Milieu/klimaat

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

kuurgast

Donateur
Voltooiing Dukovan: Andrej Babiš maakte ČEZ bang. Waarom ineens?

De regering moet niet beslissen over een aanbesteding voor extra kerncentrales, zegt de premier.
De situatie lijkt verwarrend en benauwd. ČEZ zou tegen het einde van het jaar een wedstrijd moeten aankondigen om een nieuwe nucleaire eenheid te bouwen in Dukovany en onder welke voorwaarden. Eind juli van dit jaar tekende de regering van Andrej Babiš een overeenkomst met ČEZ, die praktisch staatsfinanciering van het project en de daaropvolgende aankoop van elektriciteit garandeerde tegen een prijs die de bouw van ČEZ rijkelijk zal betalen. En nu zei de premier plotseling tegen Radiožurnál dat "de aanbesteding niet voldoende is voorbereid en dat de regering er pas over moet beslissen tot na de verkiezingen." Het klinkt alsof Babiš min of meer de overeenkomst floot over de voltooiing van Dukovany. Maar de nauwkeurigheid van zijn woorden is altijd een probleem.

Dus wat is de situatie: volgens de contractuele planning met de overheid zou ČEZ in december een wedstrijd aankondigen. Puur theoretisch kan ČEZ het, de aankondiging van de wedstrijd zelf is niet langer onderworpen aan de goedkeuring van de regering van Andrej Babiš. Het probleem is dat ČEZ enkele gedeeltelijke maar belangrijke voorwaarden van de concurrentie van de regering, afgevaardigden en de Senaat moet goedkeuren. Strikt genomen twee basisvoorwaarden.

De eerste is veiligheid. "De staat moet zijn toestemming geven om veiligheidsvereisten in de wedstrijd op te nemen", bevestigt vicepremier Karel Havlíček. Zoals we al weten, is het de vraag of en onder welke voorwaarden kandidaten uit Rusland en China tot de wedstrijd moeten worden toegelaten. Of ze volledig moeten elimineren. We weten ook dat veiligheidsinstellingen - van de BIS tot andere geheime diensten en NUKIB tot het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken - bedrijven uit beide autoritaire landen als een risico beschouwen en adviseren om ze niet uit te nodigen voor de aanbesteding.

Dit alles moest maandag worden beslist door de Staatsveiligheidsraad. Afgelopen vrijdag werd de vergadering van de raad echter afgelast door zijn baas Andrej Babiš, en de meeste leden hadden geen idee waarom de premier besloot dat te doen. In ieder geval is er bij de minister-president - zoals gewoonlijk - sprake van belangenverstrengeling. Enerzijds deed hij in de zomer een toezegging aan ČEZ en kennelijk ook aan president Zeman, die de belangrijkste lobbyist is voor de voltooiing van Dukovany door het Russische bedrijf Rosatom. Aan de andere kant staat hij onder druk van zijn veiligheidsexperts, die hem adviseren om geen pact met Rusland (en China) te sluiten. Dus stelde de premier het oplossen van zijn belangenconflict uit.

Dan is er nog een andere kwestie. In de ČEZ-overeenkomst beloofde de regering garanties voor een lening voor de bouw van de nucleaire eenheid en vooral een gegarandeerde aankoopprijs van elektriciteit van het nieuwe Dukovany voor een periode van dertig jaar vanaf de start van de eenheid. Maar deze belofte moet worden bekrachtigd door het parlement, nu wordt het nagekomen door de afgevaardigden. Ze hebben een wet op koolstofarme energie op tafel liggen, die aan Dukovans de financiering van elektriciteitsaankopen zou bevestigen. De oppositie, vooral Pirates of STAN, probeert echter een belofte te voorkomen die de staat in de toekomst honderden miljarden kronen zou kunnen kosten. De afgevaardigden van Babiš 'YES-beweging hebben geen haast om de wet goed te keuren. En zonder deze wet is het praktisch onmogelijk om een aanbesteding voor de voltooiing aan te kondigen.

De beschrijving van de situatie is wat vereenvoudigd, maar Babiš zegt zichtbaar met een frisse verklaring dat hij niet erg geïnteresseerd is in het bouwen van een nucleaire eenheid. De vraag is aan wie hij het vertelt en hoe serieus hij het meent. Het kan een bericht zijn aan de Europese Commissie, die ook de bouw van de eenheid zal beoordelen en goedkeuren in termen van financiering. 'Ik zal je niets onvoorbereid sturen', zegt hij misschien tegen Brussel. Of het kan een bericht zijn aan het kasteel en ČEZ: "Het werkt niet zonder mij."

Waarom zou hij dat doen? De eerste is begrijpelijk: Andrej Babiš wil er goed uitzien in Europa. En de tweede? We moeten de echt grote geschillen tussen Andrej Babiš en ČEZ-baas Daniel Beneš herinneren uit de tijd dat Babiš minister van Financiën was en probeerde om Beneš en zijn mensen uit het management van het bedrijf te verwijderen als meerderheidsaandeelhouder, omdat hij vermoedde dat ze hem politiek onmogelijk wilden maken. De twee mannen houden nog steeds helemaal niet van elkaar - en hun samenwerking vindt alleen plaats onder de druk van Miloš Zeman.

Tegelijkertijd houden deze drie machtige mannen elkaar in bedwang: Daniel Beneš heeft de interesse van Miloš Zeman om Dukovany bij ČEZ te voltooien geduwd, Miloš Zeman houdt Andrej Babiš vast als premier, Andrej Babiš houdt zijn vingers gekruist voor ČEZ, enz. We weten niet waar ze op dit moment voor vechten. maar ze maken misbruik van honderden miljarden kronen - die van ons en vooral onze nakomelingen - en de veiligheid van het land.
Bron respekt.cz.
 

kuurgast

Donateur
De licentie voor bruinkoolwinning zou eigenlijke 30 april dit jaar aflopen maar werd voor zes jaar verlengd.
Turów bruinkoolmijn: Tsjechië verwacht reactie Europese Commissie

Volgens Tsjechië is de Poolse reactie op Tsjechische eisen in het geschil over de uitbreiding van de Poolse Turów-bruinkoolmijn onvoldoende en onaanvaardbaar. Vertegenwoordigers van het ministerie van Milieu en het ministerie van Buitenlandse Zaken en het district Liberec zijn het daarover eens. Hierover publiceerden ze woensdagavond een gezamenlijke verklaring.
De Tsjechische Republiek verwacht dat de Europese Commissie zal reageren op het verzoek dat in september werd ingediend om de uitbreiding te herzien, aldus de verklaring. De milieuorganisatie Greenpeace is ingenomen met de mening van de Tsjechische autoriteiten. Het is te hopen dat de Tsjechische regering Polen zal aanklagen over Turów, zei Greenpeace-coördinator Nikol Krejčová. Critici van de uitbreiding van de bruinkoolwinning nabij de grens met Tsjechië en Duitsland waarschuwen dat dit kan leiden tot een daling van het grondwaterpeil en een verslechtering van het milieu.

Bron deutsch.radio.cz.
 

kuurgast

Donateur
Tsjechische kerncentrales produceren in 2020 ruim 30 terawatt-uur elektriciteit

De twee Tsjechische kerncentrales - Temelín en Dukovany - produceerden vorig jaar 30,05 terawatt-uur elektriciteit. Ze waren goed voor meer dan een derde van de productie van elektrische energie in het land, zoals een woordvoerder van de Akw Temelín zei.

Volgens de exploitant, het semi-staatsenergiebedrijf ČEZ, was dit de vierde hoogste elektriciteitsproductie sinds 2002, toen het tweede reactorblok in Temelín online ging. In Dukovany zijn sinds het midden van de jaren tachtig in totaal vier reactoreenheden in bedrijf.

Bron deutsch.radio.cz
 
Blokkade Pools-Tsjechische grens door actievoerders tegen bruinkoolwinning.

(bron/kopie Czech Expats News)

Poolse activisten blokkeren de Tsjechische grens vanwege het debat over mijnbouw

Dinsdag plannen demonstranten in Polen een blokkade van de Tsjechisch-Poolse grensovergang in Hrádek nad Nisou. Polen is nog niet gestopt met het delven van de Turów-bruinkoolmijn nabij de Tsjechische grens, wat in tegenspraak is met het besluit van vrijdag van het EU-Hof van Justitie om de onmiddellijke stopzetting van de mijnbouw te bevelen.

Tsjechië voert aan dat voortgezette mijnbouw gevolgen kan hebben voor het grondwaterpeil op Tsjechisch grondgebied, wat kan leiden tot ernstige schade aan het milieu en de menselijke gezondheid. Polen was tegen de maatregel en zei dat mijnbouw duizenden banen oplevert. De Europese Commissie heeft Polen opgeroepen om aan het mijnbouwverbod te voldoen, anders krijgen ze zware boetes te zien.

Lokale mijnbouwvakbonden bereiden maandag de eerste protesten voor tegen de stopzetting van de mijnbouw. De Turów-mijn is een van de grootste afzettingen van bruinkool in Polen. Het is gelegen tussen Bogatina, Polen, Zittau, Duitsland en Hrádek nad Nisou. Het levert voornamelijk aan de naburige energiecentrale die eigendom is van de PGE-groep.
 

kuurgast

Donateur
Polen houdt bruinkoolmijn open ondanks beslissing van Europese rechtbank.

Polen heeft geen plannen om de bruinkoolmijn van Turow, nabij de grens met Tsjechië, te sluiten. Afgelopen vrijdag besliste het Europees Hof van Justitie dat de mijn dicht moet omdat ze het Tsjechische grondwater zou vervuilen, en zo een impact zou hebben op het milieu en de volksgezondheid. "We aanvaarden de beslissing niet, want ze kan de energiebevoorrading van Polen in gevaar brengen", zei premier Mateusz Morawiecki maandag.

De bruinkoolmijn staat in voor ongeveer 7 procent van de elektriciteitsbevoorrading in Polen.

Het definitieve arrest laat nog op zich wachten, maar de vicepresidente van het EU-Hof heeft vrijdag wel beslist dat Polen de ontginning van bruinkool in Turow onmiddellijk moet stopzetten. Volgens Rosario Silva de Lapuerta is het niet uit te sluiten dat de activiteiten van de mijn een direct negatief effect hebben op het grondwater op Tsjechisch gebied. Turow maakt gebruik van Tsjechisch water in de installaties, wat een impact heeft op het grondwaterpeil en zo dus ook op de bevolking. Bovendien berokkent de ontginning mogelijk schade aan het Tsjechische milieu en de volksgezondheid. Omdat zowel grondwatertekort als schade voor milieu en gezondheid zelden omkeerbaar zijn, oordeelt het Hof dat de zaak hoogdringend genoeg is om de sluiting meteen op te leggen.

De socio-economische schade die Polen opwierp als gevolg van de sluiting van de bruinkoolmijn, zoals banenverlies, is bovendien in principe niet onomkeerbaar, oordeelt het Hof nog, terwijl schade aan het milieu en de gezondheid dat mogelijk wel zijn.

Zie het gehele artikel op hln.be.
---------------------------------------------------
Polen wil de onderhandelingen met Tsjechië over de bovengrondse mijn van Túrow voortzetten.

Polen wil nieuwe onderhandelingen voeren met Tsjechië over de toekomst van de bruinkoolmijn in Túrow. Dat maakte de Poolse premier Mateusz Morawiecki maandag aan journalisten in Warschau bekend. Op bevel van het Europese Hof van Justitie moet zijn regering de mijn onmiddellijk sluiten. De premier omschreef de uitspraak als zeer gevaarlijk in termen van mogelijke ecologische gevaren. Volgens het bureau PAP kondigde Morawiecki ook aan nieuwe argumenten voor te leggen aan de EU-rechtbank.
Bron deutsch.radio.cz.
 

De temperaturen zullen in Tsjechië meer stijgen dan waar ook ter wereld, waarschuwt klimatoloog Trnka​


In Tsjechië zullen de temperaturen als gevolg van de opwarming van de aarde meer stijgen dan elders in de wereld, waarschuwt Miroslav Trnka, een klimatoloog van het Institute of Global Change Research van de Academie van Wetenschappen van de Tsjechische Republiek en een professor aan de Mendel University in Brno . Hij verwacht dat de aarde met 2 tot 3 graden Celsius echt opwarmt. Volgens hem zouden de Tsjechen actiever moeten zijn in het wereldwijde debat over maatregelen tegen klimaatverandering en met hun eigen ideeën komen.

Het International Panel on Climate Change bij de VN heeft aangekondigd dat een opwarming van de aarde met 1,5 graad ten opzichte van pre-industriële tijden nu al onvermijdelijk is. Als er maatregelen zouden kunnen worden genomen en de uitstoot van broeikasgassen zou kunnen worden verminderd, zou het dan mogelijk zijn om de planeet later weer "af te koelen"?
We zouden het hebben over een zeer hypothetisch scenario, dat onwaarschijnlijk is tot het einde van de eeuw, tenzij er een technologische doorbraak komt die ik me nu nog niet kan voorstellen.
Dit zou betekenen dat we niet alleen de groei van concentraties van CO2 en andere gassen die we produceren, die het natuurlijke broeikaseffect versterken, kunnen stoppen en verminderen, maar ook geleidelijk aan uit de atmosfeer kunnen verwijderen.
Aan het einde van de 18e eeuw lagen de CO2-concentraties op het niveau van 280 moleculen per miljoen moleculen lucht. Dit jaar overschreed de gemiddelde concentratie de limiet van 420 moleculen per miljoen, en tegen het einde van de eeuw, als we in het huidige tempo doorgaan, zou het de 1000 moleculen overschrijden.
Dus bijna vier keer zoveel als in de atmosfeer aan het begin van de industriële revolutie.
Het hogere volume broeikasgassen versterkt het natuurlijke broeikaseffect, waardoor moleculen van waterdamp, CO2, methaan, stikstofoxiden en andere gassen de planeet met ongeveer 33 ° C opwarmen in vergelijking met de temperatuur die het zou moeten hebben op zijn kleur en afstand van de zon. Alleen CO2 is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van dit effect.
Als we het aandeel ervan vergroten, versterken we het broeikaseffect. Wanneer we de concentratie ervan verminderen, verzwakt het effect. Klimaatverandering is niet te vergelijken met het draaien van het wiel op een fornuis, waarbij ik de intensiteit lineair verhoog of verlaag, waardoor de intensiteit van kokend water wordt beïnvloed.
De loutere toename van het broeikaseffect, en dus temperaturen, heeft en zal negatieve effecten hebben en we zullen ons daaraan aanpassen, en de daaropvolgende "terugkeer" naar de oorspronkelijke waarden is fysiek mogelijk, maar de schade zal worden aangericht en bij terugkeer naar het oorspronkelijke niveau, andere kunnen ontstaan. Daarom is het belangrijk dat de fluctuatie zo klein mogelijk is.

Kan de planeet naar verwachting zelfs meer dan 1,5 graad opwarmen?​

Zelfs als we nu beginnen met het drastisch verminderen van de uitstoot die we produceren, is het waar dat natuurlijke processen ongeveer de helft van deze hoeveelheid kunnen "absorberen".
Dus totdat we de menselijke uitstoot met meer dan 50 procent verminderen, zal de opwarming doorgaan, zij het in een langzamer tempo.
Het is belangrijk om te begrijpen dat het vermogen van landvegetatie, bodems en rotsen, en het vermogen van de oceanen om de helft van de menselijke emissies te absorberen, sterk afneemt bij elke volgende opwarming.
Hoe langer we de oplossing uitstellen, hoe meer het vermogen van met name de oceanen en landen om koolstof op te slaan uit de uitstoot die we produceren, zal afnemen. En des te meer zullen wij of onze kinderen de uitstoot moeten verminderen als we de klimaatverandering onder controle willen houden.
Ik ben optimistisch, maar ik ben bang dat de echte temperatuurstijging die we moeten verwachten en waaraan we ons op zijn minst moeten aanpassen, tussen de 2-3 ° C ligt.

De opwarming van de aarde betekent niet dat ze overal opwarmt. Op sommige plaatsen kan het daarentegen afkoelen door veranderingen in de luchtstromingen. Wat zal waarschijnlijk de Tsjechische Republiek ontmoeten?​

Dat is waar, maar dit is in wezen waar vandaag. De hele planeet warmt aantoonbaar op, maar niet erg snel. Er zijn plaatsen zoals het noorden van Europa en het hele Noordpoolgebied, waar het de afgelopen 120 jaar met meer dan 4 of 5 ° C is opgewarmd.
In het binnenland van Antarctica warmt het relatief weinig op, maar in Tsjechië relatief veel en iets meer dan het wereldgemiddelde.
Er zijn zorgen over de stabiliteit van een grote oceaanwarmtewisselaar, die onder meer de warmteoverdracht van de tropische Atlantische Oceaan naar Noordwest-Europa bemiddelt en verantwoordelijk is voor vegetatiezones in Europa ongeveer 1.000 km verder naar het noorden dan de overeenkomstige breedtegraad van Noord-Amerika.
Het feit dat Zuid-Zweden een vergelijkbaar klimaat en dezelfde vegetatie heeft als Centraal-Europa, en dat Cornwall en de Kanaaleilanden een zeer warm en aangenaam klimaat hebben, is het resultaat van deze energieoverdracht.
U kunt zonder zorgen naar Cornwall voor een vakantie aan zee en de Britten doen dat ook. Maar Canadezen zouden er waarschijnlijk niet aan denken om aan de kust van Labrador te gaan zwemmen. Deze oceaanwisselaar wordt echter bepaald door bepaalde kenmerken van de neerslagverdeling, de temperatuur en het zoutgehalte van het zeewater.
Volgens een in juli gepubliceerde studie wordt de huidige status-quo bedreigd door zowel het smelten van het poolijs en de Groenlandse gletsjers als de algehele verandering in de wereldwijde circulatie en andere processen.
Daarom, hoewel we in Tsjechië over het algemeen een opwarming verwachten en relatief significant zijn, zijn veel klimatologen ervan overtuigd dat het veel dramatischer kan zijn dan de huidige modellen laten zien.

Hoe zou het Tsjechische landschap kunnen veranderen?​

Ik zou de toekomende tijd niet gebruiken. Is het landschap in Tsjechië niet veranderd en veranderd? De massale dood van sparrenhouten stands is waarschijnlijk de meest zichtbare herinnering hieraan.
Deze verandering is al vele jaren aan de gang en we zien het niet alleen in het vroege voorjaar, maar ook het verlies van beschikbaar water in het landschap. Natuurlijk beïnvloedt de mens het landschap op tientallen andere manieren, niet alleen door klimaatverandering, maar het geeft een volledig onbekend decor.

Hoe zullen veranderingen de landbouw beïnvloeden?​

Die verandering vindt weer plaats. Terwijl 100 jaar geleden Zuid-Moravië het meest winstgevende gebied was vanuit het oogpunt van boeren, is dit tegenwoordig verre van het geval. En het zijn niet meer Haná en Polabí. De laatste jaren zijn hogere posities zoals de Boheems-Moravische Hooglanden zeer succesvol in de productie, waar eerder werd gezegd dat het brood op is en de stenen beginnen.
Maar in termen van opbrengst, bijvoorbeeld in het geval van tarwe of de productie van brouwgerst van hoge kwaliteit, bereikten sommige gebieden van de regio Vysočina ongeveer 15 jaar geleden het niveau van Zuid-Moravië. En dit proces gaat door... En helaas zullen we bij hogere temperaturen zien dat zelfs de productie van grotere hoogten zal afnemen.

Reageert de Tsjechische politieke vertegenwoordiging naar uw mening voldoende op de waarschuwingen van wetenschappers? Gedraagt Tsjechië zich ecologisch?​

Nee, het reageert niet en het is niet alleen zo dat Tsjechië een van de minst actieve staten in de Europese Unie is bij het bepalen van de toon van het maatschappelijk debat en de inspanningen om de technologieën te vinden en te ondersteunen die de wereld nodig heeft vanwege het veranderende klimaat .
We laten het debat aan anderen over en bekritiseren vervolgens de oplossingen die eruit voortkomen. We moeten gewoon leren van goede voorbeelden. Als een staat van introspectie zien we klimaatverandering als een samenleving als een bedreiging, niet als een potentiële kans. Daarom luisteren we graag naar degenen die zeggen dat het veranderen van ons gedrag eigenlijk een vergissing zou zijn.
Waarom? Omdat het veranderen van gedrag ongemakkelijk is. Ik zou het ook begrijpelijk vinden als we met deze houding de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen niet op het spel zetten. Maar zelfs in de houding van de burgers, en dus van de kiezers, is er de afgelopen twintig jaar een grote verschuiving geweest in de zin dat we ons eindelijk bewust zijn van de risico's.

Welke maatregelen moeten worden genomen?​

Laten we eerst eens kijken naar vergelijkbare landen als Denemarken of Nederland. Zij beschouwen klimaatverandering als een feit en ondersteunen systematisch die sectoren die klimaatverandering noodzakelijk en wenselijk maken.
Of denken we dat het toeval is dat veel technologieën, bijvoorbeeld voor windmolenparken of meer klimaatvriendelijke landbouw, uit deze landen komen?
En wanneer bijvoorbeeld Duitsland zich bij deze trends aansluit, is het duidelijk dat technologieën en benaderingen die bij deze landen passen ook op Europees niveau zullen worden gepromoot…
Omdat anderen niet beschikbaar zijn. Het belangrijkste is om onze hele aanpak te veranderen en te stoppen met het rijden van de trein en te proberen na te denken over hoe we hem kunnen inhalen, of zelfs helpen bij het plannen van het station waar we aankomen.

bron: novinky.cz
 

Ad Verschoor

Donateur
Half miljoen boete per dag: Polen en Tsjechië vechten grensconflict over bruinkoolmijn uit

Bron: RTL Nieuws / Chris Koenis - 9 november 2021

Moet Polen straks 500.000 euro per dag betalen als het doorgaat met bruinkool winnen aan de grens met buurland Tsjechië? Vandaag vechten de twee kemphanen verder bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Vijf vragen en antwoorden over de hoog opgelopen burenruzie in het hart van Europa.

Poolse mijnwerkers protesteerden eind oktober bij het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg.

Poolse mijnwerkers protesteerden eind oktober bij het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg.

1. Om welke mijn gaat het?
De omvangrijke Turów-mijn ligt bij het stadje Bogatynia in het meest zuidwestelijke puntje van Polen. Hier ligt, met naar schatting 760 miljoen ton, een van de grootste reserves bruinkool van het land. Daarvan wordt jaarlijks zo'n 28 miljoen ton afgegraven door het Poolse energiebedrijf PGE (Polska Grupa Energetyczna), dat ook eigenaar is van een nabijgelegen elektriciteitscentrale die draait op - jawel - bruinkool. De open bruinkoolgroeve ligt vrijwel tegen de Tsjechische grens aan, in een gebied dat door politici ook wel de 'zwarte driehoek' wordt genoemd vanwege de zware industriële vervuiling. Het is de grensregio tussen Polen, Tsjechië en Duitsland.

AAQtTIl.img


2. Wat is het bezwaar van de Tsjechen?
De bom barstte toen de Poolse regering vorig jaar besloot om de vergunning voor de mijn te verlengen tot 2044. "Cruciaal is dat Polen hiervoor geen enkel overleg had gepleegd met Tsjechië", zegt correspondent Jeroen Akkermans. "Er is ook geen onderzoek gedaan naar milieuschade, wat indruist tegen de Europese regels."
Maar dat is nog niet alles. Tsjechen die het gebied wonen, worstelen met een serieus probleem: waterschaarste. Akkermans: "De bruinkoolwinning zorgt ervoor dat het grondwater naar steeds dieper gelegen gebied stroomt. De hoger gelegen grensstreek in Tsjechië komt zo droog te staan en volledige dorpen komen zonder drinkwater te zitten." Daarom stapte Tsjechië naar het Europees Hof van Justitie. De eis? Een dwangsom van vijf miljoen euro voor iedere dag dat het graven in de mijn doorgaat.

AAQtW4f.img


3. Wat besloot het EU-Hof?
Het Hof in Luxemburg gaf Tsjechië gelijk. Het legde Polen alleen geen dwangsom van vijf miljoen, maar een half miljoen euro per dag op. De dwangsom ging per direct in en moest belanden in de kas van de EU. Het was een bijzonder besluit in de geschiedenis van de EU. Niet eerder was een ruzie tussen lidstaten zo hoog opgelopen. En niet eerder werd voor een burenruzie zo'n torenhoge boete opgelegd vanuit Luxemburg, omdat twee landen er zelf niet uit konden komen.

4. Hoe reageerde Polen op dit besluit?
Als door een adder gebeten. De Polen vinden dat ze zelf mogen bepalen wat ze doen met de bruinkoolmijn, zonder inmenging vanuit buurlanden of Brussel. Het land weigert dan ook om de dwangsom te betalen. "Het is een onterechte politieke aanval op ons land", zegt burgemeester Wojciech Dobrolowicz van Bogatynia tegen RTL Nieuws. "Een poging om de Poolse elektriciteit afhankelijk te maken van de Duitsers en Tsjechen." Volgens hem verdienen tienduizenden Polen hun geld dankzij de mijn en de elektriciteitscentrale. De PGE-topman Wojciech Dabrowski noemde het besluit 'nogal bizar'.
De duizenden Poolse mijnwerkers die in het gebied leven, vrezen ondertussen voor hun baan. Akkermans: "Zij hebben vorige maand straatprotesten gehouden in Luxemburg. Als de mijn sluit, gaan volgens Polen zo'n vijfduizend banen verloren. Dan is de regio ten dode opgeschreven."

5. Hoe nu verder?
De Polen doen er alles aan om het vonnis aan te vechten. Dat is nog mogelijk omdat de uitspraak in mei een voorlopig vonnis was, en het Luxemburgse hof nog geen definitief oordeel heeft geveld over de mijn. Polen vroeg het Hof eerder om het vonnis in te trekken omdat het land anders te weinig elektriciteit zou kunnen opwekken voor de verwarming van huizen. Maar daarvoor kon het land niet genoeg bewijs leveren. Bij de hoorzitting van vandaag in Luxemburg zal het dan ook met een beter verhaal moeten komen.
 

Ad Verschoor

Donateur
Akkoord over Poolse bruinkoolmijn lijkt binnen handbereik

Hradek nad Nisou - Tsjechië is bereid een akkoord te sluiten met Polen over een omstreden bruinkolenmijn die het grondwater en daarmee het drinkwater van veel Tsjechen vervuilt. De nieuwe Tsjechische milieuminister Anna Hubackova wil in gesprek met de Poolse regering over de Turow-mijn, die volgens een voorlopige uitspraak van het Europees Hof van Justitie in mei stil had moeten worden gelegd.


432576900.jpg


Het hof in Luxemburg legde in september een dwangsom op; Polen moet een half miljoen euro betalen voor iedere dag dat de mijn in bedrijf blijft. Dat bedrag is inmiddels fors opgelopen. Warschau noemde de boete disproportioneel en ongerechtvaardigd, en een belemmering voor de gesprekken met Tsjechië. Ook zou sluiting de energievoorziening in gevaar brengen.

Polen weigert nog altijd de mijn te sluiten. Gesprekken met Tsjechië liepen eind vorig jaar spaak. Een Pools voorstel werd als onvoldoende verworpen, maar nu zien de Tsjechen wel een mogelijke oplossing. De milieuminister gaf verder geen details.

Bron: anp.nl
 
Tsjechië wil 50 miljoen euro schadevergoeding mijnbouw Turów, regering krijgt conceptcontract

De ontwerpovereenkomst met Polen over de bruinkoolmijn Turów bij de Tsjechische grens ligt op de tafel, klaar voor bespreking door de regering. Dat maakte minister van Milieu Anna Hubáčková (KDU-ČSL) zaterdag bekend op Twitter.


Volgens Hubáčková eist Tsjechië 50 miljoen euro (1,25 miljard kronen) voor schade veroorzaakt door mijnbouw in de Turów-mijn, maar Polen biedt 40 miljoen. Een ander geschil tussen beide partijen betreft ook de duur van het gerechtelijk toezicht: Tsjechië eist tien jaar, Polen twee jaar.
Volgens de minister van Informatie is het document ontvangen door de gouverneur van de regio Liberec, Martin Půta (burgemeesters van de regio Liberec) en de Tsjechische ambassadeur in Polen, Jakub Dürr. "Er zijn nog maar drie dagen verstreken en de ontwerpovereenkomst met Polen over Turów is klaar voor bespreking door de regering. Dank aan iedereen die eraan heeft deelgenomen", schreef Hubáčková.
Hubáčková wil het Tsjechische voorstel door het kabinet laten beoordelen. De discussie van de regering moet uitwijzen of de Tsjechisch-Poolse onderhandelingen tussen de ministers van beide landen moeten worden voortgezet, of dat ze naar het niveau van premiers zullen gaan.

De Turów-mijn levert steenkool aan een elektriciteitscentrale in de buurt, een belangrijke elektriciteitsproducent op de Poolse markt. Gemeenten aan de Tsjechische grens vechten echter al enkele jaren tegen de uitbreiding ervan en bewoners vrezen het verlies van drinkwaterbronnen, meer lawaai en stof.

Hierdoor is Praag in geschil met Warschau, de uitbreiding van de mijnbouw vorig jaar werd door Polen toegestaan, ondanks de bezwaren van Tsjechië. Om deze reden wendde Tsjechië zich tot het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat afgelopen mei Polen opdroeg de werkzaamheden met voorlopige maatregelen op te schorten. De Polen wijzen dit echter af en zetten vraagtekens bij de effecten op Tsjechisch grondgebied.

Hubáčková heeft dinsdag met de Poolse minister van Klimaat en Milieu Anna Moskwova onderhandeld om de Turów-overeenkomst te wijzigen. Hubáčková gaf geen details over de urenlange discussie over het document, dat de vergoeding moet bepalen voor de schade die is veroorzaakt door de exploitatie van de mijn op het Tsjechische grondgebied. Moskwová zei dat als de Tsjechische regering het met Polen eens zou worden over de voorwaarden van de overeenkomst, Tsjechië de rechtszaak die het naar het EU-Hof van Justitie had gestuurd, snel zou intrekken.

Afgelopen september legde het EU-Hof van Justitie Warschau een boete op van een half miljoen euro per dag (12,2 miljoen kronen), die Polen niet betaalt. Een woordvoerder van het EU-bestuur kondigde de afgelopen dagen aan dat Polen de eerste deadline voor het betalen van de boete had gemist. De Europese Commissie gaat daarom nu evalueren welke fondsen tientallen miljoenen euro's van Warschau zouden aftrekken. Brussel zal Warschau dan op de hoogte stellen, dat tien dagen de tijd heeft om commentaar te geven. Dan trekt Brussel het bedrag af.

bron: novinky.cz
 
Polen en Tsjechië sluiten compromis over omstreden bruinkoolmijn

Tsjechië en Polen hebben een akkoord bereikt over de omstreden Poolse bruinkolenmijn die het grondwater en daarmee het drinkwater van veel Tsjechen vervuilt. Polen gaat een barrière afbouwen die moet voorkomen dat het buurland er last van ondervindt en Tsjechië trekt een zaak over de mijn bij het Europees Hof van Justitie in. Warschau betaalt 45 miljoen euro schadevergoeding, 5 miljoen minder dan Tsjechië eerder had gevraagd.


De Poolse premier Mateusz Morawiecki ondertekende het akkoord in Praag met zijn Tsjechische collega Petr Fiala. Volgens de laatste heeft het akkoord voordelen voor de lokale bevolking. Als er na afronding van de barrière toch vervuild water in Tsjechië terechtkomt, moet de mijn dicht, aldus Fiala. Morawiecki sprak van een nieuw hoofdstuk in de relatie met Tsjechië.

De nieuwe Tsjechische milieuminister Anna Hubackova gaf vorige maand al aan dat een deal over de Turow-mijn binnen handbereik is. Gesprekken onder de vorige regering waren spaak gelopen.

bron: trouw.nl

Greenpeace bekritiseert de overeenkomst tussen Tsjechië en Polen over de Turów-mijn

De milieuorganisatie Greenpeace is tegen het akkoord over de kolenmijn van Turów, dat donderdag werd ondertekend door de Tsjechische premier Petr Fiala (ODS) met de Poolse premier Mateusz Morawiecki. In een persbericht laat de organisatie weten een dergelijke stap schandalig te vinden. Volgens haar vertrappelt de nieuwe regering haar eigen beloften om het land transparant en democratisch te leiden.


"De overeenkomst is gisteren in het geheim goedgekeurd door de Tsjechische regering en vandaag gaat de Poolse premier deze in allerijl ondertekenen. Dat is op zich al schandalig', zei Nikol Krejčová, de campagnecoördinator tegen de Turów-mijn, donderdag. "Het is niet mogelijk voor een regering in een democratisch land om water en burgers op deze manier te verkopen en toch in het geheim elke discussie te vermijden", voegde ze eraan toe. Volgens haar doen de acties van de regering denken aan "controversiële praktijken die gebruikelijk zijn in het regeren van Polen".

Volgens ecologen beschermt de overeenkomst het Tsjechische milieu en de watervoorziening niet, waarvan het verlies duizenden mensen in de regio Liberec bedreigt. Er wordt gezegd dat het paradoxaal is dat de overeenkomst werd goedgekeurd op de dag dat de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie opkwam voor de Tsjechische Republiek in een geschil met Polen over de Turów-mijn.

Greenpeace: trek de rechtszaak niet in, laat de rechtbank beslissen

De Tsjechische rechtszaak tegen Polen ligt sinds afgelopen februari bij het Hof van Justitie. In de overeenkomst beloofde Tsjechië echter de procedure voor het Hof van Justitie in te trekken.


"In plaats van een contract te sluiten met een onbetrouwbare partner die illegale mijnbouw legaliseert, is het beter om de rechtszaak niet in te trekken en de rechtbank over de hele zaak te laten beslissen, die, net als de Europese Commissie, Tsjechië tot nu toe heeft gesteund in dit geschil, ' zei Krejčová.

Volgens Greenpeace beperkt de overeenkomst niet de mijnbouw zelf, die hij als problematisch ervaart. "Volgens de Tsjechische Geologische Vereniging is de ondergrondse muur, die volgens het contract de Tsjechische waterreserves moet beschermen, nutteloos en stroomt het water eromheen", aldus de organisatie.
Ze houdt ook niet van financiële compensatie, die volgens Fiala 1,08 miljard kronen (45 miljoen euro) zou moeten zijn, volgens haar moet in het contract bijzondere aandacht worden besteed aan echte milieubescherming.

bron: novinky.cz
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
Een deel van het geld voor Turów is al binnen.

Minister van Milieu Anna Hubáčková beschreef de overeenkomst als een succes dat een betere toekomst betekent voor Tsjechische gemeenten in de buurt van de Poolse mijn. De Poolse kant heeft al financiële compensatie gestuurd voor de schade veroorzaakt door mijnbouw.

De intergouvernementele overeenkomst over het oplossen van de gevolgen van mijnbouwactiviteiten in de Poolse bruinkoolmijn Turów is niet in strijd met de Tsjechische of Europese wetgeving. Dit werd geschreven door de minister van Milieu Anna Hubáčková reactie op kritiek van enkele tegenstanders van de overeenkomst. De overeenkomst is donderdag ondertekend door de Tsjechische premier Petr Fiala en zijn Poolse ambtgenoot Mateusz Morawiecki.

Volgens Greenpeace en de deskundige organisatie Frank Bold garandeert de overeenkomst echter onvoldoende de bescherming van de Tsjechische grens, wat in strijd is met de Tsjechische en EU-wetgeving.

"In geen geval is de overeenkomst in strijd met de Tsjechische of Europese wetgeving, dit is een absurde opvatting. Het is een intergouvernementele overeenkomst en het is niet mogelijk om verder te gaan dan de toepasselijke wetten van de Tsjechische Republiek of Polen. De overeenkomst is bedoeld om de wetten van beide landen te respecteren", aldus Hubáčková.

Greenpeace riep de regering ook op om het akkoord openbaar te maken. Regeringswoordvoerder Vaclav Smolka zei donderdag dat de overeenkomst binnenkort zal worden gepubliceerd in de verzameling internationale overeenkomsten.

De minister beschreef de overeenkomst als een succes dat een betere toekomst betekent voor Tsjechische gemeenten in de buurt van de Poolse mijn. "De ondertekende overeenkomst levert ons geld op voor de watervoorziening, een ondergrondse barrière tegen de uitstroom van grondwater, een groene muur tegen stof en geluid, allemaal met een wettelijke garantie", aldus de minister. Ze noemde als een groot voordeel dat het mijnbouwwerk de Tsjechische grens volgens het contract niet zal naderen en dat de mijn niet zal worden verdiept totdat beschermende maatregelen zijn getroffen om de negatieve effecten van mijnbouw tot een minimum te beperken.
Dankzij de overeenkomst hebben we in handen waar we nooit van hadden gedroomd - transparante monitoring - namelijk toegang tot alle relevante data die de effecten van mijnbouwactiviteiten in kaart brengt. Zo kan hij veel sneller en beter reageren op een mogelijk dreigend probleem. Tsjechië heeft nu de mechanismen en mogelijkheden om de activiteiten in de Turów-mijn te controleren", zegt de minister. "In het geval dat na voltooiing van de bouw van de ondergrondse kering de grondwaterstand in de geselecteerde putten niet begint of in ieder geval niet stopt met dalen binnen de gestelde deadline (uiterlijk 30 juni 2023), het zal voor de mijnbouw niet mogelijk zijn verder te gaan dan de door Polen geplande grens voor 2023".
De overeenkomst omvat ook de uitwisseling van alle hydrogeologische informatie voor de voortdurende evaluatie van de impact van de mijn op het grondwater. De overeenkomst, die een van de partijen op zijn vroegst na vijf jaar kan beëindigen, garandeert de Tsjechische kant ook om vier keer per jaar inspecties in de mijn uit te voeren.

De Turów-mijn voorziet voornamelijk de naburige elektriciteitscentrale van steenkool. De PGE Group, eigenaar van de mijn en de energiecentrale, is de dominante werkgever in het gebied en wil daar tot 2044 profiteren. Inwoners van de Tsjechische grens zijn bang voor meer lawaai, stof en vooral verlies van drinkwater bronnen.

Greenpeace en Frank Bold herhaalden donderdag dat de ondergrondse barrière in aanbouw onvoldoende is en dat de toekomstige voltooiing of uitbreiding ervan te lang zou duren om de watervoorziening op het Tsjechische grondgebied te beschermen. Premier Fiala zei donderdag dat het contract garandeert dat de muur functioneel zal zijn en zo niet, dan staat het contract de stopzetting van de mijnbouw toe.

Vertegenwoordigers van Tsjechië en Polen kwamen overeen om 45 miljoen euro (ongeveer 1,09 miljard kronen) te vergoeden voor schade veroorzaakt door mijnbouw in de mijn. Dit is een compromis, want Tsjechië eiste oorspronkelijk tot 50 miljoen euro en Polen bood 40 miljoen euro.

Het bedrag van 35 miljoen euro gaat naar de regio Liberec, tien miljoen naar de Tsjechische staat.

De Poolse minister van Klimaat en Milieu Anna Moskw zei donderdag dat Polen na ondertekening van de overeenkomst financiële compensatie had overgedragen voor schade veroorzaakt door mijnbouw in de Turow-mijn. Volgens haar hebben de Tsjechen al een bevestiging van de geldoverdracht gekregen.

Het ministerie van Milieu liet vrijdag weten het afgesproken bedrag nog niet te hebben ontvangen. Maar de Poolse kant verzekerde dat het het geld had gestuurd.

Vrijdagmiddag maakte de regio Liberec bekend dat donderdag tien miljoen euro (240,9 miljoen Kč) op de transparante rekening van het Turów-ČR-PL Fonds is ontvangen van de Poolse eigenaar van de Turów-mijn en de naburige PGE-centrale. De rekening moet nog 15 miljoen euro (361 miljoen Kč) ontvangen van de Poolse overheid.
De regio Liberec zal het geld gebruiken voor specifieke projecten in de directe omgeving van de Turów-mijn op Tsjechisch grondgebied - voor de aanleg van vervangende waterleidingen en waterbronnen.

Vanwege Turów wendde Tsjechië zich afgelopen februari tot het Hof van Justitie van de Europese Unie nadat de Poolse autoriteiten de verlenging van de mijnbouw in de mijn tot 2026 hadden goedgekeurd. Volgens de Tsjechische regering gebeurde dit zonder voldoende milieueffectbeoordeling, wat de standpunt van de Europese Commissie. Warschau verwierp alle bezwaren van Praag en Brussel tegen de vergunningsprocedure. Fiala zei donderdag dat Tsjechië de rechtszaak bij een EU-rechtbank zou intrekken na ontvangst van het overeengekomen geld van Polen. De premier zei dat het in de orde van uren, uiterlijk dagen zou moeten zijn.
Bron oa seznam.cz.

Hier snap ik helemaal niets van......deze overeenkomst zou maar 5 jaar ofzo geldig zijn, terwijl Polen wil doorgaan met de mijn tot 2044?????
Dit is een overeenkomst die de vorige regering is begonnen en de nieuwe regering heeft die wel heel snel ondertekend zonder dat iedereen zich daarin heeft kunnen verdiepen.
 
Laatst bewerkt:
NOS NIEUWS • BUITENLAND • 8 FEBRUARI 2022, 15.15 UUR

EU verrekent boete voor Polen om bruinkoolmijn door korten op subsidies

Brussel gaat Polen korten op subsidies die het van de Europese Unie krijgt. Polen weigert al maanden om een een boete te betalen voor het openhouden van een omstreden bruinkoolmijn op de grens met Tsjechië. De Europese Commissie houdt nu een deel van de boete (15 miljoen euro) in op de subsidies. Het is voor het eerst dat de EU zo'n maatregel neemt tegen een lidstaat.


Het Europese Hof van Justitie legde Polen in september een dwangsom van 500.000 euro per dag op om af te dwingen dat Warschau de mijn in de zuidwestelijke plaats Turów stillegt. Het hof kwam tot dat besluit na klachten van buurland Tsjechië. Volgens het hof veroorzaakt de mijn milieuvervuiling door aantasting van het grondwater. Ook leiden de mijnwerkzaamheden tot stof en geluidsoverlast.

Eerste termijn volgende week
De eerste maandtermijn van 15 miljoen euro wordt volgende week in mindering gebracht op de EU-gelden. "De commissie vervult op deze manier de wettelijke verplichting om door de rechtbank opgelegde financiële sancties te innen", zegt een woordvoerder van de EC.

Het bedrag is inmiddels opgelopen tot meer dan 60 miljoen euro. Polen weigert om de boete te betalen. Een woordvoerder van de Poolse regering zegt dat Warschau "alle mogelijke juridische middelen om hiertegen in beroep te gaan zal gebruiken", meldt het Poolse persbureau PAP. "Vanaf het allereerste begin benadrukt Polen dat de beslissingen van het hof geen juridische of feitelijke basis hebben."

Inmiddels is het conflict tussen Polen en Tsjechië over de mijn beëindigd. De twee landen hebben daarover een overeenkomst ondertekend. Zo gaat Polen een beschermende muur bouwen om de overlast voor Tsjechië te beperken en wordt er een schadevergoeding van 45 miljoen euro betaald. In ruil daarvoor trekt Tsjechië de klacht bij het hof in.

Maar daarmee is het besluit van het hof en de dwangsom niet van de baan. Warschau heeft intussen al te horen gekregen welke subsidies specifiek worden getroffen. De commissie wil niet zeggen welke dat zijn.
 

Tsjechië gaat nieuwe kerncentrale bouwen​

Tsjechië heeft vandaag het licht op groen gezet voor de bouw van een nieuwe kerncentrale naast de bestaande kernreactor in Dukovany, in het zuidoosten van het land. Volgens de eerste minister Petr Fiala moet het land hiermee minder afhankelijk worden van Rusland voor zijn energie.

"We willen een stap zetten naar meer energetische onafhankelijkheid", zei Fiala. Hij wees erop dat de Russische inval in Oekraïne heeft aangetoond dat dit belangrijk is. De Europese Unie is nu nog voor 40 procent afhankelijk van Russisch gas.

De nieuwe kerncentrale zou minstens 6 miljard euro kosten. Tsjechië liet ook verstaan dat Russische en Chinese bedrijven niet in aanmerking kunnen komen voor de bouw. Het Franse EDF, het Zuid-Koreaanse KHNP en het Amerikaanse Westinghouse lieten al hun interesse blijken.
Tegen 2024 zou de aanbesteding moeten rond zijn, waarna de bouw tegen 2029 zou moeten starten. Tegen 2040 wil Tsjechië meer dan de helft van zijn energieproductie via kernreactoren opwekken.

bro: hln.be
 
Ja er moeten moeilijke keuzes worden gemaakt.
Ik zie de schoorsteen van dukovany in mijn achtertuin,is kernenergie goed of slecht !
Resume we kunnen /willen niet zonder.
Jammer dat er niet echt in alternatieve energie wordt geinvesteerd,laat staan minder moeilijk wordt gemaakt.
Al ben ik er wel van overtuigd dat we gerust met de helft van energie kunnen leven.
als voorbeeld : met mijn eigen trafo ,ben ik verplicht zoveel mogelijk te gebruiken ,anders komen er sancties,of de kosten zijn dramatisch.
Het is allemaal bedrog de hele energie markt, een paar bepalen de wetten , en de subsidies alleen in eigen zak.
Vorige week nog een aanbieding voor een solar project hier 100 kw 2,6 miljoen met subsidie.
hetzelfde zonder subsidie ergens anders in cz 1 miljoen, moest ik hem zelf aansluiten........
Heb maar voor de gein 25 Kw installatie gekocht , gewoon om te kijken of het werkt.
 

kuurgast

Donateur
Staat van het Tsjechische milieu op de vijfde slechtste plaats in een EU-vergelijking - ondanks investeringen.

Het milieu in Tsjechië is het vijfde slechtste in de EU-vergelijking - hoewel Tsjechië veel geld uitgeeft aan natuurbehoud. Tsjechië betaalt het op twee na hoogste deel van zijn eigen bruto binnenlands product voor milieubescherming. Dat blijkt uit een onderzoek van de zogenaamde Czech Prosperity Index. De Tsjechische Spaarbank (Česká spořitelna) en de NGO Europe in Data (Evropa v datech) zijn hierbij betrokken.

Zoals uit de studie blijkt, heeft Tsjechië de droogste grond van alle EU-landen. De bossen in dit land nemen ook nauwelijks CO2-uitstoot op.
Er wordt echter 11,7 ton broeikasgassen per hoofd van de bevolking per jaar geproduceerd, de op twee na hoogste waarde in de EU. Er zijn zeer hoge Tsjechische emissies door de verwarming van huishoudens. Ondertussen scoorde Tsjechië beter op het gebied van transportemissies, die onder het Europese gemiddelde liggen.
Tsjechië heeft niet alleen het probleem van de hoge uitstoot van broeikasgassen, maar ook van andere stoffen en vaste deeltjes. Dit tast de gezondheid van de bevolking aan. Jaarlijks vallen er 31 doden per 100.000 inwoners als gevolg van de slechte luchtkwaliteit. Ter vergelijking: in Finland zijn er maar drie doden per 100.000 inwoners.

Aan de andere kant tonen Eurostat-gegevens aan dat Tsjechië op de lange termijn het op twee na grootste deel van zijn BBP investeert in milieubehoud, met 2,7 procent, terwijl het EU-gemiddelde 1,8 procent van het BBP is.
De onbalans tussen de toestand van het milieu en de investeringen daarin is te wijten aan de structuur van de Tsjechische economie.
Het aandeel in de industrie is een van de grootste in Europa: het is goed voor 29 procent van het BBP. De structuur van deze economie vereist een bovengemiddeld, hoger energieverbruik. De energieproductie in Tsjechië is veel meer afhankelijk van vaste fossiele brandstoffen dan in andere EU-landen.

In de eindrangschikking bezet Tsjechië de 23e plaats, waarbij alleen Ierland, Griekenland, Luxemburg en Cyprus lager scoren. Bovenaan de lijst staat Zweden, gevolgd door Portugal en Frankrijk.
Bronnen oa deutsch.radio.cz + expats.cz.
 

kuurgast

Donateur
Velden verbrand met glyfosaat. Er is geen andere optie, vechten boeren terug.

Landbouwers hebben de afgelopen dagen chemisch besproeid om velden klaar te maken voor inzaai. Maar volgens experts bedreigt het zowel de biodiversiteit als de watervoorraden. Boeren protesteren dat de wetgeving hen geen andere keuze laat.

Sommige velden in Tsjechië zijn de afgelopen dagen veranderd in verbrande gele stoppels. Boeren gebruiken chemische sprays om de zogenaamde wintergewassen op hen te verwijderen - d.w.z. de gewassen die ze in de winter op het veld laten staan, voornamelijk om bodemerosie te vertragen.

Hiervoor gebruiken ze glyfosaat, een chemische stof waarvoor experts al lang waarschuwen voor de negatieve effecten ervan op het landschap, de biodiversiteit en de menselijke gezondheid.

Ondanks het wijdverbreide gebruik van chemische sprays, is het niet duidelijk hoe hun combinatie organismen en het landschap beïnvloedt.

Herbiciden=chemische onkruidverdelgers, hopen zich samen met andere stoffen, voornamelijk op in het grondwater. Volgens het laatste rapport van het Tsjechische Milieu-informatiebureau is bijna een derde daarvan vervuild met pesticiden en herbiciden boven de limiet.

"Het is niet mogelijk om de vegetatie mechanisch te doden, door een soort opname in de bodem", beschreef agronoom Martin Nečada van het landbouwbedrijf Agrovation, dat akkers beheert in Oost-Bohemen.
Hij voegde eraan toe dat als boeren maïs of andere breedbladige gewassen op het veld willen telen, volgens de huidige regels een bepaald deel van de plantaardige biomassa in de bodem aanwezig moet zijn, wat deze sterker maakt. Als boeren in de winter zouden ploegen, zouden ze dus niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Wanneer de planten echter door chemisch spuiten worden vernietigd, blijft het aandeel van de plantenbiomassa behouden.

Maar hoogleraar milieuwetenschappen Hruška, werpt tegen dat erosie op andere manieren kan worden bestreden. "Als er niet zulke enorme grondblokken in de velden worden gecreëerd, of als er tijdelijke biobelts of grenzen in de velden worden gecreëerd, dan zal het gebied waarop erosie kan beginnen worden verkleind", zei hij.
Volgens hem leidt de grootschalige toepassing van herbiciden tot een huidige achteruitgang van de biodiversiteit. "Herbiciden maken het landschap enigszins onvruchtbaar", merkte hij op.

Het ministerie van Landbouw beweert dat het boeren ertoe aanzet om minder herbiciden te gebruiken. Volgens het ministerie is het verbruik van werkzame stoffen de afgelopen 10 jaar met zo'n 30 procent afgenomen. De afgelopen jaren is er zo'n 5 miljoen kilo herbiciden per jaar op akkers gebruikt.

Over het verbod op het gebruik van glyfosaat wordt in de EU minstens sinds 2015 gedebatteerd. Destijds publiceerde het International Agency for Research on Cancer van de Wereldgezondheidsorganisatie een rapport over de mogelijke kankerverwekkendheid ervan. Op basis van dit rapport stemden de Europese landen over het voortzetten van het gebruik van glyfosaat, maar kwamen ze het niet eens over een vergunning of een verbod.
De huidige vergunning voor het gebruik ervan is geldig tot 15 december van dit jaar. De verdere toekomst van dit herbicide is daarom nog niet duidelijk.

Bron seznamzpravy.cz.
 

kuurgast

Donateur
Tsjechen tegen de Green Deal? Niet precies

Groene waanzin uit Brussel! Eco-fanatieke activisten willen onze manier van leven wegnemen! Populisten of politici die lobbyen voor fossiele energiebaronnen schreeuwen dit. Ze proberen de indruk te wekken dat de bescherming van klimaat en ecologie een kwestie is van een paar slechte activisten en slechte Europese ambtenaren. Wij normale mensen in een normaal land geloven toch niet in deze onzin?

Maar vergelijkbaar met de kwestie van het huwelijk voor iedereen, verzetten populisten zich tegen de meerderheid van het publiek. In september 2022 publiceerde het STEM-bureau uitgebreid onderzoek over het onderwerp van de Green Deal, waaruit volgt dat het fanatieke activisten en gekken zijn, want de meeste mensen zijn zich bewust van de dreiging van klimaatverandering en de noodzaak om daar iets aan te doen. Laten we ons niet laten misleiden door de verbale agressiviteit van de klimaatsceptici en laten we zeggen dat we een goede kans maken om niet te zwichten voor hun demagogie.

Wat ontdekte STEM?
1. het Tsjechische publiek is het ermee eens dat klimaatverandering bestaat en dat er iets aan moet worden gedaan
2. het Tsjechische publiek staat positief tegenover de bescherming van natuur, landschap en klimaat
3. Het Tsjechische publiek maakt zich echter zorgen over de economische en sociale gevolgen van de strijd tegen klimaatverandering
4. het Tsjechische publiek is niet erg bekend met specifieke zaken en contexten

Het glas is hier halfvol of halfleeg. Maar het is niet zo dat mensen massaal de strijd tegen klimaatverandering afwijzen. Het is eerder een kans voor eerlijke politici en activisten om het publiek te overtuigen om uit te leggen wat er moet gebeuren en hoe.

Het probleem is dat klimaatverandering grotendeels onzichtbaar of moeilijk waarneembaar is, maar sommige verschijnselen die er deel van uitmaken wel zichtbaar zijn en door mensen worden waargenomen. In Tsjechië is het duidelijk droog.

Een ander probleem is dat mensen helemaal niets weten van de Green Deal. Populisten zijn er goed in als ze mensen bang kunnen maken met iets dat niemand weet. Slechts 13% van de mensen weet waar de Green Deal over gaat, waarvan slechts 1% het goed weet!

Dit is een enorme uitdaging voor alle politici en activisten. Als je het publiek niet wilt verliezen voor de Green Deal, hoef je niemand te overtuigen, hoef je geen "groene propaganda" te doen, je hoeft het alleen maar aan mensen uit te leggen. Informeer ze maar. Doe het voordat de tegenstanders van de Green Deal hen inenten met hun verkeerde informatie. Tegenstanders die daar openlijk mee dreigen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Want dan is het te laat, dan zal hij zichzelf moeten overtuigen en zoals we heel goed weten lukt dat niet meer zo goed. Terwijl dit nu een kans is om mensen te onderwijzen en te geloven dat informatie hen in staat zal stellen goede beslissingen te nemen.

We hebben een kans, want uit het onderzoek blijkt dat men de Green Deal best noodzakelijk vindt, maar vreest voor de haast. Ze hebben geen idee dat de Green Deal al jaren in voorbereiding is en dat er hier nog nooit veel over is gesproken.

Als je naar die geciteerde enquête kijkt, zul je zien dat er veel dingen zijn waar mensen bang voor zijn - meestal verschillende verboden, bijvoorbeeld het verbod op verbrandingsmotoren, maar ook veel dingen waar mensen verrassend positief achter staan. Bijvoorbeeld hernieuwbare energiebronnen. De meeste mensen ondersteunen energie uit water, zon en wind. Misschien is het omdat dit al langzaam aanslaat en het gebeurt en mensen zien dat het werkt. Zelfs de controversiële kernenergie, die voor verschillende partijen een ideologiekwestie is geworden, staat op de vijfde plaats van 'meest populair'.

Het goede nieuws is dat het Tsjechische publiek begrijpt dat het wegwerken van de energieafhankelijkheid van Rusland juist via hernieuwbare bronnen verloopt, en meer mensen denken ook dat het niet onnodig is om aandacht te besteden aan klimaatbescherming, ook al is er oorlog in Oekraïne.

Men zou kunnen doorgaan. Er staat nog veel meer interessante informatie in de enquête.

De optimistische samenvatting is in ieder geval dat met het besef van klimaatverandering het in Tsjechië zo slecht nog niet is en dat het mogelijk is om ermee aan de slag te gaan. Green Deal zijn geen vluchtelingen.

Men moet niet vergeten dat populisten en voorstanders van fossielen een meedogenloos spel spelen om ons bang te maken met groen fanatisme en activisme en dat we hier niet aan moeten zwichten en beseffen dat het gaat om de bescherming van de natuur en het klimaat, wat de meeste van onze medeburgers willen. Dat de populisten weer gokken, dit keer met ons landschap en onze natuur, maar vooral met de toekomst van onze kinderen. Het is van hen gestolen. Voornamelijk stemmen, het kan ze niet schelen wat er over tien of twintig jaar gebeurt.

Fatsoenlijke politici zouden hun terrein niet moeten zuiveren. Ze moeten niet bang zijn voor hun verbale agressie en hun alomtegenwoordige propaganda. Ze moeten zich realiseren dat ze voor groene onderwerpen een kans hebben om het publiek, de kiezers te winnen en populair te worden. Ze mogen niet zwichten voor populistische druk en denken dat de Green Deal een giftige kwestie is. Als ze het goed doen, zijn de populisten te verslaan.

En milieuactivisten zouden het publiek niet moeten ontmoedigen met controversiële acties en ideologische antikapitalistische retoriek, maar zouden zich in plaats daarvan moeten storten op uitleg en educatie. Op straat is publieke steun voor de strijd tegen klimaatverandering. Pak het gewoon op. En als het ze om het resultaat gaat en niet alleen om het gevecht als zodanig, dan hebben ze met de steun van het publiek een kans om te winnen. Misschien zou het zich echt op het publiek willen richten in plaats van op de politici.

Het probleem met de Green Deal is dat het publiek er niets vanaf weet, terwijl milieubewegingen het negeren omdat het niet radicaal genoeg lijkt. Maar hier hebben we een kans om een synergie te creëren tussen burgeractivisme, politieke macht en gekookte mening en om resultaten te boeken. En dan zullen we zien wat er daarna gebeurt. Maar het zou hier moeten beginnen.

En iedereen moet beseffen dat nationale regeringen in hun eentje niets kunnen doen aan global, ik benadruk het woord global, klimaatverandering. Iedereen begrijpt waarschijnlijk dat zelfs als Tsjechië in een groene tuin verandert, dit niets tegen de VS of China betekent.

En dus kunnen we niet anders dan beseffen dat we alleen een kans hebben met de Europese Unie. Omdat het al een sterke speler is in het internationale veld en zowel de VS als China kan beïnvloeden.

Als we klimaatverandering willen voorkomen, hebben we een sterk Europa nodig. En de Green Deal is een uiting van de gezamenlijke inspanningen van Europeanen om de klimaatverandering af te remmen. Laten we onze planeet beschermen zoals Europeanen.

Bron medium.seznam.cz.
 
Bovenaan