief aan de voorzitter van het Europees Parlement.

De directie van de Agrofert-groep heeft een open brief gestuurd aan de voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli. Het beschrijft de recente missie van het Europees Parlement van de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement, die tot doel had in Tsjechië meer informatie te verkrijgen over maatregelen van de Tsjechische autoriteiten om belangenconflicten te voorkomen en de naleving van het EU-recht te waarborgen.

'Aangezien de vertegenwoordigers van de missie, onder leiding van Monika Hohlmeier, ons helemaal niet hebben ontmoet en niet geïnteresseerd waren in onze positie, wendden we ons rechtstreeks tot president Sassoli. Ons doel is om de Voorzitter en andere leden van het Europees Parlement dichter bij onze visie op de kwestie van vermeende belangenconflicten te brengen en ook bij onze relatie met de persoon van onze oprichter en voormalig aandeelhouder, de heer Andrej Babiš, "zei Zbyněk Průša, voorzitter van de raad van bestuur van Agrofert.

Volgens hem verzekerde Agrofert de voorzitter van het Europees Parlement dat hij elk initiatief steunde dat erop gericht was een eerlijke en rechtmatige verdeling van openbare middelen te waarborgen, waaraan hij bovendien jaarlijks een aanzienlijke bijdrage levert via verschillende belastingen en heffingen. Tegelijkertijd betwijfelde hij echter of het werk van de Begrotingscommissie objectief en realistisch aan dit doel had kunnen bijdragen.

"Het Europees Parlement zal in de nabije toekomst het eindverslag van de commissie van de missie naar Tsjechië goedkeuren. We willen dat Europarlementariërs evenwichtige informatie hebben voordat ze erover stemmen. We zijn ervan overtuigd dat de commissie het onafgemaakte onderzoek van de Europese Commissie onontvankelijk heeft verstoord. De conclusies van de commissie zijn kennelijk onjuist en ongegrond. In het rapport staat onder meer dat de Tsjechische premier Andrej Babiš, ik citeer: "... Agrofert nog steeds controleert als de oprichter en enige begunstigde van twee trustfondsen." Er wordt echter geen bewijs geleverd om deze bewering te staven. Integendeel, uit het rapport blijkt dat de leden van de commissie geen enkele vergadering hebben bijgewoond die deze kwestie zou behandelen ", merkt Zbyněk Průša, voorzitter van de raad van bestuur van Agrofert op.

"Het Europees Parlement mag zich niet mengen in de audits van de Europese Commissie en mag de onpartijdigheid van de lopende procedures met Tsjechië niet beïnvloeden door politieke stemming. We zijn tegen beschuldigingen die in de media verschijnen dat we geassocieerd zijn met oligarchische structuren, dat we naar verluidt illegaal subsidies hebben ontvangen en op ongepaste wijze deelnemen aan openbare aanbestedingen. Integendeel, we volgen de wet precies en we zijn ervan overtuigd dat dit feit uiteindelijk bewezen zal worden. Wij zijn van mening dat de Europese Commissie alle omstandigheden naar behoren, verantwoordelijk en eerlijk zal beoordelen ", is Zbyněk Průša ervan overtuigd.

Tegelijkertijd introduceerde het management van Agrofert het bedrijf als een van de grootste particuliere werkgevers in Centraal-Europa, met meer dan 33.000 werknemers in haar dochterondernemingen. Het management benadrukte ook de bijdrage van de Groep aan het verbeteren van het milieu, waar de bedrijven van de Groep de afgelopen jaren meer dan € 400 miljoen hebben geïnvesteerd om hun bedrijf nog duurzamer en milieuvriendelijker te maken.

"Wij zijn van mening dat Agrofert op geen enkele manier om politieke redenen wordt benadeeld ten opzichte van zijn concurrenten, die vaak ook grote bedrijven zijn. Een dergelijke 'straf' zou zelfs nog absurder zijn, aangezien er geen bewijs is dat Agrofert-bedrijven EU-middelen gebruiken die in strijd zijn met hun doelstellingen. Integendeel, subsidies die aan Agrofert-bedrijven zijn verleend, zijn in het verleden onder meer gebruikt om het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen te versterken, klimaatgerelateerde maatregelen uit te voeren, onderzoeksactiviteiten uit te voeren en een meer evenwichtige plattelandsontwikkeling te versterken. De controleurs van de Europese Commissie hebben geen fouten gevonden die kunnen worden toegeschreven aan de bedrijven van Agrofert, hoewel deze subsidies momenteel tot de meest gecontroleerde in Europa behoren ", besluit Zbyněk Průša.
Bron parlamentnilisty.cz.
 

Ad Verschoor

Donateur
Kritiek Europees Parlement op misbruik subsidies premier Tsjechië

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid een resolutie aangenomen waarin omstreden praktijken rond EU-subsidies door de Tsjechische premier Andrej Babis aan de orde komen. Het parlement wil dat hij zijn zakelijke belangen afstoot in landbouw- en mediaconcern Agrofert, dat jarenlang profiteerde van EU-subsidies. Het parlement roept daarbij op tot nieuwe EU-wetgeving die voorkomt dat Europese subsidies naar machtige zakenlieden (oligarchen) gaan.

Babis zou ook moeten worden uitgesloten van de onderhandelingen van de EU-leiders over de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 tot het probleem van belangenverstrengeling is opgelost, stelt het parlement. Die onderhandelingen gaan immers onder meer over de verdeling van EU-subsidies. Ook roept het parlement de lidstaten op om Europese fondsen te koppelen aan hoe nationale rechtstaten functioneren.

De steenrijke Babis krijgt al langer kritiek omdat hij EU-subsidies zou hebben doorgesluisd naar Agrofert. De Europese Commissie is hiervan op de hoogte, maar wacht nog op een reactie uit Praag.

Vorige maand keurde het parlement een rapport goed van een delegatie van de commissie begrotingscontrole die op onderzoek uitging in Tsjechië. In het land bestaat geen mechanisme om belangenverstrengeling bij de verdeling van EU-middelen te verhinderen of te bestrijden, stellen de rapporteurs, onder wie Europarlementariër Lara Wolters (PvdA).

"Babis' bedrijf is tijdens zijn premierschap een grote ontvanger uit het Europees landbouwbudget gebleken", zegt zij. "En de Europese Commissie en journalisten hebben blootgelegd dat hij via allerlei holdings en trustfunds nog steeds hele innige banden met het bedrijf houdt. Sterker nog: als hij premier af is, kan hij zo weer instappen. Hij moet subsidies weigeren, zijn bedrijf verkopen of aftreden, schrijven we daarom in onze resolutie."

Bron: Europa-nu.nl
 

kuurgast

Donateur
Verkoop Agrofert of vergeet subsidies. Of ga uit de politiek.

Vrijdagavond was waarschijnlijk niet erg prettig voor Andrej Babiš of de Agrofert-holding. Leden van het Europees Parlement hebben een resolutie aangenomen waarin het belangenconflict van de Tsjechische premier wordt beschreven en veroordeeld. Hoewel het document nogal declaratief en juridisch niet bindend is, is het voor Babiš duidelijk ...
De resolutie werd aangenomen met 520 stemmen voor en 53 tegen, bij 101 onthoudingen.
Agrofert ontving ook subsidies in andere lidstaten, zoals Slowakije en Duitsland.

"Het is ironisch dat mensen als Andrej Babiš zo kritisch zijn over het Europese project als ze zo veel profiteren van de fondsen", vertelde de Nederlandse afgevaardigde Lara Wolters 18 juni op een persconferentie.

"Het is onaanvaardbaar dat een bedrijf in handen van één persoon in zeven jaar tijd drie-, vier- of zelfs zeshonderd miljoen euro ontvangt", zei Monika Hohlmeier, voorzitter van de CONT-commissie, die het voorstel steunde om de GLB-betalingen te beperken tot individuele bedrijven tot € 100.000.

Momenteel verplicht geen enkele EU-wetgeving een lidstaat om de uiteindelijke begunstigden van EU-middelen bekend te maken.

Bronnen hlidacipes.org + europarl.europa.eu. + euractiv.com.

Lara Wolters heeft een leuk filmpje hierover geplaatst op twitter.com/larawoltersEU.
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
De tekst van het antwoord dat Agrofert vrijdagavond gaf op de goedgekeurde resolutie via hun website:

Rebuttal of misinformation from Transparency International.


Transparency International announced today on its website that (quote) "Andrej Babiš, Prime Minister of the Czech Republic, is the controlling entity of Agrofert a.s."
Transparency International thus presented incorrect and false information. It is a purposeful confusion of two legal terms. Mr. Andrej Babiš is listed in the Slovak Register for Public Sector Partners as the "beneficial owner" with respect to the Slovak companies of the Agrofert Group. This term cannot be confused with the term “controlling entity”. Mr. Babiš is not the controlling entity of the Slovak companies of the Agrofert Group. The rules for entering data into the Register are set by Act No. 315 of 2016. One of the mandatory entries is the "beneficial owner". Mr. Babiš is the beneficial owner because he is the founder of Trust Funds which include Agrofert shares and at the same time he is the beneficiary of these funds. Therefore, in Slovakia as well as in the Czech Republic everything is in compliance with the law. Andrej Babiš is not the controlling entity neither here nor there.
Bron agrofert.cz/en.

In het Tsjechisch staat er een harder verhaal:

Stanovisko Agrofertu k usnesení Evropského parlamentu.

Mening Agrofert over de resolutie van het Europees Parlement.

De resolutie van het Europees Parlement heeft ons verrast. Hoewel het van tevoren was voorbereid, heeft niemand ons om een mening gevraagd. Al tijdens de missie van de Begrotingscommissie naar Tsjechië heeft niemand contact met ons opgenomen, ondanks het feit dat we een dergelijke bijeenkomst hebben aangeboden. Als de bijeenkomst heeft plaatsgevonden en als we de vragen van de vertegenwoordigers van het Europees Parlement kunnen beantwoorden, zijn we er diep van overtuigd dat een dergelijke resolutie niet kan worden aangenomen. Het was zonder ons, wat wij als schandalig en ongekend beschouwen in het functioneren van de Europese Gemeenschap.

We zien de missie van het begrotingscomité naar Tsjechië als gepolitiseerd, onprofessioneel, bevooroordeeld en doelgericht. Bovendien is het een grove inmenging in de lopende controlewerkzaamheden van de Europese Commissie met Tsjechië, die ons rechtstreeks aanbelangen. Dit is een voor de hand liggende poging om deze procedure te beïnvloeden.

In het bijzonder verwerpen we de gefabriceerde valse laster die is geuit zonder enig bewijs dat Agrofert als gevolg van subsidies speciale vastgoedtransacties uitvoert. Dit toont duidelijk aan dat het Europees Parlement letterlijk zijn conclusies verzint en deze baseert op valse claims. Daarom hebben we de afgelopen dagen ook een brief gestuurd aan de voorzitter van het Europees Parlement en andere ambtenaren, waarin we sterk gekant zijn tegen de conclusies van de Begrotingscommissie.

Opvallend is ook de paragraaf waarin het Europees Parlement "verheugd is over de hervatting van het onderzoek" van onze voormalige aandeelhouder in de Stork's Nest-zaak. We vragen waar het vermoeden van onschuld is en wat de leden van het Europees Parlement kunnen weten over de details en omstandigheden van het lopende onderzoek. We kunnen alleen stellen dat dit een druk kan zijn op onafhankelijke Tsjechische autoriteiten die actief zijn in strafprocedures.

We kunnen niet de indruk vermijden dat leden van het Europees Parlement zijn misbruikt en meegesleurd om een van de grootste werkgevers in Tsjechië aan te vallen, en dat spijt ons zeer.

De resolutie van het Europees Parlement heeft geen juridisch gewicht. Er is niets dat een belangenconflict aantoont. Onze voormalige aandeelhouder heeft alles gedaan wat de belangenconflictwet van hem vereiste. Als we subsidies trekken, gebeurt dit altijd in volledige overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

We staan open voor mogelijke onderhandelingen met vertegenwoordigers van het Europees Parlement. We zijn bereid hen uit te leggen dat hun conclusies tot dusver niet kloppen.
Bron agrofert.cz.
------------------------------------------------------------------
Gepolitiseerd, doelgericht. Agrofert valt brutaal 510 EP-leden aan. Hij gebruikt de taal van Babiš.

Zo communiceert het privébedrijf van de premier met Europa, dat jaarlijks honderden miljoenen kronen aan subsidies eist.
Dit zijn subsidies zonder welke het hele conglomeraat van bedrijven, met name landbouwbedrijven, in ernstige economische problemen zou komen. Agrofert en Babiš hebben besloten niet te voldoen aan de eisen van degene die hen helpt met subsidies. Integendeel, ze zullen hem aanvallen, beledigen en beschuldigen. Maar Europa heeft op de een of andere manier geen geduld meer.
Bron forum24.cz.
----------------------------------------------
"Al tijdens de missie van de Begrotingscommissie naar Tsjechië heeft niemand contact met ons opgenomen, ondanks het feit dat we een dergelijke bijeenkomst hebben aangeboden."
Er was aan Andrej Babiš wel nadrukkelijk gevraagd of hij met het comité in gesprek wilde gaan, maar dat weigerde hij meermaals.
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
Tsjechische premier opstandig tegenover EP-resolutie, oppositie dringt aan op verandering

Terwijl de partij van de premier spreekt van "onaanvaardbare inmenging" in de binnenlandse aangelegenheden van het land, zeggen oppositiepolitici dat de tijd rijp is voor de Tsjechische premier Babiš om een beslissing te nemen, of hij nu zaken of politiek wil doen.

Babiš heeft het Europees Parlement nu beschuldigd van inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van het land, zeggende dat de resolutie een politieke proclamatie is, geïnspireerd door Tsjechische "Europarlementariërs die hun best hebben gedaan om de Tsjechische belangen in Brussel te schaden."

Minister van Regionale Ontwikkeling Klára Dostálová van de ANO-partij van de premier, die hem krachtig verdedigde tegen een audit van de Europese Commissie die ook concludeerde dat de premier een belangenconflict heeft, zei dat de resolutie van het EP "overdreven" was en dat haar ministerie een officieel antwoord zou schrijven.
'Ik begrijp de verontwaardiging van de premier volledig, omdat ik ook beledigd was door enkele van de beweringen die erin werden gedaan. We hebben een geavanceerd systeem van financiële controles en betrouwbare mechanismen om misbruik van fondsen te voorkomen. Ik begrijp niet met welk recht het Europees Parlement zich bemoeit met de binnenlandse aangelegenheden van het land. "

Dat geldt niet voor de centrumrechtse oppositie die de resolutie heeft verwelkomd en die zegt dat de goedkeuring ervan bij meerderheid van stemmen ongetwijfeld bewijst dat dit geen politieke campagne tegen de premier is, maar een zeer reëel probleem dat voor iedereen duidelijk was begin.

TOP 09-voorzitter Markéta Pekarová Adamová zei dat het tijd was voor de premier om te beslissen of hij nu in de zakenwereld of in de politiek actief wil zijn. De burgerlijke democraten en burgemeesters en onafhankelijken zeiden dat Babiš, door het Europees Parlement en de Europese Commissie te trotseren, het land in een nog groter isolement zou brengen.

Dit is duidelijk een zorg die wordt gedeeld door de coalitiepartner van de premier, de sociaal-democraten, die al geruime tijd op het hek zat in het licht van dit probleem. Plaatsvervangend voorzitter en minister van Cultuur Lubomír Zaorálek vertelde dat de resolutie aandacht verdient.
“Ik denk dat de resolutie veel punten bevat die serieus moeten worden genomen. Er staat duidelijk in dat het systeem niet transparant is en moet worden gerectificeerd. In dit opzicht schetst het taken voor de Europese Raad, voor de Europese Commissie en taken voor individuele lidstaten.”

Bron english.radio.cz.

Opmerkelijk is dat de ANO-partij ooit begon als partij tegen corruptie.
Klára Dostálová van dezelfde partij als Andrej Babiš, wordt ook gelinkt aan een corruptieschandaal wat nog loopt.
 

kuurgast

Donateur
Europees Parlement wil Tsjechisch premier niet aan tafel bij begrotingsdiscussies.
Uitgebreid artikel omtrent resolutie en de Tsjechisch premier Andrej Babiš op mo.be.
‘Babiš zal er alleszins alles aan doen om het proces zo lang mogelijk te rekken, om herverkiezing in oktober 2021 te verzekeren.’
 

Ad Verschoor

Donateur
Politiebescherming Europarlementariër in zaak Tsjechische premier

BRUSSEL (ANP) - Een Europarlementariër en zijn familie staan onder politiebescherming omdat hij betrokken is bij een kritisch rapport over de Tsjechische premier Andrej Babis. Hij is het doelwit van "onaanvaardbare provocaties", schrijft parlementsvoorzitter David Sassoli in een brief aan Babis.

BB169Rqk.img


Het parlementslid wordt niet bij naam genoemd. Sassoli is daarnaast erg bezorgd over "persoonlijke aanvallen" op leden van de begrotingscontrolecommissie van het parlement. Zij schreven na een onderzoeksmissie aan Tsjechië een kritisch rapport waarin mogelijk gerommel met EU-subsidies aan het door Babis opgerichte landbouw- en mediaconcern Agrofert aan de kaak wordt gesteld.

"Ik sta klaar om alle beschikbare procedures te activeren om de integriteit van verkozen leden van dit parlement te beschermen", schrijft Sassoli. Eerder deze maand nam het parlement een resolutie aan met de oproep Babis uit te sluiten van de onderhandelingen tussen de EU-regeringsleiders over de Europese meerjarenbegroting tot het probleem van belangenverstrengeling is opgelost. Het parlement wil dat de steenrijke politicus zijn zakelijke belangen in het bedrijf afstoot.

Babis verwerpt de kritiek en zegt dat hij zijn belangen in Agrofert op afstand heeft gezet. Sassoli benadrukt dat de commissielieden binnen hun bevoegdheden hebben gehandeld, ook bij het vaststellen van mogelijke belangenconflicten.

Bron: anp
 

kuurgast

Donateur
Openbaarmaking van bedrijfseigenaren - behalve bij Babiš?

Wie is de eigenaar van een bedrijf? Dit is nog steeds een geheim voor het grote publiek in Tsjechië. Nu zou de wet echter ook de openbaarmaking van de eigendomsstructuur in dit land moeten vereisen. Maar de geplande wetswijziging heeft precies één uitzondering - en premier Babiš speelt het in de kaart.

Het wetsvoorstel komt maandag bij de Tweede Kamer. Het gaat erom dat de echte eigenaren van bedrijven in de toekomst worden vermeld. En alleen bedrijven met een duidelijke eigendomsstructuur zouden bijvoorbeeld daadwerkelijk financiering uit Brussel moeten kunnen krijgen. Dit is wat de Europese Unie vereist, en daarom schreef het Tsjechische ministerie van Justitie het amendement. Echter, scherpe kritiek komt van oppositiepolitici, maar ook van juridische verenigingen en de anticorruptieorganisatie Transparency International. Een uitzondering is voorzien voor trustfondsen. Dus ook voor de twee trustfondsen waarin premier Andrej Babiš het geluk van zijn Agrofert-groep heeft neergezet. Heeft het Ministerie van Justitie opdracht gekregen?
Afdelingshoofd Marie Benešová verwerpt dergelijke interpretaties:
'We schrijven geen wetten om individuen tegemoet te komen. In dit geval was het slechts een technisch-juridisch bezwaar van de wetgevende afdeling van mijn ministerie.”

Toch is zelfs de juniorpartner in de regeringscoalitie niet helemaal op haar gemak: de sociaaldemocratische ministers stemden begin juni niet voor de wet in het kabinet, maar onthielden zich van stemming. Dat wil zeggen, alleen Ano van premier Babiš heeft het ontwerp doorgenomen. De socialistische leider en vice-premier Jan Hamáček zei na de kabinetsstemming:
“We zijn ervan overtuigd dat de uitzondering voor trustfondsen niet nodig is en verder gaat dan de eisen van de EU-richtlijn. Nu beslist de Tweede Kamer over de uitzondering.'

Andrej Babiš doet op zijn beurt alsof de opwinding over de wet hem niets aangaat.
'Hier is een EU-richtlijn aangenomen. Dit is gepolitiseerd door organisaties die ik niet noem. Dit interesseert me niet en interesseert me niet', zei de premier.

De uitzondering in de wet stelt ook dat trustfondsen de echte eigenaren van het fonds moeten noemen, maar niet de eigenaren van het bedrijf erachter. En dat is waar Babiš momenteel bijvoorbeeld over gaat: de juridische afdeling van de Europese Commissie vermoedt dat het Tsjechische regeringshoofd Agrofert blijft controleren. Dit ondanks het feit dat hij de groep die hij in maart 2017 had opgebouwd aan twee trustfondsen heeft overgedragen.

Zoals altijd draait het allemaal om geld. Volgens berichten in de media ontving Agrofert vorig jaar alleen al ruim 36 miljoen euro aan Europese financiering. Ondřej Múka is advocaat en lid van de Tsjechische vereniging voor strafrechtelijke verdediging. Hij legde uit op de Tsjechische openbare televisie:
'Volgens onze informatie over de wet en de ongelukkige positie van premier Babiš kan misbruik mogelijk zijn. Wat mij betreft is echter iets anders belangrijker: het amendement zegt niet expliciet dat alleen bedrijven met een duidelijke eigendomsstructuur ook subsidies kunnen ontvangen."

Net als sociaaldemocraatleider Hamáček denkt ook Múka dat het parlement het wetsvoorstel nog kan wijzigen. Aan de andere kant zou de Ano-partij haar krachten kunnen bundelen met de communisten en de rechtse SPD en ondanks alle kritiek de controversiële uitzondering kunnen doorzetten.
Bron deutsch.radio.cz.
 

kuurgast

Donateur
Het Tsjechische OM heropent het onderzoek naar premier Andrej Babis. Hij wordt verdacht van misbruik van Europees geld voor de bouw van een luxe resort met de naam Ooievaarsnest.
Vele maanden later.........

Hoogste aanklager: Babiš blijft doorslaggevende invloed uitoefenen op Agrofert.

De hoogste staatsadvocaat zegt dat premier Andrej Babiš een belangenconflict heeft en Agrofert blijft controleren. Het Opperste Ministerie van Justitie heeft de regionale kantoren eerder genoemd en oordeelde dat de premier niet in strijd is met belangenconflicten.
Het internetportaal Neovlivní.cz vestigde dinsdag de aandacht op dit document.

"Na het bestuderen van alle relevante documenten, er kan worden geconcludeerd dat de verdachte uit de positie van de oprichter en het beoogde trustfonds en op basis van de regels van het trustfonds in zijn statuut de middelen heeft om effectief en indirect (via de trustbeheerder en de raad van beschermers) bij bedrijven (…) De beslissing van het bestuursorgaan is onjuist ”, staat in een document van 17 juli, dat werd ondertekend door de ondergeschikte openbare aanklager van Zeman, Zdeněk Snášel.

Zeman rechtvaardigde zijn beslissing om vorige maand geen rechtszaak aan te spannen door te stellen dat hij geen groot openbaar belang vond in deze procedure. Het enkele feit dat hij in het onderhavige geval een belangrijke ambtenaar is, schept volgens hem geen groot openbaar belang bij de rechterlijke toetsing van een administratief besluit. Hij voegde eraan toe dat het parket niet mag worden beïnvloed door publieke verwachtingen of eisen.

'Ik moet uitgaan van de formulering van de wet, die me vertelt dat ik een administratief proces kan aanspannen als er een ernstig openbaar belang is. In dit verband denk ik dat als ik geen administratief proces zou aanspannen in een soortgelijke zaak van een andere burger van de Tsjechische Republiek, zelfs niet in het geval van de premier, omdat dit hem een nadeel voor de wet zou opleveren, "hij uitgelegd.

Zeman herinnerde eraan dat hij volgens hetzelfde gelijkheidsbeginsel van de burger voor de wet doorging in de strafzaak van de premier van het Stork's Nest, waar hij tegen de premier veroordeelde toen hij het besluit om zijn vervolging stop te zetten, nietig verklaarde. "Als ik de beslissing van de officier van justitie van het gemeentelijk parket in Praag niet had vernietigd, had ik hem (Babiš) een voordeel boven de wet gegeven", zei hij.

De administratieve procedure had betrekking op de vermeende misdaad van Babiš tegen de belangenconflictwet. De premier kreeg het vermoeden dat hij nog steeds de controle had over de media van de Agrofert-holding. Vorig jaar kwam de regionale autoriteit echter tot de conclusie dat het delict niet was gepleegd en werd de procedure definitief stopgezet. De procureur-generaal kon zijn beslissing nog steeds ongedaan maken.

De volledige mening van de aanklager, die op Twitter is gepubliceerd door senator Lukáš Wagenknecht, stelt dat het onmogelijk is in te stemmen met de juridische beoordeling van de zaak door het regionale kantoor van de regio Midden-Bohemen. “Op basis van de mogelijkheid op lange termijn om een beslissende invloed uit te oefenen in de desbetreffende bedrijven, kan niet worden uitgesloten dat Ing. AB voldeed aan het objectieve aspect van het strafbare feit ”, verklaarde de raad.

NSZ-woordvoerder Petr Malý voegde toe dat Zeman tijdens de herziening ook de procedure van de administratieve autoriteiten heeft beoordeeld. “Hij kwam tot de tussentijdse conclusie dat de beslissing van de Central Bohemian Regional Authority onjuist is. De uiteindelijke beslissing zou echter door de rechtbank moeten worden gegeven.

Babis ontkent dat hij een belangenconflict heeft omdat hij zijn Agrofert Holdings in een trustfonds heeft geplaatst.

Transparency International CR en Wagenknecht van de non-profitorganisatie hebben moties ingediend om een administratieve rechtszaak aan te spannen.
Bron oa praguebusinessjournal.com.

Ben heel benieuwd hoe deze zaak nu verder zal gaan...........

Alibisme, je hoofd in het zand steken of bizarheid. Dergelijke reacties werden uitgelokt door de redenering van de procureur-generaal Pavel Zeman, waarom hij vorige maand besloot geen administratieve rechtszaak aan te spannen over het vermeende belangenconflict van premier Andrej Babiš. Bron domaci.ihned.cz.
---------------------------------------------
De legende van St. Andrej. Reflex onthult vergeten informatie over Babiš's verrijking.
25 oktober 2013
Voor wie geïnteresseerd is in het hele verhaal hoe Andrej Babiš zijn vermogen opbouwde en in de regering terecht kwam, zie artikel reflex.cz.
 
Laatst bewerkt:
Bovenaan