Mook - Prybyslav

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Ad Verschoor

Donateur
Mook gaat op bezoek bij Tsjechische zusterstad

De ietwat verwaterde vriendschap tussen Mook en de Tsjechische stad Pribyslav wordt weer opgepoetst. Burgemeester en wethouders van Mook hebben de uitnodiging van de partnerstad aanvaard om dit najaar het 20-jarig jubileum van de stedenband bij te wonen.


Mook reist half september met een delegatie van 25 man naar het 960 kilometer oostwaarts gelegen Pribyslav, een stad met circa 4.000 inwoners.

Eigen bijdrage
Burgemeester en wethouders mogen hun partners meenemen, 5 raadsleden zijn ook welkom. De plaatselijke Stichting Pribyslav vaardigt 10 personen af en het gezelschap wordt verder gevormd door leden van sportvereniging Eendracht, de plaatselijke brandweer en Scouting Don Bosco. De busreis kost de gemeente bijna 4.000 euro. Van iedere deelnemer wordt een eigen bijdrage van 50 euro verwacht.

Naast de vervoerskosten moet de gemeente nog geld uittrekken voor een cadeau voor het gemeentebestuur van Pribyslav. Gedacht wordt aan een sieraad van de Mookse edelsmid Marc de Roeper.

Ter discussie
Begin vorig jaar stond het doorgaan van de stedenband nog ter discussie in de Mookse gemeenteraad. De behoefte om spreekwoordelijke bruggen te slaan in het voormalige Oostblok zou volgens burgemeester en wethouders niet meer zo van deze tijd zijn; Tsjechië is tegenwoordig immers een volwaardig lid van de Europese Unie.

Tijdens het laatste bezoek dat leden van het Mookse college in 2012 aan Prybislav brachten, gaven de Tsjechen aan dat zij de jumelage graag zouden willen voortzetten.

Bron: De Gelderlander.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
Mook: 'Band met Tsjechië belangrijker dan ooit'

De band tussen Mook en het Tsjechische zusterstadje Prybislav blijft nog wel even bestaan, als het aan burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar ligt. Sterker nog: die band is misschien wel belangrijker dan ooit, vinden ze.


We moeten niet te gemakkelijk denken dat we die band kunnen opheffen. Die heeft namelijk meer betekenis dan we hier beseffen", zegt wethouder Geertjan Wienhoven.

Discussie
De band tussen Prybislav en Mook bestaat dit jaar 20 jaar. Een delegatie bezocht het stadje vorige week. Een jaar of 3 geleden kwam de band ter discussie. "Maar we hebben hier nauwelijks het besef dat de omslag in denken voor die mensen daar de afgelopen 20 jaar gigantisch is geweest."

Ereburger
Oud-wethouder Piet Martens (CDA) werd in Prybislav benoemd tot ereburger, vanwege de contacten die hij namens scouting Don Bosco onderhoudt met de scouting in Tsjechië. Martens is de eerste buitenlandse ereburger van Prybislav.

Bron: gelderlander.nl
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Ad Verschoor

Donateur
Bezoek delegatie uit Pribyslav

Vrijdag en zaterdag 24 en 25 maart 2017 bezocht een delegatie van acht mensen van het gemeentebestuur van onze Tsjechische zusterstad Pribyslav onze gemeente. Bij de delegatie was ook burgemeester Martin Kamarad aanwezig.

Sinds maart 1994 bestaat tussen de gemeente Mook en Middelaar en de gemeente Pribyslav in Tsjechië een officiële jumelage. Pribyslav ligt ongeveer 120 km ten zuidoosten van Praag op de grens van Moravië en Bo- hemen. Deze gemeente aan de rivier Sázava is omgeven door een mooie, rustgevende natuur en telt circa 4.500 inwoners. De stedenband heeft tot doel de wederzijdse vriendschap en contacten tussen beide gemeenten en verenigingen te bevorderen.

Vrijdag 23 maart ontving burgemeester Willem Gradisen zijn collega en de andere leden van de delegatie vanuit Pribyslav in het gemeentehuis. Bij deze ontvangst waren ook aanwezig de wethouders van de gemeente Mook en Middelaar en de bestuursleden van onze Stichting Pribyslav, die de band met de Tsjechische gemeente onderhoudt.

Er werden bezoeken gebracht aan El Dorado in Plasmolen, aan het Schuttersgilde St. Sebastianus in Middelaar en het bedrijf Peutz in Molenhoek. Op zaterdag was er een ontmoeting van gemeente- raadsleden van de gemeente Mook en Middelaar met de Tsjechische delegatie, waarbij eveneens bestuursleden van de Stichting Pribyslav aanwezig zijn. Vervolgens is er een bezoek gebracht aan de kassen bij het Jachtslot. Zondagochtend vertrok de delegatie weer richting Pribyslav.

Bron: Gemeente Mook en Middelaar
 

Ad Verschoor

Donateur
Mook viert 25-jarig bestaan met Tsjechische Pribyslav

plaat.php


In het weekend van 14 en 15 juni viert de gemeente Mook en Middelaar het 25-jarig bestaan van de stedenband met de gemeente Pribyslav in Tsjechië.

25 gasten
Daarvoor zullen 25 gasten uit Pribyslav naar Mook komen en met een feestelijk programma zullen beide gemeenten stilstaan bij 25 jaar vriendschap.

Stedenband
Het idee voor een stedenband of jumelage ontstond vlak na de Tweede Wereldoorlog en beleefde een revival na de val van de Muur in 1989. Mook en Middelaar werd in 1994 “tweelingstad” met Pribyslav en besefte dat een goede band opbouwen het beste gestalte zou kunnen krijgen door uitwisselingsprogramma’s op te zetten en daar nadrukkelijk maatschappelijke organisaties bij te betrekken.
Daartoe werd de Stichting Pribyslav opgericht en in Pribyslav werd de “Steen der Vriendschap” onthuld wat de waarde van de stedenband een permanente blikvanger gaf.

Vierdaagse
Inmiddels zijn er in 25 jaar tussen Mook en Pribyslav tal van uitwisselingen geweest. Daarbij waren scouts, voetballers, tennissers, zangers, muzikanten, tuiniers, jagers, brandweerlieden, gemeentebestuurders en leden van de Stichting Pribyslav uit Mook en Middelaar en van het “Comité voor buitenlandse betrekkingen” uit Pribyslav betrokken. Vele Mookse delegaties waren in Pribylav en omgeving te gast en verrijkten hun kennis met bezoeken aan o.a. bedrijven en musea. Omgekeerd gold dat ook voor gasten vanuit Pribyslav. Daarnaast verkenden die via fietstochten deze regio en namen zij deel aan de Nijmeegse Vierdaagse in 2005 en 2015.

Ereburger
Het 10-jarig jubileum werd in 2004 in Mook gevierd. Bij het 20-jarig jubileum in 2014 was Mook in Pribyslav te gast en bij deze feestelijke viering werd Piet Martens uit Mook vanwege zijn inzet voor de stedenband tot ereburger van Pribylav benoemd. En nu is de stedenband dan toe aan het zilveren jubileum. Onder de gasten die formeel zullen worden verwelkomd door burgemeester Willem Gradisen is ook een delegatie van het gemeentebestuur van Pribyslav, waaronder de collega-burgemeester Martin Kamarád van deze Tsjechische gemeente. .

Gevarieerd programma
De gasten uit Pribyslav krijgen 14 en 15 juni een gevarieerd programma aangeboden. Wie nader kennis wil nemen van de stedenband kan zaterdag 15 juni in ´t Moks café terecht. Daar vindt van 13.30 tot 16.30 uur de manifestatie “Mook meets Pribyslav” plaats. Met een fototentoonstelling wordt 25 jaar stedenband in beeld gebracht en er is gelegenheid tot ontmoeting met verenigingen uit Mook en Middelaar en Pribyslav, die bij de stedenband betrokken zijn. Iedereen is van harte welkom.

Bron: mookenmiddelaar.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
694

Burgemeester Willem Gradisen en Piet Martens met de vlag van Pribyslav. Martens werd in 2014 benoemd tot ereburger van het Tsjechische stadje vanwege zijn inzet voor de stedenband.

Mook en Middelaar en Pribyslav: vriendschap die zich niets aantrekt van grenzen

MOOK - Er zit ruim 900 kilometer tussen, maar toch lukt het Mook en Middelaar al 25 jaar om een levendige vriendschapsband met Pribyslav in Tsjechië te hebben.

Het was niet lang na de val van de Berlijnse Muur, dat Mook en Middelaar besloot een vriendschapsrelatie aan te knopen met een plaats in het voormalige Oostblok. Net als veel andere Nederlandse gemeenten, om de landen die net hun vrijheid terug hadden te helpen met het opbouwen van een democratie. Maar ook om van elkaar te leren.

Het werd het Tsjechische Pribyslav, een stadje van zo'n vierduizend inwoners. De inwoners gingen bij elkaar op bezoek, aanvankelijk met handen en voeten communicerend, en leerden elkaar kennen. En waar veel vriendschapsbanden inmiddels verwaterd zijn, is de relatie tussen Mook en Psibyslav nog springlevend. Komend weekend vieren ze 25 jaar vriendschap.

De 77-jarige Piet Martens, destijds raadslid, was een van de eerste Mookenaren die voet zette in het Tsjechische stadje. ,,Toen was het wel mooi en oud, maar heel armoedig. Als je het gemeentehuis zag, daar stonden bureau's in en verder eigenlijk niets.”

Scouting

Martens ging in Pribyslav op bezoek bij de toenmalige burgemeester. ,,Hij was voorzitter van de scouting. Ik ook, een gek toeval. Twee jaar later kwam hun vereniging bij ons op bezoek en daarmee was hun scoutingvereniging de eerste van Tsjechië die de grens overging.” Zo kregen meer verenigingen over en weer goed contact en er volgden over de jaren vele uitwisselingen.

Daarnaast ontmoetten ook delegaties van de gemeenten elkaar, om te overleggen over tal van onderwerpen, van het recyclen van afval tot vergrijzing of klimaatverandering. Ondertussen werd Tsjechië lid van de Europese Unie en zagen de Mookenaren het stadje veranderen in een moderne plaats met goede voorzieningen en hoog opgeleide jongeren.

"Dit wordt echt gedragen door de bevolking, de verenigingen en de inwoners. In Pribyslav ook, daar hechten ze enorm aan onze band"
Willem Gradisen, Burgemeester Mook en Middelaar

Dat het met name de verenigingen en de inwoners zijn die elkaar opzoeken, past bij de overeenkomst die de gemeenten tekenden in 1994. Daarin draait het om elkaar helpen, ervaring uitwisselen, het bevorderen van begrip en een bijdrage leveren aan vriendschap tussen beide landen en de vrede in Europa. En het is zelfs de reden dat de vriendschapsband nog zo levend is, denkt burgemeester Willem Gradisen van Mook en Middelaar.

,,Dit wordt echt gedragen door de bevolking, de verenigingen en de inwoners. In Pribyslav ook, daar hechten ze enorm aan onze band, en wij worden iedere keer zo gastvrij ontvangen. Dat proberen wij andersom ook te doen.”

Komend weekend brengt een delegatie uit Pribyslav een bezoek aan Mook en Middelaar om het jubileum te vieren. Iedereen is daarbij welkom. Zaterdag heeft in ´t Moks café van 13.30 tot 16.30 uur de manifestatie ‘Mook meets Pribyslav’ plaats met onder meer een fototentoonstelling.

Bron: ad.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
ow190719.9c6be436.jpg


Óngerwaeg en de jumelage van Mook met een Tsjechische stad

Joseth en Henny zijn druk in de weer met het ophangen van het spandoek voor de jumelage met Pribyslav. De stedenband met de Tsjechische zustergemeente wordt gekoesterd in Mook en dit jaar komen de vrienden weer naar Limburg. Natuurlijk wordt er van alles georganiseerd, maar de manier waarop Joseth en Henny dit benaderen is bijzonder. Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers!?

https://l1.nl/ongerwaeg-en-de-jumelage-van-mook-met-een-tsjechische-stad-151047/
 

Ad Verschoor

Donateur
Oud- wethouder Piet Martens overleden

Er gaat een schok door onze gemeenschap. Onze Piet Martens, niet alleen ereburger van ons mooie Mook en Middelaar, maar ook van onze zustergemeente Pribyslav in Tsjechië, is ons ontvallen.


Onze oud-wethouder Piet Martens (1941-2020) is vannacht 2 april overleden. De markante Piet Martens was ons allen zeer dierbaar. Met een tomeloze inzet op allerlei terreinen, bij de brandweer, bij Scouting Don Bosco, bij de carnaval en wat al niet meer. We zullen hem missen: zijn hartelijkheid, zijn charme, zijn humor en zijn relativeringsvermogen. Recent heb ik hem op 22 februari jl. op voordracht van CV De Heikneuters nog de Willemsorde mogen uitreiken (zie bijgaande foto). Hij was zichtbaar ontroerd door dit eerbetoon vanuit CV De Heikneuters. Namens het gemeentebestuur wens ik zijn vrouw, zijn familie, vrienden en bekenden veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Bron: maasburen.nl
 
Bovenaan