Tsjechië en de EU

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Dit theater in Brussel doet mij denken aan de maffia, die een vinger in de pap wil hebben bij de benoeming v d politiechef in het dorp, vooral niet iemand die ons voor de voeten gaat lopen, die ons handelen gaat onderzoeken.
En waar komt Merkel nu mee aan; Usschi, al jaren minister van pech, pannen en pleiten, op welke post maakt niet uit, de laatste jaren defensie, soldaten in deeltijd, nazi's in de kazerne, een zeilschip op laten knappen voor 130 miljoen door een werf bestaande uit een belasting vrije constructie, materiaal, tanks, helikopters, vliegtuigen, staan kapot in de garage, omdat niemand weet hoe te repareren, allemaal geen probleem, want Usschi heeft een vriendin, Angela.
Usschi staat in satire programma's ook bekend als "baarmoeder op twee benen ", ze heeft zeven kinderen die ze liever overlaat aan een colonne kinderverzorgsters, Donald, Poetin, vallen van de stoel van het lachen.
Vrouwen aan de macht ; prima, maar er moeten betere te vinden zijn, waarom moet de E.U. zichzelf verzwakken.
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
"Absoluut onaanvaardbaar." Babiš blijft Timmermans afwijzen als hoofd van de Europese Commissie.
En wat als Frans Timmermans en Margrethe Vestager vicevoorzitter worden naast Ursula von der Leyen, dan kan hij de V4 en zeker Andrej Babiš harder aanpakken dan hij als voorzitter had gekund.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Twee Tsjechen tot vicevoorzitter van het Europees Parlement gekozen.

Onder de 14 nieuw gekozen vicevoorzitter van het Europees Parlement voor het eerst in de geschiedenis, twee Tsjechische Europarlementsleden Dita Charanzová (ANO) van de fractie van liberalen en Marcel Kolaja (Piraten) uit de groene fractie.

Charanzová zei dat ze haar verkiezing tot ondervoorzitter van het Europees Parlement beschouwt als een eerbetoon aan haar werk tot nu toe. Ze zegt dat ze het werk van het Parlement dichter bij de burger wil brengen. Kolaja wil zich richten op zaken als transparantie en digitalisering.
Bron radio.cz/de + radio.cz/en.
 
Weet je wel hoe oud die kinderen zijn.........die hebben hun moeder echt niet meer nodig.
Herinner mij een reportage uit de begintijd van haar politieke loopbaan, toen de kinderen klein waren, waarbij er vraagtekens werden gezet bij haar combinatie van politiek en een groot gezin.
Ze heeft haar gezin steeds gebruikt voor promotie van haar politieke ambities, in sommige kringen komt dit goed aan, later was haar gezin een excuus om niet aan de verkiezingsstrijd mee hoeven te doen, wanneer de verkiezingen voorbij waren en er baantjes te vergeven waren, stond ze vooraan.
Hetzelfde gebeurt nu, geen één voordracht gehouden over Europa, geen één pamflet uitgedeeld, geen één stem vergaard, toch voelt ze zich geroepen door een schijnbaar hogere macht, het is als in de tijd van de adel.
De zoon van Helmut Kohl heeft een boek geschreven, waarin hij beschrijft hoe het is om een kind te zijn van een hogere politicus, veel tijd en liefde hoef je dan niet te verwachten.
In Oost-Europa zijn genoeg kandidaten te vinden die fier staan voor democratie en de rechtstaat, ik noem maar een voorbeeld, kijk naar Klaus Johannis van Roemenië, en zo zullen er meer zijn, dáár had men naar moeten zoeken.
 

Ad Verschoor

Donateur
Von der Leyen ‘beloont’ Visegradlanden

Ze had hun steun hard nodig bij haar verkiezing. Nu lijkt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de Visegradlanden te belonen: de belangrijke post ‘waarden en transparantie’ mag de Tsjechische Vera Jourova bekleden. Bovendien wordt Jourova gepromoveerd tot een van de vicevoorzitters.

763

De aankomende Europees president Ursula von der Leyen

Alle topfuncties die al eerder werden ingevuld, gingen aan de neus van de Visegradlanden voorbij. De voorzitter van de Europese Commissie, de voorzitter van de Europese Raad, het hoofd van de Centrale Europese bank en de buitenlandcoördinator: ze komen allemaal uit het westen of zuiden van de Europese Unie. Ursula von der Leyen zal zich verplicht hebben gevoeld dat evenwicht enigszins richting het oosten recht te trekken.

Bovendien had de Duitse ex-minister bij haar verkiezing als voorzitter kunnen rekenen op de steun van Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije. En dat terwijl die landen in het verleden zich vaak kritisch hadden uitgesproken over de Duitse dominantie binnen de Europese Unie. Maar ze wilden voor alles voorkomen dat Frans Timmermans, die hen in hun ogen zo hard aanpakte over de rechtsstaat in hun landen, de nieuwe voorzitter zou worden.

Ze lieten weten het beu te zijn steeds onder het democratische vergrootglas te worden gelegd. Laat hen die waarden en transparantie dan maar zelf beheren, lijkt de strategie van Von der Leyen te zijn geweest. Zij liet al snel na haar verkiezing weten deze post te gunnen aan een voormalig communistisch land. De naam van de Tsjechische deed in Brussel – waar zij geen onbekende is - toen al snel de ronde. Jourova was tijdens de vorige Commissie-periode verantwoordelijk voor justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid. Destijds was ze ‘geschokt’ dat ze niet de portefeuille regionale ontwikkeling kreeg. Nu zal ze waarschijnlijk meer in haar nopjes zijn.

Welke boodschap geeft Von der Leyen hier?
De vraag is of het Europees Parlement, dat de commissarissen nog mag afwijzen, ook tevreden zal zijn. Jourova is namelijk lid van dezelfde politieke partij – Ano 2011 – als Andrej Babis. De Tsjechische premier wordt ervan beschuldigd met zijn vroegere bedrijf Agrofert onterecht miljoenen euro’s aan EU-subsidies te hebben ontvangen. Europarlementariërs zullen haar misschien nog wel aan de tand willen voelen over deze connectie. Het was in elk geval wel de eerste vraag die door een journalist na de persconferentie van Von der Leyen werd gesteld. Wat voor politieke boodschap dacht Von der Leyen met de benoeming van Jourova af te geven?

Kritische vragen zullen er in het Europees Parlement waarschijnlijk ook gesteld worden over de keus van Von der Leyen voor twee andere commissarissen uit de Visegradlanden. Bijvoorbeeld over Janusz Wojciechowski. Het Europees bureau voor fraudebestrijding (Olaf) doet onderzoek naar de Poolse commissaris die de portefeuille landbouw mag gaan beheren. De Pool was hiervoor Europarlementariër en wordt ervan beschuldigd in die functie onrechtmatig reiskosten te hebben gedeclareerd. Wojciechowski zegt al 11.000 euro te hebben terugbetaald, maar het bedrag zou nog veel hoger liggen.

En ook Eurocommissaris Laszlo Trocsanyi kan waarschijnlijk er nog niet helemaal gerust op zijn dat het parlement hem zonder meer zal goedkeuren. De Hongaar kwam in zijn vroegere functie als minister van justitie verschillende keren in botsing met Brussel vanwege het doorvoeren van een paar omstreden maatregelen die de macht van de rechters in zijn land inperken. Onder zijn verantwoordelijkheid werd onder meer een wet geïntroduceerd die ngo’s die migranten helpen strafbaar maken. Europarlementariër Sophie in ’t Veld noemde de nominatie van Trocsanyi daarom ‘een provocatie’. Terwijl Von der Leyen de meeste nieuwe commissarissen stralend introduceerde, maakte zij aan Trocsanyi niet meer woorden vuil dan dat hij de portefeuille nabuurschap en uitbreiding krijgt.

Bron: trouw.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
Polen, Hongarije en Tsjechië moeten verplicht migranten opnemen

LUXEMBURG - Polen, Hongarije en Tsjechië zijn verplicht asielzoekers uit Italië en Griekenland over te nemen. Dat oordeelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een zaak die de Europese Commissie tegen de drie landen heeft aangespannen.

079444d4-fbdc-11e9-95aa-02d1dbdc35d1.jpg

De landen zijn nu verplicht om migranten uit Italië en Griekenland op te nemen.

In 2017 was de Europese Commissie een juridische procedure begonnen tegen Polen, Hongarije en Tsjechië vanwege hun pertinente weigering aan het systeem van herplaatsing van asielzoekers mee te werken. De EU-landen hadden die afspraak in 2015 gemaakt om Italië en Griekenland te ontlasten. Vaak neemt het Hof het advies van de advocaat-generaal over. Een woordvoerder van de commissie wil pas commentaar geven op de zaak als het Hof definitief uitspraak heeft gedaan, zei ze.

Het Hof heeft in 2017 al een verzoek van Hongarije en Slowakije afgewezen om nietigverklaring van het herplaatsingsmechanisme voor asielzoekers.

Bron: telegraaf.nl
 

kuurgast

Donateur
De opinie is hier zo extreem xenofoob dat geen enkele zichzelf respecterende buitenlander nog zin zal hebben om in zo´n land te (moeten) gaan wonen. Ik begin mezelf eerlijk gezegd ook af te vragen hoe leuk het is in een land waar ze helemaal doordraaien als ze 1200 vluchtelingen op moeten nemen, hoezeer ik ook begrip heb voor de connectie met angst voor moslimextremisme. Heeft er ooit een West-Europees land een Tsjechische of Slowaakse vluchteling geweigerd tijdens het communisme? Natuurlijk niet. En zijn Tsjechië en Slowakije blij met de miljarden aan subsidie die ze van de EU krijgen? Natuurlijk. Maar iets terug doen is blijkbaar teveel gevraagd.
Bovenstaande quote is uit 2015 en er is weinig veranderd.

Aktualizovaná srovnávací zpráva: Uprchlíci v Česku a V4
Bijgewerkt vergelijkend rapport: vluchtelingen in Tsjechië en V4

Het aantal vluchtelingen in de Visegrad-landen blijft laag. Momenteel wonen er 2382 in Tsjechië, maar het aantal ingediende asielaanvragen is aanzienlijk gedaald, vooral in Polen en Hongarije.
In Tsjechië vervingen de Georgiërs, Armeniërs en Oezbeken de top 5 van asielzoekers van Syriërs en Irakezen.

Deze en andere feiten komen voort uit het tweede vergelijkende rapport over asielzoekers en houders van internationale bescherming (MoD) in de V4-landen, vandaag gepubliceerd door People in Need in samenwerking met NGO's in Slowakije (Marginal), Hongarije (Menedék) en Polen (IPA). De analyse vergeleek ook de houding van het publiek ten opzichte van vluchtelingen en migranten en beschikbare maatregelen voor hun integratie.

Hoewel de algemene trend in het aantal houders van een MoD in de V4-landen stagneert, is het aantal asielaanvragen in Polen en Hongarije aanzienlijk gedaald - met ongeveer 70% en 95% in vergelijking met 2016. Wat het burgerschap van aanvragers betreft, vond de grootste verandering plaats in Tsjechië en Slowakije, toen in 2018 in de Tsjechische Republiek een van de vijf meest vertegenwoordigde landen in vergelijking met 2016 geen Midden-Oosterse landen meer waren.

Onderzoeken naar de houding van het publiek
De Eurobarometer blijft aanhoudende negatieve sentimenten jegens buitenlanders bevestigen, vooral die van buiten de EU. In Hongarije en Slowakije is echter een lichte verschuiving naar meer positieve attitudes te zien en, integendeel, een verdere verdieping van negatieve gevoelens in de Tsjechische Republiek en Polen.

Binnen de EU geldt dat hoe minder contact met buitenlanders en het bewustzijn van migratie- en integratievraagstukken, des te verontwaardigder de bevolking van het land is voor migranten en vluchtelingen. In de V4-landen voelt meer dan de helft van de bevolking zich helemaal of onvoldoende op de hoogte van deze kwesties, in Tsjechië is dit zelfs 75%.

Het gebrek aan informatie komt ook tot uiting in het onvermogen om het aandeel buitenlanders van buiten de EU in de bevolking van hun land te schatten: de burgers van Polen en Slowakije overschatten het met ongeveer 10 keer, de Tsjechen vier keer.

"Het feit dat V4-burgers het aantal niet-EU-buitenlanders die in hun land wonen zo fundamenteel overschatten, toont aan in hoeverre onze ideeën verschillen van de realiteit en de rol die de media en politieke vertegenwoordiging spelen bij de vorming van de publieke opinie," Ondrej Novotny, coördinator van het V4 / NIEM-project van People in Need.

De analyse vergeleek ook de hulpmiddelen voor de integratie van MoD-houders, die niet alleen beschikbaar zijn in V4, maar in 14 geselecteerde EU-landen, op basis van het bredere NIEM-onderzoeksrapport. Dit houdt bijvoorbeeld in dat, hoewel de Visegrad-staten op veel gebieden de nodige wetgevende maatregelen hebben, hun werkelijke efficiëntie achterblijft - vaak vanwege een gebrek aan implementatie, een laag bewustzijn van autoriteiten en het publiek, of de onwil van meerderheidsbevolking om buitenlanders te accepteren. In Tsjechië is het laatste probleem een aanzienlijk probleem.

Tot slot presenteert het rapport een voortzetting van het "quotum" -verhaal, dat de afgelopen jaren de aard van het debat over vluchtelingen en migratie in de V4-landen duidelijk heeft bepaald. Het richt zich kritisch op de 'nieuwe' thema's die geleidelijk de kwestie van quota in zijn dominantie in afzonderlijke staten hebben vervangen: bijvoorbeeld de kwestie van controle aan de buitengrenzen of het verlenen van hulp in landen van herkomst.
Bron goochel vertaling van clovekvtisni.cz.

Wil je meer lezen over dit onderwerp, dan staan er Engelse PDF's op forintegration.eu van het National Integration Evaluation Mechanism (NIEM PROJECT)
Al jaren staan er in Tsjechië vele vrijwilligers klaar om asielzoekers en vluchtelingen te helpen, zie oa pomocuprchlikum.cz en opu.cz/en.
 
En ook hier is niets veranderd, weer een Bla Bla Bla verhaal met een hoop cijfers.

Iedereen die in Tsjechie naar de vreemdelingenpolicie geweest is zou haast zeggen dat al die 2382 azielzoekers er die dag ook waren.
Er zijn veel meer buitenlanders in Tsjechie dan men denkt, en het gross vermoedenlijk uit de Ukraine. En die houden hun hoofd boven water zonder hulp en zonder dat de kranten vol staan.
Als ze gewoon zonder cirkus de vluchtelingen verdeeld hadden over de grote steden had er geen haan naar gekraaid. Maar wel als je buslading in een dorpje wil dumpen waar de veldwachter nog op een varken rijdt , de meeste mensen nog nooit over de dorpsgrens geweest zijn en de enige buitenlander die ze kennen op Tv Nova te zien is.

En dan wordt gezegt dat het aantal AANVRAGEN is teruggelopen, niet dat er mensen geweigerd zijn.
 
Ja Kobus, je hebt gelijk.
Als je ziet hoeveel mensen uit de Oekraine we bij ons ook aan het werk hebben, en deze mensen werken hard voor hun geld, krijgen niets in het handje om niets te doen. Klagen doen ze ook niet, ze zijn allang blij dat ze werk hebben en veilig zijn.
En inderdaad, niet in een een of ander gehucht of dorpje geplaatst, maar in de steden.
 
wat schrijft het Tsjechisch bureau van de Statistiek hierover:

vertaald op onnavolgbare wijze door Google!

Tsjechische bedrijven vertrouwen steeds meer op buitenlanders

10 januari 2019

Meer dan een tiende van de werkgelegenheid in de Tsjechische Republiek bestaat uit mensen met een buitenlands staatsburgerschap. De meeste van hen werken in de maakindustrie, vaak via uitzendbureaus. Bovendien zijn Poolse burgers op grote schaal werkzaam in de mijnbouw en steengroeven, Roemeens in informatie- en communicatieactiviteiten, Bulgaars in transport en Oekraïens in landbouw, handel en gezondheidszorg en sociale zorg.

“Meer dan 53% van de buitenlanders die in ons land wonen, hebben een permanente verblijfsvergunning in Tsjechië en hun aantal neemt voortdurend toe. Uit langere tijdreeksen blijkt duidelijk dat het aantal buitenlanders met tijdelijk verblijf reageert op de macro-economische cyclus, ” zegt Marek Rojíček , voorzitter van het Tsjechische bureau voor de statistiek. Het meest voorkomende doel van het verblijf van buitenlanders in Tsjechië is werkgelegenheid en ondernemerschap. De afgelopen jaren is het aantal werkende buitenlanders uit EU-lidstaten toegenomen.jan.cieslar@czso.cz | Twitter @ statisticallyurad

Buitenlandse werknemers waren goed voor 10,7% van de totale werkgelegenheid in 2017 . Het grootste deel van de buitenlanders die in Tsjechië werken, heeft een baan. “ Er zijn aanzienlijk meer burgers van Slowakije, die op afstand door burgers van Oekraïne worden gevolgd. Roemenië, Polen, Bulgarije, Rusland en Vietnam behoren ook tot de landen ”, voegt Jarmila Marešová, CZSO-expert op het gebied van arbeid, migratie en gelijke kansen, toe.

Je kunt zeggen dat elk van de grote groepen buitenlanders in Tsjechië iets specifieks is . Een typisch Bulgaarse werknemer is bijvoorbeeld een man van ongeveer 45 jaar die via een uitzendbureau werkt als machinebediener in een industriële onderneming ”, zegt Dalibor Holý, directeur van de afdeling Arbeidsmarktstatistiek CZSO. Tegelijkertijd hebben werkende Bulgaren de langst betaalde tijd per maand, 3,2 uur meer dan het Tsjechische gemiddelde. Elke seconde werkt Bulgaar in een bedrijf in de hoofdstad.

Aan de andere kant zijn Roemenen overwegend mannen van in de dertig, net als Slowaken. Buiten Praag is het voornamelijk actief in de regio's Pilsen, Zuid-Moravië en Olomouc. Hoewel een derde van de Roemeense werknemers ongeschoold en werkzaam is als machine-exploitanten of installateurs, hebben anderen diploma's (28%), werken als technici of specialisten en hebben een sterke rol in de informatie- en communicatiebranche.

Oekraïense werknemers zijn het meest specifiek voor het hoge percentage vrouwen, terwijl mannen veel vaker voorkomen in andere groepen. Oekraïners werken in vele sectoren, buiten de industrie het meest in handel, gezondheidszorg en maatschappelijk werk, huisvesting, voedsel en gastvrijheid en landbouw. Hoewel ze een gevarieerde opleiding hebben, maken ze er niet veel gebruik van op de arbeidsmarkt en verdienen ze de laagste lonen.

De overgrote meerderheid van buitenlandse arbeidersgroepen is geconcentreerd in Praag, maar zij ontvangen daar lagere lonen dan in andere regio's. Uitzonderlijk zijn Polen die voornamelijk langs de noordelijke grens van Tsjechië werken, voornamelijk in de regio's Olomouc en Moravië-Silezië.
 

kuurgast

Donateur
200 Tsjechische gezinnen melden zich aan om kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te nemen.

De groep Češi pomáhají (Tsjechen helpen) heeft een lijst van ongeveer 200 Tsjechische gezinnen die klaarstaan om kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen te accepteren en heeft de Tsjechische regering opgeroepen dit mogelijk te maken en een interministeriële groep op te richten dat zou voorstellen hoe verder te gaan, zei het hoofd Jaroslav Miko vandaag.

In september wendde Griekenland zich tot Tsjechië en andere EU-lidstaten met het verzoek om verlaten kinderen uit zijn vluchtelingenkampen te accepteren.

De Tsjechische minister van Binnenlandse Zaken, Jan Hamáček, zei dat Griekenland probeert het debat over de herverdeling van vluchtelingen te heropenen. Hij zei dat het verplaatsen van tieners zonder het recht op asiel door Europa zinloos leek.
Vorige week riep Hamáček Griekenland op om een lijst van 40 kinderen te verstrekken die niet door volwassenen worden begeleid in zijn vluchtelingenkampen en die Tsjechië mogelijk accepteert. Hij zei dat hij al in november 2018 een vergelijkbaar verzoek naar Athene stuurde, maar geen antwoord kreeg.

Jaroslav Miko zei vandaag dat Hamáček vorig jaar alleen om een lijst met Syrische kinderen vroeg en Griekenland weigerde de kinderen in nood te selecteren op basis van hun nationaliteit.
“Deze situatie wordt herhaald. De minister vroeg opnieuw om een lijst met Syrische kinderen. De Griekse partij verklaarde opnieuw dat kinderen niet gescheiden kunnen worden op basis van nationaliteit, ”zei Miko.

Hamáček zei vandaag dat het probleem zeker geen betrekking heeft op Syrische weeskinderen jonger dan tien jaar. Hij beschouwt jongens ouder dan 15 uit Afghanistan of Pakistan echter als een veiligheidsrisico.
Hij zei dat hij geen reden ziet om Pakistaanse vluchtelingen te accepteren, omdat de Europese Unie een overnameovereenkomst met Pakistan heeft ondertekend. Griekenland had onmiddellijk moeten reageren door ze terug te sturen naar Pakistan, voegde Hamáček eraan toe.

De groep Češi pomáhají (Tsjechen helpen) heeft samen met de Doctors without Borders (MSF), Amnesty International (AI) en de Organization for Aid to Refugees (OPU) doen een beroep op de regering om het hervestigingsprogramma, dat al jaren met succes in Tsjechië werkt, te heropenen. “We roepen de Tsjechische Republiek op om aan een gezamenlijke onderhandelingstafel te zitten met mensen die in staat zijn om niet-begeleide vluchtelingenkinderen te helpen, te stoppen met zorgen te maken en het solidariteitsdeel van de Tsjechische samenleving te verdedigen om kinderen in gevaar te helpen. Wij pleiten voor de oprichting van een interministeriële actiegroep die alles stap voor stap voorbereidt voor de terugkeer van Tsjechië naar zijn humanitaire traditie, en Griekenland gaat helpen in het bijzonder voor veertig niet-begeleide minderjarigen ”, roepen de vertegenwoordigers van de bovengenoemde organisaties gezamenlijk op.

De vice-voorzitter van de STAN-beweging Jan Farsky zei dat het absurd was dat het vrij rijke Tsjechië met een humanistische traditie langer dan een jaar geen hulp bood.

In 2018 stelde christendemocraat (KDU-CSL) EP-lid Michaela Šojdrová voor dat de Tsjechische Republiek vorig jaar ongeveer 50 Syrische kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen accepteerde. Premier Andrej Babiš (ANO) zei in reactie dat Tsjechië geen migranten zou accepteren en dat hulp aan vluchtelingen moet worden geboden in hun land van herkomst. Babis noemde vervolgens zijn plan om een weescentrum in Syrië te bouwen. Het Respekt-weekblad heeft onlangs gerapporteerd dat het plan was mislukt.

Šojdrová zei dat het Griekse verzoek een aanbod was voor vrijwillige solidariteit. “We hebben de hele tijd gehoord dat Tsjechië voor vrijwillige solidariteit is. Als we nu de solidariteit kunnen tonen, en wij kiezen of de kinderen klein zijn. Dan zijn we niet in staat om ons verantwoordelijk gedragen.
Bronnen news.expats.cz + radio.cz/de + hlidacipes.org.
 

Ad Verschoor

Donateur
Gaan Polen, Hongarije en Tsjechië dwars liggen vanwege het klimaatplan?

763

Voorzitter Ursula von der Leyen en haar ‘klimaat-rechterhand’ Frans Timmermans tijdens de presentatie van de ‘groene deal’ in het Europees Parlement in Brussel, woensdagmiddag. Beeld EPA

Polen, Hongarije en Tsjechië staan vandaag onder immense druk om zich in Brussel uit te spreken vóór EU-brede klimaatneutraliteit in 2050. Voor alle andere 25 EU-landen is dat streven zonneklaar, maar op de laatste Europese top van het jaar zal het erom spannen of de premiers van deze drie landen bereid zijn hun weerstand op te geven.

Het wordt de eerste loodzware opgave voor de debuterende voorzitter van de Europese Raad, de Belgische oud-premier Charles Michel. “Ik heb niet de verwachting dat het niet gaat lukken”, zo vat een EU-diplomaat de gematigd positieve stemming in Brussel veelzeggend samen, aan de vooravond van de top.

Een eerste poging van de regeringsleiders, in juni, om gezamenlijk af te spreken dat de CO2-uitstoot uiterlijk in 2050 nul moet bedragen, mislukte nog. Nu is de hoop dat de timing beter is. Tijdens de slotdagen van de VN-klimaatconferentie in Madrid zou de EU met zo’n intentieverklaring een krachtig signaal kunnen afgeven aan de rest van de wereld. Het uitblijven van unanimiteit daarentegen zou juist fors gezichtsverlies betekenen.

Bovendien presenteerde de Europese Commissie gisteren de eerste aanzet tot een ‘groene deal’, een alomvattend pakket dat geheel is gericht op klimaatneutraliteit in 2050. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sprak van een ‘man-op-de-maan-moment’ voor Europa. Hoewel alle concrete voorstellen nog moeten komen, waren de eerste reacties van de grote partijen in het Europees Parlement positief.

Diplomaten in Brussel onderstrepen de enorme maatschappelijke omslag die de groene deal de komende jaren, zelfs decennia, teweeg zal brengen. “Dit is écht iets fundamenteels”, zegt een van hen, “te vergelijken met wat de Europese Akte uit 1986 teweeg bracht voor de interne markt.”

Dubbelzinnigheid
Om ook de laatste drie tegenstribbelaars over de 2050-streep te krijgen, is langdurig geknutseld aan de (omzichtige) formulering in de slotconclusies van de Europese top. Eén topdiplomaat spreekt van ‘constructieve dubbelzinnigheid’. Oftewel: zo lang iedereen zich erin kan vinden, is het goed.

Elders in de uitgelekte ontwerptekst is sprake van een ‘rechtvaardige en sociaal evenwichtige overgang, rekening houdend met nationale omstandigheden wat betreft startposities’. Ook die passage moet Warschau, Boedapest en Praag tevreden stellen.

Op de top zal vanavond ook een stevige discussie woeden over de nieuwe meerjarenbegroting (2021-2027). Een akkoord daarover is nog ver weg: het is Charles Michels bedoeling om eerst maar eens begrip te kweken voor elkaars standpunten en op z’n minst een tijdsschema af te spreken voor beoogde voortgang volgend jaar.

De drie 2050-dwarsliggers, Polen voorop, willen een link leggen tussen hun inspanningen op klimaatgebied en garanties over te ontvangen geld uit die toekomstige Europese begroting. Dat vinden veel landen onaanvaardbaar. Eerst maar eens ieders schouders onder die politieke ‘stip aan de horizon’ over klimaat krijgen, is de gedachte. “Die politieke discussie gaat niet over geld”, aldus een diplomaat.

Bron: trouw.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
EU top akkoord met klimaatplannen

De EU-top heeft zich met een paar mitsen en maren achter de klimaatplannen van de Commissie geschaard. Hongarije en Tsjechië scharen zich uiteindelijk toch achter het Europese klimaatdoel. Polen echter stribbelt nog altijd tegen en krijgt extra tijd. Transitiegeld en de rol van kernenergie waren de belangrijkste struikelpunten, aldus het FD.


Het compensatiefonds wordt later behandeld bij de begrotingsbesprekingen. De besluiten geven landen zoals Tsjechië de ruimte voor nieuwe kerncentrales als bijdrage aan de terugdringing van CO2.

Bron: sargasso.nl
 
‘Vrije steden’ Boedapest, Warschau, Bratislava en Praag passeren nationale populistische leiders

Pro-Europese burgemeesters van de hoofdsteden van Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Polen hebben een overeenkomst gesloten. Ze hopen op rechtstreekse samenwerking met de Europese Unie en daarbij hun eigen regeringen te passeren, gezien in de landen nationalistische en populistische leiders aan de macht zijn.


Bron: PZC.nl - Buitenlandredactie 16-12-19

Knipsel.PNG
De pro-Europese burgemeesters (vlnr) Zdeněk Hřib (Praag), Gergely Karácsony (Boedapest), Matúš Vallo(Bratislava) en Rafał Trzaskowski (Warschau) sloten vandaag in Boedapest een ‘pact van vrije steden’. © AP

Ze willen samen aansturen op meer rechtstreekse EU-financiering voor lokale projecten. De burgemeesters van Praag, Boedapest, Bratislava en Warschau noemen hun overeenkomst een ‘pact van vrije steden’. Ze stellen in een gezamenlijke verklaring dat ze zich willen inzetten voor ‘het beschermen en promoten van gezamenlijke waarden als vrijheid, menselijke waardigheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat, sociale rechtvaardigheid, tolerantie en culturele diversiteit’.

Gespannen relatie
De conservatieve en eurosceptische regeringen van met name Polen en Hongarije hebben een gespannen relatie met de Europese Unie. Brussel verwijt de landen de rechtsstaat te ondermijnen. De vier burgemeesters kiezen nadrukkelijk voor een andere koers. ,,Populisme biedt simpele en onjuiste antwoorden op problemen’’, aldus burgemeester Zdeněk Hřib van Praag. Vorige week zei burgemeester Gergely Karácsony al tegen lokale media dat hij een aanvraag heeft gedaan bij de EU voor steun om de luchtkwaliteit in Boedapest te verbeteren.

In alle vier de landen betekende de overwinningen van de progressieve burgemeesters afgelopen jaren een breuk met het steeds nationalistischer wordende klimaat in Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Polen. Nu bundelen de hoofdsteden hun krachten.
 

Ad Verschoor

Donateur
Tsjechië in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement telt 21 Tsjechische leden.

Bureau van het Europees Parlement in Tsjechië

Raad van de EU
In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Tsjechische regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU
De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert. Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Tsjechië:

januari-juni 2009

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Volg deze link naar de aparte website van het Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie
Tsjechië heeft Vĕra Jourová in de Europese Commissie. Zij is vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie. De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Tsjechië

Europees Economisch en Sociaal Comité
Tsjechië heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio's
Tsjechië heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU
Tsjechië houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Tsjechische "ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Tsjechië?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Cijfers voor Tsjechië voor 2018:

  • Totale EU-bestedingen in Tsjechië: 4,123 miljard euro (2,10% van de omvang van de Tsjechische economie)
  • Totale bijdrage aan de EU-begroting: 1,720 miljard euro (0,88% van de omvang van de Tsjechische economie)
Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:
Door de EU gefinancierde projecten in Tsjechië
De bijdrage van Tsjechië aan de EU-begroting wordt gebruikt voor de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Tsjechië.

Bron: Europa.eu
 

kuurgast

Donateur
Onzin. Hij zet zelf Vera Jourová in om te konkelefoezen om zo zelf beter te worden van de situatie.
Polen probeerde via Andrej Babiš een loyale band met het team van Věra Jourová te krijgen, maar tevergeefs

Poolse premier Mateusz Morawiecki wilde een "mol" plaatsen in de omgeving van het plaatsvervangend hoofd van de Europese Commissie. Věra Jourová is Europees Commissaris voor Transparantie en Waarden en tevens vicevoorzitter in de commissie van Ursula von der Leyen.
De Poolse Wojtek Talko zou vervangen moeten worden voor iemand die beter in het plaatje van de Poolse regering paste en zou daarmee toegang hebben tot voorkennis van de Europese Commissie in het geschil over gerechtelijke hervormingen ten opzichte van Polen.

Andrej Babiš wilde in ruil daarvoor de Tsjech Tomáš Nejdl plaatsen bij de Poolse Janusz Wojciechowski die Europees Commissaris is voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling. Het was een onderdeel van de onderhandelingen tussen Praag en Warschau over standpunten in de nieuwe Europese Commissie op initiatief van Andrej Babiš.

Věra Jourová is niet akkoord gegaan met deze uitwisseling en vertrouwt helemaal op Wojtek Talko.
Janusz Wojciechowski wilde Tomáš Nejdl niet hebben omdat die niet genoeg voor Polen zou doen.

Bronnen irozhlas.cz + natemat.pl.
 

kuurgast

Donateur
Tsjechië bekritiseert het financiële kader van de EU voor 2021-2027.

Volgens premier Andrej Babiš is Tsjechië niet tevreden met het ontwerp van het meerjarig financieel kader van de EU en zal het alles doen om dit te corrigeren. De Tsjechische president Andrej Babiš zei dit tijdens een conferentie op donderdag in de Slowaakse hoofdstad Bratislava.

Tsjechië streeft naar verdere financiering van het cohesiebeleid. Babiš bekritiseerde zojuist de verlaging van de financiën voor het cohesiebeleid en de landbouw in het financieel plan voor 2021-2027.
Bron radio.cz/de.
------------------------------------------------------------
Babiš reisde naar Brussel voor onderhandelingen over de EU-begroting

De Tsjechische premier Andrej Babiš was donderdagmiddag in Brussel bijeen met de voorzitter van de EU-commissie Ursula von der Leyen en de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel. Het belangrijkste onderwerp van de besprekingen waren het meerjarig financieel plan van de EU voor 2021-2027 zijn. De EU-commissie pleit voor een bijdrage van de EU-landen van 1,114 procent van de economische productie. Michel steunt het laatste voorstel van het Finse EU-voorzitterschap van de Raad in oktober, dat 1,07 procent van de economische output levert als bijdrage van de EU-landen.

Tsjechië maakt als netto-ontvanger deel uit van een groep EU-landen die werken aan de vermindering van de bijdrage van EU-leden aan de Gemeenschapsbegroting.

De EU-leiders zullen tijdens een speciale top op 20 februari onderhandelen over het financiële kader 2021-2027.
Bron radio.cz/de.
 
Bovenaan