Barendrecht - Louny

Welkom op Tsjechie.net

Het Tsjechisch Forum, in een nieuw jasje!

Freddy2005

† In Memoriam
College grijpt naar de botte bijl

Het college van Barendrecht heeft forse bezuinigingen aangekondigd voor de komende jaren. Vier miljoen euro moet er bij elkaar geschraapt worden...

Dat het college ook let op de kleintjes, blijkt wel uit het plan om de stedenband met Louny (Tsjechië) op te zeggen. De samenwerking wordt onderhouden door de leden van de stichting Stedenband, maar de subsidie voor die club verdwijnt. 'Dit zal de uitwisselingsorganisaties en de leden van stichting Stedenband raken', voorspelt het college. 'Maar het belang van Barendrecht bij de huidige stedenband is beperkt.'

echo.nl
 

Freddy2005

† In Memoriam
Europese expositie

De stedenband tussen Barendrecht en het Tsjechische Louny bestaat twintig jaar.
In 2010 vinden verschillende activiteiten plaatsvinden.
Op dinsdag 30 maart wordten internationale tentoonstelling met het thema ”Europese Identiteit” geopend. De posters zijn te zien in het gemeentehuis van Barendrecht, Calvijn (Groene Hart) en het Dalton Lyceum
Op dinsdag 30 maart wordt om 19.30 uur in de hal van het gemeentehuis de internationale tentoonstelling Europese Identiteit geopend.
Deze tentoonstelling is het idee van de Tsjechische Raad voor internationale verhoudingen.
De Raad nodigde studenten van kunstacademies uit alle EU landen uit om deel te nemen aan een wedstrijd met als thema Europese identiteit.
Van de ingeleverde ontwerpen uit 8 landen (Tsjechië, Slowakije, Polen, Oostenrijk, Frankrijk, Finland, België) is een selectie gemaakt. De tentoonstelling duurt tot 16 april 2010.

Calvijn, vestiging Groene Hart, en het Dalton Lyceum zijn actief betrokken bij de tentoonstelling.
In de gebouwen van deze scholen zijn ook een aantal posters te zien. Leerlingen van beide scholen gaan actief aan de slag met het thema van de tentoonstelling.

Mensen die geïnteresseerd zijn in de Stichting Stedenband kunnen contact opnemen met Coby van der Schee ( 0180-615295) of Arie Kooyman(0180-614482).

deweekkrant.nl
 

Freddy2005

† In Memoriam
Tsjechische kunst

Nog net voordat de grote verbouwing in het voormalige postkantoor van start gaat, vindt er van vrijdag 2 april tot en met zaterdag 1 mei bij de Kunstuitleen Barendrecht een bijzondere tentoonstelling plaats met kunstwerken van Jana Molovcakova uit Louny (Tsjechië).

Toen Jana studeerde aan de Vaclav Hollar Kustacademie in Praag, had ze een bijbaantje in de keramische werkplaats. Daar heeft ze de eerste ervaringen met keramiek opgedaan. Daar leerde zij modelleren, vormen maken en werkte zij voor het eerst met een pottenbakkersschijf. Haar eerste stukken waren thee- en koffieserviezen, pas later kwamen de verschillende plastieken en reliëfvoorwerpen.

De samenwerking met de beroemde keramiekkunstenaar Ivan Jelinek heeft grote invloed op haar werk gehad. Sinds enige jaren maakt zij uitzonderlijke kunstwerken van porselein.
Jana zegt: “Het werken met porselein is interessant. Het is technisch moeilijker maar uiteindelijk kan je meer van dit werk genieten. Ik vind het prachtig om het porselein te modelleren. Soms verf ik ook met kobalt onder het glazuur. Het witte porselein vind ik persoonlijk het mooist.” Op vrijdagavond 2 april vindt vanaf 19.30 uur de opening van deze expositie plaats aan de Binnenlandse Baan 7a te Barendrecht.

deweekkrant.nl

3_13zdbint09.jpg


molovcakova.cz
 

Freddy2005

† In Memoriam
Twintig jaar op bezoek in Barendrecht

Voor het twintigste jaar bezoekt een delegatie uit Louny de partnergemeente Barendrecht.
De delegatie bestaat uit burgers die actief zijn op verschillende gebieden, politiemensen en vertegenwoordigers van de gemeente Louny. Ook burgemeester Jan Kerner is van de partij.
Dit keer staat het thema cultuur en het jubileum centraal. Het bezoek wordt in Barendrecht georganiseerd door de Stichting Stedenband Barendrecht – Louny.
Het bezoek van de Tsjechische delegatie is bijzonder omdat het voor de twintigste maal plaats vindt. De stedenband bestaat in 2010 twintig jaar. Het jubileum wordt gedurende het gehele jaar met verschillende activiteiten in Barendrecht en Louny gevierd. In die twintig jaar is er veel veranderd, zowel Louny als in Barendrecht.
De organisatoren van de stedenband stellen elk jaar een thema voor de bezoeken vast. Dit keer is er gekozen voor het thema cultuur.
Na een workshop op vrijdagmorgen over cultuur in Barendrecht stappen de Tsjechen op de fiets om beeldende kunst in de openbare ruimte te zien. In den Haag wordt een tentoonstelling van Escher bezocht.

Ambassadeur
Op vrijdagmiddag ontvangt burgemeester Jan van Belzen de delegatie, de vrijwilligers en gastgezinnen van de stedenband op het gemeentehuis. De ambassadeur van Tsjechië, de heer Mares is daarbij ook aanwezig. Beiden zullen aandacht besteden aan het twintig jarig bestaan van de stedenband tussen Barenderecht en Louny.
Op zaterdagavond 5 juni vindt vanaf 20.00 uur in gebouw De Baerne, Buitenlandse Baan 1 een ontmoetingsavond plaats. Barendrechters die leden van de Tsjechische delegatie willen ontmoeten zijn van harte welkom.

Mensen die geïnteresseerd zijn in het bezoek of het werk van de Stichting Stedenband kunnen contact opnemen met Coby van der Schee ( 0180- 615295) of Arie Kooyman(0180-614482).

deweekkrant.nl
 

Freddy2005

† In Memoriam
Pet Art - Hommage aan de kunststoffles

Poster- en objectententoonstelling met werk van de Tsjechische kunstenares Veronika Richterová, die van kunststof flessen objecten maakt (bloemen, dieren, technische en civiele voorwerpen). In het kader van het 20-jarig bestaan van de Stedenband Barendrecht-Louny.

Datum: van 6.11 tot 24.11.2010 Gemeentehuis, Binnenhof 1, openingstijden - onder kantooruren

Georganiseerd door: Stedenband Barendrecht-Louny in samenwerking met: České centrum

veronikarichterova.com

161425-top_foto1-iskr9.jpg
 

Freddy2005

† In Memoriam
Stedenband vol thema's

Het bestuur van de stichting Stedenband Barendrecht - Louny (Tsjechië) heeft met burgemeester Van Belzen teruggekeken op het jubileumjaar 2010. De burgemeester ontving ook het jubileumboek van de stedenband die dit jaar twintig jaar bestaat.

Het jubileum van de stedenband Barendrecht - Louny is dit jaar uitgebreid gevierd. Zowel in Barendrecht als Louny vonden tal van activiteiten plaats: de opvoering van een toneelstuk van Kafka, verschillende tentoonstellingen, een filmvoorstelling, uitwisselingen en verschillende sportactiviteiten en de uitgave van een jubileumboek. Volgens Arie Kooyman, voorzitter van de stedenband, vindt de burgemeester het belangrijk dat Barendrecht, een gemeente met veel bedrijven en organisaties met internationale contacten, een stedenband heeft.

Volledig artikel: echo.nl

De burgemeester ontving ook het jubileumboek van de stedenband die dit jaar 20 jaar bestaat.
 

Ad Verschoor

Donateur
Tsjechen op zoek naar gastvrijheid Barendrecht

Bron: De Echo

BARENDRECHT - Elk jaar kiest de stichting Stedenband voor een thema bij de bezoeken in Barendrecht en Louny (Tsjechië). Dit jaar is het thema: eten en drinken, van het land tot het bord. Een thema met vele kanten: productie, verwerking, consumptie, gezondheid en veel emotie. De stichting stedenband is op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren of mee willen doen aan de activiteiten.

Van 6 tot en met 10 juni komt er een groep uit Louny naar Barendrecht. Het is bedoeling om door middel van bezoeken en activiteiten in Barendrecht en Louny de overeenkomsten en verschillen te ontdekken. 'We zoeken bedrijven, organisaties of inwoners van Barendrecht die iets willen laten zien of te vertellen hebben over eten en drinken. Het mag groot, maar ook klein zijn. De activiteit mag te maken met het begin, of het eind van de (voedsel)keten, of ergens tussenin,' aldus de organisatie.

Van 17 tot en met 21 oktober gaat er een groep uit Barendrecht naar Louny. Tijdens dit bezoek laten de Tsjechen dingen zien op het gebied van eten en drinken in hún land. De mensen die een bijdrage hebben geleverd aan het programma in juni in Barendrecht kunnen meereizen naar Louny en zien hoe het in Tsjechië toegaat. Informatie via www.stedenbandbarendrecht.nl
 

kuurgast

Donateur
Eten bij de partner

03-11-2012

De Stichting Stedenband Barendrecht heeft vorige week een bezoek gebracht aan de partnergemeente Louny in Tsjechië. De delegatie bestaande uit vrijwilligers van de stichting werden dit keer vergezeld door burgemeester Van Belzen en directeur mw. Knol, van de gemeente Barendrecht. Er werd volop aandacht besteed aan het thema van 2012: Eten en drinken, van het land tot het bord.

Bedrijven
Er werden verschillende bedrijven bezocht: een klassiek veeteeltbedrijf, een boerderij die was getransformeerd tot een paardenmanege, een vleesfabriek, een producent van Tsjechische wijn, een bedrijfje dat yoghurt en vla maakte, en een grootschalige bakkerij. Het werd nachtwerk voor de leden van de delegatie om de 250.000 broodjes te zien die deze bakkerij per dag maakt.

Eten
Tijdens het bezoek werden ook verschillende klassieke Tsjechische maaltijden geserveerd.
In de gesprekken over het thema kwamen zowel de overeenkomsten als de verschillen met Nederland aan de orde. Een aantal deelnemers trok zelfs het bos in om te leren welke paddenstoelen je wel/niet kan eten. Paddenstoelen plukken, verwerken en eten is in Tsjechië een populaire activiteiten. De recepten met paddenstoelen behoren vaak tot de familieschatten, recepten die binnen de familie overgedragen worden.

De Stichting Stedenband Barendrecht is behoorlijk actief; zie voor meer leuke verslagen:
stedenbandbarendrecht.nl/site/activiteiten.
 

Ad Verschoor

Donateur
Barendrechtse gymkleding naar Tsjechië

12447406_634884136583802500.jpg


BARENDRECHT - Kinderen van een atletiekvereniging in Louny (Tsjechië) hebben via de stichting Stedenband Barendrecht sportkleding gekregen van de Barendrechtse gymnastiekvereniging.

De gymnastiekvereniging is door haar sponsoren in nieuwe kleding gestoken. Van website tot kleding: alle disciplines binnen de vereniging hebben nu één uniforme uitstraling. Een meerjarig traject werd hiermede gerealiseerd.

De burgemeester van Louny nam de zestig trainingspakken en de rugzakken die niet meer gebruikt worden, met plezier in ontvangst. Hij waardeerde de gift van de Barendrechtse vereniging zeer. Hij is dan ook voornemens om bij zijn eerstvolgende bezoek aan Barendrecht een kijkje te gaan nemen bij de gymnastiekvereniging.
 

Ad Verschoor

Donateur
Barendrechtse monumenten in Tsjechië

12733611_635017030445293863.jpg


BARENDRECHT - Monumenten uit Barendrecht zijn momenteel te zien in Louny (Tsjechië). De stad in Tsjechië is partnerstad van Barendrecht.

In de bibliotheek van Louny zijn momenteel foto’s van monumenten uit Barendrecht te zien. De foto-expositie “Barendrechtse monumenten: dorp en boerderijen” is door Maarten A. Ouwens, stedenbouwkundige en lid van de Barendrechtse monumentencommissie, samengesteld. Het jaar 2013 is het jaar van de boerderij in Tsjechië.

In de hal kunnen de bewoners van Louny meer leren over de verschillende bouwstijlen, geschiedenis van het dijkdorp Barendrecht en de bouwprocedures door de eeuwen heen. De expositie bevat foto’s van boerderijen, maar ook “moderne” huizen uit de jaren dertig op de 1e Barendrechtseweg en de tolhuisjes en de brugwachterswoningen bij de Barendrechtse brug. Alle mensen kennen de Dorpskerk en de Oude Dorpskern als een beschermd dorpsgezicht , maar aan het complex van 18 woningen uit 1931 op de 1e Barendrechtseweg zal men niet zo snel denken.

Mensen in Louny hebben tot 30 april de kans om de foto’s van Barendrechtse monumenten te bekijken en meer te leren over de geschiedenis van hun partnerstad.

De tentoonstelling werd maandag 8 april geopend door Blanka Stroosnijder, Tsjechische die in Barendrecht woont, met een lezing over de geschiedenis van de Nederlandse bouwkunde. De tentoonstelling is door Stichting Stedenband Barendrecht-Louny (Barendrecht) en Club 2020 (Louny, Tsjechië) georganiseerd in het kader de internationale monumentendag en het daarbij behorende thema.

Na 30 april komen de foto’s terug naar Barendrecht.

Bron: Dichtbij.nl
 

kuurgast

Donateur
Met sjoelbak en kaas naar Louny.

2_44zdbintstedenband_met_foto.jpg


BARENDRECHT - Ook dit jaar vond in oktober een bezoek plaats aan de Tsjechische plaats Louny. Barendrecht en Louny onderhouden sinds 1990 een stedenband.
Aan het bezoek namen 15 personen deel, waaronder wethouder Gebben. Tijdens het bezoek vonden activiteiten plaats rond het thema Family Life en het Dutchweekend.
Elk jaar kiezen de leden van de stedenband een thema dat zowel tijdens het bezoek aan Barendrecht als in Louny besproken wordt. In Louny werd in de plaatselijke bibliotheek een lesje familierecht en bevolkingsopbouw gegeven. Om kennis te nemen van rituelen rond overlijden in Tsjechië werd op de begraafplaats met de beheerder gesproken. Wethouder Gebben bezocht o.a. het jeugdcentrum waar jongeren aan tal van activiteiten kunnen deelnemen. Het is de trots van burgemeester Šabata die investeren in jongeren heel belangrijk vindt.

Dutch weekend
De Commissie Toerisme van Louny wil meer aandacht besteden aan de buitenlandse contacten van Louny. Nederland was het eerst aan de beurt om zich te presenteren. Op vrijdag was er een presentatie over vakantiemogelijkheden in Nederland met name watersport. Leerlingen van het plaatselijk gymnasium vertelden over hun ervaringen in Nederland tijdens de recente uitwisseling met leerlingen van Calvijn Het Groene Hart.
Op zaterdagmorgen presenteerden leden van de stedenband Barendrecht zich met kaas uit Barendrecht, bollen en sjoelen op de markt. De kaas was binnen de kortste tijd uitverkocht.
Aan de sjoelwedstrijd werd door 79 personen deelgenomen. De winnaar was een meisje van 14 die 112 punten behaalde. De Barendrechters moesten het in een volleybal wedstrijd afleggen tegen de Commissie Toerisme. Zij wisten slechts een set te winnen.
Bron:deweekkrant.nl.

Meer foto's van het sjoelen zijn te zien op zatecky.denik.cz waar een uitleg werd gegeven over dit spel.
En enkele foto's op ohremedia.cz.
ps. er is in Ostrava een firma die Holandský billiard/Hollandse sjoelbakken verkoopt.
 

Ad Verschoor

Donateur
Thema: Wonen

BARENDRECHT - Een groep van tien Barendrechters bezocht in het kader van de stedenband het Tsjechische Louny. Het thema wonen stond centraal.


Rondleiding door de 100 jarige tuinstad in Louny.

Naast overeenkomsten waren er belangrijke verschillen o.a. in de belastingsfeer tussen wonen in Tsjechië en Nederland. Op de vraag wat de mooiste woning in Louny was, werd als antwoord gegeven: mijn eigen huis. De Barendrechters moesten het in Louny doen met regen en lage temperaturen. Gehoopt was op mooi mei-weer. Naast het ontvangen van informatie over huren en kopen van woningen in Tsjechië, vergelijken van de situatie in Nederland en Tsjechië, werden vele locaties bezocht.
Het viel op dat vele Tsjechen over een tweede huis beschikken (van een tuinhuisje tot een villa).
Opvallend waren de bezoeken aan het openluchtmuseum in Louny, een gereconstrueerde kerk en een watermolen, de 100 jaar geleden gebouwde tuinstad Kotera voor werknemers van het spoor en een bezoek aan het plaatsje Zichovec, met een vorm van zelfbestuur.
Tijdens het bezoek vond ook de museumnacht plaats met aandacht voor het begin van de Eerste Wereldoorlog.
In oktober 2014 komt een groep uit Louny naar Barendrecht om te zien en ervaren hoe er gewoond wordt in Nederland.

Bron: deweekkrant.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
Tsjechen op bezoek

BARENDRECHT - Dertien mensen uit Louny, Tsjechië, brengen van 26 tot en met 28 oktober een bezoek aan Barendrecht. Barendrecht en Louny hebben sinds 1990 een stedenband.
De mensen uit Louny worden ondergebracht in gastgezinnen, de activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Dit jaar staat het thema ‘wonen’ centraal in het programma. De Tsjechen krijgen een lezing en er worden bezoekjes gebracht aan nieuwbouwprojecten in Barendrecht en Rotterdam.
Burgemeester van Belzen verwelkomt de groep.

Bron: deweekkrant.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
Tsjechen ontdekken wonen in Barendrecht

BARENDRECHT - Een groep inwoners uit het Tsjechische Louny bracht vorige week een bezoek aan Barendrecht. De ontvangst van de Tsjechen vond plaats in het kader van de stedenband tussen Louny en Barendrecht. Dit jaar was het thema voor het bezoek wonen. Er vonden verschillende activiteiten in beide gemeenten plaats.


13313434_635507124585561823.jpg


Bij aankomst ontvingen de Tsjechen een vragenlijst met vragen over het wonen in Barendrecht. De opdracht was om tijdens het bezoek zoveel mogelijk antwoorden te vinden, onder andere door gesprekken in het gastgezin. Bij woningbouw Patrimonium vertelde directeur-bestuurder Marja van Leeuwen alle in en outs van sociale woningbouw in Barendrecht. Stedenbouwkundige Maarten Ouwens sloot daarop aan met een verhaal over de geschiedenis van de woningbouw in Barendrecht.

Wandelen
’s Middags wandelde de groep onder leiding van Maarten door de dorpskern en de eerste uitbreidingswijken van Barendrecht. De Tsjechen vonden het opvallend dat in Barendrecht koophuizen en huurhuizen in dezelfde straat staan. Het bezoek aan een woning in het nieuwe appartementencomplex aan de Notenhof was een hoogtepunt van de tocht. De volgende morgen werd het nieuwbouwproject Land van Barendregt bezocht. Er werd kennisgemaakt met de wijze van bouwen en de eisen die aan woningen gesteld worden. De gastheer van Blokland Huizen trakteerde na afloop van het bezoek de Tsjechen op een typisch Nederlands product, namelijk stroopwafels.

Bron: dichtbij.nl
 

Ad Verschoor

Donateur
Bezoek aan concentratiekampen

BARENDRECHT - De werkgroep ‘Vier 5 mei’ en stichting Stedenband Barendrecht-Oost Europa organiseren een vierdaagse reis naar de voormalige concentratiekampen Buchenwald en Theresienstadt.
De reis vindt plaats in het paasweekeinde, van vrijdag 3 tot en met maandag 6 april. “Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst”, zo motiveren de organisatoren hun initiatief.

Buchenwald ligt in Duitsland, Theresienstadt ligt in de Tsjechische Republiek. De organisatoren vinden het belangrijk dat Barendrechters een bezoek brengen aan de kampen. “We leven al weer 70 jaar in vrijheid. Maar nog altijd is het belangrijk om te weten wat die vrijheid waard is”, stellen ze. “Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Er zijn nog heel veel landen waar vrijheid ontbreekt. Een bezoek aan een concentratiekamp is een confrontatie met extreme onvrijheid. En met de verschrikkelijke gevolgen daarvan. De kampen die we bezoeken hebben hun eigen verhaal. Een verhaal dat u in uw hart raakt en zal doen beseffen dat dit nooit meer mag gebeuren.”

Programma
Voor Barendrechters die de kampen wel eens wilden bezoeken, maar tot nu toe niet in de gelegenheid waren, is de busreis een mooie gelegenheid.
Op vrijdag wordt Buchenwald bezocht en op maandag Theresienstadt.
“Indrukwekkend wordt het zeker, daarom staat er tussendoor ook ontspanning op het programma. Zaterdag wordt Louny in Tsjechië aangedaan. Een stad waar Barendrecht al 25 jaar een stedenband mee heeft. En zondag bezoeken we de prachtige stad Praag”, aldus de organisatoren.

Aanmelden
De reis wordt uitgevoerd door Tsjecho reizen. Alle hotelovernachtingen, rondleidingen, één lunch en tweemaal een avonddiner zitten in de prijs (249 euro). De minimumleeftijd is 12 jaar. Er wordt uitgegaan van tenminste 40 deelnemers. Eind februari sluit de inschrijving.
Voor informatie en boeking: kijk op www.vier5mei.com of bel 's avonds 06-41488663.

Bron: deweekkrant.nl
 

kuurgast

Donateur
Met sjoelbak en kaas naar Louny.
Vandaag 16 mei is er wederom sjoelen in Louny met Barendrecht.

Bezoek groep Barendrechters aan Louny.

Van 13 tot 17 mei brengt een groep van 17 Barendrechters een bezoek aan Louny. Het jaarthema is: "Wat er veranderd is sinds 1989?" Ook wordt in het theater een tentoonstelling geopend van vier kunstenaars uit Barendrecht.
Bron:facebook.com/stedenbandbarendrecht.nl.

In augustus is er nog een fietstocht en in het najaar komt Louny naar Berendrecht.
Zie stedenbandbarendrecht.nl/agenda.
 

Ad Verschoor

Donateur
Zeshonderd jaar Jan Hus in gemeentehuis Barendrecht.
100X100__brozik-odsouzeni-jana-husaii.jpg

Het is dit jaar zeshonderd jaar geleden dat de Tsjechische predikant en kerkhervormer Jan Hus op de brandstapel ter dood werd gebracht vanwege zijn overtuigingen. Op 11 september wordt in het gemeentehuis van Barendrecht een tentoonstelling over leven en werk van Hus geopend. Met een lezing van Peter Morée.

Jan Hus (1369/1370-1415, geboren in Husinec in Zuid-Bohemen, was van eenvoudige komaf. In 1390 ging hij studeren aan de Karelsuniversiteit in Praag, waarvan hij in 1409 rector zou worden. Onder invloed van de Engelse hervormer John Wycliffe ontpopte Hus zich tot een scherp criticus van morele misstanden in de katholieke kerk. Hij was een populaire predikant en zijn diensten in de Praagse Bethlehemkapel trokken duizenden toehoorders. Vanwege zijn kritiek moest Hus zich op het Concilie van Konstanz komen verantwoorden voor zijn ideeën. Hoewel hem een vrijgeleide was toegezegd, werd Hus bij aankomst direct opgesloten. Nadat hij bleef weigeren zijn opvattingen te herroepen, werd Hus op 6 juli 1415 op de brandstapel ter dood gebracht. Zijn dood luidde het begin van de Hussitische oorlogen in, waarin Hus' volgelingen zich gewapenderhand aan het gezag van de katholieke kerk probeerden te onttrekken. In de negentiende en twintigste eeuw groeide Hus, die niet in het Latijn maar in de Tsjechische volkstaal had gepredikt, uit tot een icoon van de Tsjechische nationale beweging.

Bij de opening van de tentoonstelling houdt de theoloog Peter Morée, verbonden aan de Karelsuniversiteit in Praag, een inleiding. Verder is er korte animatiefilm over Jan Hus te zien, afkomstig uit de serie Dějiny udatného českého národa (De geschiedenis van het dappere Tsjechische volk):


Plaats: Stadhuis Barendrecht, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht
Datum: 11 september 2015
t/m 3 oktober 2015
Georganiseerd door: Tsjechisch Centrum i.s.m. Stedenband Barendrecht - Louny en Hussitisch Museum Tábor
 

Ad Verschoor

Donateur
Tsjechische leerlingen op bezoek bij Dalton LyceumBARENDRECHT - Twaalf leerlingen en twee docenten van de Handelsschool uit Louny verbleven van 31 mei tot en met 6 juni bij leerlingen van het Dalton Lyceum Barendrecht (DLB).
Het was een warm wederzien, omdat de Barendrechtse leerlingen eerder dit jaar al een bezoek aan Louny hadden gebracht. Net als toen stond het bezoek in het teken van het Europese project: Helping each other, met als thema duurzaamheid. De in totaal 24 leerlingen die in het kader van het vak internationalisering aan het project deelnamen, werkten in de ochtenduren op school aan het project en in de middagen was er tijd gereserveerd om de jeugdige Tsjechen meer van de gemeente Barendrecht en haar omgeving te laten zien.
Zo werd er bijvoorbeeld op maandag een bezoek gebracht aan het bedrijf Afval Loont in Barendrecht.
Natuurlijk mocht een bezoek aan de molens van Kinderdijk niet ontbreken, maar ook niet omdat de Tsjechen daar met eigen ogen konden zien dat Nederlanders het woord duurzaamheid al begrepen voordat dit woord op de Europese agenda stond.
Iris Kernerová, docente Engels in Louny: ‘De Nederlanders doen veel op de fiets, terwijl dat bij ons niet gebruikelijk is. Wij pakken sneller de auto of het OV.’
Op vrijdag bracht wethouder Gebben een bezoek aan het Dalton Lyceum Barendrecht. Hij sprak met de Tsjechische en Barendrechtse leerlingen. Ze vertelden hem openhartig over het project, maar ook over hun ervaringen in Nederland en Tsjechië.

Bron: deweekkrant.nl
 
Bovenaan