Nationale volkstelling, Sčítání=Census 2021

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

kuurgast

Donateur
Het ČSÚ presenteerde de eerste resultaten van de Census 2021.

Volgens de volkstelling waren er op 27 maart 2021 10.524.167 inwoners in Tsjechië. Hun gemiddelde leeftijd was 42,7 jaar, en onder hen was 50,7% vrouw en 49,3% man. In vergelijking met de vorige telling is het aantal hoger opgeleiden toegenomen. Ten opzichte van 2011 kwamen er bijna 195.000 woningen bij.

De volkstelling van 2021 begon halverwege om middernacht op 26-27 maart en eindigde op dinsdag 11 mei 2021. Dit was de eerste online volkstelling ooit in onze geschiedenis. De bevolking van Tsjechië was 10.524.167, dat was 87,6 duizend meer dan in de vorige volkstelling in 2011.
“Het is zeer verheugend dat maar liefst 85% van de bevolking elektronisch telde en papieren formulieren werden zo meer een aanvullend formulier. Het overtrof onze oorspronkelijke verwachtingen. Het Tsjechische bureau voor de statistiek maakte ook maximaal gebruik van gegevens uit de registers van de staatsadministratie om de respondenten zo min mogelijk te belasten”, zegt Marek Rojíček, voorzitter van het Tsjechische bureau voor de statistiek. De telling vond plaats onder ongunstige omstandigheden van de covid-19-pandemie.

Bijna de helft van de bevolking is geconcentreerd in vier van de 14 Tsjechische regio's: Praag, Midden-Bohemen, Zuid-Moravië en Moravië-Silezië.
De hoofdstad Praag verschilt van andere regio's door de laagste gemiddelde leeftijd van 41,4 jaar, het laagste aandeel van de bevolking met de Tsjechische nationaliteit (86,1%) en het hoogste aandeel universitair opgeleide personen ouder dan 15 jaar (33,7%).
De regio's Karlovy Vary en Ústí nad Labem hadden het laagste aandeel universiteitsstudenten en gelovigen die een kerk of religieuze samenleving belijden en het hoogste aandeel gescheiden en niet-religieuze religies. In de regio Zlín woonden de oudste inwoners met een gemiddelde leeftijd van 43,8 jaar. In de regio's van Moravië was een groter aandeel van de bevolking van Moravische nationaliteit duidelijk.

De gemiddelde leeftijd van de bevolking bereikte 42,7 jaar, terwijl deze voor vrouwen (44,1 jaar) iets hoger was dan voor mannen (41,2 jaar). Sinds de vorige volkstelling in 2011 zijn mannen en vrouwen gemiddeld 1,7 jaar ouder geworden. Onder hen waren kinderen van 0-14 jaar goed voor 16,1%, mensen in de werkende leeftijd 63,5% en senioren van 65 jaar en ouder 20,4%. De vertegenwoordiging van kinderen onder de 15 jaar bereikte de hoogste waarden (17,9%) in de regio Midden-Bohemen en de laagste (15,3%) in de hoofdstad Praag en de regio Karlovy Vary. De productieve leeftijdsgroep (15-64 jaar) had het hoogste aandeel van de bevolking in de hoofdstad Praag (66,3%) en het laagste in de regio Hradec Králové (61,9%).
Het aantal 65-plussers is ook gegroeid tot 2,1 miljoen, een half miljoen meer dan in 2011. Een op de vijf mensen heeft de pensioengerechtigde leeftijd en er zijn minder mensen in de werkende leeftijd. De generatie die 'de kinderen van Husák' wordt genoemd, geboren in de jaren zeventig, blijft de meest talrijke groep.

Van de bevolking van 15 jaar en ouder was 32,1% alleenstaand en 45,6% getrouwd. Onder weduwen zijn er significant meer vrouwen (13,3%) dan mannen (2,9%).

Volgens de Census 2021 was 4,7% van de bevolking buitenlander. Onder hen was het grootste deel van de bevolking burgers van Oekraïne (1,4%), Slowakije (0,9%) en Vietnam (0,5%). Inwoners met buitenlands staatsburgerschap uit EU-landen vormden 1,5% van de bevolking en buiten de EU 3,2% van de bevolking.

"De resultaten van de volkstelling laten zien dat het aandeel mensen met een hogere opleiding in Tsjechië blijft toenemen. Het aantal universitair afgestudeerden overschreed de 1,5 miljoen en in vergelijking met de vorige telling is ook het aantal mensen met een middelbare schooldiploma toegenomen",
wijst Robert Šanda, de feitelijk beheerder van de Census 2021.

Meer dan 1,5 miljoen volwassenen hebben een universitair diploma. Dat is 18,7 procent, in 2011 was dit 13,2%. Vrouwen zijn hoger opgeleid dan mannen. Bij de vorige volkstelling was er een hoger percentage universiteitsstudenten onder mannen; nu is het tegenovergestelde het geval.
Ook waren er meer mensen met een middelbare schooldiploma (maturita), nu zo'n 53,1 procent van de mensen boven de 15 jaar. Ongeveer een derde van de bevolking heeft secundair onderwijs zonder diploma of leercontract.

Een vrijwillige vraag over nationale zelfidentificatie werd ook beantwoord door 68,4 procent van de bevolking. Op deze vraag verklaarde 83,8 procent de Tsjechische nationaliteit, terwijl 5 procent beweerde Moravische te zijn en 0,2 procent Silezische, in totaal 89 procent. Onder buitenlandse nationaliteiten werden mensen het vaakst geïdentificeerd als Slowaaks met 1,3 procent, Oekraïens met 1,1 procent en Vietnamees met 0,4 procent. In vergelijking met de volkstelling van 2011 is het aantal inwoners van twee nationaliteiten toegenomen. De meest voorkomende combinaties zijn Tsjechisch - Moravisch (179.721 personen), Tsjechisch - Slowaaks (59.336 personen), Tsjechisch - Europees (5.379 personen), Tsjechisch - Romani (12.472 personen) en Tsjechisch - Duits (9.936).

Het antwoord op religieus geloof, dat ook een vrijwillige vraag was, werd ingevuld door 69,9% van de bevolking. Als reactie verklaarde 18,7% van hen dat ze gelovig waren en lid waren van een kerk of religieuze samenleving. Van de kerken en religieuze verenigingen was de Rooms-Katholieke Kerk het meest vertegenwoordigd, met een tiende van alle reacties (741,0 duizend mensen). Het antwoord "zonder religieus geloof" was goed voor meer dan twee derde (68,3%) van de antwoorden.

"De woningvoorraad in Tsjechië is gegroeid tot 2.353.024 woningen, dat zijn er bijna 195.000 meer dan in 2011. In de afgelopen 30 jaar is hun aantal in ons land met meer dan 484 duizend toegenomen, wat neerkomt op een vijfde van de totale woningvoorraad ", zegt Robert Šanda.
Particulieren bezitten 88,4 procent van alle huizen, waarbij de op één na meest voorkomende vorm van eigendom een coöperatie is, met 146.799 huizen. Voor het eerst in de geschiedenis van de volkstelling is de eigendomsstructuur van woningen niet direct van de respondenten achterhaald, maar afgeleid uit geregistreerde gegevens in het vastgoedkadaster. Ongeveer een op de vier huizen in Tsjechië dateert van voor 1946.

De vandaag gepubliceerde gegevens zullen de komende maanden door het Tsjechische bureau voor de statistiek verder worden aangevuld met meer territoriale details. In het tweede en derde kwartaal van 2022 zal informatie over flats en andere kenmerken van de bevolking worden toegevoegd. Gegevens over huishoudens en forenzen worden in het vierde kwartaal gepubliceerd. Alle actuele informatie, inclusief tabellen en cartogrammen, staat op de website www.scitani.cz.

Bronnen oa expats.cz + romea.cz/en + zpravy.aktualne.cz.
 
Bovenaan