Milieu/klimaat

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

kuurgast

Donateur
Voltooiing Dukovan: Andrej Babiš maakte ČEZ bang. Waarom ineens?

De regering moet niet beslissen over een aanbesteding voor extra kerncentrales, zegt de premier.
De situatie lijkt verwarrend en benauwd. ČEZ zou tegen het einde van het jaar een wedstrijd moeten aankondigen om een nieuwe nucleaire eenheid te bouwen in Dukovany en onder welke voorwaarden. Eind juli van dit jaar tekende de regering van Andrej Babiš een overeenkomst met ČEZ, die praktisch staatsfinanciering van het project en de daaropvolgende aankoop van elektriciteit garandeerde tegen een prijs die de bouw van ČEZ rijkelijk zal betalen. En nu zei de premier plotseling tegen Radiožurnál dat "de aanbesteding niet voldoende is voorbereid en dat de regering er pas over moet beslissen tot na de verkiezingen." Het klinkt alsof Babiš min of meer de overeenkomst floot over de voltooiing van Dukovany. Maar de nauwkeurigheid van zijn woorden is altijd een probleem.

Dus wat is de situatie: volgens de contractuele planning met de overheid zou ČEZ in december een wedstrijd aankondigen. Puur theoretisch kan ČEZ het, de aankondiging van de wedstrijd zelf is niet langer onderworpen aan de goedkeuring van de regering van Andrej Babiš. Het probleem is dat ČEZ enkele gedeeltelijke maar belangrijke voorwaarden van de concurrentie van de regering, afgevaardigden en de Senaat moet goedkeuren. Strikt genomen twee basisvoorwaarden.

De eerste is veiligheid. "De staat moet zijn toestemming geven om veiligheidsvereisten in de wedstrijd op te nemen", bevestigt vicepremier Karel Havlíček. Zoals we al weten, is het de vraag of en onder welke voorwaarden kandidaten uit Rusland en China tot de wedstrijd moeten worden toegelaten. Of ze volledig moeten elimineren. We weten ook dat veiligheidsinstellingen - van de BIS tot andere geheime diensten en NUKIB tot het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken - bedrijven uit beide autoritaire landen als een risico beschouwen en adviseren om ze niet uit te nodigen voor de aanbesteding.

Dit alles moest maandag worden beslist door de Staatsveiligheidsraad. Afgelopen vrijdag werd de vergadering van de raad echter afgelast door zijn baas Andrej Babiš, en de meeste leden hadden geen idee waarom de premier besloot dat te doen. In ieder geval is er bij de minister-president - zoals gewoonlijk - sprake van belangenverstrengeling. Enerzijds deed hij in de zomer een toezegging aan ČEZ en kennelijk ook aan president Zeman, die de belangrijkste lobbyist is voor de voltooiing van Dukovany door het Russische bedrijf Rosatom. Aan de andere kant staat hij onder druk van zijn veiligheidsexperts, die hem adviseren om geen pact met Rusland (en China) te sluiten. Dus stelde de premier het oplossen van zijn belangenconflict uit.

Dan is er nog een andere kwestie. In de ČEZ-overeenkomst beloofde de regering garanties voor een lening voor de bouw van de nucleaire eenheid en vooral een gegarandeerde aankoopprijs van elektriciteit van het nieuwe Dukovany voor een periode van dertig jaar vanaf de start van de eenheid. Maar deze belofte moet worden bekrachtigd door het parlement, nu wordt het nagekomen door de afgevaardigden. Ze hebben een wet op koolstofarme energie op tafel liggen, die aan Dukovans de financiering van elektriciteitsaankopen zou bevestigen. De oppositie, vooral Pirates of STAN, probeert echter een belofte te voorkomen die de staat in de toekomst honderden miljarden kronen zou kunnen kosten. De afgevaardigden van Babiš 'YES-beweging hebben geen haast om de wet goed te keuren. En zonder deze wet is het praktisch onmogelijk om een aanbesteding voor de voltooiing aan te kondigen.

De beschrijving van de situatie is wat vereenvoudigd, maar Babiš zegt zichtbaar met een frisse verklaring dat hij niet erg geïnteresseerd is in het bouwen van een nucleaire eenheid. De vraag is aan wie hij het vertelt en hoe serieus hij het meent. Het kan een bericht zijn aan de Europese Commissie, die ook de bouw van de eenheid zal beoordelen en goedkeuren in termen van financiering. 'Ik zal je niets onvoorbereid sturen', zegt hij misschien tegen Brussel. Of het kan een bericht zijn aan het kasteel en ČEZ: "Het werkt niet zonder mij."

Waarom zou hij dat doen? De eerste is begrijpelijk: Andrej Babiš wil er goed uitzien in Europa. En de tweede? We moeten de echt grote geschillen tussen Andrej Babiš en ČEZ-baas Daniel Beneš herinneren uit de tijd dat Babiš minister van Financiën was en probeerde om Beneš en zijn mensen uit het management van het bedrijf te verwijderen als meerderheidsaandeelhouder, omdat hij vermoedde dat ze hem politiek onmogelijk wilden maken. De twee mannen houden nog steeds helemaal niet van elkaar - en hun samenwerking vindt alleen plaats onder de druk van Miloš Zeman.

Tegelijkertijd houden deze drie machtige mannen elkaar in bedwang: Daniel Beneš heeft de interesse van Miloš Zeman om Dukovany bij ČEZ te voltooien geduwd, Miloš Zeman houdt Andrej Babiš vast als premier, Andrej Babiš houdt zijn vingers gekruist voor ČEZ, enz. We weten niet waar ze op dit moment voor vechten. maar ze maken misbruik van honderden miljarden kronen - die van ons en vooral onze nakomelingen - en de veiligheid van het land.
Bron respekt.cz.
 

kuurgast

Donateur
De licentie voor bruinkoolwinning zou eigenlijke 30 april dit jaar aflopen maar werd voor zes jaar verlengd.
Turów bruinkoolmijn: Tsjechië verwacht reactie Europese Commissie

Volgens Tsjechië is de Poolse reactie op Tsjechische eisen in het geschil over de uitbreiding van de Poolse Turów-bruinkoolmijn onvoldoende en onaanvaardbaar. Vertegenwoordigers van het ministerie van Milieu en het ministerie van Buitenlandse Zaken en het district Liberec zijn het daarover eens. Hierover publiceerden ze woensdagavond een gezamenlijke verklaring.
De Tsjechische Republiek verwacht dat de Europese Commissie zal reageren op het verzoek dat in september werd ingediend om de uitbreiding te herzien, aldus de verklaring. De milieuorganisatie Greenpeace is ingenomen met de mening van de Tsjechische autoriteiten. Het is te hopen dat de Tsjechische regering Polen zal aanklagen over Turów, zei Greenpeace-coördinator Nikol Krejčová. Critici van de uitbreiding van de bruinkoolwinning nabij de grens met Tsjechië en Duitsland waarschuwen dat dit kan leiden tot een daling van het grondwaterpeil en een verslechtering van het milieu.

Bron deutsch.radio.cz.
 

kuurgast

Donateur
Tsjechische kerncentrales produceren in 2020 ruim 30 terawatt-uur elektriciteit

De twee Tsjechische kerncentrales - Temelín en Dukovany - produceerden vorig jaar 30,05 terawatt-uur elektriciteit. Ze waren goed voor meer dan een derde van de productie van elektrische energie in het land, zoals een woordvoerder van de Akw Temelín zei.

Volgens de exploitant, het semi-staatsenergiebedrijf ČEZ, was dit de vierde hoogste elektriciteitsproductie sinds 2002, toen het tweede reactorblok in Temelín online ging. In Dukovany zijn sinds het midden van de jaren tachtig in totaal vier reactoreenheden in bedrijf.

Bron deutsch.radio.cz
 
Blokkade Pools-Tsjechische grens door actievoerders tegen bruinkoolwinning.

(bron/kopie Czech Expats News)

Poolse activisten blokkeren de Tsjechische grens vanwege het debat over mijnbouw

Dinsdag plannen demonstranten in Polen een blokkade van de Tsjechisch-Poolse grensovergang in Hrádek nad Nisou. Polen is nog niet gestopt met het delven van de Turów-bruinkoolmijn nabij de Tsjechische grens, wat in tegenspraak is met het besluit van vrijdag van het EU-Hof van Justitie om de onmiddellijke stopzetting van de mijnbouw te bevelen.

Tsjechië voert aan dat voortgezette mijnbouw gevolgen kan hebben voor het grondwaterpeil op Tsjechisch grondgebied, wat kan leiden tot ernstige schade aan het milieu en de menselijke gezondheid. Polen was tegen de maatregel en zei dat mijnbouw duizenden banen oplevert. De Europese Commissie heeft Polen opgeroepen om aan het mijnbouwverbod te voldoen, anders krijgen ze zware boetes te zien.

Lokale mijnbouwvakbonden bereiden maandag de eerste protesten voor tegen de stopzetting van de mijnbouw. De Turów-mijn is een van de grootste afzettingen van bruinkool in Polen. Het is gelegen tussen Bogatina, Polen, Zittau, Duitsland en Hrádek nad Nisou. Het levert voornamelijk aan de naburige energiecentrale die eigendom is van de PGE-groep.
 

kuurgast

Donateur
Polen houdt bruinkoolmijn open ondanks beslissing van Europese rechtbank.

Polen heeft geen plannen om de bruinkoolmijn van Turow, nabij de grens met Tsjechië, te sluiten. Afgelopen vrijdag besliste het Europees Hof van Justitie dat de mijn dicht moet omdat ze het Tsjechische grondwater zou vervuilen, en zo een impact zou hebben op het milieu en de volksgezondheid. "We aanvaarden de beslissing niet, want ze kan de energiebevoorrading van Polen in gevaar brengen", zei premier Mateusz Morawiecki maandag.

De bruinkoolmijn staat in voor ongeveer 7 procent van de elektriciteitsbevoorrading in Polen.

Het definitieve arrest laat nog op zich wachten, maar de vicepresidente van het EU-Hof heeft vrijdag wel beslist dat Polen de ontginning van bruinkool in Turow onmiddellijk moet stopzetten. Volgens Rosario Silva de Lapuerta is het niet uit te sluiten dat de activiteiten van de mijn een direct negatief effect hebben op het grondwater op Tsjechisch gebied. Turow maakt gebruik van Tsjechisch water in de installaties, wat een impact heeft op het grondwaterpeil en zo dus ook op de bevolking. Bovendien berokkent de ontginning mogelijk schade aan het Tsjechische milieu en de volksgezondheid. Omdat zowel grondwatertekort als schade voor milieu en gezondheid zelden omkeerbaar zijn, oordeelt het Hof dat de zaak hoogdringend genoeg is om de sluiting meteen op te leggen.

De socio-economische schade die Polen opwierp als gevolg van de sluiting van de bruinkoolmijn, zoals banenverlies, is bovendien in principe niet onomkeerbaar, oordeelt het Hof nog, terwijl schade aan het milieu en de gezondheid dat mogelijk wel zijn.

Zie het gehele artikel op hln.be.
---------------------------------------------------
Polen wil de onderhandelingen met Tsjechië over de bovengrondse mijn van Túrow voortzetten.

Polen wil nieuwe onderhandelingen voeren met Tsjechië over de toekomst van de bruinkoolmijn in Túrow. Dat maakte de Poolse premier Mateusz Morawiecki maandag aan journalisten in Warschau bekend. Op bevel van het Europese Hof van Justitie moet zijn regering de mijn onmiddellijk sluiten. De premier omschreef de uitspraak als zeer gevaarlijk in termen van mogelijke ecologische gevaren. Volgens het bureau PAP kondigde Morawiecki ook aan nieuwe argumenten voor te leggen aan de EU-rechtbank.
Bron deutsch.radio.cz.
 
Bovenaan