Fraude EU-subsidies

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Tsjechië wordt geconfronteerd met financiële onzekerheid in verband met de controle van de Europese Commissie​


Tsjechië kan tientallen miljarden kronen aan Europees geld verliezen in verband met de audit van bedrijven rond Agrofert. Dit gaat verder dan degenen die mogelijk zullen terugkeren op basis van de Brusselse audit.

Voor de allereerste keer zou de Europese Commissie Tsjechië een nieuwe regel moeten toepassen die het opnemen van gemeenschappelijk geld combineert met de rechtsstaat en het land ervan weerhoudt subsidies te betalen. Dit werd vandaag voorgesteld door leden van de Europese Volkspartij in verband met de afgeronde audit van bedrijven rond de Agrofert-holding. Volgens de sterkste fractie van het Europees Parlement zijn de Tsjechische autoriteiten inactief in de kwestie van het belangenconflict van premier Andrej Babiš en schenden ze daarmee het EU-recht.

Tot nu toe wordt de regel voornamelijk besproken met betrekking tot Hongarije en Polen. Op de top van december 2020 hebben de staatshoofden van de EU niet alleen overeenstemming bereikt over de geleidelijke uitvoering en financiering van projecten in het kader van het herstelplan na de crisis, maar ook over de toepassing van een mechanisme om de beschikbare middelen te verminderen in geval van schendingen van de EU-regering wet.

De Europese Commissie zal beslissen hoe het mechanisme specifiek zal worden opgezet en in hoeverre de lidstaten eventueel worden bestraft. Dit is alleen op basis van de relevante uitspraak van het Hof van Justitie van de EU, waar Hongarije en Polen al een klacht bij hebben ingediend. De rechtbank heeft nog geen uitspraak gedaan. Polen en Hongarije maken zich zorgen over de vermindering van de opneembare fondsen uit Europese fondsen, niet alleen die van het Wederopbouwfonds, maar ook die welke normaal gesproken binnen de afzonderlijke programmeringsperioden worden opgenomen, waarvan dit jaar nog een dergelijke periode van zeven jaar begint.

Mocht het Hof van Justitie van de EU de klacht van een land niet honoreren, dan zal de Europese Commissie sanctierichtlijnen opstellen. Als vervolgens wordt vastgesteld dat Tsjechië een land is dat de beginselen van de rechtsstaat niet naleeft, kan het een deel van het Europese geld uit het wederopbouwfonds en het meerjarig financieel kader verliezen. Gezien het totale volume van deze programma's dat aan de Tsjechische Republiek is toegewezen in een totaalbedrag van honderden miljarden kronen, kan worden aangenomen dat de vermindering in het geval van Tsjechië tientallen miljarden kronen zou bedragen, afhankelijk van de ernst. van de Tsjechische overtreding.

"Maar tot nu toe is het slechts een voorstel van de Europese Volkspartij. Dit betekent dat Polen en Hongarije nog steeds dichter bij mogelijke bezuinigingen staan dan Tsjechië. Tot dusver is er in de Europese instellingen niet zo intensief gediscussieerd over Tsjechië als Polen en Hongarije als een land dat de beginselen van de rechtsstaat schendt, die zo fundamenteel bedreigd zou worden door de vermindering van verpompbare fondsen. Dit kan nu echter veranderen, hoewel de eis van de Europese Volkspartij ook politiek gezien moet worden, als een gebaar van een opgestoken vinger naar de Tsjechische Republiek om meer aandacht te besteden aan gemeenschappelijke Europese belangen '', analyseert de situatie van de hoofdeconoom van de Trinity Bank. Lukáš Kovanda.

bron: zpravy.magazinplus.cz
 

kuurgast

Donateur
Het zijn denk ik nu slapeloze nachten voor premier Babiš.
Het politieonderzoek naar het "Ooievaarsnest" loopt ten einde en zo te lezen niet ten goede voor hem.
De beschuldigingen zullen volgende week kennis maken met het dossier - namelijk Andrej Babiš en Jana Majerová. Dan moet er een motie tot aanklacht volgen.
Zijn zoon heeft afgelopen week weer van zich laten horen in een interview van irozhlas.cz.
 

kuurgast

Donateur
Ministers willen belangenconflict in Brussel testen over geld voor Agrofert.

De preventieve schorsing van subsidies voor bedrijven uit de Agrofert-holding gold niet zonder uitzondering. Firma Fatra ontving 547 duizend kronen en de staat overweegt om geld te vragen van de Unie.
Op 3 februari betaalde het Ministerie van Industrie en Handel het Zlín-bedrijf Fatra een subsidie voor de aankoop van een nieuwe walsmachine voor de fabriek in Napajedly voor een bedrag van 547 duizend kronen. Tegelijkertijd verklaarde Brussel afgelopen oktober duidelijk dat het project niet subsidiabel was. Nu staat het ook op het spel dat de staat de reactie van Brussel op de subsidie voor het bedrijf, die premier Andrej Babiš in trustfondsen heeft geparkeerd, gaat testen.
Fatra ontsnapte eerst aan de aandacht van Brussel. En zelfs later trokken de Tsjechische autoriteiten niet de aandacht van EU-inspecteurs. Ze hebben het bestaan van het project pas in mei vorig jaar toegegeven.

De ministers willen risico's nemen en praten over de uitbetaling van de subsidie. Als Brussel het (zoals verwacht) afwijst, kan Tsjechië via de rechter gaan vechten voor subsidies voor Agrofert. Tegelijkertijd bestaat er echter een risico dat dit "proefproject" de betaling van subsidies blokkeert, niet alleen voor Agrofert, maar ook voor andere Tsjechische bedrijven, waarschuwt de iRozhlas-server, erop wijzend dat het ministerie van Financiën het plan niet leuk vindt.

Volgens Havlíček is het definitieve auditrapport niet juridisch bindend.
Karel Havlíček, het hoofd van het ministerie, is samen met de minister voor Regionale Ontwikkeling Klára Dostálová van plan om de Commissie en de gevolgen daarvan voor het gerecht te dagen. In het bijzonder richtten zij zich in een brief van 26 april tot de commissarissen Elisa Ferreira en Johannes Hahn.
"Het is de vraag wat de actie van de Commissie zou zijn als de Tsjechische autoriteiten uitgaven zouden declareren die overeenkomen met slechts één van de gecontroleerde projecten en betaling zouden eisen om een handeling te verkrijgen die door het Hof van Justitie kan worden beoordeeld", aldus de regeringsleden in een brief.

In de brief krijgen de commissarissen de verzekering dat ze uitsluitend een "onorthodox pilootproject" zijn. In andere gevallen zijn ze van plan het besluit van de Commissie te respecteren om geen subsidies terug te betalen aan bedrijven uit de holding van de premier.

De audit als zodanig kan niet voor de rechtbank worden aangevochten, de onbetaalde subsidie wel. En dat is precies waarom Havlíček het wil proberen.

Het antwoord komt al uit Brussel. Het hoofd van het directoraat-generaal Regionaal beleid Marc Lemaitre verzekerde de Tsjechische ministers dat de subsidie niet zou worden terugbetaald. Tegelijkertijd waarschuwt hij echter dat "indien geen rekening wordt gehouden met verdere auditaanbevelingen, een ruimere opschorting van betalingen nodig zal zijn". Het zou geen invloed hebben op het aantrekken van andere fondsen, maar wel op bedrijven die niets te maken hebben met de Agrofert-holding.

Enkele reacties onder het artikel :
- Onwerkelijk. Het staatsapparaat spant alles wat het heeft, ten goede aan één bedrijf. En het brengt vele anderen in gevaar. Tegelijkertijd is het zo duidelijk dat de subsidie door de EU wordt betaald, de tekenregels worden bepaald door de EU. Je respecteert niet, je doet het niet.
- Babiagro Republiek! Tsjechië is verleden tijd! De regering en haar ministers verdedigen logischerwijs de belangen van hun kostwinner Babiš en komen niet op voor de belangen van de burgers van dit land! En deze grappenmaker wordt betaald door de burgers van de voormalige Tsjechische Republiek ... Of wonen we nog steeds in de Tsjechische Republiek en begint de regering de belangen van ons allemaal te verdedigen in plaats van Agrofert?
- Ik heb altijd gedacht dat we hier een regering hebben voor het bestuur en beheer van het land. En dat is niet zo. We hebben hier een regering om de financiering van Babiš' monopolies veilig te stellen.
- De staat geeft het geld van de belastingbetaler uit aan één particulier bedrijf. Dan hebben de ambtenaren niet eens tijd om te werken voor de staat waar ze in dienst waren.
- Ik vraag me af hoeveel tijd ministers besteden aan het werken voor de staat en hoeveel tijd voor Agrofert. Vooral Havlíček, Schillerová en Dostálová. Ze snappen het niet dat vroeg of laat de premier verantwoordelijk zal worden gehouden voor deze gunst? Hij staat standvastig achter hem, maar als de jaren voor de rechtbank verstrijken, zal hij niet achter hen staan.......

Bron seznamzpravy.cz.

Dit speelt al enkele weken op regeringsniveau, omdat ze geen rechtszaak kunnen aanspannen tegen de EU over de subsidies omdat die niet betaald zijn door de EU. Dan is het aan Tsjechië om zich te verdedigen. En aan het Europese Hof van Justitie om te beslissen wie gelijk heeft.
Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat de betreffende regeringsleden behoren bij de ANO-partij van Andrej Babiš.
Tot op de dag van vandaag is men nog niet eens begonnen met het terugvorderen van de miljarden die Agrofert ten onrechte aan subsidies heeft verkregen.
De ANO-partij richtte zich op kiezers die ontevreden waren over bestaande politieke entiteiten. De belangrijkste doelstellingen van ANO 2011 zijn onder meer de bevordering van een functionerende staat en de strijd tegen corruptie. Oprichter Andrej Babiš is sinds het begin de voorzitter van de beweging.
 
Europarlement wil Tsjechische premier niet bij vergaderingen over geldsteun aan zijn bedrijven

Het Europees Parlement wil dat de Tsjechische premier Andrej Babis niet langer meebeslist over miljoenen EU-steun voor zijn eigen bedrijven in Tsjechië. Ook moet Brussel erop letten dat hij niet aan de haal gaat met een groot deel van de ruim 7 miljard euro coronaherstelsteun die Tsjechië de komende jaren ontvangt.


Bron: PZC.nl - Frans Boogaard 19-05-21

In een resolutie waarover volgende maand wordt gestemd, eist het parlement dat Babis zeker op momenten dat het over EU-steun aan Tsjechië gaat, voortaan de zaal verlaat. Babis ligt al jaren onder vuur omdat hij in Brussel meebeslist over Europese fondsen waarvan zijn landbouwconglomeraat Agrofert in Tsjechië de belangrijkste begunstigde is.

Afhankelijk van de bron zou hij er 6,3 tot 11 miljoen euro naartoe hebben gesluisd, plus nog een onbekend bedrag aan Tsjechisch overheidsgeld. ,,Geld dat we dus niet kunnen besteden aan bestrijding van ongelijkheid, klimaatbeleid of herstel na de pandemie”, aldus Lara Wolters (PvdA).

Dulden
Het Europees Parlement, op enkele van zijn liberale partijgenoten na, had vanmorgen geen goed woord over voor het gedrag van de premier. En ook niet voor dat van de andere EU-regeringsleiders, die Babis niet alleen als collega aan hun vergadertafel blijven dulden, maar ook accepteren dat hij daar blijft meebeslissen over subsidies, begrotingen en landbouwbeleid. ,,Met welk recht pakken we Polen en Hongarije aan als we dit toestaan?”

Babis zelf schiet op iedereen die hem bekritiseert. De commissie-inspecteurs die in Tsjechië een onderzoek instelden, noemde hij ‘maffia’, Tsjechische parlementsleden die zijn belangenverstrengeling aanklagen vindt hij ‘verraders’.

,,Het is niet normaal dat kritische parlementsleden en zelfs hun gezinnen doodsbedreigingen ontvangen”, aldus de Spaanse conservatief Esteban Gonzalez Pons. Ook diens Tsjechische partijgenoot Tomás Zdechovsky maakte gewag van doodsbedreigingen. Met een citaat van zijn vader – ‘Als je slaapt in een democratie, word je wakker in een dictatuur’ – riep hij de Europese Raad en de Europese Commissie op tot actie.

Weinig te duchten
Zeker van de lidstaten heeft Babis weinig te duchten. De Portugese buitenlandminister Santos Silva, nog tot 1 juli raadsvoorzitter, sprak in zijn bijdrage over ‘aantijgingen’ en ‘vermeende belangenverstrengeling’, daarmee de duidelijke uitkomst van een commissie-audit vorig jaar – bewezen belangenconflict – negerend.

Formeel heeft Babis zijn belangen in Agrofert weliswaar ondergebracht in twee trusts, maar hij beslist zelf wanneer hij die weer ontbindt en kan dan meteen gaan cashen.

In Tsjechië heeft Babis al helemaal niks te vrezen. Agrofert, zijn conglomeraat van meer dan 230 ondernemingen met ruim 34.000 werknemers, controleert ook meer dan 30 procent van de Tsjechische media, en de regering, aldus Europarlementariërs, ‘stelt zich meer op als zijn advocaat dan als belangenbehartiger van het land’.
 

kuurgast

Donateur
Hongarije betuigt zijn solidariteit met premier Babiš.

Woensdag heeft het Europees Parlement opnieuw gedebatteerd over de controle van de Agrofert-holding door de Europese Commissie en daarmee over het belangenconflict van premier Andrej Babiš. De Tsjechische regeringsleider kreeg steun van Hongarije. Babiš is het doelwit van politieke aanvallen en Hongarije betuigt zijn solidariteit met "zijn partner en vriend van de Visegrád-groep", aldus de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó donderdag in Brussel.
"Niets nieuws onder de zon, er wordt een poging gedaan om Andrej Babiš politiek te liquideren", antwoordde Szijártó op een vraag over kritiek op de Tsjechische premier vanwege het belangenconflict en de ontvangst van Europese subsidies voor de Agrofert-holding, die Babiš aan 2017 twee trustfondsen heeft afgestaan.
Volgens Szijjártó hadden de aanslagen op Babiš geen wettelijke basis. Ze begonnen duidelijk toen Babiš zich "luid" uitsprak tegen de belangrijkste liberale stroming in Brussel en de belangen van zijn natie verdedigde. Szijártó herinnerde er ook aan dat Hongarije regelmatig het doelwit was van soortgelijke aanvallen.
Bron deutsch.radio.cz.
dat Babis zeker op momenten dat het over EU-steun aan Tsjechië gaat, voortaan de zaal verlaat.
Dan zullen ze ook zijn ANO-partijleden in de commissies moeten uitsluiten, want die gaan het geld wel binnenhalen voor Babis zijn bedrijven......
 

kuurgast

Donateur
Agrofert klaagde de Europese Commissie aan wegens blokkering van subsidies.

Het bedrijf Primagra, dat deel uitmaakt van Agrofert-Holding, heeft in februari een rechtszaak aangespannen tegen de Europese Commissie bij het Europese Hof van Justitie. Het nieuwsportaal iRozhlas.cz heeft daar maandag over geïnformeerd.
Primagra wil subsidiebetalingen vernieuwen die zijn geblokkeerd na het auditrapport van premier Andrej Babiš over een mogelijk belangenconflict.
De vennootschap voert allereerst aan dat Brussel inbreuk heeft gemaakt op haar rechten door tijdens de auditprocedure niet de "gelegenheid om gehoord te worden". Agrofert wijst elke fout van meet af aan af en wijst erop dat de autoriteiten niet met haar hebben gecommuniceerd over de inspectie.
Daarnaast zou de Europese Commissie volgens Primagra niet naar specifieke projecten moeten kijken, maar zich moeten focussen op het subsidiestelsel. "De beklaagde heeft alleen het recht om te beoordelen of de beheers- en controlesystemen die door de lidstaten zijn ingevoerd in het algemeen voldoen, maar heeft niet de bevoegdheid om een gedetailleerde audit uit te voeren en te beslissen over specifieke toepassingen", stelt het bedrijf.
Zie aanklacht op curia.europa.eu.
Tot nu toe onderzoekt de rechtbank of de rechtszaak toelaatbaar is.
Agrofert behoort tot de twee trustfondsen waarin Babiš aandelen van zijn bedrijven in heeft belegd. Volgens het auditrapport dat de Europese Commissie eind april publiceerde, controleert Babiš de trustfondsen en verkeert hij in een belangenconflict. Daarom heeft Agrofert geen recht meer op geld uit de structuurfondsen van de EU.
De Tsjechische leider zegt dat hij geen belangenconflict heeft, aangezien hij zijn aandelen in het conglomeraat in trustfondsen plaatste.
Bronnen english.radio.cz + deutsch.radio.cz + seznamzpravy.cz.
 

kuurgast

Donateur
Agrofert klaagt het EU-parlement aan wegens weigering toegang documenten.

Agrochemische gigant Agrofert Holding - voorheen eigendom van en nog steeds gecontroleerd door de Tsjechische premier Andrej Babiš - heeft een rechtszaak aangespannen tegen het Europees Parlement en beweerde dat EU-wetgevers toegang hadden geweigerd tot documenten die ertoe hadden geleid dat de instelling kritiek had op het belangenconflict van de premier.

In de rechtszaak, die dateert van 31 maart maar pas maandag in het Publicatieblad van de EU werd gepubliceerd, beweert Agrofert dat het Europees Parlement “geen rekening heeft gehouden met het hoger openbaar belang bij het vrijgeven van de gevraagde documenten”.

Het landbouwbedrijf, dat het gebrek aan respect voor de rechtsstaat en de fundamentele rechten en vrijheden opmerkt, verzoekt het EU-Hof in Luxemburg om "het besluit van het Europees Parlement van 15 januari 2021 nietig te verklaren", toen het wetgevend orgaan weigerde Agrofert toegang tot de documenten te verlenen. eraan toevoegend dat de instelling alle kosten in verband met de zaak moet betalen.

EU-wetgevers stemden in juni vorig jaar voor een resolutie, waarin ze het onaanvaardbaar vonden dat de Tsjechische premier zou beslissen over de verdeling van EU-fondsen en tegelijkertijd Agrofert, een van de grootste begunstigden van EU-fondsen, zou controleren.

Aanstaande maandag stemmen de leden van het Europees Parlement over een soortgelijke resolutie, die een recent gepubliceerd rapport zal weerspiegelen van de accountants van de Europese Commissie die concludeerden dat de Tsjechische premier Babiš zich in een belangenconflict bevindt.
Zowel Babiš als Agrofert verwierpen deze beweringen en voerden aan dat dergelijke kritiek niet op echte feiten is gebaseerd.
Naast Agrofert vermeldde de resolutie, waarover de plenaire vergadering maandag 7 juni zou moeten stemmen, ook Babiš's eigendom van de Tsjechische media. Hij wil dat de Europese Commissie de hele kwestie van belangenconflicten beoordeelt tegen de achtergrond van de invloed van Babiš op de Tsjechische media en zelfs het gerechtelijk apparaat.

Volgens de bevindingen van de Seznam Zprávy-server heeft Agrofert de rechtszaak op 31 maart aangespannen, de hoorzitting zal naar verwachting over acht tot tien maanden plaatsvinden.

Bronnen oa euractiv.com + seznamzpravy.cz.

Wel handig zo'n verplicht UBO-register, nu staat Babiš daar officieel in als eigenaar van de holding.
 

kuurgast

Donateur
Europees Parlement veroordeelt belangenconflict premier Babiš.
EP eist actie tegen rechtsstaatschendingen en belangenconflicten.


Het Europees Parlement heeft met duidelijke meerderheid gestemd om de Tsjechische premier Andrej Babiš te veroordelen wegens belangenconflicten met betrekking tot EU-subsidies die zijn betaald aan zijn landbouwconglomeraat Agrofert.

Bij de stemming, die woensdag laat werd gehouden en vandaag openbaar is gemaakt, stemden 505 EP-leden voor de resolutie, met slechts 30 tegenstemmers en 155 onthoudingen. De maatregel is niet-bindend en bedoeld om de politieke druk op andere EU-instellingen en de Tsjechische Republiek zelf op te voeren.
Verschillende EP-leden kregen in de aanloop naar dat debat persoonlijke Twitterberichten van Agrofert met de vraag tegen de resolutie over Babis te stemmen.

De resolutie is het gevolg van een jarenlang onderzoek van de Europese Commissie naar subsidies die zijn toegekend aan Agrofert, dat door Babiš is opgericht. De audit, die in april werd vrijgegeven, concludeerde dat, ondanks het feit dat het bedrijf in 2017 in trusts werd geplaatst, Babiš nog steeds de controle had over het bedrijf en de uitbetaling van de subsidies. Als gevolg hiervan bleek Babiš in strijd te zijn met de EU-wet op belangenconflicten.

In de resolutie werd verklaard dat de audit "het bestaan van ernstige systemische tekortkomingen in de werking van het beheers- en controlesysteem en in het bijzonder bij het opsporen van belangenconflicten" in de Tsjechische Republiek had bevestigd.

Bovendien zei het dat Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) "ten onrechte waren toegekend aan entiteiten onder de Agrofert-groep", en dat Babiš invloed kon uitoefenen op instanties zoals de ESIF-raad, "terwijl betrokken bij beslissingen die de Agrofert-groep aangaan.”

De resolutie riep het bedrijf ook op om “alle subsidies terug te betalen die onrechtmatig zijn ontvangen van de EU of de Tsjechische nationale begroting.” En het eiste dat elke verdere verdeling van fondsen uit de EU of de Tsjechische nationale begroting aan bedrijven die worden gecontroleerd door de premier of andere leden van de Tsjechische regering "worden stopgezet totdat de gevallen van belangenverstrengeling volledig zijn opgelost".

Het Duitse parlementslid Monika Hohlmeier, lid van de centrumrechtse fractie van de Europese Volkspartij, zei via e-mail dat de resolutie bedoeld is "een sterk signaal af te geven dat het Parlement zijn werk tegen oligarchstructuren die gebruikmaken van EU-landbouw- en cohesiefondsen niet stopzet".

Ondanks de bevindingen van de Commissie in april, hoefde Agrofert geen EU-subsidies terug te geven. De Commissie legde uit dat de Tsjechische autoriteiten nooit om EU-geld hadden gevraagd in verband met de in de controle genoemde activiteiten.

Hohlmeier merkte echter op dat de Tsjechische regering nog steeds subsidies betaalde aan bedrijven die tot de Agrofert-groep behoren.
"Dit betekent dat de last eenvoudig wordt verschoven naar de Tsjechische belastingbetalers, die zich er vaak niet volledig van bewust zijn dat ze indirect in de zakken van hun premier betalen", zei ze.

Agrofert bevestigde de voortdurende betrokkenheid van Babiš bij het bedrijf op 1 juni, toen het hem registreerde als de eindbegunstigde van voordelen van het bedrijf en zijn dochterondernemingen.
Maar een woordvoerder van Agrofert zei dat dit niet betekende dat hij de groep controleerde of beïnvloedde. "Er is geen belangenverstrengeling", zei hij.

Een amendement op de resolutie, dat Hohlmeier toevoegde, maakte een einde aan de "enorme vertraging" - bijna vijf maanden na de deadline - voordat de Tsjechische regering een EU-richtlijn tegen het witwassen van geld invoerde die Agrofert en andere Tsjechische bedrijven dwong om een openbare toegankelijk register van de eindbegunstigden, zoals Babiš.

Om het belangenconflict op te lossen, eisten de parlementariërs dat Babis ofwel geen belangen meer heeft in Agrofert, de bedrijven in de groep geen openbare EU-subsidies meer ontvangen of dat Babis niet langer betrokken is bij EU-besluiten die van invloed kunnen zijn op Agrofert en haar belangen. De Agrofert-bedrijven moeten ook ten onrechte ontvangen gelden terugbetalen.

Ondanks talloze harde onderzoeksrapporten doet Babiš zelf alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Hij vertelde journalisten dat de resolutie "een voortzetting was van de interventie van het EP in de binnenlandse aangelegenheden van de Tsjechische Republiek" en beschuldigde de leden van het "proberen om invloed uit te oefenen" op de Tsjechische parlementsverkiezingen die in oktober zullen worden gehouden.
"En natuurlijk komt het initiatief (voor de resolutie) van de Tsjechische oppositie, die het organiseert", voegde hij eraan toe.

Het gaat niet om kleine bedragen: geen enkel Europees bedrijf zou zoveel subsidie ontvangen als Agrofert. In 2019 ontving het 1,5 miljard euro uit EU-fondsen. Het is dan ook niet één firma, maar een holding waar meer dan 250 bedrijven onder hangen. Babiš richtte het bedrijf in 1993 op (van geld, waarvan de herkomst tot op de dag van vandaag ook niet is ontcijferd) en sindsdien groeide het uit tot een megaspeler in het land.
De subsidies waren bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf en daar zou Agrofert niet voor in aanmerking komen.
-------------------------------------------------------
Tsjechië is geen kolonie van Europa, Babiš werd boos.

Andrej Babiš heeft de resolutie van het Europees Parlement van donderdag aangevochten. Hij verklaarde dat de Tsjechische Republiek geen kolonie van het Europees Parlement is. En hij viel de oppositie aan.

Volgens de verklaring van Babiš op Facebook is dit gewoon een nieuwe poging om de verkiezingen te beïnvloeden en de piraten en de oppositie te helpen. Hij beweert dat de resolutie volkomen doelgericht en bedrieglijk is. "Ze dicteren onze burgers wie de premier hier moet zijn. Dat hebben we hier in het verleden al 41 jaar!'', aldus de premier.

"De wanhoop van de vervolgde premier groeit met een enorm belangenconflict. Anders zal ik geen commentaar geven op onzin, "schreef STAN-voorzitter Vít Rakušan, die in een gezamenlijk blok loopt met Pirates.
Ze waarschuwden Babiš dat het Europees Parlement zeker niet in de resolutie dicteerde wie de premier moest worden. "Je bent een StB-agent die samenwerkt met de communisten en met je grappige metaforen beledig je op cynische wijze hun slachtoffers", schreef de Piratenpartij.

Michal Šmarda, de voormalige vice-voorzitter van de CSSD, die in de regering zit met de ANO-partij van Babiš, gaf ook commentaar op Babiš.
"Ik denk niet dat het Europees Parlement ons wil dicteren wie de premier is. Ze ergeren zich meer als iemand geld steelt dat bestemd is voor kleine ondernemers, eenmanszaken, boeren…. Of heb ik het mis?”, schreef hij op Twitter.

Europarlementariër Jiří Pospíšil (TOP 09), die voor de resolutie stemde, zei dat Babiš "meer boter op zijn hoofd had dan zijn Mlékárna Hlinsko".
-----------------------------------------------------
Recordsubsidie voor Agrofert. Bedrijven uit de holding ontvingen vorig jaar ruim een miljard kronen.

Vorig jaar ontvingen bedrijven uit de Agrofert-holding meer dan een miljard kronen van Europese subsidies voor boeren en plattelandsontwikkeling, die in Tsjechië worden bemiddeld door het Staatsinterventie- en Landbouwfonds (SAIF). Dit is het grootste bedrag in de tijd dat Andrej Babiš premier is. Dit volgt uit gegevens die voor Deník N door Datlab zijn verwerkt. De staat publiceert slechts gedeeltelijke gegevens over individuele bedrijven, maar geen overzicht van subsidies voor de hele groep. De bedrijven van Agrofert ontvingen in de jaren 2017 tot 2020 meer dan vier miljard kronen.

Het geld van het bedrijf van de Agrofert-holding werd verzameld, hoewel volgens de conclusies van Europese accountants en leden van het Europees Parlement de premier in een belangenconflict verkeert en geen subsidies zou moeten ontvangen. Volgens de interpretatie van de SZIF van de verdeling van landbouwsubsidies is het besluit van de accountants echter niet van toepassing op dit soort bijdragen.

Uit de analyse van Deník N blijkt dat vorig jaar 66 bedrijven uit de holding van de premier dit soort steun hebben gekregen. Subsidies die bedrijven ontvingen, bijvoorbeeld voor innovatie in de productie van yoghurt, een nieuwe lijn voor hun verwerking of voor uitbreiding van het assortiment verpakte salami of voor het toevoegen van noten aan vleesproducten, droegen in belangrijke mate bij aan het totaal verkregen bedrag.

1 euro is circa 25 Tsjechische kronen, dus bedragen door 4 delen voor euro's.

Bronnen oa english.radio.cz + seznamzpravy.cz + trouw.nl + euractiv.com + byznys.ihned.cz + europarl.europa.eu.
 
Laatst bewerkt:
1 euro is circa 25 Tsjechische kronen, dus bedragen door 4 delen voor euro's.
Er gaat iets goed vaut met de getalletjes.

1 euro is inderdaad ongeveer 25 Tsjechische kronen op dit moment.
Dus in omgedraaide richting: 1 Tsjechische kroon is ongeveer 0,04 euro, ofwel 4 eurocent.
Of ook: 100 Tsjechische kronen is 4 euro.
Om een bedrag van Tsjechische kronen om te rekenen naar euro's moet je dus zeker niet delen door 4.
Wat wel werkt: delen door 25.
Of wat ook werkt: delen door 100 en dan keer 4.

Er lijken in de berichtgeving meer vautjes te zijn op het gebied der wonderbaarlijke getallen:
In het eerste bericht staat dat Agrofert (holding) in 2019 meer dan 1,5 miljard euro ontving uit EU-fondsen.
In het laatste bericht staat dat de bedrijven van de Agrofert-holding in de periode 2017-2020 meer dan 4 miljard kronen ontvingen.
1,5 miljard euro (1.500.000.000 euro) is gelijk aan ruim 38 miljard (38.000.000.000) kronen.
Dus in 2019 zou de subsidie meer zijn dan die in 2017, 2018, 2019 en 2020 samen.
Dat kan natuurlijk niet kloppen.

Om het nog wat raadselachtiger te maken.
In de link van Trouw van 8 juni vind ik de de volgende opmerking:
"Het Europees Parlement stelt nu voor dat hij zijn bedrijf verkoopt en 6 miljoen euro terugstort in de Tsjechische staatskas. "

Kortom. Het is duidelijk dat het om geld draait, maar de juiste hoeveelheid blijft een ?
 
Ik ben ook benieuwd naar wat nu de juiste bedragen zijn.
Ik begrijp inmiddels uit diverse artikelen dat er een ruime marge zit in de schattingen doordat (nog) niet helemaal duidelijk is hoe de geldstromen zijn verlopen.
Ik blijf iig deze topic met interesse volgen .
 

kuurgast

Donateur
Ik kwam een interessant artikel tegen omtrent subsidies:
Stukje goochelvertaling van texty.hlidacstatu.cz.

Het Staatslandbouwinterventiefonds (SZIF) is een subsidiebureau dat niet alleen berucht is vanwege te dure contracten of het betalen van geld voor niet-bestaand werk, maar ook vanwege de verdacht nauwe betrekkingen met sommige politici en politieke partijen. Het is waarschijnlijk niet zo'n verrassing dat vertegenwoordigers van de ANO-partij een leidende rol spelen. De hoofdactiviteit van de SZIF is de verdeling van Europese en nationale landbouwsubsidies.

Met de intrede van de ANO-partij in regeringsposities in 2014, ging het sterk bergafwaarts met de transparantie van SZIF-activiteiten. De landbouwsubsidies die door dit bureau worden verdeeld, zijn absoluut cruciaal voor de groep Agrofert van de premier. Zijn landbouwafdeling is het belangrijkste onderdeel van het hele bedrijf en SAIF moest dat doen om het geld op de "juiste plaatsen" te krijgen.

Onmiddellijk nadat de ANO-partij aan de macht kwam, werd Jaroslav Faltýnek, een parlementslid, lid van de SZIF-raad van toezicht - die tegelijkertijd ook lid was van de raad van bestuur van Agrofert. Enerzijds controleerde hij de herverdeling van subsidies, anderzijds vocht hij voor subsidies voor zijn concern. Faltýnek slaagde dus in een zeer nuttige activiteit - of het nu ten behoeve van de staat is of ten behoeve van een privébedrijf waarin hij sterk geïnteresseerd was......

Agrofert heeft met veel succes op grote schaal landbouwsubsidies getrokken (en trekt nog steeds). Vanaf 2014 groeiden de subsidies snel. Uit een gedetailleerd overzicht van de Staatswacht blijkt dat het bedrijf Agrofert 19 subsidies van de staat ontving voor een totaalbedrag van 1.738.745 kronen. 150 dochterondernemingen van de in totaal 433 bedrijven van de Agrofert-holding ontvingen nog eens 8.458 subsidies voor een totale waarde van CZK 13.019.497.660. De gehele holding van Agrofert ontving toen in totaal 8.477 subsidies voor een totaalbedrag van CZK 13.021.236.405.

Nieuwe regels, oude problemen.
Op 1 januari 2020 vond een belangrijke wijziging plaats in de administratie van landbouwsubsidies. Gebaseerd op de wijziging van Wet nr. 256/2000 Coll. wat het Staatsinterventiefonds voor de landbouw betreft, behoort het beheer van subsidies uitsluitend tot de bevoegdheid van de SZIF zonder de deelname van het ministerie van Landbouw van de Tsjechische Republiek. Wat verandert dat? In noodgevallen kan SZIF ook subsidies verstrekken aan bedrijven die eigendom zijn van een regeringslid - of zelfs de premier. Hiermee wordt de wet op belangenverstrengeling omzeild. Tegelijkertijd was er echter geen verandering in de controlemechanismen met betrekking tot de SZIF in een situatie waarin bevoegdheden worden overgedragen van de centrale overheidsinstantie naar de administratieve autoriteit die binnen haar bevoegdheid valt. In deze situatie zou het wenselijk zijn dat de controle en transparantie van dit fonds substantieel zou worden vergroot, maar dat is niet gebeurd. De sleutelrol in de controleactiviteiten van de SZIF wordt dus nog steeds voornamelijk gespeeld door de Raad van Commissarissen, maar zijn benoeming roept veel redelijke twijfels op over de onpartijdigheid van de meerderheid van de vijf leden.

Hlídače státu= Staatswacht.
 

kuurgast

Donateur
Waarschuwingsbrief uit Brussel: belangenverstrengeling aanpakken of geld verliezen

Een brief van de Europese Commissie met de titel "Waarschuwing" is afgelopen donderdag bij de binnenlandse autoriteiten aangekomen. Het document van zes pagina's gaat over de manier waarop Tsjechië omgaat met belangenconflicten en het verstrekken van subsidies aan bedrijven in trustfondsen. Zijn conclusie is duidelijk: controle is niet genoeg. Brussel wil daarom dat ambtenaren verdere maatregelen nemen. En als dat niet gebeurt? Hij waarschuwt dat het de geldstroom uit Europese fondsen zou kunnen onderbreken.
De brief is gericht aan vertegenwoordigers van het ministerie van Industrie en Handel, het ministerie van Financiën en het ministerie van Regionale Ontwikkeling.

De waarschuwing komt enkele maanden nadat de Europese Commissie het auditonderzoek naar het belangenconflict van premier Andrej Babiš definitief heeft afgesloten. Hoewel Brussel heeft geconcludeerd dat de premier de Agrofert-holding blijft controleren via trustfondsen, wijzen regeringspolitici de belangenverstrengeling van Babiš nog steeds af. Dit is nog steeds het geval vanwege de verificatie van de vervolgcorrespondentie met accountants.

Op basis van de EU-audit
De huidige brief is echter buitengewoon en behoort niet tot deze reeks informatie-uitwisselingen. Desalniettemin is het juist ontstaan vanwege de conclusies van de EU-audit, waarnaar het in het begin ook verwijst.
Wij willen u erop wijzen dat uit de conclusies van deze controle duidelijk is gebleken dat er mogelijk aanzienlijke tekortkomingen zijn in het functioneren van het beheers- en controlesysteem van EFRR, FS en ESF-programma's (Europese structuur- en investeringsfondsen) in Tsjechië ’, zegt het begin van de brief.

Wat vraagt Brussel dan precies van de Tsjechische autoriteiten?
De afzonderlijke ministeries die verantwoordelijk zijn voor de distributie van Europees geld, is gevraagd een lijst samen te stellen van alle ambtenaren op hoge posten die bedrijven bezitten of in trustfondsen hebben geplaatst, evenals alle EU-subsidies die deze bedrijven sinds september 2017 hebben ontvangen. De autoriteiten moeten dan een lijst naar Brussel sturen. Ten slotte gaat het ministerie van Financiën - of de rekenkamer die daarbinnen opereert - rapporteren aan de Europese Commissie of de situatie is verbeterd.

We zullen voldoen aan alle eisen van de Europese Commissie, Schillerová reageert op de dreiging van opschorting van subsidies.
"Alles wat de Europese Commissie vereist, zal worden gevolgd. Ik ga er niet vanuit dat dit helemaal niet zal worden nageleefd', belooft minister van Financiën Alena Schillerová. op irozhlas.cz.
"Wij nemen het zeer serieus. De Europese Commissie wil dat we een systeem opzetten voor het monitoren, evalueren en evalueren van mogelijke belangenconflicten voor elk bedrijf. Dat zullen we volgen. Precies wat hij wil, we zullen de methodologie bepalen," beschreef de minister van Industrie en Handel en Transport Karel Havlíček.
Hij voegde eraan toe dat het niet alleen de Agrofert-groep was. Havlíček herinnerde er ook aan dat zijn ministerie de holding van het trustfonds van premier Andrej Babiš sinds 2017 geen subsidies heeft betaald vanwege een controle van belangenconflicten.

Zoals eerder aangegeven door de iROZHLAS-server, is de enige uitzondering de subsidie voor het bedrijf Fatra, die ondanks de preventieve stop aan de holding werd betaald. Maar Brussel weigerde het bedrag terug te betalen.

Tegelijkertijd benadrukten beide ministers tijdens de persconferentie van maandag meerdere keren dat de waarschuwing geldt voor alle bedrijven. Volgens regeringspolitici is het verzoek van de Europese Commissie over het algemeen bedoeld, en waar er sprake zou zijn van belangenverstrengeling, zal de voorbereide methodologie, volgens Havlíček, de betaling van subsidies niet toestaan.
De minister van Regionale Ontwikkeling, Klára Dostálová, die Eurofondsen in Tsjechië coördineert, heeft maandag een advies op hun website gepubliceerd over een brief van de Europese Commissie. Hij zegt de "waarschuwingen en aanbevelingen" van Brussel zeer serieus te nemen.
"Daarom zal het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (...) zo snel mogelijk een vergadering beleggen met alle beheersautoriteiten en vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën, waar verdere actie zal worden besproken door de Tsjechische Republiek, inclusief een tijdschema voor het reageren op Europese Commissieverzoeken."

Bronnen oa irozhlas.cz + english.radio.cz.
 

kuurgast

Donateur
Agrofert slaagde er niet in subsidies via Tsjechische rechtbanken terug te vorderen.

De hoogste administratieve rechtbank heeft bevestigd dat bedrijven uit de holding van Andrej Babiš zich eerst moeten wenden tot hun hogere autoriteiten vanwege geblokkeerde subsidies.

De Agrofert-groep wil niet accepteren dat ze vanwege een belangenconflict van premier Andrej Babiš geen geld kan opnemen uit sommige fondsen van de Europese Unie. Een van de manieren waarop de holding probeert de subsidie "stop" te doorbreken zijn de nationale rechtbanken.

Verscheidene dochterondernemingen van Agrofert hebben rechtszaken aangespannen tegen de Tsjechische autoriteiten wegens hun onwil om hen reeds goedgekeurde subsidies te betalen, omdat het nodig was de conclusies van de audit van de Europese Commissie af te wachten. Volgens de holding was er geen reden om betalingen in te houden.

De strategie van Agrofert, gebaseerd op rechtszaken tegen subsidieautoriteiten, is echter ingewikkelder geworden. Volgens een uitspraak van de hoogste administratieve rechtbank van maandag moeten de bedrijven in de groep in kwestie niet rechtstreeks naar de rechter stappen, maar naar een hogere instantie om het geschil officieel op te lossen.

Europese accountants zijn ondertussen tot de definitieve conclusie gekomen dat Babiš Agrofert als premier kan blijven controleren - ondanks het feit dat hij de hele groep jaren geleden onder trustfondsen heeft geplaatst. Tegelijkertijd ontzegde de commissie Agroferta het gebruik van investeringssubsidies uit EU-fondsen totdat het probleem is opgelost.

De holding reageerde door zich rechtstreeks tegen de Europese Commissie te keren. Dat deed hij via Primagra, dat in februari van dit jaar een rechtszaak tegen de Commissie aanspande bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Met hetzelfde doel (dat wil zeggen om de subsidie door de Europese rechter te deblokkeren) sloot een ander bedrijf uit Agrofert - Mlékárna Hlinsko - zich aan bij de rechtszaak. Volgens de beschikbare informatie is in deze zaken nog geen uitspraak gedaan.
Bron .seznamzpravy.cz.
------------------------------------------------------------------

Tsjechië vraagt Brussel om meer tijd om EU-subsidies veilig te stellen tegen belangenverstrengeling.

Het Tsjechische Ministerie van Industrie heeft de Europese Commissie om meer tijd gevraagd om de nodige maatregelen te nemen tegen belangenconflicten bij de verdeling van EU-subsidies. De deadline verstrijkt op 8 september en het Tsjechische ministerie van Industrie en Handel heeft daarom verzocht om verlenging van de termijn met 60 dagen.

De achtergrond van de eisen uit Brussel is een auditrapport van de Commissie over de Agrofert Group. Volgens deze informatie verkeert de Tsjechische premier Andrej Babiš, als oprichter van het bedrijf, nog steeds in een belangenconflict, hoewel hij het management van Agrofert in 2017 heeft overgedragen aan twee trustfondsen.

De Europese Commissie had gedreigd financiering op te schorten als de regels voor het beheersen van mogelijke belangenverstrengeling bij het toekennen van EU-subsidies niet worden nageleefd.

Bronnen english.radio.cz + deutsch.radio.cz + seznam.cz.

De minister van Industrie en Handel is Karel Havlíček....toevallig lid van ANO-partij.....wel tijd om te reizen naar de regio's......
60 dagen.....wanneer zijn de verkiezingen??????
Babiš junior laat ook van zich horen en
viel zijn vader publiekelijk aan.
 

kuurgast

Donateur
De deadline verstrijkt op 8 september en het Tsjechische ministerie van Industrie en Handel heeft daarom verzocht om verlenging van de termijn met 60 dagen.
Reactie van Brussel was dat ze 22 september bericht wilden hebben.

Wat staat er in de brief aan Brussel over een belangenconflict?

Een brief van één pagina en drie bijgevoegde documenten.
"Ik wil mijn dank uitspreken voor het verlengen van de termijn voor ons antwoord", luidt de brief die het ministerie van Regionale Ontwikkeling 22 september naar Brussel stuurde.
De iROZHLAS.cz-server ontving een sleutelbrief over een belangenconflict, die de Tsjechische autoriteiten afgelopen woensdag naar Brussel hebben gestuurd na een galgendeadline.
- Het antwoord is positief, zei Klára Dostálová (voor ANO) vorige week tegen het hoofd van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Volgens haar heeft het ministerie van Industrie en Handel - dat het meest werd bekritiseerd vanwege het conflict - de nodige maatregelen genomen.
- De inspecteurs van het ministerie van Financiën, die de genomen maatregelen hebben gecontroleerd, zijn echter een andere mening toegedaan. "Op dit moment kunnen we de juiste opzet en functionaliteit van de methodologische procedures op het gebied van belangenverstrengeling niet bevestigen", schreven ze in het bijgevoegde advies. Ze zetten vraagtekens bij de verklaring van de ambtenaren van het ministerie van Havlíček (ANO).
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Het Landbouw-subsidiefonds weigert het belangenconflict van Babiš op te lossen.

Het Landbouwfonds weigert het advies van externe advocaten te geven, volgens welke het belangenconflicten niet hoeft te beheersen bij aanbestedingen waarvoor het subsidie geeft.

Sinds enkele weken verbergt het Staatslandbouwinterventiefonds (SZIF) de formulering van het juridisch advies, volgens welke het heeft besloten geen rekening te houden met het belangenconflict van de Tsjechische premier bij openbare aanbestedingen.
Het fonds is een van de beheerders van Europese subsidies. En hij gaf een verrassende mening dat de premier bij gesubsidieerde overheidsopdrachten het belangenconflict niet hoeft te beheersen. Hij verwijst naar een externe juridische analyse.

Seznam Zprávy vroeg eerst om het document en de namen van de auteurs door middel van gemeenschappelijke journalistieke onderzoeken. Toen ze faalden, wendden ze zich tot het landbouwfonds via de wet op vrije toegang tot informatie. Het fonds wees dit verzoek echter ook af en stelt dat het publiek geen recht heeft op informatie over de argumenten voor het belangrijkste besluit.

Het is belangrijk om de genoemde juridische opinie en de namen van de auteurs ervan te kennen. De zaak raakt rechtstreeks de zaken van de trustfondsen van premier Andrej Babiš. Tsjechië is er meermaals voor gewaarschuwd dat als het geen aandacht besteedt aan de naleving van belangenconflicten, het risico loopt subsidies te verliezen.

Op dit moment vraagt de Europese Commissie Tsjechië om een duidelijk standpunt over hoe de premier omgaat met belangenconflicten. Zoals de iRozhlas-server informeerde, antwoordde Tsjechië echter aan Brussel dat het bijvoorbeeld de juiste instelling en functionaliteit van methodologische procedures op het gebied van belangenconflicten voor een van de operationele programma's van het ministerie van Industrie niet kon bevestigen .

Uitzondering of absurditeit?
Het Landbouwfonds verwijst in de afgewezen aanvraag naar de uitzondering in de Voorlichtingswet. Het beperkt het vrijgeven van nieuwe informatie die is ontstaan tijdens de voorbereiding van het besluit. Deze stilte kan echter alleen duren tot er een definitieve beslissing is genomen.

Volgens de co-auteur van de Informatiewet, Oldřich Kužílek, is de uitzondering echter niet van toepassing op deze situatie. Er is al een besluit genomen en daarom kan in dit geval geen gebruik worden gemaakt van de uitzondering uit de Voorlichtingswet.
"De interpretatie waartoe het fonds zijn toevlucht heeft genomen, zou betekenen dat zolang het verdere beslissingen neemt op basis van het gevraagde advies, de geheimhouding ervan in principe voor altijd zal duren", zei hij tegen Seznam Zprávy, waarbij hij opmerkte dat de absurditeit van een dergelijke interpretatie is helder. "In een democratische rechtsstaat is het ondenkbaar dat een overheidsinstantie geheim kan houden op welke interpretatie zij is gebaseerd", voegde hij eraan toe.
Hij ziet ook een fout in het feit dat het fonds weigerde de namen van de opstellers van het advies te publiceren. "De uitzondering in de informatiewet geldt hier zelfs in theorie niet voor", zei hij.

Er zijn al lange tijd onduidelijkheden over de uitbetaling van subsidies uit het landbouwfonds. Vooral kleine boeren verkeren in onzekerheid, die subsidies willen krijgen voor plattelandsontwikkeling zouden daarmee een contract met een bedrijf uit de trustfondsen van premier Andrej Babiš krijgen.

Het gaat een groot deel van hen, want Agrotec, dat ook in de trustfondsen van Babiš staat, is momenteel de grootste leverancier van landbouwmachines in Tsjechië. En voor kleinere boeren die bijvoorbeeld één tractor kopen, is dat in sommige opzichten de voordeligste op de markt.

Drie verschillende brieven
Het fonds stuurde in juli van dit jaar een brief aan boeren om het beheer van hun projecten op te schorten en drong er bij hen op aan voorzichtig te zijn bij het toekennen van contracten aan trustfondsbedrijven. Hij noemde specifiek degenen die verband houden met Andrej Babiš. Aanleiding was de uitspraak van de Europese Commissie, waarin stond dat de Tsjechische premier indirect zijn voormalige bedrijven blijft controleren.

Na een maand ontvingen de aanvragers echter verder schrijven. Deze keer schreven dezelfde functionarissen hen dat ze, dankzij het advies van het advocatenkantoor, hadden toegegeven dat de wet op belangenconflicten niet van toepassing was op overheidsopdrachten en dat het opnieuw begon met het beheer van projecten.

Toen Seznam Zprávy van het fonds probeerde te achterhalen wat de ambtenaren bedoelden, kregen ze geen antwoord. In plaats daarvan kwam er echter een derde brief naar de boeren. Daarin lezen ze dat aanvragers van subsidies moeten zoeken naar belangenverstrengeling, maar dat het fonds deze niet hoeft te controleren.
------------------------------------------------------
Uit de verstrekte gegevens bleek dat Agrofert ondanks het controleonderzoek naar belangenverstrengeling landelijke subsidies bleef ontvangen.
'We moeten handelen in overeenstemming met de Tsjechische wet', zegt Havlíček de minister van Industrie en Handel en lid van....ANO-partij.

Bronnen oa irozhlas.cz + seznamzpravy.cz.
 

kuurgast

Donateur
Babiš zei vooraf niet in de oppositie te gaan zitten want dan ging hij liever uit de politiek. Nu blijft hij wel. Wat zit hier achter.....rechtszaken die hem staan te wachten of mogelijk een aanloop te kunnen maken naar presidentschap?
Babiš in oppositie zal subsidies vrijgeven voor Agrofert, als president zou hij aan vervolging ontsnappen.

Als Andrej Babiš niet in de regering zit, kunnen zijn bedrijven Europese subsidies krijgen en weer overheidsopdrachten krijgen. Het winnen van de presidentsverkiezingen zou hem van de problemen met het Ooievaarsnest en andere zaken verlossen.

De resultaten van de parlementsverkiezingen suggereren dat premier Andrej Babiš met zijn ANO-beweging in de oppositie zal treden. Babiš geeft ongetwijfeld om de positie van premier, maar door de regering te verlaten, zal hij zijn bedrijven helpen. De beperkingen op de wet op belangenverstrengeling zullen niet meer voor hem gelden.

Als "slechts" plaatsvervanger zal Andrej Babiš opnieuw de directe eigenaar kunnen worden van de Agrofert-groep en andere bedrijven, die hij moest overdragen aan trustfondsen.

Belangrijker is dat zijn bedrijven geen Europese subsidies meer mogen ontvangen en niet mogen deelnemen aan openbare aanbestedingen. De beperkingen gelden alleen voor leden van de regering en staatshoofden.

"Als Andrej Babiš geen lid van de regering is, zijn deze beperkingen niet van toepassing op zijn bedrijven", bevestigt Lukáš Kraus, een advocaat van de Wederopbouw van de Staatsvereniging.

Een parlementslid mag niet alleen eigenaar zijn van bedrijven, maar zijn bedrijven blijven ook recht houden op subsidies en overheidsopdrachten.

Het enige probleem zou Andrej Babiš zijn met het eigendom van uitgeverij Mafra en andere media. De bepaling dat een ambtenaar geen radio- of televisieomroeporganisatie of krantenuitgever mag zijn, geldt ook voor leden.

Agrofert zou geen subsidies en contracten verliezen, zelfs als de huidige premier zou besluiten om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen en zou winnen.

"De wet op belangenverstrengeling is niet van toepassing op de president van de republiek en is in het verleden ook nooit op hem van toepassing geweest", zei Jiří Kapras, hoofd van de afdeling Belangenverstrengeling en Anticorruptie van het Ministerie van Justitie, toen hem werd gevraagd door Seznam Zprávy.

Het feit dat de wet op belangenverstrengeling niet van toepassing is op de president betekent ook dat Babiš geen eigendomsaangiften zou moeten doen.

Het belangenconflict van de president wordt niet geregeld door de grondwet of andere regelingen. Het staatshoofd moet echter in het algemeen voorrang geven aan het algemeen belang boven het persoonlijke. In de gelofte verbindt de president zich ertoe zijn ambt te bekleden 'in het belang van het hele volk'.

"De nakoming van de in de belofte vervatte verplichting kan echter op geen enkele manier juridisch worden afgedwongen tegen de president van de republiek", herinnerde Jiří Kapras zich.

Een uitzondering is hoogverraad of grove schending van de Grondwet, die echter pas door het Grondwettelijk Hof wordt beoordeeld na goedkeuring door een drievijfde meerderheid in beide kamers van het Parlement.

Succes bij de presidentsverkiezingen zou Babiš nog een belangrijke bonus opleveren. Hij zou mogelijke straf in de Ooievaarsnest-zaak of voor andere mogelijke overtredingen vermijden.

Volgens de grondwet mag de president tijdens zijn ambt niet worden vastgehouden, vervolgd voor een strafbaar feit of een ander administratief delict.

De president kan worden vervolgd voor strafbare feiten die door de president in de uitoefening van zijn functie zijn begaan, maar alleen na het einde van zijn ambtstermijn. Daarnaast is de president alleen aansprakelijk voor strafbare feiten die geen verband houden met de uitoefening van zijn taak.

Deskundigen herinneren eraan dat Tsjechië, zelfs na het verwachte vertrek van Babiš uit de regering, zal moeten blijven voldoen aan de eisen van de Europese Commissie met betrekking tot belangenconflicten. Het was de controle van de relatie van Babiš met Agrofert die resulteerde in de sterke eis van Brussel dat de Tsjechische autoriteiten de belangenconflicten nauwlettender in de gaten zouden houden.

"Hoewel Andrej Babiš niet langer in de regering zal zitten, moet de nieuwe regering haar uiterste best doen om twijfels over de controle van de staat door particuliere belangen weg te nemen. Het is noodzakelijk om specifieke controlemechanismen op te zetten die belangenconflicten zouden elimineren en de stroom van overheidsgeld naar niet-transparante structuren zouden voorkomen", aldus advocaat Kraus van de Staatsreconstructie.

Bron seznam.cz.
 

kuurgast

Donateur
Babiš vraagt parlementsleden hem zijn immuniteit niet te ontnemen.

Het lagerhuis zal naar verwachting voor stemmen over het al dan niet ontnemen van de parlementaire immuniteit van de voormalige premier en ANO-leider, Andrej Babiš, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor vervolging op beschuldiging van EU-subsidiefraude. De Immuniteitscommissie van de Tweede Kamer heeft aanbevolen dit te doen.
Aan de andere kant stuurde de heer Babiš parlementsleden in de Kamer van Afgevaardigden een brief waarin hij hen aanspoorde dit niet te doen, waarin hij zei dat de kauze Čapí hnízdo=Ooievaarsnest-affaire een poging is om hem uit de politiek te verdrijven en met het argument dat een dergelijke stap een precedent zou kunnen scheppen dat zou zich op een dag tegen hen kunnen keren. Hij stelt dat een mandaat van parlementslid moet worden beschermd tegen acties van wetshandhavingsinstanties die "regelmatig een soort voorlopig vermoeden van schuld opleggen op politiek en publiek actieve mensen."
Hij voegde eraan toe dat er een precedent kan worden geschapen voor verdere beslissingen over de uitlevering van afgevaardigden in toekomstige perioden en dat het een kwestie is van bescherming tegen "ongerechtvaardigde en volledig onjuiste interventies van de uitvoerende macht door misbruik te maken van de vervolging van een van ons".
De heer Babiš wordt ervan verdacht op illegale wijze een EU-subsidie van 2 miljoen euro te hebben verkregen voor zijn Ooievaarsnest-complex in de jaren voordat hij in de top-politiek stapte.

De parlementaire onschendbaarheid van Babiš werd al twee keer eerder opgeheven, in 2017 en 2018, waardoor de aanklagers geen aanklacht tegen hem konden indienen. De politie heeft zijn aanklacht herhaaldelijk aanbevolen.
Bronnen oa novinky.cz + english.radio.cz.

Nu weet ik alleen niet wanneer die stemming zal zijn, want zojuist heeft Tomio Okamura een 6 uur durende uiteenzetting gegeven waarom hij tegen de wijziging van de Pandemiewet is. Als het goed is zou er iig deze week een stemming worden gehouden omtrent parlementaire immuniteit van Andrej Babiš.
 
Laatst bewerkt:
Immuniteit oud-premier Tsjechië ingetrokken vanwege fraudezaak

De immuniteit van oud-premier en huidig parlementslid van Tsjechië Andrej Babis is ingetrokken vanwege een aanklacht over fraude met subsidies van de Europese Unie. De miljardair kan hier nu voor worden vervolgd.


Volgens de politie zou hij de wettelijke status van zijn boerderij hebben aangepast. Omdat die op papier geen onderdeel meer was van het zakenimperium van Babis, kon hij daar 2 miljoen euro subsidie voor aanvragen. De oud-premier ontkent de beschuldiging.

De politie wilde Babis al in 2019 vervolgen, maar de openbaar aanklager vond de aantijgingen toen nog niet voldoende onderbouwd.

Babis was van 2017 tot 2021 premier van Tsjechië.

bron: demorgen.be
 

kuurgast

Donateur
Tsjechische ex-premier Babiš aangeklaagd wegens fraude.

Het openbaar ministerie in Tsjechië heeft na zes jaren onderzoek de ex-premier Andrej Babiš aangeklaagd wegens fraude. Dat heeft officier van justitie Jaroslav Šaroch maandag besloten. Het was Šaroch die het onderzoek in de 2019 aanvankelijk stopte.
De 67-jarige ondernemer en miljardair wordt ervan beschuldigd met Europese subsidies te hebben gesjoemeld en de financiële belangen van de Europese Unie te hebben beschadigd.
De zaak "Ooievaarsnest" wordt nu behandeld voor de rechtbank van Praag. Over ongeveer drie maanden moet worden beslist of de hoofdprocedure wordt geopend.

Babiš zou in 2008 voor 50 miljoen kronen (€ 2 miljoen) subsidies hebben opgestreken voor de bouw van het wellnessresort Čapí hnízdo te bouwen, wat "Ooievaarsnest" betekent, nabij Praag. De middelen waren bestemd voor kleine en middelgrote ondernemingen. Babiš stond echter aan het hoofd van een bedrijvenconglomeraat met bijna 200 ondernemingen in de landbouw-, levensmiddelen- en chemische industrie. Zijn voormalige adviseur Jana Nagyová van de voormalige premier wordt ook aangeklaagd wegens medeplichtigheid.

De politie begon met het onderzoek in de zaak "Ooievaarsnest" nadat in het najaar van 2015 een anonieme klacht over subsidiefraude was binnengekomen. De betreffende betalingen voor de verbouwing van het hotel- en congresgebied in Midden-Bohemen dateren uit 2008.

De heer Babiš ontkent enig vergrijp en zegt dat de zaak bedoeld is om hem uit de politiek te drijven.
Maandag herhaalde Babiš zijn beschuldiging dat de zaak verzonnen was:
“Om een 15-jarige pseudo-zaak aan te klagen, beschouw ik als een flagrante poging om mezelf te criminaliseren. Als ik niet in de politiek zat, zou niemand zich er druk om maken, want er gebeurde tenslotte niets. In het 'Ooievaarsnest'-gebied daarentegen zijn 90 mensen werkzaam, het bedient het publiek en betaalt 400 miljoen kronen aan belastingen en lonen."

De stichter van de populistische partij ANO verloor in oktober vorig jaar de parlementsverkiezingen. Geruchten doen de ronde dat Babiš zich kandidaat zou stellen voor het presidentschap. De tweede ambtstermijn van huidig staatshoofd Milos Zeman loopt in maart 2023 af. De president geniet in Tsjechië immuniteit tegen gerechtelijke vervolging.

De zaak "Ooievaarsnest" wordt nu behandeld voor de rechtbank van Praag. Over ongeveer drie maanden moet worden beslist of de hoofdprocedure wordt geopend.

Bronnen hln.be + deutsch.radio.cz.

----------------------------------------------------------
Ministerie van Industrie trekt subsidie voor Agrofert in.

Het Tsjechische ministerie van Industrie en Handel trekt 100 miljoen kronen (4 miljoen euro) aan subsidies van het bakkerijbedrijf Penam van de Agrofert-groep in. Het geld was in eerste instantie bestemd voor een productielijn voor toastbrood. Zoals de afdeling maandag op haar website aankondigde, besloot minister Jozef Síkela tot schrapping op basis van nieuw aangeleverde documenten van de Europese Commissie.

Volgens de beoordeling uit Brussel was het project niet innovatief. De accountants constateerden dat de subsidies waren geïnvesteerd in een product dat al in de portefeuille van de Agrofert Groep aanwezig was. Het bedrijvenconglomeraat duikt keer op keer op in mediaberichten vanwege vermoedens van subsidiefraude en een mogelijke belangenverstrengeling van ex-premier Andrej Babiš. Hij richtte het bedrijf oorspronkelijk op, maar droeg in de loop van zijn politieke carrière het management over aan twee trustfondsen. In een EU-auditrapport staat echter dat Babiš het bedrijfsleven fundamenteel blijft beïnvloeden.
Bron oa deutsch.radio.cz.
 
Laatst bewerkt:
Bovenaan