Oorlog Rusland-Oekraïne, impact en reactie Tsjechië

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

kuurgast

Donateur
Oekraïne update: Tsjechische regering overweegt aparte lessen voor Oekraïense scholieren.

Tsjechië heeft al meer dan 362.400 visa voor tijdelijke bescherming verleend aan Oekraïense vluchtelingen die de oorlog ontvluchten.
Tussen de 75 en 80 procent van de oorspronkelijk geregistreerde vluchtelingen verblijft nog steeds in Tsjechië, zei minister van Binnenlandse Zaken Vít Rakušan.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat een vijfde van de vluchtelingen niet op hun oorspronkelijke adres verblijft en dat de verblijfplaats van een tiende niet zeker is. Het ministerie wil preciezere cijfers halen op basis van het aantal verstrekte toeslagen en vooral uit de inschrijving van kinderen op scholen.

Tot nu toe heeft het hulpcentrum in Praag Vysočany meer dan 94.000 vluchtelingen opgevangen. De burgemeester van Praag, Zdeněk Hřib, had aangekondigd dat het centrum per 15 juni zou sluiten, omdat Praag overbelast is en er geen systeem is voor overdrachten naar minder overbelaste regio's van het land.
92 vluchtelingen uit Oekraïne werden ondergebracht in het tentenkamp dat werd gebouwd in de wijk Praag-Malešice tijdens de eerste dag van hun dienst op woensdag. Het kamp is bedoeld voor vluchtelingen, voornamelijk Roma, die op het centraal station van Praag verbleven.

De regering keurde woensdag een ontwerp van wetgeving goed met betrekking tot de toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Het maakt de snelle bouw van tijdelijke gebouwen, bedoeld als woon- en onderwijsruimten, mogelijk.
Het ministerie van Onderwijs stelde voor om aparte klassen voor Oekraïense leerlingen te creëren als er geen plaats voor hen is in de reguliere klassen.

De staats administratie voor materiële reserves (SSHR) heeft op verzoek van de Oekraïense ambassade twee tijdelijke bruggen naar Oekraïne gestuurd. De onderdelen werden verzonden in 20 voertuigen en het transport werd georganiseerd door brandweerlieden.
--------------------------
Tsjechië verscherpt subsidieregels voor Oekraïense vluchtelingen.

Oekraïense vluchtelingen met gratis onderdak, voedsel en essentiële hygiëneproducten krijgen niet langer de subsidie van 5.000 kronen, en vanaf de tweede maand gaat de subsidie alleen naar degenen met een permanent verblijf in Tsjechië, op basis van een wetsvoorstel dat de parlementsleden hebben aangenomen vandaag, bedoeld om het toerisme van subsidiezoekers tegen te houden.

De voorwaarden voor 5.000 kronen zullen worden aangescherpt omdat het Arbeidsbureau de nieuwe bevoegdheid krijgt om de aanvragers te vragen persoonlijk te verschijnen om te bewijzen dat ze in aanmerking komen voor de subsidie. De sollicitanten zouden binnen acht dagen moeten verschijnen, anders zou het arbeidsbureau hun sollicitatie afwijzen.

De staat dekt nu de bijdragen aan de ziektekostenverzekering voor de vluchtelingen, met uitzondering van kinderen en senioren, voor maximaal 150 dagen.
Meer dan 89 procent van de Oekraïners die een Tsjechische ziektekostenverzekering hebben gekregen, is geregistreerd bij VZP.

De staatssubsidie voor de huishoudens die Oekraïense vluchtelingen opvangen, gaat ook naar degenen in wiens flat de vluchtelingen zelf voor hun gas- en elektriciteitsverbruik zorgen. Als mensen hele flats aan vluchtelingen ter beschikking stellen, krijgen ze de staatssubsidie alleen als de flat de maand ervoor leeg en ongebruikt was. De subsidie kan ook naar de eigenaren gaan die hun flat voorheen gebruikten voor tijdelijke huisvesting van toeristen.

Bronnen oa expats.cz + english.radio.cz.
 

Ad Verschoor

Donateur

Duitsland werkt samen met Tsjechië bij gasprobleem

Minister van Economische Zaken en Klimaat, Robert Habeck, heeft maandag in Praag met Tsjechië afspraken gemaakt over de gasverzorging.
Habeck sloot een aardgas-solidariteitsovereenkomst met buurland Tsjechië. Beiden landen zegden toe elkaar te helpen in de gascrisis. Tsjechië is nog sterker afhankelijk van Russisch gas dan Duitsland. Het land heeft onder meer met Nederland afspraken gemaakt over gebruik van een toekomstige LNG-terminal, voor vloeibaar gas.
Meerdere Europese landen proberen momenteel met man en macht alternatieven voor Russisch gas te vinden. Daarbij zijn ze elkaars concurrenten. Overeenkomsten zoals die met Tsjechië helpen mogelijk om elkaar niet te veel in de weg te zitten.

Bron: duitslandinstituut.nl
 

kuurgast

Donateur
Drie op de tien volwassen vluchtelingen uit Oekraïne in Tsjechië zijn jonger dan 30.
----------------------------------
In Tsjechië gaan minder kinderen die uit Oekraïne zijn gevlucht naar school dan verwacht.

Volgens het hoofd van de Vereniging van Regio's van de Tsjechische Republiek, zijn 40.000 van de naar schatting 70.000 Oekraïense vluchtelingenkinderen in Tsjechië geregistreerd in de scholen.
De belangstelling onder Oekraïense vluchtelingen voor het inschrijven van hun kinderen in het Tsjechische onderwijssysteem is daarom kleiner dan de regering had verwacht, zei premier Petr Fiala donderdag na een ontmoeting met regionale gouverneurs. Hij zei echter dat deze numerieke discrepantie ook zou kunnen betekenen dat de kinderen in kwestie zijn met families al teruggekeerd naar hun thuisland, ofwel zijn van plan dat te doen.
---------------
Inspectie: Oekraïense vluchtelingen werken in Tsjechië onder dezelfde voorwaarden als anderen.

Oekraïense vluchtelingen in Tsjechië werken niet voor lagere lonen of onder slechtere voorwaarden dan andere werknemers. Dat stelt de Rijksdienst voor Arbeidsinspectie (SÚIP) op basis van meer dan 300 inspecties bij bedrijven. Na de Russische inval in Oekraïne vonden bijna 90.000 houders van tijdelijke beschermingsvisa werk in de republiek, verklaarde minister van Arbeid en Sociale Zaken Marian Jurečka in een persbericht. Volgens hem gaan de controles gewoon door.

"Het laat zien dat de nieuwkomers met succes worden geïntegreerd in de arbeidsmarkt, zonder deze te verstoren door ze onder andere omstandigheden te laten werken dan andere werknemers", oordeelt Jurečka. Volgens de analyse van het ministerie werken Oekraïense vluchtelingen in Tsjechië voornamelijk in beroepen met lage kwalificaties. De taalbarrière verhindert hen om hun oorspronkelijke kwalificatie toe te passen.
"Sinds het begin van de vluchtelingencrisis hebben we ons erop toegelegd ervoor te zorgen dat fraudeurs geen misbruik maken van de situatie en dat houders van tijdelijke bescherming onder eerlijke voorwaarden werken. Uit controles is gebleken dat dergelijke gevallen vrij zeldzaam zijn", benadrukt Jurečka.

Tot op heden heeft de SÚIP 90 inspecties uitgevoerd, terwijl ze bij 63 overtredingen van de wettelijke voorschriften door werkgevers heeft geconstateerd. In 17 gevallen hebben werkgevers Oekraïense staatsburgers illegaal in dienst genomen, waarvoor ze in administratieve procedures een boete van maximaal tien miljoen kronen kunnen krijgen. Vijf werkgevers die heimelijk hebben bemiddeld in werk voor houders van tijdelijke bescherming uit Oekraïne, riskeren dezelfde sanctie. Andere bedrijven voldeden niet aan de meldingsplicht aan het arbeidsbureau of hadden de benodigde documenten niet op orde.
---------------
VS kondigt 10,2 miljoen dollar aan voor organisaties die Oekraïense vluchtelingen in Tsjechië ondersteunen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft humanitaire hulp aangekondigd ter ondersteuning van degenen die zijn getroffen door de Russische invasie van Oekraïne, waaronder $ 10,2 miljoen (ongeveer CZK 248 miljoen) voor organisaties die in de Tsjechië werken.
"De Tsjechische Republiek blijft leiderschap, moed en medeleven tonen door haar steun aan Oekraïne en aan het Oekraïense volk dat gedwongen is hun huizen te ontvluchten als gevolg van de oorlog in Rusland", zei diplomaat Michael Dodman. "Met deze financiering tonen de Verenigde Staten onze solidariteit met de Tsjechische Republiek en de bevolking van Oekraïne."
De $ 10,2 miljoen zal het werk ondersteunen van de Internationale Organisatie voor Migratie, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie in Tsjechië.
Dit maakt deel uit van een humanitaire hulppakket van ongeveer $ 368 miljoen (bijna CZK 9 miljard) dat vorige week werd aangekondigd door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, volgens de Amerikaanse ambassade in Praag.
---------------
De meerderheid van de Tsjechen steunt de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie, maar minder mensen willen dat het land lid wordt van de NAVO.

Ongeveer 58 procent van de Tsjechen steunt de toetreding van Oekraïne tot de EU, maar slechts 17 procent wil dat dit meteen gebeurt, terwijl 41 procent voorstander is van toetreding op een bepaald moment in de toekomst. Slechts 27 procent was tegen en de rest had geen mening, blijkt uit een peiling van CVVM die tussen eind maart en begin mei werd gehouden.
NAVO-toetreding voor Oekraïne had de respondenten gelijk verdeeld, met 41 procent voor en 41 procent tegen. Van degenen die voorstander zijn van de toetreding van Oekraïne, wilde slechts 15 procent dit meteen zien gebeuren.
Bijna drievijfde van de Tsjechen is het eens met de stappen van de regering om Oekraïne in de oorlog te steunen, 24 procent is het daarmee eens en 34 procent is het grotendeels eens. In totaal was 35 procent het oneens.
---------------------
75 procent van alle Tsjechen stemt ermee in Oekraïense vluchtelingen op te nemen.

Driekwart van alle Tsjechen is het eens met de toelating van Oekraïense vluchtelingen. Dat blijkt uit een enquête, waarvan opinieonderzoeksinstituut CVVM vrijdag de resultaten publiceert. Verder zegt slechts tien procent van de ondervraagden dat de vluchtelingen permanent in Tsjechië moeten blijven. Daarentegen vindt 75 procent dat mensen zo snel mogelijk terug moeten naar hun land van herkomst. Ongeveer een kwart van de ondervraagden is kritisch over de toelating van Oekraïners of is er volledig tegen.
--------------------------
Russisch militair materieel vernietigd in Oekraïne, tentoongesteld in Praag.

Russisch militair materieel dat op de slagvelden van Noord-Oekraïne is vernietigd, is te zien in Praag. De reizende tentoonstelling ter ondersteuning van Oekraïne, die te zien is op het Letná-plein, omvat een vernielde T-90-tank, de overblijfselen van een Buk-luchtafweersysteem, militaire voertuigen en delen van raketten die tijdens de invasie op Oekraïense steden zijn afgevuurd.
----------------------------
Bijna 394.000 Oekraïense vluchtelingen hebben sinds het begin van de Russisch-Oekraïense oorlog in februari tijdelijke bescherming gekregen in Tsjechië.

Bronnen english.radio.cz + deutsch.radio.cz + expats.cz + brnodaily.com + ceskenoviny.cz.
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
107.000 vluchtelingen uit Oekraïne werken in Tsjechië

De Russische invasie van Oekraïne begon op 24 februari. Het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft sindsdien meer dan 417.100 beschermingsvisa afgegeven. Ongeveer 35 procent van de vluchtelingen zijn kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Van de volwassenen is 72 procent vrouw. Meer dan vijf procent van de volwassenen is ouder dan 65 jaar.


"Tot nu toe hebben meer dan 107.000 Oekraïense vluchtelingen werk bij ons gevonden. Ongeveer 9.800 andere burgers van Oekraïne met tijdelijke bescherming zijn nu door het arbeidsbureau geregistreerd als sollicitanten of werkzoekenden", aldus het ministerie van Arbeid. Zij heeft herhaaldelijk laten weten dat de nieuwkomers voornamelijk functies vervullen die lange tijd vacant zijn gebleven.

Tsjechië heeft de laagste werkloosheid in de EU. In juli was dat 3,3 procent. Arbeidsbureaus registreerden 313.250 vacatures. Werkgevers klagen over het gebrek aan arbeidskrachten, ze vragen quotaverhoging voor buitenlandse werknemers. Volgens bedrijfsvertegenwoordigers zal de komst van vluchtelingen de situatie niet oplossen. Experts wijzen erop dat Tsjechië zoveel mogelijk gebruik moet maken van de kwalificaties van nieuwkomers. Ze bevelen aan om taalcursussen te versterken.

Bron novinky.cz
 

Ad Verschoor

Donateur

‘Het is oorlog en dus zijn Russische toeristen hier niet welkom’, vindt Tsjechië​

De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken pleit in een interview fel voor een stop op visa voor Russische toeristen in Europa. De kwestie leidt tot spanningen tussen EU-landen.

Moet de Europese Unie, als aanvullende sanctie voor de oorlog in Oekraïne stoppen toeristenvisa uit te geven aan Russen? De afgelopen weken laaide die discussie op in Europa, waar vooral de Baltische landen en Finland een visastop fel bepleiten. Estland sloot zijn grens deze week zelfs voor Russen die al eerder een toeristenvisum kregen.
Het leidt tot ongemak en verwarring – in een Europa zonder binnengrenzen waar visa in principe voor het hele Schengen-gebied worden verstrekt. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz sprak zich vorige week immers uit tégen het weren van Russische toeristen, en ook de hoge buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Commissie Josep Borrell keurde de maatregel deze week af. Alle Russen verbieden de EU binnen te komen „is geen goed idee”, aldus Borrell. „We moeten selectiever zijn.”
Ingewikkeld hoeft het wat Jan Lipavský betreft niet te zijn. „Niemand heeft het over een totaalverbod voor Russen”, zegt de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken in reactie op de kritiek, in gesprek met Europese journalisten „We hebben het over Russische toeristen. We moeten het hebben over toeristenvisa.” En nu Europa zijn houding ten opzichte van Rusland volledig opnieuw moet definiëren, vindt Lipavský dit een logische consequentie. „Als ik eerlijk ben: in een situatie waarin Rusland een oorlog voert tegen al het internationaal recht in, dan lijkt me dit een gerechtvaardigde maatregel.”
De duidelijke stellingname van Tsjechië in de gevoelige Europese discussie valt op. Het land nam in juli het voorzitterschap van de EU over en moet daarom de komende maanden Europese onderhandelingen in goede banen leiden. Op uitnodiging van Lipavský komen EU-ministers van Buitenlandse Zaken volgende week woensdag naar Praag om de visa-kwestie te bespreken.
Het wordt, zegt Lipavský, pas het begin van de discussie. Maar uiteindelijk verwacht hij dat de EU de komende weken of maanden een compromis zal vinden. Of daarin vooral de ferme Tsjechische positie tot uitdrukking komt? Lipavský wil er niet op vooruit lopen. Maar duidelijk is wel dat Praag als nieuwe voorzitter zeker niet doof zal zijn voor de oproepen uit Midden- en Oost-Europa voor een nog hardere EU-opstelling richting Moskou. „Wij hebben deze opvatting al maanden verkondigd”, zegt Lipavský. „En we staan niet alleen. In Europa is het altijd een kwestie van coalities vormen en iets voor elkaar krijgen: daar zijn wij ook onderdeel van.”

Sovjet-ervaringen​

Lipavský (1985) is een relatief nieuwe politicus afkomstig uit de Tsjechische piratenpartij – in een vorig leven werkte hij als IT-manager. Voor een minister van Buitenlandse Zaken uit hij zich soms opvallend scherp. Want inderdaad, erkent hij: de houding van de Tsjechen tegenover Rusland zou je als snoeihard kunnen omschrijven. En ja: dat is een gevolg van hun historische ervaring. „Ik zou u daar bij het genot van een biertje uitgebreid over kunnen vertellen. Maar: dat we veertig jaar een Sovjet-satellietstaat zijn geweest, was voor ons genoeg om te begrijpen dat we dat niet meer willen. We willen nu aan de juiste kant van de geschiedenis staan.”
En dus heeft Lipavský weinig medelijden met Russen die hun toeristenvisa voor Europa zouden verliezen. „We moeten begrijpen dat als we het over gewone Russische burgers hebben: dat zijn niet zij die naar de EU reizen”, benadrukt Lipavský. „Het is de elite die naar de EU reist. Poetin beschermt heel actief deze laag van de bevolking. Zij voelen niks van deze oorlog. Als we serieus zijn over het tegenhouden van Rusland in Oekraïne, dan moeten we dit ook invoeren.”
Het argument dat ook tegenstanders van Poetin door de visastop geraakt worden ontkracht hij. „Wij hebben de uitgifte van toeristenvisa al begrensd, maar we zijn niet helemaal gestopt met visa. Zo hebben we in Tsjechië een specifiek programma waarmee we leden van de oppositie helpen en Russen om humanitaire redenen binnenlaten.” Ook vermeldt hij nog eens fijntjes de honderdduizenden Oekraïners die zijn land opvangt. „Voor ons gaat dit ook om onze binnenlandse veiligheid.”
Tsjechië nam het EU-voorzitterschap deze zomer over op een kritiek moment. Nu sancties en door de oorlog gevoede torenhoge energieprijzen in EU-landen steeds meer pijn beginnen te doen, nemen de spanningen toe en groeit de vrees voor barstjes in de gezamenlijke stellingname. Houdt Europa de rijen gesloten en blijft men solidair met Oekraïne én elkaar – ook als straks een moeilijke winter aanbreekt?
„Ik krijg die vragen over ‘barstjes’ voortdurend”, zegt Lipavský. „Wat de belangrijkste vraag deze herfst wordt is de energiezekerheid en hoe onze samenleving met de hoge prijzen om kan gaan. Dat zorgt niet voor barstjes, maar het zet wel een gigantische druk op overheden. Het betekent niet dat we onze houding ten aanzien van Rusland zullen veranderen: als we dit overwinnen, staan we nog sterker.”

Bron: nrc.nl
 

kuurgast

Donateur
Circa 120.400 Oekraïense vluchtelingen hebben een baan gevonden in Tsjechië.

Ongeveer 120.400 vluchtelingen uit Oekraïne met humanitaire visa en arbeidsvergunningen hebben werk gevonden in Tsjechië, zei het hoofd van het arbeidsbureau woensdag.

Sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne hebben ongeveer 478.800 vluchtelingen zich geregistreerd bij de Tsjechische buitenlandse politie en heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken ongeveer 429.800 humanitaire visa voor een periode van 429.800 jaar afgegeven.

Ongeveer 35 procent van de vluchtelingen zijn kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Van de volwassenen is 72 procent vrouw en meer dan vijf procent is ouder dan 65.
Bron english.radio.cz.
-----------------------------------------
Ministerie van Onderwijs is van plan meer Oekraïense leraren en assistenten naar Tsjechische scholen aan te trekken.

Volgens niet-officiële gegevens zouden er tot tienduizend leraren en onderwijsassistenten kunnen zijn onder Oekraïense vluchtelingen in Tsjechië. Momenteel werken echter slechts één tot tweeduizend van hen daadwerkelijk op Tsjechische scholen. Het ministerie van Onderwijs is van plan meer geld uit te trekken om hun integratie te ondersteunen en tegelijkertijd Tsjechische scholen te helpen, die kampen met een ernstig gebrek aan leraren.

Volgens het Tsjechische ministerie van Onderwijs zijn er aan het begin van dit schooljaar ongeveer 60.000 Oekraïense vluchtelingen die plaats hebben genomen op basis- en middelbare scholen in het hele land. Veel van de kinderen spreken geen Tsjechisch en de hulp van onderwijsassistenten is essentieel voor hun succesvolle integratie.

Een aantal Tsjechische NGO's is al begonnen met programma's om meer Oekraïense docenten naar Tsjechische scholen te halen. Een daarvan is de organisatie Mensen in nood, die een gratis cursus Tsjechisch heeft gelanceerd voor Oekraïense onderwijsassistenten. Al meer dan 800 Oekraïense onderwijsassistenten hebben zich aangemeld.
Bron english.radio.cz.
------------------------------------------
Open breuken en schotwonden: Tsjechen trainen Oekraïense soldaten in eerste hulp.

Tsjechië steunt Oekraïne sinds het begin van de Russische agressieoorlog, bijvoorbeeld door wapens en uitrusting te leveren. Maar de hulp gaat door. Tsjechische soldaten en paramedici worden ook direct ter plaatse ingezet om de Oekraïense strijders op te leiden, bijvoorbeeld in eerste hulp.
Lees verder op deutsch.radio.cz.
----------------------------------------------
Minister van Defensie: EU zou 80 procent van de Tsjechische militaire hulp aan Oekraïne kunnen vergoeden.

De Europese Unie zou tot 80 procent van de Tsjechische militaire hulp aan Oekraïne kunnen vergoeden. Dat zei minister van Defensie Jana Černochová dinsdag tegen journalisten. Als eerder totaal noemde ze zo'n vier miljard kronen (163 miljoen euro). De EU zou de komende maanden kunnen beginnen met het uitbetalen van het geld, zei Černochová.
Černochová wilde niet specificeren welke goederen vanuit Tsjechië naar het oorlogsland waren geleverd. Volgens Tsjechische persberichten ging het daarbij om tanks, helikopters en raketwerpers.
Bronnen deutsch.radio.cz + expats.cz.
 
Laatst bewerkt:

Hebben Russische deserteurs recht op asiel in Europa? "Kans op vervolging is groot en dat kan basis zijn voor recht op asiel"​

De meningen in Europa over de mogelijke opvang van Russen die hun land ontvluchten omdat ze gemobiliseerd worden om te vechten in Oekraïne zijn verdeeld. Tsjechië en de Baltische staten willen geen Russische deserteurs accepteren. Duitsland is wel bereid dat te doen. "Wie zich moedig tegen Poetin verzet en daarmee zichzelf in gevaar brengt, kan in Duitsland politiek asiel aanvragen", zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser. Europa werkt volop aan richtlijnen voor de verschillende lidstaten.

bron: vrt.be
 
Tsjechisch cadeautje voor Poetin

Een Tsjechische crowdfundingcampagne heeft met succes meer dan 1 miljoen dollar opgehaald om een gemoderniseerde tank voor het Oekraïense leger te kopen.


De campagne, die 'een geschenk voor Poetin' werd genoemd, ontving donaties van 11.288 individuele donateurs. De gemoderniseerde T-72 tank uit het Sovjettijdperk genaamd Tomas zal naar Oekraïne worden gestuurd.

Het fonds werd gesteund door het Tsjechische ministerie van Defensie en de Oekraïense ambassade in Praag. In een bericht op Twitter grapte de Tsjechische minister van Defensie, Jana Cernochova, dat donateurs voor de Russische president Vladimir Poetin - die op 7 oktober zijn 70e verjaardag viert - 'een echt cadeau' hebben gekocht.

De organisatoren zeggen dat ze doorgaan met het verzamelen van donaties om Oekraïense troepen te voorzien van tal van andere militaire benodigdheden, waaronder drones, thermische kleding, kogelvrije vesten en munitie.

Bron: PZC.nl
 
'Niet lullen maar poetsen' zei mijn vader altijd. Praten over deze oorlog lost helemaal niets op. Laten wij allen in praktische zin iets doen en die mensen helpen die om hulp vragen en die het actueel nodig hebben. Op dag 4 van de oorlog (28 februari en ik was toevallig in Nederland) ben ik direct terug naar huis in Tsjechië gereden. Twee dagen later stond ik met twee vrienden in Oekraïne om onze vrienden op te halen en bij ons in okres Třebíč te huisvesten. Wij zijn met 8 mensen terug gereden en huisvesting hadden wij al. Twee bij ons thuis en de andere bij mijn vrienden. Binnen een week gingen de kinderen aar school en hadden alle drie de moeders vast werk en een taalcursus. Gelukkig hebben wij nog een tweede huis in ons dorp dus zijn wij direct gaan verbouwen (het was een winkel zonder badkamer, keuken en slaapkamers) en in mei zijn de vrouw en zoon van mijn beste vriend uit de Oekraïne er gaan wonen. Uiteraard betalen zij geen huur dan kunnen ze geld sparen als ze terug willen en/of kunnen. De twee andere moeders met kinderen uit Charkov wonen en werken nog steeds in Třebíč. Wij hebben bij aankomst uit de Oekraine het weekend erop een benefietavond met een kunstveiling gehouden en een week later nog een benefietconcert. Opbrengst was 200.000 czk. Wij zijn er nog dagelijks mee bezig maar beter kun je je tijd niet besteden dan aan hulp voor de medemens. Blijf positief voor alles is een oplossing.
Link naar onze actie (voor diegene die Tsjechisch kunnen lezen): https://trebicsky.denik.cz/zpravy_r...li-veci-zadarmo-belgican-sel-do-valky-20.html
Videos van de eerste benefietavond op 6 maart: https://trebicsky.denik.cz/zpravy_r...l-za-sedmdesat-tisic-obrazy-pro-ukrajinu.html
PS: kom nu 40 jaar in Tsjechië/Slowakije en voel mij echt op z'n plek ;-)
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
genaamd Tomas
De door crowdfunding gefinancierde tank heeft de naam Tomáš gekregen ter ere van de eerste Tsjechische president Tomáš Masaryk.
tomas 4 oktober 2022.PNG

Dárek pro Putina=Cadeau voor Poetin.

Het Oekraïense leger vecht dapper tegen angstaanjagende troepen. Russische soldaten plegen onvergeeflijke oorlogsmisdaden en voorkomen humanitaire hulp aan burgers - moeders en kinderen.

De agressors moeten worden tegengehouden en een goed uitgerust leger is de enige manier om dat te bereiken. We zijn deze oorlog niet begonnen, maar we kunnen hem beëindigen. Oekraïners zullen zich niet overgeven - dat hebben ze al laten zien. Ze zijn een schild van vrede in Europa geworden. En dus is hun oorlog de onze. We kunnen gewoon niet zwijgen.

We hebben een beroep gedaan op wereldleiders, maar dat is niet genoeg. Daarom hebben we deze website gemaakt en hebben inwoners van Tsjechië al meer dan 40 miljoen dollar ingezameld. Sluit je bij ons aan en help ons het Russische leger te stoppen. We kunnen het. We moeten het doen. #wemustact

Directe steun aan het Oekraïense leger.
De ontwikkeling, exploitatie en administratie van dit project financieren we uit eigen geld, niet uit gedoneerd geld.
Al het ingezamelde geld gaat rechtstreeks naar de rekening van de Ambassade van Oekraïne in Tsjechië. De ambassade zal samenwerken met het Tsjechische Ministerie van Defensie om uitrusting aan te schaffen en aan de frontlinies af te leveren.
Wij verkopen geen wapens.
We zamelen alleen geld in voor het Oekraïense leger. Van uw bijdrage zullen we wapens en uitrusting kopen voor Oekraïne - let op. Dit is geen spel, het is onze manier om je te laten voelen hoeveel onze vrede echt kost.
Levering onder toezicht van de Tsjechische overheid.
De aankoop en logistiek van het project worden rechtstreeks gecontroleerd door het Tsjechische Ministerie van Defensie in coördinatie met de Oekraïense regering. We houden constant in de gaten waar de wapens heen gaan.
We kopen alleen wat echt nodig is.
We kopen niets dat niet direct gevraagd wordt door de eenheden van het Oekraïense leger. De keuze van wat te kopen staat onder toezicht van het Ministerie van Defensie.
Wat heeft Oekraïne nodig?
We zullen niet precies zeggen wat het Russische leger moet verwachten. Maar hier zijn enkele voorbeelden van apparatuur die we al in Oekraïne hebben geleverd. Kijk hoe duur verdediging tegen Poetins agressie kan zijn.

Bron: website zbraneproukrajinu.cz nu ook in Engels en Duits.
 

"Welkom in Královec!": Tsjechië spot met Vladimir Poetin en "annexeert" Russische enclave Kaliningrad​

De sociale media in Tsjechië worden op dit moment overspoeld door grappen over een zogezegde annexatie van Kaliningrad. De inwoners van die Russische enclave zouden in een referendum hebben beslist dat ze bij Tsjechië willen horen, een satirische reactie op Rusland dat vier Oekraïense regio's heeft geannexeerd na een referendum. Kaliningrad heet nu (fictief) Královec en heeft zelfs al een eigen toeristische webpagina gekregen.

Welkom in Královec. Tijdens een succesvol referendum heeft 97,9 procent van de inwoners van Kaliningrad beslist om bij de Tsjechische Republiek te horen en om Kaliningrad te hernoemen tot Královec." Zo staat te lezen op de startpagina van Visit Královec, de gloednieuwe toeristische website van de stad. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om een officiële site, maar maakt deel uit van een reeks internetgrappen.

Al enkele dagen worden de sociale media in Tsjechië overspoeld met memes, grappen en bewerkte foto's over een zogezegde annexatie van de Russische stad Kaliningrad door Tsjechië. Een satirische aanklacht tegen Rusland dat de Oekraïense regio's Donetsk, Loegansk, Zaporizja en Cherson heeft geannexeerd.
Kaliningrad aan de Baltische Zee of Oostzee is pas sinds de Tweede Wereldoorlog Russisch grondgebied. Daarvoor was het Duits gebied rond een belangrijke stad, Königsberg. De filosoof Immanuel Kant werd er geboren en ligt er begraven. Na de Tweede Wereldoorlog werden Russen naar de stad en de omgeving gestuurd om er de verdreven, gevluchte of vermoorde Duitse inwoners te vervangen. Kaliningrad werd een belangrijk militair bolwerk met de thuishaven van de Baltische vloot in Baltiisk.
De regio ging op slot voor buitenlanders. Pas na de val van de Sovjet-Unie konden zij de regio weer legaal bezoeken. Kaliningrad bleef na 1991 verweesd achter als exclave (een gebied dat politiek gezien wel, maar geografisch niet met het moederland is verbonden), omringd door Litouwen en Polen, intussen beide lid van de Europese Unie en de NAVO. De regio heeft een strategisch belangrijke ligging voor Rusland.

Ook het Tsjechische Europarlementslid Tomas Zdechovsky doet gretig mee op Twitter. "De top in Praag morgen die door 48 landen wordt bijgewoond, is een geweldige kans om te onderhandelen over de verdeling van Kaliningrad tussen Polen en Tsjechië", zo schrijft hij. Zdechovsky deelt ook een tweet waarin wordt gesproken over de aanleg van een metrolijn tussen Tsjechië en Kaliningrad.
"Het referendum in vier Oekraïense regio's over toetreding tot Rusland was zinloos. Niemand neemt het serieus", zegt Zdechovsky. "Op dezelfde manier kunnen we dit doen in Kaliningrad. We zouden een paar mensen dwingen om voor toetreding tot de Tsjechische Republiek te stemmen en het dan als een uitgemaakte zaak presenteren."
Onder de hashtag #Kralovec doen ook een heleboel bewerkte kaartjes en foto's de ronde. Van oorlogsschepen in de haven van Kaliningrad, Tsjechische legertanks in de straten, tot een gevechtsvliegtuig dat kleine flesjes wodka over de regio laat vallen om "het Russische leger te verlammen". Er doet zelfs een valse tweet de ronde waarin de Oekraiënse president Zelenski de Tsjechische annexatie erkent.

Thank you Mr president @ZelenskyyUa to support our historical claims for Kralovec #Kaliningrad ! Referendum has shown the true will of local people. We re happy to drop down any visa requirements for Ukrainian people and give citizenship to local Russian minority pic.twitter.com/Q1bb3uXOnS

— Marek Bocanek (@BocanekMarek) October 5, 2022

Op de Tsjechische Wikipediapagina van Kaliningrad stond een tijdlang te lezen dat het tot Tsjechisch grondgebied hoort. De pagina is intussen vergrendeld en kan niet meer worden aangepast door eender wie. Ook zou een Tsjechische zoekmachine voor vastgoed het ondertussen mogelijk hebben gemaakt om Kaliningrad toe te voegen aan de regio's waarin mensen huizen kunnen zoeken. En er is zelfs al een nieuwe postzegel ontworpen.

Jsem rád, že i pošta se rozhodla reagovat na vývoj... 🙂 pic.twitter.com/MtuP0GrqEe

— Jan Šindelář (@shingle_man) October 4, 2022

bron: vrt.be
 

Hebben Russische deserteurs recht op asiel in Europa? "Kans op vervolging is groot en dat kan basis zijn voor recht op asiel"​

De meningen in Europa over de mogelijke opvang van Russen die hun land ontvluchten omdat ze gemobiliseerd worden om te vechten in Oekraïne zijn verdeeld. Tsjechië en de Baltische staten willen geen Russische deserteurs accepteren. Duitsland is wel bereid dat te doen. "Wie zich moedig tegen Poetin verzet en daarmee zichzelf in gevaar brengt, kan in Duitsland politiek asiel aanvragen", zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser. Europa werkt volop aan richtlijnen voor de verschillende lidstaten.

bron: vrt.be
Een vreemde redenering van landen als Tsjechië vind ik dit. Als je dit algemeen gaat stellen, hoe zit het dan met de mannen uit Syrië die hun land ontvluchtten om de niet in het leger van Assad te hoeven vechten of de Eritreers etc etc? Als je consequent bent moet je die dan ook weigeren vanwege dezelfde redenen.
 
@Kozakov Ik vind dit helemaal geen vreemde redenering, het zou nogal absurd zijn om èn Oekraïne te steunen in alle mogelijke facetten, duizenden van hun vluchtelingen op te vangen, Rusland te boycotten waar mogelijk en dan tegelijkertijd ook opvang aan de Russen te gaan aanbieden, ook al zijn deze mensen niet dezelfde mening toegedaan als Poetin.
Er zijn grenzen aan liefdadigheid, in dit geval zullen er keuzes moeten gemaakt worden...
 
Laatst bewerkt:
Je bedoelt honderdduizenden Oekraiense vluchtelingen.
En daarbij zijn vele gevluchte dienstplichtige Russen ook nog eens de mening toegedaan dat bijvoorbeeld de Krim bij Rusland zou horen. Men wenst er echter niet voor te vechten...
 
Een vreemde redenering van landen als Tsjechië vind ik dit. Als je dit algemeen gaat stellen, hoe zit het dan met de mannen uit Syrië die hun land ontvluchtten om de niet in het leger van Assad te hoeven vechten of de Eritreers etc etc? Als je consequent bent moet je die dan ook weigeren vanwege dezelfde redenen.
Inderdaad , iedere man tussen de 15-85 die niet vecht voor zijn vrijheid uit het land waar hij vandaan komt ,terug sturen.
syrie,rusland ,Oekraine etc.
Wat er overblijft ,in het eerste veilige buurland tijdelijk opvangen.
Je steunt de onderdrukking in dat land als je de tegen geluiden massaal hierheen laat komen.
Hoe meer je opvangt ,hoe sterker het regime aldaar.
Het is een beetje te vergelijken met : ik koop een broodje voor een drugs verslaafde omdat hij daar net geen geld voor had....
qoute :Dr Phil
 

Russen met een Schengen-toeristenvisum mogen Tsjechië niet meer binnen​

Vanaf 25 oktober wordt aan Russen met een Schengenvisum afgegeven voor toerisme, sport of cultuur door een staat van de Europese Unie de toegang tot Tsjechië geweigerd. Dat maakte het hoofd van de Tsjechische diplomatie Jan Lipavský (Pirates) na de kabinetsvergadering bekend.

"Op 25 oktober voeren we nieuwe maatregelen in. "Burgers van de Russische Federatie die een Schengenvisum hebben dat is afgegeven voor toerisme, sport of cultuur, mogen het land niet binnen", kondigde Lipavský aan.
Volgens gegevens van het ministerie reizen dagelijks tot 200 Russische burgers via de internationale luchthaven naar Tsjechië.
"In een situatie waarin het Russische regime burgerdoelen bombardeert, kunnen we er geen oog voor dichtknijpen", voegde hij eraan toe.

Minister van Binnenlandse Zaken Vít Rakušan (STAN), wiens departement ook meewerkte aan de voorbereiding van de maatregelen, verklaarde dat de hele regering het hiermee eens was. "De buitenlandse politie heeft instructies over hoe in deze zaken te werk te gaan", kondigde hij aan.
"Het is een maatregel die leidt tot de uitdrukking van een duidelijk standpunt van de Tsjechische Republiek", zegt hij.
Zo sluit Tsjechië zich aan bij de Baltische staten, Polen en Finland, die de afgelopen weken hun grenzen voor Russische toeristen sloten.

bron: novinky.cz
 

kuurgast

Donateur
Tsjechië krijgt nog eens 14 miljard kronen (561 miljoen euro) uit het Europese herstelplan. Het geld kan nu ook worden gebruikt om de vluchtelingenstroom als gevolg van het Russisch-Oekraïense conflict het hoofd te bieden, maakte minister van Europese Zaken Mikuláš Bek vrijdag bekend.
Tsjechië krijgt 27,4 miljoen euro (ongeveer CZK 680 miljoen) van de Europese Unie als hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne. Premier Petr Fiala zei donderdag dat dit een nuttige stap is, maar het bedrag is nog niet definitief en hij verwacht verdere onderhandelingen.
Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft humanitaire hulp aangekondigd ter ondersteuning van degenen die zijn getroffen door de Russische invasie van Oekraïne, waaronder $ 10,2 miljoen (ongeveer CZK 248 miljoen) voor organisaties die in de Tsjechië werken.
De Europese Unie zou tot 80 procent van de Tsjechische militaire hulp aan Oekraïne kunnen vergoeden. Dat zei minister van Defensie Jana Černochová dinsdag tegen journalisten. Als eerder totaal noemde ze zo'n vier miljard kronen (163 miljoen euro).
Vier trams van het type T6A5 zijn op diepladers onderweg van Praag naar de stad Charkov in Oekraïne. Deze trams zouden al op 21 juni 2021 worden gesloopt. Toen hun laatste rit plaatsvond. De trams werden uiteindelijk echter niet gesloopt, omdat de oorlog in Oekraïne begon en de stad besloot de trams aan Charkov te schenken. Bron oa lidovky.cz.
--------------------------------
Ondertussen zijn er Oekraïners de afgelopen maanden terug gegaan naar huis en komen nu weer terug naar Tsjechië, omdat de Russen hun overal met kamikaze-drones aanvallen en daarbij staat Oekraïne een lange koude winter te wachten met kapotte huizen zonder ramen en zonder verwarming.
Bron oa seznamzpravy.cz. Er is maar een enkeling in de reacties onder artikel die probeert een realistische kijk te geven op de situatie. Het overgrote gedeelte van de reacties onder dit soort berichten is dat Tsjechië alles geeft voor Oekraïners en de Tsjechen in de kou laten zitten die alles moeten betalen via belastinggelden.
De door crowdfunding gefinancierde tank heeft de naam Tomáš
Deze tank is inmiddels op transport naar Oekraine gegaan. Bron oa idnes.cz.
-------------------------------------------------------------
Goedkeuring voor toelating Oekraïners neemt af in Tsjechië, inhaalslag nodig op integratie.

Mensen die een aanzienlijk deel van hun inkomen aan huisvesting besteden, zijn minder bereid Oekraïense vluchtelingen op te nemen. Slechts een derde van hen is voor. In maart, kort na de Russische inval in Oekraïne, was dat de helft. Maar hoe mensen de integratie van vluchtelingen in de samenleving ervaren, speelt ook een rol.
Ook de sociaal-economische status van de respondent speelt een rol. "Mensen uit hogere sociaaleconomische klassen staan positiever tegenover migratie in het algemeen en beoordelen de integratie van vluchtelingen beter".

Een groot aantal mensen woont nog steeds in massale accommodatie voor de korte termijn die door de regio's wordt aangeboden.

Volgens de minister van Arbeid en Sociale Zaken Marian Jurečka van de KDU-ČSL hebben vluchtelingen nog geen toegang tot het Tsjechische uitkeringssysteem, zelfs niet na een jaar verblijf bij ons. De staat is van plan om hen een humanitaire uitkering te blijven betalen.

Socioloog Daniel Prokop vestigt de aandacht op andere terreinen waar de integratie van vluchtelingen nog niet helemaal lukt - en dat is het taalonderwijs en de arbeidsmarkt.
"We weten dat de kinderen beduidend minder Tsjechisch kennen dan verwacht. We weten dat ze vaak op contracten en onder hun kwalificaties werken, dus er is een onbenut potentieel. En als het om huisvesting gaat, zijn veel mensen afhankelijk van huisvestingssteun van de Tsjechen en de staat", legt Prokop uit.
Volgens Prokop is een goede integratie in de Tsjechische samenleving niet alleen belangrijk voor de vluchtelingen zelf, maar ook voor het behouden van de bereidheid van de Tsjechen om hen te helpen - zoals het onderzoek in september van het project heeft aangetoond.

Zie artikel deutsch.radio.cz + irozhlas.cz.
 
Niet doordacht van mijn kant, vind ik een beetje, hoe meer russen het land verlaten, hoe meer de mede-russen zich gaan afvragen, waar is Poetin mee bezig en kan er nog meer protest plaatsvinden, en nog minder mannen kunnen dan gewonnen worden om dienst te verrichten en in de oorlog meevechten.
Nogmaals even zo een idee van mij.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
@ J.J. Je kan niet èn de Oekraïners èn de Russen tegelijk binnenhalen, straks wordt het nog in Tsjechië uitgevochten? Ik neem aan dat ze liefst niet met elkaar geconfronteerd worden. Ik denk dat je in deze een keuze moet maken, al kan je niet alle Russen over 1 kam scheren natuurlijk...
 

kuurgast

Donateur
Ik denk dat je in deze een keuze moet maken,
Die keuze is lastig uit te voeren. Als ze van buiten Schengen naar Tsjechië vliegen worden ze gecontroleerd en teruggestuurd.
Als ze via een ander Schengen land binnenkomen en dan doorreizen naar Tsjechië krijgen ze geen controle meer want zijn al Schengengrens over............

poetin 28 oktober 2022.PNG
Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag........
Tsjechische en Oekraïense vlaggen samen met een foto van de Russische president Vladimir Poetin, dichtgeritst in een zwarte lijkenzak.
Zie english.radio.cz + seznamzpravy.cz.
 
Laatst bewerkt:
Bovenaan