Veenendaal - Olomouc

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

„We doen het goed, of we doen het niet“, zegt burgemeester Ties Elzenga over de stedenband van Veenendaal met de Tsjechische stad Olomouc. Na een bezoek is hij enthousiast.
De stedenband bungelde de laatste jaren vaker aan een zijden draadje. Op het moment dat het tienjarige bestaan van de stedenband werd gevierd, moest toenmalig burgemeester Rombouts zijn machtswoord uitspreken om de stedenband te behouden.

Afgesproken werd dat de band over vijf jaar pas weer ter discussie zou komen te staan. Maar bij de laatste begrotingsvergadering opperden ChristenUnie en SPG als donderslag bij heldere hemel om Olomouc te laten vallen. Dat ging niet door.

Elzenga bracht twee weken geleden een bezoek aan de Tsjechische partnerstad en kwam razend enthousiast terug. Wat té enthousiast volgens een aantal Veenendaalse politici, die in de commissie Welzijn reageerden op het verslag dat de burgemeester uitbracht.

In zijn toespraak in Olomouc zei Elzenga dat er genoeg redenen zijn om de stedenband voort te zetten. „Daar beslist de raad over“, hield SGP’er Marco Verloop de burgemeester voor. „Het was charmant geweest als u onze aarzelingen had overgebracht.“

„U kunt me niet aarzelend naar Tsjechië sturen“, repliceerde Elzenga. „We hebben nooit besloten de stedenband af te bouwen. Je doet zoiets of goed of je doet het niet. En tot in ieder geval tot 2008 gaan we enthousiast door.“

Elzenga sprak met Olomouc af dat de komende tijd aan vier projecten wordt gewerkt: fietspaden, ouderenbeleid, bedrijvigheid en inspraak. Voor dat laatste onderdeel komt in april een delegatie naar Veenendaal. Elzenga: „Olomouc komt van ver, maar ze maken grote stappen vooruit.“

Jessica van Wijngaarden, van GroenLinks reageerde: „Een stedenband moet twee kanten op werken. Op gebied van cultuur kunnen wij nog een hoop van ons hen leren.“

VVD’er Kees Lochtenberg vulde aan: „Ze kunnen vooral onze bestuurders goed inpakken. Iedereen die gaat, komt enthousiast terug.“ Verloop: „En ze hebben daar sportverenigingen die hun eigen broek ophouden. Dat staan ons dan wel weer aan.“

Elzenga wil van geen twijfel weten. „Verenigingen, scholen en kerken hebben zeer goede banden. Daar mogen we als gemeente best wat aan bijdragen.“

De Gelderlander
 

Freddy2005

† In Memoriam
Uit de website van de gemeente Veenendaal

De gemeente onderhoudt sinds december 1993 een stedenband de Tsjechische stad Olomouc. De bedoeling van een stedenband is een uitwisseling van personen en organisaties, overdracht van kennis en hulp, economische samenwerking en stimulering van het democratiseringsproces. Er werd een platform opgericht op de doelstellingen van de stedenband te helpen realiseren. Nu, elf jaar later, zijn er al veel uitwisselingen geweest van persoonlijke contacten en kennisoverdracht.

De contacten met de Tsjechische stad, met haar rijke culturele geschiedenis, met talloze monumenten en musea zijn voor Veenendaal heel waardevol. Vanuit Olomouc is veel belangstelling voor sterke kanten van Veenendaal zoals onze gevarieerde woningbouw, fietsbeleid, groenaanleg, minderhedenbeleid en thuis- en ouderenzorg. Daarnaast hebben beide steden een overeenkomst die alle reden biedt tot samenwerking: een groot aantal verenigingen op het gebied van sport en cultuur. Veel Veenendaalse verenigingen hebben inmiddels een kijkje genomen in Olomouc en mensen uit Olomouc hier in Veenendaal. Maar ook kerken en scholen hebben contacten in onze partnerstad.

Olomouc ligt ongeveer 70 kilometer ten noorden van Brno, in het hart van Moravië. De stad, die ook wel 'parel van het groene kussen' wordt genoemd, is één van de grootste steden in de Tsjechische republiek (ruim 107.000 inwoners).

De uitvoering van de stedenband is in handen van het platform stedenband Veenendaal-Olomouc. Hierin hebben tien personen zitting, die diverse Veenendaalse instanties vertegenwoordigen.

Subsidie aanvragen Verenigingen en instellingen kunnen bij het Platform Stedenband Veenendaal-Olomouc subsidie aanvragen voor bepaalde kosten in het kader van uitwisselingen met verenigingen in Olomouc.

Laatst bijgewerkt op:
17-02-2006

Als je de tekst leest, zie je dat het bericht van 11 jaar later is dan de start in 1993. Toch is de site laatst bijgewerkt op 17-02-2006. Dit bericht is dus niet aangepast en een verwijzing naar de datum van plaatsing staat er ook niet bij.;)
 
Jammer dat ze de waarde van een stedenband met een fantastische stad als Olomouc nauwelijks waarderen in Veenendaal. Olomouc zou beter af zijn met een gelijk interessante stad (= met universiteit en cultureel/historische waarde) in Nederland.
Het lijkt mij dat alle stedenbanden een beetje doodbloeden. Volgens mij doordat de contacten via bureaucraten lopen en niet door mensen geleid worden die zich met hart en ziel in zetten en werkelijke interesse voor de Tsjechische cultuur en maatschappij hebben. Bovendien is overal de subsidiekraan flink teruggedraaid, zodat voor ambitieuze projecten geen geld meer is. Jammer.
Zelf heb ik slechte ervaringen met de stedenband Amersfoort-Liberec. Ook daar speur ik een soort vermoeidheid om nog echt wat van de stedenband te maken. De gemeente spreekt op haar website van een geslaagde samenwerking, maar als je de man in de straat vraagt naar zijn mening over de stedenband, blijkt hij er nauwelijks wat van af te weten. Het ontbreekt aan structurele informatie. De burgers weten na tien jaar nog nauwelijks van het reilen en zeilen in beide steden.
Heeft er iemand wel goede ervaringen op het gebied van stedenbanden? Ik lees het graag.
 
Ik kom zelf uit Veenendaal en het is een hele discussie geweest maar het gaat de goede kant op en inderdaad de snoepreisjes waren een van de dilema's die dit onderwerp oprakelden.

Groetjes Gerard Koudijs
 
Stedenband bekend

VEENENDAAL - Ongeveer 50 procent van ondervraagde Veenendalers en inwoners van Olomouc in Tsjechië zijn bekend met de stedenband tussen de beide steden.

Dat blijkt uit een enquête die scholieren Diyar Ismail en Adil Bekkali van het Christelijk Lyceum Veenendaal hebben gedaan in zowel Veenendaal als Olomouc.
In totaal interviewden de twee onderzoeksters in beide steden honderd mensen. Uit de enquête bleek verder dat in Olomouc een deel van de mensen graag meer over Veenendaal en de Nederlandse cultuur wil weten. Ook in Veenendaal geeft ongeveer de helft van de mensen aan meer te willen lezen over lopende projecten en over de toeristische mogelijkheden van Olomouc en Tsjechië.

Het onderzoek is uitgevoerd dankzij een bijdrage van het Platform Stedenband. Het volledige resultaat van het onderzoek is beschikbaar bij de afdeling communicatie op het gemeentehuis. Voor meer informatie bel (0318) 53 82 43.

(Veenendaalse krant)
 
Een ouder bericht uit 2004

Olomouc niet op de knieën

VEENENDAAL - Er is nooit enig signaal geweest dat Veenendaal de stedenband met Olomouc bij het grof vuil zou zetten en daarom kwam de melding dat het toch bijna was gebeurd hard aan bij Gerard Hörchner (64).

Hörchner is sinds oktober vorig jaar voorzitter van het Platform Stedenband Veenendaal-Olomouc, als opvolger van Ali Groebe.
,,Bestuurlijk vind ik het onbehoorlijk,” laat Hörchner weten. Nota bene op dezelfde dag dat in de ochtenduren op het gemeentehuis nog een delegatie van het Tsjechische Olomouc, onder leiding van de loco-burgemeester, was ontvangen, werd ’s middags in het college een verwoede discussie gevoerd over het voortbestaan van de stedenband.

De wethouders Roodbeen, Verweij en Sanders vinden de jaarlijkse subsidie van 14.000 euro in deze tijd van forse bezuinigingen te veel. De wethouders Westerlaken en Roor en ook burgemeester Rombouts willen wel doorgaan. De stemmen staakten en in zo’n geval geldt de stem van de burgemeester dubbel en dus is de stedenband op het nippertje behouden.

Hörchner wist niet wat hij hoorde toen hij thuiskwam na het uitzwaaien van zijn Tsjechische gasten. ,,Ik neem dat die wethouders ook uiterst kwalijk. Zoiets beslis je niet eventjes op een achternamiddag.”

Hij herinnert eraan dat vorig jaar, bij het tienjarig bestaan van de stedenband, een delegatie waarin ook raadsleden naar Olomouc is geweest en daarbij was het vizier steeds gericht op de toekomst. Bij een onder raadsleden gehouden enquête bleek ,,geen enkel echt kritiekpunt over de activiteiten van het Platform,” al waren er wel kritische vragen over de gemeentelijke betrokkenheid.

Het gaat trouwens, behalve de rechtstreekse subsidie, om meer geld. Er zijn reiskosten en er is gemeentelijke secretariële ondersteuning van drie uur per week en daarom kost de stedenband de gemeente Veenendaal in totaal 43.000 euro.

Tien jaar geleden werd de stedenband opgezet als bijdrage aan de democratisering in Olomouc, maar nu gaat het meer om uitwisseling van kennis en ervaring, onder meer op het gebied van onderwijs en cultuur, politiek en godsdienst.

Overigens hoeft ook wat Hörchner betreft de relatie met Olomouc niet eeuwig te duren, maar die moet dan wel fatsoenlijk worden afgesloten, met een overgangsperiode.

Hij kan zich ook een stedenband voorstellen met een gemeente uit een land waar veel in Veenendaal wonende allochtonen vandaan komen.

De Platformvoorzitter heeft de partners in Olomouc per e-mail op de hoogte gesteld van de bijna-breuk. Daarop hebben zij per brief hun verbazing uitgesproken aan het adres van het college. ,,Het is een trotse reactie.” Olomouc gaat niet op de knieën, maar vraagt opheldering.
 

Freddy2005

† In Memoriam
Naar herdenking van 'fluwelen revolutie' in Olomouc

Burgemeester Ties Elzenga en de wethouders Cees Sanders en Wim van Maanen zijn uitgenodigd de herdenking van de 'fluwelen revolutie' van twintig jaar geleden mee te maken in het Tsjechische Olomouc. Met deze stad (ruim honderdduizend inwoners) heeft Veenendaal sinds 1993 een stedenband. Vanaf hetzelfde jaar is Tsjechië een zelfstandig land. Daarvoor was het een deel van Tsjechoslowakije. De 'fluwelen revolutie' maakte in 1989 een eind aan de alleenheerschappij van de communistische partij.

Het onderhouden van de stedenband is in handen van het platform stedenband Veenendaal-Olomouc. Het platform onderneemt initiatieven en coördineert de activiteiten van lokale instanties die contacten zoeken met Olomouc.

scherpenzeelsekrant.nl
 
Veense jongerenraad op werkbezoek naar Olomouc

VEENENDAAL - De Veenendaalse Jongerenraad (VJ) is uitgenodigd bij het jongerenparlement van de partnerstad van Veenendaal, Olomouc in Tsjechië. Zes maanden geleden is het contact tussen de twee jongerenraden weer opgepakt.

De Veenendaalse Jongerenraad is uitgenodigd om gedachten, tips en ervaringen uit te wisselen over de werkwijze van de twee jongerenraden. De laatste week van de schoolvakantie gaat een groep van zes of meer mensen op werkbezoek naar de partnerstad in Tsjechië.

Tussen de VJ en het jongerenparlement vindt een correspondentie plaats waarin gedachten worden uitgewisseld om tot een leuk en interessant programma te komen. Als mogelijk idee is bedacht om een gezamenlijke gemeenschappelijke vergadering te houden. Tijdens dit werkbezoek wordt er ook aandacht besteed aan de verschillen tussen de culturen.

Veenendaalsekrant.nl
 

Freddy2005

† In Memoriam
Nieuwsbrief over stedenband van Veenendaal met Olomouc

De stedenband die Veenendaal heeft met het Tsjechische Olomouc leeft meer in Olomouc dan in Veenendaal. Daar zou verandering in moeten komen en daarom gaat het Platform Stedenband Veenendaal-Olomouc een nieuwsbrief uitgeven. Tevens wordt een nieuwe website gelanceerd (www.veenendaal-olomouc.eu) waar het onder meer mogelijk is een virtuele tocht door Olomouc te maken.

,,De nu 17 jaar durende stedenband heeft een rijke oogst aan resultaten opgeleverd. Deels zijn dit tastbare resultaten, zoals een Veenendaal-allee in Olomouc, deels zijn dit niet direct zichtbare resultaten, relaties die meer in de persoonlijke sfeer in de vorm van contacten en vriendschappen zijn ontstaan. De oogst van deze samenwerking is meer bekend in Olomouc dan in Veenendaal", stelt burgemeester Ties Elzenga. De nieuwsbrief gaat viermaal per jaar verschijnen en ,,zal meer ingaan op actuele ontwikkelingen en wat compactere berichtgeving over de resultaten van de samenwerking."

Uitwisselingen
Ook voorzitter Jos Schilte van het Platform Stedenband constateert dat het enthousiasme voor de samenwerking in Olomouc groter is dan in Veenendaal. ,,Olomouc is een monumentale stad van ruim 100.000 inwoners, gelegen in het oosten van Tsjechië en sinds 1993 partnerstad van Veenendaal. Voor een deel van de bevolking van Veenendaal zal een en ander bekend zijn. Voor een groot deel van de Veense bevolking echter zal dit nieuw zijn en wellicht zal er met enige verbazing kennis genomen worden van de inmiddels rijke oogst aan resultaten van de samenwerking."

Er zijn uitwisselingen van scholen, kerken, politie en brandweer, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties en er werd bijgedragen aan een blindeninstituut, kinderziekenhuis, peuterspeelzalen voor Roma-kinderen, totstandkoming milieu educatiecentrum en een opvangcentrum voor ex-psychiatrische patiënten.

Energieconferentie
Komend najaar neemt Veenendaal deel aan een in Olomouc te organiseren energieconferentie. Vorig jaar werd het 20-jarig jubileum van de zogeheten 'fluwelen revolutie' gevierd en bij die gelegenheid werd afgesproken dat de Tsjechische stad (die nog vijf partnersteden heeft) een bijeenkomst gaat organiseren over duurzame energie. Veenendaal presenteert de duurzame energievoorziening in de nieuwe woonwijk Veenendaal-Oost: verwarming en koeling van woningen door warmte- en koudeopslag in de bodem.

Een afvaardiging van de Veense Jongerenraad gaat volgende maand naar Olomouc voor een werkbezoek. ,,Al enkele jaren bestaat er (mail)contact tussen de voorzitters van de beide jongerenraden, tot een uitwisseling was het nog niet gekomen. Aangezien de samenstelling en werkwijze van beide organisaties nogal verschilt kan het een leerzame ontmoeting worden."

veenendaalsekrant.nl
 

kuurgast

Donateur
Die site ( http://www.veenendaal-olomouc.eu ) is door ikke gemaakt!
Wordt helaas niet up-to-date gehouden Johan. ;)

11508577_11508587.jpg


Jongenraden Veenendaal en Olomouc slaan handen ineen.

VEENENDAAL - Na een werkbezoek van de Veense jongerenraad aan Olomouc, Tsjechië vorig jaar augustus, was het nu de beurt aan de Tsjechen om hier een kijkje te nemen. Zij bezochten van 23 tot 27 maart Veenendaal onder de begeleiding van de Veense Jongerenraadsleden om zo wederom ervaringen en kennis uit te wisselen. Nu is er een samenwerkingsverband gestart tussen beide jongerenraden.

Lees meer over het bezoek op veenendaalsekrant.nl.
 

kuurgast

Donateur
Foto's van Fluwelen Revolutie Olomouc in Museum Viseum

images


VEENENDAAL - In Museum Viseum aan het Kees Stipplein 76 in Veenendaal is van dinsdag 6 september
tot en met zaterdag 29 oktober een foto-expositie te zien over de 'Fluwelen Revolutie Olomouc' in het
najaar van 1989. Het zijn foto's van Petr Zatloukal, een Tsjechische fotograaf die in binnen- en buitenland veel exposeert.

Veenendaal heeft sinds 1993 een stedenband met Olomouc in Tsjechië. Op de tentoonstelling worden
foto's getoond van fotograaf Petr Zatloukal die de belangrijke rol van de studenten tijdens de zogenaamde Fluwelen Revolutie in beeld brengt. Het zijn 83 foto's in zwart-wit en op groot formaat.

Ze geven een indringend beeld van de studentenopstand in het najaar van 1989 en begin 1990. Tijdens
deze Fluwelen Revolutie verloren de communisten de macht en werd Tsjechoslowakije een democratie.

Motor verzet
Petr Zatloukal maakte het allemaal mee en legde het fotografisch vast. Over de rol van de studenten zegt hij: ,,Zij waren de motor van het verzet. Zij bezetten gebouwen en gingen de straat op met spandoeken.
Ze verwijderden er communistische leuzen en rode sterren. Een aantal reisde zelfs naar Praag om te zorgen dat de dissident Vaclav Havel president werd."

Zatloukal heeft over die dagen een fotoboek gemaakt waarvan een groot aantal afbeeldingen op de
reizende expositie te zien is. Het meest indrukwekkende aan zijn foto's is de duidelijke boodschap dat de
afgebeelde wereld voor hen die er in leefden hun hele wereld was: je kunt er uit aflezen dat ook gebeurtenissen van historische afmetingen worden gerealiseerd dankzij kleine, volledig ondergeschikte
taken en daden.


Chronologisch
Het zijn chronologisch in de tijd geplaatste foto's van nachtelijke betogen, majestueuze en groteske vormen van gebouwen en ruimten, de algemene staking in Olomouc, het maken van pamfletten, het stakingscomité, het leven rond de staking en hoe uiteindelijk in februari 1990 de democratie zegeviert. De expositie kwam mede tot stand dankzij de Stedenband Veenendaal-Olomouc.

'De Fluwelen Revolutie' is ingericht van dinsdag 6 september tot en met zaterdag 29 oktober. Museum Viseum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur. Zie ook www.viseum-veenendaal.nl Toegang één euro.
Bron:veenendaalsekrant.nl.
 
Bovenaan