Nieuws van de Nederlandse ambassade in Praag

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Ad Verschoor

Donateur
Annual International Christmas Festival

Nieuwsbericht | 13 oktober 2014

Op zondag 16 november zal het jaarlijkse ‘International Christmas Festival’, georganiseerd door de Diplomatic Spouses Association, plaatsvinden van 10.00 tot 16.00 uur in het Hilton Hotel, Pobřežní 1, Praag 8.

Het festival biedt verschillende mogelijkheden om geschenken vanuit 44 verschillende landen te kopen waarbij diverse producten worden aangeboden. Hierbij is er breed aanbod voor liefhebbers, wat uiteenloopt van delicatessen en wijn tot juwelen, design, boeken en kunst. Traditie staat hierbij centraal, waarbij kennis gemaakt kan worden met traditionele gebruiken vanuit verschillende landen.

1poster_dsa_festival_2014-jpeg.jpg%5B2%5D


Bron: Nieuws van de ambassade
 

Ad Verschoor

Donateur
Historie herleeft. Twaalf beroemde woorden en vijfentwintig jaar later.

Geregeld schrijft ambassadeur Ed Hoeks een blog over zijn persoonlijke indrukken en belevenissen in zijn standplaats Praag. Ditmaal een terugblik op de maanden september en oktober.

Op 30 september was het vijfentwintig jaar geleden dat de toenmalig Duitse minister van Buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, de meest beroemde halve zin van de eeuw sprak: “Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise……” Uitspreken kon hij niet, want het gejuich dat spontaan uitbrak was oorverdovend. Hij sprak deze halve zin immers vanaf het balkon van de Westduitse ambassade in Praag tegenover ongeveer vierduizend Oostduitse asielzoekers in de tuin van het Lobkovitsj-paleis. Zij, die over het hek geklommen waren en weken in de tuin gekampeerd hadden, waren vanaf nu welkom in het paradijs van het westen. Het was nog lang geen 9 november en de Berlijnse muur stond dus nog geheel overeind. Maar met deze halve zin leidde Genscher een nieuwe wereldorde in, die vanaf 1991 de verhoudingen zou bepalen en waarvan de gevolgen ook nu nog dagelijks zichtbaar zijn, zoals bijvoorbeeld in de huidige Oekraïne-crisis. Geen wonder dat ik enthousiast was deze “held van onze tijd”, Hans-Dietrich Genscher, precies vijfentwintig jaar later persoonlijk te mogen ontmoeten en nog wel in datzelfde Lobkovitsj-paleis. Ik voelde me even opgewonden als toen ik als kleine jongen een handtekening van Feijenoord-voetballer Coen Moulijn wist te bemachtigen. Dat Praag in de toenmalige oost-west verhoudingen een bijzondere rol heeft gespeeld is natuurlijk bekend, maar het herleven van deze geschiedenis was voor mij een hoogtepunt van het jaar tot nu toe.

De kleinere politiek volgden we de afgelopen weken via de lokale verkiezingen, waarbij ook een derde deel van de Tsjechische Senaat gekozen werd. De resultaten bevestigden het beeld dat de traditionele partijen op hun tellen moeten passen, want de nieuwe populistische protest-beweging van miljardair Andrej Babis zet zijn zegetocht voort. Binnen de regering lijkt de machtspositie van vice-premier Babis tegenover zijn chef, premier Sobotka, verder versterkt. Dit betekent ongetwijfeld dat de verzakelijking zowel in eigen land als tegenover Brussel een geheel eigen, zelf verdiende plaats heeft verworven. Een tendens die we ook in andere Europese landen aantreffen. In Tsjechië wordt dit nog verscherpt doordat verschillende media inmiddels ook in die richting schrijven. Het zijn hier evenwel nog geen “Russische toestanden”, zoals sommige commentatoren schrijven. Genoemde zakelijke aanpak, sommigen noemen het pragmatisme, speelt zeker wel een rol bij de Tsjechische beoordeling van sancties tegen Rusland. Het is duidelijk dat er in Praag een slagje anders naar gekeken wordt dan in buurland Polen, waarmee de onderlinge Visegrad-solidariteit enigszins onder druk komt te staan.

De afgelopen maanden hadden we ook vele culturele activiteiten in Praag om enthousiast over te zijn. Zo droeg de ambassade wederom bij aan de World Press Photo tentoonstelling, waren we prominent aanwezig op het Design-Blok-Festival, waar Nederlandse ontwerpers er met verschillende prijzen vandoor gingen en deden we mee aan de Praagse lichtbeelden in het Signal Festival. De Nederlandse inzendingen die deelnamen aan het documentaire-filmfestival in Jihlava deden het eveneens goed. Kortom: cultuur zowel op eigen merites als in dienst van Nederlandse naamsbekendheid positief en succesvol ingezet. Dank ook aan het Nederlandse bedrijfsleven als KLM, Philips en ING, die met hun financiële bijdragen de synergie tussen cultuur en economie bevorderen. Van de genoemde drie bedrijven is KLM laatstelijk opvallend in het nieuws. Het 95-jarig bestaan van onze nationale luchtvaartmaatschappij is in Praag op een waardige wijze gevierd. Wij hopen op een nog groter feest over vijf jaar, wanneer de KLM 100 jaar wordt.

Over economie gesproken, ook hier hield de ambassade de afgelopen weken het vaandel hoog door de organisatie van verschillende seminars op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarvoor vele belangstellenden de weg naar de ambassade wisten te vinden. Nederland wordt in Tsjechië zo langzamerhand als een kennisbron van het maatschappelijk verantwoord ondernemen gezien, mede dankzij de voorbeeldfunctie van bedrijven als SHELL en CTP in Tsjechië.

Van maatschappelijk verantwoord ondernemen naar liefdadigheid (hoewel een geheel andere tak van sport) is het niettemin slechts een kleine stap. Vandaar dat ik hierbij u aller aandacht vraag voor het grote jaarlijkse ‘Christmas Festival’ op zondag 16 november in het Hilton hotel (van 10.00 u tot 16.00 u), waaraan maar liefst negenenveertig landen deelnemen en u een internationaal aanbod aan interessante producten treft. De gehele opbrengst gaat naar Tsjechische goede doelen. Tickets (100 CZK) zijn verkrijgbaar via www.ticketstream.cz De officiële opening van het festival zal worden verricht door de echtgenote van president Zeman, mevrouw Ivana Zemanova.

In de hoop u daar allen te treffen, groet ik u allerhartelijkst,

Ed Hoeks
 

kuurgast

Donateur
Een terugblik op de laatste maanden van het jaar.

Geregeld schrijft ambassadeur Ed Hoeks een blog over zijn persoonlijke indrukken en belevenissen in zijn standplaats Praag. Ditmaal een terugblik op de laatste maanden van het jaar 2014.

De afgelopen maanden november en december waren voor ons weer eens vol aan activiteiten. Het meest in het oog sprong de officiële herdenking op 17 november van de fluwelen revolutie van 1989, inmiddels dus 25 jaar geleden: de machtswisseling, waarbij de communisten het toneel verlieten en plaats maakten voor de nieuwe president Vaclav Havel en zijn team. Deze herdenking was tevens aanleiding om weer eens stil te staan bij de politieke erfenis van Havel. Zijn gedachtegoed wordt immers nog altijd geassocieerd met tolerantie, solidariteit, mensenrechten en een internationale oriëntatie. Het was een tijd van hoop en optimisme waarin alles mogelijk leek. Nu, 25 jaar verder is dit optimisme gekalmeerd en heeft het plaats gemaakt voor pragmatisme, zakelijkheid en soms ook een meer nationale dan op het buitenland gerichte visie. Het staat buiten kijf dat Havel het gezicht van het land in bijna alle opzichten drastisch heeft veranderd, maar we zien tegelijkertijd dat er nu toch weer onzekerheden en twijfels ontstaan over de vraag naar de juiste weg voor het land. Moet Praag zich onvoorwaardelijk op de Europese Unie richten of moet het streven naar een evenwicht tussen focus op oost en op west? Een debat dat volop gaande is en voor ons op de ambassade is het een uitdaging om met onze Tsjechische gesprekspartners de gelijkgezindheid die we op veel terreinen voelen zoveel mogelijk uit te buiten. Samen staan we in Brussel sterker dan alleen.

Dat Praag en Amsterdam een vergelijkbare aantrekkelijke sfeer uitstralen viel me snel na onze aankomst in Praag, nu ruim twee jaar geleden, al op. Amsterdam ken ik goed uit mijn studententijd en de creativiteit, artisticiteit, het filmaanbod, de theater- en de muziekwereld, dit alles herkende ik weer in het Praag van vandaag. De steden weten elkaar ook te vinden als het gaat om het uitwisselen van ideeën over urbanisatie. In november bezochten verschillende experts uit Amsterdam op het gebied van stedenbouwkundige ontwikkeling Praag. We organiseerden een tweedaags seminar met de burgemeester van Praag en met het Praags instituut voor planologie en ontwikkeling. Ook vertegenwoordigers van het Amsterdamse gemeentebestuur namen actief deel. Daarnaast kregen we bezoek van een Nederlandse vertegenwoordiger uit de gaming industrie, die deelnam aan de grootse game ontwikkelaars conferentie in Praag in november jl. De Nederlandse ontwerpindustrie was weer ruim vertegenwoordigd op de design-Supermarkt in Praag die medio december plaats vond.

Over mensenrechten gesproken, 10 december was Internationale Mensenrechtendag en onze ambassade heeft daar een eigen gezicht aan willen geven door de screening van films voor het grotere publiek (o.a. over de situatie in Belarus, die inderdaad nog veel te wensen overlaat), films die de mensenrechtenproblematiek vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Dat we de erfenis van Havel niet vergeten, blijkt ook op de 18e december, de dag van Havel’s overlijden in 2011. Op deze dag zal het mannelijk ambassadepersoneel de broekspijpen opslaan om zo symbolisch de sympathie te tonen, die we met Havel’s gedachtegoed voelen. Iedereen herinnert zich immers de te korte broekspijpen van de president, toen deze op 29 december 1989 geïnaugureerd werd en zo snel geen geschikt tenue kon vinden, zodat hij op die belangrijke dag in een te haastig gesneden pak met veel te korte broekspijpen rondliep.

Op literair en muzikaal terrein hadden we de afgelopen weken enkele interessante bezoekers uit Nederland, waaronder de schrijver Paul Glaser, wiens debuut over een familiegeschiedenis en Auschwitz in het Tsjechisch is vertaald. Een goed moment, nu de zeventigjarige herdenking van de bevrijding van Terezin, zoals bekend een doorvoerstation naar het vernietigingskamp, in januari a.s. in Praag groots aangepakt zal worden. De Nederlandse jazzmusicus en fameuze lyrische trompettist, Ack van Rooyen, wist de Praagse bevolking in vervoering te brengen met de uitvoering in zijn geheel eigen stijl van de muziek der groten uit de vorige eeuw. Zijn gevorderde leeftijd (84) heeft zijn creativiteit, uithoudingsvermogen en enthousiasme geenszins aangetast.

We staan aan de vooravond van de Kerstviering; de ambassade zal van 22 december tot 5 januari doorwerken met een beperkte bezetting. Ik wens u allen goede feestdagen en een gezond en voorspoedig 2015.

Ed Hoeks.

vaclav_havel.jpg

Bron:tsjechie.nlambassade.org.
______________________________________________________________________________________________________

Vandaag 18 december zal het ambassade personeel werken met korte broekspijpen als herinnering aan Václav Havel die stierf op 18 december 2011. Zie facebook.com/AmbassadePraag.
 

kuurgast

Donateur
Praagse Lente.

Geregeld schrijft ambassadeur Ed Hoeks een blog over zijn persoonlijke indrukken en belevenissen in zijn standplaats Praag. Ditmaal een blog over de Praagse Lente.

De eerste Praagse lentedagen kondigen zich aan, de krokussen staan in bloei, de winterjassen worden opgeborgen, de zomerpakken tevoorschijn gehaald, de vogels zingen ons weer om vijf uur wakker en de zon schijnt!
Het jaar begon natuurlijk slecht met de aanslag in Parijs en de gevolgen daarvan in Europa. Een oorlogsachtige sfeer. Terwijl we druk bezig waren die andere oorlog, de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Op 27 januari was het immers zeventig jaar geleden dat het vernietigingskamp Auschwitz door de Russen werd bevrijd. Ook in Praag werd daaraan veel aandacht besteed en de eerste vice-voorzitter van de Eerste Kamer, mevrouw Marijke Linthorst, reisde naar Praag om de herdenkingsplechtigheid in Terezin (het voormalige Theresiënstad en berucht doorvoerkamp naar Auschwitz) bij te wonen. Een week later werd zij gevolgd door de Nederlandse Senaatsvoorzitter zelf, mevrouw Ankie Broekers-Knol, die een officieel bilateraal bezoek aan Praag aflegde, waarbij zij naast haar collegae van de Tsjechische Senaat verschillende gezagsdragers van de regering ontmoette. We hebben de werking van onze beide parlementen vergeleken, die hier en daar nogal verschillend is en we hebben gekeken op welke wijze we van elkaar kunnen leren.

Economisch en cultureel hadden we het jaar toen al waardig geopend met de traditionele nieuwjaarsborrel van de Tsjechisch-Nederlandse Kamer van Koophandel op de residentie en een ontvangst voor Nederlandse en Vlaamse schrijvers in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds. Ik ben grootgebracht met de grote drie (Mulisch, Reve, Hermans), maar vind het fascinerend om kennis te maken met de inmiddels al weer tweede generatie na deze literaire explosie uit de zestiger en zeventiger jaren. Er is enorm veel jong schrijverstalent, zowel in Nederland als in Vlaanderen en dat verdient een duwtje in de rug. Prima dat we enkele opvallend goede boeken ook in het Tsjechisch kunnen vertalen.

In januari bezochten we de nieuwe culturele hoofdstad van Europa, Pilsen. Op zich niet zo'n opzienbarende stad, maar de opening van het culturele jaar in deze bierstad was groots opgezet, o.a. met een stuntman die over een koord naar de driehonderd meter hoge kerktoren omhoog liep. Het was een geweldig festijn dat gedurende het gehele jaar door tal van culturele activiteiten gevolgd zal worden. Zelf had ik nooit gedacht zo regelmatig naar Pilsen te zullen reizen. Een tentoonstelling van Nederlandse moderne kunst vond in februari plaats in het oosten van het land, in Ostrava, waar Nederlandse geometrische kunst te zien was. Op cinematografisch gebied bood Praag wederom een fantastisch aanbod aan documentaires tijdens het "One World Filmfestival" met als thema mensenrechten. Ook Nederlandse producties konden worden bewonderd. De winnende film ("The Look of Silence" over de afslachting van ongeveer een miljoen communisten in Indonesië na 1965) maakte op mij een verpletterende indruk, maar dat komt misschien ook omdat ik twintig jaar geleden in Jakarta woonde.

Daarnaast organiseerde de ambassade een bijeenkomst over duurzame energie en cultureel erfgoed. Nijenrode, de Karelsuniversiteit en de Tsjechische Kamer van Architecten waren de belangrijkste deelnemers. "Op de fiets naar het werk" is een andere duurzaamheidsactie, die ook dit jaar weer door de ambassade gesponsord wordt. Verschillende zakelijke seminars staan in de stijgers voor de komende maanden en we blijven u uitnodigen om gebruik te maken van onze zolder op de ambassade waar we alle faciliteiten kunnen aanbieden voor productpresentaties, discussiegroepen, voorlichtingsbijeenkomsten e.d.

Ik wens u allen een heerlijke Praagse lente,

Ed Hoeks

spring4.jpg

Bron:tsjechie.nlambassade.org.
 

kuurgast

Donateur
Geregeld schrijft ambassadeur Ed Hoeks een blog over zijn persoonlijke indrukken en belevenissen in zijn standplaats Praag. Ditmaal een blog met als titel:

De omgevallen boekenkast.

Meer dan zeshonderd gasten bezochten die avond de residentie. Het was de Praagse literatuurnacht, jaarlijks in de meimaand georganiseerd. Dit jaar in de wijk, waarin de Nederlandse residentie ligt. Van de ene bijzondere locatie naar de andere trokken die nacht vele honderden Praagse literatuurliefhebbers om te genieten van mooie teksten die door acteurs en actrices werden voorgelezen. Wij hadden de Tsjechische actrice, Berenika Kohoutova, uitgenodigd om iets voor te lezen uit het werk van de Nederlandse schrijfster, Esther Gerritsen. De belangstelling was overweldigend en voor vele Tsjechen uit de buurt bood dit gelegenheid de Nederlandse residentie, waar zij misschien dagelijks langskomen, eens van binnen te bekijken.

Op cultureel gebied hadden we in Praag eerder al kunnen genieten van Nederlandse films op het Praagse filmfestival Febiofest, waar de Nederlandse acteur Jeroen Krabbé bekroond werd voor zijn meesterlijke acteurswerk in vele Nederlandse en buitenlandse producties. Tijdens de “ Dagen van de Europese Film” kon de Nederlandse bijdrage (“ De infiltrant”) eveneens op veel enthousiasme rekenen.

Eind april vierden we in Praag Koningsdag, dit jaar in combinatie met onze Belgische en Luxemburgse vrienden, een voor de hand liggende combinatie en eerlijk gezegd in navolging van onze Noordse collegae die hun nationale dag al een aantal jaren gecombineerd vieren. De Benelux is in Tsjechië minder bekend dan we zouden willen. Een gezamenlijk optreden draagt hopelijk bij aan een nadere kennismaking met deze “proeftuin van de Europese Unie”. Ondanks tegenvallende weersomstandigheden was de opkomst indrukwekkend. Over Europa gesproken, Nederland had ook een eigen ‘ stand’ op de Dag van Europa, waar de lidstaten zich presenteerden aan het publiek. Men kon daar deelnemen aan een quiz met vragen over Nederland, die uiteindelijk gewonnen werd door Daniela Van Hees. De Tsjechische Commissaris, Vera Jourova, kwam die dag naar Praag om uitleg te geven over haar werkzaamheden in Brussel. Nu de Tsjechische regering zoveel moeite doet om een vernieuwde pro-Europese koers uit te stralen, is het inderdaad van belang dat alle zeilen worden bijgezet om een antwoord te geven op anti-Europese sentimenten, die hier natuurlijk ook bestaan. Binnen Europa wordt ook door Nederland veel aandacht gegeven aan de agenda “Goed Bestuur”. Dit onderwerp, dat o.a. te maken heeft met corruptiebestrijding, bevordering van transparantie en een gelijk speelveld voor iedereen, kwam aan de orde tijdens een door het ministerie van Transport georganiseerde Ronde Tafel Conferentie over “ Best Value Procurement” . De nieuwe minister, Daniel Tok, was gastheer en Nederlandse deskundigen van ons ministerie van Infrastructuur en van de consultant Witteveen en Bos gaven hun visie op het nieuwe aanbestedingsbeleid en de Europese regelgeving daarover. De nieuwe Tsjechische bewindsman van Transport, die afkomstig is uit het bedrijfsleven en voorheen het Zweedse constructiebedrijf Skanska leidde, bleek zijn zakelijke aanpak ook in een ambtelijke omgeving goed te kunnen toepassen. Ik sprak met hem ook over het lievelingsproject van president Zeman, de verbinding van de rivieren de Oder, de Elbe en de Donau, een project waar Nederlandse expertise goed ingezet zou kunnen worden.

De samenwerking met de Kamer van Koophandel kreeg dit jaar opnieuw een lente-inspiratie in de vorm van de Flower Power Spring Party, waar Luitenant-Generaal Frantisek Maleninsky van het Tsjechische ministerie van Defensie en vertegenwoordigers van de NGO ‘Artsen zonder Grenzen’ spraken over de deelname aan buitenlandse vredesmissies en de aspecten van medische verzorging van de uitgezondenen. Vertegenwoordigers van het Nederlandse ministerie van Defensie bezochten daarna Praag om te spreken over de Tsjechische deelname aan de VN-vredesmissie in Mali, waar Nederland substantieel vertegenwoordigd is. We hadden daarnaast vele andere bezoekers uit Nederland de afgelopen maanden, bijvoorbeeld collegae van onze personeelsafdeling uit Den Haag die ons kwamen uitleggen hoe het vernieuwde gedecentraliseerde personeelsbeleid eruit gaat zien. Laten we er maar van uit gaan dat deze vernieuwing niet tot een taakverzwaring voor de Commissie van Bezwaar gaat leiden. Deze Commissie bezocht Praag deze maand eveneens om zich vertrouwd te maken met het werk op een kleine ambassade in Centraal Europa en de contacten met het Regionaal Ondersteuningskantoor dat ook in Praag gevestigd is en dat financieel-administratieve en consulaire ondersteuning biedt aan al onze ambassades en consulaten-generaal in de Centraal- en Oost-Europese regio.

Over personeel en ondersteuning gesproken, mijn vaste ondersteuningspunt op de ambassade, Klara Reznickova, zal ons per begin juni gaan verlaten om een kwalitatieve stap in haar loopbaan te zetten. Zij wordt beleidsmedewerkster op het ministerie van Defensie. Klara wordt opgevolgd door een nieuw teamlid, Simona Kucerova, die haar werkzaamheden bij ons op 1 juni a.s. aanvangt. Het economisch en commercieel werk op de ambassade zal het komende jaar tijdelijk verricht worden door nieuwe medewerkers in de personen van Ivan Veres en Marta Chlumska. Ivan vervangt Petra Vytecka, die met zwangerschapsverlof is en Marta Chlumska werkt in deeltijd met Marta Vojtova.

Simona, Ivan en Marta hopen allen spoedig nader met u kennis te kunnen maken.

Ik wens u allen tot slot een zonnige voortzetting van onze Praagse lente.

Ed Hoeks

literatuur-moyan-brenn-1.jpg

Bron:tsjechie.nlambassade.org.

Op facebook.com/AmbassadePraag staat veel actuele informatie over Nederland in Tsjechië.
 

Ad Verschoor

Donateur
Geregeld schrijft ambassadeur Ed Hoeks een blog over zijn persoonlijke indrukken en belevenissen in zijn standplaats Praag. Ditmaal een blog met als titel: De EU als rots in de branding?

Langzamerhand is iedereen weer terug van de zomervakantie. Odilia en ik brachten de vakantie dit jaar in Portugal door, niet ver van de ‘Cabo da Roca’. Dit is het meest westelijke punt van het Europese vasteland. Een indrukwekkend schouwspel van de Atlantische oceaan tegen de rotsen van de Portugese kust. ’S avonds bij zonsondergang bedacht ik dat ik de laatste Europeaan was die daar de zon zag ondergaan. Voor alle anderen was het al donker. Europa als Abendland? Untergang des Abendlandes? We kregen in ieder geval veel pijnlijk nieuws over ons heen. De Eurocrisis bleek met het lapwerk van de Griekse deal nog niet bezworen. De Chinese marktcorrectie toonde maar weer eens aan hoe fragiel de Europese economie nog altijd is. En hoe het Chinese mercantilisme ook over de monetaire band gespeeld kan worden. Indringender waren de beelden van de vele vluchtelingen die Europa binnen reisden. Het deed me denken aan de grote volksverhuizing waar we op de lagere school over leerden. Deze migratiecrisis zet die andere Europese verworvenheid, het vrije personenverkeer, zwaar onder druk. De munteenheid en Schengen, die beiden tot trots van de Europeaan zouden moeten strekken, met de dood bedreigd? De roep om de Euro weer om te wisselen voor een lokale munteenheid is groter geworden onder de populisten. De drang om de binnengrenzen in het Schengengebied weer te gaan controleren en te beschermen neemt toe. Wordt Europa van het schild geworpen? Moeten we onze heuvel verlaten? En hoe staat Tsjechië in deze problematiek? Onderwerpen die we de komende maanden met onze Tsjechische vrienden intensief zullen bespreken. De toetreding van Tsjechië tot de Eurozone en de Tsjechische solidariteit met de migranten staan hoog op onze agenda.

De afgelopen zomermaanden kenden gelukkig ook goed nieuws: de ambassade presenteerde zich solidair met de LGBT-minderheidsgroepering tijdens het “Prague Pride Festival” gedurende de warme augustusdagen. We hadden zelfs eigen T-shirts laten drukken met als logo: “We are all the same temperature: 36,5 Celsius”, hetgeen die dagen zo ongeveer de werkelijke buitentemperatuur was. De eerste olympisch atleet, die openlijk voor zijn sexuele geaardheid uitkwam, de Nederlandse zwemmer Johan Kenkhuis, liep mee in de parade. Zo ook de eerste Europese premier, die uit de kast kwam, de IJslandse Johanna Sigurdardottir.

De Nederlandse zichtbaarheid op het grootse culturele zomerfestival “the Prague Quadrienale” bereikte een hoogtepunt, omdat de kunstenaars van het Nederlandse concept (“Fight, Flee, Shelter, Negotiate or Surrender”) de gouden medaille in ontvangst mochten nemen. Het concept bestond uit het ‘realtime’ weergeven van indrukken van het Praagse straatbeeld, waarvoor men dus op de vlucht kan slaan en waar men zich aan kan overgeven. Ook op muzikaal gebied zette Nederland deze zomer een eigen toon: in Praag met de Nederlandse dirigent Jac van Steen, die het Praagse Symphonie Orkest met zijn baton tot grote hoogte bracht, met de Nederlands rockband “Birth of Joy” op het “United Islands Music Festival’ en in de regio op het Ostrava muziek festival met maar liefst drie Nederlandse bands. Ook op het “Early Music Festival” was Nederland dit jaar weer aanwezig, overigens mede dankzij de financiële steun van ING.

Op de Praagse conferentie ReSite sprak de Nederlandse water-ambassadeur Henk Ovink, eigenlijk de opvolger van Z.M. Koning Willem Alexander, over water als “connecting issue”. De ambassade bood deze zomer ook gastvrijheid aan tal van organisaties die evenementen op onze zolderetage organiseerden, zoals de NGO, “Busines for Society”, die vele geinteresseerden bijeenbracht voor een seminar over het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het najaar belooft eveneens een volle agenda, met als aftrap deze week de opening van de door de ambassade medegefinancierde World Press Photo tentoonstelling in het Karolinum. Volgende week hoop ik bovendien velen van u te treffen bij de traditionele Prinsjesdag receptie.

Tot slot vermeld ik graag dat de ambassade deze zomer weer is versterkt met twee nieuwe stagiaires, de Nederlandse studenten Bas Vervaart en Annelot van Rigteren. Zij verheugen zich op een kennismaking met u.

Ik wens u een goede start van het seizoen.

Met vriendelijke groet, Ed Hoeks.

cabodaroca2.jpg
 

Ad Verschoor

Donateur
Geregeld schrijft ambassadeur Ed Hoeks een blog over zijn persoonlijke indrukken en belevenissen in zijn standplaats Praag. Ditmaal reflecteert de ambassadeur op de recente aanslagen in Parijs. Een blog met als titel: Europa in oorlog?

De gruwelijke aanslagen in Parijs hebben ons allen diep geschokt. De oorlog in Syrië, die nu al jaren voortduurt, is dichter bij huis gekomen. Is Europa nu ook in oorlog? Ons continent lijkt welhaast te kraken onder de last van zoveel moeilijkheden. De economische crisis is nog niet bezworen, de migratiecrisis zwelt aan en nu dan deze terrorismecrisis. President Hollande heeft de aanslagen “een oorlogsdaad” genoemd. Over het gebruik van de term oorlog is veel te doen geweest. Eigenlijk is een oorlog een gewapende strijd tussen volkeren of staten. In Nederland kan volgens de grondwet de oorlog slechts verklaard worden door de Verenigde Staten-Generaal. Toch is het gebruik van het woord “oorlog” wel te begrijpen vanuit de gedachte van zelfverdediging tegen deze gewapende aanvallen. Hoe dit zij, Frankrijk heeft ook een slapend artikel uit het Verdrag van Lissabon tot leven geroepen, volgens hetwelk steun van andere Europese lidstaten aan Frankrijk gegeven kan worden. Europa staat voor een ongekende uitdaging. Meer dan ooit lijkt eenheid van beleid geboden en meer dan ooit wordt die overtuiging gedeeld. Crisis is wel vaker een stimulans tot vooruitgang geweest. Met de rug tegen de muur moeten er wel stappen gezet worden. Toch is er nog veel verschil van inzicht, bijvoorbeeld over de vraag hoe een toekomstig Syrië er uit moet zien.

In Praag is geschokt gereageerd op de gebeurtenissen in Parijs. De regering heeft de beveiligingsmaatregelen op luchthaven en grenscontrole aangescherpt. Bij grotere publiek manifestaties is de controle strenger geworden. Iedereen wordt geadviseerd ogen en oren goed open te houden, met gezond verstand te handelen, maar het dagelijks leven zoveel mogelijk gewoon voort te zetten. Gevoelig ligt de associatie die door sommigen gemaakt wordt tussen de migratiecrisis en de terroristische aanvallen. We mogen niet vergeten dat de vluchtelingen nu juist op de vlucht zijn voor dit soort terrorisme. Nog gevaarlijker is het om de islam met terrorisme in verband te brengen. We strijden niet tegen de islam, maar tegen de extremistische uitwassen daarvan. Op 17 november wordt in Praag ieder jaar de fluwelen revolutie herdacht. De waarden waar het toenmalig Tsjechoslowakije voor stond en die door toenmalig president Havel werden belichaamd, die waarden vertegenwoordigen nog steeds onze bescherming tegen dictatuur, geweld en oorlog. De Praagse band met Europa is in eerste instantie daarop gebaseerd. Het is goed om dat te blijven onderstrepen en het is dan ook onze plicht om de diepere oorzaken waarom Europese jeugd zich aangetrokken voelt tot jihadistisch extremisme te doorgronden.

De ambassade zet haar activiteiten gewoon voort, we zijn alert, maar we laten ons niet uit het veld slaan. Zes weken vóór het begin van ons EU-voorzitterschap werken we aan onze prioriteiten en accenten zoals transparantie van het overheidsbestuur, het betrekken van de burger bij het Brusselse bestuur, innovatie, groei en werkgelegenheid. Ons voorzitterschap zal in Praag op 11 januari 2016 worden ingeluid met een culturele manifestatie, een optreden van een band bestaande uit de Roma-minderheidsgroepering. Daarmede willen we onderstrepen dat verscheidenheid en een multiculturele context geen bedreiging vormen, maar juist een verrijking kunnen zijn voor iedere samenleving. Ook andere manifestaties, zoals wederom een seminar op onze zolder over maatschappelijk verantwoord ondernemen, prijsuitreikingen voor succesvolle ondernemers, de vertaling van Nederlandse literatuur in het Tsjechisch, de samenwerking op het gebied van cinematografie, dit alles blijft onderdeel van ons gezicht naar buiten, dat we met trots presenteren.

Aanstaande zaterdag worden op het oude stadsplein in het centrum van Praag op traditionele wijze te midden van duizenden belangstellenden de lichten van de Kerstboom ontstoken. Een symbool van de zonnewende, van een geboorte, van een nieuw begin. Voor ons allen ook een moment van bezinning, maar misschien ook van moed en optimisme om de handen ineen te slaan en met opgeheven hoofd onze Europese waarden, waarop de EU uiteindelijk gestoeld is, uit te dragen.

paristribute.jpg
 

kuurgast

Donateur
Aanstaande zaterdag worden op het oude stadsplein in het centrum van Praag op traditionele wijze te midden van duizenden belangstellenden de lichten van de Kerstboom ontstoken.
Denk dat de ambassadeur deze blog enkele dagen eerder al heeft geschreven, want deze ceremoniële ontsteking van de kerstboomverlichting gaat niet door vanwege veiligheidsredenen. Bron praguepost.com.
Verder mijn complimenten voor de blogs van de heer Hoeks en het werk dat hij samen met zijn medewerkers doet in Tsjechië.
 

kuurgast

Donateur
Nee Kuur solliciteert niet en Punk je doet ze echt tekort daarmee.
Vind juist dat de ambassade heel open is over hun activiteiten in Tsjechië via facebook Embassy of the Netherlands in the Czech Republic. Ze doen veel op het gebied van cultuur bv door Nederlandse schrijvers en muziekgezelschappen uit te nodigen. Ook het bedrijfsleven van Tsjechië en Nederland komen samen voor handelszaken dankzij de ambassade.
 
Bovenaan