Rijswijk (ZH) - Beroun

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Freddy2005

† In Memoriam
Concert Schola Cantorum uit Beroun

Op zaterdagavond 13 juni om 20.00 uur geeft het Schola Cantorum van de H. Jacobusparochie uit Beroun (Tsjechië) een concert in de H. Bonifatiuskerk in Rijswijk (ZH). Het concert vindt plaats in het kader van de kerkenband tussen beide parochies die net als de stedenband alweer twintig jaar bestaat.

Tijdens het concert zal een tiental Gregoriaanse gezangen ten gehore worden gebracht waaronder het Veni creator spiritus, Creator alme siderum, Stella splendens in monte, Magnificat en Salve regina.
De toegang tot het concert, dat ongeveer een uur duurt, is gratis. Adres: H. Bonifatiuskerk, Van Vredenburchweg 69, 2282 SE Rijswijk.
 
Tsjechische invasie in hospice Het Vliethuys

Zestig inwoners uit Beroun, een zusterstad van Rijswijk, dat deels bestond uit het management van verpleeg- en verzorgingshuizen en maatschappelijke werkers uit de regio, bezochten hospice Het Vliethuys, bestemd voor de inwoners uit Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. De medewerkers uit de gezondheidszorg in Tsjechië woonden zodoende een voorlichtingsbijeenkomst in het Vliethuys bij en kregen een rondleiding.


BD-afbeelding-5-276.jpg


,,Na een voorlichtingsbijeenkomst en een rondleiding was men bijzonder onder de indruk van ons werk,’’ zei hoofdcoördinator Joke Campo.,, Zij brengen ieder jaar een bezoek aan vergelijkbare instellingen in de omringende landen. Vanwege onze goede naam en de relatie met de gemeente Rijswijk, plus het geweldige werk van de meer dan honderd vrijwilligers in Het Vliethuys wilden ze graag eens langs komen.’’

foto VD: Er was sprake van een grote opkomst. Hoofdcoördinator Joke Campo en secretaris Paul Francissen (midden) worden omringd door de gasten uit Beroun.
 

Ad Verschoor

Donateur
beroun.jpg


Rijswijk stopt met Beroun als zusterstad

Het college stelt de gemeenteraad voor om de stedenband met het Tsjechische Beroun te beëindigen. Alhoewel Beroun de relatie met Rijswijk wil voortzetten, is Rijswijk op zoek naar een meer eigentijdse invulling van het internationaal beleid.

De stedenband met Beroun dateert van november 1989. Tot 2007 is aan deze vriendschapsband geregeld bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk invulling gegeven. Daarna verwaterde de relatie en sinds 2010 is er niet meer sprake van gezamenlijke activiteiten.

Onderzocht is of er in Rijswijk nog maatschappelijk draagvlak is om de stedenband voort te zetten. Betrokken bewoners zijn gepolst of zij zich nog actief willen inzetten voor de stedenband wat niet het geval is. Wel kijken ze positief terug op de periode dat de stedenband nog actief was.

Bron: rijswijk.tv
 
Bovenaan