Theoloog Tomas Halik

Topic in 'Cultuur & Geschiedenis' gestart door Ad Verschoor, 16-01-2019.

 1. Ad Verschoor

  Ad Verschoor Donateur

  Tomáš Halík - Lezing

  De bekende theoloog Tomáš Halík komt op 4 maart naar Den Haag en op 5 maart naar Nijmegen.

  [​IMG]

  Over de spreker
  Tomáš Halík is priester en hoogleraar filosofie aan de Karelsuniversiteit in Praag. Hij weet als geen ander de eeuwenoude bijbelverhalen een hedendaagse betekenis te geven. In 2018 verscheen zijn boek Raak de wonden aan. Eerder schreef hij Geduld met God (2014), De nacht van de biechtvader (2016) en Ik wil dat jij bent (2017).

  "Church as field hospital; crisis and renewal of faith"
  Deze lezing is gebaseerd op zijn boek "Raak de wonden aan"; over niet zien en toch geloven, dat in 2018 in het Nederlands verscheen.

  Wanneer: maandag 4 maart 20.00 - 21.30 uur
  Waar: Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag
  Aanmelden en lees meer HIER

  "How to Deal with Misery?"
  Wanneer
  : dinsdag 5 maart 19.30 - 21.00 uur
  Waar: Theaterzaal C, Radboud Universteit, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen
  Lees meer HIER

  Georganiseerd door: České centrum
   
 2. kuurgast

  kuurgast Donateur

  Tomáš Halík is een opmerkelijke priester/theoloog, hij ligt regelmatig in de clinch met Kardinaal Dominik Duka.
  De kardinaal is een vriend van president Miloš Zeman en is het vaak niet eens met Tomáš Halík.
  Woensdag was Tomáš Halík nog bij Paus Franciscus waar hij hem een open brief Pro Pope Franciscus overhandigde.
  Zie artikel op radio.cz/en + radio.cz/de.
   
 3. Ad Verschoor

  Ad Verschoor Donateur

  Tomas Halík: Teloorgang religie biedt nieuwe kansen

  [​IMG]

  Tomas Halík sprak maandagavond in Den Haag. „Ik denk dat iedereen die een levend geloof heeft dwars door een dal van duisternis gaat en ervaart dat God kan zwijgen.” 

  God verbergt Zich in deze tijd. Maar daardoor is het juist een gezegende tijd voor het stellen van vragen. „Als ik zwak ben, ben ik machtig”, betoogde de Tsjechische priester Tomas Halík maandagavond tijdens een lezing in Den Haag.

  Halík (70) is priester en hoogleraar filosofie en sociologie aan de Karelsuniversiteit in Praag. Hij is voor een tweedaags bezoek in Nederland om enkele lezingen te houden. In Den Haag sprak hij over de crisis en de vernieuwing van het geloof.

  Halík beschouwt het seculiere karakter van de samenleving als „een goede gelegenheid en grote uitdaging”, zo stelde hij. „Religie is niet meer vanzelfsprekend in deze tijd. Dit biedt echter de uitdaging om de diepere betekenis ervan te leren kennen.”

  Geloof is ten diepste vertrouwen dat in elke situatie van het leven „zin, kansen en hoop” aanwezig blijven. „Geloof verbindt realisme met kritisch denken en is de vijand van bijgeloof, vooroordeel en illusie. Het wil van de moed der waarheid getuigen. Ik denk dat iedereen die een levend geloof heeft –en geen dode ideologie– dwars door een dal van duisternis gaat en ervaart dat God kan zwijgen. Maar als God verborgen is, kunnen we Hem niet negeren of vergeten, maar zullen we Hem met des te meer moed zoeken.”

  Pasen
  Het huidige tijdperk laat op verschillende terreinen „een verlies en de dood van het christendom zien, althans in zijn overgeleverde historische vormen.” Christenen moeten volgens Halík leren de betekenis van de huidige situatie te ontsluiten met de „sleutel” van Pasen. „De dood heeft niet het laatste woord. De opstanding is echter niet een herleving of herstel van oude vormen, maar de opening van een nieuwe dimensie, een zicht op het drama van Pasen. Er is geen opstanding zonder het kruis. Ik wantrouw elk geloof dat nooit verwond is door twijfels en dat nooit gekruisigd is door de ervaring van het kwaad en het onrecht in onze wereld. De roep van Jezus –„Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”– is steeds meer de hoeksteen van mijn geloof geworden.”

  Een rijp geloof is in staat om geduldig te wachten, aldus Halík. „Ik zeg niet dat atheïsten ongelijk hebben, maar zij hebben geen geduld als ze te snel Gods zwijgen interpreteren als een bewijs dat Hij niet bestaat. Maar ook de religieuze enthousiastelingen en religieuze traditionalisten zijn ongeduldig als ze het zwijgen van God willen bezweren met hun halleluja’s en het voortdurend herhalen van uitdrukkingen die ze geleerd hebben. Wachten is geen vergeefse passiviteit, maar de uitdrukking van hoop op datgene wat we niet zien.”

  De grootste vijand van het christelijk geloof is volgens de Tsjechische hoogleraar niet het atheïsme, maar afgoderij. „We kunnen atheïsme niet als een verwerping van God beschouwen; het is vaak een verwerping van theïsme, van menselijke begrippen van God.”

  Bron: rd.nl
   
 4. In het programma 'Jacobine' van 9 maart 2019 (NPO2) spreekt zij met Tomás Halík. Een katholieke theoloog die als atheïst in het communistische Tsjechoslowakije opgroeide.
   
 5. Filosoof; toen we in Tsjechië een stukje grond wilden kopen, hadden we een "zakenwaarnemer" nodig voor een op te richten S.R.O.. Omdat we geen bekenden hadden in Tsjechië, schoof onze advocaat een filosoof naar voren (die achteraf een vriend van de advocaat bleek te zijn).

  Mijn vrouw, opgegroeid in de nadagen van het communisme in een land in Oost Europa, was daar niet zo blij mee. Volgens haar zijn mensen met dit soort studiekeuzes meestal kinderen van de communistische elite, die zich te goed voelen hun brood te verdienen tussen de arbeiders, liever wat boeken schrijven of pamfletten met warrige teksten om het communisme aan te prijzen.

  De filosoof die ons pad kruiste, was volop bezig om te schakelen naar het kapitalisme, indien nodig ten koste van ons. We hadden een mooi stukje grond op het oog, maar de filosoof had een beter voorstel. Naast zijn huis lag, op een scherpe helling, bouwgrond (van zijn moeder, een operazangeres) en dat zouden we veel beter kunnen kopen. Toen we dat niet wilden, was de interesse meteen een stuk minder.

  Toen we wat vaker op bezoek moesten bij de ambtenarij, kwam het voorstel dat het handig zou zijn een auto te hebben, en dat wij die voor hem zouden gaan betalen. Ook het redelijke loon dat wij hem betaalden voor zijn diensten, was hem altijd te weinig. We hebben het nog een tijdje aangezien met deze man, later heeft mijn vrouw deze taak overgenomen.

  De filosoof heeft tegenwoordig een café, kan zijn visie op het leven aan de bar verbreiden, in combinatie met bier verkopen. "Bier is goed voor de gezondheid", wilde hij mij al eens wijsmaken.
  Deze meneer Halík is schijnbaar naar de andere kant overgelopen, van filosoof naar theoloog. Ook een beroep waarin je niets hoeft te bewijzen, veel woorden in een mistig bos.
   
  PuNkEnStEiN vindt dit leuk/interessant.
 6. Ad Verschoor

  Ad Verschoor Donateur

  Professor waarschuwt voor misbruik christelijke symbolen

  De Tsjechische professor Tomas Halik, een van de belangrijkste Europese christelijke intellectuelen, heeft tijdens de Europese bedevaart in het Oostenrijkse bedevaartsoord Mariazell gewaarschuwd voor het misbruik van christelijke symbolen.

  Halik: "God dreigt op veel plaatsen in Europa verward te worden met de natie en het christelijke geloof met de gevaarlijke afgoderij van xenofobie en populisme. Maar deze lieden kunnen zich zeker niet beroepen op de God, die de vader van Jezus is.

  Hij verwees vooral naar bewegingen in Polen en Hongarije die een terugkeer naar christelijke waarden preken, maar tegelijk ook haat tegen migranten en moslims verkondigen en democratie door een autocratisch systeem proberen te vervangen.

  Bron: cip.nl
   
 7. Tja, dit is zo oud als de mensheid. Bijna elke gelovige (of het nou een religie of andere overtuiging betreft) manipuleert zijn geloof net zo lang tot het als een jasje gegoten zit en hij bevestigd wordt in het eigen gelijk. Dat maakt het leven wel zo vertrouwd en makkelijk. "Goh, wat toevallig! Dit geloof komt precies overeen met wat ik vind, dus ik heb gelijk!" Komen er klachten, dan kan je je altijd op je - uiteraard enige ware - geloof beroepen. In het uiterste geval slacht je de klager af, dat zal die ketter, die ongelovige hond, leren. De kerken en partijen deden/doen zelf niet anders, dus wat verwacht deze 'een van de belangrijkste Europese christelijke intellectuelen' nou?

  Zo, tot zover de overpeinzing van de dag van 'een van de belangrijkste Europese forumintellectuelen'. Doe er wat mee of niet.:beleefd: :stout:
   
  Laatst bewerkt: 08-05-2019
 8. Ad Verschoor

  Ad Verschoor Donateur

  Recensie van ‘Niet zonder hoop’ van Tomáš Halík

  Opnieuw is een boek van de Tsjechische priester en theoloog Tomáš Halík in het Nederlands verschenen. Hij blijkt een bestseller te zijn, met meer dan 30.000 verkochte boeken in de laatste jaren, wat voor de theologische markt best bijzonder is.

  [​IMG]
  Beeld door: Youtube/RV

  In Niet zonder hoop, dat de ietwat jeukerige ondertitel: religieuze crisis als kans, heeft, komen we de inmiddels bekende Halík-thema’s tegen. Zo benadrukt hij de heilzame functie van een kritisch atheïsme, waardoor het geloof wordt uitgezuiverd van onhoudbare standpunten. Het geloof is voor hem iets fundamenteel anders dan het aanhangen van een aantal opvattingen. Hij zoekt een weg voorbij het theïsme, maar begeeft zich daarbij wel nadrukkelijk op het terrein van de katholieke traditie.

  Als altijd wordt hij fel als hij het heeft over bepaalde evangelische stromingen, die een oppervlakkige boodschap verspreiden (vgl. p. 99). Het is een open zenuw bij Halík, verklaarbaar uit zijn eigen biografie. Hij groeide op achter het IJzeren Gordijn, in een religievijandig klimaat. Hij maakte deel uit van de ondergrondse kerk, maar moest na de omwenteling ervaren dat in zijn eigen katholieke kerk vele reactionaire krachten te voorschijn kwamen. Tegelijkertijd probeerden door westers donorgeld gedreven evangelische kerken het geestelijk vacuüm met hun populaire boodschap op te vullen. Tegen de oppervlakkigheid verzet hij zich, als hij pleit voor meer diepgang: “God is de diepte van onze werkelijkheid. Ik ben het met Tillich (protestants theoloog uit de 20ste eeuw) eens dat wie ‘weet heeft van de diepte, weet heeft van God’. Diepte vormt in dit geval geen tegenstelling met hoogte, maar is het tegenovergestelde van gebrek aan diepgang en oppervlakkigheid. In zoverre wij in ons leven en bij ons begrijpen van het leven en in het verstaan van de wereld de verleiding tot oppervlakkigheid overstijgen, bevinden we ons op ‘de weg naar de woonplaats van het licht’.” (p. 159).

  [​IMG]


  Het laatste gedeelte is een verwijzing naar een vers uit het bijbelboek Job. Aan de figuur van Job zijn een paar van de hoofdstukken in dit boek gewijd. Job verzet zich tegen het leed dat hem overkomt en klaagt God aan. Hij neemt geen genoegen met de vrome verklaringen van zijn vrienden. In lange monologen komen Job en zijn vrienden aan het woord, zonder dat er een oplossing wordt gevonden. Uiteindelijk neemt God het woord en onderwerpt Job aan een spervuur van vragen. God wijst op de grootsheid van de schepping. Is Job in staat om dat geheim te doorgronden?
  De interpretaties van het boek Job lopen uiteen. Is Job de morele winnaar, omdat God zichzelf overschreeuwt zonder op Jobs gerechtvaardigde vragen in te gaan, omdat Hij geen gewag maakt van de weddenschap met de duivel die aan Jobs ellende ten grondslag ligt? Een interpretatie die gesteund wordt door de mededeling aan het slot, dat God Job gelijk geeft tegenover zijn vrienden? Of is het juist zo, dat God met zijn vragen, die onbeantwoordbaar zijn, ook voor God zelf, wijst op de onbegrijpelijkheid van het geheel van de schepping: “God komt niet om het raadsel op te lossen, maar om nog een ander raadsel voor te leggen (…) Job ondervraagt God en God antwoordt met een uitroepteken. In plaats van te verklaren dat de wereld onverklaarbaar is, laat God zien dat hij nog geheimzinniger is dan Job denkt” (p. 129).

  Een conclusie die Halik hieruit trekt is dat “God, die geheimzinnige context van ons leven, ons alleen als voorwerp van hoop is gegeven” (p. 141), waarmee we bij het thema zijn dat de beschouwingen in deze bundel met elkaar verbindt, de hoop.
  Hoop is wat anders dan optimisme, maar gaat volgens Halik boven de simpele tegenstelling optimisme – pessimisme uit. Hoop als theologische deugd is in de moderne tijd vooral verbonden geraakt met een verwachting van een leven na dit leven, persoonlijk gekleurd, maar ook dat is niet wat Halik bedoelt. In de hoop gaat het om de moed het ‘terrein van het onmogelijke’ te betreden. Een voorbeeld daarvan is de belofte die mensen elkaar doen. Je neemt een voorschot op de toekomst, waarbij wij “iets doen wat onze krachten werkelijk te boven gaat, want de toekomst overstijgt immers radicaal ons ‘krachtenveld’, het terrein waarop wij invloed kunnen uitoefenen. Daarom zijn God en toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden (…) God is onze toekomst. In onderscheid van ons is Hij haar Heer; wij daarentegen ‘hebben’ onze toekomst alleen in hoop, op de manier van de hoop. Wij hebben haar en hebben haar niet, precies zoals wij God hebben en niet hebben. God is onze hoop, niet ons ‘bezit’” (p. 111).

  Halik is een productief schrijver. Zijn teksten zijn bedrieglijk toegankelijk, omdat bij herlezing blijkt, zeker in groepsverband, is mijn eigen ervaring, dat er vaak veel meer in verborgen ligt dan je in eerste instantie denkt. Hij put uit de rijke traditie van het christendom en weet op een aansprekende manier diepe inzichten te verbinden met een eigentijdse spiritualiteit.

  Bron: nieuwwij.nl
   

Deel deze pagina