Hoorn - Příbram

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Freddy2005

† In Memoriam
Stedenbandpodium in Příbram

Moe maar tevreden, zo luidt voor de meeste stedenband deelnemers de slotsom na het afgelopen weekend met het bezoek aan Hoorns zusterstad Pribram. Waar burgemeesters gezamenlijk op het podium van een grote jaarlijkse culturele manifestatie terecht kwamen, Hoornse Netwerk medewerkers succes scoorden met hun schmink-activiteiten voor kinderen, TjillSkilz dansers een ovationeel applaus kregen en de Hoornse brandweer spuitgasten het onderspit moesten delven in Tsjechische brandweerwedstrijden.

Het bezoek aan Pribram was één van de grote uitwisselingen die de twee steden houden. Dit keer in Pribram, met zo'n 50 mensen uit verschillende maatschappelijke groeperingen in Hoorn. En het bezoek was zodanig voorbereid dat er daadwerkelijk 'nut' was, want elke groep kreeg een deels eigen programma. Van films maken met kinderen door de Beeldbandschool tot discussies over Stedenband inhoud en Europa-successen.

,,We hebben een heel goed weekend gehad," zegt Stedenband voorzitter Rob van Loon. Groepjes van toerisme bedrijven, kunst en cultuur instellingen, medische zorg en brandweer hadden inhoudelijke uitwisselingen. ,,Maar wat vooral indruk blijft maken, zo bleek bij navraag, was de kennismaking en het optrekken met mensen uit Pribram, met de mensen van de gastgezinnen waar de meeste gasten uit Hoorn waren ondergebracht. Ondanks de taalbarrière soms."

Svata Hora

In het complex op de 'Heilige Berg', de Svata Hora werd dit weekend een deel van het grote jaarlijkse grote culturele feest van Pribram gehouden. Met als opmerkelijke bijdrage het schminken van kinderen door Hoornaren: ,,Dat bleken ze helemaal niet te kennen in Tsjechië!" Brandweermensen moesten toezien hoe Tsjechische collega's met de eer gingen strijken in wedstrijden: ,,Duidelijk was dat de Tsjechen de opdrachten al kenden en getraind hadden."

De jonge dansers van TjillSkillz maakten onder meer een speciale voorstelling elders in de stad en ontvingen een open doekje voor hun op danspassie gebaseerde optreden: 'Liefde uit Hoorn'. Met leeftijdgenoten uit Pribram maakten ze presentaties voor het lokale radiostation Radio Blanic. Meer en ook andere indrukken zullen komende weken te vinden zijn op website: http://www.stedenbandhoorn.nl

Zondagochtend om 07.00 uur stapten de meesten weer in de bus naar Hoorn. Mijmerend en bijkomend. En verder nadenkend, wat voorzitter Rob van Loon betreft: ,,Over het grote culturele evenement dat we in 2013 met de Stedenband organisaties in Drechterland en Medemblik willen gaan houden in West-Friesland. Met de Omringdijk centraal als symbool voor de verbinding tussen landen en mensen."

echo.nl
 

kuurgast

Donateur
De Stichting Stedenband Hoorn Příbram organiseert van 7 tot en met 10 juni een reis naar de Tsjechische zusterstad Příbram die in het teken zal staan van kunst en cultuur. Vanuit de gemeente Hoorn zal Dhr. G. Laning (Kunst en Cultuur) meereizen met twee Hoornse kunstenaars – te weten Randi Vettewinkel en Titi Smit. Deze beide kunstenaars openen in Příbram een expositie met hun werken in de Galerie van Frantisek Drtikol.

De Stichting Stedenband Hoorn Příbram bestaat dit jaar 20 jaar (4 juli). De samenwerking bestaat met name uit thematische uitwisselingen die over en weer plaatsvinden. Deze uitwisseling op het gebied van Kunst en Cultuur is daar één van. Buiten het feit dat beide kunstenaars een expositie openen in Příbram, zullen er tevens gesprekken plaatsvinden op het stadhuis tussen de heer Laning (Gemeente Hoorn), de kunstenaars en ambtenaren, portefeuillehouders en kunst- en cultuurvertegenwoordigers uit de Tsjechische zusterstad. Doel van deze gesprekken is om te bezien welke koppelingen, onderlinge behoeftes of interesses er zijn om toekomstige samenwerkingen op het gebied van Kunst en Cultuur vorm te geven. Christine Zevenbergen heeft zich als oud-bestuurslid van de Stichting Stedenband Hoorn Příbram ingezet om de contacten tussen de kunstenaars in beide steden vorm te geven. Deze expositie is daar een voorbeeld van.
Lees verder op hoorngids.nl en de Nieuwsbrief mei 2012.
 

kuurgast

Donateur
20 jaar Stedenband Hoorn-Pribram.

Op woensdag 4 juli bestaat de stedenband tussen Hoorn en de Tsjechische stad Príbram 20 jaar. Ter gelegenheid daarvan hijsen burgemeester Onno van Veldhuizen en voorzitter van de Stichting Stedenband Hoorn-Príbram, Rob van Loon, om 10.00 uur de vlag van Príbram voor het stadhuis. In september van dit jaar is er een uitwisseling tussen inwoners van beide steden. Die vindt plaats in Príbram. Dan wordt uitgebreid stilgestaan bij het jubileum.

Tijdens die uitwisseling zullen vanuit beide steden personen die veel betekend hebben voor de stedenband en de geschiedenis daarvan, elkaar (weer) ontmoeten. In de loop der jaren zijn door de stedenband hechte vriendschappen tussen inwoners van beide steden ontstaan. Vele organisaties en instellingen hebben elkaar weten te vinden en werken succesvol samen.

De gemeente Hoorn is in 1992 een stedenband aangegaan met Príbram in Tsjechië. Deze oude mijnstad heeft ongeveer 40.000 inwoners en ligt 50 kilometer ten zuidwesten van Praag. Spil in het groeiende web van vriendschappelijke contacten en jaarlijkse uitwisselingen tussen inwoners van beide steden zijn de lokale stedenbandcomité's. In Hoorn is dat de actieve en succesvolle Stichting Stedenband Hoorn-Príbram.
Bron: hoorngids.nl.
 

kuurgast

Donateur
Pribram schenkt Hoorn houtsnijwerk vanwege Stedenband.

HOORN 08-01-2013 - In het kader van het 20-jarig stedenbandjubileum tussen Hoorn en Příbram heeft Příbram de gemeente Hoorn een houtsnijwerk geschonken met daarop de wapens van beide steden. Burgemeester Onno van Veldhuizen nam het kunstwerk in ontvangst. Het kunstwerk hangt in het stadhuis aan de Nieuwe Steen in Hoorn en is dankbaar in ontvangst genomen.

In 2012 hebben diverse uitwisselingen plaats gevonden. Příbram was behoorlijk actief in dit 20ste jubileumjaar. Zo heeft Příbram een bijdrage geleverd aan de jaarlijkse expositie van Comité 40-45 in mei, ook in mei ontvingen De Blauwe Schuit en muziekschol Gerard Boedijn in Hoorn leerlingen en docenten van de Základní Umélecká Škola, centrum voor kunst en muziek. Er werden 2 succesvolle concerten gegeven in de Oosterkerk en de Dorpskerk in Zwaag.

In juni hadden twee Hoornse kunstenaars Titi Smit en Randy Vettewinkel een succesvolle expositie in de Kunsthal van Příbram. Zij werden vergezeld door de beleidsmedewerker Kunst en Cultuur van de gemeente Hoorn, die op uitnodiging van onze stichting kennis maakte met collegae op dat gebied in Příbram.
In september reisde een kleine delegatie van diverse genodigden, die door de 20-jaren heen met Příbram te maken hebben gehad, naar Příbram om het 20-jarig jubileum daar te vieren.

Burgemeester Onno van Veldhuizen kon daarbij 1 dag aanwezig zijn om het cadeau van de gemeente Hoorn te overhandigen. Het gaat om een bijdrage voor een uniek project in Příbram - een opvangcentrum voor gehandicapte kinderen dat met Europese subsidie is gebouwd en wordt geëxploiteerd door de gemeente Příbram. Dit project wordt financieel ondersteund met een bijdrage van EUR 250,00 door zowel Gemeente Hoorn als de Stichting Stedenband Hoorn- Příbram.

De Gemeente Hoorn en Stichting Stedenband- Příbram ontvingen als jubileumgeschenk een prachtig houtsnijwerk met de stedenlogo’s van zowel Příbram als Hoorn. Dit plateau is vervaardigd door 4 leerlingen van de Waldorf school in Příbram, Ondrej Svarc, Jakub Giesi, Filip Mares en Petr Liska o.l.v. de praktijkleraar Anton Rostislav. De Stichting Stedenband Hoorn- Příbram heeft geen eigen locatie. Gezocht moest worden naar een waardige en liefst ook openbare plek waar de plaquette gezien kan worden. Dat is met medewerking van het stadhuis gelukt. Het houtsnijwerk heeft deze week zijn plaats gevonden in het personeelsrestaurant van het Hoornse stadhuis.
Bron: hoorngids.nl.
 

kuurgast

Donateur
Stedenband Hoorn – Příbram

Sportief bezoek van Hoornse brandweerlieden aan Příbramse collega’s.
Van 11 t/m 14 september 2014 zal een delegatie van 9 jonge brandweerlieden uit Hoorn een bezoek brengen aan Příbram.
In vervolg op de goede en warme eerdere contacten tussen beide korpsen zal deze groep daar ook kennis uitwisselen over hun vakgebied. Maar daarnaast staat er een sportieve activiteit op het programma.
Zoals u weet is Příbram bekend om zijn Heilige Berg, de Svatá Hora. De trap op die Heilige Berg telt 324 treden.
Elk jaar op de tweede zaterdag van september worden er op en rond die Heilige Berg feestelijke activiteiten georganiseerd. Een van de hoogtepunten is dat de brandweerlieden in groepjes van twee met volle bepakking deze 324 treden zo snel mogelijk beklimmen. Op de vraag van hun Příbramse collega’s of de Hoornse brandweerlieden aan deze activiteit deel wilden nemen, was het antwoord natuurlijk positief. Dus zullen ook 4 x 2 Hoornse brandweerlieden de strijd aangaan en wellicht ook winnen.

Foto-expositie van fotograaf uit Příbram

In het kader van een uitwisseling op kunstgebied zal er van 4 oktober tot en met 15 november 2014 een foto-tentoonstelling worden gepresenteerd van fotograaf Jirí Jiroušek uit Příbram. Deze expositie vindt plaats in Galerie Zwijsen en het Pakhuis.
De vernissage zal plaatsvinden op zondag 5 oktober.

Uit de Nieuwsbrief Stedenband juni 2014 nr. 11.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Stedenband Hoorn-Pribram viert 25-jarig jubileum

De Stichting Stedenband Hoorn-Příbram viert haar 25-jarig jubileum van 6 t/m 9 april 2017. Inmiddels zijn de uitnodigingen naar de gemeente Příbram vanuit onze Stichting en de uitnodiging van burgemeester Jan Nieuwenburg aan zijn collega in Příbram, burgemeester Jindřich Vařeka verzonden.

Bent u geïnteresseerd in de brieven, dan vindt u die op de pagina Openbaar archief op onze website www.stedenbandhoorn.nl, evenals de brief aan het college en de raad van de gemeente Hoorn, om ook hen op de hoogte te stellen van ons jubileum. Want eigenlijk zijn wij best wel een beetje trots dat het ons nog steeds lukt om de stedenband met Příbram zoveel inhoud te geven. Het probleem is wel dat het ons moeite kost onszelf “in de picture” te brengen. Heel veel stedenbanden worden dan ook stilletjes opgeheven of beëindigd. Maar juist de intense contacten over en weer met andere Europese burgers, het praten over de overeenkomsten en de verschillen, het leren van elkaar, onbekendheid met elkaar op te heffen door middel van de contacten tussen scholen, zorginstellingen en andere organisaties. Het project Erasmus+ Traditions and customs is zo’n bindend en verrijkend project.
 
25 jaar stedenband met Příbram
monudet-715x408.jpg

Pribram, Tsjechie (Foto: Monudet)

De Nederlandse Stichting Stedenband Hoorn-Příbram bestaat 25 jaar. Burgemeester Jan Nieuwenburg overhandigde de stichting daarom een Eenhoornzegel van 500 euro. Een Tsjechische delegatie uit Příbram ontving vanwege het jubileum ook een Eenhoornzegel van de burgemeester. Dat gebeurde op vrijdag 6 oktober tijdens een jubileumbijeenkomst die het stichtingsbestuur organiseerde.

Een Tsjechische delegatie, waaronder de burgemeester van Příbram, kwam enkele dagen naar Hoorn om het 25-jarig bestaan van de relatie tussen Hoorn en Příbram te vieren. Bij het stadhuis ging de vlag van Příbram uit op de dag van het jubileum.

Delegatie
De Příbramse delegatie die naar Hoorn kwam ter gelegenheid van het jubileum bestond uit de heer Jindrich Vareka (burgemeester), de heer Věra Smolová (hoofd staatsarchief), de heer Pavel Pikrt (medewerker internationale zaken), de heer Jan Kovalinka hoofd gemeentelijk centrum sociale gezondheidszorg), de heer Robert Žák (directeur waldorfschool), mevrouw Petra Havlikova (directeur muziekschool) en mevrouw Vera Hola (communicatiemedewerker en tolk).

Geschiedenis
In 1992 hebben vertegenwoordigers van de steden Hoorn en Příbram in Pribram onder luid applaus getekend voor het formeel aangaan van een stedenband. De intentie van de stedenband was het uitwisselen van kennis en ervaring en het bevorderen van vriendschappen tussen inwoners van beide steden. Het motto van de stedenband werd ‘vreemden worden vrienden’ en dat geldt nog altijd.

Project Erasmus+ Traditions and customs
De laatste jaren liggen de uitwisselingen tussen de inwoners van Hoorn en Příbram met name op het terrein van onderwijs, cultuur en de brandweer. Sinds 2015 loopt het project Erasmus+ Traditions and customs, een succesvol uitwisselingsproject over gewoontes en tradities in Europa waarbij van Hoornse zijde Stichting Kinderopvang Hoorn, Stichting Netwerk en de Bernardus van Bockxmeerschool betrokken zijn. Het Eenhoornzegel dat de Tsjechen krijgen, is bestemd voor een van de Tsjechische deelnemers aan het project.

Koninklijke bergstad
Příbram is een oude mijnstad in het voormalige Tsjechoslowakije en heeft ongeveer 40.000 inwoners. De stad ligt dichtbij Praag en is gebouwd op en rondom heuvels. In 1579 verleende keizer Rudolf de Tweede Příbram de titel “koninklijke bergstad”. De Heilige Berg is de belangrijkste toeristische trekpleister. Příbram staat ook bekend als de stad waar de componist Dvořák een deel van zijn leven doorbracht. Dankzij de Stichting Stedenband Hoorn-Příbram zijn er sinds 1992 vele waardevolle en vriendschappelijke contacten ontstaan en vinden er jaarlijks uitwisselingen plaatsen tussen inwoners van Hoorn en Příbram.

Bron: hoorn.nieuws.nl
 

kuurgast

Donateur
De stedenband Hoorn - Pribram leeft nog steeds.

Elk jaar op de tweede zaterdag van september worden er op en rond die Heilige Berg feestelijke activiteiten georganiseerd. Een van de hoogtepunten is dat de brandweerlieden in groepjes van twee met volle bepakking deze 324 treden zo snel mogelijk beklimmen. Op de vraag van hun Příbramse collega’s of de Hoornse brandweerlieden aan deze activiteit deel wilden nemen, was het antwoord natuurlijk positief.
Dit jaar 14 september hebben de brandweermannen uit Hoorn wederom meegedaan aan de beklimming van de traptreden, ditmaal samen met een Italiaanse partnerstad. Volgend jaar zullen meerdere partnersteden meedoen. Bron pribram.eu.
pribram-hasici-beh-svatohorske-schody-20190914-05_denik-320-16x9.jpg

----------------------------------------------------------------------
Březohorští hasiči udržují spolupráci s kolegy z Nizozemska.
Březohorští brandweerlieden blijven samenwerken met collega's uit Nederland.
Op donderdag 29 augustus, in de vroege ochtenduren, vertrok een groep van acht leden van de SDH Březové Hory op een vierdaagse reis naar het buitenland. Het doelwit was de partnerstad Hoorn in Noord-Holland.
Bron pribram.cz.
---------------------------------------------------------------
Ook de scouting uit Hoorn was deze zomer in Pribram:
Daarnaast nemen 35 verkenners uit de partnerstad Hoorn deel aan dit kamp. Zoals de scouts uit Příbram en Nederland ons hebben bevestigd, is dit een evenement waarin ze de kans krijgen om een andere cultuur te ervaren, en het is ook een geweldige kans om hun taalvaardigheden te verbeteren.
Bron pribram.cz.
 
Laatst bewerkt:

kuurgast

Donateur
Hoornse kinderen volgden internationale uitwisseling met leeftijdgenoten uit Tsjechië.

Hoornse leerlingen van de Ichthus school hebben een internationaal uitwisselingsprogramma gevolgd met leeftijdgenoten uit Tsjechië.
Deze kinderen uit het voormalige Oostblok zijn afkomstig uit Príbram (Tsjechië) en Kezmarok (Slowakije).
Príbram en Kezmarok zijn zustersteden van Hoorn. De Stichting Netwerk heeft een groot deel van de organisatie van deze recente uitwisseling verzorgd en heeft eveneens bijgedragen aan de naschoolse activiteiten tijdens deze uitwisseling.

Robotica
Thema van de uitwisseling was ’stad van de toekomst’. De leerlingen communiceerden onderling in het Engels en verdiepten zich onder meer in robotica met zogeheten OZO-bots, programmeerbare robots.
Groot voordeel van deze werkwijze dat leerlingen spelenderwijs veel van elkaar leerden. „Zowel op cultureel gebied als op het vlak van de verschillende schoolsystemen werd veel kennis opgedaan”, aldus directie-ondersteuner Cynthia Verweij van de Ichthus School.

Volgend schooljaar zullen kinderen van de Ichthus zich nog verder verdiepen in Robotica. „Er gaat dan gewerkt worden met programmeerbare Lego en virtual reality en daarnaast zullen de kinderen uit Nederland Príbram en Kezmarok bezoeken”, aldus Cynthia Verweij.
Volgens haar is de recente uitwisseling in alle opzichten geslaagd en hebben de kinderen veel informatie uitgewisseld. Zowel op school als buitenschools.
Bron noordhollandsdagblad.nl
 
Bovenaan