Miloš Zeman, oud-president

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

kuurgast

Donateur
Kerstboodschap van president Miloš Zeman.

Vandaag bracht president Miloš Zeman - traditioneel op de tweede kerstdag - zijn kerstboodschap over.
Zeman veranderde de datum van respectievelijk de kerst- of nieuwjaarstoespraak in vergelijking met zijn voorgangers, namelijk Václav Havel en Václav Klaus. Beide politici spraken pas op 1 januari met de natie.

De tekst van de kerstboodschap van dit jaar van president Miloš Zeman:


Beste medeburgers,

we komen voor de negende keer bij elkaar tijdens de kerstboodschap van de president van de republiek, met als doel samen na te denken over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het was geen goed jaar.

De mondiale veiligheidssituatie is verslechterd na de capitulatie van de Noord-Atlantische Alliantie in Afghanistan, die de terroristische beweging van de Taliban heeft hersteld. Dit Afghaanse München zal waarschijnlijk de migratiestromen uit Afghanistan doen toenemen, maar vooral een verhoogd risico op nieuwe terroristische aanslagen, ook in Europa, vergelijkbaar met die op de New Yorkse twin, georganiseerd door de Taliban.

Het tweede gevaar dat vooral in Europa is ontstaan, is het zogenaamde groene akkoord. Oorspronkelijk een serieuze wetenschap genaamd ecologie, is het een religie geworden. En zoals elke religie heeft ook deze zijn profeten, bijvoorbeeld in de vorm van een postpuberaal meisje. De Green Deal voor Europa verplicht ons om in 2030 te stoppen met verwarmen met aardgas en in 2035 geen auto's met verbrandingsmotoren te rijden. Dit alles zou onze energiesector ondermijnen door tot energiearmoede te leiden, wat zou leiden tot een daling van de levensstandaard en economische prestaties.

Het derde gebied dat ons heeft getroffen, en dat ook wereldwijd is, is de Covid-21-coronaviruspandemie. Deze pandemie keert in verschillende golven terug. We zijn altijd blij als het aantal besmette mensen daalt, om na enkele weken of maanden een nieuwe, nog ergere golf tegemoet te treden. Ik zie vaccinatie als de enige manier tegen deze pandemie en degenen die hun mening uiten dat de vrijheid wordt bedreigd door vaccinatie, zou waarschijnlijk wanneer zou de zelfmoord op het punt staan uit het raam te springen, ze hebben deze zelfmoord niet vastgehouden, omdat ze zijn keuzevrijheid zouden respecteren, en daarmee zijn dood.

Wat gebeurde er in ons land, in de Tsjechische Republiek? De belangrijkste gebeurtenis was ongetwijfeld de verkiezing. Ik zou graag het relatief eerlijke verloop van de verkiezingscampagne waarderen. Ik wil het werk van de vorige regering prijzen, die veel goeds heeft gedaan. En ik wil alle gekozen leden en de leden van de regering feliciteren en hen veel succes wensen bij hun werk. Weet je, ik moet de mening van de meerderheid van de bevolking respecteren, en degenen die niet tevreden zijn met de uitslag van de verkiezingen en tegelijkertijd niet naar deze verkiezingen zijn gegaan, kunnen dat alleen maar aan zichzelf verwijten. De regering zou honderd dagen verdediging moeten krijgen, en we zouden willen dat het een regering van experts is. Ik wees erop dat niet alle leden van de regering over de nodige expertise beschikten en ik kreeg te horen dat het belangrijk was dat het vooral politici waren. Ja, maar een politicus kan ook een expert zijn en het hoeft niet alleen een partijfunctionaris te zijn die niets weet van het ministerie die hij gaat leiden.

De overheid heeft drie basistaken voor de boeg, en dat weet ze. Het is een taak om de pandemie te onderdrukken, het is een taak om de energiecrisis het hoofd te bieden, dat wil zeggen vooral de stijging van de energieprijzen, en het is natuurlijk ook een taak om de staatsbegroting te stabiliseren. Laten we iets zeggen over deze drie taken en laat mij, niet alleen als president maar ook als burger, mijn mening hierover geven. Eerst dacht ik dat verplichte vaccinatie niet nodig was, en geleidelijk veranderde ik van gedachten toen er nieuwe en nieuwe golven van coronavirus kwamen. Vandaag liet ik me inspireren door Oostenrijk, dat vanaf 1 februari volgend jaar de verplichte vaccinatie invoert. Ik denk dat dit de gemakkelijkste manier is om de pandemie in te dammen. Voor een aantal ziekten bestaat immers verplichte vaccinatie, dus er is geen reden om het coronavirus niet mee te nemen. En in plaats van door de stadia van verwachting en de volgende fase van teleurstelling te gaan dat de coronavirusepidemie niet gestaag afneemt, en onthoud dat in de meeste Europese landen de epidemie weer aan het groeien is, is een radicale interventie beter om de situatie voor eens en voor altijd op te lossen.

Wat de energiecrisis betreft, zien we een sterke stijging van zowel de elektriciteits- als de aardgasprijzen. Geschat wordt dat deze stijging zich zal voortzetten rond de 30% voor elektriciteit en zelfs rond de 50% voor gas. Willen we deze stijging op zijn minst matigen, dan moeten we breken met het zogenaamde groene akkoord voor Europa, dat naar mijn mening de belangrijkste oorzaak is van de stijging van de energieprijzen. Als je een werkende elektriciteitscentrale stillegt, verminder je het aanbod van energie, en bij een constante of zelfs groeiende vraag is het natuurlijke gevolg hiervan een prijsstijging. Gelukkig bevinden we ons in een situatie waarin het energiebeleid de verantwoordelijkheid is van nationale regeringen en nationale parlementen, en gelukkig wordt het ons niet opgelegd door Brussel. Dit gaat over kernenergie, die ik van harte steun, en ik beschouw het als een vergissing om over nucleaire steun te praten, maar we hebben de afgelopen jaren bijna niets gedaan om te beginnen met het bouwen van nieuwe nucleaire hulpbronnen. Dit geldt voor alle vorige regeringen, inclusief de onnodige opschorting van de aanbesteding voor de voltooiing van Temelín.

Laten we verder gaan met het laatste probleem, en dat is het budget. Ik heb publiekelijk gezegd dat ik de ontwerp-staatsbegroting, zoals gepresenteerd, onvoldoende pro-investeringen en onvoldoende economisch vind, en ik heb overwogen om er een veto tegen uit te spreken. Wat is dit budget onvoldoende? We hebben het over besparingen, en we zoeken deze besparingen in kleine dingen die het enorme overheidstekort niet kunnen compenseren. En niet om u te bekritiseren, ik presenteer u een voorstel dat ik herhaaldelijk heb geuit in mijn toespraken over de begroting in de Kamer van Afgevaardigden. Dit voorstel heeft tot doel de belastingvrijstellingen af te schaffen. als alle belastingvrijstellingen zouden worden afgeschaft, zou ik zeggen dat het 380 miljard kronen zou besparen, wat bijna net zoveel is als het geschatte begrotingstekort van de staat dit jaar. We zouden dus een begroting in evenwicht hebben en we zouden toekomstige generaties niets verschuldigd zijn. Maar er is één vangst. Achter elke belastingvrijstelling schuilt de lobbygroep die deze heeft gewonnen. Belastingvrijstellingen schenden het principe van fiscale neutraliteit, het principe dat iedereen belasting moet betalen en dat er geen discriminatie of voorkeuren zijn voor sommige belastingbetalers. Dit geldt overigens ook voor de belastingaftrek, de grootste fiscale uitzondering. Maar wat zien we vandaag in de begrotingsdebatten? Politieke partijen wedijveren soms bijna, vooral in de verkiezingscampagne, door aan te bieden om de belasting over de toegevoegde waarde te verlagen, de inkomstenbelasting te verlagen en natuurlijk zijn ze bang dat ze de terughoudendheid van verschillende lobbyisten zullen wekken wanneer ze hun toevlucht nemen tot belastinguitsluitingen. Toch is het een weg die de permanente schuldenlast van ons land zou kunnen stoppen.

Tot slot wil ik ons allemaal uitdagen tot moed. En moed is niet goedkoop. Het is veel handiger om niets te doen of alleen verwarrende, cosmetische aanpassingen te doen, terwijl radicale ingrepen achterwege blijven om niemand overstuur te maken. Ik zou u daarom willen oproepen om in te stemmen met verplichte vaccinatie, ik zou u willen verzoeken afstand te nemen van een groene deal voor Europa en uw eigen energiebeleid te bevorderen in het belang van onze burgers en hun levensstandaard. Tot slot zou ik u willen oproepen om rationele en niet fictieve en cosmetische aanpassingen aan de staatsbegroting door te voeren door belastingvrijstellingen af te schaffen.

Ik weet dat mijn toespraak niet alomvattend was en vooral niet rustgevend en verzachtend, maar de problemen die we hebben zijn echt, en we moeten er niet alleen over praten, maar ze oplossen en bestrijden.

Dus ik zou mijn toespraak van vandaag willen eindigen met twee citaten. De eerste is van Alois Rašín. Laat het welzijn van de republiek onze hoogste wet zijn. De tweede is van John Kennedy. Vraag niet wat uw land voor u kan doen, vraag wat u voor uw land kunt doen.

Bron stars24.cz.
------------------------------------------------------------------------------------
Zeman verraste niet.

In zijn voorlaatste kerstboodschap, zoals hij zijn optreden vandaag noemde, verraste Miloš Zeman niet opnieuw. Hij klaagde dat het geen goed jaar was, prees Babiš, herinnerde zich Lipavský, hij beviel zijn aanhangers niet, hernoemde de covid en herinnerde opnieuw aan zijn mantra in naam van een belastingvrijstelling.

Dus meteen aan het begin klaagde Zeman: "Het was geen goed jaar." Hij heeft gelijk, niet voor hem. Een andere gezondheidsval, een verbod op alcohol en verloor zijn regering, een vriend van Babiš en zal het kanaal verliezen. Maar Zeman zei dat het jaar niet goed was omdat 'de NATO zich overgaf in Afghanistan', zei hij, en hij bleef geïntimideerd door toegenomen migratie en grote terroristische aanslagen. Hij herhaalde gewoon wat hij al tien jaar zei.

De president wijdde een deel van zijn boodschap aan wat de Green Deal zegt. Hij was weer bang. Dit keer door een verbod op verwarming op gas en een verbod op auto's met verbrandingsmotoren. Al maakte Petr Fiala duidelijk dat dit voor hem onaanvaardbaar was. In het eerste punt voer Zeman de NATO, in het tweede, de EU, klassiek.

In de derde was hij een beetje in de war. Hoewel hij de regering van Babiš prees, zei ze dat ze veel goeds deed. Waarschijnlijk voor Agrofert, vergat de president toe te voegen. Na een tijdje begon hij echter te praten over de staatsbegroting voor 2022, die was opgesteld door Alena Schillerová. Hij bekritiseerde de begroting en zei dat hij er een veto over wilde uitspreken. Hij noemde het een van de taken van de nieuwe regering. Maar Petr Fiala zei eerder ook dat zijn ministers de begroting fundamenteel zouden herzien.

Het zou Miloš Zeman niet zijn om geen nieuw woord of een volledig misplaatste formulering te introduceren. dit keer was het de ziekte covid-21. Nieuwigheid. In een deel van het bericht, toen hij opnieuw over coronavirus sprak, vergat hij namelijk China als oorzaak van de ziekte te noemen. In plaats daarvan prees hij Oostenrijk en zijn verplichte vaccinatie. Hij zei dat hij voorstander was van verplichte vaccinatie. Dit is opnieuw een klap voor zijn aanhangers.

Uiteindelijk voerde hij opnieuw zijn "briljante remedie" voor het begrotingstekort uit. Afschaffing van belastingvrijstellingen. Een onderwerp waar hij het ook al tien jaar over heeft. En nog een onderwerp waar niemand veel om geeft.

Zeman verraste deze keer misschien alleen door te vergeten journalisten uit te schelden, anders was alles aanwezig. We hebben dus zijn negende bericht achter ons. Nu eindelijk het laatste jaar.

Van oudsher heeft hij de spirituele dimensie van Kerstmis en de bijbehorende waarden vermeden.

Bron oa forum24.cz
 

kuurgast

Donateur
Zeman's toespraak onder vuur: het groene akkoord vergelijken met de Taliban is een gotspe.

President Milos Zeman sprak niet de waarheid, merken sommige EP-leden op. En het was geen kersttoespraak, bekritiseren andere politici.

Een aantal opzettelijke verkeerde informatie moet worden rechtgezet, in ieder geval met Kerstmis zou kunnen verenigen. Dit zijn enkele van de directe reacties op de kersttoespraak van president Miloš Zeman.

In zijn kersttoespraak waarschuwde Zeman voor de verslechterende veiligheidssituatie als gevolg van het vertrek van de NATO uit Afghanistan en riep hij op tot de verwerping van het zogenaamde Groen Akkoord, de invoering van de verplichte vaccinatie tegen coid-19 en de afschaffing van belastingvrijstellingen.

Hij deed in ieder geval controversiële uitspraken. Zo zei de president dat het Groenakkoord verwarming met aardgas vanaf 2030 en het rijden met auto's met verbrandingsmotoren vanaf 2035 verbood. Maar het zogenaamde Groene Akkoord voor Europa introduceert zoiets niet. En de reacties van politici lieten niet lang op zich wachten.

"Ik heb allang opgegeven dat de president tenminste in de kersttijd over de waarden van de samenleving kon praten en proberen het te verbinden - maar de Green Deal vergelijken met Taliban-terroristen is een gotspe en goedkoop. Zelfs voor Zeman…," schreef Europarlementariër Jiří Pospíšil op Twitter.

Een ander EP-lid, Pavel Telička, vestigde ook de aandacht op valse verklaringen in de kersttoespraak. "Vandaag ging het staatshoofd in de kerstboodschap over tot een desinformatiecampagne. Leugens of onwetendheid? Beide ?, zei Telička.

Premier Petr Fiala (ODS) heeft gekozen voor een meer diplomatiek woordenboek. Bij het benoemen van de problemen zijn ze het eens met de president, ze kunnen echter verschillende opvattingen hebben over hun oplossingen.
"Het is goed dat Miloš Zeman in zijn toespraak de drie meest urgente problemen van vandaag noemde en de noodzaak van vaccinatie benadrukte. We kunnen verschillende opvattingen hebben over het aanpakken van de situatie rondom het coronavirus, de hoge energieprijzen en het terugdringen van het tekort. We zijn het er echter over eens dat dit de belangrijkste taken zijn die voor ons liggen", aldus Fiala.

Piratenvoorzitter Ivan Bartoš prees, net als Fiala, Zeman voor het correct benoemen van de belangrijkste uitdagingen.
"Helaas heeft hij de boodschap afgezwakt door terreur te intimideren of desinformatie te verspreiden over het gasverbod in 2030", schreef hij op Twitter. Hij voegde eraan toe dat digitale en ecologische transformatie een uitdaging moet zijn, geen bedreiging. "En de president moet de samenleving verenigen, niet splitsen", voegde hij eraan toe.

De Volkspartij Marek Výborný vestigde ook de aandacht op de misleidende verklaringen van de president.
De president noemde de belangrijkste kwesties correct. We zullen het zeker eens worden over de bevordering van vaccinatie of kernenergie. Sommige geruchten over de Green Deal, zoals het verbod op verwarming op gas, moeten worden rechtgezet. Zoiets is niet van toepassing. En laten we rekening houden met elkaar. Het zal ons allemaal ten goede komen.

Voormalig minister van Financiën Miroslav Kalousek wees ook op de discrepanties in de toespraak van de president. "President Zeman beweert in zijn 'kerstboodschap' dat de 'Green Deal' ons verplicht om in 2030 te stoppen met verwarmen met aardgas. Niets als dit is waar, en het publiek moet hiervan op de hoogte worden gesteld. De taak van de kerstboodschap is niet om burgers bang te maken met valse informatie', merkte Kalousek op.

Zijn collega van TOP09, Tomáš Czernin, verklaarde dat de president een pseudo-economische lezing gaf.
"De president, als een slechte rechter, profeteert van terreur en ondergang. Hij was niet verrast. Hij beïnvloedde de NATO, de milieu-inspanningen van de Europese Unie en de leden van de nieuwe regering. Het was een pseudo-economische lezing. Geen positief, vriendelijk, tolerant accent, geen poging om de natie te verenigen, geen uitzicht op hoop. Hij hoefde niet te praten", schreef Czernin op Twitter.

De voorzitter van de ANO-beweging, Andrej Babiš, is het met president Miloš Zeman eens dat sommige milieuvoorstellen van de Europese Commissie gevaarlijk kunnen zijn. Volgens Babiš is de terugtrekking van de Tsjechische Republiek uit de door de president voorgestelde Green Deal voor Europa echter niet mogelijk omdat het Tsjechië van EU-financiering zou beroven. De Tsjechische premier zou volgend jaar een aantal van de onzinnige initiatieven van de Europese Commissie kunnen helpen voorkomen, schreef de voormalige premier.

SPD-chef Tomio Okamura waardeerde het dat Zeman, net als de SPD, het terugtrekken uit het Groene Akkoord steunde. Hij is verheugd dat de president heeft benadrukt dat energie een zaak is van nationale regeringen. "De regeringen van Petr Fiala en Andrej Babiš hebben de volledige verantwoordelijkheid voor stijgende prijzen en kunnen zich terugtrekken uit de Green Deal en ook uit het emissiehandelssysteem, dat een hulpmiddel is geworden voor speculanten", zei hij. Volgens hem kan het kabinet "geen excuses verzinnen voor Brussel".

Bronnen seznamzpravy.cz + zpravy.aktualne.cz.
 
Laatst bewerkt:
maar de Green Deal vergelijken met Taliban-terroristen is een gotspe en goedkoop. Zelfs voor Zeman…," schreef Europarlementariër Jiří Pospíšil op Twitter.
Daar heeft hij nu net een goed punt , de green deal verbiedt de minima te stoken tegen een normale prijs. En doet dat onder het mom van milieu.
Alle subsidies hier gaan alleen naar grote bevriende multinationals.
En als je als particulier dit ook wilt ,wordt het je zo moeilijk gemaakt ,dat alleen het papierwerk al meer kost door externe bandieten......
tot slot als je echt doorzet zorgt de energie distributeur er wel voor dat het veel meer kost dan het oplevert. Tenslotte is dit niet voor de kleine man ........

[EDIT] Niet terzake doende tekst verwijderd.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

kuurgast

Donateur
Zeman veroordeelt boycot van Olympische Winterspelen in China.

De Tsjechische president Miloš Zeman heeft zich uitgesproken tegen de boycot van de Olympische Winterspelen in China door politici uit sommige staten. In een toespraak tot het Tsjechische team voor de Spelen, die op 4 februari in Peking beginnen, zei hij dat hij diep gekant was tegen het misbruik van het Olympisch ideaal voor politieke doeleinden.

Hij zei dat de geplande boycot van de Spelen in Peking een mildere vorm was van wat er was gebeurd op de Spelen in Moskou en LA, aangezien dit keer alleen politici, geen atleten, wegbleven.

De Tsjechische ambassadeur in Peking, Vladimír Tomšík, gaf eind vorig jaar in een interview in China de steun van dhr. Zeman aan de Spelen door. Hij werd later berispt door de nieuwe Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, Jan Lipavský, die zei dat dergelijke opvattingen in strijd waren met een geplande herziening van het Tsjechische beleid ten aanzien van het land.
Bron english.radio.cz.
 

kuurgast

Donateur
Hoofd van het kabinet van de president vliegt vliegt stilletjes naar Qatar.

Het hoofd van het presidentieel bureau, Vratislav Mynář, vloog vorige week met Qatar Airways naar Doha zonder medeweten of toestemming van de regering, meldde iRozhlas. Het kabinet van de president legde later uit dat het een zakenreis was om de emir van Qatar persoonlijk uit te nodigen voor een bezoek aan Tsjechië. Hoewel de regering volgens de wet verantwoordelijk is voor het Tsjechische buitenlands beleid, wisten noch de premier, noch de minister van buitenlandse zaken van de reis, zei iRozhlas.

"Het was een normale zakenreis in opdracht van de president van de republiek. Het doel was om persoonlijk de officiële uitnodiging van de emir van Qatar te bezorgen om Tsjechië te bezoeken, "schreef Vít Novák vanuit het kantoor van de president van de republiek.
Volgens hem is het presidentieel bureau niet verplicht het kabinet op de hoogte te stellen van de totstandkoming van zo'n reis. Mynář reageerde zelf niet op de vragen van media.

Regeringswoordvoerders Václav Smolka en ministerie van Buitenlandse Zaken Lenka Do weigerden commentaar te geven op Mynář's reis.
Premier Petr Fiala zei dat het besluit van Zeman het vertrouwen van de burgers in het rechtssysteem niet bepaald vergroot. Fiala's ambtsvoorganger, Andrej Babiš, is van dezelfde mening. Veel politici beschouwen de gratie ook als misbruik van de wettelijke bevoegdheden van het staatshoofd.

De voorzitter van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken, Pavel Fischer, beschouwt de reis van de kasteelkanselier naar Qatar als een schandaal en een ernstige schending van grondwettelijke verplichtingen. Volgens hem heeft het kasteel geen eigen buitenlands beleid en moet het samenwerken met de regering en de minister van Buitenlandse Zaken.
"Meneer de president stuurde een man zonder een mandaat naar Rusland - de heer Martin Nejedlý, nu stuurde hij een vervolgde kanselier naar Qatar zonder een mandaat, wiens diplomatieke capaciteiten niemand weet. Voor mij is het een bedreiging voor de belangen van de Tsjechische Republiek', zei Fischer tegen Radiožurnál.
Volgens hem is het zelfs niet gebruikelijk dat het hoofd van het presidentieel bureau de uitnodiging persoonlijk overhandigt. "De Tsjechische Republiek heeft genoeg ambassadeurs die persoonlijk door de president zijn gestuurd. Het lijkt mij dat het een reis of weer een zakelijk idee is van de kanselier en zijn dierbaren", voegde de senator eraan toe.

Dit is niet de eerste keer dat Mynář naar het buitenland is gevlogen zonder een mandaat van de regering, aldus de radio. In 2020, ten tijde van de coronavirusepidemie, ging hij samen met de adviseur van president Martin Nejedlé en het hoofd van de Gezamenlijke Tsjechisch-Chinese Samenwerkingskamer Jaroslav Tvrdík naar Peking. Volgens de server van Seznam Zprávy bracht hij een brief naar de Chinese hoofdstad waarin Miloš Zeman het communistische regime liet weten dat hij de oorspronkelijk afgezworen top in China zou bijwonen.

Mynář beheert het kasteelkantoor sinds 2013, toen Miloš Zeman bij rechtstreekse verkiezingen tot staatshoofd werd gekozen. Hij krijgt vooral kritiek omdat hij nog geen veiligheidsmachtiging heeft gekregen. Vorig jaar beschuldigde de politie Mynář van het schaden van de financiële belangen van de Europese Unie en van subsidiefraude door een zaak van zes miljoen subsidie voor de voltooiing van een pension in Osvětimany.

Dinsdag maakte het kasteel bekend dat Zeman gratie had verleend aan het hoofd van de Lány bosadministratie, Miloš Balák, die was veroordeeld voor het beïnvloeden van een overheidsopdracht in het Lánská obora(wildpark). De ondergeschikte van Mynář kreeg een gevangenisstraf van drie jaar, moest volgens een onherroepelijk vonnis ook 1,8 miljoen kronen betalen en kreeg een verbod van vier jaar op activiteiten. Zeman vergaf hem zijn straf. Volgens de president was de aard van de daad waarschijnlijk niet bepalend voor de veroordeling van Balák, maar waar hij werkt.
Voorafgaand aan zijn verkiezing in 2013 zei president Zeman dat hij alleen in zeer uitzonderlijke gevallen gratie zou verlenen en droeg hij de bevoegdheid om clementiecontroles uit te voeren over aan de minister van justitie. Het ministerie van Justitie was echter helemaal niet bij de zaak betrokken.
Sommige leden van het Tsjechische kabinet zeggen dat de regering zou moeten overwegen om te snijden in de begroting van het kabinet van de president na het controversiële pardon.

Ondertussen wordt de heer Balák ook beschuldigd van het delven van steen in het Lány-wildpark. Gezien de laatste actie van de president, zullen de wetshandhavingsautoriteiten het onderzoek waarschijnlijk niet overhaasten en wachten tot de termijn van de president volgend jaar afloopt.

Bronnen novinky.cz + english.radio.cz + deutsch.radio.cz.
 

kuurgast

Donateur
President Miloš Zeman sluit de vervroegde benoeming van het hoofd van het Grondwettelijk Hof niet uit.

De Tsjechische president heeft indirect bevestigd dat hij overweegt een nieuw hoofd van het Grondwettelijk Hof te benoemen. Tijdens een toespraak op de binnenlandse uitzendingen van de Tsjechische radio op zondag zei hij dat hij de kandidaat voor de functie maandag zou ontmoeten en hem vervolgens zou voorstellen aan de senaat. Hij zal nadenken over wat daarna komt, zei Zeman.
"De Grondwet geeft, zoals u heel goed weet, de president het recht om de president van het Grondwettelijk Hof te benoemen, en de enige beperkende voorwaarde is dat het een van de leden van het Grondwettelijk Hof moet zijn. Zoals u weet, erkent de grondwet geen andere beperkende voorwaarden", zei Zeman in een interview met de Tsjechische radio Radiožurnál.

De ambtstermijn van de huidige president van het Grondwettelijk Hof, Pavel Rychetský, loopt in augustus volgend jaar af. Zemans ambtstermijn als president in maart.
De experts beschrijven een vroege benoeming van de opvolger van Rychetský als ongrondwettelijk.

Volgens rechter van het Grondwettelijk Hof, Vojtěch Šimíček, is het juridisch gezien niet mogelijk dat de president op deze manier de duur van zijn mandaat overschrijdt. En om de bevoegdheden van de nieuwe president af te schaffen.

De grondwettelijke rechter, wiens benoeming in 2014 door Zeman werd voorgedragen, vergelijkt de situatie ter vereenvoudiging met voetbal: de vertrekkende bondscoach mag dan wel de voordracht van spelers voor het volgende kampioenschap in 2026 aankondigen, maar niemand zal zo'n stap zetten ernstig. Omdat er een nieuwe coach binnenkomt en zijn eigen team opbouwt.

Volgens de bevindingen van Seznam Zprávy wil de president dat Josef Fiala, die sinds 2015 werkzaam is bij de hoogste gerechtelijke instantie, voorzitter wordt van het Grondwettelijk Hof. Vorige week sloot Josef Fiala de mogelijkheid niet uit om de nieuwe president van het Grondwettelijk Hof te worden.

Een gisteren afgelegde verklaring van premier Petr Fiala onthult zijn bedenkingen bij de benoeming door president Miloš Zeman van een nieuw hoofd van het Tsjechische constitutionele hof voordat de ambtstermijn van Zeman afloopt.
Bronnen deutsch.radio.cz + seznamzpravy.cz.
Tsjechische president wil ambassade naar Jeruzalem verplaatsen

Vóór zijn bezoek aan Israël in de komende week verklaarde de Tsjechische president Milos Zeman dat hij zich inspant om de ambassade van zijn land van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen.
We zijn met belangrijkere zaken bezig, zeggen politici tegen 'Zeman's' ambassade in Jeruzalem.

De Russische oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, maar ook het gemeenschappelijk standpunt van de Europese Unie tegenover Israël. Dit alles staat een verhuizing van de Tsjechische ambassade naar Jeruzalem in de weg, die wordt gepusht door de vertrekkende president Miloš Zeman. Hij heeft daar nog een kwart jaar de tijd voor.

Het mandaat van Miloš Zeman loopt af op 8 maart. Tot die tijd wil hij graag nog één keer naar het buitenland reizen. Zoals hij dit weekend in een interview met Radiožurnál zei, zou hij graag met premier Petr Fiala naar Israël willen gaan om daar een nieuwe Tsjechische ambassade in Jeruzalem te openen.

Het zou zijn laatste succes in de presidentiële stoel moeten zijn. Zeman heeft zichzelf lange tijd gepresenteerd als een grote vriend van de Joodse staat, en het verplaatsen van de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem, waar hij al lange tijd op aandringt, zou het hoogtepunt zijn van zijn 10 jaar in het kasteel.

Premier Fiala geeft op dit moment geen commentaar op het idee, hij doet alleen algemene proclamaties zoals dat Tsjechië, als land dat het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleedt, zich nu moet bezighouden met zaken die, in populaire termen, "brandt". Dat is in de eerste plaats Russische agressie in Oekraïne en de daarmee samenhangende energiecrisis.

Zelfs degenen rond de premier geven toe dat ze niet weten hoe realistisch de verhuizing van de ambassade is.
Vooralsnog staat het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvan het hoofd Jan Lipavský al lang een eensgezinde positie met de Europese Unie handhaaft, de vervulling van Zemans droom in de weg.
De Tsjechische ambassade heeft sinds vorig jaar een kantoor in Jeruzalem.
Bron seznamzpravy.cz.
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
Het hoofd van het presidentieel bureau, Vratislav Mynář, vloog vorige week met Qatar Airways naar Doha zonder medeweten of toestemming van de regering.........Het kabinet van de president legde later uit dat het een zakenreis was om de emir van Qatar persoonlijk uit te nodigen voor een bezoek aan Tsjechië.
Bijna een jaar later...........

De politie onderzoekt de activiteiten van het hoofd van de presidentiële kanselarij van Zeman, Mynář.

De politie onderzoekt verschillende activiteiten van het hoofd van het presidentieel bureau van Zeman, Vratislav Mynář. Het nieuwsportaal Seznam Zprávy vroeg daar maandag aandacht voor. Charles University-historicus Michal Stehlík legde uit dat Mynář een uitzondering is onder de hoofden van de presidentiële kanselarij omdat hij zijn post gebruikte voor zijn eigen zakelijke belangen. Ivo Mathé, die aan het hoofd stond van het presidentiële bureau onder Václav Havel, beschreef het gedrag van het hoofd van Zeman als schandalig. Volgens Mathé zou dit de reden kunnen zijn waarom Mynář geen veiligheidsmachtiging heeft.

In 2017 voerde Mynář campagne voor een onbekend Tsjechisch bedrijf in een brief aan de president van Kirgizië. Het was een opdracht voor de bouw van waterkrachtcentrales. Kirgizische politici geloofden de Tsjechische ondernemers echter niet. Mynář gaf al snel toe dat het bedrijf van zijn kennis was. Het bleek ook dat hetzelfde bedrijf de SPO-partij sponsorde, die eerder door Mynář werd geleid. Het hoofd van het presidentiële kantoor probeerde ook Chinese investeerders aan te trekken voor een project van een van zijn vrienden. Vratislav Mynář vergat zijn geboortedorp Osvětimany niet, waar hij veel onroerend goed bezit. De Tsjechische voetbalbond betaalde een door Mynář georganiseerde reis voor het voetbalteam van Osvětimany naar het Europees kampioenschap voetbal in Frankrijk. Tijdens het bezoek van de emir van Qatar aan Tsjechië voerde het hoofd van het bureau opnieuw campagne voor de emir om de eersteklasser 1.FC Slovácko te steunen. De voetbalclub ligt dicht bij Mynář.

Bronnen oa deutsch.radio.cz + seznamzpravy.cz.

Het tijdperk Miloš Zeman is bijna ten einde, maar de namen van vertrekkende kanselier Vratislav Mynář en zijn maatje het voormalig hoofd van de Lány bosadministratie Miloš Balák, zullen we komende 10 jaar nog wel vaker horen ivm rechterlijke vervolgingen.
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
De vertrekkende Tsjechische president verleent gratie aan bedrijf.

Uittredend president Miloš Zeman heeft gratie verleend aan een bedrijf dat werd benadeeld door het verbod op openbare aanbestedingen en deelname aan openbare aanbestedingen.

Miloš Zeman verleende clementie aan het bedrijf Energie - stavební a baňská (ESB), dat door de rechtbank drie jaar lang niet mocht deelnemen aan overheidsopdrachten wegens beïnvloeding van het contract in Lánské obóra. ESB-mediavertegenwoordiger Karel Samec vertelde het vandaag aan ČTK. Volgens hem heeft de ESB niet om genade gevraagd, maar stelt hij die wel op prijs, omdat hij de uitspraak in de zaak waarbij het hoofd van de Lány Forestry Administration, Miloš Balák, betrokken is, onjuist en oneerlijk vindt.
ESB heeft in deze zaak beroep aangetekend bij de Hoge Raad. "Ondanks het verlenen van een presidentieel pardon, is ESB van plan om ook op deze manier haar naam en reputatie te zuiveren", voegde Karel Samec eraan toe. Hockeyspeler Jaromír Jágr is volgens het handelsregister sinds februari 2021 vicevoorzitter van het bestuur van de ESB. Zijn vader zat eerder ook in het bestuur.
De woordvoerder van de president, Jiří Ovčáček, informeerde vandaag over de gratie op de website van het kasteel, maar noemde het bedrijf niet. Jiří Ovčáček zei dat de president rekening heeft gehouden met het feit dat de straf in de eerste plaats de werknemers van het bedrijf in kwestie treft en dat een aanzienlijk deel van de straf al is uitgezeten door het bedrijf waarvoor gratie is verleend.
Zeman verleende eerder ook gratie aan Balák.
--------------------------------------
Zeman verhuisde van het kasteel van Lány naar zijn nieuwe bungalow in Lány.

President Miloš Zeman verbleef vandaag voor het laatst in het kasteel van Lány en 's middags verhuisde hij naar een nieuw huis in Lány. Volgens de ČTK-verslaggever arriveerde Zeman vóór 16.00 uur bij het nieuwe huis.
Miloš Zeman heeft geen officieel programma gepland tot het einde van zijn mandaat. Hij zou tot de inauguratie van donderdag in het nieuwe huis moeten blijven, zei zijn kanselier Vratislav Mynář. Hij zal donderdagmiddag symbolisch het presidentiële ambt overdragen aan zijn opvolger Petr Pavel, wanneer hij en zijn vrouw Ivana zullen lunchen met het toekomstige presidentiële paar.

Het laatste officiële evenement van Zeman in zijn kasteelkantoor was op vrijdag, toen hij de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen ontving op de Praagse Burcht. Sindsdien verblijft hij in het kasteel in Lány.
Zijn laatste officiële evenement was een ontmoeting met premier Petr Fiala op maandagavond. Tijdens de daaropvolgende persconferentie erkende Fiala dat Tsjechië een jaar geleden, na de Russische agressie tegen Oekraïne, met één stem kon spreken dankzij de verandering van mening van het staatshoofd. Dat droeg volgens de regeringsleider bij aan het imago van het land in het buitenland.
De premier benadrukte ook de overeenkomst om 42 ambassadeurs te benoemen en het feit dat de president tijdens zijn meer dan eenjarige ambtstermijn als kabinet slechts drie wetten heeft geweigerd. Volgens Fiala heeft de regelmatige dialoog met een politicus die vaak andere opvattingen heeft dan het kabinet zijn vruchten afgeworpen.

Het tienjarig mandaat van Zeman loopt woensdag om middernacht af. Het wordt symbolisch afgerond door het verlagen van de standaard die op het kasteel hangt tijdens de aanwezigheid van de president van de republiek in Tsjechië. Als teken dat het land geen president heeft, wordt de Reuzenpoort van het kasteel gesloten.

Zeman keert donderdagochtend terug naar de Praagse Burcht om te lunchen met de Pavels. De lunch wordt gehouden in de Gouden Eetkamer. Volgens informatie van ČTK zou de vertrekkende president in het begin symbolisch de Orde van de Witte Leeuw en de Orde van Tomáš Garrigu Masaryk moeten overhandigen aan zijn opvolger, die hij volgens de wet zal dragen. Ook zal hij de presidentiële sleutel overhandigen aan de Kroonkamer, waar onder meer de kroonjuwelen worden bewaard.
Samen met zijn vrouw Ivana zal Zeman ook de daaropvolgende inauguratie van Pavel bijwonen. Samen met Václav Klaus, Livia Klausová en Dagmar Havlova komen ze naar de Vladislav Hall. Bij de ceremonie zitten ze samen op de eerste rij tussen de gasten.

De uittredend president had eerder aangekondigd dat hij zich na het einde van zijn mandaat vooral aan boeken wilde wijden. Maar hij rekent ook op het opzetten van een eigen kantoor, waarin zijn vrouw zijn assistent zal zijn.
Uitkeringen na het einde van het mandaat worden geregeld door een aparte wet uit 2004, die de voormalige presidenten, d.w.z. Václav Klaus en Miloš Zeman, een levenslange lijfrente toekent van 50.000 kronen en nog eens 50.000 voor een forfaitaire vergoeding, die bedoeld is om bijvoorbeeld , voor de werking van het presidentiële kantoor. Daarnaast hebben oud-presidenten ook recht op beveiliging, een auto met chauffeur of alleen de auto zelf.
Miloš Zeman zal ook een ouderdomspensioen ontvangen, dat bovengemiddeld zal zijn, gezien zijn inkomen tijdens zijn werkende leeftijd, toen hij hoge politieke functies bekleedde.

Zeman bracht twee verkiezingsperioden door in het kasteel. Met name de tweede markeerde zijn verslechterende gezondheid, waardoor hij in het najaar van 2021 in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Sinds zijn ontslag uit het ziekenhuis wordt hij verzorgd door verpleegsters in het kasteel van Lány. Volgens Mynář blijft Zeman rekenen op hun beperkte zorg.
-------------------------
Miloš Zeman 10 jaar buitenlandse reizen.

Miloš Zeman reisde niet zo vaak naar het buitenland als zijn voorgangers. In totaal bezocht hij 34 landen tijdens 89 zakenreizen en bracht hij tijdens zijn presidentiële mandaat ongeveer 200 dagen in het buitenland door. Meestal bezocht Zeman Slowakije, waar de president vijftien keer was, en Polen, waar hij tien keer was geweest. Zeman was in totaal vijf keer in China tijdens zijn tienjarige mandaat, waarmee het zijn derde meest bezochte land is.
De eerste en laatste reis van alle Tsjechische presidenten was naar Slowakije. In tegenstelling tot Zeman was Duitsland echter het meest bezochte land van vorige presidenten, dat Václav Havel achttien keer bezocht en Václav Klaus zelfs vijfentwintig keer. Zemans voetstappen neigden naar het oosten.
In de eerste periode trokken zijn drie reizen naar Rusland en zijn bezoeken aan China, waar hij in totaal vijf keer aankwam, veel aandacht. Zijn laatste buitenlandse reis buiten Europa was in april 2019 naar China.
Zeman was ook vier keer in de Verenigde Staten tijdens zijn 10 jaar in functie. Maar hij werd nooit geaccepteerd in het Witte Huis, hoewel hij er wel graag heen wilde gaan. Zelfs voormalig president Donald Trump nodigde Zeman niet uit.
Een van de successen van Zemans entourage in het Westen is echter een ontmoeting met de Britse koningin Elizabeth II, dat een puur formele bijeenkomst was.
Miloš Zeman bracht meestal maar een paar dagen in het buitenland door, waarvan de langste twee zesdaagse zakenreizen naar China waren, die hij maakte in september 2015 en in mei 2017. De aftredende president heeft de afgelopen jaren niet veel gereisd vanwege de verslechterende gezondheid en de covid-19 pandemie.

Bronnen oa ceskenoviny.cz + deutsch.radio.cz + irozhlas.cz + denik.cz + seznamzpravy.cz.
 

kuurgast

Donateur
zeman 8 maart 2023.PNG
Afbeelding ceskenoviny.cz.

Ze haalden de buste van Zeman uit het kasteel en gooiden hem in de Moldau.

Aan de vooravond van het einde van de presidentiële termijn van Miloš Zeman verzamelde een groep mensen zich in Hradčanské náměstí om afscheid te nemen van het staatshoofd. Ze brachten een beeld mee dat het hoofd van de vertrekkende president Miloš Zeman moest voorstellen en zanger Jaroslav Hutka speelde ter plekke twee anti-Zeman-liedjes.
Voor aanvang van de mars zei de organisator dat samen met "Zemana" de mensen van het kasteel leugens verspreiden, wraakzucht, vulgariteit en arrogantie, roddels, baldadigheid, gebrek aan empathie, gebrek aan zelfreflectie, ondoorzichtigheid, het verdraaien van de grondwet, het veroorzaken van verdeeldheid in de samenleving, vooroordelen en haat of overmatig alcoholgebruik tijdens werkuren.
In navolging van het uitvoeren van Morana, besloten ze om "Zemana" vanuit het kasteel uit te voeren.
Volgens de oorspronkelijke informatie zou het een pop van stro zijn, maar uiteindelijk was het een buste.
De buste met eronder rode korte broeken namen ze mee in een processie met gemaskerde mensen en muziek naar de Karelsbrug. Ze staken de buste op de Karelsbrug in brand en gooiden het brandend symbool van het einde van Zemans ambtstermijn in de Vltava.
Een soortgelijke gebeurtenis vond al plaats in 2013, toen Zemans voorganger Václav Klaus zijn presidentschap beëindigde.
Bron met foto's seznamzpravy.cz.

Inmiddels is het middernacht geweest......... De tweede presidentiële termijn van Zeman liep om middernacht af.
Ongeveer honderd mensen verzamelden zich in de regen bij Hradčanské náměstí, velen dronken champagne om middernacht en scandeerden "Eindelijk".
Om 14.00uur legd de verkozen president Petr Pavel de eed af. Tot die tijd gaat de macht over op de voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden en de premier.
 
Laatst bewerkt:
Bovenaan