Werkgelegenheid

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Werkloosheid in Tsjechië onder 9 %

In de maand oktober waren er in Tsjechië 517.812 werklozen geregistreerd. Dat is 12.427 minder dan in de maand september. Werkloosheid is ook gedaald in vergelijking met oktober 2003.

Grootste werkloosheid is in Most (22,7%), Karviná (19,1 %) en Teplice (16,4%). Laagste werkloosheid is in Praag en in České Budějovice.

Bron: Novinky
 
Re: Werkloosheid in Tsjechië onder 9 %

Lichte daling van werkloosheid in februari. In februari had Tsjechië 555.046 werklozen, dat is 9,6% (januari 9,8%).

Bron: Novinky
 

Bijlagen

  • 47240-43dctdl-topsirka.jpg
    47240-43dctdl-topsirka.jpg
    23,9 KB · Bekeken: 26
De Europese Commissie heeft de economische groeiverwachting voor de eurozone in 2005 voor de tweede keer in zes maanden verlaagd. Reden zijn de hoge olieprijzen en stijgende werkloosheid in de twaalf landen die meedoen aan de euro.

Voor 2005 wordt nu een economische groei verwacht van 1,6% tegen een prognose van 2,0% in oktober vorig jaar. Voor 2006 gaat de Commissie uit van een groei van 2,1% tegen een eerdere verwachting van 2,2%.

De vooruitzichten voor de economie van de Europese Unie worden bedreigd door neerwaartse risico's. Wat de binnenlandse situatie betreft, vormt het lagere consumentenvertrouwen het grootste neerwaartse risico, stelt de Commissie in een toelichting. De recordhoge olieprijzen over de afgelopen twaalf maanden en een werkloosheidspercentage van 8,9% hebben de koopkracht van consumenten verzwakt en de bedrijfswinsten gedrukt.

Tsjechië en Slowakije is een ander verhaal, daar zit nog wel de groei in. Voor Tsjechië wordt voor 2005 een groei verwacht 4% en voor 2006 4,2%. Werkloosheid blijft op ongeveer gelijke niveau, namelijk 8,3%.
Voor Slowakije verwacht men een groei van 4,9% voor 2005 en 5,2% voor 2006. Werkloosheid in Slowakije blijft aan de hoge kant, rond de 17%.
 
Re: Werkloosheid in Tsjechië onder 9 %

De werkloosheid in Tsjechië is in april gezakt naar 8,9 procent van de beroepsbevolking. Werkloosheid is laagste in regio Praag (3,8%) en hoogste in de regio Most (21,9%).

Tegelijkertijd ging het aantal vacatures met 11.000 omhoog tot 54.000.
 
Re: Werkloosheid in Tsjechië onder 9 %

Inderdaad, seizoeninvloeden. Maar ook meer orders voor de industrie. Vorig jaar werd het opgelost met overwerk en extra pluggendiensten, maar dit jaar nemen ze meer personeel aan.
De kans is groot dat de werkloosheid dit jaar onder negen procent zal blijven.
 
Investeringsklimaat en arbeidsmarkt remmen banengroei Midden-Europa

In Midden- en Oost-Europa verdwijnen meer banen dan erbij komen. Om het tij te keren moet het ondernemerschap aantrekkelijker worden gemaakt en moeten werknemers passend en beter worden opgeleid. Dat schrijft de Wereldbank in een gisteren gepubliceerd rapport over de werkgelegenheid in Midden- en Oost-Europa.

De economieën van de voorheen communistische landen groeien voorspoedig maar stellen allemaal teleur op het gebied van werkgelegenheid. Deskundigen verwachtten dat de overgang van planeconomie naar marktgeoriënteerde economie de werkloosheid tijdelijk zou vergroten. Verrassend is dat de groei van werkgelegenheid nog steeds uitblijft, schrijft de Wereldbank. Zelfs 16 jaar na de val van het IJzeren Gordijn is er nog geen sprake van een duidelijke banengroei. In de meeste landen is de werkgelegenheidsindex lager dan aan het begin van de transitie.

Rusland en de voormalige Sovjet-republieken staan er het slechtst voor. Weinig werk en wat er is, is van lage kwaliteit. Er is sprake van geringe productiviteit en navenant lage inkomens. De problemen zijn het grootst in landen die hervormingen tot nu toe vertraagd of uitgesteld hebben. Daardoor dreigen ze in een vicieuze cirkel terecht te komen want de met werkloosheid gepaard gaande armoede zal de politieke steun voor hervormingen verder ondermijnen.

Ondanks de onderlinge verschillen zijn de grote problemen in alle postcommunistische landen hetzelfde. Privé-initiatief, een doodzonde onder het communisme, is onderontwikkeld. Er wordt te weinig doelgericht geïnvesteerd en naar niches gezocht. Het investeringsklimaat is met name in de nieuwe EU-lidstaten wel duidelijk verbeterd maar nog lang niet optimaal. Te hoge belastingen, bureaucratie en starre, achterhaalde arbeidsmarktwetgeving schrikken ondernemers af. Ook de beperkte toegang tot de kapitaalmarkt werkt als rem op het ondernemerschap. Een voorbeeld daarvan is Roemenië. Hoge rente, aanvullende voorwaarden en ontbrekende bescherming van kredietverstrekkers zijn de oorzaak van de afgeremde groei van de dienstensector.

Net zo belangrijk zijn veranderingen op de arbeidsmarkt. De rechten van werknemers moeten effectief worden beschermd, maar ondernemers moeten op nieuwe ontwikkelingen kunnen reageren door hun personeelsbestand aan te passen, zegt de Wereldbank. Vooral moeten de opleidingen van werknemers aan de veranderde ontwikkelingen aangepast worden.

Beleidsmakers hebben nog geen antwoord op de deïndustrialisatie die zich in Midden-Europa voltrekt, waardoor veel laaggeschoolden worden ontslagen. De opkomende dienstensector biedt werkgelegenheid maar daarvoor zijn heel andere vaardigheden nodig. Naast verbeterde opleidingen zijn omscholingsprogramma's dringend nodig. En de Wereldbank-economen vinden meer mobiliteit van werknemerskant wenselijk.

Het tekort aan goed opgeleide werknemers schrikt ondernemers af als het om uitbreiding of het oprichten van een nieuw bedrijf gaat. In Tsjechië , Hongarije, Letland en Polen klaagt 35 tot 40% van de ondernemers over een tekort aan vakkrachten. In Estland is het percentage zelfs 65.

Het geringe aantal werkenden maakt hervormingen van pensioen- en zorgstelsels noodzakelijk. De huidige pensioenen zijn echter al laag. Door de stijgende lonen groeit de druk op politici om de pensioenen te verhogen, waardoor de premies hoog blijven. Dat is nu nog geen probleem, constateert de Wereldbank. Maar bij blijvende loonstijgingen zijn hoge premies een gevaar voor de concurrentiepositie van een land. Een tweede urgente reden voor hervormingen is de vergrijzing van de beroepsbevolking, die in de nieuwe lidstaten veel sneller doorzet dan in de oude.

Uit Het Financieele Dagblad
 
Volgens een artikel op Novinky vertrekken steeds meer goed opgeleide Tsjechen naar het ‘westen’.

Vier procent heeft al een beslissing genomen en 28% denkt er over om te vertrekken.

Het betreft vooral wetenschappers, chemici, ICT-ers en medici. Het zijn vooral pas afgestudeerde mensen, mannen zonder binding, met een goede talen kennis, uit de grote stad en politiek rechts georiënteerd.

Bron: Novinky
 
In oktober 2005 is de werkloosheid in Tsjechië verder gedaald tot 491.878 en dat is 26.000 minder werklozen dan een jaar geleden.
Tsjechië heeft nu 8,5% werklozen en dat is ongeveer het gemiddelde van de EU (8,3%).
 
Fase van "groei zonder jobs" mogelijk voorbij in Oost-Europa

Volgens een studie van Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) is de arbeidsmarkt in Centraal- en Oost-Europa de voorbije twee jaar geleidelijk verbeterd, meldden de Oostenrijkse media donderdag. De fase van economische groei zonder een evenredige toename van de werkgelegenheid is misschien voorbij, aldus hoofdeconoom Mariane Kager van de bank.

De werkloosheid in de nieuwe lidstaten van de Europese Unie daalde van 14,5 procent tot 13,1 procent tussen begin 2004 en eind 2005. Het cijfer lag nog ver boven het gemiddelde van de "oude" EU-landen, dat eind 2005 7,5 procent bedroeg, maar het gaat de goede richting uit.

De landen in Midden- en Oost-Europa die in de periode 2004-2005 de beste resultaten boekten in de strijd tegen de werkloosheid, waren Litouwen (waar de werkloosheid met 4,8 procent daalde tot 6,8 procent), Bulgarije (min 3,6 pct tot 9 pct) en Estland (min 3,3 pct tot 6,7 pct). Slovakije deed het ook vrij goed met een daling van de werkloosheid met 2,2 procent tot 16 procent, evenals Polen (min 1,9 pct tot 17,2 pct). Letland verlaagde zijn percentage met 1,6 procent tot 8,3 procent.

In Tsjechië en Slovenië bleef de werkloosheid min of meer op 7,8 en 6,4 procent. Een lichte toename deed zich voor in Roemenië (plus 0,7 pct tot 8,2 pct) en Hongarije ( plus 1,6 pct tot 7,3 pct).
 
werkloos.jpg
Werkloosheid in Tsjechië nog steeds boven 9 %

Werkloosheid is in februari iets gedaald tot 9,1%. In januari was het percentage nog 9,2%.
Er waren in februari 493.114 werklozen en dat is 5.516 minder dan in januari.

Novinky.cz
 
nezamestnanost.jpg
Werkloosheid blijft stabiel

Werkloosheid blijft ook in augustus stabiel, zo rond de 7,9%. Er staan op dit moment 458.729 personen ingescheven als werkzoekende.

Bron: iDNES
 
Wekloosheid omhoog

Werkloosheid is in december iets gestegen, naar 7,7%. Dat is 21.000 meer dan in november. Er staan op dit moment 420.000 personen ingescheven als werkzoekende.

Hoogste werkloosheid:

Most 19,5 %
Karviná 16,9 %
Teplice 15,7%


Radio Praha
 
Hallo,

Ik ben student economie aan de universiteit van Gent en ga men semenariewerk van macro-economie over Tsjechie doen, meer bepaald over de stijgende werkloosheid die er was vanaf 1997. Mijn vraag is waar ik macro-economische gegevens (bijvoorbeeld output, beroepsbevolking, tewerkstelling, consumptie, investeringen,...) kan vinden over Tsjechie, zelf ben ik al gaan zoeken op de site van OECD en op datastream. Maar dit is niet voldoende, vooral omdat de gegevens die ik daar vind pas vanaf 1998 zijn. Zijn er hier mensen die mij hier verder kunnen helpen? Bijvoorbeeld is er iets vergelijkbaars in Tsjechie met het nationaal instituut voor statistiek dat we hier in Belgie kennen?

Groetjes,

Maarten
 
Werkloosheidcijfers November 2011:

Licht gestegen tov vorige maand, naar 8%
In de eerste kolom zie je de stijging, en rechts staat het werkelijke cijfer voor de maand november per gebied.
Traditioneel zijn in Praag de minste werklozen, namelijk 4% en geen verandering tov oktober.
Meeste werklozen zitten in Ústecký kraj, 12,3%

1323353541_14-cr_hospodarstvi_zamestnanost_listopad_820.jpg
 
Bovenaan