Werken en wonen in Tsjechië? Nieuwe wetten voor buitenlanders van kracht

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

kuurgast

Donateur
Werken en wonen in Tsjechië? Er zijn nieuwe wetten voor buitenlanders van kracht geworden

Per 1 juli 2023 zijn er wijzigingen in de blauwe kaart, werknemerskaarten en de zorgverzekering voor kinderen.


De Tsjechische wijziging van de wet inzake het verblijf van vreemdelingen op het grondgebied van de Tsjechische Republiek is op 1 juli 2023 in werking getreden. Deze wijzigingen zijn bedoeld om legale arbeidsmigratie te bevorderen en in overeenstemming te zijn met de richtlijn van de Europese Unie inzake de blauwe kaart voor zeer gekwalificeerde werknemers uit derde landen.

Met de nieuwe wet die houders van een blauwe kaart meer flexibiliteit geeft bij het veranderen van werkgever en het bewijzen van kwalificaties, zijn er strengere regels met betrekking tot werkloosheid ingevoerd.

Hieronder de belangrijkste wijzigingen samengevat die van invloed zijn op expats, maar u kunt een uitgebreid overzicht van de wijzigingen lezen op het nieuwe webportaal van de Tsjechische regering voor buitenlanders, waarin staat dat alle procedures die voorafgaand aan de wijzigingen zijn gestart, zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met met de "vorige formulering van de wet."

- De blauwe kaart, nu maximaal drie jaar geldig, biedt meer flexibiliteit voor hooggekwalificeerde werknemers.
- Opmerkelijke wijzigingen zijn onder meer de aanvaarding van beroepservaring als bewijs van kwalificaties en vereenvoudigde toepassingsvereisten.
- Terwijl houders van een blauwe kaart meer flexibiliteit genieten bij het veranderen van werkgever, zijn er strengere regels met betrekking tot werkloosheid.
- De wijziging heeft ook gevolgen voor de aanvraagbevoegdheid en de ziektekostenverzekering voor minderjarigen: vanaf 2024 worden minderjarige kinderen van langdurig ingezeten buitenlanders opgenomen in het openbare ziektekostenverzekeringsstelsel.
Lees meer in artikel op expats.cz.
-----------------------------------------------------
Het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken lanceert een nieuw, schoner reserveringsportaal voor buitenlanders.

De nieuwe website biedt meer informatie dan het jaren oude huidige systeem en heeft als doel de gebruikerservaring te vergemakkelijken.
Buitenlanders die in Tsjechië wonen, zullen zich er terdege van bewust zijn dat ontmoetingen met de Tsjechische overheid – online of persoonlijk – vaak een ontmoedigende en lastige taak kunnen zijn.
Het nieuwe reserveringssysteem voor buitenlanders (FRS) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Tsjechië heeft tot doel het proces van het vinden van online informatie en het maken van afspraken met het Ministerie van Binnenlandse Zaken te vergemakkelijken.
De nieuwe, bijgewerkte interface - nu gelanceerd - ziet er veel overzichtelijker uit en heeft meer functies dan de huidige, binnenkort ter ziele gegane website. Het is momenteel nog in uitvoering en de komende dagen en weken zal er meer informatie aan de webpagina's worden toegevoegd.
Voor wie een afspraak wil maken, moeten gebruikers een nieuw account aanmaken met een e-mail, ongeacht of ze al een account hebben op het oudere portaal.
Gebruikers kunnen nog steeds alleen afspraken maken bij het specifieke kantoor van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat hun district bestrijkt.
Zie verder het artikel op expats.cz.
 
Bovenaan