Tsjechië gaat kerken compenseren

Topic in 'Nieuws & Actualiteiten' gestart door Vašek, 11-01-2012.

 1. De zeventien christelijke geloofsgroepen in Tsjechië krijgen bijna 2,3 miljard euro van de overheid, als compensatie voor de beslaglegging op hun bezittingen door het voormalige communistische regime. Dat heeft de regering woensdag besloten. Het parlement moet de maatregel nog goedkeuren. Het geld wordt verspreid over dertig jaar uitbetaald. Ook krijgen de kerken een deel van het onroerend goed dat ze aan de staat hebben moeten afstaan terug.

  Nadat de communisten in 1948 in het toenmalige Tsjechoslowakije aan de macht waren gekomen, moesten christelijke kerken al hun bezittingen afstaan aan de overheid en kwamen kerken onder streng staatstoezicht te staan. Na de Fluwelen Revolutie van 1989 werd een deel van de geconfisqueerde kerkgebouwen en kloosters teruggegeven. Kerkelijke organisaties bleven ervoor ijveren dat ze ook andere bezittingen, zoals boerderijen en bossen, terug zouden krijgen.

  De kleinste coalitiepartij, VV, was aanvankelijk tegen het compensatieplan, omdat Tsjechië het zich gezien de Europese schuldencrisis niet zou kunnen veroorloven de kerken geld te geven, en had gedreigd de regering ten val te brengen. Na de garantie te hebben gekregen dat de regering geen extra bezuinigingen zou doorvoeren ging de partij toch akkoord. "De gewone man zal er niets van merken", zei VV-leider Radek John.

  De Tsjechische bisschoppenconferentie reageerde verheugd op het besluit van de regering en zei te hopen dat ook het parlement ermee instemt. Dat wordt wel verwacht. De katholieke Kerk krijgt het grootste deel van het geld. Als onderdeel van de overeenkomst zal de overheid de subsidie die kerken nu nog krijgen geleidelijk afbouwen.

  Novum/AP
   
  Pozor pes en Boya vinden dit leuk/interessant.
 2. Ad Verschoor

  Ad Verschoor Donateur

  De erkende kerken in Tsjechië zullen vergoed worden voor hun goederen die tijdens het communistische regime in het voormalige Tsjechoslovakije geroofd werden.

  Een groot deel van de geroofde objecten, met een waarde van circa 3 miljard euro, zal worden teruggegeven. Daarnaast krijgen de kerken een financiële compensatie van 2,3 miljard euro, verspreid over dertig jaar.

  De kerken, waaronder de katholieke kerk, hadden van 1948 tot 1989 te kampen met zware vervolgingen. Daarbij werden ook goederen in beslag genomen. Honderden priesters belandden in de gevangenis.

  De wet over de compensatie voor de zeventien erkende kerken werd in de nacht van vrijdag op zaterdag goedgekeurd in de Tsjechische Kamer. De Senaat moet ook nog zijn goedkeuring geven, waarna de president de wet zal ondertekenen.
   
 3. Tsjechische Senaat blokkeert teruggave kerkelijke eigendommen

  De Tsjechische Senaat heeft een wetsvoorstel afgewezen die de teruggave van onder het communisme genaaste kerkelijke eigendommen regelt. Al voor de stemming, die gisteren plaatsvond, werd verwacht dat de meerderheid van de 81 senatoren tegen het eerder door het Lagerhuis aangenomen voorstel zou stemmen.

  Tsjechië is het laatste postcommunistische land in Europa waar nog geen overeenkomst is tussen de staat en de verschillende Kerken over geconfisqueerde eigendommen.

  Het afgeschoten voorstel van de huidige centrumrechtse regering omvatte een schadevergoeding aan Kerken en religieuze gemeenschappen van omgerekend 2,3 miljard euro, en teruggave van onroerend goed ter waarde van 2,9 miljard euro. Op zijn beurt wilde de staat dan niet langer het salaris van geestelijken betalen, zoals nu het geval is. Er zou een striktere scheiding van Kerk en staat zijn ontstaan.

  Van de 76 aanwezige senatoren stemden er 43 tegen de wet en 33 voor. Het wetsvoorstel is daarmee teruggestuurd naar het Lagerhuis. Of het daar in de tweede en beslissende lezing wordt aangenomen, is de vraag. In eerste lezing volstond het dat 93 van de 200 afgevaardigden voor stemden; in de tweede moeten er dat minimaal 101 zijn.

  In het licht van de economische crisis wijst een meerderheid van de bevolking restitutie af. Volgens peilingen is tot 80 procent van de Tsjechen geen voorstander van schadeloosstelling, in ieder geval niet in de in het voorstel geformuleerde vorm. Bovendien is onzeker of president Vaclav Klaus zijn handtekening onder de wet zal zetten, mocht deze alsnog aangenomen worden.

  Bron: Katholiek Nieuwsblad
   
 4. Wat moeten ze met al dat geld?
  2,3 miljard euro, wat willen ze er mee doen? En dan nog teruggave van 2,9 miljard aan onroerend goed.
  Stel dat dat doorgaat, dan betaalt Europa.
  Schande.
  Altijd is het hetzelfde liedje: kerk en kapitaal.
  Dus geen enkele kroon naar die christelijke genootschappen!
   
  JanAverink, Boya en PuNkEnStEiN vinden dit leuk/interessant.
 5. Groen licht voor de compensatie

  President Vaclav Klaus heeft de toestemming gegeven om Tsjechische kerken te compenseren.
  Hij heeft het wetsvoorstel niet ondertekend, maar gaat akkoord met de uitvoering.

  Bron: ceskatelevize.cz

  Eigenlijk komt het op neer, "ik ben het niet mee eens, maar doe maar".
   
  ave271 vindt dit leuk/interessant.
 6. Inderdaad Kukel, zonde van het geld. Er zijn veel betere doelen te bedenken.
   
 7. Kan ook voordelen hebben.

  De Kerken moeten straks over de bezittingen belasting gaan betalen. Volgens de econoom Jiří Schwarz kan het komende vijftig jaar 28 miljard opbrengen.
  Bovendien zullen de kerkelijke investeringen in onroerend goed goed zijn voor de groei van Tsjechische economie.

  gelezen op ihned.cz
   
 8. Ad Verschoor

  Ad Verschoor Donateur

  Hospodářské noviny, 19 augustus 2013

  Hospodářské noviny bericht dat het Tsjechische kadaster 1 miljoen euro wil uitgeven om grote stukken van het land opnieuw te laten opmeten. Dit behelst “een grote operatie rond de teruggave van kerkbezit”, dat zonder enige vergoeding tijdens het communisme door de staat in beslag was genomen.

  Op grond van een uitspraak van het Constitutionele Hof op 3 juni moet de Tsjechische staat vastgoed met een geschatte waarde van 3 miljard euro teruggeven aan de katholieke, protestantse en joodse kerkgemeenschappen.

  Het dagblad merkt op: De ingewikkelde speurtocht naar historische documenten, die vaak zijn opgetekend in gotische letters, om te bewijzen dat het eigendom inderdaad van de kerken was voordat het in 1948 werd geconfisqueerd, zou zó uit een detectiveroman kunnen komen.
   
 9. kuurgast

  kuurgast Donateur

  Wat te denken van het werk om 142.000 hectare bos en 37.000 hectare akker en weidegrond na te meten.
  Wat ik begrepen heb, is dat de kerken aan moeten tonen op welke grond en gebouwen ze recht hebben, waarna de staat dat moet nakijken en nameten. Het indienen door de kerk moet voor 1 januari 2014 gebeuren, anders vervalt hun recht daarop. Het zal uiteindelijk nog enkele maanden tot 1 1/2 jaar duren voor het is afgerond.

  Bron: hn.ihned.cz.
   
 10. Dus als mensen het nut van bepaalde andere mensen/instellingen niet inzien, moet er een uitzondering worden gemaakt en afgenomen bezittingen niet gecompenseerd? Bovendien, als je zou uitzoeken wat kerken zoal doen, zou je er best wel eens verbaasd kunnen komen te staan hoeveel zij betekenen voor vele armen (ook niet-gelovigen) en verschopten. Een voorbeeld: de kerken in alleen Rotterdam besparen die gemeente jaarlijks EUR 120 miljoen per jaar middels vrijwilligerswerk, goede doelen, armenzorg, ziekenbegeleiding en nog veel meer. Dat die kerken zich, naar hun aard, hierover niet op de borst slaan, betekent niet dat het niet zo is. Maar nogmaals, teruggave van onterecht afgenomen bezittingen behoort niet gerelateerd te worden aan vermeend nut van een persoon/organistatie.
   
  curious, Vodnik, andrenel en 1 andere persoon vinden dit leuk/interessant.
 11. kuurgast

  kuurgast Donateur

  TSJECHISCHE OPENBARE OMROEP STOPT GESPREK MET AARTSBISSCHOP VAN PRAAG.

  BRUSSEL (KerkNet/Kathpress) – De Tsjechische openbare omroep heeft een gesprek met de aartsbisschop van Praag Dominik Duka over de teruggave van kerkelijke eigendommen afgebroken, terwijl het live op antenne was. Volgens de openbare omroep werd tot de drastische ingreep besloten omdat het verboden is om op de Tsjechische openbare televisie politieke uitspraken te doen. De kwestie ligt bijzonder gevoelig, omdat vrijdag en zaterdag aanstaande parlementsverkiezingen plaatsvinden.

  Tsjechië keurde een jaar geleden de teruggave goed van kerkelijke eigendommen die ten tijde van het communisme in beslag werden genomen. Maar de voorbije weken probeerde het Tsjechische Ministerie van Binnenlandse Zaken alsnog een uitzondering door te drukken voor de kathedraal in de Praagse burcht, die nationaal monument is, en enkele andere kerkgebouwen. De aanpassing werd door de Tsjechische regering afgewezen.

  Gevraagd naar zijn visie over de voorgestelde uitzondering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, zei de Tsjechische aartsbisschop dat hij nog liever zijn identiteitskaart zou inleveren en het land verlaten dan ‘terug te keren naar de tijd van de rode vlag en hamer en sikkel’. Daarop draaide de gespreksleider prompt de microfoon dicht.
  Bron:kerknet.be.
  Zie ook radio.cz/en over dit onderwerp.
   
  JanAverink vindt dit leuk/interessant.
 12. Dus omdat het vrijdag en zaterdag verkiezingen zijn mag je nu in het openbaar even niks negatiefs over de communistische periode zeggen, omdat dat de communisten stemmen zou kunnen kosten? Dat is wel heel ver doorgedraafde "democratie"!
   
 13. Inderdaad zeer dubieus: de interviewer vraagt een mening over een politieke kwestie, maar als dan vervolgens het antwoord politiek getint blijkt te zijn, gaat de stekker eruit...
   
 14. Tja, de kerk had het zwaar onder het communisme en die bisschop zal zijn redenen wel hebben om dit soort dingen te zeggen, maar de wereld is niet zwart-wit, of rood-blauw. Voor de revolutie in Rusland baadde de kerk en de adel in weelde, terwijl de arme drommels stierven als ratten.

  En toen veranderde er iets. Heel veel van wat er gebeurd is, is niet goed te praten, maar er kwam wel verandering. Kinderen die voorheen hun eigen naam niet konden schrijven, konden naar school. Mensen die vroeger doodgeslagen werden omdat ze een konijn van het landgoed van een rijkaard jatten omdat ze stierven van de honger, kregen ook een sprankje hoop. Er kwam werk, er kwamen pensioentjes, je was geen slaaf meer, er kwam een vorm van gerechtigheid.

  Het communisme is geen slecht idee, het werd alleen slecht uitgevoerd, er werden misdaden gepleegd, zeker in de tijd van Stalin, maar er werden ook grote dingen tot stand gebracht. Een van de problemen waar het communisme en ook het socialisme eigenlijk geen goed antwoord op heeft, is wat doen we met de boeren? Het is niet juist iemand zijn bestaan af nemen en de boeren hebben onder het communisme behoorlijk geleden. Land afgepakt, dieren afgepakt. Op zich een behoorlijk stomme maatregel, want Rusland, wat eerst de graanschuur van Europa was, zag de oogsten aanmerkelijk minder worden.

  Aan de andere kant, is het rechtvaardig dat een gedeelte van de bevolking een onevenredig groot deel van de grond in zijn bezit heeft? Ook al gebruikt hij deze grond om producten op te verbouwen? Gewoon iets om over na te denken.

  Voor wat de kerken betreft, persoonlijk houd ik van de gebouwen en de kunstschatten en ik zou het jammer vinden dat die verloren gaan. Voor wat betreft de dienaars van de kerk. Mwah. Sorry to say, voor mij zijn het dienaren van een middeleeuwse achterhaalde toestand. Het ene schandaal volgt op het andere, kindermisbruik, kerkvorsten die enorme sommen besteden voor hun eigen eer en glorie. Mensen geld uit de zak kloppen voor van alles en nog wat.

  Het is niet alleen een aanval op de katholieken, ik ben in het algemeen niet zo gesteld op al die mensen die zogenaamd het licht hebben gezien en je er met alle geweld van willen overtuigen dat zij de juiste religie hebben. Ieder mag voor mij geloven wat hij wil en op zijn manier zalig worden, maar ik vraag me werkelijk af of dat allemaal zo liederlijk veel geld moet kosten, zo voor wat mij betreft, houdt de Tsjechische staat mooi de kerkelijke bezittingen. Restaureert het erfgoed wat de moeite van het restaureren waard is en laat de herder van de parochie, van wat voor soort parochie dan ook, gewoon zijn salaris betalen door de parochianen die zijn preken de moeite waard vinden.
   
 15. Ad Verschoor

  Ad Verschoor Donateur

  Tsjechië geeft kerkelijke eigendommen terug

  Tsjechië was een van de laatste landen van Oost-Europa waar een overeenkomst werd bereikt over de teruggave van kerkelijke eigendommen die ten tijde van het communistische bewind werden geconfisqueerd.

  Het land lijkt sinds vorig jaar zijn achterstand in te lopen. In 2014 werden in totaal 23.639 stukken grond teruggegeven, waaronder meer dan 10.000 tuinen, weidelanden en 6.765 stukken bos. Vooral aan de Tsjechische katholieke Kerk, maar ook aan de andere geloofsgemeenschappen, werden ook 403 gebouwen teruggegeven, onder meer 116 huizen. Voor andere eigendommen is er een schadevergoeding betaald, omdat die intussen privébezit geworden zijn.

  De geloofsgemeenschappen kregen ook kostbare kunstwerken, onder meer enkele fraaie middeleeuwse en barokke stukken uit de Nationale Galerij van Praag, terug. Een aanzienlijk deel van de kerkgebouwen is eerder al teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar, onder meer het bekende heiligdom van de Groene Berg in Zdar nad Sazavou, dat werelderfgoed is van de Unesco, en het slot van Kromeriz.

  Bron: kerknet.be
   
  kuurgast vindt dit leuk/interessant.
 16. kuurgast

  kuurgast Donateur

  Een kwart van alle bezittingen zijn teruggegeven volgens radio.cz/en.
  Miloš Zeman gaat binnenkort naar Rome voor een bezoek aan de paus en wil daar praten over dit onderwerp met de vraag of het geld geïnvesteerd kan worden in hospices.
   
 17. Ad Verschoor

  Ad Verschoor Donateur

  Tsjechië geeft kerken 75 miljoen schadevergoeding

  Tsjechië heeft in 2015 de Tsjechische kerken 75 miljoen euro schadevergoeding betaald voor onder het communistisch bewind onteigende bezittingen. De Rooms-Katholieke Kerk in Tsjechië zou 55 miljoen hebben gekregen, de overige kerken de rest, zo meldde persbureau Kathpress eerder deze week.

  De bedragen zijn een deel van de vergoeding voor de geleden schade tussen de Tweede Wereldoorlog en de val van het IJzeren Gordijn in 1989.

  De betaling is een gevolg van een in 2013 gemaakte afspraak tussen de Staat en de verschillende Tsjechische kerken. In totaal raakten de kerken in de tijd van het communisme voor 2,3 miljard euro aan gebouwen en land kwijt.

  Dat bedrag zal in een periode van dertig jaar worden terugbetaald. Tegelijkertijd bouwt de Staat haar verplichtingen tegenover de kerk af, zo stopt de betaling van de salarissen van priesters door de staat.

  Bron: rd.nl
   
  kuurgast vindt dit leuk/interessant.
 18. Ad Verschoor

  Ad Verschoor Donateur

  Tsjechische restitutiewet voor geconfisqueerde kerken en klooster

  Communistische partij zet de Tsjechische liberalen onder druk om de schadevergoeding voor de onder het communisme geconfisqueerde kerken te belasten.
  De Tsjechische winnaar van de recente parlementsverkiezingen, miljardair Andrej Babis van de liberale beweging ANO, wil 19 procent belasting opleggen op de schadevergoeding van de Tsjechische overheid aan de kerkgemeenschappen. Daarmee wordt het moeizaam bevochten akkoord van de restitutiewet weer helemaal op de helling geplaatst.

  Tsjechië, een van de meest geseculariseerde landen van Europa, was een van de laatste ex-Sovjetlanden waar dergelijk akkoord tot stand kwam, mede door het verzet van de communisten en socialisten. Na jarenlange moeizame onderhandelingen werd een akkoord bereikt om aan de kerken tijdens de periode tot 2043 een schadevergoeding van 2,36 miljard euro te betalen. Met de aangekondigde belasting van Babis zou daarvan 450 miljoen euro naar de staatskas terugkeren.

  Met de steun van extreem links en extreem rechts
  Het voorstel krijgt volgens het Babisgezinde blad Lidove noviny de volle steun van de Communistische Partij van Bohemen en Moravië (KSCM) en de rechts-nationalistische partij voor Directe Democratie, die onder deze voorwaarden bereid zouden zijn de minderheidsregering van ANO onder Babis te steunen. Samen zouden zij over 115 van de 200 zetels beschikken. Zo’n belasting was onder de vorige coalitie nog taboe, maar nu staat niets zo’n regeling nog in de weg, meent Lidove noviny.

  Woordbreuk
  De woordvoerder van de Tsjechische bisschoppenconferentie, Stanislav Pribyl, betreurt de politisering van de restitutie en het feit dat die als pasmunt wordt gebruikt om de steun van extremistische partijen te krijgen. Hij verwijt de Tsjechische politiek en in het bijzonder de liberalen gemaakte afspraken niet na te komen. Wij hopen dat gemaakte akkoorden (die destijds de steun hadden van de christendemocraten, de sociaaldemocraten en Babis' Ano, red.) worden nagekomen.

  Bron: Radio Vaticana (Duitstalig)/Kathpress.at en kerknet.be
   
 19. Heeft Babis weer eens geld tekort....? (zucht)

  Was dat niet dezelfde restitutie, waardoor de staat na een bepaald aantal jaren geen salarissen meer hoeft uit te keren aan de pastoren, bisschoppen, enz.?

  Altijd een addertje, of in dit geval meerdere grote slangen onder het gras.....

  Nogmaals ZUCHT!!
   
 20. Ad Verschoor

  Ad Verschoor Donateur

  Debat in Tsjechische Kerk over herstelbetaling is afgesloten

  Volgens de Tsjechische kerkleiding is het debat over de schadeloosstelling voor de communistische overheersing afgesloten.
  De leiding van de Tsjechische katholieke Kerk beschouwt het debat over de herstelbetaling voor geconfisqueerde goederen onder het communisme wat haar betreft als definitief afgesloten. Er bestaat geen reden dit moeizaam bevochten akkoord te herzien of te heronderhandelen, aldus Stanislav Pribyl, de secretaris-generaal van de Tsjechische bisschoppenconferentie. Wij richten onze energie op het veiligstellen van de eigen financiering voor de toekomst. Wij mengen ons niet in het huidige debat omdat alles daarover al is gezegd en beargumenteerd.

  Sinds eind vorige week staat de kerkbelasting in Tsjechië, waaraan jaren onderhandeling met wisselende politieke coalities voorafging, opnieuw ter discussie. De grote winnaar van de recente verkiezingen, de liberaal en miljardair Andrej Babis, kondigde aan dat wat hem betreft de schadevergoeding van de Tsjechische overheid voor kerkelijke eigendommen voor 19 procent belast kan worden. Het uitdovende akkoord voor de betaling van de priesterlonen blijft behouden. Met zijn aankondiging hoopt Babis zowel de steun van extreemlinks als -rechts voor zijn minderheidsregering te krijgen.

  Bron: kerknet.be
   

Deel deze pagina