Fraude EU-subsidies

Topic in 'Nieuws & Actualiteiten' gestart door Ad Verschoor, 05-09-2017.

 1. Ad Verschoor

  Ad Verschoor Donateur

  Commissie Europarlement wil Tsjechische premier weren van Eurotop

  Wat kan de Europese Unie beginnen tegen regeringsleiders die EU-subsidies verkeerd besteden en geld in eigen zak steken? De Tsjechische premier Babis ligt in eigen land onder vuur, omdat hij EU-geld zou hebben gestoken in zijn eigen landbouwbedrijf. De begrotingscontrole-commissie van het Europarlement wil hem daarom nu weren van de komende EU-top, die over de begroting tot 2027 gaat. Op die top wordt ook noodsteun vanwege de coronacrisis besproken. Een datum voor de top is er nog niet.

  Waar de Europarlementariërs boos over zijn, is dat de Tsjechische premier in Brussel zou gaan onderhandelen over de voorwaarden waaronder EU-subsidies de komende jaren verstrekt gaan worden. Oftewel: de voorwaarden waaronder Babis zelf subsidie kan krijgen.

  "Verkeerd besteed geld kan teruggevorderd worden, maar dan moet in de lidstaat zelf een rechter dat vonnis vellen", aldus correspondent Bert van Slooten over fraudebestrijding in de EU

  "Hij onderhandelt de ene dag over Europese subsidies die de volgende dag in zijn eigen zakken belanden", zegt Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA), die in de begrotingscommissie zit. "Daar kan ik met mijn verstand niet bij." Zijn collega Lara Wolters (PvdA) zegt: "De belangen van zijn zakenimperium heeft hij nooit helemaal afgestoten, terwijl dat imperium profiteert van Europees belastinggeld."

  Goede sier maken met EU-subsidies
  Praktisch gezien is het een kansloze oproep, want elke lidstaat mag zelf bepalen wie naar de EU-top gaat: veel landen sturen hun premier, maar Frankrijk en Roemenië kiezen voor hun president. De oproep moet dan ook gezien worden als noodkreet, zegt EU-correspondent Bert van Slooten: "Het is een signaal dat het Europarlement het zat is: zij zien regeringsleiders, vooral in Midden- en Oost-Europa, die met EU-subsidies goede sier maken bij hun eigen bevolking. Zo worden ze in eigen land steeds groter en belangrijker, en krijgen ze op een gegeven moment autocratische trekjes. Ze ondermijnen de beginselen van de EU en zijn nauwelijks meer weg te krijgen."

  Het is zeker niet de eerste keer dat EU-geld verkeerd wordt besteed, zegt Van Slooten. "De Hongaarse premier Orbán bouwde bijvoorbeeld een treintje in zijn geboortestreek dat niet gebruikt wordt, in Bulgarije werden met subsidies kartonnen kastelen neergezet."

  Het probleem is dat de EU hier maar moeilijk tegen kan optreden: er is een organisatie die fraude moet bestrijden, OLAF, maar die wordt gezien als een papieren tijger. "Verkeerd besteed geld kan teruggevorderd worden, maar dan moet in de lidstaat zelf een rechter dat vonnis vellen. Dat gebeurt vaak niet, en dat zie ik nu bij Babis ook nog niet snel gebeuren", zegt Van Slooten. De EU heeft sinds vorig jaar wel een eigen Openbaar Ministerie, onder leiding van de Roemeense aanklager Kövesi. "Misschien gaat zij de zaak-Babis onderzoeken."

  Babis kan de oproep uit Brussel weliswaar naast zich neerleggen, maar dat betekent niet dat hij niets te vrezen heeft, zegt Van Slooten. "Er zijn grote demonstraties geweest om zijn aftreden te eisen en honderdduizenden Tsjechen liepen daarin mee. In Tsjechië is er een app ontwikkeld waarmee consumenten kunnen zien of ze een product kopen van een bedrijf van de premier. Die app is al honderdduizenden keren gedownload."

  Vooral in eigen land staat Babis dus onder druk.

  Bron: nos.nl
   
 2. ik vindt het prachtig ,de EU is de grootste supporter van babis .
  ze maakt het mogelijk en geeft maar geld naar vriendjes van vriendjes.
  of stimuleert oneerlijke concurrentie.
  wat hier belangrijk is ,dat het geld deze kant op stroomt ,hoe maakt niet uit.
  en dat doet babis goed . misschien had het iets netter gekunt maar het resultaat is super.
  misschien zou de EU zelf het goede voorbeeld moeten geven ,minder geld verkwisting,subsidies voor onzin.
   
 3. kuurgast

  kuurgast Donateur

  Ondertussen maakt hij gebruik van corona met zijn laboratoria en ontsmettingsmiddelen.
  Hij vroeg aan werkgevers om niet hun personeel te ontslaan.......wat doet hij nu?
  Een bakkerij die hij een jaar geleden heeft gekocht zet hij 160 mensen op straat en zaak gaat dicht.....zo weer een concurrent uitgeschakeld.
  Bron idnes.cz/brno.
   
  Laatst bewerkt: 08-05-2020
 4. kuurgast

  kuurgast Donateur

  7.5.2020 Een interview voor Neovlivní in maart, toen Monika Hohlmeier en haar collega's hun missie in Praag voltooiden.

  Subsidies mogen niet worden gegeven aan sluwe mensen. Ze dienen iedereen.

  Vandaag begint het Europees Parlement het belangenconflict van de Tsjechische premier Andrej Babiš op te lossen. De Begrotingscommissie bespreekt eerst het missieverslag dat eerder dit jaar in de Tsjechische Republiek is afgerond. De missie werd geleid door Monika Hohlmeier, MEP en hoofd van de commissie, een gerespecteerde Duitse politicus. In een interview voor Neovlivní, praat ze echter niet alleen over Babiš, maar ook over landbouw en andere vermoedens over een belangenconflict van Tsjechische politici.

  Door het verzamelen van informatie in Tsjechië kreeg ze scherpe kritiek van Andrej Babiš, die het "gek" noemde. Ze vat het niet persoonlijk op.

  'We doen gewoon ons werk. Met betrekking tot het Financieel Reglement moet de Commissie begrotingscontrole aandacht besteden aan de eerlijkheid bij de verdeling van middelen, zodat ze niet in de portemonnee vallen van slimme mensen die toegang hebben tot Europese fondsen, maar in het belang van alle burgers ”, zegt Monika Hohlmeier.

  NEO: U bent voornamelijk in Praag vanwege mogelijke belangenconflicten van premier Babiš. Maar verscheen er een ander onderwerp dat u in Tsjechië interesseerde?

  Hohlmeier: Ja, het is een kwestie van landbouw. Dit zijn vragen over hoe de grond te behandelen. Het is geen kwestie van Tsjechen of Duitsers, het is een kwestie van kleine en middelgrote boeren tegen grote conglomeraten en naamloze vennootschappen. Nieuw voor mij was dat er in Tsjechië een zeer intensieve discussie over dit onderwerp plaatsvindt. Bijvoorbeeld hoe de grond te behandelen en land, wiens eigenaar onbekend is. En dat deze zaak nog niet is afgesloten. Ik beschouw dit als een serieuze en belangrijke discussie.

  Nieuw voor mij en mijn collega's was dat de Europese landbouwfondsen hier op grote schaal worden gebruikt ten behoeve van grote bedrijven en intensieve landbouw. En niet, zoals in ons land, waar er bijvoorbeeld een veelbesproken onderwerp is in het Europees Parlement en de Commissie landbouw, dat iets biedt om de nadelen te compenseren voor maatregelen die een kleine boer een concurrentienadeel kunnen bezorgen.

  Er zijn speciale regels voor drinkwater, beperking van bemesting, uitgebreidere landbouw en al dergelijke zaken als bescherming van drinkwater, bodembescherming, bescherming tegen erosie, humusvorming, vruchtwisseling en dergelijke. Deze zaken behoren meestal tot de eerste pijler en, als ze zich voornamelijk in achterstandsgebieden bevinden, tot de tweede pijler. (Opmerking Neo: het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie is nu gebaseerd op twee "pijlers". De eerste pijler omvat rechtstreekse betalingen aan landbouwers en de gemeenschappelijke marktordening voor individuele landbouwproducten. De tweede pijler is een aanvulling op het GLB sinds 1999 en richt zich op plattelandsontwikkeling Sinds de hervorming in 2013 is het steeds belangrijker geworden om de negatieve impact van de landbouw op het milieu te verminderen.)

  En vandaag hebben we allemaal geleerd dat het in Tsjechië compleet anders is. Dat integendeel hier bijzondere voordelen heeft voor intensieve landbouw, wat juist het tegenovergestelde is van wat nodig is. En ik zou dit ook willen bespreken tegen de achtergrond van het wettelijk kader, omdat de EU bijvoorbeeld geld verstrekt voor vergroening of vruchtwisseling. Dit zijn allemaal zaken waar mijn collega's erg in geïnteresseerd waren. We kwamen met veel vragen naar Praag. Niet met antwoorden, niet met vooraf bepaalde meningen, maar met veel vragen.

  NEO: Landbouw is niet een van de onderwerpen in Tsjechië die het publiek zou raken. Maar de manier waarop u landbouwgebieden beheert, is duidelijk wanneer u de Tsjechisch-Beierse grens oversteekt. Het valt meteen op dat de kleine Beierse velden zullen veranderen in enorme agro-industriële velden.

  Hohlmeier: Ook in Duitsland zijn er verschillen, maar in Beieren of Baden-Württemberg is de gemiddelde grootte van één boerderij respectievelijk 36. 37 hectare. In Tsjechië is het 164 hectare.
  Ik vind de term "particuliere boer" al interessant, die wordt geassocieerd met een bepaald idee van plattelandsontwikkeling. En het maakt niet uit of het klein of groter is, maar het is geen naamloze vennootschap, het is geen conglomeraat. Ieder van ons vond het interessant. Niet alleen het commerciële gebruik van de natuur, maar ook de zorg voor de natuur, de zorg voor cultuur, de zorg voor het dorp speelt een zeer belangrijke rol.

  NEO: Helaas speelt het in ons land geen belangrijke rol.

  Hohlmeier: We moeten het steunen, het moet een belangrijke rol spelen. We werden ook gevraagd om te helpen. We hebben het feit meegenomen dat hier in Tsjechië duidelijk financiële steun wordt verleend ten behoeve van grotere conglomeraten. En dat het voor kleine, middelgrote en particuliere boeren (wier boerderij soms groter kan zijn) veel moeilijker is om financiering te krijgen. Zeker als ze extensieve landbouw bedrijven en rekening houden met natuur, water en dergelijke. Dat is informatie die we niet hadden.

  NEO: Dit is de erfenis van het communisme, toen voormalige collectieve boerderijen werden omgevormd tot grote bedrijven en zeer nauwe banden met de regering hadden. Dit wordt prachtig geïllustreerd door de persoon van de minister van Landbouw, Miroslav Toman, de zoon van de communistische minister van Landbouw, wiens familie een groot landbouwbedrijf bezit.

  Hohlmeier: Wat we hebben meegenomen is dat er niet alleen een onderwerp is over premier Babiš, maar dat er ook vragen zijn over andere leden van de regering in verband met mogelijke belangenconflicten. We begrepen dit uit een ontmoeting met journalisten en ngo's. We kwamen hier met een aantal vragen, maar we gaan naar huis met nog meer vragen.

  Vandaag hebben we ook vernomen dat er bijvoorbeeld binnen de wet, die waarschijnlijk de kwestie van ambtenaren en staat medewerkers omvat, sprake is van een zogenaamde systematisering. Dat was helemaal nieuw voor mij. Dat moet deel uitmaken van de wet. Deze systematisering betekent dat als iemand onaangename vragen stelt, hun afdeling gesystematiseerd wordt. Helaas is het niet meer nodig.
  Dit werd ons getoond door verschillende voorbeelden. En we gaan naar huis met nog veel meer vragen. Hoe onafhankelijk kunnen de autoriteiten optreden als ze zich dan zorgen moeten maken dat ze worden gesystematiseerd?

  NEO: En wie moet uw vragen beantwoorden?

  Hohlmeier: Vragen en problemen die we hebben opgeschreven, zullen we bespreken met de Commissie. In gevallen waarin we ons zorgen maken dat er inderdaad ernstig wangedrag plaatsvindt, zullen we OLAF (European Anti-Fraud Office) hiervan op de hoogte stellen. Ik kwam hier bewust met een neutrale houding. Ik ken de heer Babiš niet, maar ik ben overweldigd door de agressie waarmee ik publiekelijk wordt geconfronteerd. Ik heb de man nooit gezien. Als voorzitter van onze commissie sta ik voor het werk van collega's die hier een duidelijk mandaat hebben. En het mandaat is: Europees geld, dat de belastingbetalers moeizaam hebben gecreëerd, moet eerlijk, transparant, legaal en in overeenstemming met de doelstellingen worden verdeeld. En hier zijn een aantal vragen.

  Maar tegen het einde van vandaag hebben we een geweldig gebied gezien waar ik zie dat onze inspanningen goed zijn geweest en dat het in de toekomst moet worden versterkt. Ten tijde van het cohesiebeleid voerden Günther Oettinger en Jean-Claude Juncker aan dat een deel van de middelen moet worden gebruikt voor wetenschap en onderzoek. En vandaag waren we in het lasercentrum, waar het geld duidelijk goed was geïnvesteerd en goed werd gebruikt. (Europees Onderzoekscentrum ELI Beamlines in Dolní Břežany, waarbinnen een internationaal team van wetenschappers het meest intensieve lasersysteem ter wereld heeft geïnstalleerd. Opmerking Neo)

  Het cohesieprogramma creëert veel banen op het gebied van energie, materiaalonderzoek en ziektebestrijding. Voorbeelden waar we het over hadden: bijvoorbeeld in het geval van een niet-operabele hersentumor, is er tegenwoordig moderne lasertechnologie die voor een normaal persoon moeilijk te begrijpen is, waardoor de schedel met zo'n hoge snelheid kan doordringen en kan worden aangepast zodat het effect alleen op het punt optreedt waarbij de tumor wordt vernietigd. Dit betekent dat wat u met een scalpel niet kunt bereiken, kan worden bereikt met lasertechnologie, waardoor levens worden gered. En deze nieuwe technologieën worden in de buurt van Praag verkend. Dat is geweldig. Hier werd het geld correct gebruikt. Dit is goed voor banen, voor de gezondheid. Geweldig! Dit heeft een zeer positieve indruk achtergelaten. Ik denk ook dat sommige autoriteiten echt de wil hebben om positief te werken. We merken en erkennen dat.

  NEO: Bent u het eens met de interpretatie van premier Babiš en zijn regering dat de Europese Commissie geen arbiter is die moet beslissen of iemand een belangenconflict heeft, maar dat de rechtbank dat moet doen?

  Hohlmeier: Als hij dat deed, is dat een beetje verrassend voor mij. Want eerst is het altijd de beurt aan de administratieve procedure en dan kun je natuurlijk naar de rechter stappen. In een rechtsstaat heeft elke beklaagde dit recht, iedereen die onderworpen is aan een overheidsreglement of een verzoek om terugbetaling van een subsidie. Hetzelfde is natuurlijk het geval op Europees niveau als er een besluit van de Commissie is of een bijbehorend verzoek om terugbetaling. Er is echter nog niets bekend, aangezien het auditproces nog niet is afgerond. Dan kan iedereen terecht bij het Europese Hof van Justitie. Maar eerst kies je niet het pad naar de rechter en daarna naar het bestuursniveau. Dat zou nogal ongebruikelijk zijn. De Europese Commissie is de hoedster van de Verdragen en haar taak is om te controleren of de middelen niet alleen goed worden verdeeld, maar ook eerlijk, transparant en in lijn met doelstellingen. Dit is een beslissing van 28 lidstaten. Dat is haar taak. In dit opzicht is het een beetje vreemd om deze taak in één keer te willen annuleren, omdat het op dit moment niet in het belang is van individuele overheidsfunctionarissen.

  NEO: Hoe verklaart u de reactie van de woordvoerder van Agrofert, die beweert dat uw controlemissie in Tsjechië nieuwsgierig is? En wat zegt u over de beschuldiging van Andrej Babiš dat de missie niet onafhankelijk is?
  Hohlmeier: Om eerlijk te zijn moet ik een beetje glimlachen. Dergelijke beschuldigingen hebben we ook van Hongarije gehoord, deze beschuldigingen komen soms uit Polen. Ze vallen ons op als iemand denkt te kunnen ontsnappen aan budgetbeheersing. Of proberen de budgettaire controle op het recht om vragen te stellen weg te nemen. De taak van de Commissie begrotingscontrole is het stellen van vragen als zich problemen voordoen. En na het indienen van dit auditrapport, na jaren van openbare discussies over de Stork's Nest-zaak, na een groeiend aantal meldingen van grote protesten en demonstraties, is het volkomen normaal dat de Commissie begrotingscontrole niet alleen in Brussel verblijft, maar ter plaatse gaan en iedereen een ruimte bieden om te praten.

  We hebben dat gedaan. Oorspronkelijk wilden we ook spreken met de heer Babiš en de minister van Landbouw, maar de vergaderingen zijn afgelast. Zoals ik al zei, wij zijn degenen die naar de informatie luisteren, naar het positieve nieuws luisteren, zoals over het lasercentrum, maar wij zijn ook degenen die enkele kritische vragen opschrijven die afkomstig zijn van particuliere boeren, van de plattelandsbevolking. Bijvoorbeeld vragen over het mogelijke gebrek aan neutraliteit bij de toewijzing van middelen.

  Er is bezorgdheid gerezen over de vraag of specifieke manieren om wetten op te stellen verenigbaar zijn met de witwasrichtlijn en de wetgeving inzake het begrotingsrecht van de Europese Unie. Omdat het financieel reglement van de Europese Unie de basisregel is die met de lidstaten is overeengekomen over de besteding van Europees geld. En nu kunnen we niet zeggen, nou, dat wordt nu waargenomen in Duitsland, maar misschien niet in Frankrijk en misschien in Tsjechië of niet. De regels worden samen afgesproken zodat iedereen ze kan volgen.

  En uiteindelijk is het onze taak om licht te werpen op de duisternis en misschien ook om innovaties voor te stellen als er nog enkele hiaten zijn. Of een vinger in de wond steken als iemand niet wil dat dergelijke onderzoeken of beleidskwesties worden besproken in het kader van begrotingscontrole. Sommigen houden daar niet van. Maar dat is onze taak. Met betrekking tot het Financieel Reglement dient de Commissie begrotingscontrole aandacht te besteden aan de eerlijkheid bij de verdeling van middelen, zodat deze middelen niet in de portemonnee belanden van slimme mensen die toegang hebben tot Europese fondsen, maar ten behoeve van alle burgers.

  NEO: Hoe beoordeelt u het feit dat de premier en de minister van Landbouw de ontmoeting op het laatste moment met u hebben geannuleerd?

  Hohlmeier: Ik beoordeel niets, ik merk dat dit het geval is. We stonden open voor gesprekken. We waren echter enigszins verrast door de reden voor de weigering om elkaar te ontmoeten. Om het samen te vatten: het feit dat de premier en de minister van Landbouw niets te maken hebben met de kwesties die we hier moeten bekijken, heeft ons een beetje verrast. Ik was vroeger zelf minister en ik weet dat ik verantwoordelijk ben voor de activiteiten van de administratie, ik weet dat ik als minister ervoor verantwoordelijk ben dat geld correct, zorgvuldig en in overeenstemming met de wet wordt besteed.

  Bron neovlivni.cz.
   
 5. kuurgast

  kuurgast Donateur

  Agrofert krijgt nog steeds subsidies.......

  Volgens de website van Seznam Zprávy zou de Agrofert-holding miljarden Europese subsidies moeten verliezen. Het staatsfonds betaalt ze nog steeds aan Agrofert.

  De audits van de Europese Commissie, volgens welke premier Andrej Babiš in een belangenconflict verkeert, betwijfelden het recht van de Agrofert-groep op Europees geld, maar volgens de beschikbare informatie waren ze niet gericht op het meest gevoelige item: subsidiabele landbouwsubsidies.

  De zogenaamde rechtstreekse betalingen, voor de verwerving waarvan het meestal voldoende is om de grond te bewerken, vormen het overheersende onderdeel van de jaarlijkse subsidieverlening aan de agrofertbedrijven van Agrofert. Zonder hen zou dit deel van de holding niet langer winstgevend zijn en zou de hele groep verlies kunnen lijden.

  Uit het jaarverslag van de groep over 2018 blijkt echter dat Agrofert destijds 1,5 miljard euro aan 'bedrijfssubsidies' ontving, voornamelijk rechtstreekse betalingen. Daarentegen rapporteerde de groep in de categorie investeringssubsidies slechts ongeveer een kwart miljard.

  Rechtstreekse betalingen blijven naar Agrofert stromen, vooral dankzij het Staatsfonds voor landbouwinterventie (SZIF), dat als betaalorgaan voor landbouwsubsidies in Tsjechië de voorwaarden voor het verkrijgen ervan verdeelt en ook controleert.

  De SZIF rechtvaardigt zijn soepele houding door te stellen dat de audits nog niet volledig zijn afgesloten vanwege Babiš's banden met Agrofert. Bovendien beroept het zich, met name in het geval van rechtstreekse betalingen, op de bewering dat de Europese Commissie de EU-regelgeving inzake belangenconflicten niet "toepast" op dit soort subsidie.

  "Wat de regel inzake belangenconflicten op grond van artikel 61 van het nieuwe Financieel Reglement betreft, past de Europese Commissie deze niet toe op rechtstreekse betalingen. Deze betalingen, die worden gefinancierd uit de EU-begroting, worden zonder enige beperking door de Commissie betaald ", zei Lenka Rezková, woordvoerder van SZIF.

  Deze redenering is echter misleidend. De Europese Commissie heeft zelf expliciet verklaard dat het vorige financieel reglement van de EU, dat in artikel 61 handelt over belangenconflicten bij de onderhandeling over en de controle op Europese subsidies, ook gevolgen heeft voor rechtstreekse betalingen.

  De commissie bevestigde de ruimere "reikwijdte" van belangenconflicten in een recent antwoord op een schriftelijke interpellatie door EP-lid Luděk Niedermayer (TOP 09). "Artikel 61 van Verordening (EU) 2018/1046 is van toepassing op de uitvoering van rechtstreekse betalingen, met inbegrip van besluiten die op lidstaatniveau worden genomen op het gebied van voorbereiding, audit en controle", zei de EC in een verklaring.

  Tegelijkertijd bevestigt de Commissie ook dat het risico bestaat dat subsidies worden terugbetaald als de betrokkene zich niet aanpast en geen passende maatregelen neemt. "Het niet naleven van de bepalingen van artikel 61 kan leiden tot financiële correcties in overeenstemming met de geldende regels", waarschuwt de Commissie en verklaart dat zij voldoende informatie heeft over de begunstigden van rechtstreekse betalingen en haar verplichtingen kan nakomen.

  Hieruit blijkt duidelijk dat als de EU-controleurs Andrej Babiš veroordelen voor de aanhoudende banden met Agrofert, zijn boerderijen zelfs geen recht hebben op rechtstreekse betalingen.

  Het staatsfonds voor landbouwinterventie staat onder controle van het ministerie van Financiën.
  Bron seznamzpravy.cz + parlamentnilisty.cz.

  Voor wie geïnteresseerd is in Babiš en zijn zaken versus politiek zie artikel seznamzpravy.cz.
   
  Laatst bewerkt: 21-05-2020
 6. kuurgast

  kuurgast Donateur

  Tsjechische regering overweegt rechtszaak tegen Europese Commissie.

  De Tsjechische regering overweegt een actie tegen de Europese Commissie. De achtergrond hiervan is de bevriezing van subsidies voor de agrochemische groep Agrofert, die premier Andrej Babiš heeft opgericht. Volgens ambtenaren in Brussel kan het hoofd van de regering hierdoor een belangenconflict krijgen. Het bijbehorende auditproces loopt nog.

  Zoals de Tsjechische radio in haar binnenlandse uitzendingen meldde, wil het kabinet maandag over de rechtszaak beslissen. Dit werd bevestigd door een woordvoerder van het ministerie van Landbouw. De rechtszaak moet op 10 juni voor het Hof van Justitie van de Europese Unie worden gebracht, zodat ze nog in behandeling kan worden genomen. In totaal worden momenteel 1,6 miljoen kronen (60.000 euro) aan subsidies voor Agrofert ingehouden.
  Bron radio.cz/de.
   

Deel deze pagina