Berging vliegtuigwrak RAF met Tsjechische bemanning

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Ad Verschoor

Donateur
Gemeente geeft toestemming voor berging vliegtuigwrak

Vickers_Wellington.jpg

Voorbeeld foto van het neergestorte vliegtuig

De gemeente Nieuwe Niedorp heeft besloten om toestemming te geven voor de berging van het vliegtuigwrak dat in de nacht van 22 op 23 juni 1941 is neergekomen in de Kostverlorenpolder.

Op verzoek van het Rijk en Tsjechië kan het wrak nu worden geborgen, waarin zich mogelijk nog de stoffelijke overschotten van de Tsjechische bemanning bevinden. Met de berging wordt ook recht gedaan aan de wens van de nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden.

Via de zogenaamde ‘bommenregeling’ worden de volledige kosten vergoed. Wanneer de berging gaat beginnen is nog niet bekend.

Bron: noordkopnieuws.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
Van het rijk en vanuit Tsjechië heeft de gemeente Hollands Kroon (Nieuwe Niedorp) het verzoek binnen gekregen om het vliegtuigwrak dat daar in de nacht van 22 op 23 juni 1941 is neergestort in de Kostverloren Polder bij Nieuwe Niedorp te bergen.

Het college van Hollands Kroon gaat het verzoek inwilligen om zo aan de wens van de nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden te voldoen. De hele operatie wordt bekostigd via de zogenaamde ‘bommenregeling’.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog gingen ruim 5500 vliegtuigen in Nederland verloren. Van een groot deel hiervan liggen nog restanten in de Nederlandse bodem. In een aantal van deze vliegtuigwrakken liggen waarschijnlijk nog stoffelijke resten van bemanningsleden.

Het Rijk heeft een studiegroep Luchtoorlog 1939 – 1945 opdracht gegeven onderzoek te doen naar vliegtuigcrashes uit de Tweede Wereldoorlog. Uit dit onderzoek blijkt dat op een aantal locaties met enige zekerheid nog stoffelijke resten van vermiste bemanningsleden kunnen worden aangetroffen. Op verzoek van de Tweede Kamer is het nationale programma berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog ingesteld.

In Nederland zijn voor de periode 2019- 2020 zes kansrijke locaties vastgesteld waar de kans reëel wordt geacht dat bij een berging stoffelijke resten kunnen worden gevonden. Een van deze locaties ligt in onze gemeente, namelijk in de Kostverlorenpolder in Nieuwe Niedorp.

Het college zegt in een reactie dat zo een betekenisvol gebaar met het oog op de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. Tevens zegt het college dat de kans reëel is dat er stoffelijke resten kunnen worden gevonden en zo de familieleden en nabestaanden de kans te geven de omgekomen vliegers alsnog te kunnen begraven. Mochten er geen stoffelijke resten worden gevonden dan zal in dat geval de vijf bemanningsleden als vermist blijven vermeld.

Omdat de berging afhankelijk is van de grondeigenaren zullen deze volledig worden gecompenseerd.
 

kuurgast

Donateur
dff1ad02-cee2-11e9-aa74-0217670beecd.JPG

Iefje van Eeten toont bij het graf in de Kostverlorenpolder het kruisje dat de weduwe van
Karel Valach haar stuurde. Zijn vader sneuvelde hier. © Foto Hmc


Tsjechen uit de Niedorper klei: Defensie hoopt oorlogsvlieger te bergen, maar niet alle nabestaanden willen dat.

Defensie wil de neergestorte Wellington-bommenwerper in Nieuwe Niedorp volgend najaar bergen.

Bron noordhollandsdagblad.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
Voorlopig laatste bezoek monument neergestorte Vickers Wellington mogelijk

Het is 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde en daarom is het Nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken WOII in het leven geroepen. In Nederland worden zes vliegtuigen geborgen. Eén van deze locaties is aan de Kanaalweg 5 in Nieuwe Niedorp. In de nacht van 22 op 23 juni 1941 stortte hier een Vickers Wellington bommenwerper met Tsjechische bemanning neer. Het toestel werd neergeschoten door een Duitse nachtjager.


De stoffelijke resten van vijf van de zes bemanningsleden bevinden zich naar alle waarschijnlijkheid nog in het toestel dat zich enkele meters diep in de grond heeft geboord achter de boerderij aan de Kanaalweg 5. De Tsjechische regering heeft de Nederlandse regering verzocht dit vliegtuigwrak te bergen. De Nederlandse regering heeft aan dit verzoek gehoor gegeven.

Voordat de berging kan beginnen, vinden er ter plekke detectiewerkzaamheden plaats. Het monument dat op het erf is opgericht ter nagedachtenis van de vermiste en naar alle waarschijnlijkheid omgekomen bemanningsleden wordt hiervoor in week 45 tijdelijk weggehaald en opgeslagen.

De eigenaren van het perceel willen belangstellenden in de gelegenheid stellen om vóór 4 november a.s. het monument nog te bezoeken. U hoeft zich daarvoor niet aan te melden, de eigenaren stellen het wel op prijs als u uw bezoek ter plekke kenbaar maakt.

Bron: hollandskroon.nl
 

kuurgast

Donateur
Opgraven van bommenwerper met bemanning in kop van Noord-Holland begonnen.

In Nieuwe Niedorp in Noord-Holland is begonnen met het opgraven van een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog.
Het vliegtuig werd in de nacht van 22 op 23 juni 1941 uit de lucht geschoten door een Duitse nachtjager, toen het terugvloog naar Engeland na een bombardement op Bremen. Het gaat om een Vickers Wellington van de Britse Royal Air Force (RAF). Er waren zes Tsjechische bemanningsleden aan boord.
"Het toestel is hier in de Kostverlorenpolder de bodem ingegaan", weet majoor Bart Aalberts van de Luchtmacht. Hij is projectleider van de berging. "We hebben veel overleg gehad met de eigenaren van het terrein en via detectie hebben we uiteraard gekeken of het vliegtuig hier ook ligt."

Sinds deze week is een graafmachine bezig om voorzichtig de eerste lagen grond weg te schrapen. De zoektocht moet duidelijkheid geven over de vijf bemanningsleden die bij de crash om het leven kwamen. Waarschijnlijk liggen hun stoffelijke resten nog in het toestel.

In het toestel zaten zes bemanningsleden. Gezagvoerder Vilem Bufka heeft als enige de crash overleefd. Hij kon zichzelf met een parachute in veiligheid brengen. Bufka werd door de Duitsers gevangengenomen en bleef tot het einde van de oorlog opgesloten in krijgsgevangenkamp Stalag Luft III. Hij overleed in 1967, kort nadat hij een boek over zijn geschiedenis had geschreven.

Defensie verwacht ruim vijf weken nodig te hebben voor het opgraven van het toestel.
Voor majoor Aalberts is het vooral belangrijk dat de nabestaanden meer duidelijkheid krijgen over de vermisten. "Het belang is hun een behoorlijke begrafenis te geven en ze de eer te geven die ze toekomt.
Het toestel bij Nieuwe Niedorp is het vijfde dat wordt opgegraven in het kader van het Nationale Programma Berging Vliegtuigwrakken. Het Rijk betaalt de kosten van de berging.
Bron nos.nl.
 

Vandaag in het nieuws. En terecht.
Lees je in en oordeel later.
 

Ad Verschoor

Donateur
Gevonden botresten mogelijk van Tsjechische bemanningsleden

Bij het bergen van een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog zijn botresten gevonden, mogelijk afkomstig van de Tsjechische bemanningsleden. De Vickers Wellington-bommenwerper lag in de gemeente Hollands Kroon bij Nieuwe Niedorp. De Tsjechische regering is op de hoogte gesteld van de vondst.


De gemeente meldt dat er kleine botdelen en stukken kleding van vliegeniers zijn aangetroffen bij de berging van het vliegtuig. Het gaat om een stuk trui en de zool van een laars. De vondsten worden voor nader onderzoek overgebracht naar het laboratorium van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) in Soesterberg, aldus de gemeente. Er werd van tevoren al rekening gehouden met het vinden van stoffelijke resten.

In 2019 is Nederland gestart met het Nationaal programma berging vliegtuigwrakken. In de Nederlandse bodem liggen naar schatting nog ongeveer dertig wrakken uit de Tweede Wereldoorlog met stoffelijke resten aan boord. Doel van het bergingsprogramma is nabestaanden zekerheid te geven over het lot van hun vermiste dierbaren. Er zijn ondertussen al enkele wrakken met stoffelijke overschotten geborgen.

Bron: ad.nl
 
Bovenaan