Schorskever

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Omdat mijn 'landgoed' voor een klein gedeelte uit bos bestaat kreeg ik een brief van LesyČr. Er wordt verwezen naar de site nekrmbrouka.cz. De boomschorskever rukt op in Tsjechië en die schijnt te moeten worden bestreden. Ik was al bezig het dode hout uit mijn bos te verwijderen en te verbranden. Neem aan dat dit voorlopig genoeg is. Op het direct aansluitende stuk bos staan enkele geknakte bomen. Heb binnenkort overleg met de buurman. Op het niet handelen staat een boete van een miljoen kronen. Men is blijkbaar bang voor dit beestje.
 
Men is blijkbaar bang voor dit beestje.
En niet ten onrechte, als ik het onderstaande lees:

"Schorskevers (Scolytidae) of bastkevers leven tussen de schors en het hout van een boom. Per jaar kunnen er twee tot drie generaties gevormd worden. De larve van de schorskever maakt eerst een gaatje in de buitenste schorslaag en vreet zich dan door het zachte delingsweefsel (cambium). Hieronder maken de larven al etend een gangenstelsel, ze eten van het weefsel en het oppervlakkige spinthout en scheiden het boormeel weer uit. Aan de structuur van het boormeel en het vraatbeeld is te zien welke keversoort het gemaakt heeft. Ze kunnen aan de bomen grote schade toebrengen doordat de vochtvoorziening geblokkeerd wordt en de boom vervolgens doodgaat; ook verspreiden sommige soorten plantenziekten. De kevers leven van de sapstroom in de levende boom, bij sterven of kappen van de boom zullen de kevers zich daarom verwijderen."

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Schorskevers

De boomschorskever rukt op in Tsjechië en die schijnt te moeten worden bestreden. Ik was al bezig het dode hout uit mijn bos te verwijderen en te verbranden. Neem aan dat dit voorlopig genoeg is.
Het lijkt erop dat je werk helaas voor niets is. Zie de laatste zin uit het Wikipedia-stukje.
 
Het zou beter zijn om meer loofbomen te planten.

Hoewel al van een paar maanden geleden, kom ik hier eventjes op terug.

Het klinkt, helaas, een beetje simpel. Een beetje makkelijk ook. Net als: Ja, iemand moet het doen!
En dan blijkt dat "Iemand" al jaren dood is.

Het is niet zo simpel, eventjes omschakelen van traditioneel naaldhout naar loofhout.

Niet in de laatste plaats als je vele hectaren met naaldhout; als investering en uitgesteld inkomen, in een paar jaar zijn gereduceerd tot sloophout. Nu als dump verkrijgbaar vanwege het overtollige aanbod.
Ja! dan is je perceel omgekapt! Soms met een verplichting.

Voor het product krijg je bijna niets terug en dan zou je moeten omschakelen naar loofbomen.
De factor aanschaf en groei maar even samengevat: Jaaaaaren!
In de meeste gevallen geldt: Boompje groot, Baasje dood.

Ja, ja,
"Het zou beter zijn om meer loofbomen te planten."

De huidige en komende generatie heeft daar de komende 50 jaar nu eventjes niets aan.
Onze naaste buren zijn in een klap hun volledige familiekapitaal kwijt!

Er is wel een simpele oplossing voor het probleem: "Het zou beter zijn om meer loofbomen te planten."

Ja.
 
Men is blijkbaar bang voor dit beestje.
Klopt!

Zoals het er nu voor staat, is binnen 5 jaar meer dan 50 % van de huidige productiebossen verdwenen.
Het is echter niet zo zeer de schuld van die kevertjes, maar het gebrek aan water.
Gebrek aan water: verminderde sapstroom: verminderde weerstand en dus, voor die kevertjes een dode boom.
Het ligt niet aan die kevertjes. Die doen hun natuurlijke werk. Het is het gebrek aan water!
Dat gaat straks ook gelden voor loofbomen.
 
Laatst bewerkt:
Voor meer loofbomen moet je het aantal roodwild radicaal terugdringen.
Hier in het dorp zijn een paar pensions, die hooibalen voeren aan de herten in de winter, is zo leuk voor de toeristen, s'morgens bij het ontbijt Bambi's kijken, hele colonne's herten komen daar dagelijks voorbij.
Valt mij ook op dat ik de laatste jaren steeds minder hoor van jagers, is een hobby die bij sommigen in een kwaad daglicht staat, maar is gewoon nodig, omdat die herten veel te weinig natuurlijke vijanden hebben.
Loofbomen moet je planten, en dan een omheining zetten, achter ons huis is dat ook gedaan, en daar heeft zich weer een mooi bos ontwikkeld, in 15 jaar tijd.
Hier vlak over de grens in Beieren, is eind jaren negentig veel bos verloren gegaan door kevers en storm, en daar zou de natuur zich volgens mensen die menen er verstand van te hebben, vanzelf herstellen.
Dit gaat zeer moeizaam, twintig jaar later kun je nog niet spreken van een mooi divers en regelmatig bos, op de Duitse TV zag ik een reportage uit 2012, waarin dit "natuur laten gedijen"werd aangeprezen, als je alleen de mooiste plekken filmt kun je de TV kijker alles laten geloven.
Gebrek aan water, is ook een probleem , vooral op slechte zandgrond, dan helpt het ook niet als je, takken gaat verhakselen en afvoert naar een biogas centrale, daarmee verwijder je de humus voor het bos van de toekomst.
 
Ik heb mijn bomenbestand opgenomen. Kom gelukkig tot de conclusie dat ik loofbomen heb: eik, beuk, berk etc. Bijzonder is een conifeer van een meter of 8 hoog en een kastanje waar jaren geleden de top uit is gehaald. Heeft zich goed hersteld. De vorige eigenaar meende een plataan te hebben aangeplant, maar dat blijkt een linde te zijn. Bij een forse opruiming in de herfst heb ik een knotwilg zichtbaar gemaakt waar zeker 25 jaar niets aan is gedaan. Jaren terug hoorde ik in mijn bos (voor een deel een houtwal) een motorzaag. Het elektriciteitsbedrijf had opdracht gegeven alle bomen binnen een bepaalde afstand van een hoogspanningsleiding (35 kV) te verwijderen. Ook een oude kersenboom moest er aan geloven. Die zal er eerder hebben gestaan en zal echt niet veel hoger geworden zijn.
 
Wolven komen steeds meer voor in Tsjechie. Zoveel zelfs dat een jager uit Broumov op tv klaagde dat wolven 30 moeflons hadden gedood, en dat er dus van de toegestane hoeveelheid van 13 er nog maar 30 in leven waren. Dus dat er veel te veel rood wild rond loopt zoadt er wat te schieten is klopt schijnbaar wel.
 

kuurgast

Donateur
Zeman keurt nieuwe crisismaatregelen goed ter bestrijding van schorskevers

Het ministerie van Landbouw zal vanaf april meer bevoegdheden hebben om houtoogst en bebossing te reguleren, indien nodig om de schade door de voortdurende schorskeverramp tot een minimum te beperken.

President Miloš Zeman heeft een wetswijziging in de wet op de bosbouw ondertekend en heeft verklaard dat de bestaande buitengewone maatregelen ontoereikend zijn, vertelde zijn woordvoerder aan het persbureau ČTK.
De schorskeverplaag die in 2018 de vurenbossen door het hele land trof, zou in de afgelopen 200 jaar het ergste zijn geweest.
Vanwege de voortdurende plaag, worden de grotendeels naaldbossen van het land geconfronteerd met een uitgebreide kap van bomen, die een negatieve invloed kunnen hebben op veel diersoorten, waaronder haviken en zeearenden.
Bron radio.cz/en/section/news.
 

kuurgast

Donateur
Schorskeverbossen zullen veranderen, ze zullen kleurrijker worden.

Overdreven aantal schorskevers en extreme droogte hebben een catastrofe van ongekende omvang veroorzaakt in de binnenlandse bossen.47 procent van de kadastrale gebieden worden direct bedreigd door schorskevers.

De rode zone, waar buitengewone maatregelen van toepassing zijn op de bestrijding van schorskevers, is momenteel uitgebreid van 5.127 kadasters tot 6.629, op een totaal van 13.078 kadastrale gebieden in Tsjechië. Dit volgt uit de meest recente gegevens van het Ministerie van Landbouw.

Volgens de CZSO zijn vorig jaar 178 miljoen zaailingen gebruikt voor het planten. Hiervan waren er een record van 111 miljoen loofboomzaailingen (62,7 procent) en "slechts" 36 miljoen sparrenzaailingen.

"Tijdens de vernieuwing van het bos is het mogelijk om de samenstelling van bomen aanzienlijk te veranderen ten voordele van loofbomen. We zijn een langetermijntrend begonnen waarmee we onze bossen meer soortenrijk willen maken en dus beter bestand tegen ongedierte en klimaatverandering. De meest aangeplante loofbomen zijn beuken en eiken, evenals linden en esdoorns ', aldus minister van Landbouw Miroslav Toman.

Door de extreem hoge houtkap van vorig jaar, die 30,9 miljoen kubieke meter bereikte, waarvan de calamiteit van de schorskever 22,8 miljoen m3 bedroeg, nam het oppervlak van open plekken vorig jaar toe van 36.000 naar 55.000 hectare.

Wetgevende en andere door de overheid genomen maatregelen hebben de eigenaren en bosbeheerders op zijn minst een beetje bevrijd. De wettelijke termijn voor bebossing is verlengd van twee naar vijf jaar, wat ook helpt bij het natuurlijke herstel van rampzalige open plekken. De staat heeft ook de strikte regels voor de overdracht van plantmateriaal versoepeld, zodat de meest uiteenlopende samenstelling van houtige planten kan worden gebruikt. Dit zijn volgens experts stappen in de goede richting.

Onlangs besprak de regering een wijziging van de Jachtwet, die tot doel heeft het aantal hoefdieren te verminderen, wat grote schade veroorzaakt bij nieuwe aanplant. Volgens Příhoda zou succesvolle regeneratie van bossen bijna onmogelijk zijn zonder de wild populatie te reguleren.

De regering en het ministerie van Landbouw, dat verantwoordelijk is voor de bosbouw, hebben al een aantal maatregelen genomen en zullen deze blijven nemen die moeten bijdragen tot een verbetering van de huidige situatie. Gelukkig is het weer dit jaar, met ondergemiddelde temperaturen en regenrijke maanden in mei en juni, gunstiger geweest voor bossen en hun boeren en minder voor kevers.

Ook het herstel van gedecimeerde bossen wint geleidelijk aan vaart. Volgens recent gepubliceerde statistieken zijn we er vorig jaar in geslaagd om 35 procent meer oppervlakte te bebossen dan in het voorgaande jaar. In totaal werd 28.670 hectare bebost, 7425 hectare meer op jaarbasis en het meest sinds 2005. Een toename van het gebied werd ook geregistreerd in natuurlijke herbebossing, tot 5.224 hectare, wat een stijging betekent van 28 procent in vergelijking met 2018.
Bron novinky.cz.
 
Toeristen die wandelingen maken moeten improviseren. Sommige plaatsen missen markeringen, andere het hele bos

Het gerommel van oogstmachines, het geluid van kettingzagen en de rook van brandende takken. Dergelijke percepties worden nu vaak aangetroffen door toeristen in de hele regio Vysočina. In de regio, die het meest wordt getroffen door de ramp met de schorskever in de republiek, gaat de strijd met de houtvernietigende kever verder. Dit leidt ook tot grote schade aan wandelpaden.

Het doel van boswachters in de lentemaanden is dat de plaag, die onder de schors overwintert, zijn ontwikkeling niet voltooit en zich zo min mogelijk in de omgeving verspreidt. Intensieve ontbossing vermijdt echter niet de gemarkeerde toeristische routes, die bijna 3.200 kilometer door Vysočina worden geleid. Niet altijd zullen mensen het pad vinden zoals het op de kaart staat of zoals ze het uit het verleden kennen.

"In calamiteitengebieden kunnen we veranderingen in toeristische borden niet vermijden. Waar de situatie het toelaat, behouden we de originele markeringen, bijvoorbeeld op staande torso's van boomstammen. Anders vragen we de Tsjechische Toeristenclub om toeristische routes om te leiden en met hen samen te werken ”, zegt Eva Jouklová, woordvoerder van de bossen van de Tsjechische Republiek (LČR), die ongeveer een derde van de bossen in de Vysočina-regio beheren.

Vorig jaar oogstte het staatsbedrijf ongeveer 2,8 miljoen kubieke meter hout. Het plan voor dit jaar is vergelijkbaar.

Intensieve ontbossing komt niet alleen tot uiting in de markering. “Zelfs de wegen in de regio zijn niet in een ideale staat, en dat kunnen ze ook niet zijn, omdat ze drassig zijn en er natuurlijk veelvuldig gebruik wordt gemaakt van zwaar bosbouwmaterieel. In ieder geval zullen we na de voltooiing van de werken, inclusief het herstel van het bos, alles weer normaal maken '', benadrukte Jouklová, eraan toevoegend dat ondanks deze ramp een aantal bosstructuren - schuilplaatsen, wegwijzers, putten - gepland zijn. ook dit jaar te restaureren.

Wanneer wandelaars hulpeloos dwalen​

Toeristen moeten nu af en toe improviseren tijdens wandelingen. "Waar op de kaart een bos is, vind je ineens een kale vlakte. Waar het voetpad leidde, zijn er stapels boomstammen. Het is dus duidelijk dat er soms een markering ontbreekt. Het lukt me altijd op de een of andere manier - ik ga rond of kom terug, maar soms ontmoet ik vakantiegangers die hulpeloos ronddwalen ', beschreef de oude toerist Libor uit Měřínsko in zijn ervaring met lentewandelingen.

Het beschadigde gedeelte werd bijvoorbeeld geregistreerd op Dědkovská hora bij Netín in de regio Velkomeziříč. De top, ooit verborgen in het bos, is nu zichtbaar, en de route van het gele bord, dat vroeger door het bos slingerde, leidt door gekapte open plekken.


De weg naar Dědkovská hora, een van de dominanten van de regio Měřín, voert door uitgegraven gebieden ...Toeristen doen meldingen van ontbrekende markeringen​

"Natuurlijk hebben we nog genoeg beschadigde delen in de Vysočina-regio, want de ontbossing stopt niet en gebeurt in de hele de regio. Vooral in het voorjaar, wanneer mensen meer wandelen, melden ze ons getroffen gebieden. Zoals het nu gaat, sturen we onze mensen daarheen om de sectie op orde te brengen, "beschreef Pesler, eraan toevoegend dat het publiek bijvoorbeeld de website www.turistickeznaceni.cz kan gebruiken , waar verzoeken om reparatie van borden worden ingediend.
"We juichen het zeker toe dat het publiek, maar ook boswachters of vertegenwoordigers van gemeenten ons laten weten dat een deel van de route beschadigd is. Nu komen we de schade vaak per ongeluk te weten. Maar we richten ons ook zelf tot de burgemeesters van de gemeenten '', zegt Vladimír Sýkora, voorzitter van het merkendistrict Žďár nad Sázavou. Momenteel werken er 12 getrainde mensen die voor de wegmarkering zorgen.
Maar deze zorg omvat niet alleen verfmarkeringen. Ook metalen wegwijzers en andere wegwijzers vragen om vernieuwing of reparatie, wat de liquidatie van de schorskeverramp ook in de weg staat. Toeristen hebben ook te maken met het opnieuw markeren van sommige routes, bijvoorbeeld omdat de grondeigenaren niet willen dat het pad hier leidt, of het is niet meer mogelijk of veilig door de verandering van terrein.

Zware machines moeten worden vermeden​

Volgens Martin Pesler beheren liefhebbers in de Vysočina-regio echter nog steeds de zorg, ook al is het aantal reparaties behoorlijk toegenomen door de schorskever. Vorig jaar voerden ze ook met succes reguliere vernieuwingen van gemarkeerde routes uit - elk jaar betreft dit een derde van hun totale lengte.
Voor het komende toeristenseizoen mag worden verwacht dat mensen weer volop het terrein op trekken. "De populariteit van wandelen op gemarkeerde routes groeit voortdurend. Deze extreme stijging werd veroorzaakt vorig jaar en dit jaar door de beperking van de mogelijkheid om naar het buitenland te reizen ”, aldus Roman Hrůza, een woordvoerder van KČT.
Voor boswachters is zo'n invasie echter geen overwinning. "Helaas realiseren veel mensen zich niet dat ze de werken moeten vermijden. Ze werken daar met enorme machines en hun operators hebben niet de kans om constant in de gaten te houden of iemand niet aan het wandelen is. De praktijk is echter zo dat toeristen, fietsers en gezinnen met kinderen zich vaak letterlijk onder de wielen van deze techniek bewegen - omdat ze de weg volgen ", aldus Jan Kesner, een jachtopziener bij Kinský Žďár. In zijn ervaring helpen zelfs borden niet, alles zal maar een tijdje meegaan.
"Natuurlijk begrijp ik dat mensen behoefte hebben aan ontspanning in de natuur, maar ze moeten dat wel doen om het werk in het bos, dat nu erg belangrijk is tijdens de ramp, niet ingewikkeld te maken en vooral om hun gezondheid en leven niet in gevaar te brengen." Benadrukte Kesner.

bron: idnes.cz

Goed nieuws is dat ik hoor uit goede bron ter plaatse dat ze al volop bezig zijn met het aanplanten van honderden, misschien wel duizenden nieuw bomen!

 
Laatst bewerkt:

De schorskever verdwijnt uit de Zuid-Boheemse bossen, maar houtproblemen blijven bestaan​


Dit jaar zagen de Zuid-Boheemse boswachters er met grote verwachtingen en hoop uit. Hij moest vertellen of er een einde kwam aan de ramp met de schorskever. Nu kunnen ze rusten. Het is nog niet volledig gewonnen, maar het volgende jaar, zonder extreme droogte en langdurige hoge temperaturen, heeft het zijn voortgang en vermenigvuldiging verder gedempt.

Van de naaldbossen rond Dačice zijn er op veel plaatsen nog maar een paar over...


Van de naaldbossen rond Dačice zijn op veel plaatsen nog maar een paar dennen over. Er is dit jaar echter ook een hongerige schorskever in hen begonnen.
De positieve ontwikkeling van de ramp wordt ook opgemerkt door wetenschappers, volgens wie het weer dit jaar nog gunstiger was dan vorig jaar.
"Het was niet alleen zichtbaar in wat er in het bos gebeurt, maar ook in de lagere schorskevers. Daarnaast is het voorkomen van de korstmos-eter afgenomen, zelfs op plaatsen waar nog veel sparren aanwezig zijn. De regenachtige dagen, wanneer de schorskever niet opzwelt en de bomen sterker worden, hielpen, "legt entomoloog Petr Doležal van het Biologisch Centrum van de Academie van Wetenschappen uit.
Volgens de huidige ontwikkeling van het weer verwacht hij zelfs niet meer dat de volgende generatie van de korstmos-eter de rest van het jaar zal uitvliegen. "Dit jaar waren er maximaal twee generaties, terwijl de tweede langzaam de winterfase ingaat. Het is al te zien op vallen uit het zuiden van Moravië. De schorskever vliegt nu niet, het is na het seizoen", legt Doležal uit.Zijn woorden worden ook bevestigd door de directeur van de bossen van de stad Písek, Václav Zámečník, die dit jaar slechts minder dan de helft van de ontginning van schorskevers meldt in vergelijking met vorig jaar.
"We zijn erin geslaagd om alle aangetaste bomen die we ontdekten zonder problemen te verwerken. Maar met de bewering dat de ramp voorbij is, zou ik toch voorzichtig zijn. Ik ben een beetje bang dat het terugtrekken van de schorskever ook te wijten is aan het verdwijnende voedsel", denkt Zámečník.
De situatie voor de boeren van Písek werd enigszins gecompliceerd door zomerstormen, waarbij ze te maken kregen met een aantal pauzes. Ook werden ze deels gehinderd door werk en vocht, waardoor ze vooral in de houtkap aan het werk waren.


"Meestal moesten we naar onbereikbare plaatsen, daar hebben we wat schade aangericht met de apparatuur. Ook hebben we vaker jonge bomen geoogst van onkruid en struiken, waardoor de kosten van het boswerk wat stegen. Maar het betekent niets ernstigs voor ons", voegt Zámečník toe.
De situatie is vergelijkbaar in de bossen rond Český Krumlov, waar dit jaar slechts kleine schorskeverhaarden in 20 aangetaste bomen moesten worden vernietigd. "We zijn nu zeker ergens heel anders dan drie jaar geleden, toen de ramp culmineerde en we er niet in slaagden om te kappen", zegt Miroslav Štoll, directeur van de bossen van Český Krumlov.

De prijs per kubieke meter stam is gestegen, nu daalt hij weer​

Volgens hem is de houtmarkt in de eerste helft van het jaar ook flink verbeterd. De prijs groeide gestaag en zagen in plaats van 500 tot 700 kronen per kubieke meter sparrenstammen verhoogden de prijs tot twee en een half duizend. De afgelopen weken is de prijsgroei echter gestopt en keert de trend langzaam om, waarbij sommige houtverwerkers de prijzen scherper beginnen te verlagen.
"De zagerijen hebben de grens bereikt waarboven ze bereid zijn om stammen te kopen. Wij leveren hout aan een Oostenrijkse klant, volgens wie de situatie nu de slechtste is in de afgelopen zes jaar. Ze stuurden hout naar de Verenigde Staten, waar ze een leveringsstoring hadden vanuit Canada, waardoor de prijs steeg. Maar dat is het einde ervan, en Oostenrijkse zagerijen staan vol met stammen en hout dat ze aan niemand kunnen geven', legt Štoll uit, eraan toevoegend dat met de stijgende prijs van grondstoffen, kleinere boeren ook hun capaciteiten overweldigden.
Veel Tsjechische boswachters moesten van hout af op een moment dat de prijs op een historisch dieptepunt stond.
"We konden op geen enkele manier genezen als er niets te bieden had aan zagerijen in een tijd van stijgende prijzen. De markt is nu erg slecht voor ons en ik denk dat de staat in dit geval had kunnen ingrijpen. In het ergste geval moest hij hout kopen voor een bepaalde garantieprijs, maar dat is helaas niet gebeurd ", herinnert Vlastimil Pekárek uit Dačice zich, die vier van de zeven hectare van zijn bos moest kappen vanwege de schorskever.

Mensen missen om in het bos te werken​

Aan de andere kant is hij ook blij dat het onheil stilaan wegebt, maar het werk in verband met het razen van de schorskever is voor hem nog niet voorbij. Nu moet hij de open plekken herstellen. Hij is helemaal alleen en hij probeert niet eens arbeiders naar het bos te krijgen.
"Het slaat nergens op, ik kan niet eens mensen zover krijgen om blokhutten te schilderen en speciale verf te leveren, dat is mijn tweede vak. Ik overtuig klanten om de blokhutten zelf te schilderen, leen ze apparatuur en adviseer over alles. Geïnteresseerden zijn nog niet eens 300 kronen per uur genoeg", legt Pekárek uit.
Dit illustreert perfect een groot probleem dat niet alleen over bosbouw gaat. In bijna alle bedrijven worden mensen vermist en ook in het Šumava National Park zoeken ze naar arbeiders. Dit jaar hebben ze tot nu toe zo'n 150.000 kubieke meter hout geoogst, dat zowel besmet was met schorskevers als beschadigde breuken. Lange tijd is ook de parkadministratie afhankelijk van uitzendkrachten, maar die ontbreken dit jaar flink.
"We zien een slechtere situatie in de levering van bosbouwdiensten, met name het ontschorsen. Dit is ook een verschil met bijvoorbeeld vorig jaar, toen we dankzij leveranciers een recordhoeveelheid hout konden ontschorsen. We hebben ook een gebrek aan mensen voor groeiende activiteiten", zegt Jan Kozel, adjunct-directeur van de administratie van het Šumava National Park.
Ze houden de meeste telers in de bossen van Písek, maar ook hier ontkwamen ze niet aan problemen met een tekort aan mensen.
"We lossen het op met hulp van uitzendkrachten, maar we hebben een probleem met hun betrouwbaarheid. De ranger moet ze vaak meerdere keren per dag controleren om te zien of ze het goed doen. De crisis op de arbeidsmarkt in ons land heeft zich meer in die richting gemanifesteerd', legt Zámečník, de directeur van de Písek-bossen, uit.

bron: idnes.cz
 
Bovenaan