Tsjechië en de EU

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Ad Verschoor

Donateur
EU-Hof velt arrest over verzet Polen, Hongarije en Tsjechië tegen spreidingsplan vluchtelingen

Het Europees Hof van Justitie spreekt zich vandaag uit over de weigering van Polen, Hongarije en Tsjechië, enkele jaren geleden, om mee te werken aan een tijdelijk spreidingsplan voor vluchtelingen. In oktober 2019 oordeelde de advocaat-generaal bij het Hof al dat de drie landen hun Europese verplichtingen niet nagekomen zijn.


Omdat Italië en Griekenland geconfronteerd werden met een enorme toestroom aan migranten, besloot de Europese Unie in de zomer van 2015 de twee ‘frontlijnstaten’ van de migratiecrisis te ontlasten. Er werden twee spreidingsplannen goedgekeurd, die alle lidstaten ertoe verbond samen 160.000 mensen die een aanvraag om internationale bescherming hadden ingediend uit Italië en Griekenland te laten overkomen. Voor elke lidstaat werden quota opgesteld.

Verzet dat Hongarije en Slovakije voor het Hof van Justitie hadden ingediend, leverde niets op. Hongarije weigerde echter halsstarrig aan de spreiding van migranten deel te nemen en werd daarin gevolgd door Polen en Tsjechië. De Europese Commissie besliste daarom de drie landen voor het Hof te dagen, omdat ze hun Europese verplichtingen zouden hebben verzaakt. Het is over die zaak dat de rechters in Luxemburg straks een arrest vellen.

Terechtgewezen
Op 31 oktober vorig jaar werden de drie landen al terechtgewezen door advocaat-generaal Eleanor Sharpston. Zij schreef dat Boedapest, Warschau en Praag met hun verzet tegen een verplichting die ze als ongewenst en onpopulair ervoeren, een “gevaarlijke eerste stap” zetten richting de afbraak van een “ordelijke en gestructureerde samenleving die bestuurd wordt op basis van de rechtsstaat”. Meer zelfs: als lidstaten van de Europese Unie stelden ze een “verderfelijk” voorbeeld, zei Sharpston. Ook het argument dat het aannemen van een groot aantal asielzoekers de landen zou verhinderen om de veiligheid en de welvaart van de burgers te beschermen, werd verworpen.

De rechters aan het Hof volgen doorgaans de conclusie van hun advocaat-generaal. De twee besluiten die het Europese spreidingsplan een juridische basis gaven, waren slechts twee jaar van toepassing, tot september 2017.

Bron: hln.be
 

Ad Verschoor

Donateur
Ook Oost-Europa moet vluchtelingen opnemen

Het Europees Hof van Justitie heeft Polen, Hongarije en Tsjechië op de vingers getikt. De landen weigerden in 2015 vluchtelingen uit Griekenland en Italië op te nemen, terwijl dat wel door de EU-lidstaten was afgesproken. Volgens het hof kunnen de landen zich niet verschuilen achter het argument dat de openbare orde en de binnenlandse veiligheid in gevaar zouden komen.

De drie landen vonden dat de herverdeling ze door de andere EU-landen door de strot werd geduwd, omdat het besluit niet met algemene stemmen was genomen, maar met een gekwalificeerde meerderheid.

Volgens de uitspraak moeten de landen nu alsnog vluchtelingen opnemen. De verwachting is dat Polen, Hongarije en Tsjechië dat niet zullen doen. In dat geval moet de Europese Commissie opnieuw naar het Europees Hof stappen en kan een boete geëist worden. Opmerkelijk is dat de drie landen dat zelf steeds hebben voorgesteld. Ze zijn principieel tegen het opnemen van vluchtelingen maar zijn wel bereid om er een bedrag voor op tafel te leggen.

Het is overigens niet zo dat de drie landen helemaal geen vluchtelingen wilden opnemen. Polen heeft gezegd dat er honderd mensen konden komen, maar ondernam vervolgens geen enkele actie, zodat niemand in Polen is aangekomen.

Tsjechië bood aan maximaal vijftig mensen te willen opnemen, van wie er uiteindelijk twaalf zijn gekomen. Hongarije heeft als enige land nooit een aanbod gedaan.

Bron: nos.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
Tsjechië fel tegen garanties voor ‘onverantwoordelijke’ landen

Tsjechië is fel tegen een Europees herstelplan voor zwaar door de coronacrisis getroffen lidstaten als zijn land garant zou moeten staan voor leningen voor „onverantwoordelijke naties”. In een stuk op Facebook zegt premier Andrej Babis landen in de EU te bedoelen die al voor de uitbraak van het coronavirus enorme begrotingstekorten hadden.

„Ik ben niet bereid garant te staan voor schulden van andere, onverantwoordelijke landen. Waarom zou ik dat moeten doen? Dit heeft niets te maken met hoe die landen het virus hebben aangepakt.” Als de Europese Commissie schulden wil aangaan omdat er geld nodig is, dan kan dat geleende geld niet worden gebruikt om zachte leningen te dekken voor landen die al veel te veel schulden hebben, aldus de Tsjechische premier.

De commissie presenteert woensdag haar voorstellen voor een nieuwe meerjarenbegroting waaraan een coronaherstelfonds wordt gekoppeld. Naar verwachting wil het dagelijks EU-bestuur het fonds gaan financieren met geld dat ze op de kapitaalmarkten ophaalt, gedekt door kredietgaranties van de lidstaten.

Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Zweden hebben in een gezamenlijk document verklaard dat coronasteun niet mag leiden tot gezamenlijke schulden.

Bron: rd.nl
 

kuurgast

Donateur
Tsjechië fel tegen garanties voor ‘onverantwoordelijke’ landen
Dat is de mening van Andrej Babiš in zijn wekelijkse praatje.

De reactie, vooral van de oppositie, duurde niet lang. "Laten we deze uitbarsting van arrogantie, domheid, egoïsme en arrogantie in het archief bewaren", schreef Miroslav Kalousek, voormalig minister van Financiën en nu hoofd van de parlementaire club TOP 09, op Twitter. 'Die 'geweldige beoordeling' komt vanwege de incompetentie van deze regering twee jaar in de problemen. Het is mogelijk dat we daarom binnenkort hulp nodig hebben. En waarom zou iemand dat dan doen? Dergelijke woorden worden niet vergeten, voegde de adjunct eraan toe.

Voormalig vicevoorzitter van het Europees Parlement, Pavel Telička, zei dat de politici van de EU-lidstaten, naar eigen zeggen, niet langer van plan zijn "zo royaal een land te blijven steunen waarvan de premier een fraudeur is die zichzelf verrijkt ten koste van zijn burgers. "Ze zeggen dat je een wandelende schande bent en ik ben het met hen eens", zei Telička, die ooit voor de ANO-beweging in het Europees Parlement rende.

Bron echo24.cz

Reacties van twitter op het bewuste filmpje van mensen die het beter begrijpen:

Triest is niet wat hij zegt, maar vooral waarom en tegen wie hij het zegt. We kunnen hier gek worden, maar daar valt het op vruchtbare grond. De kiezers willen horen dat ze in een rijke soevereine staat leven die de ballen heeft om de EU ergens heen te sturen. We zullen allemaal betalen voor deze illusie, maar ze zullen het Kalousek de schuld geven.

Het idee dat de EU geen schulden mag aangaan is absoluut oké.
Maar wat niet oké is, is de manier van communiceren. Het is ook niet oké dat hij zelf zoveel mogelijk subsidies van de EU wil, maar hij zegt niet waar de EU het geld naartoe moet brengen. En het is ook niet ok om sloten te graven tussen Tsjechië en de eurozone. De eurozone is onze belangrijkste handelspartner.

Voor leugenaars van zijn type is het nutteloos om met de uitleg om te gaan, het is noodzakelijk om naar de daden te kijken. Het maakt ons allemaal pissig.
Tijdens de onderhandelingen over de reddingsfondsen werd ook de noodzaak genoemd om de cohesiefondsen te beperken, en dat zou op zichzelf de zaken van onze eerste minister beïnvloeden.

De EU heeft ook geen geld. Het is het geld van belastingbetalers uit Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Tsjechië, enz ... die ze naar zijn ver***** toast stuurden.

Ik ben erg blij om geld te verdienen en belasting te betalen in een normale Europese solidariteit. Broederschap!

- Solidariteit betekent ook geven, niet alleen nemen, en het Zuiden heeft meer hulp nodig dan wij.
- het zuiden verdedigt de EU tegen migratie, betaalt de grenzen, onze grenzen!
- niet helpen is duurder, het betekent weer een verloren decennium.

Een grote manipulatie vol halve waarheden en verdraaiing van de realiteit om mensen in angst en spanning te houden met het aura van "we doen ons best".
 

kuurgast

Donateur
Afgevaardigden doen een beroep op premier Babiš om het herstelplan van de EU te ondersteunen.

Afgevaardigden van de Piratenpartij, de Christen-democratische Partij, TOP 09 en burgemeesters en onafhankelijken, hebben premier Andrej Babiš opgeroepen om tijdens de komende EU-top volgende week het herstelplan van de Europese Commissie ter waarde van 750 miljard euro te steunen.

Volgens de afgevaardigden zal Tsjechië op lange termijn profiteren van het herstel van andere economieën, aangezien de meeste export van het land bestemd is voor Europese markten.

De Tsjechische premier heeft het fonds herhaaldelijk bekritiseerd omdat het te genereus is voor sommige staten en het niet eens is met de criteria volgens welke de steun zou worden toegewezen.
Bron english.radio.cz.
 

Ad Verschoor

Donateur
EU-hof blokkeert deelname premier Tsjechië aan EU-top niet-

BRUSSEL (ANP) - De Tsjechische premier Andrej Babis kan niet worden uitgesloten van de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting met de andere EU-leiders. Het Gerecht van de Europese Unie heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door een Tsjechische oppositiepoliticus.

De Tsjechische senator Lukas Wagenknecht en zijn medestanders vinden dat Babis niet mag meepraten over EU-geld zolang niet vaststaat dat hij zich niet heeft verrijkt met EU-subsidies. De schatrijke premier en zakenmagnaat ligt in eigen land en in het Europees Parlement onder vuur omdat hij zijn invloed zou hebben aangewend om geld uit Brussel naar zijn zakenimperium te sluizen.

Alleen de lidstaten kunnen beslissen wie er aan tafel zit bij de EU-leiders of wie niet welkom zou zijn, oordeelt het gerecht.

Ook het EU-parlement vindt dat Babis niet zou moeten meepraten over de verdeling van EU-subsidies zolang er sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Het nam vorige maand met grote meerderheid een resolutie aan over de praktijken van Babis. Het parlement wil dat hij zijn zakelijke belangen in landbouw- en mediaconcern Agrofert afstoot, dat jarenlang profiteerde van EU-subsidies. Het parlement roept daarbij op tot nieuwe EU-wetgeving die voorkomt dat Europese subsidies naar machtige zakenlieden (oligarchen) gaan.

Bron: europa-nu.nl
 

kuurgast

Donateur
Premier Babiš: Resultaten van de EU-top een succes voor Tsjechië.

In de strijd tegen de economische crisis in corona zijn de EU-landen het eens geworden over het grootste begrotings- en financiële pakket in hun geschiedenis.

De Tsjechische premier Andrej Babiš was opgelucht na de Top van Brussel: “Ik ben erg blij dat de lidstaten een compromis hebben gevonden. Daar zijn 27 lidstaten met verschillende economische ontwikkelingen en verschillende belangen het over eens. Het is een heel belangrijk signaal voor Europa en voor de financiële markten dat de EU in staat is tot een gemeenschappelijke taal en solidariteit toont, dat we ons allemaal zorgen maken over groei in alle lidstaten."
Het resultaat is goed voor Tsjechië, hij is er blij mee, stelde Babiš.

De heer Babiš sprak zijn begrip uit voor de "zuinige vier" - Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Nederland - die zich zorgen maakten over buitensporige schulden en erop aandrongen dat de landen die het zwaarst door de pandemie werden getroffen, vooral door leningen werden geholpen in plaats van niet-terugvorderbare subsidies.

Tsjechië mag de komende zeven jaar in totaal 35,7 miljard euro van de EU-begroting verwachten.
Premier Babiš: “Tsjechië kwam heel goed uit de onderhandelingen. Het is ons gelukt om op het gebied van cohesie te onderhandelen over aanvullende financiën van 1,55 miljard euro. We hebben het hardst voor deze fondsen uit het Cohesiefonds gestreden omdat ze ons in staat stellen zeer belangrijke investeringen te doen. We hebben ook onderhandeld dat we tot 25 procent van de financiering kunnen omwisselen tussen individuele fondsen, wat betekent dat we meer vrijheid hebben om te beslissen hoe het geld zal worden gebruikt. In 2018 was dat nog maar 5 procent."

Tsjechië kan ook leningen aangaan van het bouwfonds van de Europese Unie tegen de economische neergang als gevolg van de corona-pandemie. Het bedrag is 15,4 miljard euro.
Babiš zei dat Tsjechië van de mogelijkheid van een lening gebruik zal maken als de voorwaarden gunstiger zijn dan die waarmee het land zelf op de financiële markten leent.
Bronnen oa deutsch.radio.cz + english.radio.cz.
---------------------------------------
Babiš faalde in Brussel als onderhandelaar, het zal toekomstige generaties belasten, klinkt het uit de oppositie.
--------------------------------------
Tsjechië moet het geld van het Europees Wederopbouwfonds voornamelijk gebruiken om de auto-industrie, investeringen in gezondheidszorg of digitalisering te ondersteunen. Dat zei premier Andrej Babiš dinsdag na terugkeer van de EU-top.
Vice-premier en minister van Industrie en Handel en Vervoer Karel Havlíček moet de taak krijgen een hervormingsplan voor de Europese Commissie op te stellen, op basis waarvan geld kan worden opgenomen.
Havlíček moet samenwerken met andere ministers bij het opstellen van het plan. Babiš sloot zelfs niet uit dat hij het plan met de oppositie zou raadplegen. Volgens de premier moet het document zo snel mogelijk worden opgesteld, zodat het geld snel kan worden gebruikt.
Bron zpravy.aktualne.cz.
 

kuurgast

Donateur
Tsjechische premier Andrej Babiš "We zouden het over Europese veiligheid moeten hebben."

De oppositie beschuldigt hem van corruptie, terwijl EU-politici zijn inzet voor democratie in twijfel trekken. Maar de Tsjechische premier Andrej Babiš vindt dat hij oneerlijk wordt behandeld. Hij verdedigt zijn reputatie in dit interview met Der Spiegel en vergelijkt zichzelf met Donald Trump.

De Tsjechische premier Andrej Babiš bracht het grootste deel van zijn leven door als miljardair. Hij groeide op als zoon van een Tsjechoslowaakse diplomaat in Genève en Parijs, en na de ineenstorting van het communisme richtte hij het landbouw-, media- en chemische conglomeraat Agrofert op, dat uitgroeide tot het vierde grootste bedrijf van het land. Babiš is nu een van de rijkste mensen in Tsjechië.

In 2011 richtte hij de protestpartij ANO op, wat staat voor Actie van Ontevreden Burgers. Twee jaar later kreeg de partij de op een na meeste stemmen bij de verkiezingen. Aanvankelijk was Babiš minister van Financiën en vice-premier voordat hij struikelde over beschuldigingen van belasting- en subsidiefraude. Niettemin kreeg zijn partij de meeste stemmen bij de volgende verkiezingen en werd Babiš premier.

Ondanks dat hij de afgelopen drie jaar de Tsjechische Republiek heeft geregeerd, blijft hij zich presenteren als een politieke buitenstaander. Sommigen noemen hem de 'Tsjechische Donald Trump'.

In Brussel is Babiš een controversieel figuur, vooral vanwege zijn zakelijke belangen. Leden van het Europees Parlement zeggen dat zijn bedrijf miljoenen aan EU-subsidies heeft ontvangen, wat de premier ontkent. Vorig jaar protesteerden meer dan 200.000 mensen in de straten van Praag tegen zijn regering, de grootste dergelijke mars in het land in de afgelopen 30 jaar.

Babiš ontving Der Spiegel op zijn kantoor aan de rivier de Vltava/Moldau. Het was zijn 66e verjaardag, maar de premier leek niet in een feeststemming te zijn. Ons gesprek begint als hij zijn geduld verliest. Hij heeft een lijst met Der Spiegel-artikelen afgedrukt. 'Je liegt om mij schade toe te brengen', zegt hij.

Der Spiegel: Meneer de premier, u klaagde onlangs dat sommige Europese lidstaten - naar uw mening oneerlijk - landen als Hongarije, Polen en Tsjechië beschuldigen van een gebrek aan inzet voor de rechtsstaat. Wie is verantwoordelijk voor deze zogenaamd onnauwkeurige weergave?
Babiš: In mijn specifieke geval is er dit verhaal van een vermeend belangenconflict ...

Der Spiegel: U bent beschuldigd van voortdurende betrokkenheid bij uw voormalige bedrijf Agrofert, dat ook actief is in Duitsland, terwijl u tegelijkertijd EU-subsidies ontvangt.
Babiš: Moeten rijke mensen niet in de politiek gaan, ook al zijn ze - in tegenstelling tot degenen die carrière hebben gemaakt in de politiek - onvergankelijk? Het geheel is een uitvinding van de Commissie in Brussel, wiens interne auditdienst zichzelf toestemming gaf om commentaar te leveren op en interpretatie van de Tsjechische wet. Dat is een brutaliteit. Alleen Tsjechische rechtbanken mogen dit doen. Ik raakte betrokken bij de politiek om met mijn beweging tegen corruptie te vechten en ben daardoor veel geld kwijtgeraakt. En ik heb de controle over mijn bedrijf in handen van een trustfonds gelegd en heb er niets meer mee te maken.

Der Spiegel: Uw kritiek op de instellingen in Brussel is vergelijkbaar met die van andere Oost-Europese lidstaten. In Hongarije en Polen is de meerderheid van mening dat de Europese Commissie zoveel mogelijk buiten de binnenlandse aangelegenheden moet blijven.
Babiš: Dat zeg ik niet. Ik heb uitstekende relaties met de Europese Commissie. De commissaris die verantwoordelijk is voor de handhaving van de rechtsstaat is overigens een Tsjechische en zij is lid van mijn beweging, ANO. Maar we moeten een definitie vinden voor wat de rechtsstaat precies moet betekenen. Het is een beslissing van het Europese Hof van Justitie.

Der Spiegel: Viktor Orbán en Jarosław Kaczyński, de mannen met de macht in respectievelijk Hongarije en Polen, eisen een terugkeer naar grotere soevereiniteit. Deel je dat verlangen?
Babiš: Ik heb niet dezelfde mening. Maar we moeten wel terug naar het fundamentele Europese idee van de vier vrijheden: het vrije verkeer van goederen, mensen, diensten en kapitaal. En: we moeten eindelijk stoppen met praten over het oosten tegen het westen. In plaats daarvan moeten we ons afvragen waarom we zo lang hebben gewacht met de toelating van Bulgarije, Roemenië en Kroatië tot het Schengengebied. En wat we van plan zijn te doen met de landen in de westelijke Balkan. Willen we ze overlaten aan de invloed van Rusland, China en Turkije? Het lijkt alsof er geen plan is. Neem Noord-Macedonië als voorbeeld: het land heeft aan alle voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie voldaan, maar de EU heeft desalniettemin al geruime tijd niets gedaan.

Der Spiegel: Je krijgt echter de indruk dat het in een verdeelde EU vaak Duitsland, Frankrijk en anderen is versus Hongarije, Tsjechië en Polen. Is dat geen kloof tussen West en Oost?
Babiš: Dat is niet waar. U in het Westen zegt natuurlijk: wij geven het Oosten veel geld. Wat echter niet gezegd wordt, is dat miljarden euro's terugvloeien naar het Westen in de vorm van winsten voor buitenlandse bedrijven als Volkswagen, die in ons land hebben geïnvesteerd.

Der Spiegel: Bedrijfswinsten hebben echter weinig met subsidies te maken. Tsjechië profiteert aanzienlijk van EU-subsidies.
Babiš: Natuurlijk, maar Tsjechië wordt steeds rijker en krijgt daardoor steeds minder geld. En: ik heb geld nodig voor snelwegen, ziekenhuizen, scholen en cement. We hebben hier 5.000 Duitse bedrijven. Ook hun medewerkers willen comfortabel wonen. Deze EU-mantra van een Green Deal en digitalisering is allemaal geweldig, maar ik heb het over traditionele industrie.

Der Spiegel: Wat zijn enkele van de andere dingen die u dwars zitten in de EU?
Babiš: We zouden het moeten hebben over Europese veiligheid onder degenen die tot de NATO behoren. Het NATO-verdrag dateert van 1949. Europa zou zijn eigen ideeën moeten ontwikkelen om meer verantwoordelijkheid op zich te nemen. Zoals beloofd 2 procent van het bruto binnenlands product in defensie investeren, wordt nu gemakkelijker omdat de economische output momenteel overal daalt. Dat heb ik ook aan de Amerikaanse president Donald Trump uitgelegd.

Der Spiegel: U heeft een slankere, efficiëntere EU geëist. Hoe zie je ons daar komen?
Babiš: Net als de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz heb ik kritiek op de kosten van veel instellingen in Brussel. Alleen al het Europees Parlement kost ons 2 miljard euro per jaar. Waarom moeten ze verdeeld zijn over drie zetels en om de paar maanden met hun dossiers naar Straatsburg of Luxemburg reizen? Of lees het verslag van de Europese Rekenkamer over de kosten in verband met de Europese Dienst voor extern optreden: hoeveel locaties hebben ze in Afrika en andere plaatsen…. In totaal werken er 5.000 mensen, ook al valt het buitenlands beleid onder de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke landen. Daar is ruimte voor besparingen.

Der Spiegel: Denkt u dat pogingen om een gezamenlijk Europees buitenlands beleid tot stand te brengen, misplaatst zijn?
Babiš: Ik wil dat Europa sterker wordt. Migratie is bijvoorbeeld een pan-Europees probleem. We hebben een Marshallplan nodig voor Syrië. Mensen zouden vanuit de vluchtelingenkampen naar hun thuisland moeten kunnen terugkeren om te wonen en te werken. Jaarlijks komen er ook zo'n 60.000 mensen naar Tsjechië, maar dan legaal. Het EU-quotum voor het verdelen van vluchtelingen is onaanvaardbaar.

Der Spiegel: In 2015 zou Tsjechië volgens EU-resoluties 2.691 migranten hebben moeten accepteren, maar dit weigerde en werd bestraft door het Europese Hof van Justitie. Waarom accepteer je geen vluchtelingen?
Babiš: Degenen die naar Europa willen komen, moeten legaal immigreren. We kunnen praten over zoiets als Ellis Island, waar het immigratiebureau ooit voor de kust van New York City was gevestigd. Waarom zouden illegale immigranten over de EU moeten worden verspreid? Wij Tsjechen tonen veel solidariteit: we dragen veel geld bij; we hebben politie op de grens in Noord-Macedonië geplaatst.

Der Spiegel: De Tsjechische relatie met China lijkt zwaar beschadigd te zijn sinds de president van de Tsjechische Senaat een grote delegatie naar Taiwan leidde, wat Peking zo boos maakte. Maakt u zich zorgen over de economische gevolgen?
Babiš: Het standpunt van mijn regering over China verschilt niet van dat van Duitsland of andere landen. We aanvaarden het One China-beleid, maar hebben onlangs te maken gehad met 'experts op het gebied van buitenlands beleid', zoals de burgemeester van Praag of de president van de Senaat, die een andere mening hebben. Het heeft waarschijnlijk meer te maken met binnenlandse politiek, met het aantrekken van kiezers.

Der Spiegel: Tsjechië heeft een extreem lage staatsschuld, het laagste werkloosheidspercentage in de EU en een koopkracht onder de bevolking die vergelijkbaar is met Italië. En het heeft dat succes behaald ondanks het volgen van zijn eigen weg: uit de eurozone blijven, weerstand bieden aan veel van wat er uit Brussel komt.
Babiš: Tsjechië is een model voor de toekomst. Veel buitenlanders - uit Frankrijk en elders - komen naar ons toe. Ze wonen hier en voelen zich veilig.

Der Spiegel: Niettemin behoort de Tsjechische bevolking tot de meest EU-sceptici in het blok - ondanks 45 miljard euro aan subsidies sinds 2004, ondanks de vrijheid van reizen en de interne markt.

Babiš: Het zal beter worden. Mede door mijzelf: ik ben pro-EU en bekritiseer alleen specifieke aspecten. En enkele voorstellen, zoals als het gaat om buitenlands beleid. Als ik kijk naar wat Alexander Loekasjenko doet in Wit-Rusland! Het is ongelooflijk, daarom raakte ik daar betrokken bij de Poolse premier en sprak ik ook aan de telefoon met de Duitse bondskanselier. Al vroeg dacht ik dat we in Wit-Rusland zoiets konden zien als wat we in november 1989 hebben meegemaakt.

Der Spiegel: U brengt de relatie van Tsjechië met Rusland op het spel.
Babiš: Onze relaties met Rusland zijn niet ideaal. Ik zie geen veiligheidsrisico. We zijn een onafhankelijk land en staan niet toe dat anderen onze acties dicteren. Toen Sergei Skripal in Engeland met Novichok werd vergiftigd, hebben wij Tsjechen het grootste aantal Russische diplomaten verdreven.

Der Spiegel: De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft bevestigd dat de Russische oppositiepoliticus Alexei Navalny werd aangevallen met een zenuwgas van de familie Novichok. U wilt nu mogelijke stappen tegen Moskou bespreken met de EU en de NAVO. Wat zou jij aanraden?
Babiš: Als we het bewijs in handen hebben dat Navalny een zenuwgas heeft gekregen en als kan worden vastgesteld wie erachter zat, zou dat natuurlijk een serieuze reactie vereisen. Op dit moment wachten we echter op de volgende ontwikkelingen en mogelijke voorstellen.

Der Spiegel: Bent u het met Donald Trump eens dat een land moet worden geleid als een bedrijf?

Babiš: Als een familiebedrijf, zou ik zeggen. In zo'n bedrijf zijn solidariteit, visie en verantwoordelijkheid essentieel. De parallel met Trump heeft te maken met zijn verlangen om Amerika "weer groot" te maken. Ik zou hetzelfde willen voor Tsjechië.

Der Spiegel: Is Trump een rolmodel voor jou?
Babiš: Ik was een politicus voordat hij dat was. En mensen noemen me nog steeds een populist. Ik help arme mensen, en we hebben er hier veel. Ik verzamelde tennisballen voor vijf kronen per uur en later bouwde ik mijn huis met mijn eigen twee handen. Nu heb ik geen geld meer nodig ...

Der Spiegel: Uw privévermogen wordt geschat op 4 miljard euro.
Babiš: Nu, mijn motivatie is: ik wil anderen helpen.

Der Spiegel: U bent van plan zich kandidaat te stellen voor herverkiezing bij de verkiezingen van volgend jaar. Waar zie je de toekomst van Tsjechië? Tussen het westen en het oosten?
Babiš: Vóór de Tweede Wereldoorlog was ons land een van de meest geïndustrialiseerde landen ter wereld en onze wapenindustrie leidde de wereld. We moeten doorgaan in die traditie. We willen weer tot de besten behoren. De toekomst is hier in Tsjechië.

Der Spiegel: In november gingen meer dan 200.000 mensen de straten van Praag op uit protest tegen u en president Miloš Zeman. Vind je dat niet erg?
Babiš: Nee, dat was de oppositie. Het is voor mij niet van belang.

Der Spiegel: De oppositie beschuldigt u ervan uw ambt te blijven gebruiken om uzelf te verrijken.
Babiš: De oppositie? Of het nu conservatieven of sociaaldemocraten waren, het enige waarin ze na de val van het communisme geïnteresseerd waren, was geld en macht. Zij waren degenen die mijn weg naar de politiek baande!

Der Spiegel: De erfenis van de voormalige Tsjechische president Václav Havel is die van het zien van politiek als een morele autoriteit. Hoeveel daarvan blijft een element van uw politiek?
Babiš: Ik heb een buitengewoon goede moraal. Ik lieg niet en steel niet. Ik drink niet teveel en ik heb geen minnares. En wat Havel betreft: hij heeft me zelfs uitgenodigd voor zijn 70ste verjaardag.
Bron spiegel.de.
 

kuurgast

Donateur
Geblokkeerde EU: nu de begroting wordt bedreigd, staat een hulpfonds van miljarden op het randje.

Een gezamenlijk veto van Polen en Hongarije blokkeert de begrotingsonderhandelingen van de Europese Unie. In verband hiermee wordt een miljoenenhulpfonds bedreigd, dat bedoeld is om de economische gevolgen van de Corona-crisis op te vangen. De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Petříček besprak dit vorige week met zijn collega's van de "Central 5" -groep.

Omgaan met de coronacrisis en de huidige patstelling in de Europese Unie - de ministers van Buitenlandse Zaken van Tsjechië, Slovenië, Oostenrijk en Slowakije hadden afgelopen woensdag tijdens hun werklunch serieuze kwesties te bespreken. Daarbij probeerden ze de harde fronten te vermijden die kenmerkend zijn voor de huidige EU-begrotingsonderhandelingen. Op de persconferentie na de werkvergadering klonk er een vriendelijke toon en werd eenheid gesignaleerd. Gastheer, de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Tomáš Petříček, prees de huidige samenwerking.

Het gaat om ongeveer 750 miljard euro, die de lidstaten ontvangen dankzij het hulpfonds “NextGenerationEU” (De EU van de volgende generatie). Het fonds maakt deel uit van de EU-begroting voor de komende zeven jaar en zou in januari van kracht moeten worden. Het totale budget bedraagt 1,8 biljoen euro en is het grootste begrotingspakket dat de EU ooit heeft gelanceerd.

Blokkade van de onderhandelingen over de EU-begroting.
De Slowaak pakte de blokkade door Polen en Hongarije aan. Aan de betalingen uit het hulpfonds is één voorwaarde verbonden: de ontvangende landen moeten de rechtsstaat naleven. De Poolse premier Mateusz Morawiecki en zijn Hongaarse collega Viktor Orbán verwerpen deze koppeling. Daarom hebben ze vorige week maandag hun veto uitgesproken en daarmee de begrotingsonderhandelingen stopgezet.

Dat werpt de EU terug naar haar fundamenten. In feite was een van de redenen waarom de staten zich ooit verenigden om hun rechtsstaat te beschermen. Ivan Korčok:
“De rechtsstaat is de essentie van de EU, het werkt niet zonder. De EU zou niet eens bestaan zonder de rechtsstaat. Ik betreur het ten zeerste dat het nu een instrument wordt in deze discussie. Dat kan niemand in de EU leuk vinden."

Het rechtsstatelijke mechanisme dat in het Corona-hulpfonds is ingebouwd, zou betekenen dat in geval van een overtreding het betreffende land gedeeltelijk of volledig kan worden geblokkeerd voor toegang tot EU-fondsen. Viktor Orbán voelt zich gechanteerd. De Hongaarse regeringsleider vermoedt dat dit een drukmiddel is om het door hem afgewezen vluchtelingenbeleid te handhaven. Vít Havelka kan dat niet bevestigen.
Op de binnenlandse uitzendingen van de Tsjechische radio zei hij:
“In feite wordt er niets nieuws gevraagd, of niets dat vandaag op het Europese continent niet als vanzelfsprekend mag worden beschouwd. Ik ben in het voorstel geen aanwijzingen tegengekomen dat EU-landen bijvoorbeeld zouden moeten worden gestraft omdat ze weigeren vluchtelingen op te splitsen. Dat is waar de Hongaarse premier Viktor Orbán over sprak."

De houding van Orbán en Morawiecki is niet echt verrassend. De Europese Raad heeft procedures gestart om de rechtsstaat in beide landen te herzien. Er zijn zorgen over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de media. Met het vetorecht is dit geschil nu volledig uitgebroken.

De harmonie van de "Central 5" staat ook voor uitdagingen vanwege de acties van zijn lid Hongarije. Een brief van de Sloveense premier Janez Janša, waarin hij de positie van Polen en Hongarije steunt, levert extra brandstof op. Zijn minister van Buitenlandse Zaken Logar probeerde in Praag te bemiddelen:
"Het belangrijkste is: de rechtsstaat is de basis van de Europese Unie. Er mag geen speelruimte zijn voor manoeuvres om deze waarde te politiseren. De brief maakt duidelijk dat de rechtsstaat het fundament is van de EU en dat de instelling die erover beslist de rechtbank is. Het zijn niet de politici."

Niet alleen Orbán en Morawiecki zijn onvermurwbaar. Zonder de koppeling met het rechtsstaatmechanisme is het Europees Parlement opnieuw niet bereid de begroting goed te keuren. Frankrijk en Nederland weigeren zelfs toe te geven en willen manieren vinden om het crisisfonds over te nemen zonder de twee andersdenkenden.

De hoop is in Merkel.
Zoals zo vaak in EU-aangelegenheden, rust alle hoop nu op Angela Merkel. Duitsland bekleedt tot het einde van het jaar het voorzitterschap van de Europese Raad en wil dit afsluiten met een akkoord over de begrotingskwestie. Volgens Petříček heeft Tsjechië al ingestemd met het compromis waarover in oktober is onderhandeld toen het conflict begon op te duiken.

De videoconferentie van de staatshoofden van de EU afgelopen donderdag was in dit opzicht niet doorslaggevend. Merkel voert sindsdien individuele onderhandelingen. Volgens Ivan Korčok heeft de bondskanselier genoeg respect om tot overeenstemming te komen.

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen waarschuwde Polen en Hongarije woensdag deze week opnieuw om de blokkade te beëindigen. U kunt een beroep doen op het Europese Hof van Justitie, dat verantwoordelijk is voor eventuele schendingen van de rechtsstaat. De volgende dag ontmoetten Morawiecki en Orbán elkaar in Boedapest om elkaar in hun houding te bevestigen. Dit keer zeiden ze zelfs dat het koppelen van de rechtsstaat aan de begroting een wijziging van fundamentele EU-verdragen vereist.

De Slowaakse Europarlementariër Michal Šimečka beschouwt het veto echter als bluf. Vít Havelka gelooft ook dat noch Morawiecki noch Orbán de blokkade kan en zal handhaven. Voor beiden staan er te veel financiële middelen op het spel. Mocht er aan het einde van het jaar echter geen overeenstemming kunnen worden bereikt, dan treedt in januari een voorlopige regeling in werking die is gebaseerd op het huidige budget. Het Corona-hulpfonds zou dan te laat en slechts in geringe mate worden uitbetaald. Volgens Korčok zou dat fataal zijn.

Tijdens de bijeenkomst in Praag zeiden alle aanwezige ministers van Buitenlandse Zaken er vertrouwen in te hebben dat de patstelling kan worden overwonnen. Mochten Polen en Hongarije eigenlijk niet toegeven, dan zijn er voorstellen om de toewijzing van middelen zonder deze regeling te regelen via intergouvernementele overeenkomsten.
Vít Havelka ziet dit als het grootste risico:
“Dit zou kunnen resulteren in een Europa met twee snelheden, maar die komt alleen op de agenda als er geen andere manier is om compromissen te sluiten." De EU is daar nog ver van verwijderd, zei de politicoloog.

Zonder akkoord valt de EU op 1 januari terug op een noodbegroting van circa 30 procent van het normale bedrag. Het herstelfonds kan niet van start. Dat verziekt de verhoudingen tussen de lidstaten, wat leidt tot ruzie over allerlei onderwerpen zoals het klimaat.
Op 10 december staat de volgende EU-top gepland.

Bronnen deutsch.radio.cz en volkskrant.nl.
 

kuurgast

Donateur
Het OESO-rapport spaart Tsjechië niet: het bekritiseert slechte belastinginstellingen, risico's op corruptie en onvoldoende investeringen.

De Tsjechische Republiek heeft een egalitaire inkomstenbelasting, maar een van de grootste belastingen op arbeid in de ontwikkelde wereld. Deze beoordeling van een deel van het Tsjechische belastingstelsel wordt regelmatig herhaald en ontbreekt niet in de huidige OESO Economische Enquête voor 2020 voor Tsjechië. Dit komt op een moment dat de regering aandringt op belastingwijzigingen, die in veel opzichten het tegenovergestelde zijn van aanbevelingen van experts.

Toevallig publiceerde de OESO een algemeen beeld van de Tsjechische economie op een moment dat het parlement zich bezighoudt met het ontwerp van staatsbegroting voor 2021 en tegelijkertijd - nog onbekend - de uiteindelijke vorm van inkomstenbelastingen en het bedrag aan niet-belastbare posten per belastingbetaler. "Het is nodig om mensen te ondersteunen door belastingen te verlagen", zegt Babiš.

De OESO ziet het een beetje anders. "Het Tsjechische belastingstelsel moet worden hervormd en moet meer groei bevorderen. De zware belastingdruk wordt gedrukt door werk, vooral door hoge socialezekerheidsbijdragen, die niet optimaal zijn ”, stelt het rapport. De hoge belasting op arbeid wordt ook bevestigd door binnenlandse vergelijkingen. De regering is van plan volgend jaar alleen al 548,5 miljard aan sociale premies te innen, een stijging van 28,4 miljard jaar-op-jaar.

De OESO beschuldigt Tsjechië van overmatig gebruik van vrijstellingen en verlaagde btw-tarieven. We lezen het bezwaar opnieuw op een moment dat het ministerie van Financiën heeft aangekondigd dat het de hygiënebehoeften van vrouwen in het lagere tarief zal opnemen. "Verlaging van de btw is slecht gericht, het helpt de armoede niet te bestrijden", aldus het rapport.

Vanaf mei dit jaar verschoof de overheid bijvoorbeeld de catering, de verkoop van tapbier, enkele ambachtelijke en professionele diensten, maar ook water en riolering naar een lager btw-tarief van 10%.

De OESO wijst ook op de zeer lage onroerendgoedbelasting, die bovendien geen rekening houdt met de waarde van onroerend goed, maar met vierkante meters. Volgens de aanbevelingen zou Tsjechië belasting moeten heffen op activiteiten die het milieu belasten.

De OESO is een intergouvernementele organisatie die 37 economisch ontwikkelde landen van de wereld verenigt. Het coördineert de economische samenwerking van de lidstaten, bevordert de vrije internationale handel en biedt ook deskundige adviezen en aanbevelingen. Het overzicht voor 2020 (eerder gepubliceerd door de OESO in 2018) werd vandaag gepresenteerd tijdens een gezamenlijke online conferentie door de secretaris-generaal van de organisatie Ángel Gurría en de Tsjechische premier Andrej Babiš.

Hij zei dat hij de opmerkingen had begrepen, maar was verder "tevreden met hoe de OESO de Tsjechische Republiek beoordeelt". "Ons motto, Tsjechië, een land van de toekomst, past bij ons. En we willen op zo'n plek in de wereldeconomie zijn als onder Masaryk, ”zei Babiš. 'Natuurlijk wijs je op zwakke punten. Maar ik denk dat onze regering goede resultaten heeft geboekt ', prees de premier.

OESO-experts houden er bijvoorbeeld niet van hoe onevenredig lagere belastingen en sociale premies worden betaald door zelfstandigen, wier aandeel in de economie bovengemiddeld is in vergelijking met andere OESO-landen.

“De lagere grondslag voor sociale premies roept vragen op over hoe eerlijk, evenredig en duurzaam dit is. Zelfstandigen hebben weliswaar hetzelfde recht op gezondheidszorg als werknemers, maar dragen beduidend minder bij. Het resultaat van lagere sociale premies is lage pensioenen en armoede op oudere leeftijd ”, lezen we in het rapport.

Volgens de OESO creëren hoge werkgeversbijdragen een "belastingwig": het verschil tussen het loon dat werknemers op rekening ontvangen en de totale kosten voor werkgevers. Deze "wig" in Tsjechië is hoger dan het OESO-gemiddelde. "De Tsjechische Republiek zou zijn belastingstelsel op een inkomstenneutrale manier kunnen hervormen, de progressie van de personenbelasting kunnen verhogen, de werkgeverskosten kunnen verlagen en zo de groei kunnen ondersteunen, wat zou helpen om de budgettaire houdbaarheid te herstellen", stelt de OESO.

Integendeel, de regering dringt nu aan op afschaffing van het super brutoloon, een verlaging van de belasting voor werknemers tot 15% (respectievelijk 23% voor hoge inkomens van ongeveer 140.000 kronen), maar het behoud van hoge werkgeversbijdragen.

De OESO ziet mogelijk ruimte voor nieuwe en hogere belastinginkomsten in de belasting van ecologisch negatieve productie en in de verhoging van onroerendgoedbelasting. Hij prijst Tsjechië om zijn succes bij het verhogen van de btw-inkomsten (maar bekritiseert het overmatig gebruik van verlaagde tarieven) en de impact van de introductie van elektronische verkooprecords. Het was echter de EET die de regering - met het argument dat ze handelaars in de coronavirus-crisis helpt - opschort en de facto voor twee jaar opzegt.

"De totale belastinginkomsten uit onroerendgoedbelasting in verhouding tot het bbp zijn een van de laagste in de Tsjechische Republiek in de OESO. De berekening van de belasting is gebaseerd op de oppervlakte van het onroerend goed, niet op de reële waarde. Kwetsbare armere huishoudens zouden op basis van bewijs van inkomen kunnen worden vrijgesteld van het verhoogde tarief. Een algemene verhoging van de onroerendgoedbelasting zou lokale overheden echter helpen, die meer inkomsten zouden kunnen investeren in openbare diensten ”, aldus OESO-experts.

Aan de andere kant zullen de belastingwijzigingen die door de overheid worden opgelegd, de financiën van lokale overheden aanzienlijk verminderen vanwege de budgettaire vaststelling van belastingen. Wat de onroerendgoedbelasting betreft, heeft de regering de belasting op het verwerven van onroerend goed dit jaar volledig afgeschaft.

De OESO vestigt onder meer de aandacht op de onvoldoende investeringen in onderzoek en ontwikkeling: "Hoewel de intensiteit van investeringen in onderzoek en ontwikkeling in de loop van de tijd toeneemt, ligt deze nog steeds aanzienlijk onder het OESO-gemiddelde."

Andrej Babiš benadrukte dat Tsjechië tijdens zijn regering steeds meer geld uitgeeft aan wetenschap en onderzoek: “We hebben grote vooruitgang geboekt op het gebied van wetenschap en onderzoek. We geven elk jaar meer geld, we hebben een duidelijke innovatiestrategie. In termen van bbp is dat dan in Groot-Brittannië, we zitten boven het EU-gemiddelde, we hebben topwetenschappers en de resultaten van ons onderzoek zijn nog steeds beter. "

De OESO wijst echter ook op de lage arbeidsproductiviteit en de trage introductie van moderne technologieën.

Hij schrijft ook over de onvoldoende beheersing en preventie van de risico's van corruptie: “In totaal is 84% van de Tsjechische burgers van mening dat corruptie wijdverbreid is, vooral op het gebied van openbare aanbestedingen, onder politieke partijen en politici op alle overheidsniveaus. Dat is ruim boven het EU-gemiddelde (68%)."
Bron hlidacipes.org.
Het volledige Engelstalige rapport op PDF.

In het rapport staat nog veel meer over bv onderwijs en gezondheidszorg.
 
Het nadeel van onroerend goed belasting op pandwaarde ipv m², is dat alle grote gebouwen gefinancierd zijn.
Je bent dus behoorlijk dom als ondernemer om in de toekomst een duur gebouw te bouwen.
Daarbij komt nog dat je beetje bij beetje Tsjechië verkoopt aan buitenlandse investeerders, dat zie nu al heel sterk gebeuren.
Dat de sociale premies hoog zijn, valt m.i. wel mee. Natuurlijk is het altijd teveel...
Corruptie is nog steeds een groot probleem hier, maar hoofdzakelijk bij de rechterlijke macht.
Veel uitspraken zijn vriendjesgebonden, kan het niet anders verklaren.
De OESO vestigt onder meer de aandacht op de onvoldoende investeringen in onderzoek en ontwikkeling
Dit komt omdat het Engels niet voldoende wordt gestimuleerd.
Als burger kun je nu eenmaal niet beter weten als je niet alle informatie krijgt uit de wereld.
Als regering is het natuurlijk optimaal als je de taalbarrière aanhoudt, communisme heeft hierdoor nog een grote invloed.
Maar je ziet Tsjechië met grote sprongen vooruit gaan de laatste paar jaren.
 
Dat het beter is geworden wat betreft taalbarrière klopt zeker. Veel dingen zoals bij het OV worden ook in het Engels aangegeven. De bankapp van mijn Tsjechische bank kan ook in het Engels ingesteld worden. En veel jonge mensen zijn het Engels ook machtig. En de techniek is tegenwoordig ook een uitkomst. Via je smartphone vallen documenten te vertalen. Er zijn appjes die met behulp van de camera de menukaart vertalen. Hoewel ik het Tsjechisch niet erg goed beheers kan ik me hierdoor behoorlijk redden. Zelfs verzoeken die ik stuurde om rekeningen per e-mail naar mij te sturen omdat ik door Covid19 niet naar Tsjechië kon komen werden snel beantwoord zodat ik zelfs op afstand een boel zaken kon regelen.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

kuurgast

Donateur
Havlíček: tweets zijn kort, vermeldingen van de EU passen daar niet.

De vicepremier hield herhaaldelijk zijn mond over de gebouwen waarop hij opschepte op sociale netwerken die honderden miljoenen euro's met EU-geld waren gefinancierd.

Vicepremier, minister van Industrie en Transport Karel Havlíček heeft eindelijk gereageerd op zijn verschillende nalatigheden in de deelname van de Europese Unie aan bouwplaatsen, die hij op sociale netwerken opschept.

Maar het was niet gemakkelijk om zijn reactie te krijgen. Toen de redactie een verzoek stuurde aan de persafdeling van het ministerie van Industrie en Handel, kwam het antwoord dat het noodzakelijk was om Havlíček te vragen bij het transport. "In dit geval is het nodig om contact op te nemen met collega's van de communicatieafdeling van het ministerie van Transport. Dank u voor uw begrip ”, aldus Štěpánka Filipová, een woordvoerster van Havlíček van het Ministerie van Industrie en Handel.

De minister antwoordde vervolgens via het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat hij niets verzwijgt. En vermeldingen van de EU in haar berichten op sociale netwerken zijn niet omdat ze daar niet passen.
"Het aantal karakters in een tweet is beperkt, en daarom kan niet worden aangenomen dat alles wat niet op de tweet stond, verborgen was", zei de minister.

Havlíček legde echter niet uit waarom de financiële deelname van de EU op Twitter niet wordt genoemd in de zogenaamde thread. Hij gebruikte dit deze week bijvoorbeeld bij de aankondiging van de opening van een nieuw deel van de D48 en de Skotnice-bypass. Het eerste deel was gewijd aan de D48, het tweede aan de bypass. De tweede tweet zou veilig de EU noemen. Maar ze was er niet.

Zoals aangegeven in het advies van Havlíček van het Ministerie van Verkeer, is de procedure van de minister in orde, omdat de vertegenwoordigers van de EC worden uitgenodigd voor de ceremoniële opening van individuele gebouwen.

Hoewel de vragen van de redactie rechtstreeks aan de minister zijn gericht, hebben de antwoorden niet betrekking op de voortgang van de minister zelf, maar op het hele ministerie. "Het ministerie van Transport, evenals de investeerdersorganisaties van de Directie Wegen en Snelwegen, de Spoorwegadministratie of de Directie Waterwegen, informeert natuurlijk over de cofinanciering van transportconstructies uit EU-fondsen", stelt het advies.

En voor nauwkeurigheid. De vragen aan de minister waren: waarom verbergt minister Havlíček de financiële deelname van de EU aan een aantal constructies? Hoe beoordeelt hij het feit dat dit, na zijn bijdragen, moet worden herinnerd aan de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Praag?

Karel Havlíček liet de tweede vraag onbeantwoord via zijn afdeling. Het is daarom niet duidelijk of hij zich niet schaamt dat de nog steeds terughoudende EG-vertegenwoordiging in Praag de afgelopen maanden voor een nieuwe strategie heeft gekozen. Oorspronkelijk hielden EU-functionarissen het zwijgen van Havlíček onbeantwoord. Maar nu reageren ze altijd op zijn bijdragen met aanvullende informatie dat de Europese Unie bij de bouw betrokken was.

Karel Havlíček heeft de EU-injecties niet alleen bij de bovengenoemde D48 en de rondweg Skotnice verborgen gehouden. We hebben al beschreven dat de vice-premier hetzelfde deed in het geval van constructies op de snelwegen D1 en D6, bij het Negrelli-viaduct, de hulp van covid aan ondernemers of bij de rondweg van Tsjynov.

En zijn regeringschef Andrej Babiš gedroeg zich op dezelfde manier. Hij vergeet ook te vermelden dat sommige van de gebouwen die hij bezit, worden medegefinancierd door de Europese Unie.
'Iedereen had het erover, maar het was pas toen we het deden. Het Negrelli-viaduct is het eerste deel van de spoorlijn van het centrum van Praag naar de luchthaven ”, schreef premier Andrej Babiš over de video die hij publiceerde voor de opening van het Negrelli-viaduct.

Geen woord over de honderden miljoenen EU-bijdragen.

Bron goochelvertaling van neovlivni.cz.
 

Ad Verschoor

Donateur

Tsjechië start als EU-voorzitter met grote uitdagingen


BRUSSEL - Tsjechië neemt het roterende voorzitterschap van de Europese Unie over van Frankrijk. Van 1 juli tot 1 januari beheert de centrumrechtse regering van premier Petr Fiala de agenda van de EU en zit zijn team de EU-ministerraden in Brussel voor.

De wisseling van de wacht zal even wennen zijn in Brussel, dat de afgelopen zes maanden door het diplomatiek ervaren en doortastende Franse voorzitterschap door tal van belangrijke wetten, afspraken en plannen is geloodst. Het EU-beleid werd ook sterk beïnvloed door de plotse Russische invasie van Oekraïne eind februari. Dat gaat voorlopig niet weg.

De Tsjechen, die voor de tweede keer sinds hun aantreden als EU-lid in 2004 aan het stuur zitten, staan dan ook voor heel grote uitdagingen. Voor premier Fiala is de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de EU een belangrijk thema, zegt hij over de "eervolle" taak voor zijn land het komende halfjaar. Ook is "dringend" een versnelde energietransitie nodig: van fossiele naar duurzame brandstoffen en naar minder afhankelijkheid van Russische energie. Dat laatste is voor het voormalige Oostblokland zelf nog een hele opgave en het heeft de hulp van andere EU-landen en Brussel nodig.

Door de aanhoudende strijd in Oekraïne dreigt Tsjechië nog meer zware kost op zijn EU-bordje te krijgen, zoals de gevolgen van inflatie en een kwakkelende economie in Europa. Als de gasvoorraden in de EU niet tijdig worden aangevuld dreigt bovendien een koude winter.

Bron: europa-nu.nl
 
Bovenaan