Oorlog Rusland-Oekraïne, impact en reactie Tsjechië

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

kuurgast

Donateur
Oekraïne update: Tsjechische regering overweegt aparte lessen voor Oekraïense scholieren.

Tsjechië heeft al meer dan 362.400 visa voor tijdelijke bescherming verleend aan Oekraïense vluchtelingen die de oorlog ontvluchten.
Tussen de 75 en 80 procent van de oorspronkelijk geregistreerde vluchtelingen verblijft nog steeds in Tsjechië, zei minister van Binnenlandse Zaken Vít Rakušan.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat een vijfde van de vluchtelingen niet op hun oorspronkelijke adres verblijft en dat de verblijfplaats van een tiende niet zeker is. Het ministerie wil preciezere cijfers halen op basis van het aantal verstrekte toeslagen en vooral uit de inschrijving van kinderen op scholen.

Tot nu toe heeft het hulpcentrum in Praag Vysočany meer dan 94.000 vluchtelingen opgevangen. De burgemeester van Praag, Zdeněk Hřib, had aangekondigd dat het centrum per 15 juni zou sluiten, omdat Praag overbelast is en er geen systeem is voor overdrachten naar minder overbelaste regio's van het land.
92 vluchtelingen uit Oekraïne werden ondergebracht in het tentenkamp dat werd gebouwd in de wijk Praag-Malešice tijdens de eerste dag van hun dienst op woensdag. Het kamp is bedoeld voor vluchtelingen, voornamelijk Roma, die op het centraal station van Praag verbleven.

De regering keurde woensdag een ontwerp van wetgeving goed met betrekking tot de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Het maakt de snelle bouw van tijdelijke gebouwen, bedoeld als woon- en onderwijsruimten, mogelijk.
Het ministerie van Onderwijs stelde voor om aparte klassen voor Oekraïense leerlingen te creëren als er geen plaats voor hen is in de reguliere klassen.

De staats administratie voor materiële reserves (SSHR) heeft op verzoek van de Oekraïense ambassade twee tijdelijke bruggen naar Oekraïne gestuurd. De onderdelen werden verzonden in 20 voertuigen en het transport werd georganiseerd door brandweerlieden.
--------------------------
Tsjechië verscherpt subsidieregels voor Oekraïense vluchtelingen.

Oekraïense vluchtelingen met gratis onderdak, voedsel en essentiële hygiëneproducten krijgen niet langer de subsidie van 5.000 kronen, en vanaf de tweede maand gaat de subsidie alleen naar degenen met een permanent verblijf in Tsjechië, op basis van een wetsvoorstel dat de parlementsleden hebben aangenomen vandaag, bedoeld om het toerisme van subsidiezoekers tegen te houden.

De voorwaarden voor 5.000 kronen zullen worden aangescherpt omdat het Arbeidsbureau de nieuwe bevoegdheid krijgt om de aanvragers te vragen persoonlijk te verschijnen om te bewijzen dat ze in aanmerking komen voor de subsidie. De sollicitanten zouden binnen acht dagen moeten verschijnen, anders zou het arbeidsbureau hun sollicitatie afwijzen.

De staat dekt nu de bijdragen aan de ziektekostenverzekering voor de vluchtelingen, met uitzondering van kinderen en senioren, voor maximaal 150 dagen.
Meer dan 89 procent van de Oekraïners die een Tsjechische ziektekostenverzekering hebben gekregen, is geregistreerd bij VZP.

De staatssubsidie voor de huishoudens die Oekraïense vluchtelingen opvangen, gaat ook naar degenen in wiens flat de vluchtelingen zelf voor hun gas- en elektriciteitsverbruik zorgen. Als mensen hele flats aan vluchtelingen ter beschikking stellen, krijgen ze de staatssubsidie alleen als de flat de maand ervoor leeg en ongebruikt was. De subsidie kan ook naar de eigenaren gaan die hun flat voorheen gebruikten voor tijdelijke huisvesting van toeristen.

Bronnen oa expats.cz + english.radio.cz.
 

Ad Verschoor

Donateur

Duitsland werkt samen met Tsjechië bij gasprobleem

Minister van Economische Zaken en Klimaat, Robert Habeck, heeft maandag in Praag met Tsjechië afspraken gemaakt over de gasverzorging.
Habeck sloot een aardgas-solidariteitsovereenkomst met buurland Tsjechië. Beiden landen zegden toe elkaar te helpen in de gascrisis. Tsjechië is nog sterker afhankelijk van Russisch gas dan Duitsland. Het land heeft onder meer met Nederland afspraken gemaakt over gebruik van een toekomstige LNG-terminal, voor vloeibaar gas.
Meerdere Europese landen proberen momenteel met man en macht alternatieven voor Russisch gas te vinden. Daarbij zijn ze elkaars concurrenten. Overeenkomsten zoals die met Tsjechië helpen mogelijk om elkaar niet te veel in de weg te zitten.

Bron: duitslandinstituut.nl
 

kuurgast

Donateur
Drie op de tien volwassen vluchtelingen uit Oekraïne in Tsjechië zijn jonger dan 30.
----------------------------------
In Tsjechië gaan minder kinderen die uit Oekraïne zijn gevlucht naar school dan verwacht.

Volgens het hoofd van de Vereniging van Regio's van de Tsjechische Republiek, zijn 40.000 van de naar schatting 70.000 Oekraïense vluchtelingenkinderen in Tsjechië geregistreerd in de scholen.
De belangstelling onder Oekraïense vluchtelingen voor het inschrijven van hun kinderen in het Tsjechische onderwijssysteem is daarom kleiner dan de regering had verwacht, zei premier Petr Fiala donderdag na een ontmoeting met regionale gouverneurs. Hij zei echter dat deze numerieke discrepantie ook zou kunnen betekenen dat de kinderen in kwestie zijn met families al teruggekeerd naar hun thuisland, ofwel zijn van plan dat te doen.
---------------
Inspectie: Oekraïense vluchtelingen werken in Tsjechië onder dezelfde voorwaarden als anderen.

Oekraïense vluchtelingen in Tsjechië werken niet voor lagere lonen of onder slechtere voorwaarden dan andere werknemers. Dat stelt de Rijksdienst voor Arbeidsinspectie (SÚIP) op basis van meer dan 300 inspecties bij bedrijven. Na de Russische inval in Oekraïne vonden bijna 90.000 houders van tijdelijke beschermingsvisa werk in de republiek, verklaarde minister van Arbeid en Sociale Zaken Marian Jurečka in een persbericht. Volgens hem gaan de controles gewoon door.

"Het laat zien dat de nieuwkomers met succes worden geïntegreerd in de arbeidsmarkt, zonder deze te verstoren door ze onder andere omstandigheden te laten werken dan andere werknemers", oordeelt Jurečka. Volgens de analyse van het ministerie werken Oekraïense vluchtelingen in Tsjechië voornamelijk in beroepen met lage kwalificaties. De taalbarrière verhindert hen om hun oorspronkelijke kwalificatie toe te passen.
"Sinds het begin van de vluchtelingencrisis hebben we ons erop toegelegd ervoor te zorgen dat fraudeurs geen misbruik maken van de situatie en dat houders van tijdelijke bescherming onder eerlijke voorwaarden werken. Uit controles is gebleken dat dergelijke gevallen vrij zeldzaam zijn", benadrukt Jurečka.

Tot op heden heeft de SÚIP 90 inspecties uitgevoerd, terwijl ze bij 63 overtredingen van de wettelijke voorschriften door werkgevers heeft geconstateerd. In 17 gevallen hebben werkgevers Oekraïense staatsburgers illegaal in dienst genomen, waarvoor ze in administratieve procedures een boete van maximaal tien miljoen kronen kunnen krijgen. Vijf werkgevers die heimelijk hebben bemiddeld in werk voor houders van tijdelijke bescherming uit Oekraïne, riskeren dezelfde sanctie. Andere bedrijven voldeden niet aan de meldingsplicht aan het arbeidsbureau of hadden de benodigde documenten niet op orde.
---------------
VS kondigt 10,2 miljoen dollar aan voor organisaties die Oekraïense vluchtelingen in Tsjechië ondersteunen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft humanitaire hulp aangekondigd ter ondersteuning van degenen die zijn getroffen door de Russische invasie van Oekraïne, waaronder $ 10,2 miljoen (ongeveer CZK 248 miljoen) voor organisaties die in de Tsjechië werken.
"De Tsjechische Republiek blijft leiderschap, moed en medeleven tonen door haar steun aan Oekraïne en aan het Oekraïense volk dat gedwongen is hun huizen te ontvluchten als gevolg van de oorlog in Rusland", zei diplomaat Michael Dodman. "Met deze financiering tonen de Verenigde Staten onze solidariteit met de Tsjechische Republiek en de bevolking van Oekraïne."
De $ 10,2 miljoen zal het werk ondersteunen van de Internationale Organisatie voor Migratie, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie in Tsjechië.
Dit maakt deel uit van een humanitaire hulppakket van ongeveer $ 368 miljoen (bijna CZK 9 miljard) dat vorige week werd aangekondigd door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, volgens de Amerikaanse ambassade in Praag.
---------------
De meerderheid van de Tsjechen steunt de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie, maar minder mensen willen dat het land lid wordt van de NAVO.

Ongeveer 58 procent van de Tsjechen steunt de toetreding van Oekraïne tot de EU, maar slechts 17 procent wil dat dit meteen gebeurt, terwijl 41 procent voorstander is van toetreding op een bepaald moment in de toekomst. Slechts 27 procent was tegen en de rest had geen mening, blijkt uit een peiling van CVVM die tussen eind maart en begin mei werd gehouden.
NAVO-toetreding voor Oekraïne had de respondenten gelijk verdeeld, met 41 procent voor en 41 procent tegen. Van degenen die voorstander zijn van de toetreding van Oekraïne, wilde slechts 15 procent dit meteen zien gebeuren.
Bijna drievijfde van de Tsjechen is het eens met de stappen van de regering om Oekraïne in de oorlog te steunen, 24 procent is het daarmee eens en 34 procent is het grotendeels eens. In totaal was 35 procent het oneens.
---------------------
75 procent van alle Tsjechen stemt ermee in Oekraïense vluchtelingen op te nemen.

Driekwart van alle Tsjechen is het eens met de toelating van Oekraïense vluchtelingen. Dat blijkt uit een enquête, waarvan opinieonderzoeksinstituut CVVM vrijdag de resultaten publiceert. Verder zegt slechts tien procent van de ondervraagden dat de vluchtelingen permanent in Tsjechië moeten blijven. Daarentegen vindt 75 procent dat mensen zo snel mogelijk terug moeten naar hun land van herkomst. Ongeveer een kwart van de ondervraagden is kritisch over de toelating van Oekraïners of is er volledig tegen.
--------------------------
Russisch militair materieel vernietigd in Oekraïne, tentoongesteld in Praag.

Russisch militair materieel dat op de slagvelden van Noord-Oekraïne is vernietigd, is te zien in Praag. De reizende tentoonstelling ter ondersteuning van Oekraïne, die te zien is op het Letná-plein, omvat een vernielde T-90-tank, de overblijfselen van een Buk-luchtafweersysteem, militaire voertuigen en delen van raketten die tijdens de invasie op Oekraïense steden zijn afgevuurd.
----------------------------
Bijna 394.000 Oekraïense vluchtelingen hebben sinds het begin van de Russisch-Oekraïense oorlog in februari tijdelijke bescherming gekregen in Tsjechië.

Bronnen english.radio.cz + deutsch.radio.cz + expats.cz + brnodaily.com + ceskenoviny.cz.
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
107.000 vluchtelingen uit Oekraïne werken in Tsjechië

De Russische invasie van Oekraïne begon op 24 februari. Het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft sindsdien meer dan 417.100 beschermingsvisa afgegeven. Ongeveer 35 procent van de vluchtelingen zijn kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Van de volwassenen is 72 procent vrouw. Meer dan vijf procent van de volwassenen is ouder dan 65 jaar.


"Tot nu toe hebben meer dan 107.000 Oekraïense vluchtelingen werk bij ons gevonden. Ongeveer 9.800 andere burgers van Oekraïne met tijdelijke bescherming zijn nu door het arbeidsbureau geregistreerd als sollicitanten of werkzoekenden", aldus het ministerie van Arbeid. Zij heeft herhaaldelijk laten weten dat de nieuwkomers voornamelijk functies vervullen die lange tijd vacant zijn gebleven.

Tsjechië heeft de laagste werkloosheid in de EU. In juli was dat 3,3 procent. Arbeidsbureaus registreerden 313.250 vacatures. Werkgevers klagen over het gebrek aan arbeidskrachten, ze vragen quotaverhoging voor buitenlandse werknemers. Volgens bedrijfsvertegenwoordigers zal de komst van vluchtelingen de situatie niet oplossen. Experts wijzen erop dat Tsjechië zoveel mogelijk gebruik moet maken van de kwalificaties van nieuwkomers. Ze bevelen aan om taalcursussen te versterken.

Bron novinky.cz
 

Ad Verschoor

Donateur

‘Het is oorlog en dus zijn Russische toeristen hier niet welkom’, vindt Tsjechië​

De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken pleit in een interview fel voor een stop op visa voor Russische toeristen in Europa. De kwestie leidt tot spanningen tussen EU-landen.

Moet de Europese Unie, als aanvullende sanctie voor de oorlog in Oekraïne stoppen toeristenvisa uit te geven aan Russen? De afgelopen weken laaide die discussie op in Europa, waar vooral de Baltische landen en Finland een visastop fel bepleiten. Estland sloot zijn grens deze week zelfs voor Russen die al eerder een toeristenvisum kregen.
Het leidt tot ongemak en verwarring – in een Europa zonder binnengrenzen waar visa in principe voor het hele Schengen-gebied worden verstrekt. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz sprak zich vorige week immers uit tégen het weren van Russische toeristen, en ook de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Commissie Josep Borrell keurde de maatregel deze week af. Alle Russen verbieden de EU binnen te komen „is geen goed idee”, aldus Borrell. „We moeten selectiever zijn.”
Ingewikkeld hoeft het wat Jan Lipavský betreft niet te zijn. „Niemand heeft het over een totaalverbod voor Russen”, zegt de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken in reactie op de kritiek, in gesprek met Europese journalisten „We hebben het over Russische toeristen. We moeten het hebben over toeristenvisa.” En nu Europa zijn houding ten opzichte van Rusland volledig opnieuw moet definiëren, vindt Lipavský dit een logische consequentie. „Als ik eerlijk ben: in een situatie waarin Rusland een oorlog voert tegen al het internationaal recht in, dan lijkt me dit een gerechtvaardigde maatregel.”
De duidelijke stellingname van Tsjechië in de gevoelige Europese discussie valt op. Het land nam in juli het voorzitterschap van de EU over en moet daarom de komende maanden Europese onderhandelingen in goede banen leiden. Op uitnodiging van Lipavský komen EU-ministers van Buitenlandse Zaken volgende week woensdag naar Praag om de visa-kwestie te bespreken.
Het wordt, zegt Lipavský, pas het begin van de discussie. Maar uiteindelijk verwacht hij dat de EU de komende weken of maanden een compromis zal vinden. Of daarin vooral de ferme Tsjechische positie tot uitdrukking komt? Lipavský wil er niet op vooruit lopen. Maar duidelijk is wel dat Praag als nieuwe voorzitter zeker niet doof zal zijn voor de oproepen uit Midden- en Oost-Europa voor een nog hardere EU-opstelling richting Moskou. „Wij hebben deze opvatting al maanden verkondigd”, zegt Lipavský. „En we staan niet alleen. In Europa is het altijd een kwestie van coalities vormen en iets voor elkaar krijgen: daar zijn wij ook onderdeel van.”

Sovjet-ervaringen​

Lipavský (1985) is een relatief nieuwe politicus afkomstig uit de Tsjechische piratenpartij – in een vorig leven werkte hij als IT-manager. Voor een minister van Buitenlandse Zaken uit hij zich soms opvallend scherp. Want inderdaad, erkent hij: de houding van de Tsjechen tegenover Rusland zou je als snoeihard kunnen omschrijven. En ja: dat is een gevolg van hun historische ervaring. „Ik zou u daar bij het genot van een biertje uitgebreid over kunnen vertellen. Maar: dat we veertig jaar een Sovjet-satellietstaat zijn geweest, was voor ons genoeg om te begrijpen dat we dat niet meer willen. We willen nu aan de juiste kant van de geschiedenis staan.”
En dus heeft Lipavský weinig medelijden met Russen die hun toeristenvisa voor Europa zouden verliezen. „We moeten begrijpen dat als we het over gewone Russische burgers hebben: dat zijn niet zij die naar de EU reizen”, benadrukt Lipavský. „Het is de elite die naar de EU reist. Poetin beschermt heel actief deze laag van de bevolking. Zij voelen niks van deze oorlog. Als we serieus zijn over het tegenhouden van Rusland in Oekraïne, dan moeten we dit ook invoeren.”
Het argument dat ook tegenstanders van Poetin door de visastop geraakt worden ontkracht hij. „Wij hebben de uitgifte van toeristenvisa al begrensd, maar we zijn niet helemaal gestopt met visa. Zo hebben we in Tsjechië een specifiek programma waarmee we leden van de oppositie helpen en Russen om humanitaire redenen binnenlaten.” Ook vermeldt hij nog eens fijntjes de honderdduizenden Oekraïners die zijn land opvangt. „Voor ons gaat dit ook om onze binnenlandse veiligheid.”
Tsjechië nam het EU-voorzitterschap deze zomer over op een kritiek moment. Nu sancties en door de oorlog gevoede torenhoge energieprijzen in EU-landen steeds meer pijn beginnen te doen, nemen de spanningen toe en groeit de vrees voor barstjes in de gezamenlijke stellingname. Houdt Europa de rijen gesloten en blijft men solidair met Oekraïne én elkaar – ook als straks een moeilijke winter aanbreekt?
„Ik krijg die vragen over ‘barstjes’ voortdurend”, zegt Lipavský. „Wat de belangrijkste vraag deze herfst wordt is de energiezekerheid en hoe onze samenleving met de hoge prijzen om kan gaan. Dat zorgt niet voor barstjes, maar het zet wel een gigantische druk op overheden. Het betekent niet dat we onze houding ten aanzien van Rusland zullen veranderen: als we dit overwinnen, staan we nog sterker.”

Bron: nrc.nl
 

kuurgast

Donateur
Circa 120.400 Oekraïense vluchtelingen hebben een baan gevonden in Tsjechië.

Ongeveer 120.400 vluchtelingen uit Oekraïne met humanitaire visa en arbeidsvergunningen hebben werk gevonden in Tsjechië, zei het hoofd van het arbeidsbureau woensdag.

Sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne hebben ongeveer 478.800 vluchtelingen zich geregistreerd bij de Tsjechische buitenlandse politie en heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken ongeveer 429.800 humanitaire visa voor een periode van 429.800 jaar afgegeven.

Ongeveer 35 procent van de vluchtelingen zijn kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Van de volwassenen is 72 procent vrouw en meer dan vijf procent is ouder dan 65.
Bron english.radio.cz.
-----------------------------------------
Ministerie van Onderwijs is van plan meer Oekraïense leraren en assistenten naar Tsjechische scholen aan te trekken.

Volgens niet-officiële gegevens zouden er tot tienduizend leraren en onderwijsassistenten kunnen zijn onder Oekraïense vluchtelingen in Tsjechië. Momenteel werken echter slechts één tot tweeduizend van hen daadwerkelijk op Tsjechische scholen. Het ministerie van Onderwijs is van plan meer geld uit te trekken om hun integratie te ondersteunen en tegelijkertijd Tsjechische scholen te helpen, die kampen met een ernstig gebrek aan leraren.

Volgens het Tsjechische ministerie van Onderwijs zijn er aan het begin van dit schooljaar ongeveer 60.000 Oekraïense vluchtelingen die plaats hebben genomen op basis- en middelbare scholen in het hele land. Veel van de kinderen spreken geen Tsjechisch en de hulp van onderwijsassistenten is essentieel voor hun succesvolle integratie.

Een aantal Tsjechische NGO's is al begonnen met programma's om meer Oekraïense docenten naar Tsjechische scholen te halen. Een daarvan is de organisatie Mensen in nood, die een gratis cursus Tsjechisch heeft gelanceerd voor Oekraïense onderwijsassistenten. Al meer dan 800 Oekraïense onderwijsassistenten hebben zich aangemeld.
Bron english.radio.cz.
------------------------------------------
Open breuken en schotwonden: Tsjechen trainen Oekraïense soldaten in eerste hulp.

Tsjechië steunt Oekraïne sinds het begin van de Russische agressieoorlog, bijvoorbeeld door wapens en uitrusting te leveren. Maar de hulp gaat door. Tsjechische soldaten en paramedici worden ook direct ter plaatse ingezet om de Oekraïense strijders op te leiden, bijvoorbeeld in eerste hulp.
Lees verder op deutsch.radio.cz.
----------------------------------------------
Minister van Defensie: EU zou 80 procent van de Tsjechische militaire hulp aan Oekraïne kunnen vergoeden.

De Europese Unie zou tot 80 procent van de Tsjechische militaire hulp aan Oekraïne kunnen vergoeden. Dat zei minister van Defensie Jana Černochová dinsdag tegen journalisten. Als eerder totaal noemde ze zo'n vier miljard kronen (163 miljoen euro). De EU zou de komende maanden kunnen beginnen met het uitbetalen van het geld, zei Černochová.
Černochová wilde niet specificeren welke goederen vanuit Tsjechië naar het oorlogsland waren geleverd. Volgens Tsjechische persberichten ging het daarbij om tanks, helikopters en raketwerpers.
Bronnen deutsch.radio.cz + expats.cz.
 
Laatst bewerkt:
Tsjechische,

Een hart onder de riem, wij wensen jullie heel heel veel sterke en inzicht toe.

Een wat laat bericht, zorg dat je voor aardig wat maanden voedsel drinken, alles wat je nodig bent op heel wat maanden te kunnen overleven.
Ook spulletjes om als gezin de zinnen te verzetten, spelletjes en om dan even te verwennen als verrassing lekkere dingen.
Hebben jullie zone paneeltjes of dergelijk om je telefoontjes op te laten, beschikken jullie over zendontvangst spulletjes, om in contact met elkaar te blijven, mocht stroom uitvallen.

Goede waterfilters met daar bij of in een verwisselbare actieve koolfilter, dat is echt onmisbaar, daar mee kan je natuurwater drinkbaar maken, voldoende gezuiverd drinkwater is van levens belang, bij uitdroging zullen eerst de zacht weke delen uitdrogen, dat zijn zeker de hersenen, je kan suf en heel moe worden, en het niet meer zien zitten.

Goede slijtvaste ademende warme kleding ook onmisbaar als je met koud moet zien te overleven, zie dat niet te zwaar het is even wennen om door te zetten.
Allemaal een rugzak met belangrijke dingen zou zeker een optie moeten zijn, doe er niet te veel in, maar zeker de water filter.

Maak een lijstje

Ik kan jullie met heel veel dingen van advies zijn.

Met een hele hartelijke groeten,
Jullie,
J.J
Ps, heb je vragen stel ze gerust, ik sta ook klaar voor jullie.
 
zorg dat je voor aardig wat maanden voedsel drinken, alles wat je nodig bent op heel wat maanden te kunnen overleven.
Ik kan jullie met heel veel dingen van advies zijn.
Als dat al je eerste advies is, dan denk ik direct: Laat maar!
Zelden zo'n hoop onzin gelezen.

BTW Ik geloof wel dat er ergens heel veel angst zit bij J.J
Jammer want dat leeft niet makkelijk.
 

Hebben Russische deserteurs recht op asiel in Europa? "Kans op vervolging is groot en dat kan basis zijn voor recht op asiel"​

De meningen in Europa over de mogelijke opvang van Russen die hun land ontvluchten omdat ze gemobiliseerd worden om te vechten in Oekraïne zijn verdeeld. Tsjechië en de Baltische staten willen geen Russische deserteurs accepteren. Duitsland is wel bereid dat te doen. "Wie zich moedig tegen Poetin verzet en daarmee zichzelf in gevaar brengt, kan in Duitsland politiek asiel aanvragen", zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser. Europa werkt volop aan richtlijnen voor de verschillende lidstaten.

bron: vrt.be
 
Als dat al je eerste advies is, dan denk ik direct: Laat maar!
Zelden zo'n hoop onzin gelezen.

BTW Ik geloof wel dat er ergens heel veel angst zit bij J.J
Jammer want dat leeft niet makkelijk.
Angst, ja ,ik denk dat jj aan de spelling een tsjech is ?
Veel mensen zie ik hier jodium tabletten kopen, veel mensen hier hebben het communisme meegemaakt.
Veel mensen denken dat er toch geen oorlog komt !!!!!
Als je op de bank in nl zit ,zal er vast niets gebeuren ,buiten de elektriciteits rekening om...
Toch lijkt het mij verstandig de hout voorraad in de zomer goed vol te houden.
Herinneren we het wc papier tekort nog :)
Angst/onzin /naief/voorbereidt geef het maar een naam.
 
Datzelfde geldt dan toch ook voor Nederlanders, volgens JJ?
Ik vind vele Nederlanders hier vrij naïef in...
Dat veel Nederlanders naïef zijn is een feit, wij hebben genoeg mee gemaakt omdat niet te moeten zijn, we zijn op aardig wat dingen voor bereid.

We zijn ook een paar keren dakloos geweest niet door eigen schuld, en zijn daar heel netjes door heen gekomen.
Is dat uitzonderlijk zeker niet, of je nu rijk of arm bent, het kan ons allemaal overkomen, maar je hebt geen andere keuze dan het beste ervan te maken, ja je moet vernuftig zijn om er netjes door heen te kome.
Verder aardig wat trouwma's moeten door staan.
Ervaringsdeskundigen reken maar op een breed terrein, zijn we daar zonder hulp door heen gekomen.

Ook staan er twee rugzakken 75 liter, en een tas klaar om binnen een paar minuten te kunnen vertrekken, en bovendien staat ons T5-campertje ook klaar.
Ja ook jodium tabletjes en een goede natuurwater filter met actieve kool hebben in de rugzakken.

Je kan we alle bagatelliseren, maar vroeg of laat kom je er wel achter.
Ja op een gezonde manier voor bereid zijn wijs.
Je hoeft niet eerst door schande en schade wijs te worden.
Maar je kan niet op alles zijn voorbereid, dat is onmogelijk, nogmaals hier moet je je verstand en gevoel bij gebruiken.

Het is goed dat jullie, dingen aankaarten, of te wel open staan om dingen uit te spitten.
Heb ik de wijsheid zeker niet, ik doe enkel mijn best er wat van te maken, met een stuk overleving humor, dat is wat ons er door heen trekt, er gaat haast geen dag voorbij of we hebben, dikke lol en gein, we zijn twee echte maatjes, ondanks dat een ander zou zeggen man hoe komen jullie daar door heen.
Ik kan een heel lijs schrijven van dingen die beter zouden moeten gaan, maar ik ben geen arts en chirurg.
Het fundament om gezond te zijn is bij mijn vrouw vroeger al totaal mis gegaan, en dat is ontzettend moeilijk daar nog wat aan te kunnen doen.
Maar ze is een dijk van een vrouw, en ook weer heel leuk en grappig.
 
Bovenaan