Tsjechië en de EU

Topic in 'Nieuws & Actualiteiten' gestart door Vašek, 11-01-2006.

 1. Lijkt mij heel verstandig
   
 2. Persoonlijk denk ik dat de oplossing erin ligt dat je een onderscheid maakt tussen invoering van de euro als betaalmiddel en toetreding tot de Europese Muntunie.
  Voordelen van toetreding zullen dan moeten liggen in het toekennen van Europese subsidies.

  Liefst vooraf. Want achteraf - zoals het met Griekenland zal gaan als ze uit de euro stappen (niet meer aan de begrotingsregels hoeven voldoen, een eigen munt die onbetrouwbaar is en daardoorzal de euro practisch gezien het betaalmiddel blijven) - kost meer.
  Dus een trapsgewijze invoering/toetreding. Ik vermoed dat de gemiddelde Tsjech zich daarin veel beter kan vinden.
   
 3. Europees geld strenger gecontroleerd

  Graaien uit de kas van Europese fondsen is verleidelijk voor corrupte politici. Na een aantal affaires is Brussel de besteding van de gelden beter gaan controleren en zijn de betalingen aan onder meer Tsjechië bevroren. Een strop voor de Tsjechische regering, die haar staatsschuld fors ziet oplopen.

  Drie jaar geleden belandde er een in Brussel gestempelde envelop op het bureau van de Bulgaarse premier Sergueï Stanichev. De inhoud van die brief is zijn ergste nachtmerrie geworden. De accountants bevestigden de verdenking dat miljarden euro's uit EU-fondsen die naar het land waren gevloeid, in de zakken van de maffia en van lokale politici waren verdwenen. Tegen het besluit van Brussel was geen verweer mogelijk: alle subsidies zouden voor onbepaalde tijd worden bevroren.
  Journalisten uit heel Europa reisden af naar Bulgarije en maakten sceptische reportages over waar men in het Europese 'Verre Oosten’ allemaal toe in staat is. Niemand kon toen nog vermoeden dat zich een paar jaar later in Tsjechië een scenario zou voltrekken dat op alle punten volkomen identiek lijkt te zijn.
  De Bulgaren zijn nog altijd niet van dit fiasco bekomen. Ze hebben een groot deel van het budget dat in principe voor hen bestemd was, definitief verloren. De financiële steun die aan Tsjechië was toegekend, is in februari stopgezet, en het is onzeker wat er met dit geld gaat gebeuren.

  Opvallende identiteitsbewijzen
  Op 4 juni ging een groep ernstige mannen en vrouwen met opvallende identiteitsbewijzen van de Europese Commissie aan boord van de vlucht Brussel-Praag om plaats te nemen tussen toeristen en zakenlieden. Vanaf de internationale luchthaven Praag-Ruzyně reisden zij door naar het ministerie van Financiën, en vervolgens naar Ústí nad Labem, hun eindbestemming [in het noorden van Bohemen, red.]. Hier hebben de Europese inspecteurs een week doorgebracht, met als enige doel om vast te stellen in welke mate het 'Bulgaarse scenario' in Tsjechië was doorgedrongen.
  De keuze van Brussel om zich in het beheer van de subsidies door de regio's Karlovy Vary [in het westen van Bohemen, red.] en Ústí nad Labem te verdiepen, was niet toevallig. De lokale media hadden een uitstekend beeld gegeven van de praktijken waarbij de prijzen van openbare aanbestedingen van ziekenhuizen tot stand kwamen, en die verscheidene malen hoger uitvielen dan hun reële waarde. Uit de audit die onlangs is uitgevoerd door het onafhankelijke accountantskantoor Deloitte, kwam naar voren dat van de 35 geanalyseerde projecten, met een totale waarde van 4 miljard kroon [iets meer dan 157 miljoen euro, red.], ten minste een op de drie niet volgens de regels was verlopen.
  De man die de storm moet trotseren (en die het hoofd moet bieden aan een toenemend aantal verduisteringszaken van Europese gelden zoals die van David Rath [de voormalige gouverneur van Centraal Bohemen, die thans in de gevangenis zit, red.]) oogt zeer kalm. "Veel mensen die werkzaam zijn op het gebied van Europese fondsen doen uitstekend werk. Het zou echt jammer zijn als men ging denken dat er helemaal niets van klopt", verklaart Miroslav Matej hoofdschuddend. Hij is directeur van het kabinet van de minister van Financiën en is verantwoordelijk voor het dossier van de volledige audit van de Europese fondsen.

  Het vertrouwen van de Brussel terugwinnen
  Het is een feit dat hij en zijn medewerkers tegenwoordig bereid zijn om heel openlijk met journalisten te praten en dat Matej een zeer goede reputatie heeft. Hij heeft een paar jaar bij de Europese Rekenkamer gewerkt als controleur voor grote ontwikkelingsprojecten van de EU. Waar het nu op aankomt, is of de Tsjechen erin zullen slagen om het vertrouwen van de Brusselse delegatie terug te winnen. Of ze de delegatie van begin juni zullen weten te overtuigen, maar ook die nog in juli op het programma staat. En vooral of ze zullen slagen voor het eindonderzoek, dat in Brussel zelf is gepland, eveneens in juli.
  Sinds 1 juni bestaat er een nieuw, strenger rechtskader voor openbare aanbestedingen. Daardoor wordt de bereidheid om de situatie daadwerkelijk te verbeteren, voortaan in ieder geval gekoppeld aan een nominale waarde. Op dit moment is circa 60 miljard kroon [ongeveer 2,4 miljard euro, red.] bevroren. De Tsjechen hadden dit bedrag al begroot en rekenden erop dat de EU dit zou overmaken. Mocht de geldkraan binnen nu en het eind van het jaar niet meer opengaan, dan zou een bedrag van 100 miljard kroon [ongeveer 4 miljard euro, red.] bevroren kunnen worden, en dat betekent maar één ding: een verdubbeling van de Tsjechische staatsschuld in 2012. En dat terwijl de regering van Petr Nečas deze juist wilde terugdringen en daartoe al maanden geleden een beleid van drastische bezuinigingen en belastingverhogingen had ingevoerd.

  Brussel heeft controles aangescherpt
  Hoe het ook zij, het is nog te vroeg om met het schrikbeeld van een 'Bulgaars scenario' te zwaaien. Naar alle waarschijnlijkheid is een deel van het geld verduisterd. En het is vrijwel zeker dat de Tsjechen dit geld niet meer boven water kunnen krijgen. Het probleem kan deels worden verklaard door het feit dat de Tsjechen nu pas beginnen te leren hoe zij overheidsgelden volgens de Europese normen moeten verdelen. En daarin staan zij niet alleen. Gedurende het afgelopen jaar heeft Brussel alle controles aanzienlijk aangescherpt. Het is alleszins begrijpelijk waarom deze normen strenger zijn geworden. De landen die het meeste geld inbrengen in de communautaire begroting, zoals Duitsland, oefenen steeds meer druk uit om te bereiken dat er een strengere controle van de uitgaven wordt ingesteld.
  Ook al besluit Brussel de komende maanden om de geblokkeerde miljarden kronen weer vrij te geven, dan nog is het pleit bij lange na niet gewonnen voor de Tsjechen. Ten minste vier omvangrijke subsidieprogramma´s, waarvan het belangrijkste de aanleg van autosnelwegen en spoorlijnen is, zullen worden opgeschort vanwege de verdenking van massale prijsopdrijving [van openbare aanbestedingen, red.] en corruptie.
  Maar we kunnen de situatie ook vanuit een andere invalshoek bekijken. De kwestie Ústí nad Labem [waar de officier van justitie het onderzoek in de affaire David Rath leidt, red.] is meer dan alleen een aanzet naar het opsporen van mogelijke andere strafbare feiten. Deze kwestie toont ook aan dat de sleutelfiguren van de Tsjechische publieke ruimte steeds onafhankelijker worden. De onafhankelijke manier waarop de politie en de officiers van justitie hun werk doen, geeft Brussel de hoop dat ook de Tsjechen zich er voortaan, aan de zijde van de Europese Commissie, steeds meer voor zullen inspannen om een eerlijkere verdeling van de Europese subsidies te waarborgen.

  presseurop
   
 4. Woon nu een paar jaar in Tsjechië in de regio Plzen en heb al de nodige corruptie de revu zien passeren .Deze corruptie manifesteerde zich in allerlei facetten .Op de Universiteit kon je een diploma gewoon kopen ,gevolg was dat je artsen had rondlopen die dat dus niet zijn .
  Land naast wegen die uitgebreid gaan worden die aangekocht wordt door ambtenaren met voorkennis en die zo hun zakken vullen .
  Maar ook de "gewone "man is er niet vies van ,heb diverse offerte ,s laten verrichten op loodgieters,bouw en elektrotechnisch gebied en krijg belachelijk hoge bedragen om de oren .

  Onlangs is er een demonstratie geweest van de Arbeiderspartij in Klatovy ,men was het handjeklap van een huizenmelker met de sociale dienst zat .Deze bouwonderneming verhuurde huizen aan Romanov.s en kreeg zijn huurpenningen rechtstreeks van de sociale dienst . Ambtenaren van de sociale dienst werden van deze constructie ook wijzer.
  Ik denk men het gerommel zat is .
   
 5. Tsjechië verspilt 7 miljoen euro subsidie uit Brussel

  Bron: Elsevier - Jeroen Langelaar
  maandag 6 augustus 2012

  Tsjechië heeft geld van de Europese Unie voor de regionale ontwikkeling verspild. In de regio's Pilsen, Zuid-Bohemen en Moravië-Silezië is een vijfde van de subsidies ten onrechte verleend.

  De totale schade bedraagt ongeveer 7 miljoen euro. Dat heeft de Tsjechische rekenkamer maandag laten weten na onderzoek.

  Speeltuin
  Zo ging het mis bij de bouw van een speeltuin, waarvoor drie keer te veel is betaald. Ook gaf Tsjechië een stad subsidie voor het bouwen van een parkeerplaats die nooit is gerealiseerd.

  De Europese Unie besteedt jaarlijks miljarden euro's aan regionale ontwikkeling. Slechts een klein deel hiervan komt in Nederland terecht omdat het kabinet hoopt op een verlaging van de afdracht in 2013.
   
 6. Tsjechie.net

  Tsjechie.net Beheer Administrator

  22 augustus 2012, Presseurop, Hospodárske Noviny

  De Tsjechische regering kan opgelucht ademhalen: ze is er eindelijk in geslaagd de waardevolle Europese subsidies te bemachtigen die Brussel in februari bevroor in afwachting van Tsjechische maatregelen ter bestrijding van de corruptie in het land.
  "Onlangs heeft Brussel de subsidies weer uitgekeerd. Tsjechië heeft de eerste negen miljard kronen ontvangen" (ongeveer 360 miljoen euro), schrijft Hospodářské noviny.

  Volgens het ministerie van Financiën rekent het land tussen nu en het einde van het jaar op nog eens 29 miljard kronen (ongeveer 1,2 miljard euro) voor lopende infrastructuurprojecten, die de staat in afwachting van de resterende subsidies uit eigen kas betaalde.

  De beslissing van de Europese Commissie de subsidies aan Tsjechië te bevriezen volgde op de vaststelling van onregelmatigheden in de cijfers die het land aan Brussel had gerapporteerd. Ook waren er verschillende corruptiegevallen aan het licht gekomen. Maar, zo schrijft de krant verder, de arrestatie in juni van de vroegere gouverneur van Midden-Bohemen, David Rath, en het werk dat de afgelopen maanden door de politie en de openbaar aanklagers is verzet, heeft in Brussel de verwachting gewekt dat de Tsjechen zich inspannen om de Europese subsidies op rechtvaardiger wijze te verdelen.

  "Zoals Brussel al in de tweede helft van juli bekendmaakte, heeft het zo genoemde 'actieplan' van Tsjechië – de door Brussel opgelegde eisen – de situatie verbeterd."
   
  joepvanderVen, curious, Doety en 1 andere persoon vinden dit leuk/interessant.
 7. Ad Verschoor

  Ad Verschoor Donateur

  Bezuinigingsplan Tsjechië verworpen

  Het Tsjechische parlement heeft de impopulaire belastingverhogingen verworpen die de regering van premier Petr Necas had voorgesteld. De regering-Necas hoopte zo het begrotingstekort onder de drie procent van het bruto binnenlands product (bbp) te brengen.
  Zes partijgenoten van premier Petr Necas kozen de zijde van de linkse oppositie. De verhoging van de btw en de inkomstenbelasting zou strijden met de waarden van hun Democratische Burgerpartij.
  De regering noemde het verworpen voorstel een pijler van haar bezuinigingsprogramma, en dient het binnenkort opnieuw in. Wijst het parlement het dan weer af, dan dient de regering haar ontslag in.
   
 8. Ad Verschoor

  Ad Verschoor Donateur

  President van Tsjechië: Europa vernietigt de democratie

  Door: Gerard Driehuis

  Volgens de president van Tsjechie, Václav Klaus, sleuren de leidende politici van Europa - socialisten en conservatieven - de Europese landen de vernieling in en de democratie daarmee ook.

  In een interview met de Sunday Telegraph zegt hij te zien hoe wordt gewerkt aan een steeds federaler Europa, met een eigen vlag en een eigen leger. Daarmee gaan volgens hem de landen van de EU ten onder, en ook de democratie.

  Hij heeft geen goed woord over voor mensen als de Duitse minister van BZ Westerwelle en voor EU-commissie-voorzitter Barroso, die allen uit zijn op meer centrale macht.
   
 9. cor

  cor

  kijk wel de susidies binnen halen en daarna kleinschalig blijven denken en doen.je moet europeesch gaan denken en over willen stappen naar een groter geheel.dat is de enig manier om te overleven.blijf niet alleen naar je eigen landje kijken maar ga voor het grotere geheel.
   
 10. Ergens ben ik het wel in het stukje van Václav Klaus eens. Maar inderdaad klopt er bij hen ook een en ander niet.
   
 11. EU kampt met tekort van 9 miljard

  Het grootste deel van het bedrag is bedoeld voor steun aan achtergestelde gebieden en agrarische ontwikkeling.
  Omdat Brussel bijna 3,1 miljard aan extra inkomsten boekte, zullen de EU-lidstaten nog 5,9 miljard moeten ophoesten.

  Tsjechië moet ook bijleggen, 180 miljoen euro (4,5 miljard kronen).

  iDNES
   
 12. Ad Verschoor

  Ad Verschoor Donateur

  Tsjechië moet verkoop onechte smeerboter verbieden

  [​IMG]

  Tsjechië heeft boter op het hoofd. Zo zou je een nieuw arrest van het Europees Hof van Justitie kunnen samenvatten. Daarin wordt de Oost-Europese lidstaat veroordeeld voor het toestaan van de verkoop van 'smeerbare boter' hoewel het product met een melkvetgehalte van minder dan 80 procent strikt genomen geen boter is.

  De Europese Commissie daagde Tsjechië voor het Europees Hof van Justitie wegens inbreuken op de verordening die regels vaststelt voor het gebruik van de verkoopbenaming boter. Het Hof bevestigt nu dat de pomazánkové máslo die werd verkocht, niet voldeed aan de vereisten om een product te mogen verhandelen als boter. Daardoor heeft Tsjechië de verplichtingen niet nagekomen die voortvloeien uit de gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten.

  Bron: nieuwsgrazer.nl
   
 13. Ad Verschoor

  Ad Verschoor Donateur

  Tsjechische president verwerpt Europees noodfonds

  De Tsjechische president Vaclav Klaus heeft vrijdag symbolisch stelling gekozen tegen het Europese reddingsfonds (ESM). Hij zei nooit te zullen instemmen met het noodfonds, ondanks de goedkeuring ervan door het parlement.

  De uitspraak van Klaus heeft juridisch geen enkele waarde, maar laat nog eens duidelijk zien dat de president een fel tegenstander is van verdere integratie met de Europese Unie.
  Tsjechië was het laatste land dat het ESM ratificeerde. Het is een van de belangrijkste hulpmiddelen voor de EU om de economische crisis te bezweren. Klaus noemt het fonds echter 'pervers'.
  Het is de bedoeling dat Tsjechië zich ook aansluit bij de monetaire unie, maar een toetredingsdatum is nog niet bepaald. Zo lang het niet is toegetreden tot de monetaire unie, heeft het ook geen financiële verplichtingen aan het ESM.
  Bron: FOK.nl
   
 14. Dagblad Trouw komt donderdag 20 december met nieuwe onthullingen over de (vermeende) Tsjechische EU-geldenfraude: http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buit.../20/Tsjechie-fraudeert-met-subsidies-EU.dhtml

  De Nos spreekt van grote fraude en noemt een project rond de doorstroom van de Moldau en de aankoop van trams in Brno: http://nos.nl/artikel/453655-tsjechie-fraudeert-met-eugeld.html

  En dit alles terwijl Tsjechië op het gebied van steun aan andere EU-landen een nogal eigengereide koers stuurt. Ik vrees dat hun dit niet in dank gaat worden afgenomen.
  Misschien moet Klaus doorzetten maar dan ook het lef hebben om uit de EU te stappen, of Tsjechië moet van Klaus af, want alleen profiteren van en niet investeren in de EU, is nu juist wat hij landen als Griekenland verwijt. Zo schept hij het klimaat om bananen in de republiek te kweken.
   
 15. Nog even en Klaus is weg. Alleen de vraag hoe Europa gezind de "nieuwe" zal zijn.
   
 16. Het gaat niet om Klaus

  Het hele rechtsysteem, met name de rechtbank werkt gewoon niet.
  gevolg is dat de mensen/investeerders deze niet meer kunnen vertrouwen.
  en het effect is dat stelen hierdoor legaal wordt.
   
 17. Wat is er nieuw?

  Volgens mij is dit allang bekend. En welk land fraudeert er niet met EU subsidies? Het lijkt me niet meer dan logisch, de landen hebben er toch ook zelf voor betaald.

  Nee ditzelfde gebeurt ook in Nederland, daar twijfel ik niet aan.
   
 18. Huh? Je fraudeert, omdat je er zelf voor betaalt hebt? :stom::sterretjes::kwaad:
   
 19. Dit soort fraude (prijsafspraken e.d.) is in Tsjechie aan de orde van de dag. De politieke top in Tsjechie is bijna helemaal in de zak van de top van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven geeft "iets" onder de tafel aan politici (veelal in dozen waarin eigenlijk wijnflessen horen te zitten ;)) en deze politici kiezen hun bedrijf om een opdracht voor de overheid uit te voeren. Uiteraard tegen een te hoge prijs, want het is maar belastinggeld en dat gaat toch van de grote hoop.
  En het is niet 1 politieke partij waar dit gebeurt, het is in de gehele politieke top.

  Maar ook op lokaal niveau zie je dit soort fraude. Zo is er bij ons het dorp vorig jaar een stoep aangelegd door een aannemer. Stoep is misschien een groot woord, er zijn een aantal betonplaten neergelegd (schots en scheef), dus de "stoep" wordt niet gebruikt omdat je dan beter op straat kunt lopen/fietsen. Lengte ongeveer 150 meter, kosten van dit geintje volgens de gemeente jaarrekening 800.000,- Kc (circa 31.500,- Euro). Ik denk dat we maar moeten stoppen met belasting betalen.
   
  curious vindt dit leuk/interessant.
 20. Ik zie een nieuwe carrière tegemoet... Ik word Tsjechisch politica..
   
  kuurgast vindt dit leuk/interessant.

Deel deze pagina