Invoering van de Euro

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Als we kijken naar Duitsland zien we al dat deze erg onzeker is over de Euro. Zo willen ze een referendum, zijn ze wel bereid geld over te maken maar geen goud in te leveren. Vooral dat laatste straalt onzekerheid uit. Echter werd dat niet in de normale media gemeld.

De Neuro is een oplossing, echter zien we het geld wat uitgeleend is aan de zuidelijke landen nooit meer terug. Hierbij is solidariteit ver te zoeken en gaat het om "het eigen hachje" redden.

Euro en Europa zijn wellicht twee onderwerpen. Europa is niet afhankelijk van de Euro, waarbij de Euro dat wel van Europa is. Europa heeft 27 landen en kan zelfs overleven met 27 munteenheden. Door de inflatie tussen die 27 landen is gekozen voor de Euro om die inflatie weg te laten vallen. Echter, dat kan niet. Er is altijd een land aan te merken als zwakste schakel. Net als dat elke wedstrijd een winnaar en verliezer kent.

Zo zal de Neuro weer mislukken, de rijken worden rijker, kort gezegd. Zolang binnen Europa concurrentie bestaat, zal er altijd een land verliezen. Door dit verlies worden de andere landen rijker (financieel sterker). De "nieuwe" landen in de Neuro moeten inhalen vanuit een achterstand. Het enige wat er in feite gebeurd, is zorgen dat de"zwakke" landen nog zwakker worden en dan worden ze er weer uitgeschopt.

Ik ben voor welvaart, ik ben ook voor rijkdom (in de zin van geluk) en ik ben zeker voor gelijkheid. De enige conclusie die ik kan trekken uit het financiële stelsel, is dat geld de werkelijke ontwikkeling van de mens in de weg staat. Voorheen heeft het de westerse landen goed gebracht, maar we vergaten achterom te kijken naar landen die het minder hadden. Af en toe werd er een zak geld toegeschoven, zodat ze weer iets van ons konden kopen.

Zoals elk wezen op aarde zal de mens moeten evolueren. Geld heeft zijn werk gedaan, nu moeten we over op iets anders. En als de mens echt solidair is, is tijdbankieren een hele goede zet in mijn ogen. Iedereen heeft tijd, en iedereen kan tijd gebruiken. Met tijd valt prima te concurreren en prima te delen. De verandering is klein, het genoegen groot. Dit systeem zal elk land is welvaart laten stijgen, simpel omdat het tijd is. Iedereen zal eten en drinken, omdat er tijd is.

Simpel door het financiële stelsel weg te laten vallen, wat door de mens ontworpen is. Eigenlijk is er maar één schuldige, namelijk hebzucht. Er bestaat corruptie, maar zeg eens eerlijk, is dat niet hebzucht?

We zullen geld gaan missen, we zullen met tranen in onze ogen terugdenken aan de tijd dat we met geld betaalden. Maar onze (klein)kinderen zullen wel minder oorlog meemaken.

Al zal dat slechts een droom zijn...
 
Ik blijf erbij, als Tsjechie de euro invoert, zul je zien, dat alles veel harder onbetaalbaar wordt voor Jan modaal dan dat het nu al is. Je kunt 20.000 hypotheses en vergelijkingen op tafel gooien: voor Jan Modaal is de harde realiteit dat ie met de invoering van de euro erop achteruit is gegaan... en de rijkelui hebben er juist, op sommige gebieden, van kunnen kennen kannen profiteren! Ik ben euro-sceptisch, maar ik weet ook wel dat we sowieso niet meer terug kunnen naar de gulden. Dat is onrealistisch. Voor wat prognoses betreft door bankdirecteuren dat de begrotingstekorten onder controle zijn binnen afzienbare tijd... vergeet niet dat onze pensioenen zijn verdampt, terwijl de fondsen die ze moesten beheren in de jaren 80 genoeg geld hadden om alle pensioenen te garanderen... het zijn wispelturige tijden. Morgen hoeft er maar een fikse natuurramp of burgeroorlog in een bepaald land uit te breken en hop! De wereldeconomie ondervindt daarvan weer de gevolgen.
 
Tja, dit soort verhalen doen steeds weer de ronde. Ecometrisch, op grond van harde cijfers echt onjuist. Het leven is na de invoering van de euro "gelijkmatig" blijven stijgen, bijna gelijk aan de 10 jaar VOOR de invoering van de eenheidsmunt.
 
Ik kan me nog heel goed herinneren dat bij de invoering alles gewoon echt duurder werd en is geworden. Prijzen zijn in voordeel winkels naar boven afgerond en soms is het gulden teken gewoon door euro teken vervangen.
Genaaid wordt je toch door de euro.
 
Niet-eurolanden voldoen niet aan eisen muntunie

De tien landen binnen de Europese Unie die verplicht zijn de euro in te voeren zodra dat kan, voldoen nog niet aan de eisen. Dat heeft de Europese Centrale Bank woensdag gemeld in het zogeheten convergentieverslag.

De ECB deed onderzoek naar Bulgarije, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Tsjechië en Zweden. Van die landen streven vooral Letland en Litouwen naar snelle invoering van de munt. Dat gaat dus vooralsnog niet lukken.

Alle lidstaten van de Europese Unie moeten de euro invoeren. Alleen Denemarken en Groot-Brittannië hebben bij de instelling van de muntunie een uitzondering bedongen.

Zweden, dat in 1995 EU-lid werd, is nooit toegetreden tot het Europese wisselkoerssysteem, een van de vereisten om toe te treden tot de euro. Door deze maas in de regelgeving kan het land de invoering van de euro uitstellen.

Novum
 
Ach, de Tsjechen laten wel alles betalen door de EU, maar doen geen enkele moeite om Europeaan te worden.
Het blijven eilandbewoners.
Klinkt onvriendelijk, maar het is niet anders.
Voordat de achterdocht verdwenen is, ik zal het niet meer mee maken.
 
Een zeker wantrouwen, mijn waarde Kukel, is misschien niet zo zeer op zijn plek, maar wel te begrijpen. Tsjechië heeft (als Tsjechoslovakije) wel eens vaker op Europa vertrouwd en dan het deksel op de neus gekregen.
Toen we Sudetenland aan Hitler schonken en ons er vervolgens maar bij neer legden dat Duitsland de rompstaat Bohemen en Moravië ook maar als Protectoraat annexeerde, omdat het Tsjechoslovakije dat we hadden beloofd te beschermen toch niet meer bestond na de uitroeping van een zelfstandig Slovakije, dat niet meer dan een Duitse vazalstaat onder de clerofascist Tiso was?

Of toen de Sovjet tanks Praag binnenreden om die korte lente van 1968 te smoren in Brezhneviaanse kou? Ach, we lieten even wel wat horen, maar bij de Hongaarse Opstand 12 jaar eerder deden we toch meer. We keken weg, zoals we ook weg hadden gekeken nadat Stalin eerder zijn beloftes over een vrije democratische ontwikkeling in Tsjechoslovakije niet was nagekomen? Toen de democraat Benes door een achterdeur verdween, waren we stil. Pas later gaven we hem aandacht, maar die was dan weer negatief, over de zogenaamde Benes-decreten (het wegsturen van Sudetenduitsers na de oorlog).

En nu gedragen we ons hier in de 'oude' Europese staten superieur aan de Tsjechen, dat zij vervolgens met een zeker underdogminderwaardigheidscomplex aanvullen. Terwijl Bohemen toch ooit het hart van Europa en haar industrie was. En de plek waar de Europese gedachte door Jiri de Podebrad voor het eerst verwoord werd.

En kijk je naar de afgelopen 100 jaar, dan was Tsjechië in die tijd alleen in het Interbellum onafhankelijk. Eerst geregeerd door de Oostenrijkers, later onder de Duitsers, toen weer de Russen. Nee, dan denk je toch wel even na voordat je toetreedt tot weer een groter geheel.
De tsjechische economie is redelijk sterk, maar ze kunnen de Europese begrotingsregels nu nog niet aan. Dat had Nederland twintig jaar na de oorlog ook nog niet aangekund en ergens eindigde die oorlog voor Tsjechië pas in 1989.

Dus in de euro stappen? Dat zouden wij op dit moment ook niet doen. Je stapt niet op een zinkend schip, zeker als je weet dat het daardoor misschien nog sneller zinkt.

En tegen die achtergrond heb je gelijk. Achterdochtige eilandbewoners hebben soms zo hun redenen.
 
Na een weekje Tsjechie hoorde ik van onze buren dat in 2017 de euro wordt ingevoerd.
Is daar op het forum iets meer over bekend?
E.e.a. zou tot stand zijn gekomen onder leiding van de nieuwe regering.
 
Tsjechen willen nu toch de euro

De Tsjechen komen terug op hun gereserveerde houding ten opzichte van de euro. Premier Jiri Rusnok liet gisteren weten dat zijn land mogelijk in 2021 de euro alsnog wil adopteren.

Nu al probeert de centrale bank de eigen valuta, de Tsjechische kroon, binnen een vaste bandbreedte te houden, het voorportaal voor toetreding tot de eurozone.

De publieke opinie was er tot voor kort tegen om de kroon op te geven in ruil voor de euro, maar de goede berichten over de euro doen die opinie nu kantelen. Het onderwerp wordt het thema voor de verkiezingen in 2017.

Rusnok staat genomineerd om de volgende gouverneur van de Tsjechische centrale bank te worden.

De Telegraaf, wo 15 jan 2014
 
Bovenaan