Fraude EU-subsidies

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Tsjechië wordt geconfronteerd met financiële onzekerheid in verband met de controle van de Europese Commissie​


Tsjechië kan tientallen miljarden kronen aan Europees geld verliezen in verband met de audit van bedrijven rond Agrofert. Dit gaat verder dan degenen die mogelijk zullen terugkeren op basis van de Brusselse audit.

Voor de allereerste keer zou de Europese Commissie Tsjechië een nieuwe regel moeten toepassen die het opnemen van gemeenschappelijk geld combineert met de rechtsstaat en het land ervan weerhoudt subsidies te betalen. Dit werd vandaag voorgesteld door leden van de Europese Volkspartij in verband met de afgeronde audit van bedrijven rond de Agrofert-holding. Volgens de sterkste fractie van het Europees Parlement zijn de Tsjechische autoriteiten inactief in de kwestie van het belangenconflict van premier Andrej Babiš en schenden ze daarmee het EU-recht.

Tot nu toe wordt de regel voornamelijk besproken met betrekking tot Hongarije en Polen. Op de top van december 2020 hebben de staatshoofden van de EU niet alleen overeenstemming bereikt over de geleidelijke uitvoering en financiering van projecten in het kader van het herstelplan na de crisis, maar ook over de toepassing van een mechanisme om de beschikbare middelen te verminderen in geval van schendingen van de EU-regering wet.

De Europese Commissie zal beslissen hoe het mechanisme specifiek zal worden opgezet en in hoeverre de lidstaten eventueel worden bestraft. Dit is alleen op basis van de relevante uitspraak van het Hof van Justitie van de EU, waar Hongarije en Polen al een klacht bij hebben ingediend. De rechtbank heeft nog geen uitspraak gedaan. Polen en Hongarije maken zich zorgen over de vermindering van de opneembare fondsen uit Europese fondsen, niet alleen die van het Wederopbouwfonds, maar ook die welke normaal gesproken binnen de afzonderlijke programmeringsperioden worden opgenomen, waarvan dit jaar nog een dergelijke periode van zeven jaar begint.

Mocht het Hof van Justitie van de EU de klacht van een land niet honoreren, dan zal de Europese Commissie sanctierichtlijnen opstellen. Als vervolgens wordt vastgesteld dat Tsjechië een land is dat de beginselen van de rechtsstaat niet naleeft, kan het een deel van het Europese geld uit het wederopbouwfonds en het meerjarig financieel kader verliezen. Gezien het totale volume van deze programma's dat aan de Tsjechische Republiek is toegewezen in een totaalbedrag van honderden miljarden kronen, kan worden aangenomen dat de vermindering in het geval van Tsjechië tientallen miljarden kronen zou bedragen, afhankelijk van de ernst. van de Tsjechische overtreding.

"Maar tot nu toe is het slechts een voorstel van de Europese Volkspartij. Dit betekent dat Polen en Hongarije nog steeds dichter bij mogelijke bezuinigingen staan dan Tsjechië. Tot dusver is er in de Europese instellingen niet zo intensief gediscussieerd over Tsjechië als Polen en Hongarije als een land dat de beginselen van de rechtsstaat schendt, die zo fundamenteel bedreigd zou worden door de vermindering van verpompbare fondsen. Dit kan nu echter veranderen, hoewel de eis van de Europese Volkspartij ook politiek gezien moet worden, als een gebaar van een opgestoken vinger naar de Tsjechische Republiek om meer aandacht te besteden aan gemeenschappelijke Europese belangen '', analyseert de situatie van de hoofdeconoom van de Trinity Bank. Lukáš Kovanda.

bron: zpravy.magazinplus.cz
 

kuurgast

Donateur
Het zijn denk ik nu slapeloze nachten voor premier Babiš.
Het politieonderzoek naar het "Ooievaarsnest" loopt ten einde en zo te lezen niet ten goede voor hem.
De beschuldigingen zullen volgende week kennis maken met het dossier - namelijk Andrej Babiš en Jana Majerová. Dan moet er een motie tot aanklacht volgen.
Zijn zoon heeft afgelopen week weer van zich laten horen in een interview van irozhlas.cz.
 

kuurgast

Donateur
Ministers willen belangenconflict in Brussel testen over geld voor Agrofert.

De preventieve schorsing van subsidies voor bedrijven uit de Agrofert-holding gold niet zonder uitzondering. Firma Fatra ontving 547 duizend kronen en de staat overweegt om geld te vragen van de Unie.
Op 3 februari betaalde het Ministerie van Industrie en Handel het Zlín-bedrijf Fatra een subsidie voor de aankoop van een nieuwe walsmachine voor de fabriek in Napajedly voor een bedrag van 547 duizend kronen. Tegelijkertijd verklaarde Brussel afgelopen oktober duidelijk dat het project niet subsidiabel was. Nu staat het ook op het spel dat de staat de reactie van Brussel op de subsidie voor het bedrijf, die premier Andrej Babiš in trustfondsen heeft geparkeerd, gaat testen.
Fatra ontsnapte eerst aan de aandacht van Brussel. En zelfs later trokken de Tsjechische autoriteiten niet de aandacht van EU-inspecteurs. Ze hebben het bestaan van het project pas in mei vorig jaar toegegeven.

De ministers willen risico's nemen en praten over de uitbetaling van de subsidie. Als Brussel het (zoals verwacht) afwijst, kan Tsjechië via de rechter gaan vechten voor subsidies voor Agrofert. Tegelijkertijd bestaat er echter een risico dat dit "proefproject" de betaling van subsidies blokkeert, niet alleen voor Agrofert, maar ook voor andere Tsjechische bedrijven, waarschuwt de iRozhlas-server, erop wijzend dat het ministerie van Financiën het plan niet leuk vindt.

Volgens Havlíček is het definitieve auditrapport niet juridisch bindend.
Karel Havlíček, het hoofd van het ministerie, is samen met de minister voor Regionale Ontwikkeling Klára Dostálová van plan om de Commissie en de gevolgen daarvan voor het gerecht te dagen. In het bijzonder richtten zij zich in een brief van 26 april tot de commissarissen Elisa Ferreira en Johannes Hahn.
"Het is de vraag wat de actie van de Commissie zou zijn als de Tsjechische autoriteiten uitgaven zouden declareren die overeenkomen met slechts één van de gecontroleerde projecten en betaling zouden eisen om een handeling te verkrijgen die door het Hof van Justitie kan worden beoordeeld", aldus de regeringsleden in een brief.

In de brief krijgen de commissarissen de verzekering dat ze uitsluitend een "onorthodox pilootproject" zijn. In andere gevallen zijn ze van plan het besluit van de Commissie te respecteren om geen subsidies terug te betalen aan bedrijven uit de holding van de premier.

De audit als zodanig kan niet voor de rechtbank worden aangevochten, de onbetaalde subsidie wel. En dat is precies waarom Havlíček het wil proberen.

Het antwoord komt al uit Brussel. Het hoofd van het directoraat-generaal Regionaal beleid Marc Lemaitre verzekerde de Tsjechische ministers dat de subsidie niet zou worden terugbetaald. Tegelijkertijd waarschuwt hij echter dat "indien geen rekening wordt gehouden met verdere auditaanbevelingen, een ruimere opschorting van betalingen nodig zal zijn". Het zou geen invloed hebben op het aantrekken van andere fondsen, maar wel op bedrijven die niets te maken hebben met de Agrofert-holding.

Enkele reacties onder het artikel :
- Onwerkelijk. Het staatsapparaat spant alles wat het heeft, ten goede aan één bedrijf. En het brengt vele anderen in gevaar. Tegelijkertijd is het zo duidelijk dat de subsidie door de EU wordt betaald, de tekenregels worden bepaald door de EU. Je respecteert niet, je doet het niet.
- Babiagro Republiek! Tsjechië is verleden tijd! De regering en haar ministers verdedigen logischerwijs de belangen van hun kostwinner Babiš en komen niet op voor de belangen van de burgers van dit land! En deze grappenmaker wordt betaald door de burgers van de voormalige Tsjechische Republiek ... Of wonen we nog steeds in de Tsjechische Republiek en begint de regering de belangen van ons allemaal te verdedigen in plaats van Agrofert?
- Ik heb altijd gedacht dat we hier een regering hebben voor het bestuur en beheer van het land. En dat is niet zo. We hebben hier een regering om de financiering van Babiš' monopolies veilig te stellen.
- De staat geeft het geld van de belastingbetaler uit aan één particulier bedrijf. Dan hebben de ambtenaren niet eens tijd om te werken voor de staat waar ze in dienst waren.
- Ik vraag me af hoeveel tijd ministers besteden aan het werken voor de staat en hoeveel tijd voor Agrofert. Vooral Havlíček, Schillerová en Dostálová. Ze snappen het niet dat vroeg of laat de premier verantwoordelijk zal worden gehouden voor deze gunst? Hij staat standvastig achter hem, maar als de jaren voor de rechtbank verstrijken, zal hij niet achter hen staan.......

Bron seznamzpravy.cz.

Dit speelt al enkele weken op regeringsniveau, omdat ze geen rechtszaak kunnen aanspannen tegen de EU over de subsidies omdat die niet betaald zijn door de EU. Dan is het aan Tsjechië om zich te verdedigen. En aan het Europese Hof van Justitie om te beslissen wie gelijk heeft.
Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat de betreffende regeringsleden behoren bij de ANO-partij van Andrej Babiš.
Tot op de dag van vandaag is men nog niet eens begonnen met het terugvorderen van de miljarden die Agrofert ten onrechte aan subsidies heeft verkregen.
De ANO-partij richtte zich op kiezers die ontevreden waren over bestaande politieke entiteiten. De belangrijkste doelstellingen van ANO 2011 zijn onder meer de bevordering van een functionerende staat en de strijd tegen corruptie. Oprichter Andrej Babiš is sinds het begin de voorzitter van de beweging.
 
Europarlement wil Tsjechische premier niet bij vergaderingen over geldsteun aan zijn bedrijven

Het Europees Parlement wil dat de Tsjechische premier Andrej Babis niet langer meebeslist over miljoenen EU-steun voor zijn eigen bedrijven in Tsjechië. Ook moet Brussel erop letten dat hij niet aan de haal gaat met een groot deel van de ruim 7 miljard euro coronaherstelsteun die Tsjechië de komende jaren ontvangt.


Bron: PZC.nl - Frans Boogaard 19-05-21

In een resolutie waarover volgende maand wordt gestemd, eist het parlement dat Babis zeker op momenten dat het over EU-steun aan Tsjechië gaat, voortaan de zaal verlaat. Babis ligt al jaren onder vuur omdat hij in Brussel meebeslist over Europese fondsen waarvan zijn landbouwconglomeraat Agrofert in Tsjechië de belangrijkste begunstigde is.

Afhankelijk van de bron zou hij er 6,3 tot 11 miljoen euro naartoe hebben gesluisd, plus nog een onbekend bedrag aan Tsjechisch overheidsgeld. ,,Geld dat we dus niet kunnen besteden aan bestrijding van ongelijkheid, klimaatbeleid of herstel na de pandemie”, aldus Lara Wolters (PvdA).

Dulden
Het Europees Parlement, op enkele van zijn liberale partijgenoten na, had vanmorgen geen goed woord over voor het gedrag van de premier. En ook niet voor dat van de andere EU-regeringsleiders, die Babis niet alleen als collega aan hun vergadertafel blijven dulden, maar ook accepteren dat hij daar blijft meebeslissen over subsidies, begrotingen en landbouwbeleid. ,,Met welk recht pakken we Polen en Hongarije aan als we dit toestaan?”

Babis zelf schiet op iedereen die hem bekritiseert. De commissie-inspecteurs die in Tsjechië een onderzoek instelden, noemde hij ‘maffia’, Tsjechische parlementsleden die zijn belangenverstrengeling aanklagen vindt hij ‘verraders’.

,,Het is niet normaal dat kritische parlementsleden en zelfs hun gezinnen doodsbedreigingen ontvangen”, aldus de Spaanse conservatief Esteban Gonzalez Pons. Ook diens Tsjechische partijgenoot Tomás Zdechovsky maakte gewag van doodsbedreigingen. Met een citaat van zijn vader – ‘Als je slaapt in een democratie, word je wakker in een dictatuur’ – riep hij de Europese Raad en de Europese Commissie op tot actie.

Weinig te duchten
Zeker van de lidstaten heeft Babis weinig te duchten. De Portugese buitenlandminister Santos Silva, nog tot 1 juli raadsvoorzitter, sprak in zijn bijdrage over ‘aantijgingen’ en ‘vermeende belangenverstrengeling’, daarmee de duidelijke uitkomst van een commissie-audit vorig jaar – bewezen belangenconflict – negerend.

Formeel heeft Babis zijn belangen in Agrofert weliswaar ondergebracht in twee trusts, maar hij beslist zelf wanneer hij die weer ontbindt en kan dan meteen gaan cashen.

In Tsjechië heeft Babis al helemaal niks te vrezen. Agrofert, zijn conglomeraat van meer dan 230 ondernemingen met ruim 34.000 werknemers, controleert ook meer dan 30 procent van de Tsjechische media, en de regering, aldus Europarlementariërs, ‘stelt zich meer op als zijn advocaat dan als belangenbehartiger van het land’.
 

kuurgast

Donateur
Hongarije betuigt zijn solidariteit met premier Babiš.

Woensdag heeft het Europees Parlement opnieuw gedebatteerd over de controle van de Agrofert-holding door de Europese Commissie en daarmee over het belangenconflict van premier Andrej Babiš. De Tsjechische regeringsleider kreeg steun van Hongarije. Babiš is het doelwit van politieke aanvallen en Hongarije betuigt zijn solidariteit met "zijn partner en vriend van de Visegrád-groep", aldus de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó donderdag in Brussel.
"Niets nieuws onder de zon, er wordt een poging gedaan om Andrej Babiš politiek te liquideren", antwoordde Szijártó op een vraag over kritiek op de Tsjechische premier vanwege het belangenconflict en de ontvangst van Europese subsidies voor de Agrofert-holding, die Babiš aan 2017 twee trustfondsen heeft afgestaan.
Volgens Szijjártó hadden de aanslagen op Babiš geen wettelijke basis. Ze begonnen duidelijk toen Babiš zich "luid" uitsprak tegen de belangrijkste liberale stroming in Brussel en de belangen van zijn natie verdedigde. Szijártó herinnerde er ook aan dat Hongarije regelmatig het doelwit was van soortgelijke aanvallen.
Bron deutsch.radio.cz.
dat Babis zeker op momenten dat het over EU-steun aan Tsjechië gaat, voortaan de zaal verlaat.
Dan zullen ze ook zijn ANO-partijleden in de commissies moeten uitsluiten, want die gaan het geld wel binnenhalen voor Babis zijn bedrijven......
 

kuurgast

Donateur
Agrofert klaagde de Europese Commissie aan wegens blokkering van subsidies.

Het bedrijf Primagra, dat deel uitmaakt van Agrofert-Holding, heeft in februari een rechtszaak aangespannen tegen de Europese Commissie bij het Europese Hof van Justitie. Het nieuwsportaal iRozhlas.cz heeft daar maandag over geïnformeerd.
Primagra wil subsidiebetalingen vernieuwen die zijn geblokkeerd na het auditrapport van premier Andrej Babiš over een mogelijk belangenconflict.
De vennootschap voert allereerst aan dat Brussel inbreuk heeft gemaakt op haar rechten door tijdens de auditprocedure niet de "gelegenheid om gehoord te worden". Agrofert wijst elke fout van meet af aan af en wijst erop dat de autoriteiten niet met haar hebben gecommuniceerd over de inspectie.
Daarnaast zou de Europese Commissie volgens Primagra niet naar specifieke projecten moeten kijken, maar zich moeten focussen op het subsidiestelsel. "De beklaagde heeft alleen het recht om te beoordelen of de beheers- en controlesystemen die door de lidstaten zijn ingevoerd in het algemeen voldoen, maar heeft niet de bevoegdheid om een gedetailleerde audit uit te voeren en te beslissen over specifieke toepassingen", stelt het bedrijf.
Zie aanklacht op curia.europa.eu.
Tot nu toe onderzoekt de rechtbank of de rechtszaak toelaatbaar is.
Agrofert behoort tot de twee trustfondsen waarin Babiš aandelen van zijn bedrijven in heeft belegd. Volgens het auditrapport dat de Europese Commissie eind april publiceerde, controleert Babiš de trustfondsen en verkeert hij in een belangenconflict. Daarom heeft Agrofert geen recht meer op geld uit de structuurfondsen van de EU.
De Tsjechische leider zegt dat hij geen belangenconflict heeft, aangezien hij zijn aandelen in het conglomeraat in trustfondsen plaatste.
Bronnen english.radio.cz + deutsch.radio.cz + seznamzpravy.cz.
 

kuurgast

Donateur
Agrofert klaagt het EU-parlement aan wegens weigering toegang documenten.

Agrochemische gigant Agrofert Holding - voorheen eigendom van en nog steeds gecontroleerd door de Tsjechische premier Andrej Babiš - heeft een rechtszaak aangespannen tegen het Europees Parlement en beweerde dat EU-wetgevers toegang hadden geweigerd tot documenten die ertoe hadden geleid dat de instelling kritiek had op het belangenconflict van de premier.

In de rechtszaak, die dateert van 31 maart maar pas maandag in het Publicatieblad van de EU werd gepubliceerd, beweert Agrofert dat het Europees Parlement “geen rekening heeft gehouden met het hoger openbaar belang bij het vrijgeven van de gevraagde documenten”.

Het landbouwbedrijf, dat het gebrek aan respect voor de rechtsstaat en de fundamentele rechten en vrijheden opmerkt, verzoekt het EU-Hof in Luxemburg om "het besluit van het Europees Parlement van 15 januari 2021 nietig te verklaren", toen het wetgevend orgaan weigerde Agrofert toegang tot de documenten te verlenen. eraan toevoegend dat de instelling alle kosten in verband met de zaak moet betalen.

EU-wetgevers stemden in juni vorig jaar voor een resolutie, waarin ze het onaanvaardbaar vonden dat de Tsjechische premier zou beslissen over de verdeling van EU-fondsen en tegelijkertijd Agrofert, een van de grootste begunstigden van EU-fondsen, zou controleren.

Aanstaande maandag stemmen de leden van het Europees Parlement over een soortgelijke resolutie, die een recent gepubliceerd rapport zal weerspiegelen van de accountants van de Europese Commissie die concludeerden dat de Tsjechische premier Babiš zich in een belangenconflict bevindt.
Zowel Babiš als Agrofert verwierpen deze beweringen en voerden aan dat dergelijke kritiek niet op echte feiten is gebaseerd.
Naast Agrofert vermeldde de resolutie, waarover de plenaire vergadering maandag 7 juni zou moeten stemmen, ook Babiš's eigendom van de Tsjechische media. Hij wil dat de Europese Commissie de hele kwestie van belangenconflicten beoordeelt tegen de achtergrond van de invloed van Babiš op de Tsjechische media en zelfs het gerechtelijk apparaat.

Volgens de bevindingen van de Seznam Zprávy-server heeft Agrofert de rechtszaak op 31 maart aangespannen, de hoorzitting zal naar verwachting over acht tot tien maanden plaatsvinden.

Bronnen oa euractiv.com + seznamzpravy.cz.

Wel handig zo'n verplicht UBO-register, nu staat Babiš daar officieel in als eigenaar van de holding.
 

kuurgast

Donateur
Europees Parlement veroordeelt belangenconflict premier Babiš.
EP eist actie tegen rechtsstaatschendingen en belangenconflicten.


Het Europees Parlement heeft met duidelijke meerderheid gestemd om de Tsjechische premier Andrej Babiš te veroordelen wegens belangenconflicten met betrekking tot EU-subsidies die zijn betaald aan zijn landbouwconglomeraat Agrofert.

Bij de stemming, die woensdag laat werd gehouden en vandaag openbaar is gemaakt, stemden 505 EP-leden voor de resolutie, met slechts 30 tegenstemmers en 155 onthoudingen. De maatregel is niet-bindend en bedoeld om de politieke druk op andere EU-instellingen en de Tsjechische Republiek zelf op te voeren.
Verschillende EP-leden kregen in de aanloop naar dat debat persoonlijke Twitterberichten van Agrofert met de vraag tegen de resolutie over Babis te stemmen.

De resolutie is het gevolg van een jarenlang onderzoek van de Europese Commissie naar subsidies die zijn toegekend aan Agrofert, dat door Babiš is opgericht. De audit, die in april werd vrijgegeven, concludeerde dat, ondanks het feit dat het bedrijf in 2017 in trusts werd geplaatst, Babiš nog steeds de controle had over het bedrijf en de uitbetaling van de subsidies. Als gevolg hiervan bleek Babiš in strijd te zijn met de EU-wet op belangenconflicten.

In de resolutie werd verklaard dat de audit "het bestaan van ernstige systemische tekortkomingen in de werking van het beheers- en controlesysteem en in het bijzonder bij het opsporen van belangenconflicten" in de Tsjechische Republiek had bevestigd.

Bovendien zei het dat Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) "ten onrechte waren toegekend aan entiteiten onder de Agrofert-groep", en dat Babiš invloed kon uitoefenen op instanties zoals de ESIF-raad, "terwijl betrokken bij beslissingen die de Agrofert-groep aangaan.”

De resolutie riep het bedrijf ook op om “alle subsidies terug te betalen die onrechtmatig zijn ontvangen van de EU of de Tsjechische nationale begroting.” En het eiste dat elke verdere verdeling van fondsen uit de EU of de Tsjechische nationale begroting aan bedrijven die worden gecontroleerd door de premier of andere leden van de Tsjechische regering "worden stopgezet totdat de gevallen van belangenverstrengeling volledig zijn opgelost".

Het Duitse parlementslid Monika Hohlmeier, lid van de centrumrechtse fractie van de Europese Volkspartij, zei via e-mail dat de resolutie bedoeld is "een sterk signaal af te geven dat het Parlement zijn werk tegen oligarchstructuren die gebruikmaken van EU-landbouw- en cohesiefondsen niet stopzet".

Ondanks de bevindingen van de Commissie in april, hoefde Agrofert geen EU-subsidies terug te geven. De Commissie legde uit dat de Tsjechische autoriteiten nooit om EU-geld hadden gevraagd in verband met de in de controle genoemde activiteiten.

Hohlmeier merkte echter op dat de Tsjechische regering nog steeds subsidies betaalde aan bedrijven die tot de Agrofert-groep behoren.
"Dit betekent dat de last eenvoudig wordt verschoven naar de Tsjechische belastingbetalers, die zich er vaak niet volledig van bewust zijn dat ze indirect in de zakken van hun premier betalen", zei ze.

Agrofert bevestigde de voortdurende betrokkenheid van Babiš bij het bedrijf op 1 juni, toen het hem registreerde als de eindbegunstigde van voordelen van het bedrijf en zijn dochterondernemingen.
Maar een woordvoerder van Agrofert zei dat dit niet betekende dat hij de groep controleerde of beïnvloedde. "Er is geen belangenverstrengeling", zei hij.

Een amendement op de resolutie, dat Hohlmeier toevoegde, maakte een einde aan de "enorme vertraging" - bijna vijf maanden na de deadline - voordat de Tsjechische regering een EU-richtlijn tegen het witwassen van geld invoerde die Agrofert en andere Tsjechische bedrijven dwong om een openbare toegankelijk register van de eindbegunstigden, zoals Babiš.

Om het belangenconflict op te lossen, eisten de parlementariërs dat Babis ofwel geen belangen meer heeft in Agrofert, de bedrijven in de groep geen openbare EU-subsidies meer ontvangen of dat Babis niet langer betrokken is bij EU-besluiten die van invloed kunnen zijn op Agrofert en haar belangen. De Agrofert-bedrijven moeten ook ten onrechte ontvangen gelden terugbetalen.

Ondanks talloze harde onderzoeksrapporten doet Babiš zelf alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Hij vertelde journalisten dat de resolutie "een voortzetting was van de interventie van het EP in de binnenlandse aangelegenheden van de Tsjechische Republiek" en beschuldigde de leden van het "proberen om invloed uit te oefenen" op de Tsjechische parlementsverkiezingen die in oktober zullen worden gehouden.
"En natuurlijk komt het initiatief (voor de resolutie) van de Tsjechische oppositie, die het organiseert", voegde hij eraan toe.

Het gaat niet om kleine bedragen: geen enkel Europees bedrijf zou zoveel subsidie ontvangen als Agrofert. In 2019 ontving het 1,5 miljard euro uit EU-fondsen. Het is dan ook niet één firma, maar een holding waar meer dan 250 bedrijven onder hangen. Babiš richtte het bedrijf in 1993 op (van geld, waarvan de herkomst tot op de dag van vandaag ook niet is ontcijferd) en sindsdien groeide het uit tot een megaspeler in het land.
De subsidies waren bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf en daar zou Agrofert niet voor in aanmerking komen.
-------------------------------------------------------
Tsjechië is geen kolonie van Europa, Babiš werd boos.

Andrej Babiš heeft de resolutie van het Europees Parlement van donderdag aangevochten. Hij verklaarde dat de Tsjechische Republiek geen kolonie van het Europees Parlement is. En hij viel de oppositie aan.

Volgens de verklaring van Babiš op Facebook is dit gewoon een nieuwe poging om de verkiezingen te beïnvloeden en de piraten en de oppositie te helpen. Hij beweert dat de resolutie volkomen doelgericht en bedrieglijk is. "Ze dicteren onze burgers wie de premier hier moet zijn. Dat hebben we hier in het verleden al 41 jaar!'', aldus de premier.

"De wanhoop van de vervolgde premier groeit met een enorm belangenconflict. Anders zal ik geen commentaar geven op onzin, "schreef STAN-voorzitter Vít Rakušan, die in een gezamenlijk blok loopt met Pirates.
Ze waarschuwden Babiš dat het Europees Parlement zeker niet in de resolutie dicteerde wie de premier moest worden. "Je bent een StB-agent die samenwerkt met de communisten en met je grappige metaforen beledig je op cynische wijze hun slachtoffers", schreef de Piratenpartij.

Michal Šmarda, de voormalige vice-voorzitter van de CSSD, die in de regering zit met de ANO-partij van Babiš, gaf ook commentaar op Babiš.
"Ik denk niet dat het Europees Parlement ons wil dicteren wie de premier is. Ze ergeren zich meer als iemand geld steelt dat bestemd is voor kleine ondernemers, eenmanszaken, boeren…. Of heb ik het mis?”, schreef hij op Twitter.

Europarlementariër Jiří Pospíšil (TOP 09), die voor de resolutie stemde, zei dat Babiš "meer boter op zijn hoofd had dan zijn Mlékárna Hlinsko".
-----------------------------------------------------
Recordsubsidie voor Agrofert. Bedrijven uit de holding ontvingen vorig jaar ruim een miljard kronen.

Vorig jaar ontvingen bedrijven uit de Agrofert-holding meer dan een miljard kronen van Europese subsidies voor boeren en plattelandsontwikkeling, die in Tsjechië worden bemiddeld door het Staatsinterventie- en Landbouwfonds (SAIF). Dit is het grootste bedrag in de tijd dat Andrej Babiš premier is. Dit volgt uit gegevens die voor Deník N door Datlab zijn verwerkt. De staat publiceert slechts gedeeltelijke gegevens over individuele bedrijven, maar geen overzicht van subsidies voor de hele groep. De bedrijven van Agrofert ontvingen in de jaren 2017 tot 2020 meer dan vier miljard kronen.

Het geld van het bedrijf van de Agrofert-holding werd verzameld, hoewel volgens de conclusies van Europese accountants en leden van het Europees Parlement de premier in een belangenconflict verkeert en geen subsidies zou moeten ontvangen. Volgens de interpretatie van de SZIF van de verdeling van landbouwsubsidies is het besluit van de accountants echter niet van toepassing op dit soort bijdragen.

Uit de analyse van Deník N blijkt dat vorig jaar 66 bedrijven uit de holding van de premier dit soort steun hebben gekregen. Subsidies die bedrijven ontvingen, bijvoorbeeld voor innovatie in de productie van yoghurt, een nieuwe lijn voor hun verwerking of voor uitbreiding van het assortiment verpakte salami of voor het toevoegen van noten aan vleesproducten, droegen in belangrijke mate bij aan het totaal verkregen bedrag.

1 euro is circa 25 Tsjechische kronen, dus bedragen door 4 delen voor euro's.

Bronnen oa english.radio.cz + seznamzpravy.cz + trouw.nl + euractiv.com + byznys.ihned.cz + europarl.europa.eu.
 
Laatst bewerkt:
1 euro is circa 25 Tsjechische kronen, dus bedragen door 4 delen voor euro's.
Er gaat iets goed vaut met de getalletjes.

1 euro is inderdaad ongeveer 25 Tsjechische kronen op dit moment.
Dus in omgedraaide richting: 1 Tsjechische kroon is ongeveer 0,04 euro, ofwel 4 eurocent.
Of ook: 100 Tsjechische kronen is 4 euro.
Om een bedrag van Tsjechische kronen om te rekenen naar euro's moet je dus zeker niet delen door 4.
Wat wel werkt: delen door 25.
Of wat ook werkt: delen door 100 en dan keer 4.

Er lijken in de berichtgeving meer vautjes te zijn op het gebied der wonderbaarlijke getallen:
In het eerste bericht staat dat Agrofert (holding) in 2019 meer dan 1,5 miljard euro ontving uit EU-fondsen.
In het laatste bericht staat dat de bedrijven van de Agrofert-holding in de periode 2017-2020 meer dan 4 miljard kronen ontvingen.
1,5 miljard euro (1.500.000.000 euro) is gelijk aan ruim 38 miljard (38.000.000.000) kronen.
Dus in 2019 zou de subsidie meer zijn dan die in 2017, 2018, 2019 en 2020 samen.
Dat kan natuurlijk niet kloppen.

Om het nog wat raadselachtiger te maken.
In de link van Trouw van 8 juni vind ik de de volgende opmerking:
"Het Europees Parlement stelt nu voor dat hij zijn bedrijf verkoopt en 6 miljoen euro terugstort in de Tsjechische staatskas. "

Kortom. Het is duidelijk dat het om geld draait, maar de juiste hoeveelheid blijft een ?
 
Ik ben ook benieuwd naar wat nu de juiste bedragen zijn.
Ik begrijp inmiddels uit diverse artikelen dat er een ruime marge zit in de schattingen doordat (nog) niet helemaal duidelijk is hoe de geldstromen zijn verlopen.
Ik blijf iig deze topic met interesse volgen .
 

kuurgast

Donateur
Ik kwam een interessant artikel tegen omtrent subsidies:
Stukje goochelvertaling van texty.hlidacstatu.cz.

Het Staatslandbouwinterventiefonds (SZIF) is een subsidiebureau dat niet alleen berucht is vanwege te dure contracten of het betalen van geld voor niet-bestaand werk, maar ook vanwege de verdacht nauwe betrekkingen met sommige politici en politieke partijen. Het is waarschijnlijk niet zo'n verrassing dat vertegenwoordigers van de ANO-partij een leidende rol spelen. De hoofdactiviteit van de SZIF is de verdeling van Europese en nationale landbouwsubsidies.

Met de intrede van de ANO-partij in regeringsposities in 2014, ging het sterk bergafwaarts met de transparantie van SZIF-activiteiten. De landbouwsubsidies die door dit bureau worden verdeeld, zijn absoluut cruciaal voor de groep Agrofert van de premier. Zijn landbouwafdeling is het belangrijkste onderdeel van het hele bedrijf en SAIF moest dat doen om het geld op de "juiste plaatsen" te krijgen.

Onmiddellijk nadat de ANO-partij aan de macht kwam, werd Jaroslav Faltýnek, een parlementslid, lid van de SZIF-raad van toezicht - die tegelijkertijd ook lid was van de raad van bestuur van Agrofert. Enerzijds controleerde hij de herverdeling van subsidies, anderzijds vocht hij voor subsidies voor zijn concern. Faltýnek slaagde dus in een zeer nuttige activiteit - of het nu ten behoeve van de staat is of ten behoeve van een privébedrijf waarin hij sterk geïnteresseerd was......

Agrofert heeft met veel succes op grote schaal landbouwsubsidies getrokken (en trekt nog steeds). Vanaf 2014 groeiden de subsidies snel. Uit een gedetailleerd overzicht van de Staatswacht blijkt dat het bedrijf Agrofert 19 subsidies van de staat ontving voor een totaalbedrag van 1.738.745 kronen. 150 dochterondernemingen van de in totaal 433 bedrijven van de Agrofert-holding ontvingen nog eens 8.458 subsidies voor een totale waarde van CZK 13.019.497.660. De gehele holding van Agrofert ontving toen in totaal 8.477 subsidies voor een totaalbedrag van CZK 13.021.236.405.

Nieuwe regels, oude problemen.
Op 1 januari 2020 vond een belangrijke wijziging plaats in de administratie van landbouwsubsidies. Gebaseerd op de wijziging van Wet nr. 256/2000 Coll. wat het Staatsinterventiefonds voor de landbouw betreft, behoort het beheer van subsidies uitsluitend tot de bevoegdheid van de SZIF zonder de deelname van het ministerie van Landbouw van de Tsjechische Republiek. Wat verandert dat? In noodgevallen kan SZIF ook subsidies verstrekken aan bedrijven die eigendom zijn van een regeringslid - of zelfs de premier. Hiermee wordt de wet op belangenverstrengeling omzeild. Tegelijkertijd was er echter geen verandering in de controlemechanismen met betrekking tot de SZIF in een situatie waarin bevoegdheden worden overgedragen van de centrale overheidsinstantie naar de administratieve autoriteit die binnen haar bevoegdheid valt. In deze situatie zou het wenselijk zijn dat de controle en transparantie van dit fonds substantieel zou worden vergroot, maar dat is niet gebeurd. De sleutelrol in de controleactiviteiten van de SZIF wordt dus nog steeds voornamelijk gespeeld door de Raad van Commissarissen, maar zijn benoeming roept veel redelijke twijfels op over de onpartijdigheid van de meerderheid van de vijf leden.

Hlídače státu= Staatswacht.
 
Bovenaan