Presidentsverkiezingen 2013

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

kuurgast

Donateur
Nog een paar dagen dan is het einde van president Vaclav Klaus. :cheerleader:
Tsja dan komt Zeman.........
 

Ad Verschoor

Donateur
"Václav Klaus was euroscepticus zonder visie"

vaclav-klaus.jpg

Václav Klaus bij een persconferentie op de Praagse burcht, december 2012 - AFP

Met het vertrek van de Tsjechische president op 7 maart verdwijnt een controversiële figuur en een bekende euroscepticus van het Europese toneel. Achter zijn provocaties ging echter een gebrek aan politieke visie schuil, schrijft een Britse academicus in een Tsjechische krant.

Door Seán Hanley

Het in veel opzichten middelmatige Centraal-Europese land had zich bijna geen betere president kunnen wensen: een ervaren, energieke en erudiete politicus van internationale faam die in staat zou zijn zowel de grote Europese kwesties als binnenlandse problemen aan te pakken, veroorzaakt door onhandelbare politici en afbrokkelende coalitieregeringen.
Een voldoende door de wol geverfde president om zijn burgers er van tijd tot tijd aan te herinneren dat ze niet in een verarmd maffialand woonden maar in een best goed geleide, redelijk welvarende (hoewel dat onvermijdelijk barsten ging vertonen) Europese democratie.
In de afgelopen tien jaar was Václav Klaus een president die al deze zaken vertegenwoordigde. Maar hij was ook een ontegenzeglijk controversieel staatshoofd, wiens standpunten vaak scherp contrasteerden met die van zijn collega-politici of medeburgers. Provocatief en onmiskenbaar werd Klaus in zowel binnen- als buitenland gewaardeerd en (vaker) verfoeid, en is hij, zoals zijn Tsjechische biograaf Lubomír Kopeček hem zo juist typeert, een politiek fenomeen.
Maar welke blijvende gevolgen hebben deze tien jaren van presidentschap in werkelijkheid?

Klaus’ zienswijzen radicaliseerden volledig
Hoewel de periode waarin Klaus leider van de ODS [de grootste liberaalconservatieve partij, in 1991 door hem opgericht] en premier [1992-1997] was, grotendeels gekenmerkt werd door economische transformatie, werd zijn presidentschap vooral gedomineerd door de Europese integratie en de plek van Tsjechië binnen Europa.
Klaus was sinds de vroege jaren negentig al kritisch over Europa en zijn zorgen over de aard van het Tsjechische lidmaatschap dateert uit dezelfde periode. Zijn stap naar een traditioneler standpunt over de Tsjechische nationale belangen in verhouding tot die van Duitsland en de Duitssprekende wereld dateert ook van voor zijn presidentschap, ongeveer vanuit de periode van het oppositiepact.
Maar als president radicaliseerden zijn publiekelijk tentoongespreide zienswijzen over Europese integratie volledig. De EU is niet langer een serie instellingen die de Tsjechische staat en individuele vrijheid aan banden leggen, maar wordt nu gezien als een bijna existentiële ideologische bedreiging. ‘Europa-isme’ wordt het meest zichtbare deel van een veelkoppig monster dat ‘postdemocratische’ zorgen over de opwarming van de aarde, homoseksualiteit, mensenrechten en andere spookbeelden van Klaus behelst. Integratie werd niet langer slechts gecorrigeerd en geremd, maar in zijn achteruit gezet om een Europa van natiestaten en vrije markten te creëren.

Klaus had geen strategie voor EU-vraagstukken
Een dergelijke radicalisering is deels een afspiegeling van de grotere politieke vrijheid die het presidentschap biedt. Omringd door een zelfgekozen entourage werd de president niet langer gehinderd door de noodzaak tot compromissen te komen met collega’s uit zijn partij en coalitie. Het weerspiegelt daarnaast de veranderende Europese context: het presidentschap van Klaus viel samen met de Europese grondwet en het daaropvolgende verdrag van Lissabon waarop hij een krachtig stempel kon drukken.
De uitbraak van de crisis in de eurozone, waardoor bleek dat het vroege scepsis van Klaus inderdaad terecht was, diende alleen om Klaus in termen van EU-zaken te definiëren.
Tegelijkertijd bleef zijn euroscepticisme echter vreemd abstract: wij wisten waar hij bang voor was, en vrijwel zeker waar hij tegen was, maar we wisten maar weinig over de praktische stappen die hij wilde zetten. Waar andere eurosceptici, zowel in de Tsjechische Republiek als daarbuiten, opties verdedigden die liepen van flexibele integratie tot een Europa à la carte of volledige terugtrekking uit de EU, kwam er uit de uitgebreide artikelen en toespraken van Klaus geen specifiek programma of strategie naar voren voor de Europese vraagstukken waarmee hij zich bezighield.
Daarnaast waren de twee presidentiële ambtstermijnen van Klaus een aaneenschakeling van mislukkingen en nederlagen.

Vooral links is geïnteresseerd in euroscepsis
Ondanks zijn vertrek bij ODS in 2009 en zijn stelling dat de Tsjechische Republiek een nieuwe eurosceptische conservatieve partij nodig had, lukte het hem niet er een te vinden of zelfs maar te steunen. In plaats daarvan werd hij veroordeeld tot een destabiliserende aanwezigheid in de coulissen van de interne politiek van de ODS, en kon hij wat politieke druk uitoefenen op de regeringen van Topolánek en Nečas toen hun parlementaire meerderheden uiteen vielen.
Maar de nederlagen van Klaus verbergen een diepere waarheid. Het merk van eurosceptisch conservatief nationalisme dat door Klaus werd ontwikkeld in het latere deel van zijn politieke carrière, wordt door sommigen aantrekkelijk gevonden maar krijgt in de Tsjechische maatschappij over het algemeen maar weinig steun. Dit was al zo in 2002 toen een op ‘nationale belangen’ gebaseerde verkiezingscampagne mislukte en de EU Klaus ertoe aanzette een gooi naar het presidentschap te doen. En het was ook zo in 2013, toen de peilingen suggereerden dat de meeste ODS-aanhangers Karel Schwarzenberg steunden, ondanks het feit dat Klaus hem afwees omdat hij geen echte Tsjech zou zijn.
Als de Tsjechische kiezers al geïnteresseerd zijn in euroscepsis en nationalisme, dan zijn dat meestal de linkse kiezers die dicht bij KSČM staan.

Constitutionele zwakte van presidentsambt
Klaus erkende de overwinning van Miloš Zeman door ironisch genoeg de woorden van Vaclav Havel te citeren over hoe waarheid en liefde leugens en haat overwinnen. Maar het is misschien nog wel ironischer dat ondanks de enorme kloof tussen politieke standpunten en persoonlijkheid die hen scheidde, het presidentschap van Klaus veel van dezelfde zwakheden en beperkingen als die van Havel blootlegde: een staatshoofd dat zich bezighoudt met een grote politieke visie raakt verstrikt in de constitutionele zwakte van zijn ambt, de zwakke publieke en politieke steun voor zijn ideeën en het beperkte gewicht dat zijn land op het internationale toneel in de schaal legt.

Bron: presseurop.eu
 

Ad Verschoor

Donateur
Nieuwe Tsjechische president beëdigd

Milos Zeman is vrijdag beëdigd als president van Tsjechië. Hij begint met zijn termijn aan een grote kluif. De huidige regering en Zeman verschillen fors van mening over de aanpak van de crisis.

ee.250.jpeg

President Milos Zeman (foto: AFP)

Milos Zeman vervangt Vaclav Klaus, die het Praagse kasteel donderdag verliet na een decennium aan het hoofd van het land. Tijdens zijn termijn maakte hij er geen geheim van weinig op te hebben met de Europese Unie en de euro.
Zeman, een econoom, is de eerste president die direct is verkozen. Hij won de verkiezingen in januari door te verkondigen dat het land meer richting de EU moet, en van de eurosceptische houding van zijn voorganger af moet.
Zijn eerste doel is het stabiliseren van het Tsjechische politieke veld. De econoom wil 'het presidentiële kantoor als neutraal veld voor een dialoog van alle parlementaire partijen, vakbonden en werkgevers' gebruiken.
Zeman heeft eerder al stevige kritiek geuit op het beleid van premier Petr Necas. De premier heeft de btw verhoogd, het pensioenstelsel hervormd en volgens Zeman te weinig investeringen gedaan. Op de dag dat hij de verkiezingen won, riep Zeman op tot vervroegde verkiezingen zodat de regering vervangen kan worden.

Macht van de president
In Tsjechië kiest de president, die tot dit jaar niet direct verkozen werd, de persoon die het kabinet mag vormen na de verkiezingen. Dat is vaak een belangrijke taak in een land waar bijna nooit een partij de meerderheid haalt. De president beïnvloedt het monetaire beleid ook sterk: hij kiest de bestuursleden van de centrale bank.

Bron: tijd.be
 

kuurgast

Donateur
Kersverse president Tsjechië laat tanden zien

Milos Zeman is vrijdag beëdigd als president van Tsjechië. Op de eerste dag van zijn nieuwe baan haalde hij direct uit naar de media, die hij verweet in sommige gevallen de publieke opinie te 'hersenspoelen' en 'manipuleren'.

Zijn grillige omgang met de pers is niet nieuw en kwam ook al naar voren in de jaren van zijn premierschap, van 1998 tot 2002. In 2001 dreigde hij een weekblad een verschijningsverbod op te leggen vanwege kritische berichtgeving over het ondoorzichtige beleid van de regering, dat corruptie in de hand zou werken.

Vrijdag verwees hij naar media die het 'publiek manipuleren', 'weinig kennis maar een groot zelfvertrouwen' hebben en 'schrijven over alles, maar niets begrijpen'.

De beëdiging van de nieuwe president, de derde in Tsjechië sinds het einde van het communisme, vond plaats in de Praagse Burcht, net als bij zijn voorgangers Vaclav Havel en Vaclav Klaus.

Bron: buitenland.nieuws.nl.
 

kuurgast

Donateur
Plaatje van Ave is genomen tijdens de inauguratie van Milos Zeman waar Schwarzenberg moet lachen omdat Zeman in zijn eerste toespraak al de aanval inzette richting media en weinig zei over zijn beleidspunten voor de komende periode tav binnen- en buitenlandse politiek.
 

kuurgast

Donateur
Verandering van de wacht bij de Praagse Burcht signalen eind aan vijandigheden tussen de Praagse Burcht en Brussel.
Artikel op radio.cz/en waarin staat dat de nieuwe president de Europese vlag heeft gehesen. Dit geeft een ander beeld over zijn ideeën tav de Europese Unie dan het eurosceptische beleid van zijn voorganger.
 
Bedankt voor al die info en vooral de belangstelling! Werd werkelijk doodgegooid met mails van Tsjechische vrienden over dit subject.
En werd er misselijk van...
Schreef aan het einde aan hen, dat ik geen monarchist was/ben, maar dat ik blij ben dat ik in een redelijk functionerende constitutionele monarchie leef en niet in een land met als president een soort Feldkurat Katz (Goede soldaat Svejk).
Ben alles behalve happy wat betreft het huidige politike status quo in mijn homeland...
 

kuurgast

Donateur
EU-vlag terug op Praagse burcht.

Voor het eerst in bijna tien jaar wappert de vlag van de Europese Unie weer boven de Praagse burcht, het presidentieel paleis. Niet alle Tsjechen zijn echter even blij met de terugkeer van de EU-vlag.

Volgens de nieuwe president Milos Zeman is het de hoogste tijd dat Tsjechië zich positiever opstelt ten opzichte van de EU en is het hijsen van de vlag daar een teken van. Zemans eurosceptische voorganger Vaclav Klaus weigerde de EU-vlag te voeren boven het kasteel.

De euroscepsis in Tsjechië is echter niet samen met Klaus van het toneel verdwenen. Een van de voormalige medewerkers van Klaus noemde Zeman woensdag een collaborateur en vergeleek hem met Emil Hacha, de leider van de marionettenregering die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s in het zadel werd geholpen.

Enkele honderden Tsjechen waren woensdag naar het kasteel getrokken om te protesteren tegen de EU-vlag. Terwijl de blauwe vlag met de gele sterren naast de Tsjechische driekleur werd gehesen begonnen de betogers te fluiten en joelen. De ceremonie bij het kasteel werd bijgewoond door de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso.
bron: nd.nl
 

kuurgast

Donateur
454692.jpg


Tentoonstelling over liegen en stelen in gallery Artinbox Praag t/m 9 mei met een sculptuur van Kryštof Hošek die erg veel lijkt op Milos Zeman.
 
Zeman heeft als premier bepaald geen smetteloos cv opgebouwd, maar wordt toch tot president gekozen. Ik kan me niet voorstellen dat het collectieve geheugen zo kort is. Na tien jaar Klaus heeft Tsjechië volgens mij behoefte aan een degelijke figuur die boven de partijen staat. Ik heb het idee dat Schwarzenberg daar dichter in de buurt komt dan Zeman.
 
Beste Jan,

Ik ben het volledig met je eens.

Vele Tsjechen, vooral buiten de grootsteden, hebben inderdaad een (zeer) kort geheugen.

De huidige president is een karikatuur van wat een president zou moeten zijn.
Mensen uit zijn onmiddellijk omgeving zijn soms radeloos.
Deze figuur doet gewoon zijn zin en brengt meer dan eens zijn land in verlegenheid.

Maar hij is democratisch verkozen. Ook al was het dan maar door 2,7 miljoen Tsjechen.
We kunnen alleen maar hopen dat ze het deze keer wel begrepen hebben en niet dezelfde fout blijven maken.
Voor de toekomst van Tsjechie hangt daar (heel) veel van af.

Erik
 

Vodnik

† In Memoriam
Zelfs tussen de CSSD en Zeman botst het op dit moment. Zeman (be)zoekt de grenzen van wat toelaatbaar is als president. Ook op dit moment. Er is een voorstel voor een nieuw kabinet wat hem waarschijnlijk niet zint, maar Sobotka (CSSD) heeft al aangegeven dat hij naar het hoogste gerechtshof gaat als Zeman niet inbindt.

Het politieke nieuws is op dit moment om van te smullen. :D
 
Allen die niet bewust voor Zeman kozen maar het toch deden, zouden zich eens diep moeten bezinnen over de toekomst van hun land met deze joker als president.

Ik ben zelf geen Tsjech, maar mijn kinderen hebben een dubbele nationaliteit. Ik heb altijd gedacht/gehoopt dat ze hier in Praag een betere toekomst zouden hebben en ik hoop dat nog steeds.

Toch zijn er tekenen die de eerste kiemen van twijfel zaaien. De vooruitgang van de Communistische partij en en de wansmakelijke fratsen van Zeman en akolieten, zijn al lang niet meer om enkel mee te lachen.

Als het zo blijft doorgaan, keer ik misschien wel terug. Dat voordeel heb ik dan tenminste nog.

Erik
 

kuurgast

Donateur
tsjecie.jpg


Reportageserie democratie in Oost-Europa, deel 4 Tsjechië.

Het Tsjechië van nu kampt, bijna 25 jaar na de val van het communisme, met politieke en economische instabiliteit. De corruptieschandalen stapelen zich op, de waarde van de kroon schommelt en het vertrouwen in de politici is gedaald tot een dieptepunt. De communistische partij wint weer stemmen. Daarnaast belooft politieke nieuwkomer en zakenman Andrej Babis met zijn partij ANO de corruptie te bestrijden en de economische positie van Tsjechië te versterken. Een reportage van Laura Postma en Chris Kijne.
Beluister op het fragment op radio1.nl.

(Jammer dat ze bij radio1 niet weten dat Tsjechië in Centraal-Europa ligt, al zorgen die politieke strubbelingen wel voor dat predicaat.)
 
Bovenaan