Ede - Chrudim

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Ad Verschoor

Donateur
Tankautospuit DAF van Ede naar Chrudim

EDE Brandweervereniging Ede-centrum heeft afgelopen woensdag 30 november met een delegatie de tankautospuit DAF, type 1300 BA 360 (genaamd Delta) uit het jaar 1961 geschonken aan de vriendenstad van de brandweer in Chrudim, Tsjechië.


Niet alleen het voertuig, maar ook alle apparatuur die vanaf het begin in het voertuig aanwezig was, is overgedragen. „Met deze overdracht werd opnieuw de innige vriendschapsband van de brandweer beklonken tussen de brandweren in Ede en Chrudim, die intussen al meer dan twintig jaar bestaat en als het aan de beide verenigingen ligt nog lange tijd zal duren," aldus Henk Knoppert, de voorzitter van de Brandweervereniging Ede-centrum.

Delta
De sleutels van het voertuig werden door Henk Knoppert overhandigd aan Jakub Moravek, de voorzitter van de Vrijwillige Brandweer Chrudim en tevens oprichter en beheerder van het Brandweermuseum in Koci. De Delta is de afgelopen periode APK afgekeurd en kan nog zeker voor showactiviteiten dienst doen bij parades, jubileumactiviteiten enzovoorts in Chrudim. Bovendien was er in de gemeente Ede geen ruimte meer beschikbaar voor een adequate overdekte stalling.

Overdracht
De officiële overdracht vond plaats in het Brandweermuseum van Koci en werd bijgewoond door diverse genodigden, waaronder de vertegenwoordigers van de Vrijwillige Brandweer Chrudim en de burgemeesters van de gemeenten Chrudim (Petr Reznicek) en van Koci (Jana Bröcklová).

Geschiedenis
De tankautospuit is vanaf 1961 in dienst gesteld van de brandweer Ede-centrum en vanaf de jaren zeventig voor de brandweer Ederveen. In 1983 werd deze overgenomen door de brandweervereniging Ede-centrum. Als voorwaarden bij de schenking is opgenomen dat de Delta behouden blijft als tankautospuit en wordt geplaatst in het overdekte brandweermuseum van Koci. Daarnaast is opgenomen dat het voertuig niet mag overgedragen of afgestoten worden zonder toestemming van de brandweervereniging Ede-centrum en dat de tankautospuit als een goede huisvader wordt onderhouden.

Bron: edestad.nl
 

kuurgast

Donateur
ik had het idee dat ook de activiteiten al langer op een laag pitje stonden.
Dit had meerdere oorzaken.
Veel vrijwilligers van het eerste uur van de stedenbanden (25 jaar geleden) zijn nu op vergevorderde leeftijd en het is moeilijk om jongere vrijwilligers te vinden die de stedenbanden levend willen houden.
In het geval van Ede-Chrudim was er nog een andere oorzaak, iemand van Chrudim wilde van Ede af en had al langer zijn zinnen gezet op een andere plaats waar ze betere zaken mee konden doen.
 

kuurgast

Donateur
Chrudim haalt Klement Gottwald en Josef Stalin uit de lijst van ereburgers

De Sovjet-dictator en de communistische Tsjechoslowaakse president zijn volgens de meeste vertegenwoordigers van Chrudim zo controversieel, dat ze de onderscheiding niet verdienen. De verwijdering van het ereburgerschap werd voorgesteld door loco-burgemeester Pavel Štěpánek. Volgens hem hadden ze veel eerder uit de lijst verdwenen moeten zijn.

Willem Blanken, burgemeester van de voormalige Nederlandse partnerstad Ede, kreeg op 24 september 2001 de titel ereburger van Chrudim.

Bron: pardubice.rozhlas.cz
 

Ad Verschoor

Donateur

Chrudim. Foto: Google Maps

Dit hield de stedenband tussen Ede en Chrudim in (en om deze reden is de band verbroken)

Tot 2013 had Ede een stedenband met het Tsjechische Chrudim. Waarom is deze band er ooit gekomen? En hoe komt het dat de band inmiddels op papier weer verbroken is?

Op 11 mei 2013 ondertekenden de Nederlandse en de Tsjechische burgemeester het verdrag dat de relatie tussen de steden terugbrengt van stedenband naar bevriende stad. Ons grote dorp en het Tsjechische dorp waren geen partners meer, maar nog wel vrienden.

Twintig jaar stedenband
Twintig jaar eerder werden er juist handtekeningen gezet onder het verdrag dat de gemeenten met elkaar verbond. Enkele idealistische Edenaars, nieuwsgierig naar de landen achter de Muur die net was gevallen, overtuigden het gemeentebestuur dat op honderd kilometer van Praag de perfecte zusterstad lag, lezen we in De Volkskrant.

Dat Ede en Chrudim partners werden, heeft te maken met de val van de Berlijnse muur. Steden in het voormalige Oostblok konden toen wel wat hulp gebruiken om democratischer te worden. Ede kon die hulp bieden. Niet alleen Ede overigens, heel veel Nederlandse steden gingen een partnerband aan met voormalige Oostblok-steden. Ede en Chrudim leken perfecte partners: allebei garnizoenssteden (waar dus veel militairen gehuisvest waren), met veel landbouw. Gelegen in het groen, met meerdere dorpen en allebei met een groot ziekenhuis.

Einde van de partnerband
Precies dat is ook de reden dat de band nu doorgeknipt is. Veel Nederlandse steden snijden de traditionele banden door. Sommige steden gaan nieuwe banden aan met hippe steden. De steden moeten er allebei wat aan hebben, is de gedachte nu. Als het slechts van één kant moet komen, kan de stedenband beter wegbezuinigd worden. “De belangen zijn uit elkaar gegroeid’, zei Henk Faas, woordvoerder van burgemeester Cees van der Knaap bij het doorknippen van de banden. “Op bestuurlijk vlak hebben we elkaar niet meer nodig. Onze ambities liggen elders.”

Steden met food en innovatie
Ede wil – als foodhoofdstad – banden aangaan met steden die ook hoog inzetten op voedsel en innovatie. Dat zijn strategische banden, waarmee de gemeente subsidies vanuit Brussel binnen wil hengelen. Idealen als handel, kennisoverdracht en city marketing vervangen de oorspronkelijke ideeën achter een partnerband: verbroedering, democratisering en ontwikkelingshulp.

Zo zag de stedenband eruit
Hoe zag de stedenband tussen Ede en Chrudim er in die jaren uit? Zo’n zevenduizend van de dertigduizend bewoners van Chrudim bezochten ons grote dorp op de Veluwe. Daar werd twintigduizend euro ingestoken vanuit de gemeente Ede. Beide steden wisselden contacten uit tussen kerken, boeren, scholieren, stagiairs en muzikanten. Ede schitterde met ‘natuurlijk eten’ op Chrudimse feestjes en Chrudim zorgde voor muziek, dans, honingwijn, bier en een varken aan het spit of Edese festivals.

Neem een digitaal kijkje in Chrudim:

Bron: indebuurt.nl
 
Bovenaan