Hoog tijd om vaak onderschat seksueel geweld in openbare ruimte te doorbreken

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

kuurgast

Donateur
Verkrachting is een hoofdthema van de verkiezingscampagne. Is het walgelijk populisme of gaat er eindelijk iets veranderen in Tsjechië?

Door de veelbelovende politicus Dominic Feri te beschuldigen van aanranding, begonnen de verkiezingscampagnes in Tsjechië op volle kracht. En het heeft niets te maken met of de hele zaak kunstmatig is veroorzaakt om het beroemde gezicht van TOP 09 voor de verkiezingen van oktober voor de Kamer van Afgevaardigden in diskrediet te brengen, en zo de nieuw gevormde Spolu-coalitie van binnenuit te ontmantelen. Het hangt samen met wat er daarna gebeurde rond seksueel geweld in Tsjechië, op alle fronten. Verkrachting is onderwerp nummer één geworden en laten we met zijn allen duimen dat na het gooien van kaartjes in de stembus niet in de vergetelheid raakt.

Volgens andere nieuwe getuigenissen ziet het er met Dominik Feri helemaal niet goed uit, maar we kunnen deze zaak overlaten aan politie en justitie. De publicatie ervan, en vooral de reikwijdte van het onderwerp, kan een zeer belangrijke stap betekenen voor de hele Tsjechische samenleving om naar een hoger niveau te gaan. En de weg lijkt op dit moment erg breed, open en het is aan de vertegenwoordigers van activisten en politici of ze in staat zullen zijn om de stemmingen onder mensen uit te buiten en het nog vaak onderschatte seksueel geweld in de openbare ruimte te doorbreken.

Volgens het beztrestu.cz-initiatief wordt elke tweede dader van een gewelddadige seksuele daad in Tsjechië slechts tot een voorwaardelijke straf veroordeeld. En de huidige minister van Justitie, Marie Benešová ziet daar niets verkeerds in. Gevangenissen in Tsjechië zijn net zo druk, dus hoe zit het met het omgaan met veranderingen in de wetgeving en het vaststellen van straffen. Toch zijn haar woorden, die de openbare ruimte schokten, te verklaren.
Daders van geweldloze daden zijn immers veel gevaarlijker voor de samenleving dan degenen die vrij rondlopen, hun slachtoffers aanvallen en in het ergste geval seksueel misbruiken. En het was Benešová die uiteindelijk met haar verklaring de vertegenwoordigers van politieke partijen wakker schudde uit hun lethargie, die een groot pre-verkiezingsonderwerp voelde.

Natuurlijk zijn er velen die het Pirates and STAN double-block-initiatief als populistisch omschrijven, maar dankzij het begrip van jonge politieke gezichten kan de kwestie van het bagatelliseren van seksuele misdrijven in Tsjechië eindelijk op een adequaat crimineel niveau komen. Omdat de slachtoffers van deze daden, of het nu kinderen, vrouwen of mannen zijn, vaak hun leven lang de gevolgen van misbruik dragen. Bovendien zwijgen ze vanwege de opzet van het bedrijf volledig over hun ervaringen of doen ze, uit angst voor verdere vernedering, geen aangifte bij wetshandhavingsinstanties.

Als het gaat om seksueel geweld in gezinnen, zijn de slachtoffers vaak volledig verwoest door hun dierbaren en is het moeilijk voor hen om het trauma te verwerken en te genieten van een kwaliteitsvol leven zonder gevolgen voor de ziel. Dit alles zal de minister van Justitie Maria Benešová, maar ook haar voorgangers, schijnbaar volkomen banaal overkomen. Anders zouden zelfs 32 jaar na de 'fluwelen revolutie' wetten die deze slachtoffers bijna belachelijk maken, niet van toepassing kunnen zijn.

De Tsjechische samenleving heeft een volledige herstart nodig over dit onderwerp, mannen moeten weten dat iets schreeuwen over een jongedame om te proeven op straat niet langer grappig is, laat staan sexy. Mensen moeten leren de regel te respecteren dat 'nee' zeggen 'nee' betekent, zelfs in het echte leven en niet controverse of de subliminale mogelijkheid van 'ja' betekent. Als jonge mensen in hun gezin dit niet leren, moet de staat hun grenzen duidelijk stellen, vooral door te definiëren wat legaal gedrag is en wat niet meer.

Als je deze grens overschrijdt, word je een dader en wacht je een straf die recht evenredig moet zijn met het leed dat het slachtoffer heeft geleden. Het onderwerp verkrachting wordt ook opgeroepen door de discussie over de definitie van het woord zelf, waarover ook al jaren geen debat meer is dan onder activisten of slachtoffers die de aandacht proberen te vestigen op een diep maatschappelijk probleem. Nu worden misschien al deze strijders eindelijk gehoord.

De president van de Piraten, Ivan Bartoš, publiceerde op zijn Facebook-profiel een zeer uitgebreide status over het onderwerp, waarin hij de aandacht vestigt op vele aspecten van seksueel geweld. Als de woorden van een adept tot de toekomstige premier van Tsjechië kunnen worden geloofd, moet er na de verkiezingen veel gebeuren op het gebied van strafrechtelijke kwalificatie en verlichting in de samenleving. De rigide rechterlijke macht zou zeker nieuwe wetten nodig hebben, en rechters moeten willen begrijpen dat verkrachting niet alleen een complete daad is. Politieagenten moeten eerlijk worden getraind in het benaderen van slachtoffers van seksueel gemotiveerde handelingen.
Zonder de synergie van deze componenten en de gezamenlijke inspanningen op weg naar verandering heeft Tsjechië geen kans.
Vandaag wil ik met u praten over iets dat eindelijk moet worden aangepakt. Volgens deskundigen worden er in Tsjechië jaarlijks tot 12.000 verkrachtingen gepleegd. We kunnen deze cijfers niet alleen als anonieme statistieken behandelen. Achter elk van deze zaken schuilt een vrouw, een man of, helaas, een kind, wiens meest intieme fysieke en mentale ruimte op brute en meedogenloze wijze is verstoord. De gevolgen worden echter vaak voor de rest van hun leven gedragen door de slachtoffers en, volgens studies, hebben ze significant meer kans om zelfmoord te plegen. Elke elfde Tsjech of Tsjech is in ons land verkracht. Dit zijn enge cijfers. Tegelijkertijd wordt slechts 5 procent van de misdrijven gemeld en vertrekt de helft van de daders alleen onder voorwaarde.

Er zijn een aantal redenen - er zijn bijvoorbeeld veel mythes in de samenleving over verkrachting die met informatie moeten worden geconfronteerd. Bijzonder gevaarlijk is de mythe dat het slachtoffer op de een of andere manier verantwoordelijk was voor de verkrachting, omdat ze een rok had of met de dader aan de bar danste. Het slachtoffer durft dus vaak niet over zijn ervaringen te praten uit angst dat niemand haar zal geloven of dat de woede zich tegen haar zal keren in plaats van tegen de dader.

Velen denken ook dat verkrachting meestal plaatsvindt door een vreemdeling in een donker park. Maar dit is niet het geval - de overgrote meerderheid wordt gepleegd door mensen die bekend zijn met het slachtoffer. Het kan een ex-vriend zijn, een collega, een vriend of zelfs een familielid. Het is dubbel moeilijk om over dergelijke misdrijven te praten, omdat het slachtoffer naast het misdrijf zelf te maken heeft met het feit dat ze is gekwetst door iemand die ze kende en vertrouwde. En om te gaan met angsten dat de directe omgeving het misschien niet ondersteunt, omdat de persoon in kwestie "zoiets nooit zou doen".

Last but not least gaan veel mensen ervan uit dat verkrachting op een bepaalde manier moet plaatsvinden, anders is het geen "echte verkrachting". Concreet stellen ze zich voor dat er vóór de verkrachting een fysieke strijd moet zijn waarin het slachtoffer verdedigt en vecht. Maar in de praktijk gebeurt dit niet. Het slachtoffer kan verlamd zijn door angst of in shock, huilen, smeken om niet door de dader te worden geschaad, maar zich niet fysiek verzetten. Helaas vallen dergelijke gevallen niet volledig onder de huidige wetgeving. En dat is iets wat we moeten veranderen.

Daarom zijn we al maanden bezig met het voorbereiden van voorstellen die de slachtoffers doeltreffende ondersteuning en bijstand zouden bieden en hen in staat zouden stellen de gerechtigheid te zoeken die hen toekomt. We willen dat iedereen in ons land zich veilig kan voelen en altijd adequate ondersteuning kan vinden. Daarom steunen we een initiatief dat de definitie van verkrachting verruimt om reële situaties weer te geven. Het is zeker niet de bedoeling om schriftelijke toestemming in te voeren. Maar het is belangrijk dat de norm in de samenleving is dat seks aan beide kanten vrijwillig moet zijn. Als hier enige twijfel over bestaat, is het noodzakelijk om uw partner te vragen. Stilte betekent niet automatisch toestemming. En NEE betekent altijd NEE.
Bovenstaande schreef Ivan Bartoš op Facebook. En je moet aan ze denken. Ze kunnen u of uw kind morgen betreffen. En gerechtigheid bereiken is een stap op weg naar genezing.
Bron ctidoma.cz.

Wie is/was die veelbelovende politicus Dominik Feri.
Dominik Feri was tot ruim een jaar geleden het idool van veel jonge mensen en zijn bekendheid steeg fors.
Dominik Feri is een Tsjechische politicus die vanaf 2017 lid was van de Kamer van Afgevaardigden. Hij werd op 21-jarige leeftijd gekozen en was het jongste lid van de Kamer van Afgevaardigden, evenals de eerste zwarte vertegenwoordiger, zijn vader is van Ethiopische afkomst. In 2019 werd Feri uitgeroepen tot een van de Politico 28-lijst van mensen die de meeste kans hebben om de Europese toekomst vorm te geven.
In 2021 trad Feri, een vocale aanhanger van de Me Too-beweging, af na verschillende beschuldigingen van seksueel misbruik en verkrachting.
Momenteel loopt er een strafzaak tegen Feri. Het voormalige parlementslid beloofde de aanklacht aan te vechten, maar vorige week wees een rechtbank zijn klacht tegen de vervolging af. Omdat een of meer van Feri's vermeende slachtoffers jonger dan 17 jaar waren, wordt hij beschuldigd van aanranding van een minderjarige en een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar indien veroordeeld.
Zaterdag 28 mei was er een melding dat het voormalige parlementslid naar verluidt zelfmoord had gepleegd in zijn appartement. Nadat hij naar het ziekenhuis was gebracht, moest hij onmiddellijk geopereerd worden. Hij verblijft nog in het ziekenhuis.
Bron oa expats.cz.

Voor mensen die #MeToo nog steeds bagatelliseren moeten eens hun geheugen opfrissen en nadenken over hoe shockerend ze het klein seksuele onderzoek van de schoolarts vonden. Als je dan bedenkt dat slachtoffers in veel grotere en ergere mate mee te maken hebben, hoop ik dat je er dan iets van begrijpt.
 
En niet alleen verkrachting en aanranding worden vaak gebagatellisseerd, maar ook fysiek- en mentaal geweld binnen huwelijken wordt dit.
Ook hiervoor schiet de handhaving door politie en justitie schromelijk tekort in Tsjechie. Het wordt onder het tapijt geveegd met stompzinnige uitspraken als; 'ja, hij was dronken, kan gebeuren'. Werkelijk niet te geloven. Tijd voor verandering van mentaliteit en wetten in Tsjechie aangaande deze onderwerpen!

Overigens, neem ik #MeToo zeer serieus, maar ben gelijktijdig ook sceptisch geworden. De beweging is ook misbruikt door -vaak- vrouwen, die mannen bewust kapot wilden maken. Ook bij echtscheidingen wordt het nogal eens misbruikt. Dat doet de geloofwaardigheid niet altijd goed.
 
@Olivier Ik denk zeker dat je gelijk hebt. Ook ik neem #MeToo zeer serieus, maar ben ook van mening dat men daarin doorgeslagen is. Als een bouwvakker die op een steiger staat een mooie jonge dame voorbij ziet komen en hij fluit dan, dan wil hij niets meer en niets minder zeggen dan: "Wow wat ben jij een stuk". Vroeger kon dat, tegenwoordig hoef je dat niet meer te proberen want men valt massaal over je heen. Ik weet dat er een grijs gebied is tussen wat niet kan en wat zou moeten kunnen, maar die grens wordt nu wel heel scherp gemaakt door velen. Je zou bijna het idee hebben, dat als je geen #MeToo verhaal(tje) hebt dat je er eigenlijk niet meer bij hoort.
 
Het leven wordt steeds gecompliceerder ,doet een vrouw moeite er extra goed uit te zien en ik kijk ernaar ,verwijtende blik van mijn vrouw.
Als mijn vrouw er er extra moeite voor doet en andere kijken is dit weer een compliment ?
als ik een verkeerde opmerking maakt is dit seksueel fout , als een vrouw dit doet kost het 1 euro/minuut ?
Als een bouwvakker fluit naar een vrouw is dit op het randje , rij je een dure auto is de respons uitstekend ?
#me too wordt meer #you not.
Ik zeg altijd maar kijken mag , aanraken is duur.......
 
Bovenaan