Veenendaal - Olomouc

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

kuurgast

Donateur
Bij vriendschap heb je het niet over geld.

VEENENDAAL - De stedenband met het 1100 kilometer van Veenendaal gelegen Tsjechische Olomouc bestaat achttien jaar.......................

Tsjechische week.
Oktober worden de banden met Olomouc in ieder geval weer eens stevig aangehaald. ,,Het platform stedenband gaat extra aandacht schenken aan de vriendschap die er tussen beide steden is'', zegt de voorzitter Schilte enthousiast. Hij wijst erop dat het programma toont dat het niet alleen een aangelegenheid is voor bestuurders, maar dat alle Veenendalers kunnen genieten van de Tsjechische week. ,,De bewoners worden er direct bij betrokken.''

In De Cultuurfabriek loopt tot eind oktober een foto-expositie van Petr Zatloukal, tijdens de fluwelen revolutie student. ,,Hij heeft van binnenuit de rol van de studenten bij de omwenteling op een indringende manier vastgelegd. De expositie is inmiddels in Tsjechië op veel plaatsen en in andere landen te zien geweest.'' Zaterdag 15 oktober is er in De Cultuurfabriek een Tsjechische dag, waarbij de fotograaf aanwezig is. De bibliotheek zal een leestafel met boeken van Tsjechische auteurs inrichten, er is toeristische informatie en er zijn optredens van dansgroepen en de kapel Verovanka.

Voor de basisscholen is er een speciale lesbrief opgesteld die ingaat op de omwenteling ruim twintig jaar geleden in Tsjechië. Tevens wordt met het ontstaan van de stedenbanden en het leven onder en na het communistisch regime de maand van de geschiedenis extra inhoud gegeven. Fotograaf Petr Zatloukal zal ingaan op vragen van leerlingen. ,,Aan de jongeren in beide steden is gevraagd met hun mobiele telefoon beelden vast te leggen van de jongerencultuur van nu en van hun ouders en deze op internet te zetten via een afgesproken link.''

Cultureel programma.

Donderdag 13 oktober is er een avondvullend cultureel programma in theater De Lampegiet. De Veenendaalse dansgroep Nirkoda danst onder meer Tsjechische dansen en doet dit ook met de Tsjechische dansgroep Olesnica, onder begeleiding van de eerdergenoemde kapel Verovanka. Verder treedt het Zelenka ensemble op (hobo, fagot en klavecimbel) met sonates van Tsjechische componisten. De in Olomouc geboren componist Richard Pachman brengt een aantal liederen ten gehore. Ook hier is weer een toeristische presentatie en kan genoten worden van bier en kaas uit de Tsjechische regio.

Wordt er dan voor de bestuurders niets gedaan? Jawel, zij worden niet vergeten. Bestuurders uit Olomouc brengen een bezoek aan de Tweede Kamer en aan het Vredespaleis, zij gaan zich ter plekke op de hoogte stellen van het duurzame energie project in Veenendaal-Oost en zij gaan naar de universiteit in Wageningen waar het 'restaurant van de toekomst' wordt aangedaan. ,,Ingegaan zal worden op de betekenis van regionale ontwikkeling, in dit geval rond alles wat met voedsel te maken heeft. Ook het thema waterbeheersing zal onderwerp van gesprek zijn.'' De Veense Jongerenraad geeft uitleg over hun werkwijze. In het Filmhuis wordt een Tsjechische film vertoond en bij verschillende restaurants kan een Tsjechisch menu worden verorberd.
Bron:veenendaalsekrant.nl en de website veenendaal-olomouc.eu die nu wel bijgewerkt is.
 
Het is mij niet gelukt te gaan met allemaal zieken in huis. Wil wel naar de Tsjechische dag gaan zaterdag, die kan ik toch niet voorbij laten gaan...
Ga he ook nog Tsjechisch eten bij Mucha?
 
De film is me vandaag niet gelukt, ben wel even naar de Tsjechische dag geweest. Het stelde niet erg veel voor moet ik zeggen... De fototentoonstelling is echt maar heel klein en ik vond het niet echt van historische waarde. Verder stonden er in de hal een paar kraampjes van Olomouc (mijn dochtertje was blij met de Olomouc puzzel en pexeso ;) ) waar je Tsjechische kaas kon proeven. Voor een glas Tsjechisch bier moest je 3 euro neerleggen. Kwam er nog wel wat bekenden tegen die daar stonden met een kraam van de VNTS, anders was het helemaal de moeite niet waard geweest.
Ach ja, heb een lekker fietstochtje in het zonnetje gemaakt en op de terugweg Italiaanse ijsjes meegenomen voor de thuisblijvers, had iedereen er wat aan ;)
 

kuurgast

Donateur
Rianne en Hgmw volgende keer foto's? ;)
Ben benieuwd of volgend jaar ook iets gedaan wordt met de stedenband als de koningin in Veenendaal komt om daar Koninginnedag te vieren . :denk:
 
ja, dom van me dat ik er niet aan gedacht heb om mijn fototoestel mee te nemen :fool:
vanmiddag buiten voor de cultuurfabriek nog genoten van de kapel verovanka en de dansgroep olesnica.
het viel me tegen dat er maar zo weinig belangstelling was, ook voor de film, maar zo'n 20 bezoekers.
komt het omdat de stedenband niet zo leeft hier of door het mooie weer? :confused:
 
Dat is inderdaad wel de realiteit Heer Kukel. In Tsjechië is dat net zo heb ik gezien. Als aanvulling zou ik nog wel het verenigingsleven willen noemen, de plaatselijke voetbalclub of harmonie die een uitwisseling doen op basis van de door de ambtenaren gelegde relaties (voor de leden van deze clubs is het erg leuk en leerzaam, ik spreek uit eigen ervaring). Wat je ook vaak ziet zijn uitwisselingen van exposities of musici die per definitie al gesubsidieerd zijn van overheidswege en dus automatisch deelnemen aan dit soort uitwisselingen.
Veel burgers krijgen er inderdaad weinig van mee. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in cultuur en weten wat er leeft in hun stad wel, maar dan blijft het wel bij het kijken van bijv. een film zoals in Veenendaal.
 

Ad Verschoor

Donateur
Veenendaal wil stedenband met Olomouc beëindigen

VEENENDAAL - Het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal wil een einde maken aan de stedenband met Olomouc in Tsjechië. Volgens het gemeentebestuur zijn alle doelstellingen gehaald en is het daarom niet nodig nog jaarlijks 16.000 euro uit te trekken voor de samenwerking.
Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt de stedenband per 1 januari beëindigd. Mogelijk wordt deze dan wel omgezet in een vriendschapsband. In 2013 wordt hoe dan ook het twintigjarig jubileum gevierd.
 
Aanvulling op Ad zijn bericht:

Stedenband met Olomouc bij grofvuil

VEENENDAAL - De relatie die Veenendaal al twintig jaar heeft met de Tsjechische stad Olomouc is door het college bij het grof vuil gezet. De stedenband is per 1 januari 2013 beëindigd. Met gevoel voor ironie is besloten het jubileumjaar feestelijk af te sluiten. Het is trouwens een meerderheidsbesluit van het college. Burgemeester Ties Elzenga vindt de stedenband belangrijk genoeg om ermee door te gaan.

door Gerard van Wijk

Al eerder kwam het college met een voorstel een punt te zetten achter de relatie met Olomouc, maar de gemeenteraad vond dat volgens wethouder Arianne Hollander ,,te kort door de bocht.'' Er diende eerst gewacht te worden op een evaluatie van alle contacten die er op allerlei verschillende niveaus (cultuur, onderwijs, sport, kerken) zijn tussen Veenendaal en Olomouc. Die evaluatie is er nu en het college heeft een en ander ,,voor kennisgeving aangenomen.'' Dat klinkt al niet enthousiast.

Veel geld
,,Ze willen er gewoon vanaf'', concludeert Jos Schilte, voorzitter van het Platform Stedenband Veenendaal-Olomouc. De leden van het platform zagen deze beslissing wel aankomen. ,,Daarom wilden we af van de steeds terugkerende discussie over de kosten, voor ons is de vriendschapsrelatie belangrijk.'' Voor de ondersteuning bij de uitwisselingen ontvangt het platform jaarlijks 16.000 euro van de gemeente. ,,We zitten in financieel zwaar weer'', laat de wethouder weten. ,,We moeten in deze tijd ook lokale maatschappelijke instellingen teleurstellen en dan is 16.000 euro veel geld.''

De wethouder stelt nog een constructie voor waarbij het platform wordt omgebouwd tot een stichting, die op eigen benen moet staan, sponsors moet zien te werven voor de activiteiten en dan in aanmerking kan komen voor een waarderingssubsidie van de gemeente. Maar dat ziet Schilte niet zitten. ,,Als de gemeente het zelf al niet belangrijk genoeg vindt om er mee door te gaan, dan doen bedrijven dat zeker ook niet.'' Ons voorstel aan het college was om op ad hoc basis activiteiten te financieren.

Veel gedeeld
De sinds 1993 ontstane stedenband met Olomouc stopt derhalve, als de raad akkoord gaat. Naar het oordeel van het college zijn de doelstellingen gehaald. Tsjechië verkeerde in een geheel andere situatie dan inmiddels het geval is. ,,Het ging bij de uitwisselingen vooral om de ontwikkeling van democratie, cultuur en onderwijs. We hebben veel met elkaar gedeeld.'' Dat laatste aspect onderschrijft Schilte, maar hij vindt het niet verstandig er nu, om puur financiële redenen, dan maar mee te stoppen. ,,De ontstane individuele vriendschappen gaan door, maar verder zullen de contacten verwateren.'' Hij heeft de idee dat er in Veenendaal op de verkeerde zaken wordt bezuinigd en dat oordeel beperkt zich niet tot de stedenband.

veenendaalsekrant.nl
 
Tja, als oud lid van het platform zag ik dit al jaren geleden aankomen. Twas geen kwestie van of het gestopt zou worden alleen was de vraag "Wanneer?". De politieke wil is er al een tijd niet meer is dan kan je het voortbestaan niet meer volhouden. Jammer dat de politiek een vriendschapsband van 20 jaar bij het grofvuil zet.
 

kuurgast

Donateur
Stedenband gaat door zonder geld gemeente

dinsdag 30 oktober 2012 door Gerard van Wijk

VEENENDAAL - Het moet donderdagavond voor CDA'er Wilrik van 't Noordende een glorieus moment zijn geweest. Onvermoeibaar trok het raadslid de afgelopen maanden ten strijde tegen het voornemen van het college en de coalitiepartijen om de stedenband met het Tsjechische Olomouc eenzijdig op te zeggen. Een door Van 't Noordende ingediend amendement, gesteund door PvdA, D66, Lokaal Veenendaal en SP, werd aangenomen. De stedenband blijft.

Of ze het in Olomouc allemaal begrijpen is de vraag. Volgend jaar, bij het 20-jarig bestaan van de stedenband, wilde Veenendaal nog met een feest afscheid nemen. Duidelijk was al dat ze daar in Olomouc niets voor voelden. ,,Het is meer dan raar een einde van de samenwerking te vieren'', klonk het uit het kantoor van de burgemeester daar. Het met het feest gemoeide bedrag willen ze dan liever uitgeven aan evenementen met andere zustergemeenten.

Toekomst
Het nu bereikte compromis was wat voor de voorstanders van continuering van de stedenband ultiem mogelijk was. Het komt er op neer dat de financiële en ambtelijke ondersteuning met ingang van 2013 wordt stopgezet. Maar de raad vindt de stedenband wel waardevol omdat het bijdraagt aan betrekkingen tussen burgers, bedrijven en instellingen van beide steden. Het Platform Stedenband Veenendaal-Olomouc is autonoom en kan (met nog 55.000 euro in kas) haar activiteiten nog jaren voortzetten. Wel is uitgesproken dat "voor een toekomstbestendige stedenband nodig is dat het platform de komende jaren actief op zoek gaat naar sponsors."

Na alles wat over de relatie met de Tsjechen in de afgelopen jaren al gezegd is, werd daar donderdagavond nog eens 75 minuten discussie in de raadzaal aan toegevoegd. Met drie amendementen, één gewijzigd amendement en één motie. Die het dus haalde, met name omdat ChristenUnie en Lokaal Veenendaal overstag gingen. Het kwam er eigenlijk op neer dat het allemaal prima is als het maar geen geld kost. Met als redenatie dat de stedenband verbroken wordt, maar niet de vriendschapsband. Voorzitter Jos Schilte van het platform mag het in Olomouc uit gaan leggen.

Er zijn ook fracties, zoals met name de ChristenUnie, die controle willen op de nog openstaande 55.000 euro en dat bedrag liever in een op te richten stichting gestort zien. Maar die hebben zich volgens Van 't Noordende niet verdiept in de achtergronden en juridische implicaties. De raad kan dat niet afdwingen, het is het geld van het spaarzame platform, en bovendien leggen ze al jaarlijks verantwoording aan de raad af over de besteding van het geld. Tijdens de discussie blijkt dat het huidige college nooit in Olomouc is geweest. En onbekend maakt, zoals bekend, onbemind. Met alleen de stemmen van GroenLinks, VVD en SGP tegen kan de stedenband (formeel of informeel) door.

Bron: veenendaalsekrant.nl

Jubileum 2013:
Van 4 tot 8 juni 2013 zal in Olomouc het 20-jarig jubileum van de stedenband tussen Veenendaal en Olomouc worden gevierd.
Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal dit aan deze pagina worden toegevoegd.
 
zou best kunnen maar zoiets moet je nu al oppakken zodat men volgend jaar juni kan gaan.

Fesie is in Olomouc voor 20 jarig bestaan stedenband, kzal wel niet uitgenodigd worden. Tis al over drie weken.
 

Ad Verschoor

Donateur
edoris.dll


Leerlingen uit Olomouc bezoeken CLV

VEENENDAAL - Een aantal leerlingen van het Slovanska Gymnazium uit Olomouc (Tsjechië) bezocht vorige week het Christelijk Lyceum Veenendaal. De scholen hebben een uitwisselingsafspraak. In april waren leerlingen uit 4 vwo te gast in Olomouc en nu mochten zij zelf de leerlingen uit Olomouc verwelkomen.

De scholieren verbleven in het gezin van de uitwisselpartner, in Olomouc en in Veenendaal. Daarnaast bezochten zij lessen op elkaars scholen, presenteerden ze er hun land en cultuur en ondernamen interessante excursies.

In de afgelopen week maakten de Tsjechische leerlingen een tour langs enkele musea, waaronder het Rijksmuseum, de schatkamer van de Nederlandse cultuur. Ook werden ze ingewijd in de kunst van het boerenkaas maken. Hun eigen product mochten ze meenemen naar Olomouc. Verder bezochten zij een klompenmaker en molen De Vriendschap, waar molenaar Gert van Ede hen bekwaam rondleidde. Voor ons lijken kaas, molens en klompen clichés, maar de Tsjechische leerlingen ervoeren deze excursies als een aangename kennismaking met de Nederlandse cultuur.

De uitwisseling met het Slovanska Gymnazium uit Olomouc ontstond in het kielzog van de stedenband met Olomouc, jaren geleden opgezet door de gemeenteraden van Veenendaal en Olomouc. Al vele jaren hebben leerlingen van beide scholen met elkaars cultuur kennis gemaakt. Ton van Toutert en Anneke van Veen die deze uitwisseling organiseren en begeleiden, vinden deze kennismaking waardevol. ,,Een week verblijven in een gezin met een andere cultuur is een bijzondere leerzame ervaring voor leerlingen", aldus Van Toutert.

De begeleidende docenten van het Slovanska Gymnazium waren eveneens zeer positief over de uitwisseling en hopen dat er nog veel uitwisselingen tussen beide scholen zullen volgen. Dit gevoel deelt ook Sonja Horka, hoofd buitenlandse contacten van de gemeente Olomouc, die namens het gemeentebestuur de stedenband op alle mogelijke manieren ondersteunt.

Bron: Veenendaalse Krant.nl
 
Dat bericht stond hier van de week inderdaad bij ons in de krant. Hopelijk doen ze dit uitwisselingsproject ook nog tegen de tijd dat mijn dochter naar het CLV gaat:top:
De laatste keer dat ze in Olomouc was, was ze 1 en zat ze bovenop een schildpadbeeld op het plein, daar weet ze niet zoveel meer van af;)
 
Bovenaan