Barendrecht - Louny

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

kuurgast

Donateur
Internationale jongeren ontmoeting in Louny.

In de week van 11 t/m 18 juli wordt er Louny, stedenbandpartner van Barendrecht in Tsjechië), een internationale jongeren ontmoeting georganiseerd voor jongens en meisjes van 13 t/m 15 jaar.
Voor jongeren uit Louny ( Tsjechië), Zschopau ( Duitsland), Veneux-les-Sablons ( Frankrijk) en Barendrecht een week vol sportieve en culturele activiteiten.
Bron:facebook.com/stedenbandbarendrecht.nl.
 

kuurgast

Donateur
Zeshonderd jaar Jan Hus in gemeentehuis Barendrecht.
De door het Hussitisch Museum in Tábor gemaakte tentoonstelling 'Jan Hus in 1415 en 600 jaar later' belicht de geschiedenis van de Boheemse kerkhervormer Jan Hus en zijn volgelingen.

image-5233280.jpg


Deze tentoonstelling werd op vrijdag 11 september door ambassadeur van Tsjechië Jana Reinišová geopend. Plaats gemeentehuis Barendrecht, Binnenhof 1. Bij de opening waren ook burgemeester Radovan Šabata van Louny, de predikant van de Hussistische kerk ,een gemeenteraadslid en enkele inwoners van de Tsjechische stad.aanwezig.

Burgemeester Radovan Šabata, die voor het eerst in 1992 in Barendrecht was, vertelde hoe belangrijk Jan Hus voor Louny is. “Louny is een stad van hussitische traditie. Mensen die Louny hebben bezocht weten dat wij een groot monument van hem op het plein hebben. In 1411 heeft Jan Hus een brief aan de inwoners van Louny geschreven. Daardoor hebben de inwoners van Louny altijd Hus herdacht.”
“Alle organisaties in onze stad hebben dit jaar samen de herdenking van Jan Hus georganiseerd. En van januari tot en met november is er op elke zesde van de maand een lezing of een tentoonstelling over Jan Hus. De vrijheid geeft ons de kans om deze 600 ste herdenking zonder ideologie te vieren. Ik hoop dat we ook de 700ste herdenking zonder ideologie vieren”, aldus Šabata.

Ambassadeur Jana Reinišová is pas een half jaar in Nederland, maar ze heeft al gemerkt dat veel gemeenten een stedenband met een plaats in Tsjechië hebben. “Er zijn maar weinig gemeenten waar de stedenband zo actief is als u hier bent”, sprak ze. Reinišová bevestigde dat de overheid vroeger voorschreef hoe mensen over Jan Hus moesten denken. “Toen ik in de communistische tijd op school zat, had ik gelukkig goede leraren geschiedenis. Ze stopten bij de Tweede Wereldoorlog. Zo hielden ze meer tijd over om ons dingen over de Middeleeuwen te leren die anders waren dan in de schoolboekjes stond. Zo begrepen wij onze geschiedenis iets beter dan veel andere kinderen.”
Bron hetzuidenbarendrecht.nl/nieuws ,foto's van de opening op facebook.com/stedenbandbarendrecht.nl.
 

Ad Verschoor

Donateur
Tsjechische culturele middag in Barendrecht

De stedenband tussen Barendrecht en het Tsjechische Louny bestaat dit jaar 25 jaar. Het jubileum wordt gevierd met verschillende activiteiten. Eén ervan is de Tsjechische culturele middag op zondag 11 oktober om 15.00 uur in de theaterzaal van de Baerne, Buitenlandse Baan 1 te Barendrecht. Wethouder Ingeborg Monhemius opent de middag.


image-5286509.jpg
Dennis Smit

In een afwisselend programma van twee uur komen allerlei culturele activiteiten voorbij: Martin Soeters laat met poppen de functie van het poppentheater zien, Jo Polak vertelt en laat zien wat er aan cultuur te beleven is in Louny, Dennis Smit (singer songwriter) geeft met liedjes een impressie van Tsjechië en de stedenband, Maria de Ridder en Huub Nijs spelen op de vleugel Tsjechische pianowerken, Edgar de Bruin - vertaler Tsjechische literatuur - neemt u mee in de Tsjechische literatuur en de bibliotheek laat u boeken van Tsjechische schrijvers en boeken over Louny zien. Voor en na de voorstelling kunt u de boeken lenen bij de balie van de bibliotheek.

De stedenband organiseert deze middag samen met ToBe Barendrecht en de Bibliotheek Aanzet Barendrecht. U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Meer informatie op: www.stedenbandbarendrecht.nl

Film
Op dinsdagavond 3 november organiseert de stedenband samen met theater Het Kruispunt een filmvoorstelling. De Tsjechische film Empties wordt vertoond. De avond begint om 20.15 uur.

Bron: hetzuidenbarendrecht.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
Stedenband viert jubileum

Barendrecht - Wat veranderde in 25 jaar is het thema voor het bezoek van 29 -31 oktober van een delegatie van 23 personen uit Louny (Tsjechië) aan Barendrecht. Het thema is gekozen t.g.v. van het 25 jarig bestaan van de stedenband. Twee vragen krijgen extra aandacht: wat veranderde in sociaal opzicht en waarom maken Nederlanders natuur?


image-5384119.jpg
Tsjechië veranderde veel in de afgelopen 25 jaar! Deze auto kom je niet meer tegen.

Wat er veranderde in sociaal opzicht komt aan de orde tijdens een bezoek aan Kijk op Welzijn. In het Trefpunt ontmoeten de Tsjechen de vrijwilligers die actief zijn in de Buurtkamer. Op vrijdag wordt op Tiengemeeten uit de doeken gedaan hoe een landbouwgebied veranderde in een natuureiland.

Gastgezinnen

De delegatie bestaat vooral uit mensen die al eerder in Barendrecht zijn geweest, waaronder drie voorzitters van de organisatie in Louny. Zoals gebruikelijk slapen en eten de gasten uit Louny in gastgezinnen.

Feestelijke bijeenkomsten

Op zaterdag 31 oktober is iedereen die ooit betrokken is geweest bij een activiteit van de stedenband welkom van 15.00-17.00 uur in de theaterzaal van de Baerne, Buitenlandse Baan 1 te Barendrecht. U kunt herinneringen ophalen met de mensen van de delegatie uit Louny. ’s Avonds is er een gezellige avond met een optreden van de Verenigde Zangers en de eerste vertoning van de film “Stedenband Barendrecht-Louny 25 jaar. Een terugblik” gemaakt door Bas Romeijn.

Meer informatie op: www.stedenbandbarendrecht.nl

Bron: hetzuidenbarendrecht.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
Eerbetoon voor stedenband Barendrecht - Louny

Barendrecht - De gemeente heeft zaterdag op twee manieren haar waardering laten blijken voor de stedenband tussen Barendrecht en Louny. Burgemeester Jan van Belzen speldde secretaris Coby van der Schee de gemeentelijke erepenning op. De stichting ontving zelf de Barendrechtse Waarderingsoorkonde.


image-5394519.jpg
Burgemeester Jan van Belzen en Coby van der Schee

Coby van der Schee is een van de grondleggers en de drijvende kracht achter de activiteiten van de stedenband met Louny (Tsjechië). Dit jaar is zij 25 jaar secretaris van Stichting Stedenband-Oost-Europa. Zij heeft Barendrecht in Louny en in de ‘stedenbandwereld’ in Nederland op de kaart gezet. Door haar activiteiten bracht zij vele Barendrechters, die voorheen onbekenden voor elkaar waren, met elkaar in contact.

Binnen de stedenband probeert zij het culturele aspect vorm te geven door contacten te leggen en uitwisselingen te organiseren met Barendrechtse organisaties en kunstenaars. Zij bood tientallen Tsjechen die vanuit de stedenband naar Barendrecht kwamen een warm gastgezin.

Oorkonde
Stichting Stedenband Barendrecht-Oost-Europa ontving diezelfde middag een Waarderingsoorkonde vanwege de belangrijke bijdrage die de stichting aan de samenleving levert. De stichting organiseert vele leerzame activiteiten en uitwisselingen.

Dankzij de stedenband leren inwoners van beide steden elkaar (beter) kennen en krijgen zij oog en begrip voor elkaars moeilijkheden en mogelijkheden. Zowel Coby van der Schee als voorzitter Arie Kooijman waren blij verrast met deze blijk van bijzondere erkentelijkheid. Ook Arie Kooijman is al 25 jaar nauw bij de stichting betrokken en vormt samen met zijn vrouw een gastgezin voor bezoekers uit Louny.

Bron: hetzuidenbarendrecht.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
Daltonleerlingen brengen bezoek aan Tsjechië

Barendrecht - Leerlingen uit havo-4 en vwo-5 van het Dalton Lyceum Barendrecht (DLB) brachten van 3 tot en met 8 april een bezoek aan de Handelsschool in Louny, de zustergemeente van Barendrecht in Tsjechië.


image-5915746.jpg

Dalton Lyceum Barendrecht

Al jaren onderhoudt de school contacten met deze zustergemeente en ditmaal stond het bezoek in het teken van het Europese project: Helping each other met als thema ‘duurzaamheid’. De leerlingen die in het kader van het vak internationalisering aan het project deelnamen, verbleven in Tsjechische gastgezinnen. Naast het dagelijks werken aan het project op de school in Louny, was er ook nog tijd om meer van het land en zijn prachtige hoofdstad Praag te ontdekken. In juni zullen de Tsjechische leerlingen een tegenbezoek aan het Dalton Lyceum brengen.

Wouter Hijmensen, leerling vwo-5: ‘Mijn Tsjechische gastgezin was echt super gastvrij. Iedereen deed enorm zijn best om mij te begrijpen en om het me naar mijn zin te maken.’

Jamie van Velzen, leerling havo-4: ‘Ik heb echt heel veel geleerd van deze reis en waardeer nu nog meer wat ik allemaal thuis en op school heb.’

De in totaal 24 leerlingen van beide scholen onderzochten voorafgaand aan het bezoek een aantal bedrijven uit beide landen op duurzaamheid (mesoniveau). Tijdens het bezoek vergeleken de leerlingen de uitkomsten en gingen zij met elkaar in gesprek over de mogelijke oorzaken van de eventuele verschillen. Als de Tsjechen in juni Barendrecht bezoeken, zal dit onderzoek een vervolg krijgen.
Bij de start van het project in 2015 hebben leerlingen een soortgelijk onderzoek verricht, echter was dit toen gericht op duurzaamheid in Nederlandse en Tsjechische huishoudens. Volgend jaar vindt de laatste fase van het onderzoek plaats. Dan zal er gekeken worden hoe beide landen (macroniveau) met energie en duurzaam produceren omgaan.

Cheyenne Kret, leerling vwo-5: ‘We moesten in het Engels met elkaar communiceren. In het begin was dat best lastig, maar later ging het steeds beter. Je wordt beter door ervaring.’

Tessa Kaiser, docent aardrijkskunde en begeleider van dit uitwisselingsproject: ‘De Tsjechen en Nederlanders hebben meer gemeenschappelijk dan je op het eerste gezicht zou denken. Het is prachtig om te zien hoe snel kinderen verbroederen en van elkaar leren.’

De resultaten van het project over duurzaamheid zullen worden gebundeld in een zogenaamd ‘green report’, dat aan alle belanghebbenden wordt toegestuurd en ook op Wikigreen te zien zal zijn. Wikigreen is een website die speciaal voor dit driejarige project in het leven is geroepen met als doel bewustzijn ten aanzien van energiekwesties te vergroten. Daarnaast is het een platform om het Europese gedachtegoed te verspreiden.
Belangstellenden voor het project kunnen meer lezen op: www.wikigreen.eu.

Bron: hetzuidenbarendrecht.nl
 

kuurgast

Donateur
Leerlingen uit Louny brengen tegenbezoek aan Dalton Lyceum.

Twaalf leerlingen en hun docenten van de Fajtl Handelsschool uit Louny verbleven van 31 mei tot en met 5 juni bij leerlingen van het Dalton Lyceum Barendrecht (DLB).

screenshot.09-06-2016 23.46.16.png

Het was een warm wederzien, omdat de Barendrechtse leerlingen eerder dit jaar al een bezoek aan Louny hadden gebracht. Net als toen stond het bezoek in het teken van het Europese project Helping each other, met als thema duurzaamheid. De leerlingen die in het kader van het vak internationalisering aan het project deelnamen, werkten in de ochtenduren op school aan het project en in de middagen was er tijd gereserveerd om de jeugdige Tsjechen meer van de gemeente Barendrecht en haar omgeving te laten zien.

Zo werd er bijvoorbeeld een bezoek gebracht aan Florensis in Zwijndrecht. Hier konden de leerlingen zien hoe het bedrijf met behulp van zoveel mogelijke duurzame technieken jonge planten uit zaden en stekken produceert.

Op donderdag gingen de leerlingen naar Hotspot Hutspot in Rotterdam. Dit bedrijf wil gezond en duurzaam eten bieden voor iedereen. Dit doet zij door de leegstand in wijken te benutten met stadslandbouw. Daarnaast heeft het een restaurant waar tieners na schooltijd kunnen binnenlopen om mee te doen aan kookactiviteiten, zodat zij leren wat goed en gezond voedsel voor ze is. Een ander interessant project op het gebied van duurzaamheid werd dichter bij de deur gevonden, namelijk bij de rioolwaterzuiveringscentrale in Barendrecht. Natuurlijk mocht ook een bezoek aan Rotterdam en Amsterdam niet ontbreken.

Iris Kernerová, docente Engels in Louny: ‘De Nederlanders doen veel op de fiets, terwijl dat bij ons niet gebruikelijk is. Wij pakken sneller de auto of het OV.’

Afgelopen vrijdag bracht de wethouder van onder andere onderwijs, de heer Van Noort, een bezoek aan het DLB. De Tsjechische en Barendrechtse leerlingen vertelden hem openhartig over de inhoud van het project, maar ook over hun ervaringen in Nederland en Tsjechië. De stedenband tussen Barendrecht en Louny bestaat nu 26 jaar en het zou mooi zijn als jonge mensen deze band in stand houden, want we kunnen veel van elkaar leren.
Bronnen daltonbarendrecht.nl + barendrechtnu.nl.

screenshot.09-06-2016 23.43.38.png

Foto's van het vorige bezoek aan Louny staan op facebook.com/stedenbandbarendrecht.nl.
 

Ad Verschoor

Donateur
Tsjechen onder de zeespiegel

Barendrecht - Barendrechters wonen gemiddeld twee meter onder de zeespiegel. Voor de inwoners van Louny (Tsjechië) die de afgelopen week de gast waren van de stedenband Barendrecht-Louny, was dit een angstig gegeven.


image-6598739.jpg


Het bleek nog lager te kunnen: In Nieuwerkerk aan den IJssel bezocht de groep het laagste punt van Nederland, 6.76 meter onder de zeespiegel. “Hoe durven mensen onder dit gegeven te leven”, was de vraag voor de Tsjechen.

Waterschap
Het Waterschap Hollandse Delta vertelde hoe wij ons beschermen tegen het water. Het bleef niet bij woorden. Belangrijke punten in Barendrecht werden bezocht. De Tsjechen konden zien hoe onze dijken zijn opgebouwd en hoe we het water uit onze polders via gemaal Breeman naar de Oude Maas pompen. Het verhaal maakte veel indruk.

In het Watersnoodmuseum in Ouderkerk kon men zien en horen wat de gevolgen waren van de overstroming van 1953. De beelden, de voorwerpen en de persoonlijke verhalen in het museum maakten veel indruk. Aan het eind van het bezoek constateerden de Tsjechische gasten dat ze beseften hoe belangrijk water in onze regio is.

Bron: hetzuidenbarendrecht.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
Tsjechisch bezoek voor vernieuwde bibliotheek Barendrecht

Barendrecht - Op zondag 30 april bezocht een groep van 35 Tsjechen de Barendrechtse bibliotheek. De groep uit de Tsjechische partnergemeente Louny was drie dagen in Nederland. Ze bezocht een aantal toeristische hoogtepunten van Nederland, zoals de Keukenhof, Amsterdam, Kinderdijk en Zeeland. Op deze laatste dag van het bezoek werd ook Barendrecht aangedaan.


2de77445-befc-4b3b-931f-0ec3a5fd8c20_thumb840.jpg


Voor velen was het hun eerste bezoek aan Nederland. De bloemenpracht van de Keukenhof vond men geweldig, evenals de grachten van Amsterdam en Delft en de schoonheid van het Zeeuwse land. Het Watersnoodmuseum in Zeeland was indrukwekkend en bracht bij sommigen herinneringen naar boven aan rivieroverstromingen in Tsjechië. Op verzoek werd zelfs een korte toer door Europoort gemaakt.

Iedere dag was er begeleiding door leden van de Barendrechtse Stedenband. Het bezoek werd afgesloten met een korte wandeling door Barendrecht en een bezoek aan de bibliotheek. Tot slot bood de Stedenband Barendrecht de bezoekers een warme maaltijd aan.

De groep bestond uit gepensioneerden die in hun vrije tijd samen studeren aan de zogeheten Universiteit van de derde leeftijdsfase. Dit is een onderwijsvorm die in Tsjechië, maar ook in andere landen, veel voorkomt. De naam is gebaseerd op de levensfasen van een mens. Na de fasen van jeugd en werk volgt de ouderdom. Samen met elkaar en onder leiding van een leraar bestuderen ze bepaalde onderwerpen. In Louny organiseert de bibliotheek de activiteiten voor de 3e levensfase. Het is de thuisbasis. De deelnemers waren nieuwsgierig naar onze bibliotheek, het gebouw en naar de activiteiten. Een maal per jaar maakt de groep een meerdaagse uitstap. Dit jaar was dat Nederland.

(bron: Stichting Stedenband) 

Ad Verschoor

Donateur
3e Internationale Jongerenontmoeting stedenband Barendrecht - Louny

Deelnemers onderweg.

Gisteren (Zaterdag 8 juli 2017) is een groep van 7 jongeren en 2 begeleiders uit Barendrecht naar Zschopau, plaats in Duitsland, vlakbij de Tsjechische grens gereisd. De rit per trein duurde veertien uur. De jongeren nemen deel aan de 3e internationale jongerenontmoeting van jongeren uit Barendrecht, Louny (stedenband van Barendrecht), Veneux les Sablons (Frankrijk) en Zschopau.
In totaal nemen 40 personen deel aan de ontmoeting die een week duurt.

Stedenband
Vorig jaar vond het evenement plaats in Barendrecht en werd georganiseerd door de vrijwilligers van de stedenbandorganisatie in Barendrecht. Een week lang worden er allerlei activiteiten ondernomen met het thema: Andere landen, andere gewoonten. Naast het bezoeken van Dresden en Leipzig, wordt er gesport, musea bezocht, presentaties gemaakt e.d. De jongeren overnachten in het jongerencentrum van Zschopau

Bron: barendrechtnu.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
Cycletour 2017: Fietsen van Louny naar BarendrechtOp zaterdag 29 juli vertrekken 10 tourfietsers vanuit Louny (Tsjechië) naar Barendrecht. Zij maken deel uit van de Cycletour 2017. Op vrijdag 4 augustus om 16.00 uur worden de fietsers binnengehaald op het Doormanplein door wethouder Lennart van der Linden.

De deelnemers zijn afkomstig uit Barendrecht en omgeving, waaronder leden van tourvereniging Barrhopoort en Louny (Tsjechië). Het is voor de 11e keer dat dit evenement in het kader van de stedenband Barendrecht –Louny plaatsvindt.

Cycletour
De afstand is ongeveer 975 kilometer en wordt in een week op de racefiets afgelegd. Er wordt overnacht in jeugdherbergen en in een Gasthof. De groep heeft ondersteuning van twee begeleiders die voor catering en het bagagevervoer zorgen. Tijdens de eerste etappe rijden Jozef Zienert, deelnemer van de eerste versies van de Cycletour en Jan Kerner, voorzitter stedenband Louny, mee.

Foto: Aankomst van de 10e Cycletour (2015) in Louny

Bron: Stichting Stedenband Barendrecht – Oost-Europa
 

Ad Verschoor

Donateur
Uitwisseling Calvijn Groene Hart met Gymnasium uit Louny

Afgelopen week ontvingen leerlingen van Calvijn Groene Hart hun uitwisselingspartners uit het Tsjechische Louny, de Barendrechtse zusterstad. Zij ondernamen zowel met hun begeleiders van school als hun gezinnen tal van activiteiten.
Zo wandelde de groep maandag door Dordrecht onder leiding van een gemeentegids, vaarde zij met de waterbus en bewonderde de molens in Kinderdijk. Dinsdag stond een bezoek aan Den Haag op het programma, wat dankzij Prinsjesdag een extra bijzondere belevenis werd. Ook het Vredespaleis maakte veel indruk op de leerlingen en vooral de vele vredeswensen die daar te lezen waren.
Woensdag ontving burgemeester Van Belzen de deelnemers van het uitwisselingsproject op het gemeentehuis. Hier gingen de leerlingen met hem en elkaar in debat over stellingen die gerelateerd waren aan Europees burgerschap. Dit alles gebeurde uiteraard in het Engels.
Donderdag reisden de leerlingen met de trein naar Amsterdam. Hier bezochten leerlingen het Rijksmuseum, huis van Anne Frank en genoten ze van overheerlijke pizza’s.
Vrijdag rondden de leerlingen de week op school af. Hier maakte directeur Jan Wiegers ook het duo van de week bekend. Deze eer viel ten deel aan Carmen Boekee en Martina Psenska. Tenslotte sloten de uitwisselingsdeelnemers de dag af met een bezoek aan een pannenkoekenrestaurant. Iedereen kijkt na deze geslaagde week nu al uit naar het tegenbezoek in Tsjechië.

Bron: barendrechtsdagblad.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
CultuurLocaal Barendrecht ontvangt delegatie uit Louny

Eind oktober zal een delegatie uit Louny in Tsjechië Barendrecht bezoeken in het kader van de Stedenband. Op 26 oktober trakteert CultuurLocaal de Tsjechische gasten op een speciaal leerlingenconcert met als thema Nederlandse Muziek. Elk jaar bezoeken mensen uit Barendrecht en Louny elkaar in het kader van de Stedenband. Jaarlijks wordt onderling een thema afgesproken voor het programma van die bezoeken. Dit jaar is het thema Muziek. Voor het bezoek in Barendrecht heeft CultuurLocaal een avond georganiseerd waarop leerlingen muziek van Nederlandse afkomst zullen spelen. Dat zal vooral gaan in de vorm van bandjes die liedjes spelen met Nederlandstalige of anderstalige teksten.
“Als dé muziekschool van Barendrecht vonden we het wel passend dat we een bijdrage zouden leveren aan het programma, zeker nu het thema dit jaar Muziek is. Door de nadruk te leggen op Nederlandse muziek geven we er dan nog een extra aspect aan,” zegt coördinator Wim Soeters hierover. “Voor de leerlingen is het een gelegenheid om hun kunsten aan anderen te laten horen. Het vooruitzicht van een optreden maakt vaak de lessen en repetities net wat intenser en doelmatiger. Zo is het niet alleen leuk voor het publiek, maar ook leerzaam voor de deelnemers!”
Het concert is op donderdagavond 26 oktober 2017 in De Baerne (Buitenlandse Baan 1) en is gratis toegankelijk. De presentatie is in handen van Jos Vis. Aanvang is 19:30u. Reserveren is niet nodig. Voor inlichtingen en inschrijven voor lessen kunt u contact opnemen met info@cultuurlocaal.nl. Meer informatie is te vinden op www.cultuurlocaal.nl.

Bron: barendrechtsdagblad.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
lounyband-1200x628.jpg


Band uit Louny speelt op WinterFeest

Het WinterFeest in het centrum van Barendrecht vindt dit jaar plaats op 16 december. Voor het eerst werken muzikanten uit zustergemeente Louny in Tsjechië mee aan het feest. De eerste activiteit van het programma is dit jaar het Bijzonder Kerstfeest voor mensen met een beperking. Dit wordt vrijdagavond 15 december gehouden in de Dorpskerk. Op zaterdag 16 december zijn er activiteiten op de Middenbaan en in de Oude Dorpskern. Er zijn voor de Wintermarkt nog kramen te huur. Nieuw is dat huurders van kramen een voorkeur kunnen opgeven voor een plaats. Ze kunnen kiezen tussen vijf zones in het centrum. Aanmelden kan via de website: winterfeestbarendrecht.nl .

De hele zaterdagmiddag- en avond zijn er optredens. Bijzonder is de komst van de Tsjechische band Blueberries. Ze zijn onderdeel van de muziekschool in Louny. Tijdens het WinterFeest zingen ze kerstliederen. ’s Avonds is er voor de kinderen een lichtjesoptocht. Natuurlijk wordt de dag besloten met de volkskerstzang op het Doormanplein en een slotconcert in de Dorpskerk. Dat concert wordt dit jaar verzorgd door het Oeral Kozakkenkoor. Meer informatie: www.winterfeestbarendrecht.nl

Foto:
De band Blueberries uit Louny speelt op het Winterfeest.

Bron: barendrechtsdagblad.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
Inwoners Louny maken kennis met muziekleven in Barendrecht
BARENDRECHT –Afgelopen week heeft een groep inwoners van partnerstad Louny kennis gemaakt met het muziekleven in Barendrecht. De Tsjechische delegatie was onder de indruk.

CultuurLocaal bood een avond Nederpop aan. Leerlingen van deze Barendrechtse muziekschool zongen en speelden zo’n 14 nummers van Nederlandse komaf. Van harde rocknummers, zoals ‘Radar Love’ tot ballads als ‘Mag ik dan bij jou’.

Bij de Harmonie werd een repetitie van het Dagorkest bijgewoond. Het orkest oefende voor de Kerstperiode. Hans van Gelder hield een lezing over het verschil tussen Tsjechische en Nederlandse muziek. En in Utrecht heeft de groep het museum Speelklok bezocht. Hier staan automatisch spelende muziekinstrumenten, zoals speelklokken en draaiorgels. Verder zijn er nog creatieve workshops geweest met onder meer tekenen, kettingen maken en zijdeschilderen.

Muziek is dit jaar het gezamenlijke thema voor de stedenband. Er hebben diverse activiteiten plaatsgevonden. In december volgt nog een bezoek van een jongerenband uit Louny aan Barendrecht. En ook in 2018 zullen nog een paar activiteiten rond dit jaarthema georganiseerd worden, met name in Louny.

Bron: barendrechtnu.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
Stichting Stedenband Barendrecht trakteert op kroketten

sjoelen.jpg


De Stichting Stedenband ontvangt van 8 -12 mei 16 inwoners uit Louny (Tsjechië). Louny en Barendrecht hebben al vele jaren een stedenband. Dit keer staan Nederlandse gewoonten en gebruiken centraal in het programma. Aan de hand van de kalender met religieuze en nationale feestdagen komen typisch Nederlandse zaken aan de orde, zoals de activiteiten rond 4 en 5 mei, Sint-Nicolaas, beschuit met muisjes, het Nederlandse weer, kroketten en gebruiken rond de geboorte.

De gasten slapen en eten in Barendrechts gezinnen. Ook daar ervaren ze aan de lijve hoe het in Nederland er aan toe gaat. Ook dit keer worden de gasten uit Tsjechië door burgemeester van Belzen in het gemeentehuis ontvangen. Op Hemelvaartsdag is het vroeg opstaan om te gaan dauwtrappen langs de Oude Maas. Onze eigen weerman Ed Aldus zorgt ervoor dat de kennis over het Nederlandse weer op een hoog peil komt. In het Johannes Post Museum in Rijsoord zien en horen de gasten de verhalen die bij 4 en 5 mei horen. Het bezoek wordt afgesloten met een typisch Nederlands feest.

Bron: barendrechtsdagblad.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
Open Monumentendag 8 sept: Tsjechische ambassadeur opent tentoonstelling in gemeentehuis BarendrechtBARENDRECHT – De Open Monumentendag heeft dit jaar als thema ‘in Europa’, waarmee het aansluit op het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Een goede reden voor de Stedenband Barendrecht-Louny en de Erfgoedcommissie om de handen inéén te slaan.

Samen hebben zij een gemeenschappelijke tentoonstelling ingericht. De tentoonstelling maakt een vergelijking tussen de ruimtelijke ontwikkeling van Barendrecht en haar Tsjechische partnerstad Louny. Op 16 panelen wordt de ruimtelijke ontwikkeling in beide plaatsten weergegeven. Dit gebeurt aan de hand van 5 thema’s: Ontstaan en ontwikkeling, Kerken, Monumenten, Industrie en Wonen.

Opening
De Erfgoedcommissie en de Stedenband zijn erg vereerd dat de tentoonstelling ‘In Europa: Barendrecht – Louny’ wordt geopend door de Tsjechische ambassadeur, mevrouw Reinišová. De opening is op zaterdag 8 september om 11.00 uur in de hal van het gemeentehuis (Binnenhof 1, Barendrecht). Inloop met koffie is vanaf 10.30 uur.

Bij de opening zal de tentoonstelling worden toegelicht in dialoogvorm door de Erfgoedcommissie en de voorzitter van de Foundation uit Louny.

De tentoonstelling is te bekijken vanaf de opening tot en met vrijdag 14 september in de hal van het gemeentehuis tijdens openingsuren. Op zaterdag 8 september tot 16.00 uur.

Bron: Erfgoedcommissie Barendrecht
 

Ad Verschoor

Donateur
Tsjechische ambassadeur opent expositie

In het gemeentehuis in Barendrecht werd vanochtend de Open Monumentendag met als thema ‘het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed” geopend door de Tsjechische ambassadeur, mevr. Reinišová.

ambassadeur.jpg


De Erfgoedcommissie en de Stedenband hebben de tentoonstelling ‘In Europa: Barendrecht – Louny’ ingericht. De expositie is tot en met 14 september tijdens openingsuren in de hal van het gemeentehuis te bewonderen.

Bron: barendrechtsdagblad.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
Uitwisseling Calvijn met gymnasium in Louny

gymnasiumlouny.jpg


Vorige week zaterdag vertrokken de leerlingen van Calvijn Groene Hart samen met hun begeleiders richting Louny, de Tsjechische stad waarmee Barendrecht via de Stedenband verbonden is. Het was bijzonder te zien hoe blij de deelnemers van het uitwisselingsproject elkaar na een jaar weer in de armen vielen.

Op zondag hebben de Calvijnleerlingen met de gastgezinnen uiteenlopende activiteiten ondernomen. Maandag begonnen ze de dag op het gymnasium van Louny. Nadat de directeur hen welkom had geheten, zijn de uitwisselingsdeelnemers in een restaurant gaan lunchen. Aansluitend was de ontvangst in het gemeentehuis, gevolgd door een foto-opdracht waarbij de leerlingen steeds selfies moesten maken.

Op dinsdag bezochten de deelnemers een glasfabriek in Karlovy Vary en wandelden vervolgens door de stad. Aansluitend gingen ze naar de Becherovka-fabriek en in Loket bewonderde iedereen een prachtig oud kasteel.

Woensdag startten de leerlingen bij een dansschool en oefenden verschillende dansen. Daarna stond een bezoek aan het openluchtmuseum Březno op het programma, waar de deelnemers werkten met oude materialen en op traditionele wijze barbecueden. Na de lunch reisden ze naar het vliegveld van Rana om te gaan zweefvliegen, wat een indrukwekkende ervaring opleverde. Met bowlen beëindigden de deelnemers de dag.

Donderdag maakte een bezoek aan Lidice veel indruk. Dit dorp hebben de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog volledig verwoest. Vanuit Lidice reisden de leerlingen naar de prachtige stad Praag.

Op vrijdag sloten ze het uitwisselingsproject af op het gymnasium. Tara en Marketa kregen de titel ‘duo van de week’, Elianne en Eliska sleepten de prijs van de foto-opdracht in de wacht en Rutger en Jan kwamen als winnaars van de speurtocht uit de bus. Aansluitend sprak de schooldirecteur iedereen nog toe en genoot iedereen van een lunch in de Tsjechische schoolkantine. De terugvlucht vanuit Praag verliep wat hobbelig door de turbulentie, maar dat mocht de pret niet drukken. Alle deelnemers kijken terug op een zeer geslaagd uitwisselingsproject.

Bron: barendrechtsdagblad.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
Stedenband ervaart Tsjechische tradities

Een groep van 17 Barendrechters heeft eind oktober een bezoek gebracht aan de partnergemeente Louny in Tsjechië. Ze maakte daar kennis met een aantal Tsjechische tradities en gewoonten. Eerder dit jaar hadden de Tsjechen een aantal Nederlandse gebruiken ervaren. Doel van deze uitwisseling is elkaars cultuur beter te leren kennen en zo van elkaar te leren.

bewonersbar.jpg


Tsjechië bestaat dit jaar 100 jaar. Dat wordt ook in Louny gevierd. In het museum van Louny bezochten de Barendrechts een tentoonstelling hierover. Tijdens het officiële gedeelte hoorden zij een lezing aan over wat 100 jaar Tsjechië betekent voor de Tsjechen. En op de nationale feestdag 28 oktober werd een monument onthuld van Thomas Masaryk, de stichter van de staat Tsjechië in 1918 en de eerste president.

De Nederlandse delegatie van Stedenband bezocht verder enkele historische Tsjechische plaatsen. Zoals de nationale heuvel Rip. Naar verluidt lag hier het beloofde land voor de Tsjechen. De delegatie zag ook een 1100-jarige eikenboom, waar een beroemde legende mee verbonden is. Een hertog ontmoette daar een arm Tsjechisch meisje, waarop hij verliefd werd en met wie hij trouwde. Ook kreeg de delegatie uitleg over de gebruiken bij Pasen. De heren wijzen met een wilgentak een dame aan en zeggen iets positiefs. In ruil daarvoor ontvangen de heren van de dames een eigenhandig geschilderd ei of een borreltje. Pasen wordt opgeluisterd met traditionele koeken en paasbrood.

In het gemeentehuis van Louny spraken de burgemeesters van Louny en Barendrecht hun waardering uit voor de activiteiten die door de lokale stichtingen worden georganiseerd.

Bron: barendrechtsdagblad.nl
 
Bovenaan