Tsjechië gaat kerken compenseren

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

..... Was dat niet dezelfde restitutie, waardoor de staat na een bepaald aantal jaren geen salarissen meer hoeft uit te keren aan de pastoren, bisschoppen, enz.?
Ik ken de voorgeschiedenis niet, dus corrigeer me maar als ik het mis heb, maar een overheid zou sowieso toch geen salarissen van kerkelijke ambtsdragers moeten betalen? Of kent Tsjechië geen scheiding tussen kerk en staat?
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
Sinds eind vorige week staat de kerkbelasting in Tsjechië, waaraan jaren onderhandeling met wisselende politieke coalities voorafging, opnieuw ter discussie. De grote winnaar van de recente verkiezingen, de liberaal en miljardair Andrej Babis, kondigde aan dat wat hem betreft de schadevergoeding van de Tsjechische overheid voor kerkelijke eigendommen voor 19 procent belast kan worden.
Na ruim een jaar speelt dit nog steeds in de politiek.
Senaat zal waarschijnlijk belasting van kerkelijke restitutie veroordelen

De Senaat van het Tsjechische parlement bespreekt woensdag de geplande belastingheffing op kerkelijke restitutie. De Tweede Kamer had in januari een voorstel van de communisten aanvaard. De Senaat zal waarschijnlijk een beslissing steunen die de rekening veroordeelt. Het besluit werd genomen door de drie sterkste groepen - de burger-democraten, de Stan Alliantie en de christen-democraten. Onder andere is de Senaat om te verklaren dat het aannemen van het wetsvoorstel over de belastingheffing op kerkelijke restitutie in strijd is met de grondbeginselen van een rechtsstaat.
Bronnen oa radio.cz/en + radio.cz/de.
 

kuurgast

Donateur
Tsjechische kerken wijzen restitutiebelasting af.

De liberale ANO-partij van de Tsjechische premier Andrej Babis heeft samen de sociaaldemocraten en de communisten de restitutiebelasting goedgekeurd.

Het Tsjechische parlement heeft dinsdag de omstreden belasting van 18 procent op de overheidscompensatie voor de kerken en andere kerkelijke eigendommen, die onder het communisme werden geconfisqueerd, goedgekeurd. De maatregel komt er onder impuls van de partij KSCM, de erfgenaam van de Tsjechische communisten die destijds voor de verbeurdverklaring van de goederen verantwoordelijk waren.

De Kamer keurde in januari al een gelijkaardig voorstel goed, maar dat werd later verworpen door de Senaat. Kardinaal Dominik Duka, de aartsbisschop van Praag, omschreef de restitutiebelasting eerder al als een tweede kerkvervolging. Zowel de katholieke kerk als de joodse gemeenschap kondigden dinsdag aan dat zij naar het hoogegerechtshof stappen als president Milos Zeman de omstreden wet ondertekent.
Bron kerknet.be.
Meer op radio.cz/en.
 

kuurgast

Donateur
In april 2018 bereikte Dominik Duka de leeftijd van vijfenzeventig, de leeftijd waarop bisschoppen ontslag nemen. Volgens het protocol schreef Duka een ontslagbrief aan de paus... En sindsdien is er niet veel gebeurd, want hem werd gevraagd in functie te blijven totdat er een geschikte opvolger is gevonden.
Na allerlei uitspraken over bv Prague Pride, Afrikaanse asielzoekers, verjaardagsfeest zonder corona-regels maar zelf masker-weigeraars veroordeelde en onlangs ontkende hij #MeToo in de Tsjechische kerk en weigerde slachtoffers van seksueel misbruik te ontmoeten.
Gelukkig zal na de zomer eindelijk iemand anders in zijn plaats van kardinaal komen.
Nu is er weer iets..............Duka's stichting "Nadace Arietinum"

Waar gaat het precies over?
In mei publiceerde Tsjechisch non-profit bedrijf Kverulant een artikel op de website waarin stond dat twee percelen grond in Hostivař, Praag, met een totale oppervlakte van ongeveer 30.000 vierkante meter, die de katholieke kerk in restitutie had verworven, uit de kerk waren verwijderd en overgedragen aan de nieuw opgerichte Dominika Duka Foundation. De grond staat in het grootstedelijk plan vermeld als bebouwbaar gebied naast het winkelcentrum in Hostivař en Kverulant schatte de prijs op 250 miljoen kronen. Volgens de prijskaart wordt de grond in het gebied verkocht voor zo'n achtduizend kronen per meter.
"De Duka Foundation Arietinum heeft deze percelen vrijwel direct overgedragen aan de ontwikkelaar Central Group. Hiervoor krijgt Stichting Arietinum appartementen van de Centrale Groep", aldus Kverulant, verwijzend naar het ruilcontract.
De grond werd als restitutie verworven door de parochie van Stětí sv. Johannes de Doper in Hostivař en is in december geschonken aan Duka's stichting.
Volgens het rechtssysteem is elke rooms-katholieke parochie een afzonderlijke juridische entiteit. Volgens het kerkelijk recht zijn de pastoors aan het hoofd van de parochie echter strikt gehoorzaam aan zijn diocesane bisschop. In dit geval was het Dominik Duka. Om het heel simpel te zeggen, Duka schonk het land aan zichzelf.
Hoeveel appartementen, wanneer de Duka's Foundation ze zal ontvangen en wat hun prijs zou moeten zijn, staat niet meer in het ruilcontract met de ontwikkelaar.

Duka wendde zich tot de rechtbank met een verzoek om een voorlopige voorziening uit te vaardigen, en de rechtbank verleende hem op 13 mei. Kverulant ging echter in beroep tegen de beslissing.
Het Hof van Beroep vernietigde een voorlopige voorziening waarin de Vereniging Kverulant werd gelast om een artikel van haar website te verwijderen over de vermeende verwijdering van kerkelijke eigendommen via de Dominika Duka Foundation.
"Dit is echter slechts één kant van de medaille. Het kan niet over het hoofd worden gezien dat het onderwerp van het artikel in kwestie een zaak is die duidelijk verband houdt met het algemeen belang (vervreemding van kerkelijke eigendommen ter waarde van honderden miljoenen kronen) en dat de in dit artikel beschreven feitelijke feiten, waarvan de indiener ( Duka) betwist, kunnen twijfels of vragen oproepen”, voegde de rechtbank eraan toe en stelde dat Kverulant de ware stand van zaken beschreef.
Het is niet duidelijk waarom de stichting niet rechtstreeks door de Rooms-katholieke Kerk of enkele van haar instellingen is opgericht. Ook kan niet over het hoofd worden gezien dat de geschonken grond onmiddellijk werd geruild met een andere particuliere entiteit, en indiener legt het voordeel van deze transactie voor de kerk niet uit.

Volgens de statuten van de Duka's stichting benoemde hij de vicaris-generaal van het aartsbisdom Jan Balík, de uitvoerend directeur van het aartsbisdom Antonín Juriga, zijn assistent Linda Dolečková, en een lid van de Economische Raad van het aartsbisdom Jan Žůrek . Deze leden worden betaald uit het vermogen van de stichting.

In haar inschrijving in het Stichtingsregister verklaart de Stichting Arietinum een breed werkterrein: "ondersteuning van religieuze, kerkelijke, pastorale, charitatieve, sociale, humanitaire, culturele, educatieve, educatieve en andere activiteiten van algemeen nut die verband houden met de missie van de Rooms Katholieke kerk (…)". Dit veld is zo breed en vaag gedefinieerd dat er praktisch alles in verborgen kan worden. Maar zelfs als de fondsen van de stichting altijd alleen voor werkelijk goddelijke projecten werden gebruikt, kan het feit dat het gebruik ervan niet door de kerk, maar door een particuliere stichting wordt beslist, niet over het hoofd worden gezien.

Volgens Kverulant had het aartsbisdom van Praag ook toestemming moeten vragen voor de overdracht van het Vaticaan, aangezien de waarde van het land meer dan 40 miljoen kronen bedroeg, wat het niet heeft gedaan. De vereniging wendde zich daarom tot het Vaticaan met een brief dat Duka het kerkelijk recht schond door eigendommen voor zeker 250 miljoen kronen uit de kerk te halen.
Kverulant kenmerkt zich als een organisatie die het publiek verdedigt wanneer de machtigen er niet eerlijk mee omgaan.

Bronnen oa kverulant.org + idnes.cz + irozhlas.cz.
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
In april 2018 bereikte Dominik Duka de leeftijd van vijfenzeventig, de leeftijd waarop bisschoppen ontslag nemen. Volgens het protocol schreef Duka een ontslagbrief aan de paus... En sindsdien is er niet veel gebeurd, want hem werd gevraagd in functie te blijven totdat er een geschikte opvolger is gevonden.
..................
Gelukkig zal na de zomer eindelijk iemand anders in zijn plaats van kardinaal komen.
Het is niet mogelijk om officieel te achterhalen waarom de keuze van de aartsbisschop zich heeft voortgesleept en wie momenteel tot de kandidaten behoort. Het verloop van de verkiezing is geheim. De mensen die deelnemen aan de selectie zijn tot strikte geheimhouding verplicht.
Paus Franciscus was niet helemaal tevreden met de oorspronkelijk voorgestelde drie kandidaten. De nieuwe aartsbisschop van Praag wordt mogelijk buiten de kring van bestaande bisschoppen gezocht.

Niet alleen vanwege de verkiezing van de nieuwe aartsbisschop van Praag, wordt een grote wisseling verwacht van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Tsjechische en Moravische Katholieke Kerk. Een aantal deskundigen was dan ook verrast door het vertrek van de pauselijke nuntius in Praag, die de paus helpt bij het kiezen van bisschoppen, voordat de opvolger van Dominik Duka werd aangekondigd
Op 17 januari 2022 maakte het Vaticaan bekend dat Charles Daniel Balvo was benoemd tot apostolische nuntius van Australië.
Bronnen oa plus.rozhlas.cz + .seznamzpravy.cz + lidovky.cz.
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
Een aantal deskundigen was dan ook verrast door het vertrek van de pauselijke nuntius in Praag,
Apostolisch nuntius voor Tsjechië is sinds 1 mei 2022 aartsbisschop Jude Thaddeus Okolo.

Aartsbisschop Jude Thaddeus Okolo, geboren in de noordelijke Nigeriaanse staat Kano op 18 december 1956 en werd op 2 juli 1983 tot priester gewijd. De 65-jarige Okolo vervangt Charles Daniel Balvo, die de paus begin dit jaar aanstelde als vertegenwoordiger van de Heilige Stoel in Australië.
Okolo trad in 1990 toe tot de diplomatieke diensten van het Vaticaan en heeft geleidelijk aan gewerkt bij de Apostolische Nuntiatuur in Sri Lanka, Haïti, de Antillen, Zwitserland en Australië en ook in Tsjechië. In 2008 werd hij benoemd tot apostolisch nuntius in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Tsjaad, vijf jaar later in de Dominicaanse Republiek en apostolisch afgevaardigde in Puerto Rico. Van mei 2017 tot mei dit jaar was hij de apostolische nuntius in Ierland.

Aangezien de apostolische nuntius ook deelneemt aan de selectie van bisschoppen, was het wachten op wanneer de nieuwe aartsbisschop van Praag bekend zou worden gemaakt.

Het Vaticaan heeft de opvolger van Dominik Duka gekozen en de aartsbisschop van Olomouc gaat naar Praag.

De aartsbisschop van Olomouc Jan Graubner, wordt de nieuwe aartsbisschop van Praag, zo maakte het Vaticaan vrijdag op zijn website bekend.
De heer Graubner volgt kardinaal en aartsbisschop Dominik Duka op, die sinds 2010 het hoofd van de Tsjechische rooms-katholieke kerk is. De heer Duka heeft deze functie bekleed ondanks zijn 75-jarige leeftijd, de leeftijd waarop kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders traditioneel met pensioen gaan.
Het proces om de aartsbisschop van Praag te selecteren is aan de gang sinds de herfst van 2018. Duka is tot nu toe de aartsbisschop van Praag gebleven, aangezien paus Franciscus hem opriep om in functie te blijven totdat anders bepaald.

Jan Graubner, 73 jaar oud, is sinds 1992 aartsbisschop van Olomouc. In 2020 werd hij sinds 2020 benoemd tot voorzitter van de Tsjechische bisschoppenconferentie.
In 2008 kende de toenmalige president Václav Klaus Graubner de Orde van Tomáš Garrigue Masaryk II toe voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van democratie, menselijkheid en mensenrechten.

Het Vaticaan en Tsjechië waren het lang niet eens over wie het nieuwe hoofd van de Tsjechische Katholieke Kerk zou worden.
De verkiezing van Graubner brengt een enigszins controversiële situatie met zich mee, aangezien hij in augustus volgend jaar zijn functie zal moeten neerleggen, volgens een kerkelijk wetboek. Tegen die tijd zal hij de leeftijd van 75 jaar bereiken, wanneer kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders meestal hun functie verlaten. En de kerk zal weer op zoek moeten naar zijn opvolger.
Of hij zal moeten dienen zoals Duka, dat de paus hem vraagt om in functie te blijven totdat zijn opvolger is gevonden.

Volgens Seznam Zprávy is een van de belangrijkste redenen om Graubner te kiezen om meer tijd te winnen om een geschikte opvolger te vinden die beide vleugels niet in gevaar brengt - liberaal en conservatief. De liberale vleugel in de Tsjechische katholieke kerk wordt bijvoorbeeld vertegenwoordigd door bisschop Tomáš Holub van Pilsen. Dominik Duka eindigt aan de conservatieve kant. Holub was een van degenen over wie in het verleden werd gesproken als mogelijke opvolger van Duka. Bij het zoeken naar een nieuwe aartsbisschop vielen ook de namen van de bisschop van Hradec Králové, Jan Vokál, en de aartsbisschop van Břevnov, Prokop Siostrzonek.
Jan Graubner wordt beschouwd als een van de leidende vertegenwoordigers van de conservatieve vleugel van de rooms-katholieken in Tsjechië.

Graubner, die zich onder meer richtte op de geestelijke verzorging van de jeugd en de catechetische activiteiten van de kerk, heeft bijgedragen aan de Three Kings Collection. Hij onderhandelde ook over een regeling van eigendom tussen de staat en de kerk, op basis waarvan bijvoorbeeld het aartsbisdomkasteel en de Podzámecká-tuin in Kroměříž terugkeerden naar het aartsbisdom Olomouc.

In functie had Graubner te maken met herhaalde kritiek. De zaak van pastoor František Merta, die in de jaren negentig predikanten mishandelde en later tot een voorwaardelijke straf werd veroordeeld, was voor hem bijzonder problematisch. De politie stelde de aangifte tegen Graubner echter uit en de aartsbisschop beweerde altijd dat de priesters geen schuld hadden.
Enige tijd geleden verdedigde hij ook Dominika Duka, die kritiek kreeg voor zijn artikel over de verkrachting van vrouwen in Oekraïne. Volgens de priester Tomáš Petráček bewees Duka in zijn tekst dat de kerk een slechte dienst bewezen had. De aartsbisschop Graubner beoordeelde de tekst echter als evenwichtig.

President Miloš Zeman feliciteerde al snel Graubner. "Naar mijn mening bevestigt paus Franciscus het belang van continuïteit in de Tsjechische kerk, waar traditie een solide anker is in tijden van grote wereldcrises", zei hij.
"Ons land wordt geconfronteerd met de gevolgen van oorlog en groeiende economische en sociale crises. Dankzij het woord dat het verkondigt, kan de kerk een bron van aanmoediging zijn voor de burgers van de Tsjechische Republiek', voegde de president eraan toe, eraan toevoegend dat hij binnenkort de nieuwe aartsbisschop van Praag zou willen ontmoeten.
Premier Petr Fiala feliciteerde Graubner en wenste hem sterkte, wijsheid en Gods zegen toe. Minister van Cultuur Baxa kijkt uit naar de samenwerking, bijvoorbeeld bij de bescherming van monumenten.

De komende jaren zal er niet alleen een verandering komen in de positie van aartsbisschop van Praag in Tsjechië, maar ook aan het hoofd van vier andere bisdommen. Ze worden ook geleid door bisschoppen die binnenkort de leeftijd van 75 jaar bereiken.

Volgens de Tsjechische televisie zal de inhuldiging van Graubner plaatsvinden op 2 juli.

Bronnen oa radio.cz/en + radio.cz/de + seznamzpravy.cz + irozhlas.cz.
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
Volgens de Tsjechische televisie zal de inhuldiging van Graubner plaatsvinden op 2 juli.
Jan Graubner geïnstalleerd als aartsbisschop van Praag

Jan Graubner, die tot nu toe aartsbisschop van Olomouc was, is zaterdag officieel ingehuldigd als aartsbisschop van Praag tijdens een mis in de Sint-Vituskathedraal in de Tsjechische hoofdstad. De overdracht vond eerst formeel plaats in het kantoor van de aartsbisschop, waar ook de sleutel van de kroonjuwelen, in het bezit van de aartsbisschop van Praag, werd ontvangen.


Na het lezen van de pauselijke benoemingsbul droeg de vertrekkende aartsbisschop symbolisch de scepter van de Praagse aartsbisschop aan zijn opvolger en overhandigde de nieuwe pauselijke nuntius, Jude Thaddeus Okolo, Jan Graubner het pallium, het symbool van de grootstedelijke aartsbisschop. Een liturgische processie ging vooraf aan de mis vanuit het aartsbisdom en de grootste klok van Tsjechië (Zikmund) werd geluid.

De heer Graubner werd in mei door paus Franciscus benoemd tot opvolger van Duka. Net als zijn voorganger Duka behoort de 73-jarige tot de conservatieve vleugel van de Rooms-Katholieke Kerk in Tsjechië. Kardinaal Duka heeft zeer sterke en zeer persoonlijke banden met enkele extreemrechtse politieke partijen, bewegingen en politici. Dit is niet echt het geval bij aartsbisschop Graubner. Naar een opvolger van Duka werd gezocht sinds 2018, toen de voormalige aartsbisschop zijn ontslag moest indienen nadat hij 75 was geworden. Graubner zal dat volgend jaar moeten doen.

President Miloš Zeman nam niet deel aan de mis, hij werd vertegenwoordigd door vertegenwoordigers van het bureau van de president van de republiek. In de kathedraal was voormalig president Václav Klaus, die Duka in het begin bedankte voor zijn langdurige samenwerking en vriendschap. De voorzitter van de Senaat Miloš Vystrčil, de vice-voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden Věra Kovářová en vertegenwoordigers van het corps diplomatique waren aanwezig. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Karel Schwarzenberg woonde de mis bij in een rolstoel.

Bronnen english.radio.cz + deutsch.radio.cz + cirkev.cz.
 
Bovenaan