Ruilverkaveling

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Door mijn beroep (geodeet oftewel landmeter) ben ik in het verleden in contact gekomen met de begrippen 'vrijwillige ruilverkaveling' en 'wettelijke ruilverkaveling'. Bij de wettelijke ruilverkaveling neemt in het algemeen een landbouworganisatie het initiatief om door de overheid een plan te laten maken om door het uitruilen van gronden tot een doelmatiger indeling van het land te komen. Daar tegenwoordig veel meer doelen tegelijk moeten worden gediend spreekt men meer over een 'landinrichtingsplan'. De landeigenaren stemmen over het plan en de meerderheid beslist.
Een 'vrijwillige ruilverkaveling' betreft meestal een veel kleiner gebied. Omdat de uitruil op vrijwillige basis geschiedt moet elke grondeigenaar instemmen met de nieuwe indeling.
Bij beide vormen speelt overleg over de wensen voor een nieuwe indeling een belangrijke rol. Bij de 'wettelijke ruilverkaveling' kan men uiteindelijk naar de rechter stappen wanneer men het niet met de nieuwe indeling eens is.

In Tsjechië ben ik als grondeigenaar betrokken bij een ruilverkaveling. Mijn vraag is of een dergelijke ruilverkaveling gezien moet worden als een 'vrijwillige ruilverkaveling'. Hoe is de procedure in CZ?
Begrip in het Duits: Flurbereinigung
in het Engels: Land consolidation
in het Tsjechisch: Scelování pozemků
 
Op Rvacov hebben wij met een ruilverkaveling te doen gehad maar gelukkig hadden wij alle grondstukken rondom ons huis gehad en er viel dus gelukkig niets om te ruilen.De procedure duurde enkele jaaren en is volgens mij daar op Rvacov noch steeds niet afgesloten.Intussen hebben wij onze bedoening daar op Rvacov verkocht en daarvoor zij wel een toestemming van de betreffende instanties daarvoor nodig geweest.Wat ik er van weet zijn er landijgenaaren daar bij die het aantal meters en de grenzen niet met de tegenwordige werkelijkheid geklopt hebben. Bij ons was alles wel goed tot op een stukje bos en grasland die naa al die jaaren er niet meer was.Die hoefden wij niet op nieuw inteplanten.De oude katastrale kaart die men raadplegde was zeker 100 jaar oud en in die tijd is er veel verandert.Het trein is door het met groote maschines bewerkt ook redelijk anders als toen de kaart getekend geworden is en enkele oude grenzstenen zijn verdwenen.Het was best interesant om dat meetemaaken en wij hadden veel om met onze buuren te bepraaten.Er was op de grens van onze grondstuk in eens een nieuwe oude weg gekoomen waar blijkbaar een rechtzaak over liep. In eens waaren er wisselende eigenaaren van die weg die door niemand gebruikt werd en die ineeens aleen op de nieuwe katastrale kaart getekend stond.Dus ik zal zeggen houdt de boel goed in de gaaten !
 
Dank voor de reactie! Eigenlijk is het een wonder dat de kadastrale kaarten die rond 1830 zijn gemaakt nog zo goed zijn. Nu met alle electronische middelen en auto's voor vervoer is de meting eenvoudig mogelijk. Ik heb goede contacten met de officiële instanties. Men zal ook de ruilverkaveling wel gebruiken om nieuwe kaarten te maken.
 
Ja, nieuwere katastrale kaarten uit de tijd van de kolektivisatie zijn er maar die zijn niet zo nauwkeurig en tegenwoordig met de digitalisaatie verschuiven de oppervlaktemeters.Dat hebben wij bij een zeer schuine helling gehad.In wezen was het voor ons gunstig maar qwa ontoerendgoed-belasting is dat te verwaaarlozen geweest.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Beste Stadla, hoe is dit voor jou afgelopen? Ik krijg nu ook dergelijk voorstel, waar ik helemaal niet op wens in te gaan, maar het lijkt erop dat ik niet binnen de juiste termijn heb gereageerd. Anderzijds lijkt het me kras dat voor dergelijk belangrijke operaties "zwijgen toestemmen" zou betekenen. Elke info welkom!
 
In Nederland wordt in de procedure van een ruilverkaveling een wenszitting gehouden waarbij iedere belanghebbende zijn of haar wens ten aanzien van de indeling van de grond naar voren kan brengen. Natuurlijk wil in principe ieder zijn of haar grond dicht bij huis hebben. Om dat te bereiken worden vaak nieuwe bedrijfsgebouwen in het wijde veld geplaatst.

Verder lukt het natuurlijk niet om iedereen zijn of haar zin te geven. Vanuit de landmeter en de commissie komt dan een voorstel naar voren. Op een gegeven moment moet toch een beslissing worden genomen. Is de betrokkene het daar nog steeds niet mee eens dan kan die een beroep doen op de rechter/commissaris, die dan een definitieve beslissing neemt.
Denk er aan dat voor de aanleg van wegen, waterlopen en opfrissen van het landschap grond nodig is die de eigenaren gemeenschappelijk ter beschikking moeten stellen.

Als tip voor iedereen met bezit in Tsjechië: in Nederland zijn de kadastrale registers net als in Tsjechië openbaar. In Nederland moet je wel voor inzage betalen. In Tsjechië is inzage gratis en kun je dat via de computer doen. Ga daarvoor naar:

https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=485&lng=EN

Vergroot en verschuif de getoonde kaart tot je bij het perceel komt waar je interesse hebt. Click vervolgens op het centrum ervan. Gegevens uit het kadaster worden dan zichtbaar gemaakt.
 
Bovenaan