Doetinchem - Pardubice

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Op 16 en 17 juni organiseert de stichting Vrienden van Pardubice, een Tsjechisch weekend in Doetinchem. Doetinchem is partnerstad met Pardubice en op deze manier wil men de banden nauwer aanhalen. Er zullen diverse activiteiten plaats vinden.
Lees hier voor meer informatie.
 
Een beetje onduidelijk bericht want er staan dat ze vrijdag 17 juni aankomen, een dag later (dus zaterdag) een optreden en dat ze dan na het ontbijt op 17 juni ??? weer terug gaan???
 

Ad Verschoor

Donateur
In gesprek met de burgemeester - 18 april 2018

Burgemeester, de gemeente Doetinchem onderhoudt sinds enkele decennia een stedenband met La Libertad in Nicaragua en Pardubice in Tsjechië. Wehl had al langer contacten met Raesfeld in Duitsland. Wat betekenen deze stedenbanden tegenwoordig nog en voor wie?

"We praten over stedenbanden op verschillende niveaus. Raesfeld heeft al vanaf 1986 een band met Wehl dat toen nog een zelfstandige gemeente was. De contacten vinden vooral plaats tussen inwoners die bijvoorbeeld lid zijn van de schutterij of de carnavalsvereniging. De stichting Vrienden van Raesfeld zorgt ervoor dat de contacten in stand worden gehouden. Eens per jaar komt de burgemeester van Raesfeld met enkele ambtenaren in Doetinchem op bezoek.
De band met La Libertad in Nicaragua is een heel andere. In het begin van de jaren negentig waren er meer gemeenten die daarmee begonnen. Dat speelde zich toen meer af in het kader van ontwikkelingswerk en in de loop van de jaren is daar met financiële ondersteuning vanuit Doetinchem veel tot stand gebracht. Inmiddels zijn ze daar zover dat we ons moeten afvragen hoe lang dit nog nodig is.

Recent heeft een delegatie uit Pardubice Doetinchem bezocht. Wat had men op het programma staan? "De band met Pardubice bestaat sinds 1991 toen de grenzen met Oost-Europa opengingen. Pardubice is een prachtige middeleeuwse stad met zo'n 88.000 inwoners en een sterk groeiende economie. Intussen zijn ze Doetinchem economisch misschien al voorbijgestreefd. De band met deze stad is een andere dan die met Raesfeld en La Libertad, het gaat vooral om een bestuurlijke uitwisseling. Vorige week was er een delegatie hier die bestond uit twee bestuurders, drie ambtenaren en een chauffeur. Zij waren heel geïnteresseerd in de Doetinchemse aanpak van de binnenstad en de organisatie van evenementen. Heel plezierige mensen die hier kwamen om kennis op te halen. In sommige opzichten lijkt Pardubice op Doetinchem. De raad bestaat daar uit tien fracties. De burgemeester heeft een andere positie dan hier en is leider van de coalitie. Voor een volgende termijn kan weer een ander gekozen worden. Pardubice onderhoudt banden met negen gemeenten en treedt op als 'postillon d'amour' met andere Oost-Europese gemeenten. Over enige tijd ga ik er met een delegatie vanuit Doetinchem heen. De relatie met Pardubice is een totaal andere dan die met bijvoorbeeld Raesfeld."

Wat zijn de concrete resultaten van enkele tientallen jaren stedenbanden en hoe gaat het verder? "De band met La Libertad is zeer nuttig geweest maar heeft zich intussen misschien overleefd. Met Raesfeld gaat het vanuit de Wehlse gemeenschap gewoon door en met Pardurbice stellen wij voor in ieder geval nog door te gaan tot en met 2019. De stad heeft een aantal raakvlakken met Doetinchem, zoals binnenstadproblematiek, krimp, vertrekkende jeugd en vluchtelingen waardoor het nuttig is om de stedenband in stand te houden en bestuurlijke en ambtelijke kennis uit te wisselen."

Bron: staddoetinchem.nl
 
Bovenaan