Milieu/klimaat

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

kuurgast

Donateur
Voltooiing Dukovan: Andrej Babiš maakte ČEZ bang. Waarom ineens?

De regering moet niet beslissen over een aanbesteding voor extra kerncentrales, zegt de premier.
De situatie lijkt verwarrend en benauwd. ČEZ zou tegen het einde van het jaar een wedstrijd moeten aankondigen om een nieuwe nucleaire eenheid te bouwen in Dukovany en onder welke voorwaarden. Eind juli van dit jaar tekende de regering van Andrej Babiš een overeenkomst met ČEZ, die praktisch staatsfinanciering van het project en de daaropvolgende aankoop van elektriciteit garandeerde tegen een prijs die de bouw van ČEZ rijkelijk zal betalen. En nu zei de premier plotseling tegen Radiožurnál dat "de aanbesteding niet voldoende is voorbereid en dat de regering er pas over moet beslissen tot na de verkiezingen." Het klinkt alsof Babiš min of meer de overeenkomst floot over de voltooiing van Dukovany. Maar de nauwkeurigheid van zijn woorden is altijd een probleem.

Dus wat is de situatie: volgens de contractuele planning met de overheid zou ČEZ in december een wedstrijd aankondigen. Puur theoretisch kan ČEZ het, de aankondiging van de wedstrijd zelf is niet langer onderworpen aan de goedkeuring van de regering van Andrej Babiš. Het probleem is dat ČEZ enkele gedeeltelijke maar belangrijke voorwaarden van de concurrentie van de regering, afgevaardigden en de Senaat moet goedkeuren. Strikt genomen twee basisvoorwaarden.

De eerste is veiligheid. "De staat moet zijn toestemming geven om veiligheidsvereisten in de wedstrijd op te nemen", bevestigt vicepremier Karel Havlíček. Zoals we al weten, is het de vraag of en onder welke voorwaarden kandidaten uit Rusland en China tot de wedstrijd moeten worden toegelaten. Of ze volledig moeten elimineren. We weten ook dat veiligheidsinstellingen - van de BIS tot andere geheime diensten en NUKIB tot het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken - bedrijven uit beide autoritaire landen als een risico beschouwen en adviseren om ze niet uit te nodigen voor de aanbesteding.

Dit alles moest maandag worden beslist door de Staatsveiligheidsraad. Afgelopen vrijdag werd de vergadering van de raad echter afgelast door zijn baas Andrej Babiš, en de meeste leden hadden geen idee waarom de premier besloot dat te doen. In ieder geval is er bij de minister-president - zoals gewoonlijk - sprake van belangenverstrengeling. Enerzijds deed hij in de zomer een toezegging aan ČEZ en kennelijk ook aan president Zeman, die de belangrijkste lobbyist is voor de voltooiing van Dukovany door het Russische bedrijf Rosatom. Aan de andere kant staat hij onder druk van zijn veiligheidsexperts, die hem adviseren om geen pact met Rusland (en China) te sluiten. Dus stelde de premier het oplossen van zijn belangenconflict uit.

Dan is er nog een andere kwestie. In de ČEZ-overeenkomst beloofde de regering garanties voor een lening voor de bouw van de nucleaire eenheid en vooral een gegarandeerde aankoopprijs van elektriciteit van het nieuwe Dukovany voor een periode van dertig jaar vanaf de start van de eenheid. Maar deze belofte moet worden bekrachtigd door het parlement, nu wordt het nagekomen door de afgevaardigden. Ze hebben een wet op koolstofarme energie op tafel liggen, die aan Dukovans de financiering van elektriciteitsaankopen zou bevestigen. De oppositie, vooral Pirates of STAN, probeert echter een belofte te voorkomen die de staat in de toekomst honderden miljarden kronen zou kunnen kosten. De afgevaardigden van Babiš 'YES-beweging hebben geen haast om de wet goed te keuren. En zonder deze wet is het praktisch onmogelijk om een aanbesteding voor de voltooiing aan te kondigen.

De beschrijving van de situatie is wat vereenvoudigd, maar Babiš zegt zichtbaar met een frisse verklaring dat hij niet erg geïnteresseerd is in het bouwen van een nucleaire eenheid. De vraag is aan wie hij het vertelt en hoe serieus hij het meent. Het kan een bericht zijn aan de Europese Commissie, die ook de bouw van de eenheid zal beoordelen en goedkeuren in termen van financiering. 'Ik zal je niets onvoorbereid sturen', zegt hij misschien tegen Brussel. Of het kan een bericht zijn aan het kasteel en ČEZ: "Het werkt niet zonder mij."

Waarom zou hij dat doen? De eerste is begrijpelijk: Andrej Babiš wil er goed uitzien in Europa. En de tweede? We moeten de echt grote geschillen tussen Andrej Babiš en ČEZ-baas Daniel Beneš herinneren uit de tijd dat Babiš minister van Financiën was en probeerde om Beneš en zijn mensen uit het management van het bedrijf te verwijderen als meerderheidsaandeelhouder, omdat hij vermoedde dat ze hem politiek onmogelijk wilden maken. De twee mannen houden nog steeds helemaal niet van elkaar - en hun samenwerking vindt alleen plaats onder de druk van Miloš Zeman.

Tegelijkertijd houden deze drie machtige mannen elkaar in bedwang: Daniel Beneš heeft de interesse van Miloš Zeman om Dukovany bij ČEZ te voltooien geduwd, Miloš Zeman houdt Andrej Babiš vast als premier, Andrej Babiš houdt zijn vingers gekruist voor ČEZ, enz. We weten niet waar ze op dit moment voor vechten. maar ze maken misbruik van honderden miljarden kronen - die van ons en vooral onze nakomelingen - en de veiligheid van het land.
Bron respekt.cz.
 

kuurgast

Donateur
De licentie voor bruinkoolwinning zou eigenlijke 30 april dit jaar aflopen maar werd voor zes jaar verlengd.
Turów bruinkoolmijn: Tsjechië verwacht reactie Europese Commissie

Volgens Tsjechië is de Poolse reactie op Tsjechische eisen in het geschil over de uitbreiding van de Poolse Turów-bruinkoolmijn onvoldoende en onaanvaardbaar. Vertegenwoordigers van het ministerie van Milieu en het ministerie van Buitenlandse Zaken en het district Liberec zijn het daarover eens. Hierover publiceerden ze woensdagavond een gezamenlijke verklaring.
De Tsjechische Republiek verwacht dat de Europese Commissie zal reageren op het verzoek dat in september werd ingediend om de uitbreiding te herzien, aldus de verklaring. De milieuorganisatie Greenpeace is ingenomen met de mening van de Tsjechische autoriteiten. Het is te hopen dat de Tsjechische regering Polen zal aanklagen over Turów, zei Greenpeace-coördinator Nikol Krejčová. Critici van de uitbreiding van de bruinkoolwinning nabij de grens met Tsjechië en Duitsland waarschuwen dat dit kan leiden tot een daling van het grondwaterpeil en een verslechtering van het milieu.

Bron deutsch.radio.cz.
 

kuurgast

Donateur
Tsjechische kerncentrales produceren in 2020 ruim 30 terawatt-uur elektriciteit

De twee Tsjechische kerncentrales - Temelín en Dukovany - produceerden vorig jaar 30,05 terawatt-uur elektriciteit. Ze waren goed voor meer dan een derde van de productie van elektrische energie in het land, zoals een woordvoerder van de Akw Temelín zei.

Volgens de exploitant, het semi-staatsenergiebedrijf ČEZ, was dit de vierde hoogste elektriciteitsproductie sinds 2002, toen het tweede reactorblok in Temelín online ging. In Dukovany zijn sinds het midden van de jaren tachtig in totaal vier reactoreenheden in bedrijf.

Bron deutsch.radio.cz
 
Blokkade Pools-Tsjechische grens door actievoerders tegen bruinkoolwinning.

(bron/kopie Czech Expats News)

Poolse activisten blokkeren de Tsjechische grens vanwege het debat over mijnbouw

Dinsdag plannen demonstranten in Polen een blokkade van de Tsjechisch-Poolse grensovergang in Hrádek nad Nisou. Polen is nog niet gestopt met het delven van de Turów-bruinkoolmijn nabij de Tsjechische grens, wat in tegenspraak is met het besluit van vrijdag van het EU-Hof van Justitie om de onmiddellijke stopzetting van de mijnbouw te bevelen.

Tsjechië voert aan dat voortgezette mijnbouw gevolgen kan hebben voor het grondwaterpeil op Tsjechisch grondgebied, wat kan leiden tot ernstige schade aan het milieu en de menselijke gezondheid. Polen was tegen de maatregel en zei dat mijnbouw duizenden banen oplevert. De Europese Commissie heeft Polen opgeroepen om aan het mijnbouwverbod te voldoen, anders krijgen ze zware boetes te zien.

Lokale mijnbouwvakbonden bereiden maandag de eerste protesten voor tegen de stopzetting van de mijnbouw. De Turów-mijn is een van de grootste afzettingen van bruinkool in Polen. Het is gelegen tussen Bogatina, Polen, Zittau, Duitsland en Hrádek nad Nisou. Het levert voornamelijk aan de naburige energiecentrale die eigendom is van de PGE-groep.
 

kuurgast

Donateur
Polen houdt bruinkoolmijn open ondanks beslissing van Europese rechtbank.

Polen heeft geen plannen om de bruinkoolmijn van Turow, nabij de grens met Tsjechië, te sluiten. Afgelopen vrijdag besliste het Europees Hof van Justitie dat de mijn dicht moet omdat ze het Tsjechische grondwater zou vervuilen, en zo een impact zou hebben op het milieu en de volksgezondheid. "We aanvaarden de beslissing niet, want ze kan de energiebevoorrading van Polen in gevaar brengen", zei premier Mateusz Morawiecki maandag.

De bruinkoolmijn staat in voor ongeveer 7 procent van de elektriciteitsbevoorrading in Polen.

Het definitieve arrest laat nog op zich wachten, maar de vicepresidente van het EU-Hof heeft vrijdag wel beslist dat Polen de ontginning van bruinkool in Turow onmiddellijk moet stopzetten. Volgens Rosario Silva de Lapuerta is het niet uit te sluiten dat de activiteiten van de mijn een direct negatief effect hebben op het grondwater op Tsjechisch gebied. Turow maakt gebruik van Tsjechisch water in de installaties, wat een impact heeft op het grondwaterpeil en zo dus ook op de bevolking. Bovendien berokkent de ontginning mogelijk schade aan het Tsjechische milieu en de volksgezondheid. Omdat zowel grondwatertekort als schade voor milieu en gezondheid zelden omkeerbaar zijn, oordeelt het Hof dat de zaak hoogdringend genoeg is om de sluiting meteen op te leggen.

De socio-economische schade die Polen opwierp als gevolg van de sluiting van de bruinkoolmijn, zoals banenverlies, is bovendien in principe niet onomkeerbaar, oordeelt het Hof nog, terwijl schade aan het milieu en de gezondheid dat mogelijk wel zijn.

Zie het gehele artikel op hln.be.
---------------------------------------------------
Polen wil de onderhandelingen met Tsjechië over de bovengrondse mijn van Túrow voortzetten.

Polen wil nieuwe onderhandelingen voeren met Tsjechië over de toekomst van de bruinkoolmijn in Túrow. Dat maakte de Poolse premier Mateusz Morawiecki maandag aan journalisten in Warschau bekend. Op bevel van het Europese Hof van Justitie moet zijn regering de mijn onmiddellijk sluiten. De premier omschreef de uitspraak als zeer gevaarlijk in termen van mogelijke ecologische gevaren. Volgens het bureau PAP kondigde Morawiecki ook aan nieuwe argumenten voor te leggen aan de EU-rechtbank.
Bron deutsch.radio.cz.
 

De temperaturen zullen in Tsjechië meer stijgen dan waar ook ter wereld, waarschuwt klimatoloog Trnka​


In Tsjechië zullen de temperaturen als gevolg van de opwarming van de aarde meer stijgen dan elders in de wereld, waarschuwt Miroslav Trnka, een klimatoloog van het Institute of Global Change Research van de Academie van Wetenschappen van de Tsjechische Republiek en een professor aan de Mendel University in Brno . Hij verwacht dat de aarde met 2 tot 3 graden Celsius echt opwarmt. Volgens hem zouden de Tsjechen actiever moeten zijn in het wereldwijde debat over maatregelen tegen klimaatverandering en met hun eigen ideeën komen.

Het International Panel on Climate Change bij de VN heeft aangekondigd dat een opwarming van de aarde met 1,5 graad ten opzichte van pre-industriële tijden nu al onvermijdelijk is. Als er maatregelen zouden kunnen worden genomen en de uitstoot van broeikasgassen zou kunnen worden verminderd, zou het dan mogelijk zijn om de planeet later weer "af te koelen"?
We zouden het hebben over een zeer hypothetisch scenario, dat onwaarschijnlijk is tot het einde van de eeuw, tenzij er een technologische doorbraak komt die ik me nu nog niet kan voorstellen.
Dit zou betekenen dat we niet alleen de groei van concentraties van CO2 en andere gassen die we produceren, die het natuurlijke broeikaseffect versterken, kunnen stoppen en verminderen, maar ook geleidelijk aan uit de atmosfeer kunnen verwijderen.
Aan het einde van de 18e eeuw lagen de CO2-concentraties op het niveau van 280 moleculen per miljoen moleculen lucht. Dit jaar overschreed de gemiddelde concentratie de limiet van 420 moleculen per miljoen, en tegen het einde van de eeuw, als we in het huidige tempo doorgaan, zou het de 1000 moleculen overschrijden.
Dus bijna vier keer zoveel als in de atmosfeer aan het begin van de industriële revolutie.
Het hogere volume broeikasgassen versterkt het natuurlijke broeikaseffect, waardoor moleculen van waterdamp, CO2, methaan, stikstofoxiden en andere gassen de planeet met ongeveer 33 ° C opwarmen in vergelijking met de temperatuur die het zou moeten hebben op zijn kleur en afstand van de zon. Alleen CO2 is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van dit effect.
Als we het aandeel ervan vergroten, versterken we het broeikaseffect. Wanneer we de concentratie ervan verminderen, verzwakt het effect. Klimaatverandering is niet te vergelijken met het draaien van het wiel op een fornuis, waarbij ik de intensiteit lineair verhoog of verlaag, waardoor de intensiteit van kokend water wordt beïnvloed.
De loutere toename van het broeikaseffect, en dus temperaturen, heeft en zal negatieve effecten hebben en we zullen ons daaraan aanpassen, en de daaropvolgende "terugkeer" naar de oorspronkelijke waarden is fysiek mogelijk, maar de schade zal worden aangericht en bij terugkeer naar het oorspronkelijke niveau, andere kunnen ontstaan. Daarom is het belangrijk dat de fluctuatie zo klein mogelijk is.

Kan de planeet naar verwachting zelfs meer dan 1,5 graad opwarmen?​

Zelfs als we nu beginnen met het drastisch verminderen van de uitstoot die we produceren, is het waar dat natuurlijke processen ongeveer de helft van deze hoeveelheid kunnen "absorberen".
Dus totdat we de menselijke uitstoot met meer dan 50 procent verminderen, zal de opwarming doorgaan, zij het in een langzamer tempo.
Het is belangrijk om te begrijpen dat het vermogen van landvegetatie, bodems en rotsen, en het vermogen van de oceanen om de helft van de menselijke emissies te absorberen, sterk afneemt bij elke volgende opwarming.
Hoe langer we de oplossing uitstellen, hoe meer het vermogen van met name de oceanen en landen om koolstof op te slaan uit de uitstoot die we produceren, zal afnemen. En des te meer zullen wij of onze kinderen de uitstoot moeten verminderen als we de klimaatverandering onder controle willen houden.
Ik ben optimistisch, maar ik ben bang dat de echte temperatuurstijging die we moeten verwachten en waaraan we ons op zijn minst moeten aanpassen, tussen de 2-3 ° C ligt.

De opwarming van de aarde betekent niet dat ze overal opwarmt. Op sommige plaatsen kan het daarentegen afkoelen door veranderingen in de luchtstromingen. Wat zal waarschijnlijk de Tsjechische Republiek ontmoeten?​

Dat is waar, maar dit is in wezen waar vandaag. De hele planeet warmt aantoonbaar op, maar niet erg snel. Er zijn plaatsen zoals het noorden van Europa en het hele Noordpoolgebied, waar het de afgelopen 120 jaar met meer dan 4 of 5 ° C is opgewarmd.
In het binnenland van Antarctica warmt het relatief weinig op, maar in Tsjechië relatief veel en iets meer dan het wereldgemiddelde.
Er zijn zorgen over de stabiliteit van een grote oceaanwarmtewisselaar, die onder meer de warmteoverdracht van de tropische Atlantische Oceaan naar Noordwest-Europa bemiddelt en verantwoordelijk is voor vegetatiezones in Europa ongeveer 1.000 km verder naar het noorden dan de overeenkomstige breedtegraad van Noord-Amerika.
Het feit dat Zuid-Zweden een vergelijkbaar klimaat en dezelfde vegetatie heeft als Centraal-Europa, en dat Cornwall en de Kanaaleilanden een zeer warm en aangenaam klimaat hebben, is het resultaat van deze energieoverdracht.
U kunt zonder zorgen naar Cornwall voor een vakantie aan zee en de Britten doen dat ook. Maar Canadezen zouden er waarschijnlijk niet aan denken om aan de kust van Labrador te gaan zwemmen. Deze oceaanwisselaar wordt echter bepaald door bepaalde kenmerken van de neerslagverdeling, de temperatuur en het zoutgehalte van het zeewater.
Volgens een in juli gepubliceerde studie wordt de huidige status-quo bedreigd door zowel het smelten van het poolijs en de Groenlandse gletsjers als de algehele verandering in de wereldwijde circulatie en andere processen.
Daarom, hoewel we in Tsjechië over het algemeen een opwarming verwachten en relatief significant zijn, zijn veel klimatologen ervan overtuigd dat het veel dramatischer kan zijn dan de huidige modellen laten zien.

Hoe zou het Tsjechische landschap kunnen veranderen?​

Ik zou de toekomende tijd niet gebruiken. Is het landschap in Tsjechië niet veranderd en veranderd? De massale dood van sparrenhouten stands is waarschijnlijk de meest zichtbare herinnering hieraan.
Deze verandering is al vele jaren aan de gang en we zien het niet alleen in het vroege voorjaar, maar ook het verlies van beschikbaar water in het landschap. Natuurlijk beïnvloedt de mens het landschap op tientallen andere manieren, niet alleen door klimaatverandering, maar het geeft een volledig onbekend decor.

Hoe zullen veranderingen de landbouw beïnvloeden?​

Die verandering vindt weer plaats. Terwijl 100 jaar geleden Zuid-Moravië het meest winstgevende gebied was vanuit het oogpunt van boeren, is dit tegenwoordig verre van het geval. En het zijn niet meer Haná en Polabí. De laatste jaren zijn hogere posities zoals de Boheems-Moravische Hooglanden zeer succesvol in de productie, waar eerder werd gezegd dat het brood op is en de stenen beginnen.
Maar in termen van opbrengst, bijvoorbeeld in het geval van tarwe of de productie van brouwgerst van hoge kwaliteit, bereikten sommige gebieden van de regio Vysočina ongeveer 15 jaar geleden het niveau van Zuid-Moravië. En dit proces gaat door... En helaas zullen we bij hogere temperaturen zien dat zelfs de productie van grotere hoogten zal afnemen.

Reageert de Tsjechische politieke vertegenwoordiging naar uw mening voldoende op de waarschuwingen van wetenschappers? Gedraagt Tsjechië zich ecologisch?​

Nee, het reageert niet en het is niet alleen zo dat Tsjechië een van de minst actieve staten in de Europese Unie is bij het bepalen van de toon van het maatschappelijk debat en de inspanningen om de technologieën te vinden en te ondersteunen die de wereld nodig heeft vanwege het veranderende klimaat .
We laten het debat aan anderen over en bekritiseren vervolgens de oplossingen die eruit voortkomen. We moeten gewoon leren van goede voorbeelden. Als een staat van introspectie zien we klimaatverandering als een samenleving als een bedreiging, niet als een potentiële kans. Daarom luisteren we graag naar degenen die zeggen dat het veranderen van ons gedrag eigenlijk een vergissing zou zijn.
Waarom? Omdat het veranderen van gedrag ongemakkelijk is. Ik zou het ook begrijpelijk vinden als we met deze houding de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen niet op het spel zetten. Maar zelfs in de houding van de burgers, en dus van de kiezers, is er de afgelopen twintig jaar een grote verschuiving geweest in de zin dat we ons eindelijk bewust zijn van de risico's.

Welke maatregelen moeten worden genomen?​

Laten we eerst eens kijken naar vergelijkbare landen als Denemarken of Nederland. Zij beschouwen klimaatverandering als een feit en ondersteunen systematisch die sectoren die klimaatverandering noodzakelijk en wenselijk maken.
Of denken we dat het toeval is dat veel technologieën, bijvoorbeeld voor windmolenparken of meer klimaatvriendelijke landbouw, uit deze landen komen?
En wanneer bijvoorbeeld Duitsland zich bij deze trends aansluit, is het duidelijk dat technologieën en benaderingen die bij deze landen passen ook op Europees niveau zullen worden gepromoot…
Omdat anderen niet beschikbaar zijn. Het belangrijkste is om onze hele aanpak te veranderen en te stoppen met het rijden van de trein en te proberen na te denken over hoe we hem kunnen inhalen, of zelfs helpen bij het plannen van het station waar we aankomen.

bron: novinky.cz
 

Ad Verschoor

Donateur
Half miljoen boete per dag: Polen en Tsjechië vechten grensconflict over bruinkoolmijn uit

Bron: RTL Nieuws / Chris Koenis - 9 november 2021

Moet Polen straks 500.000 euro per dag betalen als het doorgaat met bruinkool winnen aan de grens met buurland Tsjechië? Vandaag vechten de twee kemphanen verder bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Vijf vragen en antwoorden over de hoog opgelopen burenruzie in het hart van Europa.

Poolse mijnwerkers protesteerden eind oktober bij het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg.

Poolse mijnwerkers protesteerden eind oktober bij het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg.

1. Om welke mijn gaat het?
De omvangrijke Turów-mijn ligt bij het stadje Bogatynia in het meest zuidwestelijke puntje van Polen. Hier ligt, met naar schatting 760 miljoen ton, een van de grootste reserves bruinkool van het land. Daarvan wordt jaarlijks zo'n 28 miljoen ton afgegraven door het Poolse energiebedrijf PGE (Polska Grupa Energetyczna), dat ook eigenaar is van een nabijgelegen elektriciteitscentrale die draait op - jawel - bruinkool. De open bruinkoolgroeve ligt vrijwel tegen de Tsjechische grens aan, in een gebied dat door politici ook wel de 'zwarte driehoek' wordt genoemd vanwege de zware industriële vervuiling. Het is de grensregio tussen Polen, Tsjechië en Duitsland.

AAQtTIl.img


2. Wat is het bezwaar van de Tsjechen?
De bom barstte toen de Poolse regering vorig jaar besloot om de vergunning voor de mijn te verlengen tot 2044. "Cruciaal is dat Polen hiervoor geen enkel overleg had gepleegd met Tsjechië", zegt correspondent Jeroen Akkermans. "Er is ook geen onderzoek gedaan naar milieuschade, wat indruist tegen de Europese regels."
Maar dat is nog niet alles. Tsjechen die het gebied wonen, worstelen met een serieus probleem: waterschaarste. Akkermans: "De bruinkoolwinning zorgt ervoor dat het grondwater naar steeds dieper gelegen gebied stroomt. De hoger gelegen grensstreek in Tsjechië komt zo droog te staan en volledige dorpen komen zonder drinkwater te zitten." Daarom stapte Tsjechië naar het Europees Hof van Justitie. De eis? Een dwangsom van vijf miljoen euro voor iedere dag dat het graven in de mijn doorgaat.

AAQtW4f.img


3. Wat besloot het EU-Hof?
Het Hof in Luxemburg gaf Tsjechië gelijk. Het legde Polen alleen geen dwangsom van vijf miljoen, maar een half miljoen euro per dag op. De dwangsom ging per direct in en moest belanden in de kas van de EU. Het was een bijzonder besluit in de geschiedenis van de EU. Niet eerder was een ruzie tussen lidstaten zo hoog opgelopen. En niet eerder werd voor een burenruzie zo'n torenhoge boete opgelegd vanuit Luxemburg, omdat twee landen er zelf niet uit konden komen.

4. Hoe reageerde Polen op dit besluit?
Als door een adder gebeten. De Polen vinden dat ze zelf mogen bepalen wat ze doen met de bruinkoolmijn, zonder inmenging vanuit buurlanden of Brussel. Het land weigert dan ook om de dwangsom te betalen. "Het is een onterechte politieke aanval op ons land", zegt burgemeester Wojciech Dobrolowicz van Bogatynia tegen RTL Nieuws. "Een poging om de Poolse elektriciteit afhankelijk te maken van de Duitsers en Tsjechen." Volgens hem verdienen tienduizenden Polen hun geld dankzij de mijn en de elektriciteitscentrale. De PGE-topman Wojciech Dabrowski noemde het besluit 'nogal bizar'.
De duizenden Poolse mijnwerkers die in het gebied leven, vrezen ondertussen voor hun baan. Akkermans: "Zij hebben vorige maand straatprotesten gehouden in Luxemburg. Als de mijn sluit, gaan volgens Polen zo'n vijfduizend banen verloren. Dan is de regio ten dode opgeschreven."

5. Hoe nu verder?
De Polen doen er alles aan om het vonnis aan te vechten. Dat is nog mogelijk omdat de uitspraak in mei een voorlopig vonnis was, en het Luxemburgse hof nog geen definitief oordeel heeft geveld over de mijn. Polen vroeg het Hof eerder om het vonnis in te trekken omdat het land anders te weinig elektriciteit zou kunnen opwekken voor de verwarming van huizen. Maar daarvoor kon het land niet genoeg bewijs leveren. Bij de hoorzitting van vandaag in Luxemburg zal het dan ook met een beter verhaal moeten komen.
 

Ad Verschoor

Donateur
Akkoord over Poolse bruinkoolmijn lijkt binnen handbereik

Hradek nad Nisou - Tsjechië is bereid een akkoord te sluiten met Polen over een omstreden bruinkolenmijn die het grondwater en daarmee het drinkwater van veel Tsjechen vervuilt. De nieuwe Tsjechische milieuminister Anna Hubackova wil in gesprek met de Poolse regering over de Turow-mijn, die volgens een voorlopige uitspraak van het Europees Hof van Justitie in mei stil had moeten worden gelegd.


432576900.jpg


Het hof in Luxemburg legde in september een dwangsom op; Polen moet een half miljoen euro betalen voor iedere dag dat de mijn in bedrijf blijft. Dat bedrag is inmiddels fors opgelopen. Warschau noemde de boete disproportioneel en ongerechtvaardigd, en een belemmering voor de gesprekken met Tsjechië. Ook zou sluiting de energievoorziening in gevaar brengen.

Polen weigert nog altijd de mijn te sluiten. Gesprekken met Tsjechië liepen eind vorig jaar spaak. Een Pools voorstel werd als onvoldoende verworpen, maar nu zien de Tsjechen wel een mogelijke oplossing. De milieuminister gaf verder geen details.

Bron: anp.nl
 
Tsjechië wil 50 miljoen euro schadevergoeding mijnbouw Turów, regering krijgt conceptcontract

De ontwerpovereenkomst met Polen over de bruinkoolmijn Turów bij de Tsjechische grens ligt op de tafel, klaar voor bespreking door de regering. Dat maakte minister van Milieu Anna Hubáčková (KDU-ČSL) zaterdag bekend op Twitter.


Volgens Hubáčková eist Tsjechië 50 miljoen euro (1,25 miljard kronen) voor schade veroorzaakt door mijnbouw in de Turów-mijn, maar Polen biedt 40 miljoen. Een ander geschil tussen beide partijen betreft ook de duur van het gerechtelijk toezicht: Tsjechië eist tien jaar, Polen twee jaar.
Volgens de minister van Informatie is het document ontvangen door de gouverneur van de regio Liberec, Martin Půta (burgemeesters van de regio Liberec) en de Tsjechische ambassadeur in Polen, Jakub Dürr. "Er zijn nog maar drie dagen verstreken en de ontwerpovereenkomst met Polen over Turów is klaar voor bespreking door de regering. Dank aan iedereen die eraan heeft deelgenomen", schreef Hubáčková.
Hubáčková wil het Tsjechische voorstel door het kabinet laten beoordelen. De discussie van de regering moet uitwijzen of de Tsjechisch-Poolse onderhandelingen tussen de ministers van beide landen moeten worden voortgezet, of dat ze naar het niveau van premiers zullen gaan.

De Turów-mijn levert steenkool aan een elektriciteitscentrale in de buurt, een belangrijke elektriciteitsproducent op de Poolse markt. Gemeenten aan de Tsjechische grens vechten echter al enkele jaren tegen de uitbreiding ervan en bewoners vrezen het verlies van drinkwaterbronnen, meer lawaai en stof.

Hierdoor is Praag in geschil met Warschau, de uitbreiding van de mijnbouw vorig jaar werd door Polen toegestaan, ondanks de bezwaren van Tsjechië. Om deze reden wendde Tsjechië zich tot het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat afgelopen mei Polen opdroeg de werkzaamheden met voorlopige maatregelen op te schorten. De Polen wijzen dit echter af en zetten vraagtekens bij de effecten op Tsjechisch grondgebied.

Hubáčková heeft dinsdag met de Poolse minister van Klimaat en Milieu Anna Moskwova onderhandeld om de Turów-overeenkomst te wijzigen. Hubáčková gaf geen details over de urenlange discussie over het document, dat de vergoeding moet bepalen voor de schade die is veroorzaakt door de exploitatie van de mijn op het Tsjechische grondgebied. Moskwová zei dat als de Tsjechische regering het met Polen eens zou worden over de voorwaarden van de overeenkomst, Tsjechië de rechtszaak die het naar het EU-Hof van Justitie had gestuurd, snel zou intrekken.

Afgelopen september legde het EU-Hof van Justitie Warschau een boete op van een half miljoen euro per dag (12,2 miljoen kronen), die Polen niet betaalt. Een woordvoerder van het EU-bestuur kondigde de afgelopen dagen aan dat Polen de eerste deadline voor het betalen van de boete had gemist. De Europese Commissie gaat daarom nu evalueren welke fondsen tientallen miljoenen euro's van Warschau zouden aftrekken. Brussel zal Warschau dan op de hoogte stellen, dat tien dagen de tijd heeft om commentaar te geven. Dan trekt Brussel het bedrag af.

bron: novinky.cz
 
Bovenaan