Nieuws van de Nederlandse ambassade in Praag

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Ad Verschoor

Donateur
Brug over de Moldau
Geregeld schrijft ambassadeur Ed Hoeks een blog over zijn persoonlijke indrukken en belevenissen in zijn standplaats Praag. Ditmaal kijkt de ambassadeur terug op het begin van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Een blog met als titel: Brug over de Moldau.

Het jaar 2016 begon onder de slagschaduw van de bijna alles overheersende migratiecrisis in Europa. Het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, dat op 1 januari inging, kreeg dit probleem dan ook vanaf dag één volop op het bord. Sinds het Verdrag van Lissabon hebben de halfjaarlijks roterende voorzitterschappen van de Lidstaten weliswaar aan betekenis ingeboet, maar er wordt toch naar de voorzitter gekeken, wanneer het gaat om prioriteiten en agenda. Welnu, Nederland heeft de ambitie een pragmatisch voorzitter te zijn, zonder grote visionaire vergezichten. Een eerlijk luisterend oor en een bruggenbouwer, waar verschillen te overbruggen zijn. Nu er over migratie zo verschillend gedacht wordt en er zelfs scheidslijnen binnen onze Unie dreigen te ontstaan, is deze uitdaging des te groter. Minister Bert Koenders bezocht Praag dan ook als eerste Europese hoofdstad tijdens ons voorzitterschap. Hij kwam vorige maand samen met onze staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die verantwoordelijk is voor migratie, Klaas Dijkhoff. Tsjechië is immers tot 1 juli nog voorzitter van de Visegrad-groep (Polen, Slowakije, Hongarije en Tsjechië) en zo konden beide voorzitters (van de EU en van de V-4) van gedachten wisselen over Europese oplossingen voor het migratieprobleem. Europese oplossingen? Ja, want onder de druk van de omstandigheden zien we steeds meer dat landen zaken op eigen houtje in nationaal verband willen aanpakken. Op zich niks mis mee, maar problemen als migratie, klimaat, rechtsstaat en financiën hebben sterk grensoverschrijdende effecten en afstemming is daarom noodzakelijk. We zien dat landen uit deze centraal-Europese regio vaak net een slagje anders tegen de problemen aankijken dan de oudere Lidstaten in het westen. Een andere geschiedenis, een andere culturele achtergrond en een andere economische ontwikkeling leiden nu eenmaal tot een andere publieke opinie en tot verschillende prioriteiten. Dan is het goed elkaars motieven in de politiek goed te begrijpen. Het bezoek van minister Koenders en zijn collega Dijkhoff was in dat opzicht zeker geslaagd. De minister bracht tijdens zijn verblijf in Praag ook een bezoek aan de Havel-bibliotheek, als eerbetoon aan het gedachtegoed van deze oud-president. Juist in deze tijd, waarin solidariteit en mensenrechten in de migratiecrisis steeds weer aan de oppervlakte van het debat komen, was dit bezoek aan de Havel-bibliotheek het juiste signaal dat de minister kon afgeven. Geheel in de traditie van de Tsjechische gastvrijheid, werden beide bewindslieden op hoog niveau ontvangen en konden er zaken gedaan worden, niet alleen op het terrein van migratie, maar ook andere EU-onderwerpen en verschillende bilaterale dossiers kwamen aan bod. Nederland had in Praag in de week van dit bezoek al een mooie aftrap van ons voorzitterschap georganiseerd met een optreden van multiculturele ensembles in het fameuze Archatheater, bekend van de eerste activiteiten van Charta 77. Een van de muziekbands bestond uit maar liefst zeven nationaliteiten, een knipoog naar de Tsjechische publiek.

Hoe nu verder? Onze premier heeft al aangegeven dat het aantal vluchtelingen de komende weken drastisch moet dalen. In de discussie zien we ook een verschuiving optreden van solidariteit en welkom-denken, in de richting van versobering, ontmoediging en grensbewaking, ja, zelfs binnen het Schengen-gebied. Ook Nederland verscherpt sinds kort de grenscontroles met Duitsland en België om economische gelukzoekers beter te onderscheiden van hen die daadwerkelijk voor het oorlogsleed op de vlucht zijn. Voor een land als Tsjechië, van waaruit voor 1989 niet gereisd mocht worden, is de verworvenheid van visumvrij reizen binnen Schengen een van de belangrijkste verworvenheden van hun EU-lidmaatschap. Handhaving van Schengen is hier dan ook van de hoogste prioriteit. Belangrijk bij dit alles is dat we met elkaar in gesprek blijven over de manier waarop we onze migratie-architectuur gaan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. En dat we ons best blijven doen om het denken in het Visegrad-gebied zoveel mogelijk aansluiting te laten vinden bij de koers die we gaan uitzetten.

In Praag zullen we ons EU-voorzitterschap een eigen kleur proberen te geven, niet alleen in ons politieke overleg met de autoriteiten en via hoog ambtelijke bezoeken uit Nederland, maar juist ook in onze contacten met de samenleving. Een van onze prioriteiten is immers om de burger dichter bij Europa te brengen. Zo staan er tal van economische en culturele projecten op stapel. Daarbij kan ik al noemen een EU-fietsfestival op 14 april a.s., aandacht voor de LGBT-minderheidsgroepen, een tentoonstelling van het werk van Nederlandse artiesten in het Roma museum in Brno, deelname aan het documentaire filmfestival over mensenrechten, de overkomst van de dirigenten Jaap van Zweden en Jac van Steen en een optreden van de concertpianist Ronald Brautigam, een bezoek van de schrijver Alexander Munninghoff, wiens boek „de Stamhouder" in het Tsjechisch wordt vertaald, deelname aan de Literatuurnacht van Praag, aandacht voor thema’s over hernieuwbare energie, bijvoorbeeld door deelname van Nederlandse gastsprekers aan seminars op de 'Czech Green Building Council' en het Instituut voor 'Circular Economy', alsook de 'Energo Summit' in Praag in mei a.s. en nog vele, vele andere activiteiten. Via Facebook en onze website kunt u op de hoogte blijven van wat er zoal nog in de Nederlandse pen zit.

Ik wens u allen een voorspoedig Nederlands voorzitterschap en hoop u te mogen ontmoeten bij een of meerdere van onze activiteiten.

Met vriendelijke groet, Ed Hoeks

koendershavel2.jpg
 

Ad Verschoor

Donateur
Een bewogen half jaar: tijd voor reflectie

Geregeld schrijft ambassadeur Ed Hoeks een blog over zijn persoonlijke indrukken en belevenissen in zijn standplaats Praag. Ditmaal kijkt de ambassadeur terug op het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Een blog met als titel: Een bewogen half jaar: tijd voor reflective.

Het zit er op, het Nederlandse EU-voorzitterschap. Het was de twaalfde keer dat we in de voorzitterschapsstoel zaten en de uitdagingen waren ditmaal nog groter dan voorheen. We mogen gelukkig terug kijken op een redelijk succesvolle exercitie. Onder moeilijke omstandigheden zijn we er in geslaagd het voorzitterschap pragmatisch en doelgericht in te vullen. Het migratiedebat werd soms emotioneel gevoerd, maar we zijn er in geslaagd de stroom van vluchtelingen in te dammen en het debat zakelijk te sturen. Het staartje van ons voorzitterschap is uiteraard bezoedeld door de uitkomst van het Brexit-referendum in het Verenigd Koninkrijk, maar daar hadden wij zelf geen invloed op. Over de gevolgen voor Europa van het vertrek van de Britten uit de EU wordt volop gespeculeerd. Populisme roept om meer natiestaat en minder Brussel. Anderen willen nu juist een sprong voorwaarts wagen in de federalisering. Het lijkt er op dat in deze Centraal-Europese regio de nieuwe ontwikkeling vooral wordt aangegrepen om de Commissie onder vuur te nemen. De Commissievoorstellen over de verplichte quota zijn hier immers slecht gevallen en het heeft er alle schijn van dat het uur van de wraak is aangebroken. Maar laten we eerlijk zijn, het is misschien te vroeg om nu al definitieve standpunten in te nemen over de vraag hoe Europa op dit moment verder moet. Een reflectieperiode, waar ook de Duitse Bondskanselier voor pleit, is waarschijnlijk het meest op zijn plaats. De verhoudingen komen anders te liggen en voor Tsjechië is het niet onbelangrijk dat de sturende rol van de grote noorderbuur waarschijnlijk aan gewicht zal winnen. Hoe de relatie tussen het V.K. en de EU er uit zal gaan zien, ligt nog in de schoot der Goden, maar iedereen is het er over eens dat Groot Brittannië een Europees land is en dat een volledig isolement een slechte zaak zou zijn. Het grote goed van de interne markt blijft vooralsnog de stuwende kracht van de Europese samenwerking, vervolmaking daarvan behoudt onze prioriteit. Er zijn nu eenmaal meer zaken die ons verbinden, dan die ons verdelen: vrede, veiligheid en voorspoed, het klinkt clichématig, maar het is echt niet vanzelfsprekend.

De ambassade in Praag heeft op geheel eigen wijze invulling gegeven aan ons voorzitterschap: met tal van ambtenaren en politici organiseerden we gesprekken over de positie van Tsjechië in de EU en over de vraag waar Nederland en Tsjechië elkaar in Brussel kunnen vinden. Maar niet alleen in Praag, ook in de regio. Zo werden er speciale Nederlandse dagen georganiseerd in Kroměříž, Ústí nad Labem, Pardubice, Poděbrady, Hradec Králove, České Budějovice en in Plzeň. Aldus kon men ook buiten Praag kennis maken met onze voorzitterschapsprioriteiten en kreeg de regio tijdelijk een Nederlandse kleur. Daarnaast deden we mee aan tal van EU-projecten zoals de Diplohack (over transparantie en open data), het Cycling Festival Europe, waar in meer dan 25 landen aan werd deelgenomen, de BigArtRide (waarin fietsen en kunst bij elkaar werden gebracht) en de Europe Endless Express (een EU culturele festival op een trein van Amsterdam naar Bratislava met een stop-over in Praag). Economische projecten die we in het kader van ons voorzitterschap organiseerden waren een Waste Management Conferentie, een Smart World Seminar en een programma met Nederlandse gastsprekers over Cities in Migration tijdens het reSITE conferentie. Ook op cultureel gebied stonden er vele activiteiten op het programma met als hoogtepunt het bezoek van dirigent Jaap van Zweden, die met het Tsjechisch Filharmonisch orkest velen een onvergetelijke avond bezorgde. Ook de Nederlandse dirigent Jac van Steen, die samenwerkt met het Praagse Symfonie orkest bezocht Praag enkele malen tijdens de eerste helft van dit jaar. Het Rosenberg Trio trad niet alleen op tijdens de openingsplechtigheid van ons voorzitterschap, maar ook op het World Roma Festival Khamoro in juni. Nederlandse deelnames aan het International Contemporary Dance Festival Tanec Praha in juni en aan het Respect World Music Festival en United Islands of Prague in juni completeerden het oranjegezicht in Praag.

Op 1 juli mochten we het stokje overdragen aan buurland Slowakije. De grote thema’s blijven onveranderd: migratie, hoe verder na de Brexit en voltooiing van de interne markt. We wensen onze Slowaakse vrienden veel succes tijdens hun eerste voorzitterschap. Zij mogen rekenen op ons vertrouwen en onze steun.Ed Hoeks
 

Ad Verschoor

Donateur
Van een Indian Summer naar een spannende herfst
Geregeld schrijft ambassadeur Ed Hoeks een blog over zijn persoonlijke indrukken en belevenissen in zijn standplaats Praag. Een blog met als titel: Van een Indian Summer naar een spannende herfst.

Oktober! De zomer is voorbij, zelfs de ‘Indian Summer’, Prinsjesdag is achter de rug, de herfst is definitief aangebroken. Wij brachten ons zomerverlof met kinderen en kleinkinderen door aan de Portugese kust. We logeerden daar in een huis van een goede vriend, vlak naast de vakantiewoning van voormalig president Reagan en zijn vrouw Nancy. Weinig mensen realiseren zich dat de afstand Washington-Lissabon de kortste afstand is tussen de V.S. en Europa, niet zo veel langer dan die van Washington naar California en aanzienlijk korter dan die van Washington naar die andere favoriete presidentiele bestemming, Honolulu. Het huis van de Reagans ligt enigszins verscholen op een rotspunt, die rechtstreeks de Atlantische Oceaan insteekt. De HLZ (Helicopter Landing Zone) konden we vanuit ons huis zien. Het bracht ons terug in de geschiedenis. President Reagan was misschien niet de meest gedetailleerde dossiervreter, maar zijn communicatieve vaardigheden waren onverslaanbaar. Ook was hij enorm ad rem. Wie herinnert zich niet zijn opmerking tegenover zijn vrouw Nancy, nadat hij ternauwernood aan een moord was ontkomen er en een kogel uit zijn lichaam verwijderd moest worden: “honey, I forgot to duck”. En over de arts die hem zou opereren: “I hope he is a Republican”. Deze humor en alertheid troffen we niet aan in het debat vorige week tussen de huidige presidentskandidaten Donald Trump en Hillary Clinton. Het lijkt een nek aan nek-race tussen deze twee te worden. Er wordt veel gespeculeerd over de vraag wat een verkiezing van de Republikeinse kandidaat Trump voor Europa zou betekenen. President Reagan luisterde goed naar zijn adviseurs, de vraag is of Donald Trump niet te veel ‘his own man’ is om te luisteren. Werd president Obama al de eerste Pacific president genoemd, onder Trump zou de trans-Atlantische band wel eens nog losser kunnen worden. En Europa is al zo op zichzelf teruggeworpen. Worstelend met tal van crises: migratie, terrorisme, Russische assertiviteit, perikelen rondom de gemeenschappelijke munt, rechtsstatelijkheidsproblemen in Hongarije en Polen, Brexit, inter-institutionele rivaliteit. Om even bij dat laatste stil te staan: de centraal Europese landen, waaronder Tsjechië hebben genoeg van de politieke Commissie van Jean Claude Juncker. Belangrijke zaken moeten weer Chefsache worden, terug naar de Europese Raad en de nationale parlementen. Het migratiedebat heeft de centraal Europese landen dichter bij elkaar gebracht in hun afwijzing van een politieke rol voor de Commissie. Hongarije heeft er zelfs een referendum aan gewijd. Bijna honderd procent stemde tegen de Europese regelgeving. Omdat het opkomstpercentage onder de vijftig procent bleef, is het referendum ongeldig, maar de toon is weer gezet. Centraal-Europa heeft nu eenmaal een bijzondere geschiedenis achter de rug. Achtereenvolgens gedomineerd door Habsburgers, door Nazi-Duitsland en door de Sovjet Unie, is men allergisch voor het nieuwe machtscentrum Brussel. Cultureel tot het Westen behorend, zat men lange tijd politiek opgesloten in onderdrukkende regimes. Het maakt de huidige situatie een beetje schizofreen: zelf onderdeel van het westers cultureel erfgoed, verwerpt men nu de solidariteitseis vanuit het westen. Op de grens van Germanendom en Slavendom is men op zoek naar een eigen identiteit binnen Europa. Niet voor niets worden de Tsjechen wel eens de enige Duitsers genoemd die een Slavische taal spreken. Het Tsjechisch leiderschap beroept zich ondertussen op de gevoelens van de straat door populisme niet te schuwen. President Zeman pleitte onlangs nog voor deportatie van vluchtelingen naar een onbewoond eiland. Ook heeft hij het gezelschap van de Russische president Poetin opgezocht in het uitspreken van zijn voorkeur voor Donald Trump als toekomstig president van de V.S. Premier Sobotka probeert daarentegen zo Europees mogelijk te klinken, maar de lokale verkiezingen van aanstaand weekend zullen hem daarop mogelijk afstraffen. De regeringscoalitie moet het nog tot het najaar van 2017 volhouden. Het geknars tussen de regeringspartijen zal alleen maar luider worden.

Ondertussen hebben wij de ambassade vele gesprekken met onze Tsjechische collegae over de vraag welke kant Europa op gaat, en hoe de Tsjechen zich in Brussel zullen opstellen. Op dit moment is het een zorg dat de centraal Europeanen in een nieuw Verenigd Koninkrijk op respectvolle wijze behandeld worden. Maar vele andere post-Brexit dossiers wachten ons ter bespreking. Ook op andere terreinen bleef de ambassade actief. We ondersteunden Dutch fashion shows, droegen bij aan de World Press Photo tentoonstelling in het Karolinum, nodigden Nederlandse DJ’s uit, namen deel aan het Comics festival, financierden podiumkunsten en muziekconcerten, hielden seminars over boeiende thema’s als de circulaire economie en de ontwerpindustrie. De Nederlands-Vlaamse samenwerking brachten we tot uitdrukking in gemeenschappelijke projecten over kinderliteratuur en jeugdtheater. Op de Frankfurter Buchmesse zal deze samenwerking met onze Vlaamse vrienden in het zonnetje worden gezet.

We gaan al met al een spannende herfst tegemoet met vele economische en culturele projecten, met een krakende regering hier, met presidentsverkiezingen in de V.S. en met de aanloop naar volledig onbekend terrein: een Europa zonder het Verenigd Koninkrijk.

Ik wens u allen een prachtige Praagse herfst.

Ed Hoeks.

praagse-herfst-goede.jpg
 

Ad Verschoor

Donateur
Grace under Pressure
Geregeld schrijft ambassadeur Ed Hoeks een blog over zijn persoonlijke indrukken en belevenissen in zijn standplaats Praag.

grace-under-pressure.jpg

Praag is rijk aan filmfestivals. Zo zag ik onlangs de film ‘Anthropoid’ van de Britse regisseur Sean Ellis. Deze film gaat over de moordaanslag tijdens de Tweede Wereldoorlog op Reinhard Heydrich in Praag. Hoewel de moordaanslag op de ‘stellvertretender Reichsprotektor’ een boeiend thema is, waarin de Tsjechoslowaakse helden Jan Kubis en Josef Gabcik een hoofdrol spelen, is het geen kwaliteitsfilm geworden. Ik sprak na vertoning van de Praagse première met de Tsjechische minister van Defensie Martin Stropnicky. Deze ex-acteur is vaak te vinden in de culturele scene van Praag. Hij was het met me eens dat de film misschien geen cinematografische hoogstandje was, maar hij zei me dat de film enorm belangrijk is voor de beeldvorming over de rol van Tsjechoslowakije tijdens de Tweede Wereldoorlog. Velen denken immers dat het land na München 1938 in een poel van depressie is geraakt, zonder enige weerstand. De film ‘Anthropoid’ herinnert ons er weer eens aan dat er vanuit Londen wel degelijk actiegerichtheid en verzet gestimuleerd werd en dat het ook tot een grote daad is gekomen. Later is er discussie ontstaan over de vraag of deze Tsjechoslowaakse verzetsdaad wel gerechtvaardigd was in het licht van de te verwachten gruwelijke wraak van de Nazi’s. Ieder jaar leg ik nog een krans in Lidice. Maar toch, verzet was nodig en het plaatst Tsjechoslowakije nog duidelijker aan de goede kant van de geschiedenis. Niet voor niets zei Churchill na Lidice dat Tsjechoslowakije, eerder nog een “far away country about which we know nothing”, nu definitief in de gelederen van de geallieerden werd omarmd.

Omdat ik vijftien jaar geleden voor de NAVO in Sarajevo werkte, was ik ook benieuwd naar de film ‘Death in Sarajevo’ (‘Smrt u Sarajevu’) van de Bosnische filmmaker Danis Tanovic. Een film waarin de geschiedenis van Sarajevo achtergrond en hoofdthema tegelijkertijd is. Ik vond het een zeer goede film, waarin trivialiteiten en hoofdzaken door elkaar voor een goed gedoseerde vaart en spanning zorgden. De Europese eeuw is begonnen in Sarajevo (1914) en daar ook geëindigd (1995, Srebrenica), zo zou je de boodschap kunnen samenvatten. De Russische dichteres Anna Achmatova schreef eerder al over de twintigste eeuw als de kortste eeuw in de Europese geschiedenis, begonnen in 1918. De eeuw heeft met de Joegoslavische oorlogen eigenlijk een diep triest einde gehad, alsof we niets geleerd hadden van beide wereldoorlogen.

Een ander cultureel evenement dat ik deze week bijwoonde was de lancering in Praag van het boek van de Algerijnse auteur Kamel Daoud, ‘Meursault, contre-enquête’. Meursault, de protagonist uit ‘l’Étranger’ van Camus doodde, zoals bekend, zonder enig motief of aanleiding een hem onbekende Arabier op het strand van Algiers. Het boek van Daoud bevat het relaas van de gefingeerde broer van het slachtoffer, die bovendien eveneens zonder enige aanleiding of motief vlak voor de Algerijnse onafhankelijkheid een Fransman doodde. De absurditeit van de dood, die ook in beide films scherp naar voren wordt gehaald. Juist in deze tijd is die absurditeit van de dood, denk aan Aleppo, weer erg actueel. Existentiële absurditeit. Moet je net bij Camus wezen met zijn ''si je devais choisir entre la justice et ma mère…''

Wie trouwens over de moordaanslag op Reinhard Heydrich meer wil weten kan beter het boek ‘HHHH’ (‘Himmlers Hirn heisst Heydrich’) van de Franse auteur Laurent Binet lezen. Ik las het toevallig op mijn vorige post Luxemburg, zonder te weten dat Praag mijn volgende bestemming zou worden. Omdat ik het zo interessant vond, kocht ik een tweede exemplaar en gaf dat cadeau aan mijn Tsjechische collega aldaar. Zij was enthousiast, al was het alleen maar omdat ze in Praag naast de kerk van Cyrillus en Methodius woont, alwaar de protagisten uit het boek, omringd door de SS, zelfmoord pleegden. De kerk is nu een museum geworden, maar bidden kan men er nog steeds. Over een Franse auteur gesproken, beide films, ‘Anthropoid’ en ‘Death in Sarajevo’ maar ook het boek ‘Meursault, contre-enquête’ deden me denken aan de Franse oud-president François Mitterand. Hij was het die in december 1988 het Tsjechoslowaakse dissidentisme ondersteunde door een ontbijtsessie met Havel en andere dissidenten op de Franse ambassade. Mijn Franse collega herdenkt deze historische gebeurtenis nog ieder jaar met een ontbijt op diezelfde datum, waar dan ook de inmiddels gepensioneerde Eerste Ambassadesecretaris, die de lunch in 1988 organiseerde, vaste gast is. Mitterand was ook de enige Europese leider die in 1992 Sarajevo bezocht, tijdens het Servisch beleg van de stad. De president had goed geluisterd naar Bernard-Henri Levy en Bernard Kouchner die in het beleg van Sarajevo een humanitaire ramp zagen, die op het hoogste Franse niveau weersproken diende te worden. Mitterand was bovendien de tweede Franse president, na Valérie Giscard d’Estaing, die Algiers bezocht, na de misschien wel meest bloedige onafhankelijkheidsstrijd tussen Frankrijk en Algerije. Ik werd tijdens dat bezoek aan Algiers als ‘Chargé d’Affaires des Pays Bas’ aan de Franse president voorgesteld. Mitterand antwoordde met één zin: “demain je pars pour votre pays”. In mijn onervarenheid twijfelde ik een middag lang of ik dat nu wel of niet aan Den Haag moest doorgeven.

Mitterand in Praag, Mitterand in Sarajevo, Mitterand in Algiers. Politieke moed, leiderschap, daar getuigden deze bezoeken van. Wat is moed? “Grace under pressure” zegt Hemingway. Maar dit was meer, dit was ook visie. Wie herinnert zich niet de periode Kohl-Mitterand, de tijd van de Duits eenwording. Karel Schwarzenberg vertelde me eens dat hij in Kohl de laatste Europese leider met visie zag. Zo anders dan Helmuth Schmidt (“Wer Vision hat muss zum Artzt”). Kohl en Mitterand, zíj hadden moed én visie. Tegenwoordig lijkt visie echter een vies woord te zijn geworden.

Europa is in de ban van verkiezingen. In Tsjechië vonden lokale verkiezingen plaats, maar belangrijker zullen de Franse presidentsverkiezingen en de Duitse parlementsverkiezingen zijn. De uitdagingen waarmee Europa geconfronteerd is, zal ik niet opsommen, die kent iedereen. Waar niet iedereen van overtuigd is, is dat leiderschap louter gebaseerd op pragmatisme en calculerend opportunisme op termijn gedoemd is ten onder te gaan. Ik wil daarom graag pleiten voor een herwaardering van het woord visie. Laten we hopen dat het opkomend populisme in Europa dit niet onmogelijk zal maken. In Tsjechië, gepokt en gemazeld als het land is door de geschiedenis, weet men dit maar al te goed.

Ed Hoeks.
 

Ad Verschoor

Donateur
Kerstgedachte
Geregeld schrijft ambassadeur Ed Hoeks een blog over zijn persoonlijke indrukken en belevenissen in zijn standplaats Praag.

prague-in-snow.jpg

Zullen historici over honderd jaar spreken van een culturele contrarevolutie, een opstand tegen de cultuur van onze liberale waarden? Brexit, Trump, Orban, Kaczinski, Le Pen, Pegida, Podemos, Grillo, Wilders. We leven in tijden waarin belangen (nationalisme, protectionisme) belangrijker zijn geworden dan waarden (mensenrechten, rechtsstaat).

Door velen wordt deze gedachte gekoppeld aan angst. Angst voor globalisering, voor migratie, voor vrijhandel, voor verlies van banen, voor robotisering, voor onvoldoende gezondheidszorg. Angst voor verlies aan status, voor verlies van trots en van eigenwaarde. Hierdoor ontstaat onzekerheid, zelfs boosheid, kortom emoties. Natuurlijk zijn emoties een noodzakelijk onderdeel van de politiek, maar die emotie moet wel een uitweg vinden en dat gebeurt dezer dagen via een ‘scapegoat’, iemand die men iets kan verwijten, een ‘pay back party’. Dat is de zogenaamde elite, maar ook migranten zijn de zondebok. Deze behoefte aan wraak richt zich nu dus op het politieke establishment, op de gevestigde partijen, op de bestaande orde. Nieuwe politieke partijen, veelal extreem rechts, komen op, ook in Nederland. Velen voelen zich verraden, verraden door het oude regime. Populisten komen met tal van zogenaamde oplossingen, maar simpele oplossingen als het bouwen van muren, het wegsturen van immigranten, het bewapenen van burgers, dat lijkt echt te kort door de bocht.

Bovendien: door het wegvallen van de religie in de westerse wereld zijn materiele waarden de belangrijkste maatstaf geworden om de politiek te beoordelen. In deze context jezelf buitengesloten voelen leidt tot die fameuze boosheid waar men nu zoveel van spreekt (‘de boze witte man’).

Maar het is niet alleen angst die tot dit populisme leidt, het zijn ook belangen: nationalisme en protectionisme, die als keiharde drijfveren meespelen. Rechts populisme als economisch en politiek belang. Het politieke centrum mist eigenlijk de broodnodige adrenaline en het politieke midden zou in wezen geradicaliseerd moeten worden. Er is vraag naar visie voor het politieke midden, niet alleen via slogans, want deze voldoen tegenwoordig slechts bij populisten. Sociale media, die de zogenaamde ‘post-truth’ samenleving gefaciliteerd hebben, spelen hierin een geheel eigen en ongecontroleerde rol. Het is de verworven vrijheid van meningsuiting, en die moeten we hoog houden. Maar tot hoever kunnen we daarin gaan? Anderzijds ben ik huiverig voor een censor van een politieke redactie die de sociale media in bedwang zou moeten houden. Dat doet me dan weer te veel denken aan de politieke commissarissen uit de voormalige Sovjet Unie. Daarom zeg ik met velen van u: de crux ligt in het onderwijs! Laten we daarin nog meer geld investeren, opdat de generaties die na ons komen op afgewogen wijze kunnen beslissen hoe zij hun samenleving willen inrichten.

Hoe zit het met dit alles in Tsjechië? De politieke structuur kent ook in dit land meerdere lagen: de Burcht, de premier, Buitenlandse Zaken, NGO’s en niet te vergeten de straat. Vertalen we dit naar personen, dan zien we zeer intelligente politici die de electorale cyclus echter niet kunnen of willen omzeilen. Luisteren naar de straat wordt dan belangrijker dan de weg wijzen. Leiderschap moet evenwel ook de moed op kunnen brengen om voor te gaan en die weg aan te geven. In de V.S. zal die weg gewezen worden door miljardairs, oud- generaals, ex- bankiers (Goldman Sachs), maar ook in Europa zien we een tendens van zakenlieden in de politiek. Welke kant dit opgaat?

Een ding weten we zeker: de wereld gaat er anders uitzien. Gelukkig kunnen we relativeren: verandering is van alle tijden, maar de democratische instellingen, verkiezingen, onafhankelijke rechtspraak, een parlementair stelsel, zij vormen een technische bodem, de ‘checks and balances’ die ons moeten beschermen tegen politieke regressie en tegen de grillen van autoritaire leiders. Met deze optimistische gedachte wil ik graag de Kerstdagen ingaan.

Ik wens u allen prachtige dagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

Ed Hoeks
 

Ad Verschoor

Donateur
Kees Klompenhouwer nieuwe ambassadeur in Praag.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Koenders van Buitenlandse Zaken ingestemd met de benoeming van ambassadeurs in Abuja en Praag en een permanent vertegenwoordiger bij OPCW en ICC in Den Haag. De twee ambassadeursbenoemingen zijn pas definitief als de gastlanden hun goedkeuring eraan hebben verleend.

Het gaat om de volgende benoemingen:

  • Nigeria, met standplaats Abuja: Robert Petri, nu ambassadeur in Sana’a, Jemen (met tijdelijke standplaats Den Haag)
  • Tsjechië, met standplaats Praag: Kees Klompenhouwer, nu ambassadeur in Kiev, Oekraïne
  • permanent vertegenwoordiger bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) en bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag: Paul van den IJssel, tot voor kort ambassadeur in Amman, Jordanië.
Bron: rijksoverheid.nl
 

kuurgast

Donateur
Stageplaats bij de beleidsafdeling op de Nederlandse Ambassade in Praag.

~NIEUWE DEADLINE VACATURE: 22 NOVEMBER~

Heb jij altijd al bij een Nederlandse ambassade willen werken? Wil jij de diplomatieke dienst van dichtbij mee maken en tegelijkertijd in een van de culturele hoofdsteden van Europa wonen?
Solliciteer dan nu voor een stage bij de Nederlandse ambassade in Praag!
Bron facebook.com/AmbassadePraag.
Zie verder nederlandwereldwijd.nl/actueel/nieuws.
 

Ad Verschoor

Donateur
Stemmen voor het Europees Parlement? Registreer u op tijd!

Op 23 mei 2019 worden verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Nederlanders in het buitenland kunnen stemmen voor deze verkiezingen. Wilt u dat doen, registreer u dan uiterlijk 11 april 2019 online bij de gemeente Den Haag.

strasbourg-europeesparlement.jpg


Elke 5 jaar worden er verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Dan kiest u de Nederlandse kandidaten voor het nieuwe parlement. U stemt dus op een Nederlandse politieke partij. De fracties in het Europese Parlement zijn wel anders samengesteld dan in de Tweede Kamer: ze bestaan uit kandidaten uit de verschillende EU-lidstaten (met 1 politieke kleur).

U kunt stemmen in het buitenland
Heeft u de Nederlandse nationaliteit en woont u in het buitenland? Dan kunt u stemmen voor deze verkiezingen. U moet zich wel online registreren. U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen in Nederland.

Hoe werkt stemmen in het buitenland?
Registreer u uiterlijk 11 april 2019 op de website van de gemeente Den Haag. U hoeft dit maar één keer te doen. Bij iedere verkiezing krijgt u dan per post een briefstembewijs of een kiezerspas toegestuurd. Daarmee kunt u stemmen. Dat is eenvoudig: stuur uw stem naar het adres dat op de retourenvelop staat. Zorg er wel voor dat u uw briefstembiljet tijdig verstuurt: ruim vóór 23 mei 2019. Dan komt uw stem op tijd aan.

Wanneer u iemand in Nederland wilt machtigen om voor u te stemmen, krijgt deze persoon een volmachtpas toegestuurd. Hiermee kan hij of zij namens u in een Nederlands stembureau stemmen.

Meer informatie
Ga voor meer informatie over stemmen voor het Europees Parlement als u in het buitenland woont naar de website van de gemeente Den Haag. U kunt ook bellen met de gemeente Den Haag via +31 (0)70 353 4400.

Met vragen kunt u ook terecht bij het 24/7 contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken. U bereikt ons via +31 247 247 247. Of bel met de Nederlandse ambassade in uw land en kies in het telefoonmenu voor ‘consulaire zaken’.
 
Blog van de ambassadeur: Op de fiets het voorjaar in.

Nieuwsbericht | 4 april 2013
De lente mag dan een moeizaam gevecht leveren met de restanten van Koning Winter, de buitenlucht roept!
Na de geslaagde fietspromotie-tour in Praag van september vorig jaar, lokt een nieuw programma om het fietsen in Tsjechië aan te prijzen. Zo was ik gisteren in Plzen, waar ik met de NGO Automat een persconferentie gaf over het Bike2Work programma van dit voorjaar, waaraan in totaal elf steden deelnemen. Zo staan, naast de hoofdstad, ook steden als Brno, Ostrava, Liberec, Jihlava en Ceske Budjovice op het programma. Behalve de bekende voordelen van het fietsen (gezond, goedkoop en schoon) biedt dit de deelnemende steden ook een mooie kans om hun aantrekkelijke kanten over het voetlicht te brengen. Zowel vanuit toeristisch als vanuit historisch, maar, waarom niet, ook economisch gezichtspunt. Zo is Plzen natuurlijk wereldwijd bekend om zijn fameuze brouwerijen en vele minibrouwerijtjes. En zo is pils naast coca cola de enige drank ter wereld waarvan de naam samenvalt met het product. Het is me in deze mooie stad opgevallen hoe sterk de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de periode onmiddellijk daarna nog leeft. De bevrijding door de Amerikaanse generaal Patton was lange tijd een politiek taboe, maar de voorbereidingen voor een plaatsing van zijn standbeeld nemen nu vaste vorm aan. Het aanvankelijk ontwerp van dit gedenkteken werd snel verworpen, toen men er achter kwam dat de maker ervan een voormalig collaborateur was geweest. De nieuwe plannen bestemmen Patton’s plaatsing vlakbij het historisch stadsplein in het centrum. De hoofdverkeersader in de stad draagt reeds de naam van de bevrijders, nadat in vroeger tijden een reeks van voormalige leiders hun naam met deze straat verbonden zag. Juist deze belangrijke hoofdstraat is de enige weg in Plzen, die ook een eigen fietspad kent. In het kader van de cyclo-absurditeiten, moet wel vermeld worden dat dit fietspad op ongemakkelijke punten onderbroken wordt en waar de fietser dus gedwongen wordt de fiets aan de hand mee te nemen. Het Bike2work programma heeft een prijsvraag uitgeschreven om dergelijke absurditeiten op de foto vast te leggen. De winnaar krijgt vast een fiets.
Is de lente een jaargetijde waarmee de stad Praag wereldwijd geassocieerd wordt, de aarzelende voorjaarszon heeft gisteren zijn licht ook laten schijnen op een Tsjechisch-Europese dooi. De onlangs geïnstalleerde president Zeman had namelijk Commissievoorzitter Barroso uitgenodigd om het ceremonieel van het hijsen van de Europese vlag op de Burcht bij te wonen. De president zette daarbij tevens zijn handtekening onder het door het Tsjechische parlement reeds goedgekeurde Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM), daarmede de nieuwe wind richting Brussel vanuit de Burcht bevestigend. Nu de Euro nog steeds in fragiele omstandigheden verkeert, is deze symbolische daad een hart onder de Brusselse riem, die tegelijkertijd bevestigt wat minister Schwarzenberg niet moe wordt te herhalen: Tsjechië ligt in het hart van Europa! Natuurlijk mag er daarnaast een eigen nationale trots blijven bestaan. Zo is de ambassade dezer dagen druk met de voorbereidingen om onze eigen nationale trots, ons koningshuis, in volle glorie te vieren, en wel op 30 april a.s., onze laatste Koninginnedag. Wij hopen op een grote opkomst op de Nederlandse residentie, waar we dankzij de techniek van Philips getuige zullen kunnen zijn van de plechtigheden van de troonswisseling. De ambassade zal daarbij niet alleen het Nederlandse bedrijfsleven, maar ook onze contacten uit de culturele wereld betrekken. Een prachtige tentoonstelling van Nederlandse en Vlaamse meesters uit de Rademakers-collectie zal onmiddellijk na de Koninginnedagviering (op 2 mei a.s.) in het beroemde Salmovski paleis de eerstvolgende Nederlandse culturele manifestatie zijn. Maar voor die tijd hopen we velen van u nog te treffen op de vele fietsevenementen die deze maand gepland zijn, hetzij in Praag, hetzij elders in het land.


Ed Hoeks
Een fietsevenement kun je ook zelf organiseren, gewoon accu opladen en opstappen, voor een tour door de bossen van het Sumava Nationaal Park, of voor een boodschap naar de stad, of naar het buurland geld uit de muur halen, en als het even mogelijk is de auto thuis laten.
 

kuurgast

Donateur
* This post is to Dutch citizens living in the Czech Republic*

Ambassadeur Kees Klompenhouwer en zijn echtgenote Joosje Brouwer nodigen u van harte uit voor een koffieochtend in lentesfeer op de Nederlandse residentie.

U bent van harte welkom op woensdag 13 maart van 10 tot 12 uur.
RSVP tot 12 maart via zie bericht op facebook.com/AmbassadePraag.
------------------------------------------------------------------------------------------
@Plantage Bohémien je reageerde op een bericht van 5 jaar geleden. ;)
Ik mis wel de leuke blogs van de vorige ambassadeur Hoeks.
De facebookpagina van de NL-Ambassade raakt ook vervuilt door particuliere geldschieters.
 
Jammer. Ik zit niet op facebook. Jammer dus dat de Ambassade mij niet wil of kan informeren via dit Forum.
Een gemiste kans lijkt mij!

Ik zal ze dit dus melden.

Jammer ook, dat wij op 13 maart nog niet in Tsjechië zijn.
Wie weet volgen er nog nieuwe uitnodigiging via DIT forum.
 
Ben het eens met vorige schrijver en zou toe willen voegen, waarom zit een Nederlandse ambassade op de site van een Amerikaans bedrijf dat de privé gegevens van personen verzameld en misbruikt, en die geen belasting betaald in Europa ?
Het wordt tijd dat we in Europa dit soort bedrijven uit de weg gaan, en waar mogelijk Europese bedrijven / sites de voorkeur geven, dit zou een thema moeten zijn bij de Europese verkiezingen, waar blijft een Europese tegenhanger van Google ? of zijn wij in Europa te dom voor zoiets?
 

kuurgast

Donateur
Ik linkte naar feestboek omdat het niet slim is hier zomaar mail-adressen rond te strooien.
Ik zit niet op facebook.
Je hoeft geen account van feestboek te hebben om het bericht van 1 maart te lezen.
Als je de link bekijkt zonder account, dan verschijnt er een pop-up scherm wat je onderaan bij "Niet nu" kan wegklikken en dan verder naar onder scrollen op die pagina. Zie screenshot:
ambassade.PNG
 
Bovenaan