Invoering van de Euro

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Tsjechië nog steeds niet klaar voor de euro

De volgende Tsjechische regering heeft geen plannen om toe te treden tot de eurozone. De Tsjechische financiën zijn nog niet voldoende in orde om aan de criteria te voldoen die vereist zijn voor lidmaatschap van de monetaire unie. Daarnaast achten de toekomstige regeringspartners het momenteel nog niet wenselijk voor Tsjechië om tot de eurozone toe te treden.

“Nog niet wenselijk voor Tsjechië”

In Tsjechië zijn vijf partijen tot een regeerakkoord gekomen. Daarmee halen de partijen hun doel om tegen 8 november een regering te vormen. De vijf partijen verenigden zich in twee kartellijsten om zo de regerende partij van Andrej Babiš een hak te kunnen zetten. De nieuwe regeringspartijen zullen een meer eurocentrische koers varen dan Babiš, maar van een toetreding tot de Europese Economische en Monetaire Unie zal nog geen sprake zijn, daarvoor is er nog werk nodig aan de overheidsfinanciën voor Tsjechië aan de convergentiecriteria voldoet.

“We moeten onze publieke financiering op orde brengen, zelfs als we tot de eurozone willen toetreden is dat nog niet mogelijk, want we voldoen niet aan de vereiste criteria”, aldus Zbynek Stanjura die getipt wordt als toekomstig minister van Financiën. “Het is op de langere termijn ons doel om tot de eurozone toe te treden, wanneer dat wenselijk is voor Tsjechië. Tot nu toe is dat nog niet het geval.”

Begrotingstekort
Momenteel bedraagt het begrotingstekort volgens Reuters 7,7 procent van het Tsjechische bbp, volgens de convergentiecriteria moet dat 3 procent zijn.

Ter vergelijking, het Belgische tekort wordt door de Nationale Bank van België voor 2021 op 6,8 procent geraamd. Toen België in 1999 tot de EMU toetrad was dat na een gigantische inhaalactie van de regering Dehaene 1,3 procent, waardoor België mocht toetreden.

Naar een meer eurocentrisch Tsjechië?
De twee coalities van enerzijds christendemocraten en rechtsliberalen en anderzijds een progressief-liberale centrumcoalitie slaagden er in oktober in de partij ANO van premier Andrej Babiš van de troon te stoten. Babiš’ positie als eerste minister was omstreden aangezien hij als tweede rijkste man van Tsjechië over een ruim zakelijk netwerk beschikt. Babiš kreeg regelmatig met beschuldigingen van corruptie te maken en wordt momenteel door de Tsjechische politie onderzocht in verband met fraude.

Babiš stond er ook om gekend regelmatig kritisch te staan tegenover de EU en meer vriendelijke relaties met Rusland erop na te houden. Men verweet Babiš van een zekere Orbánisering van de Tsjechische politiek, aangezien hij zich steeds scherper uitliet tegenover de EU, het Europees migratiebeleid, klimaat en culturele onderwerpen zoals LGBTQ-rechten. De toekomstige regering lijkt die koers te keren, de nieuwe partijen stellen zich vriendelijker op tegenover de Europese Unie en zien meer af van een samenwerking met de Russen.

bron: businessam.be
 
Ik ken er ook heeeel veeeel , die het niet willen.
Als de Euro er komt krijgen veel mensen het gevoel hier dat ze voor een schijntje werken, tov buitenland.
alleen weten ze niet dat de andere kosten belastingen in nl/be ook vele malen hoger zijn.
Zoveel mensen hier in de grensstreek werken in Oostenrijk , krijgen meer betaald , alleen .... niemand regelt zijn pensioen/of belastingen.
En na een aantal jaren groot verdriet , naheffingen en geen recht op Oostenrijks pensioen.
Nee de euro zal hier een hoop mensen meer laten klagen dan ze nu al doen...
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ik ken hier iemand die heeft een grote internationale zaak in textiel en die zou maar wat graag de euro ingevoerd willen zien.

Zeker, dat zullen de meeste ondernemers, die zaken doen in Europa wel willen!

Overigens wordt de euro al meer en meer als betaalmiddel gebruikt bij Tsjechische, binnenlandse, zakelijke transacties. Ik las recent ergens een cijfer van ca. 20%.
 
alleen weten ze niet dat de andere kosten belastingen in nl/be ook vele malen hoger zijn.
Dat wist mijn sleutelbewaarster ook niet, totdat ze een aantal dagen bij ons in NL geweest was. We hadden haar meegenomen naar het strand bij Scheveningen want dat wilde ze zo graag (de zee zien) en toen op de boulevard met zijn vieren een bakje koffie gedronken met een stukje gebak erbij. Ze zag wat ik moest betalen en daarna hebben we het even gehad over de vaste lasten en het prijspeil in NL. Nu weet ze dat dus wel 😊
 
Ze zag wat ik moest betalen en daarna hebben we het even gehad over de vaste lasten en het prijspeil in NL. Nu weet ze dat dus wel 😊
Klopt, maar het grote verschil zit niet in de aankoop van de grondstoffen maar in het uurloon, dat in Tsjechië beslist lager ligt dan bij ons. Goederen kosten evenveel maar diensten zijn een pak goedkoper, naar mijn idee dan toch.
 

De invoering van de euro is momenteel niet voordelig voor Tsjechië, zeggen economen​

De invoering van de euro zou nu niet voordelig zijn voor Tsjechië, menen experts die door ČTK zijn aangesproken. Volgens hen is de belangrijkste reden het verlies van het onafhankelijke monetaire beleid van de Tsjechische Nationale Bank en de stabiliserende functie van de onafhankelijke Tsjechische munteenheid, evenals de huidige staat van de overheidsfinanciën. Ook de ontwikkeling van de economie van de eurozone na het einde van de coronaviruspandemie of het beleid van de Europese Centrale Bank is volgens hen onzeker. Aan de andere kant zou de invoering van de Europese eenheidsmunt, volgens economen, de transactiekosten van bedrijven verder verlagen en het risico van schommelingen in de wisselkoers van de kroon volledig wegnemen. Volgens hen voldoet Tsjechië momenteel echter niet aan de voorwaarden voor de invoering van de euro, bijvoorbeeld in het geval van de overheidsfinanciën.

Volgens deskundigen moet de invoering van de euro daarom worden overwogen en getimed. Bovendien is het volgens hen in de eerste plaats een politieke beslissing, die bijvoorbeeld al lang door de Tsjechische Nationale Bank is uitgesproken. Vertegenwoordigers van de nieuwe regering hebben echter eerder aangegeven niet van plan te zijn de euro in te voeren. Volgens hen voldoet Tsjechië niet aan de voorwaarden om de euro in te voeren en is dit ook niet voordelig voor het land. De goedkeuring van één Europese munt is dus meer een kwestie voor de volgende regering, zeiden ze.

"Momenteel wegen de risico's en kosten ruimschoots op tegen de potentiële voordelen. Het debat over de invoering van de euro kan worden geopend als de Europese Centrale Bank aantoont in staat te zijn de inflatie onder controle te houden en als het concept van een bankenunie in een vorm die de risico's van financiële instabiliteit niet vergroot, wordt voltooid, "zei Eva. Zamrazilová, voorzitter van de Nationale Begrotingsraad. Volgens haar is het ook nodig om een schatting te maken van de kosten die de Tsjechische overheidsfinanciën zouden dragen als ze lid worden van de eurozone. "Hier ontstaat de belangrijkste binnenlandse taak van de Tsjechische Republiek - het opzetten van de structuur van de overheidsfinanciën zodat ze op de lange termijn houdbaar zijn. Na het verlies van haar eigen monetaire beleid en wisselkoers, zou het fiscale beleid praktisch het enige instrument blijven om de hele nationale economie te stabiliseren', waarschuwde ze.

Volgens Zamrazilová vloeien de voordelen van de invoering van de euro voor een economie die sterk verbonden is met het eurogebied in termen van handel en eigendom vooral voort uit een daling van de transactiekosten en het wegnemen van het wisselkoersrisico. "Deze voordelen zijn de afgelopen 15 jaar gedeeltelijk afgenomen als gevolg van de zogenaamde spontane euroisering, dwz de overgang van bedrijven naar directe transacties of leningen in euro's", zei ze.

In dit kader is het kabinet bijvoorbeeld van plan om bedrijven in het coalitieprogramma toe te staan een boekhouding en belastingaangifte in euro's bij te houden. De recente analyse van het CNB omvatte een van de indicatoren van een laag risico bij de invoering van de euro, naast het zakelijke verband tussen het gebruik van de euro door Tsjechische bedrijven, dat al geruime tijd een licht groeiende trend laat zien. Aan de andere kant waarschuwde de bank dat toetreding tot de eurozone risico's met zich mee zou brengen als gevolg van het verlies van het onafhankelijke monetaire beleid van de Tsjechische Nationale Bank en de stabiliserende rol van de wisselkoers van de kroon. Het probleem is ook de onvolledige convergentie, dat wil zeggen de convergentie van het niveau van de Tsjechische Republiek naar het eurogebied, vooral in termen van prijzen en lonen.

De Europese munteenheid maakt ook ongeveer 58 procent uit van de deviezenreserves van de Tsjechische Nationale Bank, die eind november 3,8 biljoen kronen bedroegen.

Anderzijds zouden, in verband met de invoering van de euro, volgens Zamrazilová de risico's die voortvloeien uit het verlies van een onafhankelijk monetair beleid en de toetreding tot de bankenunie toenemen, en zouden nieuwe kosten in verband met het lidmaatschap van het Europees stabilisatiemechanisme ook ontstaan. Volgens haar zou de invoering van de euro ook gepaard gaan met de toetreding tot de bankenunie, waarvan de definitieve architectuur niet is voltooid. "Gezien het zeer goede functioneren van het bankentoezicht in Tsjechië, zou zelfs een gedeeltelijk verlies van de bevoegdheden van de centrale bank op dit gebied een risico vormen voor de financiële stabiliteit", zei Zamrazilová, die ook lid was van de CNB's Bank Board.

Een ander probleem met het lidmaatschap van de eurozone is volgens haar de verplichting om deel te nemen aan het Europees Stabilisatiemechanisme, oftewel het reddingsfonds. De huidige schatting van het bedrag van de initieel direct opeisbare vordering is circa 50 miljard kronen en bij een crisis op verzoek nog eens meer dan 300 miljard kronen.

"Er zijn een aantal voor- en nadelen aan de invoering van de euro in Tsjechië. Al met al zou de invoering van de euro naar mijn mening momenteel echter niet gunstig zijn voor Tsjechië, nu de macro-economische nadelen groter zijn dan de micro-economische voordelen. Met de invoering van de euro zou de Tsjechische economie haar binnenlandse onafhankelijke monetaire beleid verliezen en daarmee wisselkoersflexibiliteit, wat in tijden van crisis een belangrijk compensatiemechanisme is gebleken, "zei Miroslav Novák, analist bij Akcenta. Hij vermeldde ook dat het gemeenschappelijke project van de gemeenschappelijke Europese munt in zijn huidige vorm sinds 2012 leeft met de aankoop van staatsobligaties van de ECB. "Zonder de steun van de ECB zou de eurozone in haar huidige samenstelling het nauwelijks hebben overleefd", voegde hij eraan toe.

Volgens de hoofdeconoom van UniCredit Bank, Pavel Sobíšek, zou de Tsjechische economie binnen de eurozone op een vergelijkbare manier functioneren, zoals te zien is in het voorbeeld van Slowakije. "Op de lange termijn is de overgang naar de euro zinvol voor de Tsjechische economie en de vraag is alleen de meest geschikte timing, die zowel economische als politieke aspecten heeft", zei hij.

Volgens Natland-hoofdeconoom Petr Bartona kan Tsjechië de euro nog niet invoeren omdat het niet aan de helft van de criteria voldoet. "Hoewel de wisselkoers van de kroon stabiel is en de rentetarieven niet buitensporig zijn, voldoen we aan twee criteria, maar we hebben een hogere inflatie, en de ineenstorting van de staatsfinanciën in de afgelopen twee jaar verhindert ons om aan de toelatingsregels te voldoen", zei hij.

Al met al is het volgens Bartona ook onduidelijk hoe de eurozone de terugkeer van een aantal van haar aangesloten economieën naar een normaal niveau zal absorberen. Bovendien nemen de praktische redenen om de euro in te voeren af, aangezien men al met een betaalkaart betaalt en er niet gewisseld hoeft te worden. Bedrijven die sterk verbonden zijn met de Europese markt, houden ook vaak rekeningen in euro's en verzekeringen tegen wisselkoersschommelingen worden goedkoper op de financiële markten.

Maar Barton vestigde ook de aandacht op het potentiële en groeiende gevaar van het niet invoeren van de euro. Mogelijk is dit een poging van bedrijven en huishoudens om te profiteren van de momenteel lagere rente in het eurogebied en een lening in euro's af te sluiten. "De prijs van de euro kan echter relatief dramatisch en snel veranderen, zodat de euroschuld voor hen uiteindelijk duurder kan worden dan de kroonschuld bij een hogere rente", waarschuwde hij. Hij voegde eraan toe dat Tsjechië nog steeds een van de laatste landen is zonder de euro, die nog geen negatieve ervaring heeft gehad met de problemen van bedrijven en mensen met schulden in euro's. Hongarije heeft deze ervaring bijvoorbeeld tijdens de financiële crisis.

"Op dit moment zijn niet alle mogelijke verplichtingen bekend die voor Tsjechië zullen ontstaan in verband met de invoering van de euro. Elke beslissing over het moment van toetreding tot de monetaire unie gaat dus nog met grote onzekerheden gepaard', stelt de analyse van CNB.

bron: echo24.cz
 
Omdat de rente die je krijgt op je spaarcenten ook maar blijft stijgen. Waar in europa krijg je nu meer dan 4%?
Enigszins vreemd want in Turkije zie je het omgekeerde. Een belachelijk hoge rente ( 14% nu) en een lira die helemaal in elkaar dondert.

PS Arie, de kroon wordt steeds sterker en dus moet je er meer Euro's voor betalen
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Bij de lira begon het volgens mij met een hele hoge inflatie, alles is daar heel duur geworden. Dat proberen ze te verbeteren met de hoge rente.
Het is op zich logisch dat als je een hoge spaarrente krijgt voor de kronen, dat deze kronen meer waard worden. Er zullen meer kronen op de spaarrekeningen komen ;)
Voor de Tsjechen is dit gunstig. Voor de toeristen iets minder.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Dan moet de kroon nog wel een stuk sterker worden.
Op 100 euro krijg je nu 100 kronen minder dan ongeveer een maand geleden. Dat is iets meer dan 4 euro.
Stel je geeft 1000 euro uit voor een week vakantie, dan verlies je nu dus ongeveer 41 euro ten opzichte van een maand geleden.
Ik denk niet dat je als toerist daardoor voor iets anders gaat kiezen.

Maar je weet natuurlijk nooit wat het op de lange termijn gaat doen.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Omdat de rente die je krijgt op je spaarcenten ook maar blijft stijgen. Waar in europa krijg je nu meer dan 4%?
Enigszins vreemd want in Turkije zie je het omgekeerde. Een belachelijk hoge rente ( 14% nu) en een lira die helemaal in elkaar dondert.
De lira dondert in elkaar, juist omdat Erdogan de rente verlaagt (wat ie niet zou moeten doen, is tegen alle economische "wetten" in). In september stond de rente in Turkije op 18% !!
 
Bovenaan