Tsjechische wolven

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

De vergoeding voor schade veroorzaakt door wolven is sinds vandaag uitgebreid​


De vergoeding voor schade veroorzaakt door geselecteerde speciaal beschermde dieren, zoals wolven, wordt vanaf vandaag verlengd. Er is een nieuw decreet in werking getreden, dat de berekening van de omvang van de schade specificeert en onthoudt bijvoorbeeld de behandeling van vee of een herdershond. Veehouders hebben nu de mogelijkheid om een vergoeding te ontvangen voor de destructie-installatie.

"Het decreet is het resultaat van een overeenkomst met fokkers bij de voorbereiding van een wolvenzorgprogramma. De vergoeding voor fokkers wordt uitgebreid met andere noodzakelijke uitgaven die fokkers hebben na aanvallen van wolven", zei minister van Milieu Richard Brabec. Er is echter een wetswijziging nodig om de lijst van gedomesticeerde dieren waarvoor een vergoeding wordt betaald, uit te breiden. Volgens Brabec is het ministerie er al mee bezig en zou ook het ministerie van Landbouw erbij betrokken moeten worden.

Tot de grote carnivoren behoren naast de gewone wolf ook de bruine beer en de eilandlynx. De berekening van de schade veroorzaakt door deze dieren omvat nu de prijs voor het afvoeren van dode dieren, specificeert de berekening van de kosten voor de behandeling van gewonde dieren en houdt rekening met de prestaties van gedomesticeerde dieren, evenals de prijs voor een gedode herdershond. of de behandelingskosten. Voor de berekening wordt ook gebruik gemaakt van de prijslijst die in 2017 met de fokkersverenigingen is afgesproken, deze wordt op de website gepubliceerd en wordt geactualiseerd.

Een jaar geleden hebben jagers en fokkersorganisaties het ministeriële wolvenzorgprogramma afgewezen. Volgens de Tsjechisch-Moravische jachteenheid moeten deze dieren voor onbepaalde tijd, in onbeperkte aantallen en in het hele land worden beschermd. In Tsjechië leven 60 tot 80 wolven.

bron: ekolist.cz
 

Regionale commissie, opgericht voor aanpak wolven in regio Broumov, komt deze maand voor het eerst bijeen​

Deze week keurde de regionale raad van Hradec Králové de leden van een tienkoppige raad goed, die problemen met wolven in de regio Broumov zal oplossen. Afgevaardigden van de Fokkersvereniging, het ministerie van Landbouw en de Rijksdienst voor Natuur en Landschap komen deze maand voor het eerst bijeen.

"Het is de taak van de Commissie om manieren te vinden om schade te voorkomen in overeenstemming met de wettelijke bescherming die wolven, als bijzonder beschermde dieren, al hebben." Elke nieuwe aanval verscherpt de controverse en het aantal stemmen dat oproept tot het neerschieten van wolven neemt toe. Dit is een extreme oplossing die niet in overeenstemming is met natuurbehoud”, legt gedeputeerde Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) uit, die voorzitter van het bestuur werd. De raad krijgt ook de taak om een methode te bedenken om de fokkers voldoende financieel te vergoeden.
Het lidmaatschap werd aangeboden aan vertegenwoordigers van natuurbeschermingsorganisaties, veehouders, academici en het ministerie van Milieu. Zo zullen de Faculteit Wetenschappen van de UHK, de Vereniging van Geiten- en Schapenfokkers, de RAINBOW-beweging of de DSO Broumovsko hun vertegenwoordigers in de groep hebben.
Volgens de beschikbare gegevens is het duidelijk dat de aanvallen van wolven op vee toenemen. Terwijl in 2016 81 dieren stierven na een wolvenaanval, waren het in 2020 183 dieren. De grootste financiële verliezen werden gecompenseerd door de regio in 2019, toen het ongeveer 2,4 miljoen kronen betaalde.
"Het jaar ervoor was er één aanval op een kudde melkschapen, waarvoor een hoge vergoeding wordt betaald. Het schadebedrag bereikte toen bijna 900 duizend kronen, dus het bedrag aan schadevergoeding voor schade veroorzaakt door wolven in 2019 is aanzienlijk hoger dan in 2020, hoewel er in dat jaar minder aanslagen waren'', bevestigt de woordvoerder van het gouverneurskantoor.

bron: hradecka.drbna.cz
 

kuurgast

Donateur
De Tsjechische minister van Landbouw roept op tot EU-brede veranderingen in de bescherming van wolven.

De Tsjechische minister van Landbouw Marek Výborný heeft opgeroepen tot veranderingen in de bescherming van wolven in de EU. Het roofdier verliest steeds meer zijn angst voor mensen, zei Výborný tijdens een bijeenkomst met boeren in Oost-Bohemen. Daarom zou Tsjechië in Brussel moeten pleiten voor het verlagen van de beschermingsstatus voor zogenaamde probleemwolven, aldus de minister.

Marek Výborný ziet als tijdelijke oplossing in Tsjechië de enige mogelijkheid om via regelgeving op districtsniveau in te grijpen in de natuur- en landschapsbeschermingswetgeving. In het district Hradec Králové is het gebied waar op “probleemwolven” kan worden gejaagd vorig jaar op deze manier vergroot.

Bron deutsch.radio.cz.
 
Bovenaan